Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE


GESTIUNE

Proiect de investitii

Rosioru Iulia

Radu Andra

Simion Dana

Stancu Aurelia

Stan Alin

Gr.669
An III

Seria E

1.Prezentare firma

Denumirea societatii comerciale: ZECASIN SA


Sediul social: Splaiul Independentei nr 202,sector 6,Bucuresti
Forma juridica: ZECASIN SA funtioneaza ca persoana juridica,sub forma de societate
pe actiuni.Isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane si in
conformitate cu prevederile actului constitutiv.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: BVB-ARENA-XMBS
Capitalul social subscris si varsat: 2.096.314 RON
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
ordinare,nominative.

1.1.Analiza activitatii societatii comerciale:


Activitatea de baza a societatii comerciale este cercetarea si dezvoltarea in stiinte
fizice si naturale.(cod CAEN 7310)
SC ZECASIN SA isi desfasoara activitatea in sfera cercetarii stiintifice din domeniul
chimiei,prin elaborarea de tehnologii,studii de inginerie,proiecte tehnologice cu impact
redus asupra mediului si valorificarea de surse regenerabile in scopuri energetice.De
asemenea,SC ZECASIN SA,prin compartimentul special constituit,practica si activitati
de consultanta.
In punctul de lucru existent pe platforma PetroBrazi,rezultatele cercetarii sunt
verificate prin ridicare la scara in scopul evaluarii tehnico-economice a rezultatelor
cercetarii,pentru diseminare si transfer tehnologic.

Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active


In cursul anului 2006 societatea nu a instrainat active si a avut un program de achizitii
orientat spre dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru cercetare ,lucru care poate fi
observat si din evolutia valorii imobilizarilor corporalecare inregistreaza o crestere cu
399.000 RON fata de 2005.Enumeram mai jos cateva din principalele achiziti:
 Aparatura analitica pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale
biodieselului,materiilor prime si produselor secundare
 Moara de macinare,aliere
 Centrifuga micropilot separare mixta lichide,solide
 Echipament pentru determinarea suprafetei specifice si porozitatii materialelor
 Autoclave automatizata/control automat presiune,temperature,timp reactie

2
 Echipamente pentru realizarea instalatiei pilot de biodiesel in cadrul proiectului
PowerFarm.
Aceste achizitii s-au inscris unui program de dezvoltare a societatii care are
urmatoarele obiective:
 Aducerea bazei materiale la un nivel de pretentii obligatoriu pentru participarea
la competitii de excelenta si europene
 Accesarea si utilizarea fondurilor alocate prin proiectele CDI finantate,la care
sumele acceptate si cuantumul alocat(40%)achizitiilor au crescut substantial
 Dotarea unui laborator specializat pentru analize fizico-chimice de biodiesel cf
EN 14214
 Pregatirea asigurarii de servicii analitice la terti conform normativelor EU,avand
in vedere ca in Romania nu exista laboratoare specializate,iar domeniul este de
actualitate,solicitat de piata.

Principalele produse realizate si/sau servicii prestate:


Veniturile ZECASIN SA provin in principal din activitatea de cercetare,din contracte
de cercetare in cadrul Programului de Cercetare incheiate in urma licitatiilor organizate
de titularii programelor si din activitatea de productie desfasurata in Sectorul Brazi.
Produsele obtinute pot fi folosite in industria chimica,farmaceutica si cosmetica si
sunt rezultate din activitatea de cercetare proprie.De asemenea se obtin venituri si din
chirii prin contractile de inchiriere a unor incaperi din sediu.
Principalele produse realizate:
 Inhibatori de coroziune(ANTICOR N2,ANTICOR NF200,ANTICOR
N10),destinati cu precadere rafinariilor si instalatiilor petrochimice in vederea
asigurarii protectiei anticorozive si antidepunere a instalatiilor si pentru procesul
de dezincrustare chimica a utilajelor;
 DIMETSOL,care este un produs ecologic ce poate fi folosit ca agent frigorific si
in industria cosmetica(inlocuitor de freon);
 Lichid antigel pentru motoare cu ardere interna.

