Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: Biocinetica si bioreactoare

Laborator 1

Norme de securitatea muncii in laboratorul de biotehnologie, metode specifice


de sterilizare in laboratoarele de obtinere a produselor fermentative, descrierea
aparaturii din laborator

1. Măsuri privind buna desfășurare a activității în laboratorul de biotehnologie


 Persoanele care lucrează în laborator trebuie să poarte halat și echipament de protecție (ochelari,
mănuși) la manipularea cu substanțe corozive sau caustice.
 Se interzice fumatul sau servirea mesei în laborator.
 Trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când lucrăm cu ustensile sterile, respectiv materiale
nesterilizate, pentru a evita contaminarea necesarului deja sterilizat.
 Atunci când se lucrează în jurul becului de gaz, zona de jur împrejurul becului trebuie să fie sterilă
(se șterge suprafața de lucru cu ajutorul unui tampon de vată îmbibat în alcool sau dezinfectant);
se recomandă ca persoana care lucrează să se dezinfecteze înainte de lucru. Atenție la flacară –
maximă securitate a persoanei împotriva aprinderii hainelor etc.
 Ansa se încălzește la roșu înainte și după fiecare utilizare, atunci cănd dorim să o depunem pe
masa de lucru (pentru a se evita contaminarea !!!). In timpul însămânțării nu este indicat să se
vorbească, tușească sau să se strănute.
 Mediile de cultură și obiectele sterile se așează la stânga becului de gaz, iar recipientul cu materile
folosite, în care trebuie să se regăsească o soluție dezinfectantă (amestec sulfocromic, suplimat
coroziv 0,1%, bicromat de potasiu 5%, în dreapta acestuia, cât mai aproape de zona aseptică.
 Toate recipientele care conțin substanțe chimice vor fi etichetate (denumire, concentrație, dată).
 Recipentele, ustensilele, aparatele etc. încălzite trebuie manipulate cu grijă, pentru evitarea
oricărui accident, atât a persoanei care lucrează, cât și a persoanelor din jur.
 Dacă au loc aprinderi ale unor lichide inflamabile, trebuie să se stingă becul de gaz imediat. De
exemplu, unele lichide inflamabile, precum alcoolul pot fi stinse cu apă, altele cu nisip, extinctor
sau pătură.
 Dacă ajung reactivi pe haine, se spală bine locul cu apă, apoi se vor aplica substanțe neutralizante.
 După terminarea activității de laborator, sursa de gaz, lumină, apă etc trebuie verificată și oprită.

1.1. Măsuri de prim ajutor în caz de accidente, intoxicații de laborator

1
In caz de accidente (arsuri, răniri sau intoxicare cu substanțe sau gaze) se va acorda primul
ajutor, astfel:
 Rănile deschise se dezinfectează pe margini cu vată și spirt, locul rănit se pansează cu tifon, pentru
protecție, dacă e plagă deschisă se cheamă un cadru medical.
 In cazul unor arsuri ușoare se aplică diferse spray-uri, se tratează cu soluție apoasă de acid picric
% sau unguent special. Dacă sunt arsuri dureroase se acoperă cu un strat gros de vaselină cu acid
boric și se bandajează ușor.
 Dacă sunt arsuri provocate de acizi, se spală imediat cu soluție de bicarbonat de sodiu, nu se
folosesc in nici un caz hidroxizi sau carbonați, care sunt caustici.
 Dacă sunt sunt arsuri provocate de substanțe alcaline, se spală cu multă apă și se
neutralizează cu soluții diluate de acizi slabi (acid acetic, acid citric, acid boric).
 Arsurile provocatede acid fosforic se spală cu o soluție de sulfat de cupru 5%, cu sulfat manganos
sau cu soluție de azotat de argint.
 Dacă au loc intoxicații cu gaze sau substanțe volatile, se recomandă aerisirea spațiului respectiv,
respirație artificială.

2. Metode specifice de sterilizare utilizate în biotehnologie


Sterilizare = totalitatea mijloacelor utilizate pentru distrugerea sau îndepărtarea completă a
microorganismelor, atât sub forma lor vegetativă, cât și sub formă de spori, de pe suprafața
obiectelor sau din substanțe lichide sau solide.
Sterilizarea se poate realiza prin:
- metode fizice (incălzire, iradiere, ultrasonare, filtrare).
- metode chimice (dezinfectare).
Metode fizice:
a. căldura uscată (incalzire la incandescență, flambare, cu aer cald – etuvă) sau
umedă (fierbere, tindalizare, pasteurizare, ultrapasteurizare, autoclavare).
b. radiații (UV, ionizante, X)
c. ultrasunete
d. filtrare.
Metode chimice: dezinfectia (dezinfectante, antiseptice).

