Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:


PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI INTERVENŢIE PSIHOLOGICĂ

TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE 1

Coordonator ştiinţific: Prof.univ.dr. MATEI GEORGESCU


1. Abordarea integrativă a unui fenomen psihologic
2. Dimensiuni umaniste în abordarea vieţii cotidiene
3. Psihanaliză aplicată unui fenomen cultural
4. Rational şi irational în contexte sociale

Coordonator ştiinţific: Conf. univ.dr. ADELA-MIHAELA ŢĂRANU


1. Factorii terapeutici în grupul de psihoterapie
2. Dinamica grupului de psihoterapie
3. Conflictul în grupul de psihoterapie
4. Inconștientul de grup. Analiză de proces
5. Conducerea grupului de psihoterapie. Rolul și/sau formarea terapeutului de grup
6. Valențele terapeutice și psihoeducaționale ale grupului de psihodramă
7. Învățarea interpersonală în grupul de psihoterapie
8. Specificul intervențiilor psihoterapeutice în grupurile cu pacienți (pe tipuri de
problematică)
9. Valențele terapeutice ale grupului de suport/ autoajutorare/ în mediul virtual
10. Terapia de grup pentru normali/ Grupul de întâlnire
11. Relația terapeutică în psihoterapia individuală vs psihoterapia de gru. Studiu
comparativ
12. Clientul – raționamente și strategii de comunicare despre sine
13. Limbajul nonverbal în psihoterapie
14. Cuvântul în psihoterapie. Analiza comunicării terapeutice verbale în diferite tipuri
de psihoterapie
15. Cadrul terapeutic. Impactul dimensiunilor spațiu-timp în psihoterapia individuală
1
Lista temelor propuse de către coordonatorii științifici este orientativă; masterandul poate
propune și altă temă, numai cu acordul îndrumătorului.
1
16. Cadrul terapeutic. Impactul dimensiunilor spațiu-timp în psihoterapia de grup
17. Transfer și contratransfer în relația terapeutică
18. Comunicarea cu clienții atipici/ ”dificili”
19. Gestionarea conflictului/agresivității în cadrul psihoterapiei
20. Dinamica relației psihoterapeutice. Analiza de proces

Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. DRAGOŞ CÎRNECI


1.Percepţia stresului cotidian la persoanele cu scoruri ridicate la neuroticism
2. Relatia dintre depresie si calitatea relatiei de cuplu
3. Evaluarea functiilor executive la copiii cu ADHD
4. Functiile executive in anxietate evaluate cu teste de tip Stroop

Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. RALUCA SFETCU


1. Povara îngrijirii aparţinătorilor persoanelor cu probleme severe de sănătate mintală.
2. Dezvoltarea şi testarea unor intervenţii terapeutice pentru reducerea poverii
îngrijirilor aparţionătorilor persoanelor care suferă de probleme severe de sănătate
mintală.
3. Stigma în sănătatea mintală (stigmatizarea directă, autostigmatizarea, stigma afiliată,
etc.)
4. Dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală pentru vârstnicii cu probleme de sănătate
mintală.

Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. SIMONA ALEXANDRA MARICA


1. Particularități ale comunicării la copiii cu TSA. Consecințe practice. Modalități de
intervenție.
2. Comportamentele de stimming în TSA. Programe de intervenție.
3. Evaluarea clinică a copilului cu ADHD.
4. Programe de consiliere parentală pentru copiii cu TOS (tulburare opoziționist
sfidătoare)
5. Psihoeducația în TSA (tulburările de spectru autist).
6. Evaluarea neuropsihologică în demențe.
7. Diagnosticul diferențial demență / depresie la vârstnic.
8. Reprezentări sociale ale tulburării psihice, la români.
9. Schizofrenia înțeleasă prin prima modelului diateză – stress. Ilustrări cu cazuri
clinice.
10. Tulburări anxioase în sarcină.

2
Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. ELENA-CLAUDIA RUSU
1. Aspecte psihologice specifice copiilor din familiile monoparentale.
2. „Scenariile de viaţă” ale părinţilor şi implicaţiile lor în familie.
3. Efectele „jocurilor psihologice” în familie.
4. Probleme psihosociale ale copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate pe termen
lung.
5. Implicaţii ale practicii religioase în viaţa de familie.
6. Consecinţe psihospirituale ale educaţiei religioase/lipsei de educaţie religioasă la
copii/adolescenţi.
7. Abordarea transgeneraţională a depresiei şi suferinţei psihice.
8. Aplicaţii ale metodei „constelaţiilor familiale” în familiile cu diverse disfuncţii.
9. Intervenţii specifice psihoterapiei sistemice de familie în traumele psihice.
10. Fenomene psihosociale specifice familiilor ai căror membrii au boli cronice.
11. Violenţa în familie: intervenţii psihoterapeutice.
12. Influenţe ale tehnologiilor actuale/ reţelelor de socializare de pe internet în dinamica
familiei.
13. Abordarea cognitiv-comportamentală a problematicilor specifice cuplurilor.
14. Schimbarea schemelor cognitive la pacientul diagonsticat cu depresie.
15. Relaţia dintre igiena mintală şi calitatea vieţii.
16. Psihoterapia cognitivă şi creştinismul. Rolul literaturii şi practicilor creştin-
ortodoxe în restructurarea cognitivă.
17. Rugăciune, meditaţie isihastă şi igienă mintală.
18. Feminitate şi masculinitate în societăţile contemporane la început de secol
XXI.
19. Traume individuale şi traume de familie.
20. Dimensiuni psihologice şi sociale ale alegerii partenerului marital.

Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. GRAŢIELA SION


1. Rezilienţa – concept modern în psihotraumatologie.
2. Cresterea posttraumatica
3. Trauma ca proces – stadiile traumei.
4. Demers terapeutic în caz de traumă specifică: doliul
5. Traumatologia specială - pierdere, separare, abandon, abuz: emoţional, fizic, sexual
6. Stabilirea scopului terapeutic în psihoterapia traumei, Elaborarea planului terapeutic
cu persoanele traumatizate
7. Tehnici de lucru în psihoterapia traumei