Sunteți pe pagina 1din 14

PĂMÂNTUL,

PLANETA
ALBASTRĂ
Proiect de activitate integrata

Data: 19.05.2009
Grupa: pregătitoare
Gradiniţa nr.7 „Cristal”
Inspector: Ana Secrieru
Director: Ilinca Tiron
Educatoare: Iftimie Gina-Monica

1
TEMA: CUM ESTE/A FOST ŞI VA FI AICI PE PAMÂNT?
SUBTEMA: PAMÂNTUL,PLANETA ALBASTRĂ
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă
DURATA: 90 minute
SCOPUL ACTIVITĂŢII: - formarea şi dezvoltarea capacitaţii de a
conştientiza rolul naturii în viaţa omului,precum şi rolul omului în natură;
- consolidarea noţiunilor ştiinţifice şi a
capacitaţii de comunicare,ca rezultat al explotării mediului înconjurător.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjuratoare
(obiecte,aerul,solul,vegetaţia,fauna,fiinţa umană ca parte integrată a
mediului),precum si interdependeţa dintre ele.
-Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a
mediului înconjurator.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE:


☼ DOMENIUL ŞTIINŢE- Cunoaşterea mediului: „ Prietenii
Pământului”-joc didactic

☼ DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV- Educaţie plastică:


„ Pământul sănătos”-pictură

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL DOMENIILOR


EXPERENŢIALE:
Domeniul ştiinţe:
- să denumească elemente care menţin viaţa pe Pământ: aer, apă, soare,
verdeaţa etc;
- să enumere surse de poluare cunoscute;
- să definească termenul de „ material reciclabil” şi ce acţiuni implică
acesta pentru noi oamenii;
- să identifice aspecte pozitive şi negative legate de protejarea
Pământului;

2
- să enumere acţiuni pe care le pot întreprinde copiii pentru a proteja
Pământul.

Domeniul estetic si creativ:


- să realizeze lucrări originale, folosindu-şi imaginaţia în cadrul temei
date;
- să dozeze culoarea pe hârtie;
- să analizeze critic şi autocritic lucrările proprii şi ale altor copii;
- să respecte pozitia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru
o bună coordonare oculo-motorie.

ACTIVITĂŢI PE ARII DE STIMULARE:


◊ ŞTIINŢE: „ Prietenii Pământului”-selectare de imagini
◊ ARTĂ: „ Pământul sănătos”-pictură
◊ BIBLIOTECĂ: „S.O.S. Pământul”-fişă
◊ JOC DE MASĂ: Planeta Pământ- puzzle/mozaic

OBIECTIVE OPERATIONALE:
◊ ŞTIINŢE:
- să sorteze imagini legate de protejarea Pământului sau fapte care
dăunează acestuia;
- să asocieze fiecărei imagini Pământul cu faţă veselă sau tristă,după caz;
- să enumere acţiuni pe care le pot întreprinde copiii pentru a proteja
Pământul;
- să identifice materialele care pot fi reciclabile.

◊ ARTĂ:
- să realizeze lucrări originale, folosindu-şi imaginaţia în cadrul temei
date;
- să aplice corect tehnica de lucru, in funcţie de tema plastică;

3
- să analizeze critic şi autocritic lucrările proprii şi ale altor copii.

◊ BIBLIOTECĂ:
- să denumească imaginile ilustrate;
- să despartă în silabe cuvintele,reprezentându-le grafic;
- să identifice mesajul transmis de fiecare imagine;
- să recunoască literele care alcătuiesc cuvântul „PĂMÂNT”.

◊ JOC DE MASĂ:
- să descopere materialele puse la dispoziţie;
- să reconstituiască din părţi întregul ,în succesiunea logică a imaginii;
- să comunice cu partenerii de grup manifestând spirit cooperant.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia,


demonstraţia, exerciţiul, munca independentă.

Material didactic:
Ştiinţe: ruleta, imagini, glob pământesc din polistiren
Artă: acuarele, pensule, coli A4, vase pentru apă, planeta Pământ
Bibliotecă: fişe de muncă independentă;
Joc de masă: puzzle „Planeta Pământ”,mozaic.

Elemente de joc: aplauze, surpriza, ruleta,versuri scandate.


Sarcina didactică: stabilirea răspunsurilor corecte în raport cu
regulile de protejare a planetei; precizarea elementelor care dăunează sănătaţii planetei.

4
Regulile jocului: copiii trebuie să învârtă ruleta,să răspundă la
întrebări şi să sorteze imagini legate de protejarea Pământului sau fapte care dăunează
acestuia aşezându-le în dreptul feţei vesele sau triste.

