Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 4 : Tur- operatorii

DEFINIRE
 Agenţiiile de turism: furnizează consiliere privind călătoriile turistice şi acţionează ca agenţi în
organizarea de aranjamente de călătorie sub forma sericiilor de transport, cazare, închiriere de maşini,
tururi şi circuite, asigurări turistice etc.
 Tour operatorii: au ca activitate principală conceperea şi asamblarea pachetelor turistice şi vânzarea
acestora în special prin intermediul agenţiilor de turism, dar şi direct consumatorilor finali.
TO combină două sau mai multe servicii ( de exemplu: transport, cazare, catering, divertisment, obiective
turistice) şi le vinde prin agenţii de turism sau direct consumatorului final ca pe un produs de sine stătător,
singular, denumit pachet turistic.
 Componentele unui pachet turistic pot fi prestabilite sau pot rezulta din oferta “a la carte”, din care
turistul poate decide combinatia de servicii pe care si le doreste.
În prezent, touroperatorii se orientează tot mai mult pe vânzarea directă de pachete de vacanţă sau servicii
separate prin puncte de vânzare proprii sau pagini web, eliminând intermediarii (agenţii de turism). De
asemenea, furnizorii direcţi de servicii turistice (companii aeriene, hoteluri, companii de rent-a-car) îşi
intensifică eforturile de a vinde direct clienţilor, trecând de intermediari, fie ei touroperatori sau agenţii de
turism.

TIPURI DE TOUROPERATORI
Touroperatorii variază în funcţie de mărime şi tipul operaţiunilor derulate, de la mari companii
internaţionale cu activitate pe mai multe continente sau ţări până la touroperatorii de mici dimensiuni,
acţionând fie ca societăţi afiliate unui concern, fie activând ca independenţi.
 Touroperatorii turismului de masă
 Touroperatori specializaţi
 Touroperatori pe extern- „outbound travel operators”.
 Touroperatori pe intern- „domestic travel operator
 Touroperatorii de incoming
 Touroperatori de business
 Organizatori de incentiv-uri
 Organizatori de grupuri .
Tour operatorii turismului de masă constituie en-gross-iştii domeniului şi predomină în special pe piaţa
ţărilor emiţătoare de turişti.
 „Mainstream tour operators” sau „mass-market tour operators”organizează şi vând pachete turistice
standard, cel mai adesea de tip „sea, sand, sun”, adresându-se unei largi mase de consumatori.
 Clientela de baza este formată din turişti sensibili la preţurile pachetelor turistice şi cu buget de cheltuieli
redus, în timp ce destinaţiile de bază sunt reprezentate de zonele cu cerere turistică majoră.
 Succesul acestor touroperatori constă în obţinerea unui volum de vânzări foarte mare care să le permită
negocierea unor tarife scăzute pentru toate serviciile cuprinse în pachetul turistic.
 Pe lângă rolul de creatori de pachete turistice, marii tour operatori au o importanţă semnificativă în
stimularea călătoriilor turistice şi dezvoltarea turismului (direcţionarea de fluxuri turistice) în destinaţiile
unde desfăşoară operaţiuni.
 Puterea acestor tour operatori constă în transformarea unor destinaţii de vacanţă în zone total
dependente de operatorul respectiv- simpla eliminare din broşura a unei destinaţii de către un touroperator
de bază va conduce la pierderi economice importante, şomaj şi alte efecte negative majore pentru destinaţia
în cauză.
Oferta de pachete de vacanţă este structurată pe :
 „summer sun”- turismul de litoral
 winter sun- cuprinde vacanţe în zone cu climă caldă
 vacanţe de ski sau alte sporturi de iarnă în staţiunile montane
 destinaţii long-houl- vacanţe în destinaţii depărtate
 short-breaks
 destinaţii de mare popularitate.
