Sunteți pe pagina 1din 2

Scenariul lecţiei

Secvenţele Metode
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului utilizate
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
________ __________________________________ ______________________ ______
Proiect de lecţie
Disciplina: Matematica
Profesor: Dascal Luminița
Clasa: ____________________;
Data:_____________________;
Durata: 45 minute ;
Numărul lecției în modul (conform proiectării de lungă durată):________________________________;
Numărul lecției conform orarului: ______________________________________________________;
Capitolul: ___________________________________________________________________________;
Subiectul:____________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________;
Subcompetențele curriculare: __________________________________________________________;

Obiectivele lecţiei:
La finele lecţiei elevul va fi capabil:
O1- să ______________________________________________________________________________;
O2 - să ______________________________________________________________________________;
O3 - să ______________________________________________________________________________;
O4 - să ______________________________________________________________________________;
O5 - să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele.

Tipul lecției:

de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor;


de formare a capacităților de înțelegere a cunoștințelor;
de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor;
de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor;
de formare a capacităților de evaluare a cunoștințelor;
mixtă

Tehnologii didactice:
Metode şi procedee Forme de organizare: Mijloace didactice:
M1. ______________________ F1_________________ Tabla;
M2. ______________________ F2___________________ Creta ;
M3. ______________________ F3___________________ Manualul.
M4. ______________________ F4___________________ ______________
M5. ______________________ F5___________________ _______________

Evaluarea: formativă; orală; în scris; lucrare independentă ( apreciere cu note; fără apreciere cu note ).

S-ar putea să vă placă și