3. Descrierea aparaturii din laborator


Laboratorul de biotehnologie este dotat cu sticlărie și aparatură specifică de laborator. Sticlăria
utilizată poate fi încadrată în 2 categorii:
- sticlărie curentă: eprubete simple, pahare cilindrice (Berzelius), pahare conice (Erlenmayer),
baloane de sticlă cu fund rotund sau plat, capsule, mojare, pâlnii de filtrare simple, sticlă de ceas,
tuburi de centrifugă, pipete Pasteur, placi Petri etc.
- sticlărie volumetrică: eprubete gradate, baloane cotate, cilindrii și pahare gradate, pipete cotate,
pipete gradate, micropipete etc.
Alte echipamente și materiale: becuri de gaz, termometru, sită metalică cu placă de azbest, trepiede,
mojare din porțelan, stative pentru eprubete, pense, stelaj pentru uscarea sticlăriei, spatule din inox
sau materiale din plastic, hârtie din filtru, anse etc.
De asemenea, pe lângă aceste aparate sunt necesare următoarele aparate:
a. Balanță: cântărirea substanțelor chimice necesare preparării mediilor de cultură, a
reactivilor necesari determinărilor biochimice pe parcursul proceselor biotehnologice. Sunt
de mai multe tipuri:
- balanțe tehnice (până la 1000 g)
- balanțe farmaceutice (până la 0,001 g)
- balanțe analitice (până la 0,00001 g)
b. Etuve și termostate: sunt aparate de formă și mărime diferită, în interiorul cărora
temperatura poate fi menținută la o anumită valoare constantă.
Termostatele sunt utilizate pentru dezvoltarea statică a culturilor de microorganisme utilizate
în biotehnologie.
Etuvele sunt folosite pentru sterilizarea cu aer cald a sticlăriei și a obiectelor metalice,
respectivpentru uscarea produselor obținute în cadrul proceselor biotehnologice (ex: uscarea
drojdiilor furajere pentru a fi administrate în hrana animală).
c. Frigider: rol de a păstra materialul biologic și a anumitor reactivi la rece.
d. Agitator. Poate fi de mai multe tipuri:
- agitator mecanic (volume de până la 5 L)
- agitator magnetic (volume de până la 2 L)
- agitator rotativ (vibroterm – pentru dezvoltarea culturilor microbiene, în condiții de agitare,
de până la 300 rpm, prevăzute cu termostatare 20-60 C).
e. Microscop optic: utilizat pentru verificarea purității tulpinilor producătoare și a culturilor
de microorganisme aflate in diferite stadii de dezvoltare, pe parcursul procesului
fermentativ.
f. Centrifugă: separarea diferitelor probe biologice, în special medii de fermentație. Poate
fi:
- centrifugă obișnuită (3000-6000 rpm)
- centrifugă cu răcire (15 000 rpm)
- ultracentrifugă (separarea fracțiilor subcelulare, 24000 rpm)
g. Spectrofotometru: folosit pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a masei celulare,
respectiv determinarea cantitativă a nr. de microorganisme din populația microbiană
reprezentată de mediul de fermentație (măsurarea turbidității). Spectrofotometrele pot fi
utilizateatât pentru determinarea absorbanței probelor analizate atât ăn domeniul vizibil, cât
și UV.
h. Bioreactor micropilot: utilaj de bază în domeniul biotehnologiei pentru dezvoltarea
microorganismelor în scopul obținerii diferitelor produse biologic active (proteine, enzime,
vitamine, aminoacizi, acizi organici). Capacitatea acestuia poate varia între 5-10 L.
Bioreactorul trebuie să fie dotat cu sistem de agitare, aerare și aparatură de măsurare și
control pentru parametrii de bioproces (temperatură, pH, presiune, debit de aer, agitare).
i. Autoclav: aparatul cu ajutorul căruia se realizează sterilizarea prin căldură umedă (vapori
supraîncălziți) a mediilor de cultură, infectelor și a diferitelor obiecte și materiale.