Sunteți pe pagina 1din 41

Centru Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor

Caiet lecţii de antrenamente


Karate

Andrescu Florentina Mădălina


-2013-

Plan de lecţie nr.1

Data: 01.10.2013

Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenti: 16

Sportivi absenti: 0

Tema antrenamentului: lovitura de pumn ciocu-ţuchi şi învăţarea a 2 blocaje age-uche, gedan-


barai.

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operationale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.alergare uşoară doi câte doi, 2. 10 min 6 ture de sală 2. alergare uşoară
rotire de braţe faţă/spate, doi câte doi, pe
ridicarea lungimea sălii
genunchilor/călcâielor,
ridicarea piciorului stâng/drept
la 3 paşi, din noua alergare,
mai repede şi la semnal
schimbăm sensul
3. cap faţă/spate, 3. 5 min 10 repetări pe 3. în formaţie, 3
stânga/dreapta, privire rânduri 6-5-5 unul
2
stânga/dreapta, rotire de umeri exerciţiu în spatele celuilalt
faţă/spate, rotire de bazin,
rotire de genunchi spre
interior/exterior,
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.

2.Antrenamentul 1.Explicarea modului în care x10 cu braţul


propriu-zis se se formează pumnul, cum stâng
se ţine degetul mare, cum se x10 cu braţul
roteşte braţul şi unde trebuie drept
ţinut braţul cu care nu se
loveşte. De pe loc explicare
loviturii de ciocu-ţuchi. x10 cu braţul
2.Explicarea blocajului aghe- 25 min stâng
uche, se realizaeză cu braţul de x10 cu braţul
jos în sus, deasupra capului, drept
protejează capul de o
eventuală lovitură. x10 cu braţul
3.Explicarea blocajului gedan- stâng
barai, blocaj al unui atac x10 cu braţul
printr-o mişcare de măturare, drept
bratul drept pleacă de la
umărul stâng în jos.
4. Recapitularea celor 3 tehnici
3.Încheierea Joc ,,peştii şi pescarii”, se 10 min
formează două plase din 3
copii fiecare, restu sunt peşti
ce trebuie prinşi în plasă, o
dată prins, peştele devine
pescar, plasa se măreşte.
Aliniere în şir pe
Prezenţa un rând
Salutul

3
Plan de lecţie nr. 2

Data: 03.10.2013

Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenti: 16

Sportivi absenti: 1

Tema antrenamentului: învăţarea a 2 blocaje uchi-uke, soto-uke, recapitulare.

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operationale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.alergare uşoară doi câte doi, 2. 10 min 6 ture de sală 2. alergare uşoară
rotire de braţe faţă/spate, doi câte doi, pe
ridicarea lungimea sălii
genunchilor/călcâielor,
ridicarea piciorului stâng/drept
la 3 paşi, din noua alergare,
mai repede şi la semnal
schimbăm sensul
3. cap faţă/spate, 3. 5 min 10 repetări pe 3. în formaţie, 3
stânga/dreapta, privire exerciţiu rânduri 5-5-5 unul
stânga/dreapta, rotire de umeri în spatele celuilalt
4
faţă/spate, rotire de bazin,
rotire de genunchi spre
interior/exterior,
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.

2.Antrenamentul 1.Explicarea blocajului uchi- x10 cu braţul


propriu-zis uke, apărare internă, blocaj stâng
contra loviturii de pumn la x10 cu braţul
nivelul chudan ( nivelul de drept
mijloc), mâna porneşte de la
ureche, cu partea interioară a
pumnului spre cel care execută x10 cu braţul
blocajul. 25 min stâng
2.Explicarea blocajului soto- x10 cu braţul
uke, blocaj făcut cu latura drept
exterioara a antebraţului,
blocaj realizat cu dosul x10 fiecare
articulaţiei pumnului. tehnică
3.Recapitulare cioco-ţuchi,
age-uke, gedan-barai, uchi-
uke, soto-uke.

