Sunteți pe pagina 1din 18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” GHEORGHE COMAN” BRĂEȘTI

G.P.N.,,PRICHINDEII” BRĂEȘTI
TEL./FAX:0231/620090
e-mail:scoala_braesti@yahoo.com

EU, NOI ȘI LUMEA


ÎNCONJURĂTOARE

Grupa ,,Albinuțele vesele”,nivel II

Educatoare,Mihaela Bejenaru

1
TEMA ANUALA : „CINE SUNT/SUNTEM?”

TEMA PROIECTULUI :” EU SUNT UNIC”

SUBTEME: „EU SI FAMILIA MEA”


,,SIMȚURILE-CORPUL UMAN”
,,LOCALITATEA ÎN CARE TRĂIESC”

ARGUMENT

„Exist, sunt sigur de asta! Dar știu atât de puține despre corpul meu și locul meu în această lume. Am
atâtea întrebări! Sunt conștient că am primit în dar viața și vreau să aflu secretul longevității. Știu că ne
naștem într-o familie!”
Sunt lucruri pe care le spune, credem orice copil!...
Pornind de la aceste premise și de la princiile de bază ale drepturilor copilului, am dezvoltat proiectul
„Eu ,noi și lumea înconjurătoare”, în cadrul căruia ne propunem să transmitem copiilor într-o
manieră atractivă informații accesibile despre corpul uman, familie, grădiniță și comunitate.

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

RESURSE:- umane:
-prescolarii grupei mijlocii
-educatoarea
-parintii
-medicul de familie
- materiale:
-enciclopedie
- atlas anatomic
-albume foto
- reviste, carti
-aparat foto
- calculator
-cd –softuri educaționale
-Joc educativ:Corpul uman”

BIBLIOGRAFIE

 „Revista învățământului preșcolar”- 1-2/2008


 „Curriculum pentru preșcolari” ED. DPH 2018
 Filofteia GRAMA si colaboratori „Activitatea integrată din grădiniță”DPH 2008
 Preda V, Pletea M, Grama F „Ghid pentru proiecte tematice”

OBIECTIVE DE REFERINŢÃ PE DOMENII EXPERENŢIALE

Domeniul limbă şi comunicare:


 să participe la activităţile de grup,inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor;
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

2
 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile
expresive şi estetice ale acestuia;
 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
 să manifeste interes pentru citit;
 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora.

Domeniul ştiinţe (cunoasterea mediului/activitate matematica):

 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la


recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza
unor însuşiri comune (formă, mărime,culoare)luate în considerare sau în mai multe simultan;
 să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc,pătrat, triunghi,
dreptunghi în jocuri;
 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a
mediului;
 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural,poziţionând elementul uman ca parte integrantă a
mediului;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

Domeniul om şi societate:

 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul
de joacă);
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate
personală;
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi
cunoscute;
 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive,să manifeste prietenie,toleranţă, armonie,
concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de
relief,aşezare geografică,obiective social-culturale,istorice,religioase,etnice);
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte
fiinţe si obiecte;
 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

Domeniu estetic şi creativ:

 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;


 să intoneze cântece pentru copii;
 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
 să redea teme plastice specifice desenului;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.

Domeniul psihomotric:
3
 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECA CONSTRUCŢII ARTĂ


- cărţi şi reviste, - truse: Arco,Lego,Combino, - creioane colorate
- fişe de lucru, Rotodisc, Logi II -carioca, acuarele, pensule,
- enciclopedii, atlase - plastilină, suport de lucru,
- imagini in power point - hârtie glasata, foarfece, lipici,
pe calculator, - cărţi de colorat,
- jetoane, - fişe de lucru.
- planşe
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ
-Jocuri creative pentru - imagini, - puzzle,
fetiţe, - enciclopedii, - joc „Alegeţi şi grupaţi”
-păpuşi, haine pentru - jetoane, - fişe de lucru,
păpuşi - calendarul naturii - jetoane cu obiecte din
-trusă „Mica gospodină”, -calculator,TV, bucătărie, cu membrii familiei.
„De-a doctorul” -radiocasetofon,cd
-poster cu corpul uman
-JOC ,,Corpul uman”