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de


afaceri ale societatilor comerciale pentru ultimii doi ani:

Ponderea veniturilor in 2005 2006


cifra de afaceri
Cercetare 82% 90%
Productie 17% 6%
Servicii 1% 2%
Chirii 0% 2%
TOTAL 100% 100%

In ultimii 2 ani societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri bazata in principal


pe cresterea activitatii de cercetare,lucru reflectat si in cresterea ponderii acestei activitati
in total cifra de afaceri de la 82% in 2005 la 90% in 2006.

3
Este in curs de elaborare un proiect de realizare a unei instalatii de producere a
combustibilului tip biodiesel cu capacitate de 10-15000 tone/an in cadrul punctului de
lucru de la Brazi.
Tot pentru 2007 se preconizeaza finalizarea dotarii laboratorului-colectiv cercetare
Bucuresti,specializat pentru analiza fizico-chimica a biodieselului,completarea si
specializarea personalului implicat in acest grup de lucru.Obiectivul urmarit este de a
realiza dotarea completa a unui astfel de laborator pentru prestari de servicii analitice si
cresterea competitivitatii tehnice in domeniul biocombustibililor,cresterea nivelului de
expertiza pentru accesarea de fonduri europene.
Se mentioneaza faptul ca anul 2006 a initiat activitatile de asigurare servicii analitice
terti si consultanta,fiind realizate primele incasari din aceste domenii.

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala


Avand in vedere specificul activitatii,respectiv preponderenta activitatii de
cercetare,activitatea de aprovizionare(respectiv reactivi si consumabile de laborator)este
realizata in proportie de 100% din surse interne(furnizori specializati de aparatura si
reactivi de laborator).
In ceea ce priveste activitatea de microproductie,materiile prime sunt de provenienta
romaneasca si unele prezinta riscul de a fi produse de unul sau cel mult doi producatori
interni.

Activitatea de vanzare
Cifra de afaceri a societatii este realizata pana in prezent,exclusiv pe piata interna si
preponderant din activitatea de cercetare.Asa cum se poate observa din graficul de mai
jos,evolutia este pozitiva,inregistrandu-se o crestere accelerata a cifrei de afaceri in
ultimii doi ani,de la aproximativ 987.329 ron in 2005 la 1.695.153 ron in 2006.
Pentru perioada urmatoare obiectivul major este de a dezvolta o activitate sistematica
de productie care sa conduca la cresterea cifrei de afaceri concomitent cu diminuarea
ponderii activitatii de cercetare in totalul cifrei de afaceri,ajungand la un raport de
echilibru intre cele doua componente.
In acest sens,dupa finalizarea studiului de fezabilitate,va fi luata o decizie in legatura
cu demararea investitiei pentru linia de productie de biodiesel in cadrul punctului de la
Brazi.
Zecasin nu este un producator clasic de substante chimice,iar activitatea de
microproductie nu reprezinta decat marginal evolutia societatii.Din acest motiv nu au fost
realizate studii de piata detaliate.Din punct de vedere al activitatii de cercetare specifice
in cadrul statiilor de pilotare ZECASIN nu se cunosc concurenti pe piata romaneasca.
In ceea ce priveste aria de cercetare,societatea intra anual in competitie pentru
finantarea programelor de cercetare cu un mare numar de centre universitare,institute
nationale de cercetare,unitati ale Academiei Romane si societati cu profil de
cercetare/dezvoltare.
In momentul de fata,cifra de afaceri a societatii este dependenta de capacitatea de
contractare a unor noi proiecte de cercetare finantate prin Programul National de catre
Ministerul Cercetarii.Avand in vedere faptul ca Guvernul Romaniei a anuntat pentru
intervalul 2007-2010 o crestere a fondurilor destinate cercetarii,se considera ca
valorificarea oportunitatilor de dezvoltare a sectorului tine exclusiv de capacitatea
colectivului profesional al societatii de a propune teme de cercetare bine fundamentate si
utile in contextual economiei europene.