3.Încheierea Animăluţele Pe lungimea sălii, Tot din formaţie


Căţeluşul, kangurul, broaşte până la mijloc
mari si mici, ursul
10 min

Prezenţa
Salutul Aliniere în şir pe
un rând

5
Plan de lecţie nr. 3

Data: 08.10.2013

Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenti: 16

Sportivi absenti:

Tema antrenamentului: învăţarea poziţiei zenkutsu dachi, executarea loviturii de cioco-tuchi din
zenkutsu dachi care devine oi tsuchi, recapitulare celor 5 tehnici.

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operationale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.încălzire din formaţie, 2. 10 min 2. în formaţie, 3
sărituri ca mingia, un picior rânduri 6-5-5 unul
faţă în spate, încruciş, în în spatele celuilalt
lateral; cap faţă/spate, 10 repetări pe
stânga/dreapta, privire exerciţiu
stânga/dreapta, rotire de umeri
faţă/spate, rotire de bazin,
rotire de genunchi spre
interior/exterior,
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.
6
2.Antrenamentul 1.Explicarea poziţiei de x 10 deplasări pe în formaţie, 3
propriu-zis zenkutsu dachi, picioarele sunt lungimea sălii rânduri 6-5-5 unul
departărtate la o lungime de în spatele celuilalt
bazin, unul în faţă, celălalt în
spate.Genunchiul piciorului
din faţă este usor flexat,
piciorul din spate este întins.
Deplasarea cât mai pe sol, fără 30 min
să avem oscilari de înălţime,
x 10 lovituri de oi
piciorul din spate trece pe
lângă cel din faţă şi îi ia locul. tsuchi
2.Explicarea loviturii de oi
tsuchi din poziţia zenkutsu
dachi, se loveşte cu pumnul la
nivelul pieptului.
3. Recapitulare cioco-ţuchi,
age-uke, gedan-barai, uchi- x10 fiecare
uke, soto-uke, de pe loc tehnică

3.Încheierea Joc de ştafetă cu mânuşa, două


echipe, echipa învinsă
primeşte pedeapsă de 10
genoflexiuni. 15 min
Aliniere în şir pe
Prezenţa un rând
Salutul

Plan de lecţie nr.4

7
Data: 10.10.2013

Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 12

Sportivi absenţi: 4

Tema antrenamentului: autoapărare.

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: învăţarea şi executarea tehnicilor de autoapărare cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.alergare pe lăţimea sălii, la 2. 10 min 2. în formaţie pe
semnal ne oprim în ghemuit, un rând
genunchii la piept, călcâiele la
şezut, pas lateral, alergare-o
japoneză-alergare, alergare-
atingerea podelei-alergare.

2.Antrenamentul 1.Explicarea folosirii x 12 repetări Perechi doi câte


propriu-zis blocajului de gedan barai, cu doi
ajutorul blocajului se barează
lovitura de picior, se prinde de
kimono şi se aplică o lovitură
în spatele genunchiului.
8
2.Adversarul ne prinde de
bluza cu ambele mâni, pentru 30 min
a scăpa băgăm mâinile noastre x 12 repetări
prin interiorul mânilor
adversarului şi facem o
mişcare de ricare a lor
deasupra capului.Înainte este
nevoie să îl lovim în faţă/
călcăm pe picior etc. x 12 repetări
3. Suntem prinşi de gât
,,cârlig”. Primul lucru băgăm
bărbia în piept, după care cu
mâna de lângă el ajung la baza
nasului şi cu degetul mare
împing în spate.

3.Încheierea Joc raţele şi vânătorii cu


mânuşile.

15 min
Prezenţa
Salutul Aliniere în şir pe
un rând

Plan de lecţie nr. 5

9
Data: 15.10.2013

Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 14

Sportivi absenţi: 2

Tema antrenamentului: învăţarea executării blocajelor de gedan barai, uci uke din poziţia de
zenkutsu dachi

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.încălzire din formaţie, 2. 10 min 2. în formaţie, 3
sărituri ca mingia, un picior rânduri 5-5-4 unul
faţă în spate, încruciş, în în spatele celuilalt
lateral; cap faţă/spate, 10 repetări pe
stânga/dreapta, privire exerciţiu
stânga/dreapta, rotire de umeri
faţă/spate, rotire de bazin,
rotire de genunchi spre
interior/exterior,
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.