Scrisoare de intenție către părinți

Stimați părinți,

Preșcolarii grupei ,,Albinuțele vesele”, în această perioadă desfășoară un proiect tematic


foarte interesant „EU ,NOI ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE” cu trei subteme:”EU SI FAMILIA
MEA”, „SIMȚURILE-CORPUL UMAN” Și „LOCALITATEA ÎN CARE TRĂIESC”
Vă rugăm să ne sprijiniți cu diverse materiale , imagini, postere, pliante, enciclopedii
pentru reușita maximă a acestui proiect.

Va multumim!
Prescolarii grupei mijlocii si doamna educatoare

4
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SÃ AFLÃM?

-Suntem fiinte umane; -Cum vin pe lume copiii?


-Ştim cum arătăm; -De ce creştem?
-Suntem fete şi băieţi(bărbaţi şi femei); -De ce suntem diferiţi unii de alţii?
- Cu ce se îmbracă fetele şi băieţii; -De ce semănăm cu părinţii noştrii?
-Avem părinţi, fraţi, surori, bunici- o familie; -Ce rol are fiecare în familia lui?
-Locuim în apartament la bloc sau în casă la -Care sunt drepturile copiilor?
curte; -Ce înseamnă acasă?
-Avem vecini; - Ce rol are fiecare parte componentă a corpului?
-Ca să fim sănătoşi trebuie să ne spălăm si sa - Care sunt organele de simţ?
spalam fructele; - La ce ne ajută organele de simţ?
-Corpul e format din cap, trunchi, mâini, -Ce înseamnă să ai o viaţă sănătoasă?
picioare(membre superioare/inferioare); -De ce trebuie să ne îngrijim zilnic?
-Scriem cu mâna dreaptă ; -Cum trebuie sa ne comportam in situtii problema?
-Mergem la grădiniţa P.N. ; -Cum trebuie să ne comportăm în familie?
-Locuim în localitatea Beregsau Mare, -Cum trebuie să ne comportăm în societate. (in
comuna Sacalaz; vizita, la doctor, la teatru etc)
-Care sunt cele mai importante institutii din
localitatea noastra?

CE AU INVATAT COPIII IN CADRUL


PROIECTULUI
-Ca ne deosebim dupa culoarea pielii;
-Ca putem trai in zone diferite;
-Ca avem drepturi si obligatii;
-Care sunt organele de simti si importanta lor;
-Ca nu ne doare parul cand ne tundem si de ce
nu doare;
-Cat de lungi pot creste unghiile daca nu se
taie niciodata;
-Rolul fiecarei persoane in societate;
-Importanta respectarii regulior si respectarii
legii;
-Care sunt conducatorii anumitor institutii;
-Importanta frecventarii gradinitei si integrarii
in viata sociala a comunitatii;

5
RAPORT PRIVIND EVALUAREA PROIECTULUI TEMATIC
,,EU,NOI ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE”
22.10-16.11.2018
NIVEL I si NIVEL II

Programa şcolară pentru educaţia timpurie valorizează paradigma curriculară centrată pe


competenţe şi fundamentează demersurile educaţionale pe copil şi pe activitatea de învăţare a acestuia,
respectiv pe dobândirea unor comportamente care să asigure premisele constituirii unor competențe
specifice și, ulterior, a competențelor generale.
Pornind de la aceste cuvinte, am încercat să realizăm evaluarea preșcolarilor grupei,în urma
parcurgerii activităților acestui proiect tematic, pe parcursul a trei săptămâni,centrând probele de evaluare
pe identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a copilului,a intereselor sale de cunoaștere,precum și a
deprinderilor obținute.

Instrumentele de evaluare folosite au fost:


 -observarea sistematica a copiilor;
 -probe de evaluare orala(individuală,pe grupuri mici,frontală);
 -probe de evaluare scrisa(fișe de evaluare);
 -probe de evaluare practică (produse ale activității copiilor);
 -fișa de evaluare individuală;
 -caietul de observații individuale ale copiilor.

