Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

“NICOLAE TESTEMIŢANU”

FACULTATEA STOMATOLOGIE

CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ


„PAVEL GODOROJA”

Disciplina PROPEDEUTICA STOMATOLOGIEI ORTOPEDICE

ELABORĂRI METODICE

LA LUCRĂRILE PRACTICE PENTRU STUDENŢII

ANULUI II SEMESTRUL V

APROB
Decanul facultăţii Stomatologie
USMF “N.Testemiţanu”
Dr.habilitat,profesor universitar
S.Ciobanu
“ ____” ______________2018

Au fost revizuite și aprobate la ședința catedrei Nr.1 din 00.00.2018

Şef catedră
dr.hab.șt.med., conf.univ. D. Uncuța

Șef studii
dr.med., conf. univ. O.Cheptanaru
LISTA
manoperelor practice la stomatologia ortopedică pentru studenţii a. 2 sem. 4
N Manopera practică Ob Dem Semnăt. Semnăt.
lig. onst stud. profesor.
1 a) Amprentarea pe model fantom 1

b) Realizarea modelului pentru proteza parțial


mobilizabilă scheletată 1
2 Schițarea designului viitoarei proteze parțial mobilizabile 1
scheletate

3 Analiza modelelor de studiu în paralelograf 1

4 Derententivizarea, folierea și dublarea modelului. 1


Totalizare I.
5 Modelarea machetei scheletului metalic PPMS (protezei 1
parțial mobilizabile scheletate)
6 Modelarea tijelor de turnare pentru modelarea machetei 1
scheletului metalic a PPMS (protezei parțial mobilizabile
scheletate) a scheletului metalic a protezei parțial
mobilizabile scheletate
7 Prelucrarea mecanică a scheletului metalic protezei parțial 1
mobilizabile scheletate pe fantom, confecţionarea
bordurilor de ocluzie, determinarea ocluziei centrice,
ghipsarea în simulatoare şi montarea dinţilor.
Totalizare II.
8 a)Amprentarea cîmpului protetic edentat parţial pe modelul 1
fantom
b)Realizarea modelului din ghips medical
9 a) Trasarea pe model a limitelor şi liniilor necesare la 1
montarea dinţilor artificiali în proteza parțial mobilizabilă
acrilică cu placă 1
b) Alegerea dinţilor stîlpi şi confecţionarea a 2 croşete din
sîrmă de wiplă prin tehnica îndoirii
10 Confecţionarea şablonului cu borduri de ocluzie la maxilă 1
sau mandibulă, determinarea relațiilor intermaxilare
centrice, fixarea modelelor în ocluzor sau articulator 1

11 Montarea dinţilor artificiali în proteza parțial mobilizabilă 1


acrilică cu placă la maxilă sau mandibulă, modelarea
definitivă a machetei protezei parțial mobilizabile acrilice
cu placă
Totalizare III.
12 a)Tehnologia ambalării machetei protezei parțial 1 1
mobilizabile acrilice cu placă în chiuvetă,
b)Pregătirea acrilatului, întroducerea în tipar,
polimerizarea, dezambalarea protezei
13 a)Prelucrarea mecanică a protezei parțial mobilizabile 1
acrilice cu placă
b)Lustruirea protezei parțial mobilizabile acrilice cu placă
14 a) Amprentarea cîmpului protetic cu material elastic pe 1

2
model-fantom în edentaţia parțială pentru confecționarea
protezelor parțial mobilizabile flexibile 1
b)Realizarea modelului preliminar
c)Confecţionarea şabloanelor cu borduri de ocluzie
15 a)Determinarea relațiilor intermaxilare centrice, ghipsarea 1
modelelor în simulatoare, montarea dinților artificiali,
b)Modelarea definitivă a machetei protezei parțial
mobilizabile flexibile

16 a)Realizarea tiparului, injectarea acrilatului, polimerizarea 1


b)Prelucrarea mecanică, lustruirea protezei parțial
mobilizabile flexibile
Totalizarea IV 1
17 Colocviu 1

Notă:
1. Toate manoperele practice ca şi cele prevăzute numai pentru demonstrare se efectuiază cu materialele
predestinate studenţilor şi se notează în registrul respectiv.
2. În cazul neîndeplinirii manoperelor practice nominalizate studentul este obligat de a se prezenta
suplimentar, în afara orarului, pentru atestarea practică.
3. La decizia catedrei în cazuri excepţionale, condiţional, o parte din manoperele practice pot fi
transferate pentru realizare în semestrul următor.
4. Decontarea materialelor predestinate studenţilor pentru manoperele practice se efectuează conform
ordinelor în vigoare ale MS cu coeficientul 2, aprobat de Consiliul de Administrare a clinicii
stomatologice.

3
ELABORAREA METODICĂ № 1

TEMA: Edentaţia parţială întinsă. Indicaţii la tratamentul protetic cu proteze


parţiale mobilizabile.

Locul lucrării: sala de studii și laborator


Scopul lucrării: însuşirea varietăţilor de edentaţie parţială, metodele de tratament şi
indicaţiile tratamentului protetic cu proteze parţiale mobilizabile.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min
2. Demonstrarea protezelor parţiale mobilizabile în diferite situații clinice la maxilă şi
mandibulă. – 15 min
3. Lucrul practic al studenţilor: studiază caracteristica protezelor parțial mobilizabile – 90
min
4. Încheiere – 5 min
INTREBĂRI DE CONTROL
1. Definiţie.Edentaţia parţială întinsă.
2. Clasificarea edentaţiei parţiale după Kennedy.
3. Indicaţii la tratamentul protetic cu proteze parţiale mobilizabile.
4. Ce numim cîmp protetic şi caracteristica lui în dependenţă de forma edentaţiei.
5. Caracteristica morfologiei coronare a dinţilor restanţi.
6. Caracteristica suportului muco-osos.
7. Varietăți de proteze mobilizabile.
LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR
În caietele de lucru studenţii desenează:
1. Clasificarea edentaţiei parţiale după Kennedy în vederea realizării PPM.

