Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. COMPASSARCH .S.R.L.

a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, jud


Cluj
CUI 37408549
J12/1713/2017

TEMA DE PROIECTARE –FINALA

Obiectivul investitie este realizarea unei locuinte individuale cu regim de inaltime –


subsol partial si parter împreuna cu amenajarile incintei, împrejmuirile, dotările tehnice si
racordurile la utilități.

Vecinatatile terenului sunt:-nord-vest- drum comunal cu latime de 7.00 m


-nord-est – proprietate privata
-sud –est- proprietate privata
- sud-vest - drum comunal cu latime de 7.00 m
Utilitati existente in zona- electricitate , retea de apa potabila si retea de gaze naturale.

Proiectele de specialitate contractate: -proiectare de arhitectura


-proiectare structura de rezistenta
-proiectare instalatii (electrice, sanitare, termice)

Proiectantul general - S.C. COMPASSARCH S.R.L. CUI 37408549 J12/1713/2017;


- va întocmi documentația necesara pentru obținerea certificatului de urbanism.
- este responsabil pentru întocmirea tuturor documentațiilor necesare obținerii avizelor si
acordurilor necesare pentru obținerea autorizației de construire.
- va întocmi documentația necesara pentru obținerea autorizației de construire.
- va întocmi documentația pentru faza P.th+ D.DE -detaliile de execuție, caiete de sarcini,
metode de execuție, calcule, liste de cantități, etc. pentru toate specialitățile incluse in aceasta
tema de proiectare.
-va asigura urmărirea execuției conform temei de proiectare.

La proiectarea constructiei si instalatiilor din prezenta documentatie se vor respecta


urmatoarele acte normative
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr.10/1995 actualizata 2018 privind calitatea in constructii
- Legea locuinței nr. 114/1996
- P 100-1/2013- Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri.
- CR 1-1-4-2012- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.
-CR 1-1-3-2012- Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, Indicativ I-13-15
- Normativ pentru proiectarea instalatiile si executarea instalatiilor electrice, Indicativ I-7-11
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie, Indicativ I-18/1-11
- Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9-2015
S.C. COMPASSARCH .S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713/2017

Terenul pe care se va realiza investitia , in suprafata de 500 mp , de forma dreptunghiulara


cu dim. De 20x 25 mp se afal in sat Cornesti, comuna Miroslava , judetul Iasi- parcela T 72 si se
afla in proprietatea lui Fratian George prin contract de concesiune cu Primaria comunei
Miroslava. Terenul este liber de constructii.
Terenul a fost studiat conform reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 18492/2011 ,
faza PUG, aprobata prin hotararea Consiliului local Miroslava nr. 146/26.11.2011. Folosinta
actuala –teren arabil iar destinatia conferita prin PUG este de zona de locuinta si functiuni
complementare
Constructie se incadreaza astfel - categoria de importanţă “D”;
- clasa de importanţă IV;
- d.p.v. P.S.I. cf P 118/9 gradul III de rezistenţă la foc;
- - regim de înălţime: Sp+ P.

CERINTE FUNCTIONALE :

I. ARHITECTURA

Suprafata construita la sol : aprox. 112,05 de mp.


Suprafata desfasurata: 112,05 de mp.
In urma analizei contextului urbanistic tehnic si legislativ s-au prevazut urmatoarele
distante fata de limita de proprietate:
- faţă de limita frontala - min. 9,65 m;
- fata de limita laterala dreapta – min. 3,00 m;
- fata de limita laterală stanga – min. 5,00 m;
- fata de limita posterioara - min. 5,00 m
Astfel atat accesul pietonal cat si cel auto se vor face din calea de acces din sud-vest.
Conform distantele impuse in urma nalizei contextului urbanistic garajul s-a inlocuit cu
un pargaj acoperit cu o pergola de lemn .
Compartimentare a spatiilor :
Subsol- beci cu acces din exterior
Parter- windfang aprox 2.50 mp
- living +dinning- 33 mp
- bucatarie open space -12 mp
- debara -2.5 mp
- dormitor matrimonial- 14 mp
- dormitor copil -11 mp
- baie - 5 mp
- dressing-uri – 5.00 mp
Pod –depozitabil
Parcaj acoperit pentru o masina
S.C. COMPASSARCH .S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713/2017