Evaluarea s-a realizat atât în cadrul activităților alese ALA1,ALA2,cât și în cadrul activităților pe
domenii experiențiale ADE,in cadrul activităților de dezvoltare personală ADP.

DOMENII DE DEZVOLTARE

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE


B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII .

I . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE

COMPETENȚE VIZATE
1.1. Coordonarea mușchilor în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei copiilor
1.2. Participarea la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare al copiilor
2.2. Orientarea în spațiu pe baza simțurilor.
3.1. Exersarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
3.2. Formarea deprinderilor de păstrare a igienei personale
3.4. Utilizarea unor reguli de securitate fizică personal

NIVEL II Comportamente măsurabile:


-sa denumeasca schema corporala;
-sa execute exercitii de mers,alergare,saritura
-sa manifeste ,in timpul activitatii,atitudini de cooperare,spirit de competitie,fairplay;
-sa aplice reguli de igiena a efotului fizic;
-sa inteleaga comenzile date.
NIVEL I Comportamente măsurabile
-sa denumeasca parti din schema corporala;
-sa execute exercitii usoare de mers,alergare,saritura
-sa aplice reguli de igiena a efotului fizic;
-sa inteleaga comenzile date.
6
ITEMI:
-denumeste schema corporala;
-executa exercitii de mers,alergare,saritura;
-intelege comenzile date:
-manifesta spirit de cooperare,de competitie,fairplay;
-aplica reguli de igiena a efortului fizic.
TEME:
“Fiecare la casa lui”-ex de consolidare corporală
“Mușchii îi antrenăm doi câte doi”(mers,alergare,saritura),
joc:”Cine l-a strigat pe iepuras?”
,,Vizităm satul nostru”-plimbare în perechi

MATERIAL DIDACTIC:stegulete,mingi,popice,tobita,fluier,scaune.

INSTRUMENTE DE EVALUARE:proba practica,observatia directa,caietul de observatii curente,fisa de


evaluare individuala.

II. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ

COMPETENȚE VIZATE

1.1. Manifestarea încrederii în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia


1.3. Inițierea/participarea la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
2.1. Exprimarea recunoașterii și a respectării asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni
2.3. Exersarea asumării unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate
3.1. Exersarea autoaprecierii pozitive în diferite situaţii educaţionale
4.1. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază.
4.2. Exersarea unor abilităţi de autocontrol emoţional

NIVEL II Comportamente vizate:


 -sa identifice rolul copilului și al educatoarei la grădiniță
 să denumeasca tara,orasul in care locuiesc;
 -să denumeasca membrii familiei și rolul acestora
 -să identifice calități ale sale și ale colegilor
 -să constientizeze consecintele pozitive/negative ale comportamentului asupra sa si a celor din jur.

NIVEL I Comportamente vizate:


 -sa denumeasca membrii familiei;
 -sa folosesca formulele de politete;
 -să cunoască principalelesimțuri umane”
 să știe localitatea unde locuiește.

ITEMI:
 -denumește rolul educatoarei și al colegilor de grupă
 -denumeste tara ,orasul in care traieste;
 -denumeste membrii familiei și rolul acestora
 -foloseste formulele de politete;
 -constientizeaza consecintele pozitive/negative ale comportamentului sau asupra sa si a celorlalti.
 cunoaște principalele simțuri și organelle vitale ale omului.

TEME:
,,Despre mine pot să spun..- convorbire după imagini
“Cum am grijă de corpul meu?”-joc didactic
7
“Așa DA,așa NU”-joc didactic

INSTRUMENTE DE EVALUARE:proba practica(produsele copiilor);proba orala,observatia


directa,fisa de evaluare individuala,caietul de observatii curente.