4
ELABORAREA METODICĂ № 2

TEMA: Proteza parțial mobilizabilă scheletată. Elementele componente.


Caracteristica.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: însuşirea varietăţilor de edentaţie parţială, metodele de tratament şi
indicaţiile tratamentului protetic cu proteze parţiale mobilizabile scheletate.

PLANUL LUCRĂRII
5. Discuţii la temă – 25 min
6. Demonstrarea protezelor parţiale mobilizabile scheletate în diferite situații clinice la
maxilă şi mandibulă. – 15 min
7. Lucrul practic al studenţilor: studiază caracteristica protezelor parțial mobilizabile
sheletate și elementele componente acestora – 90 min
8. Încheiere – 5 min
INTREBĂRI DE CONTROL
1.Elementele componente ale protezei parţiale mobilizabile scheletate.
2.Conectorii principali. Caracteristica.
3.Şeile protezei parţiale mobilizabile scheletate, caracteristica.
4.Elementele de legătură dintre şei, dimensiunile.
5.Conectorii secundari, caracteristica.
6. Elementele de ancorare, menținere, sprijin și stabilizare. Caracteristica.
7. Croşetul Ackers, caracteristica, indicaţii.
8.Croşetele dizvizate Roach, caracteristica, indicaţii.
9. Croşetele Ney, caracteristica, indicaţii.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii desenează:
1.Varietăţi de croşete utilizate la confecționarea PPMS.

5
ELABORAREA METODICĂ № 3

TEMA: Proteza parțial mobilizabilă scheletată. Elementele speciale de menținere,


sprijin și stabilizare. Caracteristica.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: însuşirea varietăţilor de elemente speciale şi indicaţiile acestora în
tratamentul protetic cu proteze parţiale mobilizabile.

PLANUL LUCRĂRII
9. Discuţii la temă – 25 min
10.Demonstrarea elementelor speciale de menținere pentru confecționarea protezelor
parţiale mobilizabile scheletate în diferite situații clinice la maxilă şi mandibulă. – 15
min
11.Lucrul practic al studenţilor: studiază caracteristica elementelor speciale utilizate în
protezele parțial mobilizabile sheletate – 90 min
12.Încheiere – 5 min
INTREBĂRI DE CONTROL

1. Sistemele directe de menținere, sprijin și stabilizare.


2. Legătura PPMS cu dinții stîlpi.
3. Dispozitivele intracoronare.
4. Mijloacele extracoronare.
5. Sistemele speciale.Caracteristica.
6. Clasificarea sistemelor speciale.
7. Avantajele sistemelor speciale.
8. Dezavantajele sistemelor speciale.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii desenează:
1.Varietăţi de sistemele speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare utilizate în PPMS
ELABORAREA METODICĂ № 4

TEMA: Paralelograful. Analiza modelului de studiu în paralelograf.

Locul lucrării: sala de studii și laborator


Scopul lucrării: de a însuşi construcţia paralelografului, necesitatea analizei
modelului în paralelograf, principiul de lucru şi operaţiunile efectuate în paralelograf.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min
2. Studenţilor se demonstrează paralelograful, părţile componente, analiza modelului
şi operaţiunile care se efectuiază în paralelograf, determinarea şi trasarea
ecuatorului protetic, stabilirea punctelor retentive, unde v-or fi aşezate
extremităţile braţelor elastice ale croşetelor, alegerea construcţiei protezei şi
trasarea proiectului pe model. Utilajul, materialele şi metoda duplicării modelului.
15 - min
3. Lucrul practic al studenţilor: studiază modelul în paralelograf, determină axul de
inserţie şi dezinserţie după una din metode, determină şi trasează ecuatorul
protetic, stabilesc punctele retentive unde vor fi aşezate extremităţile braţelor
elastice ale croşetelor, aleg construcţia protezei şi desenează proiectul pe model. –
90 min
4. Încheiere. – 5 min
ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Etapele clinico-tehnice de confecţionare a protezelor parţiale mobilizabile


scheletate.
2. Paralelograful, părţile componente.
3. Definiţie: axul de inserţie şi dezinserţie după E.Gavrilov şi după şcoala USMF
“N.Testemiţanu”.
4. Varietăţile de axe de inserţie şi dezinserţie a protezei.
5. Metoda liberă de alegere şi de apreciere a înclinării medii a axelor dinţilor stîlpi.
6. Descrieţi metoda de fixare a poziţiei alese a axului de inserţie şi dezinserţie pentru
reproducerea ei în paralelograf.
7. Definiţie: ecuatorul anatomic şi protetic.
8. Numiţi varietăţile de topografie a ecuatorului protetic.
9. În ce zone împarte dintele ecuatorul protetic.
10.În ce scop şi prin ce metode se determină zonele retentive.
11.În ce ordine se trasează pe model scheletul protezei.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR

Prezentare la tema: „Utilajul şi tehnica de determinare a axului de inserţie şi


dezinserţie a protezei parțial mobilizabile scheletate”.

7
ELABORAREA METODICĂ № 5

TEMA: Duplicarea modelului şi realizarea modelului refractar.

Locul lucrării: sala de studii și laborator


Scopul lucrării: a face cunoştinţă cu particularităţile de pregătire a modelului pentru
duplicare. Duplicarea modelului şi realizarea modelului refractar.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă - 25 min
2. Studenţilor se demonstrează particularităţile de pregătire a modelului pentru
duplicare. Duplicarea modelului şi realizarea modelului refractar. – 15 min
3. Lucrul practic al studenţilor: pregătesc modelul către duplicare şi efectuiază
această operaţiune – 90 min
4. Încheiere – 5 min

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Indicaţi scopul pregătirii modelului pentru duplicare.