4
Personalul societatii comerciale
In anul 2006 societatea a avut un numar de 27 de angajati din care 18 cu studii
superioare si 9 cu studii medii.Personalul cu studii superioare este in principal angrenat in
activitati de cercetare,doar 3 persoane fiind implicate in activitati administrative.In cadrul
societatii activeaza un sindicat care conform declaratiei liderului de sindicat,numara 24
de membri.
 In urma activitatilor de cercetare/servicii din Bucuresti,cantitatile de ape
incarcate si tipurile/concentratiile de impurificatori sunt limitele admisibile;
 Solventii uzati sunt colectati separat,recuperati si reciclati
 Apele uzate rezultate din experimente si pilotari sunt evacuate la instalatia de
tratare/epurare a platformei PetroBrazi
 Ambalajele primite de la clienti pentru efectuarea de experimente/analize sunt
returnate acestora,dupa expirarea timpului de pastrare a contraprobelor.
In concluzie,firma, prin specificul activitatii si asigurarea masurilor locale de protectie,nu
agreseaza mediul,nu genereaza noxe gazoase sau ape impurificate.

1.2.Evaluarea activitatilor de cercetare si dezvoltare


Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in
exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare.
Dat fiind faptul ca cercetarea este activitatea de baza a societatii,ponderea cea mai
mare a cheltuielilor societatii,a fost realizata in acest scop.
Astfel,din totalul cheltuielilor de 1.612.211,36 RON, 1.537.530 RON adica peste
95% au fost realizate pentru activitatea de cercetare.
Pentru perioada urmatoare estimam ca valoarea cheltuielilor realizate pentru
activitati de cercetare sa se mentina la un nivel constant de 450.000 euro pe an,acestea
urmand a fi sustinute in principal pe trei cai:
 Participarea la competitii nationale pentru finantatrea programelor de cercetare
 Participarea la proiectele europene in cadrul Conventiei Cadru 7 si
 Incheierea unor contracte directe de cercetare cu agenti economici.

1.3.Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul


riscului
Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret,de credit, de
lichiditate si de cash flow.
Descrierea politicilor si a obiectelor societatii comerciale privind managementul
riscului.
Riscul se refera la conditii sau circumstante care se afla in afara controlului echipei de
management si care vor avea un impact defavorabil asupra bunului mers al societatii,daca
apar.
Din pacate,nu toate situatiile dificile pot fi anticipate si unele probleme potentiale a
caror aparitie pare improbabila,pot sa apara in realitate.
In principal,in firma s-a aplicat prioritar managementul proactiv, dar, domeniul de
baza fiind cunoscut ca unul cu mare coeficient de risc, iar istoria firmei introducand de

5
multe ori aparitia de <<elemente surpriza>>,au fost si situatii fortuite ce au necesitat
aplicarea mecanismului activ.
Prezenta analiza a dinamicii a firmei pe ultimii ani (2003-2006), cursul permanent
ascendent al cifrei de afaceri arata ca echipa manageriala a gasit solutii de rezolvare prin
anticipare (management proactiv) sau decizii rapide (management activ), care au
eliminate orice situatie cu implicatii financiare negative.