MATERIAL DIDACTIC: coli A4,lipici,foarfece,imagini de decupat,hartie creponata,stampile,coala


duplex,planse,imagini despre corpul uman,imagini cu situații asa da si asa nu

CA:
 -identifică rolul educatoarei și al colegilor
 denumeste tara,orasul in care traieste;
 -denumeste membrii familiei;
 -foloseste formulele de politete;
 -constientizeaza consecintele positive/negative ale comportamentului sau asupra sa si a celor din
jur.
CD:
 Identifică rolul copiilor la grădiniță
 -foloseste formulele de politete cu ajutor.
N.S: -Comportamentele vizate nu sunt insusite

III. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

COMPETENȚE VIZATE:
1.1.Manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi
1.2.Inițierea de activități de învățare noi și de interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat
2.2. Integrarea ajutorului primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți
3.1. Manifestarea creativității în activități diverse
3.3. Dezvoltarea creativității prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative

NIVEL II –Comportamente măsurabile


 -sa denumeasca materialele si uneltele de lucru;
 -sa denumeasca actiunile efectuate cu acestea;
 -sa folosesca corect foarfecele si lipiciul;
 -sa decupeze imagini liber si dupa contur;
 -sa mototoleasca corect hartia;
 -sa interpreteze fragmente din cantecele cunoscute;
 -sa interpreteze o melodie cu acompaniament;
 -sa execute miscari ritmice sugerate de text;
 -sa denumeasca culorile dupa criterii associate unor aspecte intalnite in mediul inconjurator;
 -sa redea o tema plastica folosind acuarela,carioca si tehnici cunoscute;
 -sa redea teme specifice modelajului.

ITEMI:
 -interpreteaza un fragment dintr-un cantec
 -executa miscari ritmice sugerate de text;
 -denumste culorile dupa criterii associate unor aspecte din mediul inconjurator;
 -reda o tema plastica folosind acuarele ,carioca;
 -reda teme specifice modelajului.
 denumeste corect materialele si uneltele de lucru;
 -de numeste actiunile efectuate cu acestea;
 -foloseste corect foarfecele si lipiciul;
 -decupeaza dupa contur si liber;
 -mototoleste corect hartia;
8
TEME:
,,Familia mea”-decupare și lipire
,,Prăjituri pentru bunica”-modelaj
,,Corpul meu”-desen
,,Un băiat și o fetiță”-colaj
,,Limba și gusturile”-decupare si lipire
,,Sfatul degetelor”-pictură,amprentare
,,Localitatea mea”-desen
,,Casa mea”-lipire
,,Locul preferat”-pictură
Colorez imaginea preferata-desen;
Ne jucam cu plastilina-modelaj
,,Familia mea”-învățare cântec
,,Corpul meu”-învățare cântec
,,Într-o zi cu soare”-învățare cântec

INSTRUMENTE DE EVALUARE:proba practica(lucrari ale copiilor); proba orala


MATERIAL DIDACTIC:laptop,CD-uri,orga,clopotel,pahar,tobita,foi A4,acuarela,pensule,carioca,carti
de colorat,fise de lucru.

Comportament atins/insusit:
 denumeste corect materialele si uneltele de lucru;
 denumeste actiunile efectuate cu acestea;
 foloseste corect foarfecele si lipiciul;
 -decupeaza dupa contur si liber;
 -mototoleste corect hartia;
 interpreteaza un fragment dintr-un cantec;
 -executa miscari ritmice sugerate de text;
 -denumeste culorile dupa criterii associate;
 -reda o tema plastica folosind acuarela,carioca si tehnicile cunosciute;
 -reda teme specifice modelajului.

CD -rezolva itemii de mai sus cu ajutor din partea educatoarei;


NS-nu rezolva itemii nici macar cu ajutor din partea educatoarei.