2.Antrenamentul 1.Recapitularea poziţiei de x 10 deplasări pe în formaţie, 3


propriu-zis zenkutsu dachi. lungimea sălii rânduri 5-5-4 unul
2.Explicarea blocajului gedan în spatele celuilalt
10
barai din poziţia zenkutsu
dachi, mâna care face blocajul
trebuie să fie aceiaşi cu
piciorul din faţă.
3. Explicarea blocajului uci 30 min
uke din poziţia zenkutsu dachi.
x 12 lovituri
deplasări cu
fiecare tehnică

3.Încheierea Forţă: 10 genoflexiuni, 10


bărcuţe, 10 abdomene şi 10
sărituri ca mingea.
15 min

Prezenţa Aliniere în şir pe


Salutul un rând

Plan de lecţie nr. 6

Data: 17.10.2013

11
Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 14

Sportivi absenţi: 2

Tema antrenamentului: învăţarea executării blocajelor de soto uke, age uke din poziţia de
zenkutsu dachi

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.alergare uşoară doi câte doi, 2. 10 min 6 ture de sală 2. alergare uşoară
rotire de braţe faţă/spate, doi câte doi, pe
ridicarea lungimea sălii
genunchilor/călcâielor, 10 repetări pe
ridicarea piciorului stâng/drept exerciţiu
la 3 paşi, din noua alergare,
mai repede şi la semnal
schimbăm sensul
3. cap faţă/spate, 3. 5 min 3. în formaţie, 3
stânga/dreapta, privire rânduri 6-5-5 unul
stânga/dreapta, rotire de umeri în spatele celuilalt
faţă/spate, rotire de bazin,
rotire de genunchi spre
interior/exterior,
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.

12
2.Antrenamentul 2.Explicarea blocajului soto x 10 deplasări pe în formaţie, 3
propriu-zis uke din poziţia zenkutsu dachi, lungimea sălii rânduri 5-5-4 unul
mâna care face blocajul în spatele celuilalt
trebuie să fie aceiaşi cu
piciorul din faţă.
3. Explicarea blocajului age
uke din poziţia zenkutsu dachi.
30 min
x 12 lovituri
deplasări cu
fiecare tehnică

3.Încheierea Jocuri Pe perechi

Prezenţa 15 min
Salutul
Aliniere în şir pe
un rând

Plan de lecţie nr. 7

Data: 17.10.2013

13
Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 16

Sportivi absenţi:

Tema antrenamentului: executare loviturii de oi tsuchi şi a celor 4 blocaje din poziţia zenkutsu
dachi

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.Trenuleţele, pleacă în direcţii 2. 10 min 6 ture de sală 2. două rânduri
opuse, la comandă schimbă
sensul
3.cap faţă/spate, 10 repetări pe
stânga/dreapta, privire exerciţiu
stânga/dreapta, rotire de umeri 3. în formaţie, 3
faţă/spate, rotire de bazin, rânduri 6-5-5 unul
rotire de genunchi spre în spatele celuilalt
interior/exterior, 3. 5 min
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.

2.Antrenamentul 1. executare loviturii de oi în formaţie, 3


propriu-zis tsuchi şi a celor 4 blocaje din x 10 deplasări pe rânduri 6-5-5 unul
poziţia zenkutsu dachi lungimea sălii în spatele celuilalt

14
25 min x 12 lovituri
deplasări cu
fiecare tehnică

3.Încheierea Joc ,,statuile” Pe perechi

Prezenţa 15 min
Salutul
Aliniere în şir pe
un rând

Plan de lecţie nr. 8

Data: 22.10.2013

Durata: 1h

15
Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 16

Sportivi absenţi:

Tema antrenamentului: învăţarea loviturii de picior mae geri de pe loc şi din zenkutsu dachi

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: învăţarea şi executarea tehnicilor de kihon cât mai corect