BIBLIOGRAFIE :
●„Curriculum pentru învăţămantul preşcolar”,Ed. Didactica Publishing
House,Bucureşti,2009;
● „Activitatea integrată din grădiniţă”-Ghid pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar, Ed.Didactica Publishing House,Bucureşti,2008;
● Secrieru Ana,Gaiu Florentina, Giurgica Tincuţa „Aspecte
teoretice şi practice în abordarea metodei proiectelor la
vârste timpurii” Ed. Şcoala galaţeană, Galaţi, 2008;
● „Aplicarea noului curriculum- pentru educaţie timpurie-
o provocare?” Ed.Diana, Piteşti,2009;
● „Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în
învaţământul preşcolar 3-6/7 ani”, Ed. ASTRA,Deva, 2008

5
Scenariul zilei

În cadrul activităţii de dezvoltare personală copiii vor aborda întâlnirea de


dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de energie.
Copiii vor intra in sala de grupă,se vor aşeza in semicerc şi vor fi întâmpinaţi cu salutul
„Bună dimineaţa,pamânteni!”,iar ei vor răspunde folosind versurile poeziei „Bună
dimineaţa,soare!”:
„În fiecare dimineaţă,
S-avem zâmbetul pe faţă,
Către soare să privim,
Iubire să dăruim
De gand rău să ne ferim
S-adunăm doar bucurie
Şi în lume s-o răspândim
Şi atunci osişice copil,
În fiecare dimineaţă,
Are gândul bun pe faţă.”
Educatoarea zâmbeşte,îi priveşte,transmite căldură şi încurajare prin toate formele de
comportament verbală,nonverbală.
Într-un tabel se află fotografiile şi numele copiilor. Fiecare copil îşi va cauta fotografia şi
va face un semn în tabel,în dreptul fotografiei,astfel realizându-se prezenţa zilei.
Impărtăşirea cu ceilalţi- Atenţia copiilor este îndreptată către calendarul naturii şi
sunt rugaţi să spună în ce anotimp suntem,vor fixa data şi schimbările survenite în
natură.
Având în vedere că Pământul este subiectul nostru,vom discuta despre prietenii
Pământului,îşi vor analiza comportamentul si vor descoperi dacă se pot numi prieteni ai
Pământului.

Evenimentul Conţinut Strategii Evaluare


didactic didactice
Asigurarea condţiilor necesare unei
Moment bune desfăşurări a activităţii.Pregatirea
organizatoric materialelor didactice necesare.

Se va realiza prin intermediul unui

6
Captarea glob pământesc confecţionat din
atenţiei polistiren,trimis din partea unui prieten
al Pământului. Pământul are o mică conversaţia
povestioară despre evoluţia lui şi îi
îndeamnă pe copii să se implice în
protejarea şi salvarea planetei.
El mai are şi alte surprize pe care le va
dezvălui pe parcursul activităţii
(materialele didactice ce vor fi folosite la
centre,ruleta aflată pe verso planetei
confecţionate din polistiren).

Anunţarea Copii,astăzi,vom desfăşura jocul


temei şi a „Prietenii Pământului”. - expunerea;
obiectivelor Va trebui să fiţi atenţi şi să descoperiţi ce - explicaţia;
trebuie să faceţi pentru a proteja si a - conversaţia
păstra planeta Pământ cât mai
sănătoasă.

-Se explică regulile şi modul de


desfăşurare a jocului.
Varianta l
-Prima variantă a jocului se desfăşoară
Prezentarea la ruleta aflată pe spatele planetei
noului conţinut Pământ. - explicaţia;
şi conducerea -Jocul de probă se realizează de 1-2 - demonstraţia;
învaţării ori. - jocul;
-Se propune primului copil chemat să
învârtă ruleta rostind versurile:”
Ruleta se roteste
Si surpriza iti pregateste!”
şi să răspundă la ghicitoatrea la care s-a
oprit ,apoi să numească un alt copil care
va învârti ruleta şi care va răspunde la
următoarea ghicitoare.
-Jocul se va desfăşura până toate
întrebările vor fi descoperite.
-Răspunsurile corecte vor fi aplaudate
si vor fi notate cu cate o bulina rosie, iar
cele care nu sunt corecte,cu bulina
albastra.La sfarsit vor fi numarate
raspunsurile corecte si cele gresite.