IV. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI


SCRIERII

COMPETENȚE VIZATE
1.1. Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
1.2. Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
(comunicare expresivă)
2.1. Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii
3.2. Discriminarea/diferențierea fonetică a cuvintelor, silabelor, sunetelor; asocierea sunet – literă
3.3. Identificarea prezenței mesajului scris, aprecierea și valorificarea acestuia în activitățile curente
3.4. Asimilarea unor elemente ale scrisului; folosirea diferitelor modalități de comunicare grafică și orală
pentru transmiterea unui mesaj

NIVEL II - Comportamente măsurabile:


 sa recunoasca personajul si povestea din care face parte;
 sa redea replici ale personajelor;
 sa redea o strofa sau mai multe dintr-o poezie respectand intonatia si pauzele;
9
 sa denumeasca diferite obiecte/jucarii
 sa formeze propozitii simple si dezvoltate;
 sa pronunte(relativ) corect sunetele limbii romane;
 sa decoreze vaza cu litere cunoscute
 sa utilizeze corect creionul,hartia,creioanele colorate.

NIVEL I - Comportamente măsurabile:


 sa recunoasca personajul si povestea din care face parte;
 sa redea o strofa sau mai multe dintr-o poezie respectand intonatia si pauzele;
 sa denumeasca diferite obiecte/jucarii
 sa formeze propozitii simple;
 sa pronunte(relativ) corect sunetele limbii romane;
 sa utilizeze relative corect creionul,hartia,creioanele colorate.

ITEMI:
 -recunoaste personajul si povestea din care face parte;
 -reda replica ale personajelor;
 -reda o strofa dintr-o poezie,respectand intonatia si pauzele;
 -denumeste diferite obiecte/jucarii si spune la ce folosesc;
 -formeaza propozitii din doua sau mai multe cuvinte;
 -pronunta relativ corect sunetele limbii romane;
 -traseaza semne grafice relativ correct in ceea ce priveste spatierea,directia de la stanga la dreapta;
 -stie cum se utilizeaza hartia,creionul,creioanele colorate,stiloul.

INSTRUMENTE DE EVALUARE: probe orale si proba scrisa(fise de lucru).

MATERIAL DIDACTIC:siluete ale personajelor din povesti,tabla magnetica,planse,carti cu povesti,CD-


uri cu povesti,casetofon,litere magnetice,fise de lucru individuale,laptop.

TEME:
,,Corpul meu”-memorizare
,,Despre mine pot să spun..”-poveste cu început dat
,,Povestea celor 5 degete”-povestirea educatoarei-ALA 1
,,Gene și sprâncene”-exerciții grafice-ALA 1
,,Sfatul degetelor”-memorizare
,,Călătorie în interiorul corpului uman”-joc didactic
,,Rica Murdărica”-lectură după imagini-ALA1
,,Citim imagini despre corpul uman”-ALA1
,,Pieptenul”,,Litera U”-semne grafice-ALA1
,,Darul lui Mihai”-lectură după imagini
,,Locul preferat”-poveste creată de copii
,,Istoria satului în imagini”-ALA 1
,,Orașul de smarald”-vizionare film ALA 1
,,Litera C”-exerciții grafice-ALA 1

Pentru comportament insusit(CA);


 Recunoaste personajul si povestea din care face parte;
 Reda replici ale personajelor;
 Reda o strofa dintr-o poezie sau integral ,respectand intonatia si pauzele;
 Denumeste obiecte/jucarii si spune ce face cu ele;
 Formeaza propozitii din doua sau mai multe cuvinte;
 Pronunta relativ corect sunetele limbii romane;
 Traseaza semne grafice relativ corect in ceea ce priveste spatierea,directia de la stanga la dreapta;
10
 Utilizeaza corect creionul,creioanele colorate,stiloul.

Pentru comportament in dezvoltare(CD)


 Recunoaste personajul dar nu si povestea;
 Reda replica ale personajelor ajutat de educatoare;
 Reda o strofa dintr-o pozie dar nu respecta intonatia si pauzele;
 Denumeste doar o parte din obiecte ,jucarii sin u spune ce face cu ele;
 Formeaza propozitii din doua cuvinte cu ajutor;
 Pronunta relativ correct sunetele limbii romane;
 Traseaza semne grafice relativ correct darn u respecta spatierea ,directia de la stanga la dreapta;
 Utilizeaza relative correct creionul,creioanele colorate ajutat de educatoare.