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.alergare uşoară doi câte doi, 2. 10 min 6 ture de sală 2. alergare uşoară
rotire de braţe faţă/spate, doi câte doi, pe
ridicarea lungimea sălii
genunchilor/călcâielor,
ridicarea piciorului stâng/drept
la 3 paşi, din noua alergare,
mai repede şi la semnal
schimbăm sensul
3. cap faţă/spate, 3. 5 min 10 repetări pe 3. în formaţie, 3
stânga/dreapta, privire exerciţiu rânduri 6-5-5 unul
stânga/dreapta, rotire de umeri în spatele celuilalt
faţă/spate, rotire de bazin,
rotire de genunchi spre
interior/exterior,
apropiat/depărtat, fandări
laterale pe toată talpa/pe
călcâi, sfoara.
.
2.Antrenamentul 1. Explicarea lovituri de picior Din formaţie
propriu-zis mae geri - lovitură de picior 3 rânduri 6-5-5
unul în spatele
16
directă celuilalt

2. Explicarea loviturii de mae


geri din zenkutsu dachi,
mânile sunt în gardă, o mână 25 min
mai în faţă cealalată pe piept,
iar lovitura se face cu piciorul
din faţă.

3.Încheierea Joc ,,groapa cu raci” sportivii


trebuie să sară peste un anumit
perimetru ( acesta fiind
groapa), dacă calcă în el ies 15 min
Aliniere în şir pe
afară din joc.
un rând
Prezenţa
Salutul

Plan de lecţie nr. 9


Data: 24.10.2013

Durata: 1h

Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”


17
Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 16

Sportivi absenţi:

Tema antrenamentului: învăţarea unei tehnici de autoapărare pentru examen pe perechi

Perioada: înainte de examenul de centură

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: învăţarea unei tehnici de autoapărare pentru examen

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2.alergare pe lăţimea sălii, la 2. 10 min 2. în formaţie pe
semnal ne oprim în ghemuit, un rând
genunchii la piept, călcâiele la
şezut, pas lateral, alergare-o
japoneză-alergare, alergare-
atingerea podelei-alergare.

2.Antrenamentul 1. Coechipierul loveşte oi Perechi doi câte


propriu-zis tsuchi la nivelul chudan, doi
celălalt blochează cu gedan x 12 repetări cu
barai fiecare tehnică,
alegerea uneia
2. Coechipierul loveşte oi pentru examen
tsuchi la nivelul jodan, celălalt
25 min
blochează cu age uke

3.Coechipierul loveşte mae


geri, celălalt blochează cu
gedan barai

18
3.Încheierea Forţă: 10 genoflexiuni, 10
bărcuţe, 10 abdomene şi 10
sărituri ca mingea.
15 min
Aliniere în şir pe
un rând
Prezenţa
Salutul

Plan de lecţie nr. 10

Data: 29.10.2013

Durata: 1h

19
Locul: Şcoala nr. 12 ,,Herăstrău”

Nivelul: începători

Sportivi prezenţi: 16

Sportivi absenţi:

Tema antrenamentului: repetarea tuturor tehnicilor învăţate

Perioada: înainte de examenul de centură, centura albă

Scopul antrenamentului: pregătirea examenului de centură

Obiective operaţionale: recapitulare

Metode de antrenament: - demonstraţia

- exerciţiul

- explicaţia

- simularea

Lecţia Metode şi mijloace Durata Calificarea Observaţii


1.Pregătirea 1.moment organizatoric: 1 .5 min 1.Aliniere în şir
organismului pentru salutul, anuntarea temei pe un rând
efort 2. alergare uşoară doi câte doi, 2. 10 min 2. în formaţie pe
rotire de braţe faţă/spate, un rând
ridicarea
genunchilor/călcâielor,
ridicarea piciorului stâng/drept
la 3 paşi, din noua alergare,
mai repede şi la semnal
schimbăm sensul

2.Antrenamentul 1. Executarea blocajelor din Perechi doi câte


propriu-zis poziţia zenkutsu dachi cu doi
deplasare x 12 repetări cu
fiecare tehnică,
2. Executarea loviturii de
picior mae geri din poziţia alegerea uneia
zenkutsu dachi cu deplasare pentru examen
25 min
3.Repetarea perechilor de

20
examen

3.Încheierea Animăluţele
Căţeluşul, kangurul, broaşte
mari si mici, ursul
15 min
Aliniere în şir pe
.
un rând
Prezenţa
Salutul