1.4.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale


a)Prezentarea si analizarea tendintelor,elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale
comparativ cu aceiasi perioada a anului anterior.
Pentru anul 2007,se preconizeaza mentinerea nivelului activitatii in domeniul de
cercetare. Principalul factor de incertitudine este legat de calendarul noilor competitii
pentru programe de cercetare. Colectivele de cercetare ale societatii sunt pregatite in
prezent pentru a participa in diverse consortii pentru un numar de 9 noi proiecte din care
2 reprezinta potentiale participari in proiecte europene.
In masura in care aceste competitii se vor derula spre finalul anului 2007,este posibil
ca nivelul cifrei de afaceri din cercetare sa inregistreze o usoara scadere in acest an.

b)Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate


asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a
anului trecut.
In cursul anului 2006, au fost facute cheltuieli de capital care au condus la cresterea
valorii brute a activelor imobolizate, cu 491,724 RON, fata de o crestere de 186,884 RON
inregistrata in 2005.
Principalul efect a fost cresterea valorii cheltuielilor cu amortizarea de la 52,896
RON in 2005 la 110,332 in 2006. Astfel, in 2006 cheltuielile cu amortizarea au
reprezentat 7,2% din totalul cheltuielilor de exploatare fata de numai 4,3% in 2005.

c)Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care


afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

6
Nr Avantaje Dezavantaje Oportunitati Riscuri
.
1. Intrarea in UE Lipsa unei experiente Deschiderea catre Marginalizarea cercetarii
transforma Romania comparabile cu a parteneriate romanesti ca efect al vechilui
intr-un partener egal partenerilor europeni de europene,facilitatea de concept de <<cercetare de
cu toti ceilalti cercetare,cu care contacte directe intre sertar>>
membri competitia va fi privita cercetatori
de la egal la egal

2. Acordarea de fonduri Existenta unei strategii Existenta unui grup,din Legislatia si infrastructura
europene special inca incoerente privind pacate,numeric redus in institutionala inca in
alocate noilor veniti directiile de alocare a firma,cu experienta in imposibilitate de a concura cu
in UE fondurolor pregatirea cea europeana
europene,intarzierea ofertelor/coordonarea
publicarii conditiilor de proiectelor de cercetare
accesare a
acestora(competitii,pac
hete de informatii)

3. Anticiparea Deficiente in asigurarea Posibilitatea obtinerii de Pierderea de timp pretios prin


momentelor de personalului specializat venituri suplimentare din neexploatarea la maximum a
concurenta europeana pentru echipamentul exploatarea noii infrastructuri
prin aducerea achizitionat echipamentului
infrastructurii firmei analitic/experimental
la un nivel potential in servicii cu tertii
competitiv cu al
partenerilor europeni
4. Existenta unei echipe Dezechilibrarea Posibilitatea reinoirii Dificultati in asigurarea de
manageriale deschise raportului intre echipei de lucru cu personal competent,deschis la
la mecanismele pietei cercetarea personal tanar, format pe nou
de cercetare fundamentala si cea mecanismele economiei
aplicativa de piata
5. Atacarea unor Cresteri ale preturilor Posibilitati de asigurare Depasiri de cheltuieli din
domenii noi,de de materii prime, pe plan local a cauza dinamicii ascendente a
actualitate si interes utilitati,forta de munca necesarului de preturilor
pentru piata interna si utilitati(cercetare
europeana avansata pentru
biodiesel/instalatie pilot
productive)
6. Posibilitatea Inexistenta unui Cererea de piata a Pierderea clientilor
compensarii portofoliu competitiv rezultatelor finalizate si traditionali
deficientelor in pentru zona de profitabile (aparitia de
activitatea de productie end-user-i seriosi si
productie prin potenti financiar)
diversificarea de
servicii analitice si
consultanta;
consolidarea imaginii
firmei in piata,cu
aparoria de cereri
nominale

1.5.Situatia financiar-contabila:
Analiza situatiei economico-financiare actuale comparative cu ultimii 2 ani,cu
referire cel putin la:

7
a) Elemente de bilant:active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte
disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.
Din analiza bilantului ultimilor 2 ani,se observa o evolutie pozitiva a activelor, cu o
inflexiune in cursul anului 2005, fapt datorat vanzarii unui tronson de cladire care s-a
reflectat in diminuarea activelor imobilizate si cresterea semnificativa a activelor
circulante.
In cursul anului 2006, s-a inregistrat o crestere cu 455,805 RON a valorii
imobilizarilor corporale de tipul instalatiilor si echipamentelor ca rezultat al derularii
programului de dotare si modernizare a laboratoarelor de cercetare.