(NS)
 Nu recunoaste personajul si nici povestea;
 Nu reda replica ale personajelor nici ajutat;
 Nu reda o strofa dintr-o poezie;
 Nu denumeste obiecte/jucarii sin u spune la ce foloseste;
 Nu pronunta relative correct sunetele limbii romane;
 Nu traseaza semne grafice relative correct,nu respecta spatierea ,directia dela stanga la dreapta;
 Nu utilizeaza corect creionul,creioanele colorate,stiloul.

V. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

COMPETENȚE VIZATE

1.1. Identificarea elementelor caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
1.2. Compararea de experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
1.5. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specifice
2.1 Familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
2.2. Familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime
2.3. Identificarea şi numirea formelor obiectelor din mediul înconjurător
2.4. Efectuarea operaţiilor de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
3.1. Evidenţierea caracteristicilor unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

a.CUNOASTEREA MEDIULUI

NIVEL II -Comportamente măsurate:


 sa recunoasca imagini reprezentative pentru trema dată;
 sa identifice 2-3 semne caracteristice ale familiei,corpului uman,localității în care trăiește;
 sa denumeasca membrii familiei,părțile corpului,caracteristici ale localității natale;
 sa sesizeze deosebirile dintre membrii familiei,dintre oameni,fetițe și băieți,dar și caracteristici ale
locului natal prin analiza,comparatie,generalizare;
 sa recunoasca elemente ale mediului social si cultural,pozitionand elemental uman ca parte
integranta a mediului.
 Sa respecte regulile de igiena individuala si colectiva.

NIVEL I -Comportamente măsurate:


 sa recunoasca imagini representative despre familie,corpul uman si localitatea natală;
 sa identifice semne caracteristice ale familiei, corpul uman si localitatea natală;
 sa denumeasca membrii familiei,părtile corpului externe și interne;
 sa recunoasca elemente ale mediului social si cultural,pozitionand elemental uman ca parte
integranta a mediului.
11
 Sa respecte regulile de igiena individuala si colectiva.

TEME:
,,Eu și familia mea;-lectură după imagini
,,Corpul uman’’-vizionare-ALA 1
,,Copii și adulți”-grupare-ALA 1
,,Corpul meu”-lectură după imagini
,,Observăm organelle interne”-mulaj-ALA 1
,,Ghici ce e?”-joc senzitiv-ALA 1
,,Să cunoaștem satul în care locuim”-vizită prin sat
,,Cum au apărut orașele?”-convorbire-ALA 1
,,Cum au dispărut orașele vechi?”-vizionare-ALA1

ITEMI:
 -recunoaste membrii familiei, corpul uman si localitatea natală prezentate in imagine ;
 -idententifică caracteristici ale familiei, corpul uman si localitatea natală;
 -denumeste membrii familiei,părțile interne și externe ale corpului uman,dar și elementele
caracteristice satului natal;
 -sesizeaza deosebirile dintre membrii familiei,dintre oameni,dintre locuri;
 -recunoaste elemente ale mediului social;
 -respecta regulile de igiena individuala si colectiva.

INSTRUMENTE DE EVALUARE:
-probe scrise, probe orale,caietul de observatii,aprecieri verbale

MATERIAL DIDACTIC: jetoane cu imagini,carti,planse,foarfece,lipici,imagini pentru decupat,coli


duplex,carioca,pliante,laptop,materiale informative vizuale.

 Comportament atins:
 -recunoaste membrii familiei, corpul uman si localitatea natală prezentate in imagine ;
 -idententifică caracteristici ale familiei, corpul uman si localitatea natală;
 -denumeste membrii familiei,părțile interne și externe ale corpului uman,dar și elementele
caracteristice satului natal;
 -sesizeaza deosebirile dintre membrii familiei,dintre oameni,dintre locuri;
 -recunoaste elemente ale mediului social;
 -respecta regulile de igiena individuala si colectiva.