Fişă de asistenţă nr. 1

Data: 30.09.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

21
Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

Tema antrenamentului: gyaku zuki mawashi geri; gyaku zuki uramawashi geri (contra si atac)

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

Scopul antrenamentului: însuşirea tehnicilor şi tacticilor de luptă

Obiective operaţionale: să execute tehnicile în atac si pe contra; să execute tehnicile corect,


atingând ţinta de fiecare dată

Metode de antrenament: - exerciţiul

- explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară
2.Încălzire: - alergare cu spatele cu 10 min
Antrenorul dă comanda călcâiele sus, alergare 10 min
uşoară, braţul stâng în
faţă/spate, braţul drept
în faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în faţă/sus/lateral,
cu faţa spre interior
genunchiul stâng sus, cu
faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi ridicăm
piciorul o dată stângul,
o dată dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus la
piept, călcâiele sus, în
cerc: încălzire de pe loc,
cap,umeri, braţe,
genunchi, picioare,
glezne.

22
3.Moment fundamental -sportivii execută
Reactualizarea tehnicile atat în atac, cât -10 repetări lent, 10
cunoştinţelor de la antr. şi în contraatac 50 min cursiv şi 10 repede
trecut -sportivii execută pentru fiecare tehnică
Antrenorul exemplifică tehnicile după ce au fost -pauze active între
tehnicile anunţate corectaţi de antrenor repetări
-tehnicile se execută cu
partener

4.Moment final: -alergare usoara 5 min


Aprecieri generale şi -sportivii fac stretching 10 min
individuale, salutul -prezenţa
-raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 2

Data: 02.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

23
Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

Tema antrenamentului: fenta uramawashi-mawashi geri, fentă uramawashi maeashi geri cu


gyaku tsuki după, gyaku tsuki de contră

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

Scopul antrenamentului: însuşirea tehnicilor şi tacticilor de luptă

Obiective operaţionale: să execute tehnicile în atac si pe contra; să execute tehnicile corect,


atingând ţinta de fiecare dată

Metode de antrenament: - exerciţiul

- explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară
2.Încălzire: - alergare cu spatele cu 10 min
Antrenorul dă comanda călcâiele sus, alergare 10 min
uşoară, braţul stâng în
faţă/spate, braţul drept
în faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în faţă/sus/lateral,
cu faţa spre interior
genunchiul stâng sus, cu
faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi ridicăm
piciorul o dată stângul,
o dată dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus la
piept, călcâiele sus, în
cerc: încălzire de pe loc,
cap,umeri, braţe,
genunchi, picioare,
glezne.

24
-sportivii execută
3.Moment fundamental tehnicile atat în atac, cât
Reactualizarea şi în contraatac -12 repetări lent, 12
cunoştinţelor de la antr. -sportivii execută 50 min cursiv şi 12 repede
trecut tehnicile după ce au fost pentru fiecare tehnică
Antrenorul exemplifică corectaţi de antrenor -pauze active între
tehnicile anunţate repetări
-tehnicile se execută cu
partener

4.Moment final: -alergare usoara 5 min


Aprecieri generale şi -prezenţa 10 min
individuale, salutul -raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 3

Data: 02.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

25
Tema antrenamentului: tehnici de picior cu fenta de brat (kizami/gyaku zuki- kizami
mawashi/uramawashi/mawashi geri )

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

Scopul antrenamentului: repetarea tehnicilor pentru ,, Cupa Scorpion 2013”

Obiective operaţionale: sa execute fenta cat mai real; sa loveasca la ţinta cu piciorul

Metode de antrenament: - exerciţiul

- explicaţia

- demonstraţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară
2.Încălzire: - alergare cu spatele cu 10 min
Antrenorul dă comanda călcâiele sus, alergare
uşoară, braţul stâng în
faţă/spate, braţul drept
în faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în faţă/sus/lateral,
cu faţa spre interior
genunchiul stâng sus, cu
faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi ridicăm
piciorul o dată stângul,
o dată dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus la
piept, călcâiele sus,
În cerc, gardă joc de
picioare, fandări laterale 10 min X10 lovituri de gyaku
pe toată talpa, pe zuki
călcâi,sfoara X 10 de kizami zuki