2. Utilajul necesar pentru pregătirea modelului duplicat.
3. Istrumentele necesare pentru pregătirea modelului duplicat.
4. Materialele utilizate pentru pregătirea modelului duplicat.
5. Tehnica pregătirii modelului funcţional pentru duplicare
6. Tehnica deretentivizării zonelor retentive.
7. Tehnica de foliere a zonelor retentive.
8. Zonele care necesită folierea la maxilă
9. Zonele care necesită folierea la mandibulă
10.Metoda realizării modelului duplicat.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR

Prezentare la tema: „Utilajul şi tehnica pentru duplicarea modelului şi realizarea


modelului refractar pentru confecționarea protezei parțial mobilizabile scheletate”.

8
ELABORAREA METODICĂ N 6

TEMA: Modelarea machetei scheletului metalic al protezei parţial mobilizabile


scheletate.

Locul lucrării: sala de studii și laborator


Scopul lucrării: însuşirea tehnicii de modelare a machetei scheletului metalic al
PPMS. Materiale utilizate.
Studenţilor se demonstrează: tehnica modelării machetei scheletului PPMS în
raport de clasa edentaţiei după Kennedy.
Lucrul practic al studenţilor: modelează macheta scheletului metalic a PPM
scheletate şi în laboratorul de turnare asistă la realizarea etapelor tehnologice de
turnare a scheletului metalic a PPM scheletate.
PLANUL LUCRĂRII
Discuţii la temă – 25 min
Demonstrarea modelării machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletate, turnarea, proba scheletului metalic pe model, confecţionarea bordurilor
de ocluzie, determinmarea o.c., ghipsarea în ocluzor şi montarea dinţilor. – 15 min
Lucrul practic al studenților: modelează macheta scheletului protezei parţial
mobilizabile scheletate în raport cu clasa edentaţiei după Kennedy şi asistă la
realizarea etapelor de turnare a scheletului metalic a PPM scheletate. – 90 min
Încheiere – 5 min
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Tehnica de modelare a machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletate.
2. Tehnica modelării machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletate cu utilizarea machetelor standarde din ceară specială.
3. Tehnica modelării machetei protezei parţiale mobilizabile scheletate prin
metoda utilizării cerii calibrate.
4. Varietăţi, componenţa şi însuşirile cerurilor stomatologice utilizate la
modelarea machetei protezei parţiale mobilizabile scheletate. Varietăţi.
5. Caracteristica elementelor dentare a protezei parţiale mobilizabile scheletate şi
tehnica modelării.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii întocmesc referat cu tema: „Tehnica modelării machetei
scheletului protezei parţiale mobilizabile scheletate”.

9
ELABORAREA METODICĂ N 7
TEMA: Turnarea scheletului metalic al PPMS.

Locul lucrării: sala de studii și laborator


Scopul lucrării: însuşirea tehnicii de turnare a machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletizate. Materiale utilizate. A se face cunoştinţă cu tehnicile de schimb a cerii în metal a
machetei scheletului protezei, cu etapele ulterioare şi importanţa tehnicilor folosite pentru eficienţa
tratamentului protetic.
Studenţilor se demonstrează tehnica de transformare a machetei scheletului protezei parţial
mobilizabile scheletate în raport de aliajul utilizat.
Lucrul practic al studenţilor: modelează tijele de turnare la macheta scheletului metalic a PPM
scheletate şi în laborator asistă la realizarea etapelor tehnologice de turnare a scheletului metalic a
PPM scheletate.

PLANUL LUCRĂRII

Discuţii la temă – 25 min


Demonstrarea tehnicii de turnare modelării machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletizate, turnarea, proba scheletului metalic pe model, confecţionarea bordurilor de ocluzie,
determinmarea o.c., ghipsarea în ocluzor şi montarea dinţilor. – 15 min
Lucrul practic al studenților: modelează macheta scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletizate în raport de cl. edentaţiei după Kennedy şi asistă la realizarea etapelor de turnare a
scheletului metalic a PPM scheletate. – 90 min
Încheiere – 5 min

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Caracteristica aliajelor utilizate la confecţionarea PPM scheletate.


2. Enumeraţi etapele tehnologice de obţinere a scheletului metalic prin turnare
3. Metoda de îndepărtare a pieselor turnate de canalele de turnare
4. Ce reprezintă procedura de netezire şi de planare a piesei turnate.
5. Metoda probei scheletului metalic a PPM scheletate pe model.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii întocmesc referat cu tema: „Caracteristica aliajelor
utilizate la confecţionarea PPM scheletate”.

10
ELABORAREA METODICĂ Nr 8

TEMA: Prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea scheletului metalic al protezei parţiale


mobilizabile scheletate pe model.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi tehnica de prelucrare mecanică, şlefuire şi lustruire a scheletului
metalic al PPMS pe model.
Studenţilor se demonstrează: aparate şi materiale de prelucrare mecanică, şlefuire şi lustruire al
scheletulu metalic al PPMS şi tehnica de realizare a acestei etape.
Lucrul practic al studenţilor: prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea al scheletului metallic al
PPMS.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min.
2. Demonstrarea aparatelor şi materialelor utilizate la prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea
protezelor PPMS şi tehnica realizării acestei etape. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor la prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea al scheletului metalic
al PPMS. – 90 min.
4. Încheere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Instrumente, aparate şi tehnica dezambalării al scheletului metalic al PPMS din chiuvetă.
2. Instrumente şi materiale folosite la prelucrarea mecanică al scheletului metalic al PPMS.
3. Instrumentele şi materialele folosite la şlefuirea scheletului metalic al PPMS.
4. Utilajul, instrumente şi materiale necesare la lustruirea al scheletului metallic al PPMS.
5. Tehnica lustruirii scheletului metalic al PPMS.
6. Tehnica lustruirii elementelor de agregare al scheletului metallic al PPMS.
7. Componenţa pulberii de lustruire a PPMS.
8. Componenţa pastei de lustruire a elementelor al PPMS.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Referat la tema: „ Tehnica prelucrării mecanice şi lustruirii al scheletului metalic al PPMS”.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ

Utilaj:
1. Şlifmotor sau/ şi bormaşina tehnicianului dentar
2. Piese drepte

Instrumente:
1. Perii aspre
2. Filţuri
3. Instrumente abrazive

Materiale:
1. Glaspapir
2. Pulbere de lustruit acrilatul
3. Pastă de lustruire a suprafeţelor metalice (GOI)

11
ELABORAREA METODICĂ Nr 9

TEMA: Proteza parţială mobilizabilă acrilică cu placă. Caracteristica. Elementele


componente.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi componentele protezelor parţiale mobilizabile acrilice cu placă,
limitele bazei protezei în dependenţă de numărul dinţilor restanţi, mărimea şi topografia breşei
arcadei dentare, etc., varietăţile elementelor de ancorare, menţinere şi stabilizare şi alegerea dinţilor
stîlpi, utilajul şi instrumentele necesare la confecţionarea croşetelor din sîrmă de Wiplă prin tehnica
îndoirii.
Studenţilor se demonstrează: varietăţile de dinţi artificiali, acrilatele utilizate la confecţionarea
PPMA, diverse tipuri de proteze. Varietăţile de croşete realizate prin tehnica îndoirii din sîrmă de
Wiplă, alegerea dinţilor stîlpi, tehnica îndoirii unui croşet simplu din sîrmă de Wiplă.
Lucrul practic al studenţilor: notează pe modelele pregătite limitele PPMA şi celelalte linii de
orientare necesare la montarea dinţilor în aşa tipuri de proteze dentare, pe modele aleg dinţii stîlpi,
confecţionează cite 2 croşete simple prin tehnica îndoirii.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min
2. Demonstrarea varietăţilor de croşete realizate prin tehnica îndoirii, alegerea dinţilor stîlpi,
tehnica îndoirii unui croşet simplu din sîrmă de Wiplă, demonstarea varietăţilor de dinţi
artificiali, acrilatelor utilizate al confecţionarea PPMA, trasarea limitelor şi a liniilor necesare la
montarea dinţilor artificiali în PPMA – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: notarea pe modelele pregătite a limitelor PPMA şi celelalte linii de
orientare necesare la montarea dinţilor în aşa tipuri de proteze dentare, pe modele aleg dinţii
stîlpi, confecţionează cite 2 croşete simple prin tehnica îndoirii. – 90 min
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Caracteristica componentelor PPMA acrilice cu placă.
2. Dinţii artificiali, varietăţi. Ambalaje comercializate.
3. Caracteristica elementelor de ancorare, menţinere şi stabilizare a PPMA.
4. Varietăţi de croşete din sîrmă de Wiplă utilizate la confecţionarea PPMA. Caracteristica.
5. Tehnica confecţionării croşetului cervico-ocluzal deschis dental din sîrmă de Wiplă. Utilaj,
instrumente.
6. Caracteristica sistemelor speciale de ancorare, menţinere şi stabilizare utilizate la confecţionarea
PPMA.
7. Caracteristica bazei PPMA. Limitele bazei PPMA la mandibulă.
8. Caracteristica bazei PPMA. Limitele bazei PPMA la maxilă.
9. Trasarea liniilor necesare pentru montarea dinţilor artificiali în PPMA
10. Criteriile de alegere a dinţilor stîlpi pentru aplicarea elementelor de ancorare, menţinere şi
stabilizare. Liniile croşetare. Importanţa.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a desena varietăţile de croşete utilizate la confecţionarea PPMA.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Proteze parţial mobilizabile cu diverse tipuri de elemente de fixare şi stabilizare
2. Ocluzoare şi articulatoare
3. Modele de diagnostic
4. Nicovale
Instrumente:
1. Cleşte crampon

12
2. Cleşte în cioc
3. Creioane chimice
4. Ciocănaşul tenhicianului dentar
5. Cleşte cu fălci ascuţite
Materiale:
1. Ceară de ocluzie
2. Ceară de bază
3. Garnituri de dinţi din acrilat şi porţelan
4. Acrilate termopolimerizabile
5. Garnituri de croşete standarte, sîrmă pentru confecţionarea croşete

13
ELABORAREA METODICĂ Nr 10

TEMA: Proteza parţială mobilizabilă flexibilă. Caracteristica.


Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi indicaţiile către terapia cu proteze parţiale mobilizabile flexibile.
Varietăţi de proteze parţiale mobilizabile flexibile. Etapele clinico-tehnice de confecţionare a
protezelor parţiale mobilizabile flexibile. Amprentarea. Lingurile amprentare. Materiale amprentare.
Realizarea modelului. Tehnici de realizare a modelului. Materiale utilizate.
Studenţilor se demonstrează: modele cu cîmpul protetic edentat parţial, determinarea indicaţiilor
către tratamentul cu proteze parţiale mobilizabile flexibile, alegerea lingurii amprentare,
amprentarea, realizarea modelului.
Lucrul practic al studenţilor la alegerea lingurilor amprentare, prepararea materialului amprentar,
obţin amprente de pe model fontom, realizează modelul din ghips medical.

PLANUL LUCRĂRII:
1. Discuţii la temă – 25 min
2. Demonstrarea modelelor cu cîmpul protetic edentat parţial, determinarea indicaţiilor către
tratamentul cu proteze parţiale mobilizabile flexibile, alegerea lingurilor amprentare,
amprentarea, realizarea modelului – 15 min
3. Lucrul practic al studenţilor: alegerea lingurilor amprentare, prepararea materialului amprentar,
amprentarea cîmpului protetic edentat parţial pe model fantom şi realizarea modelelor din ghips
medical. – 90 min
4. Încheere. – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Caracteristica componentelor protezelor parţiale mobilizabile flexibile.