Indicatori 2005 2006


Vit de rotatie a activelor 0,42 0,62
Lichiditate curenta 1,92 1,46
Lichiditate imediata 1,77 1,28

2.Analiza SC Zecasin SA

2.1.Analiza structurii activului si pasivului bilantier


Anul 2005
Activ Pasiv
Imobilizari Capitaluri proprii
2.374.608 Datorii pe termen lung
2.820.993+67.596=2.888.589
Active circulante Datorii pe termen scurt
1.030.822 536.287

Anul 2006
Activ Pasiv
Imobilizari Capitaluri proprii
2.714.122 Datorii pe termen lung
2.884.720+65.384=2.950.104

Active circulante Datorii pe termen scurt


628.612 431.426

2.2.Indicatori ai fondului de rulment


Indicatori 2005 2006
Fond de rulment permanent 513.981 231.982
Fond de rulment propriu 446.385 170.598

8
Fond de rulment imprumutat 67.596 65.384
Necesar de fond de rulment -129.216 -7.104
Trezoreria neta 643.197 243.086

 Fond de rulment permanent


FRP=CPR+Datorii financiare-Imobilizari 600000
FRP 2005
400000 FRP 2006
FRP 2005 =2.820.993+67.596-2.374.608=513.981
200000

0
FRP 2006 =2.884.720+65.384-2.714.122=235.982 2005 2006

Atat in 2005 cat si in 2006 Fond de rulment permanent este pozitiv ,ceea ce certifica o
stare de echilibru financiar pe termen lung.Un Fond de rulment permanent pozitiv trebuie
inteles ca un fond de rezerva din care se pot finanta deficitele ce pot aparea intre alocarile
si resursele de finantat pe termen scurt.
500000
 Fond de rulment propriu FRPr2005
400000
FRPr=CPR-Imobilizari FRPr2006
300000

FRPr 2005 =2.820.993-2.374.608=446.385 200000


100000
0
2005 2006
FRPr 2006 =2.884.720-2.714.122=170.598

Fond de rulment propriu pozitiv certifica faptrul ca firma se afla intr-o stare de
echilibru financiar pe termen lung realizat pe baza capitalurilor proprii,astfel chiar si dupa
rambursarea datoriilor bancare pe termen lung,activele imobilizate vor putea fi finantate
in intregime pe baza capitalurilor pe termen lung.
68000
 Fond de rulment imprumutat FRI2005
67000
FRI=FRP-FRPr FRI2006
66000

FRI 2005 =513.981-446.385=67.596 65000


64000
2005 2006
FRI 2006 =235.982-170.598=65.384

Fondul de rulment imprumutat are o valoare pozitiva atat in 2005 cat si in 2006,ceea
ce arata ca in ambii ani fondul de rulment propriu depaseste fondul de rulment
permanent.
0
 Nevoia de fond de rulment
NFR=Stocuri+Creante-Datorii curente -50000

-100000 NFR2005
9
NFR2006
-150000
2005 2006
NFR 2005 =79.868+327.203-536.287= -129.216

NFR 2006 =75.339+348.983-431.426= -7.104

Nevoia de fond de rulment reprezinta resursele necesare pentru finantarea activitatii


curente.Situatia de echilibru financiar este cand NFR=0 . In practica situatia este buna
cand NFR este negativa,adica atunci cand nu este nevoie de surse pentru a finanta
activitatea curenta.Sursele sunt constituite din datorii curente.

 Trezoreria neta 800000


TN=FRP-NFR 600000
TN 2005 =513.981-(-129.216)= 643.197 400000 TN2005
TN 2006 =235.982-(-7.104)= 243.086 200000 TN2006

0
2005
Faptul ca trezoreria neta este pozitiva certifica starea de echilibru financiar al
intreprinderii.