-sportivii executa
tehnicile de picior cu
26
3.Moment fundamental fenta de brat -tehnicile se execută
Reactualizarea alternativ cu partener
cunoştinţelor de la antr. -sportivii lovesc la tinta, 50 min
trecut cu control tehnicile de -tehnicile se execută lent
Antrenorul exemplifică picior (studiu), cursive şi în
tehnicile anunţate viteză

4.Moment final: -sportivii fac stretching 10 min


Aprecieri generale şi -prezenţa 5 min
individuale, salutul - raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 4

Data: 07.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

Tema antrenamentului: exersarea combinaţiilor favorite, meciuri nearbitrate timp de 1 min

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)


27
Scopul antrenamentului: repetarea combinaţiilor pentru ,, Cupa Scorpion 2013”

Obiective operaţionale: să execute combinaţiile cât mai corect; să lovească mereu ţinta

Metode de antrenament: - exerciţiul

- explicaţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: - alergare cu spatele cu 10 min
Antrenorul dă comanda călcâiele sus, alergare
uşoară, braţul stâng în
faţă/spate, braţul drept
în faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în faţă/sus/lateral,
cu faţa spre interior
genunchiul stâng sus, cu
faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi ridicăm
piciorul o dată stângul,
o dată dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus la X10 lovituri de gyaku
piept, călcâiele sus, în zuki
cerc: încălzire de pe loc, X 10 de kizami zuki
cap,umeri, braţe,
genunchi, picioare,
glezne.

3.Moment fundamental - sportivii execută -tehnicile se execută


Reactualizarea combinaţiile favorite alternativ cu partener
cunoştinţelor de la antr.
trecut -tehnicile se execută lent
Antrenorul exemplifică 50 min (studiu), cursive şi în
tehnicile anunţate -simulează meciurile viteză
competiţionale, luând
puncte, miâcandu-se în - se execută meciuri cu
teren, controlând parteneri diferiţi, 1 min
tehnicile executat
-pauza active între

28
reprize

4.Moment final: -sportivii fac stretching 10 min


Aprecieri generale şi -prezenţa 5 min
individuale, salutul - raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 5

Data: 09.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

Tema antrenamentului: meciuri care simuleaza competitia, nearbitrate, cu creşterea şi scăderea


timpului de lupta

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)


29
Scopul antrenamentului: repetarea combinaţiilor pentru ,, Cupa Scorpion 2013”

Obiective operaţionale: să ia cât mai multe puncte în meciuri, să ducă meciurile până la capăt, sa
lovească cât mai correct şi în viteză

Metode de antrenament: - exerciţiul

- explicaţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: - alergare cu spatele cu 10 min
Antrenorul dă comanda călcâiele sus, alergare
uşoară, braţul stâng în
faţă/spate, braţul drept
în faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în faţă/sus/lateral,
cu faţa spre interior
genunchiul stâng sus, cu
faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi ridicăm
piciorul o dată stângul,
o dată dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus la
piept, călcâiele sus, în
cerc: încălzire de pe loc,
cap,umeri, braţe, X10 repetări
genunchi, picioare,
glezne.

3.Moment fundamental sportivii simulează - se execută meciuri cu


Reactualizarea meciurile parteneri diferiţi, 7
cunoştinţelor de la antr. competiţionale, luând meciuri de câte 3 min,
trecut fără pauză
puncte, mişcându-se în
Antrenorul exemplifică
tehnicile anunţate teren, controlând 50 min
30
tehnicile executate -pauza active între
reprize

4.Moment final: - alergare usoara 10 min


Aprecieri generale şi -sportivii fac stretching 5 min
individuale, salutul -prezenţa
- raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 6

Data: 14.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kata

Tema antrenamentului: combinatii de kihon: Soto uke/kizami zuki/uraken uchi (zenkutsu dachi)
Kamae; Shutouke/ashimaegeri/ shutouke/shutouchi jodan (kokutsu dachi, zenkutsu dachi,

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)