2. Caracteristica elementelor de ancorare, menţinere şi stabilizare a protezelor parţiale
mobilizabile flexibile.
3. Indicaţii către terapia edentaţiei parţiale cu proteze parţiale mobilizabile flexibile.
4. Materialele amprentare. Clasificări. Amprentele. Criterii de clasificare a amprentelor.
5. Lingurile amprentare. Varietăţi. Particularitățile amprentării anatomice pentru confecționarea
protezelor parţiale mobilizabile flexibile.
6. Tehnica confecţionării modelului. Materialele necesare. Cerinţe către modelul realizat pentru
confecţionarea protezelor parţiale mobilizabile flexibile.
7. Etapele clinico-tehnice de confecţionare a protezelor parţiale mobilizabile flexibile.
8.Dinţii artificiali, varietăţi. Ambalaje comercializate.
9.Reguli de montare a dinţilor artificiali din acrilat în protezele parţiale mobilizabile flexibile la
maxilă şi mandibulă.
10.Tehnologii de injectare a acrilatelor moderne.
11.Principiul de injectare chemoplastică cu polimerizare la cald în mediu uscat.
12.Procedeul de injectare chemoplastică cu polimerizare la rece.
13. Dezambalarea protezei parţiale mobilizabile flexibile.
14. Particularități de prelucrare și lustruire a protezei parţiale mobilizabile flexibile.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR A STUDENŢILOR


Se v-a desena clasificarea edentaţiei parţiale după Kennedy prin diferite combinări la prezenţa pe un
maxilar numai a 6 dinţi.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ

14
Utilaj:
1. Măsuţă vibratorie
2. Bol de cauciuc
3. Modele-fontom
4. Modele de diagnostic
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Spatulă pentru malaxarea gipsului
3. Linguri amprentare
Materiale:
1. Materiale amprentare
2. Gips
3. Ceară roză
4. Soluţii dezinfectante

15
ELABORAREA METODICĂ Nr 11

TEMA: Cîmp protetic în realizarea protezei parţial mobilizabile acrilice cu placă.


Caracteristica.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi noţiunea „edentaţie parţială întinsă”, etiologie, componentele cîmpului
protetic (suportul dento-parodontal şi mucoosos). Clasificarea lui Kennedy. Indicaţii către terapia cu
proteze parţiale mobilizabile acrilice. Varietăţi de proteze parţiale mobilizabile. Etapele clinico-
tehnice de confecţionare a protezelor parţiale mobilizabile acrilice. Amprentarea. Lingurile
amprentare. Materiale amprentare. Realizarea modelului. Tehnici de realizare a modelului.
Materiale utilizate.
Studenţilor se demonstrează: modele cu cîmpul protetic edentat parţial, determinarea indicaţiilor
către tratamentul cu proteze parţiale mobilizabile, alegerea lingurii amprentare, amprentarea,
realizarea modelului.
Lucrul practic al studenţilor la alegerea lingurilor amprentare, prepararea materialului amprentar,
obţin amprente de pe model fontom, realizează modelul din ghips medical.

PLANUL LUCRĂRII:
5. Discuţii la temă – 25 min
6. Demonstrarea modelelor cu cîmpul protetic edentat parţial, determinarea indicaţiilor către
tratamentul cu proteze parţiale mobilizabile, alegerea lingurilor amprentare, amprentarea,
realizarea modelului – 15 min
7. Lucrul practic al studenţilor: la alegerea lingurilor amprentare, prepararea materialului
amprentar, amprentarea cîmpului protetic edentat parţial pe model fontom şi realizarea
modelelor din ghips medical. – 90 min
8. Încheere. – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1.Elementele cîmpului protetic edentat parţial. Caracteristica.


2.Indicaţii către terapia edentaţiei parţiale cu proteze parţiale mobilizabile.
3.Amprentele. Criterii de clasificare a amprentelor.
4.Lingurile amaprentare. Varietăţi. Etapele amprentării anatomice.
5.Materialele amprentare. Clasificări. Nominalizări.
6.Tehnica confecţionării modelului. Materiale.
7.Cerinţe către modelul realizat pentru confecţionarea protezelor parţiale mobilizabile acrilice.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a descrie componentele cîmpului protetic (suportul dento-parodontal şi mucoosos).

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ

Utilaj: 6. Linguri amprentare


5. Măsuţă vibratorie Materiale:
6. Bol de cauciuc 5. Materiale amprentare
7. Modele-fontom 6. Gips
8. Modele de diagnostic 7. Ceară roză
Instrumente: 8. Soluţii dezinfectante 12.fectant
4. Set de instrumente
5. Spatulă pentru malaxarea gipsului

16
ELABORAREA METODICĂ N 12
TEMA: Relațiile intermaxilare centrice.Fixarea modelelor în articulatoare.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi situaţiile clince ce ţin de determinarea o.c. sau a relaţiilor intermaxilare
centrice, structura simulatoarelor şi tehnica de ghipsare a modelelor în aceste aparate.
Studenţilor se demonstrează: modelele cu şabloanele şi bordurile de ocluzie după determinarea o.c.
sau a relaţiilor intermaxilare centrice în raport cu cele trei situaţii clinice; simulatoarele, metoda de
ghipsare a modelelor în ocluzor şi articulator.
Lucrul practic al studenţilor: pregătirea modelelor şi ghipsarea lor în ocluzor sau articulator.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 25 min.