 Cash-flow
CF= TN 2006 - TN 2005
CF= 243.086-643.197= -400.111
Cash-flow-ul negativ se datoreaza inexistentei unui echilibru financiar la nivelul
intregului bilant deoarece activitatea societatii e de cercetare si vanzare de produse
chimice, clientii neplatindu-si creantele in momentul achizitiei de bunuri.

2.3. Analiza indicatorilor de lichiditate

INDICATORI 2005 2006


Lihiditate curenta 1,922 1,457
Lichiditate imediata 1,77 1,282
Lichiditate la vedere 1,163 0,473

 Lichiditatea curenta
ActiveCirc ulante
LC=
DatoriiCur ente
1.030 .822
LC 2005 = = 1,922
536 .287
628 .612
LC 2006 = = 1,457
431 .426
Lichiditatea curenta este mai mare ca 1, certifica posibilitatea ca firma sa isi poata
rambursa datoriile pe termen scurs pe baza valorificarii activelor pe termen scurt.

 Lichiditatea imediata
ActiveCirc ulante − Stocuri
LI=
DatoriiCur ente
10
1.030 .822 − 79 .868
LI 2005 = = 1,77
536 .287
628 .612 − 75 .339
LI 2006 = = 1,282
431 .426
Deoarece lichiditatea imediata din 2005 si lichiditatea imediata din 2006 sunt mai
mari decat nivelul optim de 0,8 , atesta ca firma poate sa isi acopere datoriile pe termen
scurt.

 Lichiditatea la vedere
ActiveDeTr ezorerie
LV=
DatoriiCur ente
623 .751
LV 2005 = = 1,163
536 .287
204 .290
LV 2006 = = 0,473
431 .426
Faptul ca datoriile curente, desi platibile pe termen scurt, nu au in totalitate o scadenta
imediata, atesta posibilitatea acoperirii datoriilor imediate.

2.4. Analiza indicatorilor de risc


 Gardul de indatorare
DatoriiTot ale
GI= *100
ActivTotal
48 .872
GI 2005 = *100=2%
2.096 .314
48 .872
GI 2006 = *100=2%
2.096 .314
Deoarece gradul de indatorare este sub nivelul de 30% indica o rezerva in apelarea la
credite si imprumuturi.

2.5.Analiza indicatorilor de activitate

 Viteza de rotatie a activelor imobilizate


CifraDeAfa ceri
VRAimo=
Active Im obilizate
987 .329
VRAimo 2005 = =151,8
2.374 .608

1.695 .153
VRAimo 2006 = =228
2.714 .122
In 2006 ponderea activelor imobilizate in Cifra de afaceri a crescut fata de 2005.

 Viteza de rotatie a activelor totale

11
CifraDeAfa ceri
VRAtot=
ActiveTota le
987 .329
VRAtot 2005 = =0,29
3.405 .430

1.695 .153
VRAtot 2006 = =0,51
3.342 .734
In 2006 ponderea activelor totale in Cifra de afaceri a crescut fata de 2005.

2.6 Indicatori de solvabilitate

 Solvabilitatea generala
Activtotal
Solvabilitatea generala=
Datoriitot ale
3.424 .876
Solvabilitatea gen 2005 = =5.67
603 .883
3.398 .756
Solvabilitatea gen 2006 = =6.84
496 .810

Deoarece in 2005 si in 2006 solvabilitatea generala este mai mare ca 1,apreciem ca


entitatea poate acoperii datoriile totale cu activul patrimonial.

7
6
5
4
Solvabilitatea
3
generala
2
1
0
2005 2006

 Solvabilitate patrimoniala
Capitalpro priu
Solvabilitatea patrimoniala= * 100
Activtotal
2.820 .993
Solvabilit patrim 2005 = *100=82.37%
3.424 .876
2.884 .720
Solvabilit patrim 2006 = *100=84.88%
3.398 .756

In ambii ani ponderea capitalului propriu in pasivul total este subunitar.