31
Scopul antrenamentului: însuşirea tehnicilor de kihon şi a denumirii acestora pentru examenul de
centura de la sfârşitul anului

Obiective operationale: să execute combinaţia de tehnici deplasându-se în faţă, în spate, să dea


kiai când lovesc

Metode de antrenament: - exerciţiul

- explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea Activitatea sportivului Durata Observaţii


antrenorului
1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: - alergare cu spatele 10 min
Antrenorul dă cu călcâiele sus,
comanda alergare uşoară, braţul
stâng în faţă/spate,
braţul drept în
faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în
faţă/sus/lateral, cu faţa
spre interior
genunchiul stâng sus,
cu faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi
ridicăm piciorul o
dată stângul, o dată
dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus X10 repetări
la piept, călcâiele sus,
în cerc: încălzire de pe
loc, cap,umeri, braţe,
genunchi, picioare,
glezne. -repetari pe timpi şi în
3.Moment 50 min ritm de examinare, cu
fundamental kiai
Reactualizarea sportivii execută
32
cunoştinţelor de la tehnicile de kihon -se execută lent,
antr. trecut cursiv şi rapid
Antrenorul sportivii execută
exemplifică tehnicile tehnicile atât în faţă
anunţate cât şi în spate

4.Moment final: - alergare usoara 10 min


Aprecieri generale şi -sportivii fac stretching 5 min
individuale, salutul -prezenţa
- raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 7

Data: 16.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kata

Tema antrenamentului: kata Bassai Dai învăţare

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

Scopul antrenamentului: însuşirea tehnicilor din kata pentru pregatirea examenului de centură de
la sfarşitul anului

Obiective operationale: să execute kata-ul cât mai corect,

33
Metode de antrenament: - explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea Activitatea sportivului Durata Observaţii


antrenorului
1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: - alergare cu spatele 10 min
Antrenorul dă cu călcâiele sus,
comanda alergare uşoară, braţul
stâng în faţă/spate,
braţul drept în
faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în
faţă/sus/lateral, cu faţa
spre interior
genunchiul stâng sus,
cu faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi
ridicăm piciorul o
dată stângul, o dată
dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus X10 repetări
la piept, călcâiele sus,
în cerc: încălzire de pe
loc, cap,umeri, braţe,
genunchi, picioare,
glezne. -repetari pe timpi şi în
3.Moment 50 min ritm de examinare, cu
fundamental kiai
Reactualizarea sportivii îşi însuşesc
cunoştinţelor de la tehnicile executate în -se execută lent,
antr. trecut kata Bassai Dai
cursiv şi rapid
Antrenorul
exemplifică tehnicile
anunţate

34
4.Moment final: - sprinturi 10 min câte 5 pe rând, de 10 x
Aprecieri generale şi -sportivii fac stretching 5 min
individuale, salutul -prezenţa
- raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 8

Data: 21.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

Tema antrenamentului: tehnici de picior (contraatac si atac), tehnici de picior cu fenta de picior
(mawashi-uramawashi geri)

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

35
Scopul antrenamentului: pregatirea pentru “Cupa Venetiei”

Obiective operationale: să execute tehnicile cât mai corect, să atingă mereu ţinta pentryu a fi
punctată tehnica

Metode de antrenament: - explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: - alergare cu spatele cu 10 min
Antrenorul dă comanda călcâiele sus, alergare
uşoară, braţul stâng în
faţă/spate, braţul drept
în faţă/spate, ambele
braţe faţă/spate, ciocu
tsuki în faţă/sus/lateral,
cu faţa spre interior
genunchiul stâng sus, cu
faţa spre exterior
genunchiul drept sus,
mers, la 3 paşi ridicăm
piciorul o dată stângul,
o dată dreptul, alergare
uşoară, genunchii sus la
piept, călcâiele sus, în
cerc: încălzire de pe loc,
cap,umeri, braţe, X10 repetări
genunchi, picioare,
glezne.