2. Demonstrea modelelor cu şabloanele şi bordurile de ocluzie după determinarea o.c. sau a
relaţiilor intermaxilare centrice în dependenţă de situaţia clinică, simulatoarele, metoda de
ghipsare a modelelor în articulator şi ocluzor. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: ghipsarea modelele în articulator sau ocluzor. – 90 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Noţiunea „ocluzie”. Varietăţi.
2. Definiţie „ocluzie centrucă”.
3. Definiţie „ relaţii intermaxilare centrice”.
4. Definiţie „poziţie de postură a mandibulei”. Metode de determinare.
5. Definiţie DVO. Metodele de determinare.
6. Caracteristica celor 3 situaţii clinice de determinare a o.c. sau a relaţiilor intermaxilare centrice.
7. Varietăţi de ocluzii fiziologice şi patologice. Caracteristica.
8. Simulatoarele: Varietăţi şi principii puse la baza structurii. Componentele.
9. Principiile şi metodele de fixare a modelelor în simulatoare.
10. Argumentaţi necesitatea confecţionării şablonului cu borduri de ocluzie.
11.Limitele protezei la maxilă.
12.Limitele protezei la mandibulă.
13.Dimensiunile bordurilor de ocluzie la maxilă. Cerinţe către bordura de ocluzie.
14.Dimensiunile bordurilor de ocluzie la mandibulă. Cerinţe către bordura de ocluzie.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a desena ocluzorul şi articulatorul cu indicaţia componentelor.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Bol de cauciuc
2. Aparatul Larin, spirtieră, dispozitivul Fox
3. Ocluzoare,articulatoare
4. Măsuţă cu plan înclinat
5. Modele de lucru
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Bisturiu, spatulă pentru malaxarea gipsului
3. Spatulă pentru modelare
4. Dispozitive ce imitează planul de ocluzie
5. Creion chimic
Materiale:
1. Acrilate autopolimerizabile şi termopolimerizabile 4.Ghips

17
2. Ceară de bază, etanol, apă oxigenată 5. Sîrmă de aluminiu sau ortodontică
3. Vată, tinctură de iod

18
ELABORAREA METODICĂ Nr 13

TEMA: Modelarea PPM. Montarea dinţilor în PPM acrilice la maxilă.


Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi varietăţile dinţilor artificiali, principiile de alegere şi tehnica de
montare a dinţilor artificiali la maxilă.
Studenţilor se demonstrează: varietăţi de dinţi artificiali, principii de alegere şi tehnica de montare
a dinţilor artificiali la maxilă în PPM acrilică.
Lucrul practic al studenţilor: montarea dinţilor artificiali din acrilat în PPM acrilică la maxilă.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min
2. Demonstarea varietăţilor de dinţi artificiali, principiile alegerii şi tehnica de montare a dinţilor în
PPMA la maxilă. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: alegerea şi montarea dinţilor artificiali în PPM acrilică la maxilă –
90 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Dinţii artificiali, varietăţi, caracteristica
2. Avantajele şi dezavantajele dinţilor din acrilate.
3. Avantajele şi dezavantajele dinţilor din porţelan.
4. Principii de alegere a dinţilor artificiali, pentru montarea în PPMA.
5. Principiile generale de montare a dinţilor artificiali în PPMA la maxilă.
6. Reguli de montare a dinţilor artificiali din acrilat în PPMA la maxilă.
7. Utilajul, instrumentele necesare la montarea dinţilor
8. Indicaţii şi tehnica montării dinţilor fără gingie artificială.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a întocmi un referat la tema:”Reguli de montare a dinţilor artificiali în PPMA la maxilă”
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Şlifmotoare
2. Bbormaşina tehnicianului dentar
3. Sursă de gaze naturale sau spirtiere
4. Ocluzoare
5. Articulatoare
6. Modele fixate în ocluzor în poziţia ocluziei centrice
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Instrumente abrazive
3. Bisturiu
4. Spatulă pentru modelare
5. Dispozitiv ce imitează planul ocluzal
6. Creion chimic
Materiale:
1. Ceară de modelare
2. Ceară de bază
3. Garnituri de dinţi artificiali (acrilat, ceramică, metal)
4. Materiale abrazive
5. Sîrmă de aluminiu sau ortodontică

19
ELABORAREA METODICĂ Nr 14

TEMA: Modelarea PPM. Montarea dinţilor în PPM acrilice la mandibulă.


Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi varietăţile dinţilor artificiali, principiile de alegere şi tehnica de
montare a dinţilor artificiali la mandibulă.
Studenţilor se demonstrează: varietăţi de dinţi artificiali, principii de alegere şi tehnica de montare
a dinţilor artificiali la mandibulă în PPM acrilică.
Lucrul practic al studenţilor: montarea dinţilor artificiali din acrilat în PPM acrilică la mandibulă.
PLANUL LUCRĂRII
5. Discuţii la temă – 25 min
6. Demonstarea varietăţilor de dinţi artificiali, principiile alegerii şi tehnica de montare a dinţilor în
PPMA la mandibulă. – 15 min.
7. Lucrul practic al studenţilor: alegerea şi montarea dinţilor artificiali în PPM acrilică la
mandibulă. – 90 min.
8. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
9. Dinţii artificiali, varietăţi, caracteristica
10. Avantajele şi dezavantajele dinţilor din acrilate.
11. Avantajele şi dezavantajele dinţilor din porţelan.
12. Principii de alegere a dinţilor artificiali, pentru montarea în PPMA.
13. Principiile generale de montare a dinţilor artificiali în PPMA la mandibulă.
14. Reguli de montare a dinţilor artificiali din acrilat în PPMA la mandibulă.
15. Utilajul, instrumentele necesare la montarea dinţilor
16. Indicaţii şi tehnica montării dinţilor fără gingie artificială.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a întocmi un referat la tema:”Reguli de montare a dinţilor artificiali în PPMA la mandibulă”
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
7. Şlifmotoare
8. Bormaşina tehnicianului dentar
9. Sursă de gaze naturale sau spirtiere
10. Ocluzoare
11. Articulatoare
12. Modele fixate în ocluzor în poziţia ocluziei centrice
Instrumente:
7. Set de instrumente
8. Instrumente abrazive
9. Bisturiu
10. Spatulă pentru modelare
11. Dispozitiv ce imitează planul ocluzal
12. Creion chimic
Materiale:
6. Ceară de modelare
7. Ceară de bază
8. Garnituri de dinţi artificiali (acrilat, ceramică, metal)
9. Materiale abrazive
10. Sîrmă de aluminiu sau ortodontică

20
ELABORAREA METODICĂ N 15

TEMA: Ambalarea machetei protezei parțial mobilizabile scheletate.