Tour operatori specializaţi- îşi orientează oferta pe produse de nişă şi concep pachete turistice sau servicii
pentru clienţi mai sofisticaţi, în general cu venituri mai importante şi care preferă vacanţele originale sau
care se includ unei anumite tematici. Caracteristica principală a ofertei acestor touroperatori constă în
personalizarea vacanţelor, în diferenţierea faţă de produsele standard ale touroperatorilor de masă.
 Pachetele turistice elaborate de touroperatorii specializaţi, deşi ca structură se aseamănă cu cele ale
touroperatorilor de masă, diferă întotdeauna în conţinut (se orientează pe caracteristicile şi valorile
destinaţiilor sau pe calitatea şi diversitatea componentelor pachetului) şi pot fi clasificate pe:
 tipuri de vacanţe (de ski, de litoral, croaziere, circuite etc);
 segmente de turişti: tineri, familii, vârsta a treia
 tipuri de activităţi: camping, aventură, sporturi diverse, vănătoare şi pescuit, backpackers etc
 anumite destinaţii: continent, ţară, regiune, etc.
 vacanţe în funcţie de bugetul alocat: pachete economice, pachete pentru familii cu copii sau vacanţe de
lux.
Tour operatori pe extern- „outbound travel operators”. Majoritatea touroperatorilor sunt axaţi pe
producţia şi vânzarea de pachete şi servicii turistice pentru clienţii care călătoresc în afara graniţelor ţării de
reşedinţă, acest sector constituindu-se în cea mai profitabilă componentă a activităţii acestora.
Tour operatori pe intern- „domestic travel operator”. Această categorie de touroperatori oferă pachete
turistice celor care călătoresc în interiorul ţării de reşedinţă. Marii touroperatori, pentru a acoperi acest
segment de piaţă, ori au înfiinţat ori au achiziţionat alţi operatori sau agenţii de turism de mici dimensiuni.
Caracteristica acestei pieţe este aceea că se identifică un număr mare de operatori mici care funcţionează în
sector, de cele mai multe ori independenţi şi care au reuşit să-şi creeze un bun renume pe piaţă.
Tour operatorii de incoming- organizează şi vând pachete turistice sau servicii separate turiştilor din alte
ţări care călătoresc în ţara de origine a tour operatorului. Piaţa turismului de incoming cunoaşte în ultimii
ani transformări importante atât în privinţa exigenţelor tot mai ridicate ale turiştilor, deveniţi mai
experimentaţi şi mai interesaţi de cunoaşterea culturii şi tradiţiilor ţării pe care o vizitează, cât mai ales în
ceea ce priveşte creşterea procentului de turişti independenţi care călătoresc pe cont propriu, dar care
contactează operatorii turistici de la destinaţie pentru achiziţionarea de diverse servicii (consiliere turistică,
servicii de transfer, ghizi locali, excursii opţionale, tururi de oraşe etc).
Un alt factor important care a condus la dezvoltarea acestui tip de operator constă în apariţia şi succesul
pachetelor de vacanţă gen „short-break” ( vacanţe de 2-3 zile, realizate în general la sfârşitul săptămânii).
Touroperatori de business- specializaţi în oferirea de servicii turistice pentru categoria oamenilor de
afaceri: de la rezervări hoteliere, bilete de avion, închirieri maşini, până la organizarea de evenimente
pentru diverse companii, întâlniri de afaceri, consultanţă etc
Organizatori de incentiv-uri (în literatura de specialitate ITOs- „incentive travel organizers”)- sunt
operatori specializaţi pe organizarea de pachete turistice pentru turiştii incentive, mai precis pentru firmele
care îşi recompensează angajaţii, clienţii sau anumiţi furnizori cu vacanţe plătite de companie. Vacanţa
incentive este considerată a fi o metodă modernă de management, în fapt o metodă de stimulare a
productivităţii muncii. Acest tip de vacanţă, deşi clar inclusă în sfera leisure-ului, este disputată de
organizatorii călătoriilor de afaceri, considerându-se că este de tip „corporate travel”- (călătorie de afaceri).