Sunteți pe pagina 1din 1

Dragoste

de V. Alecsandri
- Argumentarea apartenenței la specia literară doina
Doina este o operă populară lirică, specifică folclorului romănesc, in care
creatorul anonim exprimă, prin vocea eului liric o gamă de sentimente care se
caracterizează printr-o deosebită profunzime fiind interpretată pe o melodie
tipică.
O operă care ilustrează trasăturile acestei specii literare este poezia „Dragoste“,
culeasă de Vasile Alecsandri, care înfățișează tristețea resimțită de ființa poetică
legat de sfarșitul iubirii, incadrandu-se in categoria doinelor de jale, de
înstrăinare si de dragoste.
În primul rand, se remarcă intensitatea stărilor sufletești transmise de catre
creatorul anonim, folosind un limbaj artistic caracterizat prin simplitate. Tema o
constituie intensitatea sentimentului de iubire, care iși pune amprenta asupra
ființei. Ineditul stărilor de suflet reiese prin raportare la trăirile specifc umane:
„Rele sunt frigurile,/ Mai rele-s dragostele;/ Frigurile te răcesc,/ Dragostele te
amețesc.“ Compararea acestuia cu o boală a trupului reiese și din imaginea „ Si
te-aprind, te scot din mine/ Si te-ajung cu dor fierbinte“. Următoarea secvență
sugerează prin verbul „m-a fermecat“, că dragostea are o forță transfiguratoare,
care consumă ființa. Eul liric este în ipostaza de contemplator. Acesta este un
alter-ego al poetului care-și face simțită prezența prin mărci lexico-gramaticale:
verbe și forme pronominale la persoana I („mine“, „m-“, „mă“), la persoana a II-
a („te“, „fă-“) și semnele de exclamație.
În al doilea rand, ca orice specie a liricii populare, doina are caracter oral,
anonim, colectiv, sincretic și tradițional. Ideile poetice sunt realizate stilistic prin
simetrie si paralelism sintactic, procedee artistice specifice doinei
(„Alelei!....../Alei!......“). La nivel prozodic, versurile au măsură de 7-8 silabe,
rima este împerecheată, iar ritmul este trohaic. De asemenea, motivul
comuniunii omului cu natura este specific doinei (ființa poetică este comparată
cu un copac veștejit).
În concluzie, ținând cont de caracterul popular, profunzimea sentimentelor
exprimate, elementele de prozodie, modalitățile de relaizare artistică, putem
afirma că poezia „Dragoste“ este o doină populară.