Terase –acoperite sau neacoperite in legatura directa cu living-ul si bucataria

Constructia se caracterizeaza printr-un volum simplu, fiind conceputa din forme regulate.
Accesul în fiecare din locuinte este realizat pe latura fatadei principale, orientata spre Sud -
Vest (spre calea de acces ), iar panta terenului fiind redusa, a fost necesară realizarea unor
pachete de trepte care ridica intrarea principala în locuință.
Se propune o separare clara a zonei de zi (dining + living + bucatarie) de cea a zonei de
noapte (baie si dormitoare) prin impartirea functiunilor pe parter in doua parti, partea dreapta
intrarii fiind dedicata activitatilor de zi, iar cea stanga activitatilor de noapte. Spațiile de
tranziție constând în holuri.
Living-ul comunica direct cu dining-ul si bucataria, aceasta zonă având o deschidere
ampla. Inaltimea libera a parterului va fi de 2.80 m iar a beciului de 1.90 m .
Acoperișul este unul simplu, in 4 ape, în șarpantă, iar învelitoarea este de tip tablă faltuita
de culoare antracit , așezată pe o structură din lemn. Coama se afla la cota +7,15 m, iar cea a
streasinei la cota +4,05 m.
Principiile de compoziţie au fost determinate de specificul arhitectural al zonei, de
confortul şi fiabilitatea construcţiei, de cerinţele funcţionale, dar şi de cele estetice.
Finisaje exterioare:
- Tencuiala minerala decorativa de exterior de culoari pastel;
- Placaj de tip Klinker , culoare antracit, la soclu ;
- Placaj exterior din lemn, culoare nuc
- Placaj tabla faltuita, la pereti, culoare antracit ;
- Tamplarie PVC folie culoare antracit - usi și ferestre;
- Jgheaburi și burlane rectangulare din tabla LINDAB – culoare antracit ;
- Trotuare și terase din dale de piatra;
Pentru structura şarpantei se va utiliza lemn de răşinoase bine uscat, tratat anticoroziv şi
ignifugat. Tratamentul lemnului se va face superficial (prin vopsire) cu substanţe tip Tropitox,
Evinit, Cotinex sau analogice.
Acoperirea construcţiei va avea următoarea alcătuire:
- Învelitoare tabla faltuita (culoare antracit );
- Şipci transversale de montaj 30x50 mm cu spatiu de ventilatie;
- Şipci longitudinale 30x50 mm;
- Folie hidroizolantă;
- Astereală de lemn d 25 mm;
- Căpriori de lemn 10x15 cm;
- Termoizolaţie vată minerala 15 cm;
- Folie anticondens;
Apa pluvială de pe învelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor
metalice inoxidabile. Apa pluvială se va colecta în interiorul incintei si va fi dirijată spre
sistemul de colectare al localității.
Finisaje interioare
- Pardoseli din gresie ceramică în băi, bucătărie si holuri;
- Pardoseli din parchet in living si dormitoare ;
S.C. COMPASSARCH .S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713/2017

- Pardoseli din gresie antiderapanta pe terase;


- Zugrăveli interioare din vopsea lavabilă de diferite culori la pereţi şi tavane;
- Pereți placați cu faianță până la H = 2.10 m de la nivelul finit al pardoselii în băi si
bucătărie.

Imprejmuirea de la strada, ce contine si portile de acces (accesul auto si pietonal),cat si


cea de pe laterale se va executa din panouri formate din scanduri de lemn si la baza va avea soclu
din beton. Inaltimea gardului va fi de 2.10 m. Imprejmuirea va fi dublata de un gard viu.
Tinand seama de panta naturala a terenului, imprejmuirea se va concepe in "registre"
amplasate pe panta terenului, decalate in functie de caderea de teren.
Sistematizarea verticală va asigura îndepărtarea rapidă a apelor din apropierea
construcţiei prin pante şi rigole. Pentru protejarea fundaţiilor clădirii contra infiltraţiilor şi
îngheţului se va executa un trotuar perimetral de 1,00 m lăţime si panta de minim 3% spre
exterior.

