Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de Lecţie

Profesor: Popovici Răzvan-Ciprian


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială “Anghel Saligny” Banloc
Clasa: a I –a
Data: 09.04.2019
Unitatea de învățare: Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii
Subiectul lecției: Binefacerile rugăciunii
Tipul lecției: Predare/Însuşire de noi cunoştinţe
Timpul: număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min.

Competenţe Specifice:
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi
şi a exemplelor unor persoane din Biblie;
2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte;
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.

Competenţe operaţionale:
C1. – să discute pe tema rolurilor rugăciunii şi participării la slujbele bisericii;
C2. – să analizeze imagini pe tema „Rugăciunea”;
C3. – să prezinte rolul rugăciunii prin audierea unor texte simple.

1. Metode şi procedee: conversația, lectura, explicaţia, exerciţiul;


2. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, Carte de Poezii/Fabule;
3. Forme de organizare: frontal, individual;

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen nr. 3418 / 19.03.2013 pentru clasele 0-II;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a I-a;

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I. B. M. B. O. R., București, 2000.
2. Irina Leonte, Daniela Buzatu, etc. Religie – Cultul ortodox: Manual pentru clasa a I-a, Sem. II, Ed. Corint, Buc., 2015.

Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevului


crt. / Timp şi Elevului
(min.)
2 4 5 6
1. Momentul 3' • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
• Notarea absenţelor

2. Verificarea 5' Prof. verifică Tema – Dacă toţi au desenat îngerul de la Binefacerile rugăciunii (împlinirea
temei ex. 2, pg. 20.
cererilor
(Vreun desen frumos e lăudat şi arătat clasei)
de folos; întărirea relaţiei dintre
semeni;
primirea înţelepciunii de la
Dumnezeu etc.)
3. Reactualizare 7' • Prof. pune câteva întrebări:
a - Orele trecute am învăţat despre rugăciune. Ce
cunoştinţelor este, unde o spunem şi când, şi pentru cine ne
rugăm. Mai ştiţi pentru cine ne putem ruga? • Elevii răspund: pentru toţi, etc.

- Cine s-a rugat pentru toţi oamenii credincioşi - Domnul Hristos.


care-L iubesc (Icoana din colţ, pg. 19)?

- Cine erau cei ce dormeau acolo şi de ce? - Apostolii, de somn.

- De ce ne rugăm pentru toţi aceşti oameni, de - Îi avem în minte şi în suflet.


care am zis?
- Pentru că ne iubeşte.
- Dar Domnul, de ce se roagă pentru ucenicii
săi şi pentru noi toţi?
4. Pregătirea 2' • Prof. precizează:
elevilor pentru Cred că toţi va-ţi dori ca rugăciunile voastre să se
receptarea poată împlini. Aceasta este posibil şi vom vedea astăzi
cum. Deschideţi Manualul la pagina 22. Astăzi vom afla
noilor
de ce este bine şi folositor să ne rugăm, adică ce
cunoştinţe binefaceri ne aduce rugăciunea.
• Elevii scriu pe caiete: „BINEFACERILE
Titlul şi Data pe Tablă RUGĂCIUNII”

5. Transmiterea 18' • Prof. cere elevilor să citească (ajutaţi de profesor). Fiecare elev numit citeşte până la punct.
noilor - Din când în când profesorul explică.
informaţii - Apoi:
- desenează o carte de rugăciuni cu două pg.
- scoate la tablă câte un elev care scrie o idee • Elevii desenează + notează ideile
principale.
RUGĂCIUNEA:
- ne face mai buni, mai răbdători;
- ne dă cele bune în viaţă.

Privim icoana de mai jos (pg. 22)


• Prof. explică. • Elevii ascultă şi răspund la întrebările
Apoi privim cele două imagini de la (pg. 23 sus) profesorului.
• Prof. povesteşte.

Se scrie la tablă:
- poate face minuni;
- ne dă iertare, bucurie.

• Prof. poate citi o rug. de vindecare.


• Elevii ascultă
• Prof. explică: Se cuvine ca atunci când ne rugăm
să lepădăm din minte toate grijile lumeşti, să nu ne
rugăm numai cu buzele iar mintea să fie departe de
cuvintele rugăciunii. Pe lângă aceasta trebuie să-I
cerem lui Dumnezeu doar ceea ce este cu adevărat
folositor, (nu prostii).
- Ce trebuie să facem când primim de - Să-i mulţumim (tot prin rugăciune),
la Dumnezeu ceea ce am cerut în rugăciune? sau prin fapte bune (ajutăm pe cineva în
schimb, aducem flori la Biserică, etc.)

6. Fixarea şi 12'
Generalizarea - Se rezolvă ex. 1, pg. 25 (Portofoliu) – Dar prin
desen de simboluri. • Elevii desenează şi scriu cuvintele.
- Temă – Desenul (Anexa 1)

7. Aprecierea 1' • Se notează elevii care au participat la lecţie.


activităţii
elevilor
8. încheierea 2' • Rugăciunea • Rugăciunea
activităţii • Salutul. • Salutul
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și