Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Disciplina de învăţămînt:Educaţia tehnologică
Tipul:lecţia de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor
Resurse temporale:45 de minute
Resurse umane:21 de elevi
Modulul: Croșetarea
Tema:Croșetarea modelului circular
Subiectul: Croșetarea rozetei.
Subcompetenţe:
1. Identificarea unor proprietăţi ale firelor textile.
2.Colectarea ustensilelor necesare procesului tehnologic stabilit.
Obiective operaţionale:
1. Să recunoască ustensile pentru croşetat
2. Să deosebească tehnici de croșetat.
3. Să explice semnele convenționale utilizate în schema tehnologică
4. Să solutioneze probleme practice la croșetarea unor articole concrete, utilizând diverse tehnici și fibre textile.
5. Să demonstreze practic alegerea croşetelor şi a firelor potrivite
6. Să memorizeze normele de igienă personală şi de protecţie a muncii în timpul croşetării
7. Să coopereze în grup la sarcinile propuse,manifestînd răbdare şi bună înţelegere în timpul colaborării.
Strategii didactice
1. Metode şi procedee: Conversaţia,Asaltul de idei,PowerPoint,Demonstraţia, Ghicitoarea, Jocul didactic, Puzzle, Aplicarea,
Careul de cuvinte
2.Forme de activitate: Frontal ,Individual, Lucrul în grup, Perechi
3.Mijloace didactice de instruire: laptopul,proectorul, fişe, tiputi de croşete,tipuri de fire.
EVENIMENTELE Obiec ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Strategii Evaluarea
INSTRUCŢIONALE tive didcatice
I.Organizarea clasei Se asigură un condiţiile necesare pentru Pregătesc materialele necesare pentru Conversaţia
desfăşurarea lecţiei lecție.

Se propune elevilor să comenteze motto-ul: Comentează motto-ul: Conversaţia Curentă


,,Fără pasiune nu există artă” ,,Fără pasiune nu există artă”.

Se propune elevilor să-și amintească de la


O1 lecția precedentă :
Evocarea 1. Ce tehnici de croșetare cunosc; Răspund la întrebările prpuse de Asalt de idei. Curentă
2. Ce înseamnă un pătrățel ,,gol” și un profsor.
pătrățel ,,plin”;
3. Cum se ține lănțișorul pentru a Formativă
număra ochiurile libere.
4. Cum se citesc răndurile pare și
impare în schemele croșetării.

Realizarea sensului Anunță subiectul lecției. Croșetarea rozetei. Notează subiectul lecției în caietele de
Rozeta este un ornament decorativ circular clasă.
care amintește de un tradafir.
O3 Se propune elevilor să-și amintească Power Point
semnele convenționale în schema grafică Își amintesc semnele convenționale în Formativă
pentru croșetare. ( Anexa 1) schema grafică pentru croșetare.

Modele de formă rotundă se croșetează Analizează figura 6.2 din manual. Analiza
circular, numai pe fața articolului (fig.6.2)
O4 Se propune elevilor spre memorizare
succesiunea operațiilor
în croșetarea rozetei.
Succesiunea operaţiilor Memorizează succesiunea operațiilor
1.Selectăm aţa, croşeta în croșetarea rozetei.
2.Alegem modelul rozeteit Activitate
3.Elaborăm schema tehnologică individuală
4.Crosetăm modelul după schemă
6. Spălăm rozeta
7.Călcăm rozeta cu fierul de călcat
Se propune elevilor să elaboreze regului Lucrează în grup, elaborează reguli
pentru securitate în timpul croșetării. pentru securitate în timpul croșetării. Activitate în
Activitate în grup. grup.

1. Locul de lucru trebuie să fie bine


iluminat;
Reflecția 2 Foarfecele se transmite cu inelele înainte
3. Acele, foarfecele se păstrează în cutii
speciale;
4. Nu se fac mişcări bruşte cu mîna în care se
ţine acul, sau foarfecele, ca să nu rănim
persoana de alături;
5.Înainte de a începe orice lucru, luaţi
cunoştinţă cu reguli de protecţie a muncii şi
de tehnica securităţii şi respectaţi-le cu
stricteţe;
După explicația profesorului croșetează
Elevilor li se explică schema grafică a circular conform schemei grafice. Explicația
articolului care îl vor croșeta circular.

Extinderea De croșetat câte o rozetă, conform schemei Noteaătema de acasă în caiete.


grafice proiectate.
FIȘA TEHNOLOGICĂ

CROȘETAREA CIRCULARĂ

SUCCESIUNEA OPERAȚIILOR MATERIALE ȘIUSTENSILE NECESARE

1. Se montează 6 ochiuri de lănțișor.

2. Ochiul de pe croșetă se unește, printr-un a) Aţă pentru croşetat 20 g


semipicioruș, cu primul ochi de lănțișor. b) Croşeta No 2
3. Rândul 1: 1o.I pentru înălțime; se croșeteazăsub c) Foarfeca
arcul cercului 9p.f.j.; rândul se termină cu un
semipicioruș.
4. Rândul 2: 3o.I.pentru înâlțime + 1o.I;1p. Cu j. În
semipiciorușul de unire din rândul1; 1 o.I; 1p. cu cu
j. În același picioruș fără jeteu din răndul 1;(...)
5. Continuați croșetarea rândurilor 3,4,5,,,,6,7 conform
schemei.
Fiți atenți la croșetarea semipiciorușelor!
6. Ultimul rând al rozetei poate fi ornat cu picouri.

S-ar putea să vă placă și