7
Varianta a ll-a
Executarea jocului propriu-zis:
Atenţia copiilor va fi îndreptată către
„plicurile colorate” agăţate cu cârlige de
un suport. Ruleta mai are o surpriză
pentru copii. În locul întrebărilor de la
prima variantă au ramas cifre.Fiecărei
Obţinerea cifre îi corespunde un plic colorat. Un
performanţei copil va învârti ruleta,rostind versurile: -jocul;
Ruleta se roteste - exerciţiul;
Si la cifra...se opreste!”
va citi cifra indicată de ruletă,iar un alt
copil va căuta plicul cu cifra respectivă şi
va răspunde la întrebarea din plic.

Exemplu: „Cum se numeşte planeta


noastră?” (planeta Pământ, Terra,
planeta vie)
Răspunsurile bune sunt încurajate şi
aplaudate
După o scurtă pauză (rutină şi
tranziţie), voi prezenta materialele şi
sarcinile de lucru din cadrul centrelor de -selectarea
activitate. Copiii işi aleg centrul unde jetoanelor
doresc să lucreze şi care prezintă interes legate de
pentru fiecare. protejarea
►La „Stiinte”, copiii au de selectat Pământului şi
imaginile care sunt legate de protejarea a celor care
Pământului şi cele care indică poluarea -exerciţiul; indică
acestuia şi să le aşeze în dreptul feţelor poluarea
vesele sau triste,după caz. -munca acestuia;
►La centrul „Artă” copiii au de pictat independentă; - împodobirea
planeta Pământ aşa cum o văd ei globului cu
sănătoasă sau poluată. lucrarile
►La „Bibliotecă” au de rezolvat o fişă realizate;
cu sarcina de a denumi imaginile,de a -rezolvarea
despărţi în silabe şi a reprezenta în silabe corectă a
şi totodată de a identifica mesajul sarcinilor din
transmis de fiecare imagine. fişă;
►La centrul „Joc de masă”,copiii -
trebuie să reconstituiască imagini cu reconstituirea
planeta Pământ. imaginilor cu
planeta
Pământ.

8
Se realizează raportarea activităţilor
din cadrul centrelor de activitate,
avându-se în vedere, în special, - interevalu
obiectivele urmărite în cadrul ariilor are;
curriculare.
►La centrul „Ştiinţe”,copiii enumeră - conversaţia;
Evaluarea actiunile pe care le pot întreprinde copiii - explicaţia;
performanţei pentru a proteja Pământul.
►La centrul „Artă, copiii analizează
critic lucrările copiilor dar şi propriile
lucrări. Picturile realizate vor fi expuse
pe globul pamântesc-surpriză.
►La „Bibliotecă” sunt denumite
imaginile de pe fişă şi este precizat
numărul de silabe şi mesajul fiecărei
imagini.
►La centrul „Joc de masă” sunt
reconstituite imaginile cu planeta
Pământ.
Educatoarea apreciază realizarea
obiectivelor şi efortul depus pentru -aprecieri
Încheierea finalizarea produselor la centrele de verbale;
activităţii activitate.
În încheiere se va recita o poezie
despre planeta Pământ.

9
S.O.S. PĂMÂNTUL!
1. Denumiţi imaginile de mai jos si coloraţi-le!
2. Despărţiţi in silabe şi reprezentaţi grafic cuvântul denumit de fiecare imagine!
3. Imaginaţi-vă că fiecare imagine poate vorbi!Ce mesaj vă transmite?

4. Căutaţi literele care alcătuiesc cuvântul PĂMÂNT şi încercuiţi-le!

10
G R Ă Z M C L Â
P B V S E T O
Q N Y J W
Educatoare: Iftimie Gina-Monica

PROIECT DE ACTIVITATE
COMPLEMENTARA

.
GRUPA: Pregatitoare
Nivelul: ll
EDUCATOARE: Iftimie Gina-Monica
DATA: 19.05.2009
DENIMIREA ACTIVITATII: Jocuri si activitati distractive.
Activitate complementara – etapa a III-a.
TEMA ACTIVITATII: Jocuri distractive “Stafeta- soarele si luna”
“Calatorie in univers”
“Cosmonautii”.

SCOPUL ACTIVITATII: -Stimularea calitatilor intelectuale, de vointa si afective (buna


dispozitie) in vederea aplicarii deprinderilor si abilitatilor
dobandite.
-Satisfacerea nevoii de miscare,destinderea si recreerea
copiilor
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- sa perceapa componentele spatio-temporale (ritm, durata, distanta
localizare);
-sa coreleze miscarile in functie de sarcinile jocului:
- sa respecte regulile jocului si ale competitiei, folosindu-se de miscare;
- sa manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipa, de competitie si
fair-play.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, exercitiul, jocul.

11
MATERIAL DIDACTIC: creta,stegulete cu soare si luna, recompense.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, miscarea, intrecerea, aplauze.