Polimerizarea. Dezambalarea.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: însuşirea tehnicii de ambalare a machetei protezei parțial
mobilizabile scheletate, polimerizarea și dezambalarea. Materiale utilizate. A se face
cunoştinţă cu metodele de ambalare a machetei protezei parțial mobilizabile
scheletate, polimerizarea și dezambalarea.
Studenţilor se demonstrează tehnica de ambalare a machetei protezei parțial
mobilizabile scheletate, polimerizarea și dezambalarea.
Lucrul practic al studenţilor: participă la ambalarea machetei protezei parțial
mobilizabile scheletate, polimerizarea și dezambalarea.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 25 min


2. Demonstrare tehnicii de ambalare a machetei protezei parțial mobilizabile
scheletate, polimerizarea și dezambalarea – 15 min
3. Lucrul practic al studenților: participă la ambalarea machetei protezei
parțial mobilizabile scheletate, polimerizarea și dezambalarea – 90 min
4. Încheiere. – 5 min

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Tehnicile de ambalare în chiuvetă.


2. Probleme ce pot apărea în timpul ambalării în chiuvetă.
3.Procesul de polimerizare. Tehnici. Materiale.
4.Tehnica de izolare a tiparului şi materialele necesare.
5.Acrilatele termopolimerizabile şi autopolimerizabile. Componenţa. Destinaţie.
6.Tehnici de întroducere a acrilatului în tipar. Regimul de polimerizare.
7.Erorile posibile la realizarea polimerizării.
8.Tehnicile de dezambalare. Caracteristica.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii întocmesc referat cu tema: „Ambalarea machetei
protezei parțial mobilizabile scheletate, polimerizarea și dezambalarea protezei
partiale mobilizabile scheletate”.

21
ELABORAREA METODICĂ Nr 16

TEMA: Prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea protezei parţiale mobilizabile.


Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi ttehnica de prelucrare mecanică, şlefuire şi lustruire a PPM.
Studenţilor se demonstrează: aparate şi materiale de prelucrare mecanică, şlefuire şi lustruire a
protezelor PPM şi tehnica de realizare a acestei etape.
Lucrul practic al studenţilor: prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea PPM.
PLANUL LUCRĂRII
5. Discuţii la temă – 25 min.
6. Demonstrarea aparatelor şi materialelor utilizate la prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea
protezelor PPM şi tehnica realizării acestei etape. – 15 min.
7. Lucrul practic al studenţilor la prelucrarea mecanică, şlefuirea şi lustruirea PPM – 90 min.
8. Încheere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1.Instrumente şi materiale folosite la prelucrarea mecanică a PPM.
2.Instrumentele şi materialele folosite la şlefuirea PPM.
3.Utilajul, instrumente şi materiale necesare la lustruirea PPM.
4.Tehnica lustruirii bazei PPM.
5.Tehnica lustruirii elementelor de agregare a PPM.
6.Componenţa pulberii de lustruire a bazei protezei.
7.Componenţa pastei de lustruire a elementelor de agregare.
8.Curățarea ultrasonică.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Referat la tema: „ Tehnica prelucrării mecanice şi lustruirii al PPM”.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ

Utilaj:
3. Şlifmotor sau/ şi bormaşina tehnicianului dentar
4. Piese drepte

Instrumente:
4. Perii aspre
5. Filţuri
6. Instrumente abrazive

Materiale:
4. Glaspapir
5. Pulbere de lustruit acrilatul
6. Pastă de lustruire a suprafeţelor metalice (GOI)

22
ELABORAREA METODICĂ Nr 17

Colocviu.

ELABORAREA METODICĂ Nr 10

TEMA: Confecţionarea şabloanelor cu borduri de ocluzie la mandibulă şi maxilă. Ceara


stomatologică.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi necesitatea şi tehnica confecţionării şabloanelor cu borduri de ocluzie,
ceara stomatologică.
Studenţilor se demonstrează: ceara stomatologică şi tehnica confecţionării şabloanelor cu borduri de
ocluzie la maxilă şi mandibulă.
Lucrul practic al studenţilor: pe modelele pregătite confecţionează şabloanele cu borduri de ocluzie
la maxilă şi mandibulă.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min.
2. Demonstarea cerii stomatologice destinate la confecţionarea şablonului cu bordură de ocluzie şi
tehnica realizării la maxilă şi mandibulă. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor la confecţionarea pe modelele pregătite a şabloanelor cu borduri de
ocluzie la maxilă şi mandibulă. – 90 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Ceară stomatologică şi varietăţile ei. Ceara stomatologică pentru confecţionarea şablonului cu
borduri de ocluzie. Componenţa.
2. Argumentaţi necesitatea confecţionării şablonului cu borduri de ocluzie.
3. Utilaj, instrumente şi materiale necesare la confecţionarea şablonului cu borduri de ocluzie la
maxilă şi mandibulă.
4. Limitele protezei la maxilă.
5. Limitele protezei la mandibulă.
23
6. Dimensiunile bordurilor de ocluzie la maxilă. Cerinţe către bordura de ocluzie.
7. Dimensiunile bordurilor de ocluzie la mandibulă. Cerinţe către bordura de ocluzie.
8. Necesitatea şi tehnica întăririi şablonului cu borduri de ocluzie la maxilă şi mandibulă.
9. Cerinţele către şablonul cu bordură de ocluzie la maxilă şi mandibulă.
LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR
Se v-a desena şablonul cu bordură de ocluzie la maxilă şi mandibulă în două situaţii clinice.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Sursă de gaze naturale sau spirtiere
2. Modele de lucru
3. Bol de cauciuc
Instrumente:
1. Spatulă pentru modelare
2. Bisturiu
3. Creion chimic
4. Cleşte crampon
5. Pensă
Materiale:
1. Acrilate autopolimerizabile şi termopolimerizabil
2. Ceară de bază,
3. Ceară de modelare
4. Sîrmă de aluminiu