II.REZISTENTA

Parametrii de calcul specifici amplasamentului si obiectivului sunt:


 pentru încărcări seismice: ag = 0,25g şi Tc = 0,7 s, conform normativului P100-
1/2013;
 pentru încărcări produse de acţiunea vântului, conform Codului de proiectare CR-1-1-
4 2012, cu o presiune dinamică de referinţă qb = 0,7 Kpa mediată pe 10 min. la 10m,
pentru un interval mediu derecurenţă de 50 ani;
 pentru încărcări date de zăpadă, conform Codului de proiectare CR 1-1-3-2012, cu o
valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, în amplasament Sk=2,5 kN/m2,
un interval mediu de recurenţă de 50 ani.
 clasa de importanta IV.

Structura de rezistenta va fi formata din cadre din beton armat si compartimentari din pereti
neportanti din zidarie ceramica cu goluri verticale (tip BRAC).
Sistemul de fundare este format din fundatii izolate sub stalpi, de tip bloc din beton simplu si
cuzinet din beton armat. Pardoseala de la parter se va realiza din beton. Pardoseala se va turna
monolit cu grinzile de rigidizare. Sub pardoseala este prevăzut un strat de polistiren extrudat.
Intre stratul de beton și cel de termoizolatie se va dispune o folie de polietilena. Întregul sistem
pardoseala-termoizolatie va fi dispus pe un strat filtrant de 10cm. de pietris compactat.
Planseul peste parter se va realiza din b.a.
Pentru realizarea subsolului se va executa o incinta formata din pereti din beton . Peste subsol se
va realiza o placa din beton cu grosimea de 15cm. La exterior, grinzile din beton si peretii
subsolului se vor hidroizola cu o solutie bituminoasa.
Trotuarul se va realiza din beton in grosime de 10cm. si va fi pozat pe un strat din pietris
compactat cu grosimea de 10cm
Structura de rezistenta a cladirii propuse este formata din cadre din beton armat clasa
C16/20, dispuse pe directii ortogonale alcatuite din: Stalpi – 35x35cm. si Grinzi –
25x45/20x45cm.
S.C. COMPASSARCH .S.R.L.
a: str. Stejarului, nr. 1C, ap. 9, Floresti, jud
Cluj
CUI 37408549
J12/1713/2017

Sarpanta se va executa din lemn ecarisat de rasinoase cu sectiuni rectangulare. Imbinarile


intre elementele din lemn se vor realiza prin chertare fiind solidarizate prin cuie, piese metalice
si scoabe din otel.
Toate elementele din lemn vor fi tratate ignifug si impotriva insectelor. Tratarea se face pe
santier de o echipa autorizata care va elibera si un certificat de calitate. Vor fi respectate
prescriptiile tehnice specifice elaborate de furnizorul produsului.

II. INSTALATII

Constructia va fi echipata cu instalatii electrice, sanitare si termice conform normelor in vigoare.

INSTALATII ELECTRICE
Consumatorii energetic existenti : corpuri de iluminat interior/ exterior , aragaz, frigider,
masina de spalat rufe , central termice , televizor, aparat de climatizare .
Obiectivul se va racorda la reţeaua electrică de 230V- 50Hz a localităţii până la firida de
branşament .
Se vor prevedea –instalatie electrica pentru iluminat (interior –exterior)
-instalatii pentru circuitele de prize
-instalatie curenti slabi:-date-voce
-instalatii de protectie
-instalatii de legare la pamant

INSTALATII SANITARE

Zona din care face parte amplasamentul propus este dotata cu instalatii de apa potabila
dar nu si de canalizare .
Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la reteaua publica de alimentare cu apa.
Alimentarea cu apa calda a cladirii se va realiza de la un boiler termoelectric cu volumul de
1000l.
|Apele uzate menajere se vor devarsa spre bazinul vidajabil –propus- cu volumul 30 mc,
amplasat pe proprietate.
Se vor prevedea –instalatie sanitara interioara
- instalatii sanitare exterioara
Dotari cu obiecte sanitare: -baie - lavoar
- vas WC
-cada
- bucatarie –spalator din inox

Întocmit, Întocmit,
Art stag. Andreea Bernatchi Arh. Mihai Grajdeanu