Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ PREŢUIEŞTE VIAŢA ! ”


Ediţia a II –a, 21.02.2020
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ , JUD. TIMIŞ

Aprobat,

Inspector Școlar General,

Prof. Aura Danielescu

Inspector școlar,

Prof. Ladislau Domolki

Director,

Prof. Nadia Loredana Baloteanu

INIȚIATORUL SIMPOZIONULUI: prof. BRĂNESCU ARGENTINA LAURA


COORDONATOR : prof. MATITS MANUELA, Consilier educativ

DATA : VINERI, 21.02.2020, ORA 12:00


LOCUL DESFĂȘURĂRII: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ, JUD:TIMIŞ
ORGANIZATORI:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ, în parteneriat cu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
vă invită să participați la a doua ediție a Simpozionului Naţional Educațional
”Preţuieşte viaţa ! ”.
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

MOTTO : CE ESTE VIAŢA ?! UN ANOTIMP AL FRUNZELOR...


ARGUMENT : Simpozionul „Preţuieşte viaţa ” este simpozion naţional,
cuprins pe CAEJ Timiş, care are ca tematică principală rolul vieţii. Aceasta
se reflectă diferit în disciplinele de predare din schema orară, dar
importanţa vieţii este dificil de definit în cuvinte. Simpozionul se adresează
tuturor categoriilor de cadre didactice. Acestea pot participa la oricare
secţiune doresc.
SCOPUL : Cunoaşterea complexităţii vieţii, sub toate aspectele ei, din
puncte de vedere diferite, sau similare, precum şi a importanţei viului, privit
în funcţie de specialitatea participanţilor.
GRUPUL ŢINTĂ: profesori, învăţători, educatori , psihologi, consilieri,
profesori din învăţământul special, profesori itineranţi, maiştrii,
antrenori,etc.
ACTIVITĂŢI : prezentări lucrări ştiinţifice

CALENDARUL EDIȚIEI :
Înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor științifice se va face la
adresa de e-mail branescuargentina@gmail.com în perioada
13.01.2020 - 14.02.2020.
Desfășurarea lucrărilor simpozionului “Preţuieşte viaţa ! “, recomandări :

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI
1. LITERATURA VIEŢII:
Pot participa la această secţiune profesorii de limba română, engleză,
germană, franceză, sârbă, latină, spaniolă, învăţători, educatoare.
2. ŞTIINŢELE VIEŢII :
Această secţiune este dedicată profesorilor de matematică, fizică,
biologie, chimie, geografie, istorie, învăţători, educatoare.
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

3. ARTELE VIEŢII:
La această secţiune se pot înscrie cu lucrări profesorii de Educaţie
plastică, Educaţie muzicală, învăţători, educatoare. Se poate participa şi
cu postere, colaje, compoziţii muzicale, tablouri, etc.
4. SPORTURILE VIEŢII:
Se pot înscrie cu lucrări profesorii de educaţie fizică şi antrenori de
sporturi diferite, învăţători, educatoare.
5. RELIGIILE VIETII
Secţiunea aceasta este a profesorilor de religie ortodoxă, catolică,
reformată, neoprotestantă, învăţători, educatori.
6. TEHNOLOGIILE VIEŢII:
La această secţiune, se pot înscrie cu lucrări profesorii de educaţie
tehnologică, tehnologie informatică ( TIC), învăţători, educatori.
7. PSIHOLOGIA VIEŢII
La această secţiune, se pot înscrie profesori psihologi, profesori de
sprijin / itineranţi, consilieri şcolari, profesori din învăţământul special,
învăţători, educatori.
8. FILOZOFIA VIEŢII
La această secţiune pot participa profesori de filozofie, sociologie, dar
şi de oricare altă specialitate, dacă doresc, învăţători, educatori.
NOTĂ : Cadrele didactice pot participa la oricare dintre secţiuni doresc.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1) Simpozionul ”Preţuieşte viaţa!” se adresează cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar şi universitar de diverse specialităţi.
2) Cerințe privind înscrierea participanților:
Înscrierea participanților se face până în data de 14.02.2020 prin :
-completarea fişei de înscriere împreună cu declaraţia de
originalitatepe propria răspundere, obligatoriu semnată şi apoi
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

scanată/fotografiată.Pe fişă se va menţiona neapărat modul de participare:


directă sau indirectă !
-lucrarea va conţine 2- 6 pagini, va fi salvată în extensia word. doc. şi
redactată conform cerinţelor de mai jos.
-lucrarea în Word va fi însoţită, dacă se doreşte, de o prezentare în
POWER POINT , 10 – 15 slide-uri , pentru susţinerea în plen
Participarea autorilor la simpozion este gratuită.
Pe o lucrare pot aparea maxim 2 autori.
Lucrările în Word, fişa de înscriere şi declaraţia de originalitate
precum și prezentările PPT vor fi trimise împreună, la adresa de e-mail
branescuargentina@gmail.com
Nu primim lucrări după data de 14.02.2020, sau redactate fără
diacritice, sau neînsoţite de fişa de înscriere semnată şi scanată!
Moderator: prof. Brănescu Argentina Laura
MAPA PARTICIPANTULUI va cuprinde:
A. Diplomă de participare , cu numele autorului/autorilor
B. CD cu ISSN (ISSN-L), cu toate lucrările simpozionului.
C. Broşura care specifică ordinea de prezentare a lucrărilor
Informații suplimentare :
 prof. Brănescu Argentina Laura, nr tel: 0728074939, sau pe email
branescuargentina@gmail.com;
 prof. Matits Manuela, tel. 0770216957.

CERINŢE DE REDACTARE A LUCRĂRII :


Lucrările vor fi redactate în format electronic, în Microsoft Office
Word, pe format A4, cu următorul format de pagină: orientation – portrait,
margins (cm) top 2, bottom 2, left 2, right 2; conținutul lucrării va fi cu
caractere Times New Roman, corp de literă de 12, cu diacritice,
tehnoredactare la 1,5 rânduri, cu număr de pagină, antet sau subsol.
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

a) Titlul va fi scris cu majuscule cu Times New Roman 14 Bold centrat,


iar la două rânduri sub titlul lucrării, aliniat dreapta, se va menționa numele
autorului/autorilor și instituția în care predau, cu Times New Roman 12.
b) Volumul lucrării va avea 2-6 pagini, incluzând obligatoriu bibliografia şi
va fi redactată începând la 2 rânduri sub autor, cu Times New Roman 12.
Fiecare lucrare poate fi însoţită de prezentarea în Power Point de 10- 15
slide-uri, pentru plen. Pentru prezentarea indirectă nu este nevoie de PPT !
c) Conținutul lucrărilor trebuie să fie în concordanță cu tema
simpozionului, poate să cuprindă exemple de bune practici din experiența
personală, să aibă originalitate ( să nu mai fi fost prezentate în altă parte )
și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor.
d) Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv
participanților.
e) Lucrările pot avea maxim 2 autori.
f) Lucrările se transmit în format electronic.
g) Fiecare lucrare trimisă pe email va fi însoțită de o fişă de înscriere,
unde veţi găsi şi declarație pe propria răspundere a autorului/ autorilor .
h) Pentru participarea indirectă vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de
corespondenţă, inclusiv codul poştal şi telefonul mobil personal. Mapa va fi
trimisă prin poştă în următoarele 2-3 săptămâni.
Nu se percepe taxă de participare.

CERINŢE DE PARTICIPARE LA SIMPOZION :


a) Dacă lucrarea este elaborată de doi autori, este suficientă participarea
directă a unui singur autor.
b) Cadrele didactice pot participa direct sau indirect la simpozion şi vor
specifica forma de participare pe fişa de înscriere.
c) Pentru susținerea lucrării în plen , cadrele didactice pot pregăti dacă
doresc 10 -15 slide-uri PPT.
d) Lucrările în Word validate de comisie vor fi publicate într-un CD cu
ISSN ( ISSN-L).
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

e) Timpul de prezentare al unei lucrări este max 10 minute ! Moderatorul


are dreptul de a întrerupe prezentare după derularea celor 10 minute.
Pot avea loc discuţii încă 5 minute după prezentarea fiecărei lucrări.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
Ora 12,00 – 12,30 – Primirea participanţilor. Întâmpinarea invitaţilor.
12,30 – 13,00 - Deschiderea simpozionului. Cuvântul invitaţilor.
Ora 13,30 -16,30 – Susţinerea lucrărilor participanţilor. Pauză de cafea.
Ora 16,30 – 17,00 – Concluzii. Cuvântul gazdelor.Închiderea simpozionului.

ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Nadia Baloteanu, director
Prof. Matits Manuela, consilier educativ și coordonator al proiectului;
Prof. Brănescu Argentina, coordonator și inițiator al proiectului;
Prof. Adina Flueraș;
Prof. Blejan Elena;
Prof. Lupulescu Ramona;
Prof. Chiliban Camelia;
Prof. Popa Tatiana;
Prof. Onofrei Ramona;
Prof. Mercaș Violeta.

COMITETUL DE ORGANIZARE:
Prof. Nadia Baloteanu, director
Prof. Matits Manuela, consilier educativ și coordonator al proiectului;
Prof. Brănescu Argentina, coordonator și inițiator al proiectului;
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN TIMIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