ELABORAREA METODICĂ Nr 13
TEMA: Proba machetei protezei parţiale mobilizabile acrilice. Modelarea definitivă.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi teoretic necesitatea şi consecutivitatea probei machetei PPMA,
tehnologia modelării definitive a machetei PPMA, metodele de ambalare în chiuvetă.
Studenţilor se demonstrează: utilajul, instrumentele, materialele necesare şi tehnica modelării
definitive a machetei PPMA, metode de ambalare în chiuvetă.
Lucrul practic al studenţilor: modelarea definitvă a machetei PPMA şi pregătirea către ambalarea în
chiuvetă.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min.
2. Demonstrarea modelării definitive a machetei PPMA. – 15 min.
3. Lucrul practice al studenţilor la modelarea definitvă a machetei PPMA. – 90 min.
4. Încheere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Argumentarea necesităţii efectuării probei machetei PPMA şi consecutivitatea
2. Importanţa modelării definitive a machetei PPMA.
3. Tehnica modelării definitive a machetei PPMA şi cerinţele respective.
4. Erorile posibile la modelarea definitivă a machetei PPMA.
5. Utilajul, instrumente şi materiale necesare pentru modelarea definitivă a machetei PPMA.
6. Metodele de ambalare a machetei PPMA în chiuvetă. Caracteristica.
7. Materiale pentru realizarea tiparului şi tehnica respectivă. Cerinţe către tiparul obţinut.
8. Tehnica de izolare a tiparului şi materialele necesare.
9. Acrilatele termopolimerizabile şi autopolimerizabile. Componenţa. Destinaţie.

24
10. Tehnici de întroducere a acrilatului în tipar. Regimul de polimerizare.
11. Erorile posibile la realizarea polimerizării.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Referat la tema:”Tehnica modelării definitive a machetei PPMA”
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Şlifmotoare
2. Spirtieră sau surse de gaze naturale
3. Bormaşina tehnicianului dentar
4. Ocluzoare, articulatoare
5. Chiuvete, bol de cauciuc
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Piese drepte,cleşte crampon
3. Bisturiu, pense
4. Spatulă pentru malaxarea gipsulu
5. Pensule
6. Ciocănaşul tehnicianului dentar
Materiale:
1. Ceară de bază
2. Hîrtie de articulaţie
3. Ghips medical
4. Etanol, vată
5. Apă oxigenată, tinctură de iod

ELABORAREA METODICĂ Nr 14

TEMA: Realizarea tiparului, schimbul cerii în acrilat la confecţionarea PPMA şi


polimerizarea.
Locul lucrării: sala de studii și laborator
Scopul lucrării: de a însuşi consecutivitatea etapelor de realizare a PPMA, metodele de ambalare
în chiuvetă, realizarea tiparului, schimbul cerii în acrilat, polimerizarea şi dezambalarea protezei din
chiuvetă.
Studenţilor se demonstrează: aparate şi materiale utilizate la etapele de realizare a protezelor
parţiale mobilizabile acrilice: metodele de ambalare în chiuvetă, realizarea tiparului, schimbul cerii
în acrilat, polimerizarea şi dezambalarea din chiuvetă.
Lucrul practic al studenţilor: ambalarea machetei protezei parţiale mobilizabile acrilice la maxilă
sau mandibulă în chiuvetă , realizarea tiparului, schimbul cerii în acrilat autopolimerizabil,
polimerizarea, dezambalarea protezei din chiuvetă.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min.
2. Demonstrarea metodei indirecte de ambalare în chiuvetă, realizarea tiparului, schimbul cerii în
acrilat şi dezambalarea. – 15 min.
3. Lucrul practice al studenţilor la ambalarea machetei protezei parţiale mobilizabile la maxilă sau
mandibulă în chiuvetă , realizarea tiparului, schimbul cerii în acrilat autopolimerizabil,
dezambalarea PPMA din chiuvetă. – 90 min.
4. Încheere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Erorile posibile la modelarea definitivă a machetei PPMA.
2. Metodele de ambalare în chiuvetă. Caracteristica.

25
3. Materiale pentru izolarea tiparului şi tehnica respectivă, cerinţe către tiparul obţinut.
4. Tehnica de realizare a tiparului şi materialele necesare.
5. Acrilatele termopolimerizabile şi autopolimerizabile. Componenţa şi destinaţie.
6. Tehnici de întroducere a acrilatului în tipar.
7. Polimerizarea. Regimul de polimerizare.
8. Erorile posibile la realizarea tiparului.
9. Tehnica de dezambalare a PPMA din chiuvetă.
LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR
Referat la tema: „Regimul de polimerizare a acrilatelor termopolimerizabile şi autopolimerizabile”
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ

Utilaj:
1. Presă pentru chiuvete
2. Chiuvete, ring
3. Polimeriizator
4. Presă de dezambalare a chiuvetei
5. Ciocan
6. aragaz, plită electrică
Instrumente:
1. Bol de cauciuc
2. Spatulă de malaxare, pensulă
Materiale:
1. Acrilat autopolimerizabil
2. Acrilat termopolimerizabil
3. Izocol, celofan

26

S-ar putea să vă placă și