BIBLIOGRAFIE:
► Dima Silvia,“Antologie de jocuri – II-“, Editura Lumea copiilor, Bucuresti, 1993;
► Barcan-Ticaliuc Eugenia,”1001 de jocuri pentru copii”,Editura Sport-Turism,
Bucuresti, 1979

SECVENTELE ACTIVITATII
ORGANIZAREA ACTIVITATII: Asezarea copiilor in spatiul destinat jocului.

INTRODUCEREA IN ACTIVITATE: Se va realiza prin anuntarea jocului distractiv


“Stafeta- Soarele si Luna”.

ANUNTAREA TEMEI: Se va desfasura jocul cu tema “ Stafeta- Soarele si Luna”. Copiii


vor fi impartiti in doua echipe. In a doua parte a activitatii copiii
invata jocurile noi cu tema “Calatorie in univers” si “Cosmonautii”

DESFASURAREA ACTIVITATII: Educatoarea selecteaza cele doua echipe: Echipa


Soarelui si Echipa Lunii .Primul copil din fiecare echipa va primi
un stegulet cu soare sau luna,dupa caz. El trebuie sa alerge
pana la un reper stabilit de educatoare,se intoarce si inmaneaza
steguletul urmatorului copil din echipa sa,apoi se aseaza la
coada sirului,urmand ca fiecare copil sa parcurga acelas
traseu.Echipa castigatoare va fi aceea in care au alergat toti
membrii echipei cu steguletul in mana,au respectat regulile
jocului si au terminat primii.
Echipa castigatoare va primi aplauze din partea celorlalti
Jocul se repeta de 2-3 ori.

● Regulile jocului “Calatorie in univers” – in mijlocul terenului


de joc se deseneaza un cerc care reprezinta
“Soarele”,iar in jurul lui,la distante mai mici sau mai mari,se
deseneaza alte cercuri,de diferite dimensiuni, “planetele” :
Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto.
Fiecare “planeta” contine si un numar de cerculete proportional
cu marimea ei,asa incat toate planetele sa cuprinda in
cerculetele lor copiii din grupa,cu exceptia a 5 copii. Dintre cei
5,unul va sta in centrul”Soarele” si va conduce desfasurarea
jocului pe cosmodrom,iar ceilalti 4 vor fi comandanti de nave-
rachete si vor sta cate unul in fiecare racheta, marcata in cercul

12
care reprezinta “ Pamantul”. Copiii formeaza un cerc,la o
distanta mai mare de locurile marcate pentru planete si rachete,l
si sunt impartiti in numar egal pentru fiecare racheta.
La comanda de incepere a jocului, “cosmonautii” se
invartesc in cerc,spunand:

Vrem sa zburam in univers,


Ne-am facut cosmonauti,
Motoarele au pornit!

Conducatorul jocului,care se afla in cercul care reprezinta


“Soarele”, striga : “START!”. La aceasta comanda,copiii se
indreapta in pas vioi spre Pamant,fiecare la comandantul
rachetei la care a fost repartizat la inceputul jocului. Ei patrund in
ordine prin locurile marcate in racheta ,ies prin varful ei si
alearga sa ocupe un cerculet dintr-o planeta oarecare.
Pentru reluarea jocului se aduna cosmonautii in cerc ,se
mentioneza greselile facute ,se schimba comandantii de
nave,precum si conducatorul jocului.
Jocul se repeta de 2-3 ori.

● Regulile jocului “Cosmonautii”- Copiii “cosmonauti” sunt


asezati in formatie de cerc ,lant de brate, cu fate spre centru. In
spatele lor,la o anumita distanta,sunt marcate 4 rachete cosmice
in care se deseneaza mai multe cercuri,care reprezinta locurile
pentru “cosmonauti”. Numarul lor este mai mic decat numarul
“cosmonautilor”
La comanda de incepere a jocului,cosmonautii se invartesc in
cerc si rostesc versurile:
“Copii ne-asteapta rachetele rapide
Pentru plimbari de basm!
Pe care nava o dorim
Pe-aceea o sa zburam.
Jocul are un secret
Cel ce va intarzia
Loc nu va mai avea!”
Dupa ultimul vers,”cosmonautii” alearga spre navele
cosmice” ca sa ocupe un cerculet (un loc in nava), dar cel putin
2-3 “cosmonauti” vor ramane fara loc. La reluarea jocului,acestia
vor sta in mijlocul cercului,iar cand se va da start vor cauta sa
ocupe un loc.
Jocul se repeta de 2-3 ori.

INCHEIEREA ACTIVITATII: Se va face o apreciere globala asupra activitatii


desfasurate. Vor fi apreciati copiii care au primit recompense.

13
14