- 12 repetări lent, 12
3.Moment fundamental sportivii execută cursiv şi 12 repede
Reactualizarea tehnicile atât în atac, cât pentru fiecare tehnică
cunoştinţelor de la antr. şi în contraatac
trecut -pauza active între
Antrenorul exemplifică -sportivii execută 50 min repetări
tehnicile anunţate tehnicile dupa ce au fost
corectati de antrenor -tehnicile se execută cu
partener, alternative
-sportivii executa

36
tehnicile de picior
folosind fenta cât mai
real

4.Moment final: - alergare uşoară 10 min


Aprecieri generale şi -sportivii fac stretching 5 min
individuale, salutul -prezenţa
- raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 9

Data: 28.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu- Kumite

Tema antrenamentului: partenerul atacă, coechipierul face eschivă şi contraatacă ; absorbţie la


tehnica adversarului

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

Scopul antrenamentului: pregatirea pentru “Cupa Veneţiei”


37
Obiective operationale: să execute absorbţia în timp util, să facă eschivă evitând atacul
adversarului

Metode de antrenament: - explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: -joc de glezne, 10 min
Antrenorul dă comanda pendularea gambei
inainte/inapoi, ghemuit
extensie, genunchii la
piept, pas sarit, pas
saltat, pas adaugat, pas
pivot, alergare cu
spatele, sarituri intr-un
picior cu ridicarea
genunchiului opus,
alergare viteza

-rotiri cap, umeri, brate,


antebrate, bazin,
genunchi; 2 extensii-2
aplecari; fandari frontale X10 repetări
si laterale; aplecari
laterale pe fiecare
picior;

-miscare in teren cu
partener si tehnici
usoare
10 repetari lent, 10
3.Moment fundamental sportivii executa 50 min cursiv si 10 repede
Reactualizarea tehnicile de atac, pentru fiecare tehnica
cunoştinţelor de la antr.
executa eschivele si
trecut -pauza active intre
Antrenorul exemplifică contraataca
repetari
tehnicile anunţate
-sportivii fac absorbtie
-tehnicile se executa cu
la atacul partenerului,

38
contraatacand apoi partener

4.Moment final: - alergare uşoară 10 min


Aprecieri generale şi -sportivii fac stretching 5 min
individuale, salutul -prezenţa
- raspunderea la salut

Fişă de asistenţă nr. 10

Data: 30.10.2013

Durata: 1h 30 min

Locul: Şcoala general nr. 12 ,,Herăstrău”

Antrenor: Roşu Robert

Nivelul: mini-cadeţi 14-16 ani

Obiectul de invatamant: Karate Goju Ryu

Tema antrenamentului: antrenament de rezistenţă

Tipul antrenamentului: mixt (predare-învăţare-evaluare)

Scopul antrenamentului: pregatirea fizică

Obiective operaţionale: să execute exerciţiile cât mai correct şi în viteză

39
Metode de antrenament: - explicaţia

- simularea

- demonstraţia

Activitatea antrenorului Activitatea sportivului Durata Observaţii


1.Moment salutul 5 min
organizatoric:
Apelul, salutul,
anunţarea temei
-alergare uşoară 10 min
2.Încălzire: -joc de glezne, 10 min
Antrenorul dă comanda pendularea gambei
inainte/inapoi, ghemuit
extensie, genunchii la
piept, pas sarit, pas
saltat, pas adaugat, pas
pivot, alergare cu
spatele, sarituri intr-un
picior cu ridicarea
genunchiului opus,
alergare viteza

-rotiri cap, umeri, brate,


antebrate, bazin,
genunchi; 2 extensii-2
aplecari; fandari frontale X10 repetări
si laterale; aplecari
laterale pe fiecare
picior;

-miscare in teren cu
partener si tehnici
usoare

3.Moment fundamental Alergare printre


Reactualizarea obstacole cu sprint la
cunoştinţelor de la antr.
final 7 repetări
trecut 50 min
Antrenorul exemplifică
Alergarea cu spatele
tehnicile anunţate
printre jaloane

Sprinturi pe distante
mici

40
4.Moment final: - forţă: genoflexiuni, 10 min 3 serii, 10 x repetări
Aprecieri generale şi abdomen, barcuţe, 5 min
individuale, salutul flotări, japoneze
-sportivii fac stretching
-prezenţa
- raspunderea la salut

41

S-ar putea să vă placă și