Comportament in dezvoltare:
-indeplinețte sarcinile de mai sus cu ajutor
N.S:
-nu îndeplinește niciuna dintre sarcinile date

b.ACTIVITATI MATEMATICE

NIVEL II -Comportamente măsurate:


 sa denumeasca jucarii si obiecte din grupa;
 sa formeze multimi dupa diferite criterii(forma,marime,culoare);
 sa numere corect in lim. 1-5;
 sa raporteze corect numarul la cantitate si invers;
 sa identifice pozitia spatiala(sus,jos,in fata,in spate,sub);
 sa denumeasca corect figuri geometrice ;

NIVEL I -Comportamente măsurate:


 sa denumeasca jucarii si obiecte din grupa;
12
 sa formeze grupe de obiecte
 sa numere corect in lim. 1-3;
 sa identifice pozitia spatiala(sus,jos,in fata,in spate,sub);

ITEMI:
-denumeste jucarii si obiecte din grupa;
-formeaza multimi dupa diferite criterii;
-Numara corect in lim.1-5;
-raporteaza corect numarul la cantitate si invers;
-identifica pozitia spatiala a obiectelor;
-denumeste corect figurile geometrice si precizeaza 2-3 caracteristici.

INSTRUMENTE DE EVALUARE:
-Probe orale;
-Proba scrisa(fisa de evaluare);
-Observatia directa;
-Caietul de observatii ale copiilor;
-Fisa de evaluare individuala.

TEME:
,,Căsuțe pentru familii”-ex.cu material individual
,,Fiecare la casa lui”-joc logico matematic
,,Corpul meu”-joc didactic
,,Despre mine pot să spun..”-ex cu material individual
,,Clădirile din satul meu”-joc logico matematic
,,Găsește locul ăn care locuiești”-joc didactic
MATERIAL DIDACTIC:jetoane cu cifre,cifre magnetice,tabla magnetica,jucarii,obiecte din sala de
grupa,animale,figuri geometrice,fisa de lucru individuala.

CA:
 denumeste jucarii si obiecte din grupa;
 -formeaza multimi dupa diferite criterii;
 -numara correct in lim.1-5;
 -raporteaza corect numarul la cantitate si invers;
 -identifica corect pozitia spatiala a obictelor;
 -denumeste corect figurile geometrice si precizeaza 2-3 caracteristici.

CD:
 denumeste jucarii si obiecte din grupa cu ajutor;
 -formeaza multimi dupa diferite criterii cu ajutor;
 -numara in lim.1-5 cu ajutor;
 -raporteaza numarul la cantitate si invers cu ajutor;
 -identifica pozitia spatiala cu ajutor;
 -denumeste figurile geometrice cu ajutor.

NS:
 nu denumeste jucarii si obiecte din grupa;
 -nu formeaza multimi dupa diferite criteria
 -nu numără în limita 1-5;
 -nu raportează numărul la cantitate;
 -nu identifică pozițiile spațiale;
 nu recunoaște figurile geometrice.

13
CENTRALIZATOR

Comportament atins =CA: 8-10 puncte


Comportament in dezvoltare=CD- 4-7 puncte
Comportament =NS-0-3puncte

14
Nr.crt Nume si prenume 1.D.F.S.I.P 2.D.S.E. 3.C.A.Î. 4.D.L.C.P.C.S. 5.D.C.C.L. Nivel de
comportament
atins
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 15

20.
RAPORT EVALUARE
PROIECT TEMATIC

,,EU,NOI ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE”

SCOPUL EVALUĂRII : verificarea cunoştinţelor la finalul proiectului tematic

CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE

Rezultatele evaluarii asigura datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile,elaborarea unei planificari a activitatilor instructive-
educative care sa tina cont de datele culese.
Grupa,in ansamblul ei,prezinta un comportament bun ,cu unele individualizari si aspecte specifice (6 copii care inlocuiesc unele sunete cu altele) si
pentru care se va realize un plan de masuri ameliorative. Pentru copiii care nu pronunta corect sunetele.se va intocmi un plan de interventie personalizat
pentru corectarea vorbirii.

I . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE

În cadrul activităţilor psihomotrice, preşcolarii manifestă implicare și atenție pe parcursul derulării activităţilor, îmbinând cu uşurinţă mişcările
solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-mişcări, solicitând aceste activităţi ori de câte ori se poate . Încă nu şi-au însuşit deprinderile de igienă
specifice iar ţinuta corporală corectă trebuie urmărită şi corectată .

MĂSURI AMELIORATIVE:

 ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată, prin jocuri ca „Mergi ca balerina” , „Podul magic”.

II. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ


În cadrul acestor activităţi, preşcolarii au dovedit sensibilitate și altruism. Sunt încântați de posibilitatea de a face o faptă bună, de a ajuta colegii, de
a se prezenta, de a-și explica rolul. Cu toate acestea, în activitatea zilnică, datorită nivelelor de vârstă diferită, copiii intră cu ușurință în conflicte, nu sunt
mereu prietenoși,ci posesivi. Nu şi-au însuşit norme de comportare civilizată , îşi manifestă sentimentele intr-un mod galagios, specific varstei lor fragede.

MĂSURI AMELIORATIVE:

 se va insista pe dezvoltarea acestor sentimente, punând copiii în situaţia de a oferi ajutor


16
 vor fi încurajaţi în participarea activităților pe grupe,pe echipe, pentru a socializa și a conversa cât mai mult.

III. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

În cadrul acestor activităţi s-a observat folosirea corectă a culorilor doar sub indrumarea educatoarei ,copiii nu s-au încadrat în spaţiul dat, dar au
lucrat cu plăcere şi iniţiativă, dând dovadă de creativitate şi originalitate în compunerea spaţiului plastic.
Preșcolarii de grupă mare utilizează cu relativă ușurință materialele la activități practice dar cei de grupă mijlocie-mică au nevoie de îndrumare și
ajutor. Mai mult decât atât, nu conștientizează importanța utilizării anumitor instrumente doar pentru scopul pentru care au fost concepute.
În cadrul activităţilor liber – alese jocurile cu text şi cânt, execută mişcările sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri – vocal - în timpul
activităţilor pe domenii experienţiale ce permit acest lucru.

MĂSURI AMELIORATIVE:

 Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente , creativitatea şi originalitatea,în redarea liberă a desenului , lăsând copiii să elaboreze creaţii
individuale, originale şi creative.
 Se va insista pe explicarea rolului materialelor și al instrumentelor de lucru, accentuând importanța utilizării corecte a a cestora în vederea prevenirii
incidentelor.
În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte
muzicali, învaţă şi redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul jocurilor

IV. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii
reuşesc să formuleze propoziţii simple despre un obiect dar numai pentru nivelul lor de varsta. Nu reusesc sa pronunte corect, exista probleme de pronuntie
la majoritatea copiilor, mai ales cei de grupă mijlocie-mică.

MASURI AMELIORATIVE

 -jocuri-exercitii de pronuntie corecta a sunetelorCopiii care au dificultăţi de pronunţie - se vor desfăşura mai multe jocuri exerciţiu de corectare a
vorbirii. :(“Sa facem ca sarpele”,”Ursul in padure”,”Sa-l gasim pe “r”,”Sa facem ca soneria”,”Ne este frig”,”Se aude sirena”,”Cantecul
greierasului”,”Bunica toarce”,”Cocosul si gaina”,”Mergem pe zapada”,”Spune la fel ca mine”).
 Copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în forţele proprii;
 Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului;
 Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.
17
V. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

În cadrul activităţilor DŞ 1 , de cunoaşte a mediului, copiii au demonstrat că sunt curiosi sa descopere lumea, sunt atrasi de materialul concret si
dornici sa participe la activitati.
În cadrul activităţilor DŞ2, matematice, preşcolarii au demonstrat că ştiu să denumeasca pozitiile spatiale desi inca
nu sunt familiarizati cu regulile unui joc.

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Copiii care au întâmpinat greutăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber-alese, prin diverse forme de activitate:sortarea
jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri „Ghici unde sunt” „Aşează jucăria langa vecinul ei” ,colorare, citire de imagini, jocuri de masa
sau cele de rol.

18

S-ar putea să vă placă și