12
85.00%
84.50%
84.00%
83.50%
83.00% Solvabilitatea
82.50% patrim oniala
82.00%
81.50%
81.00%
2005 2006

 Rata generala a indatorari


Datoriitot ale
Rata generala a indatorari= Capitalpro priu
603 .883
RGindat 2005 = =0.214
2.820 .993
496 .810
RGindat 2006 = =0.172
2.884 .720
Deoarece atat in 2005 cat si in 2006 rata generala a indatorarii a fost subunitara,arata
o situatie favorabila intreprinderii,datoriile putand fi acoperite din capitalul propriu.
0.25

0.2

0.15
Rata generala
0.1 a indatorarii

0.05

0
2005 2006

2.7.Analiza soldurilor intermediare de gestiune


 Marja comerciala
MC =venituri din vanzarea marfurilor-cheltuieli privind marfurile

MC 2005 =0-0=0

MC 2006 =0-0=0

Avand in vedere ca obiectul de activitate al firmei este de cercetare,Zecasin SA nu


vinde marfuri,ceea ce duce la o marja comerciala nula.

 Valoarea adaugata
VA = MC+productia vanduta+venituri din productia stocata+venituri din productia
imobilizata- cheltuieli cu materii prime-cheltuieli cu materiale consumabile-
cheltuieli cu energia si apa-cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti.
13
VA 2005 =0+987.329+74.264+0-82.995-57.458-41.358-322.214 = 557.568

VA 2006 =0+1.695.153+63.902+8.078-100.547-10.990-23.489-566.139 = 1.065.968

Valoarea adaugata a crescut in 2006 fata de 2005 cu aprox 191% ceea ce duce la
posibilitatea de remuneratie a angajatilor,plata taxelor,etc in continuare.

 Excedentul brut de exploatare


EBE=VA+venituri din subventii din exploatare-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte
asimilate-cheltuieli cu salariile-cheltuieli cu asigurarile sociale.
EBE 2005 =557.568+0-67.380-302.979-103.495 = 83.714
EBE 2006 =1.065.968+0-117.890-423.118-122.515 = 402.445
Cresterea cu peste 400% sustine faptul ca in cei 2 ani firma s-a cosolidat.Evolutia per
total ascendenta exprima faptul ca suma ramasa societatii este in crestere,aceasta putand
sa-si mareasca valoarea investitiilor.

Indicatori de rezultat 2005 2006


Rezultat din exploatare 909.705 90.516
Rezultatul financiar 19.312 10.218
Rezultatul curent 929.017 100.734
Rezultatul net 772.556 63.727
Analizand indicatorii de rezultat din 2005 respectiv 2006 constatam o evolutie
nefavorabila deoarece totii indicatorii de rezultat scad.

2.8 Indicatori de rentabilitate

Indicatori 2005 2006


Rentabilitatea financiara 27.39% 2.21%
Rentabilitatea economica 32.53% 2.35%
Rata profitului 0.336 0.037

 Rentabilitatea financiara
Pr ofitnet
Rentabilitatea financiara = Capitalpro priu *100
772 .556
Rfin 2005 = *100=27.39%
2.820 .993
63 .727
Rfin 2006 = *100=2.21%
2.884 .720

Intrucat rentabilitatea financiara pe 2005 si 2006 este pozitiva,reflecta performanta


neta a capitalului propriu al societatii.

14
30.00%
25.00%
20.00%
15.00% Rentabilitate
10.00% a financiara
5.00%
0.00%
2005 2006

 Rentabilitatea economica
Pr ofitnet
Rentabilitatea economica = *100
Activeimob ilizate
772 .556
RE 2005 = *100=32.53%
2.374 .608
63 .727
RE 2006 = *100=2.35%
2.714 .122

In 2006 fata de 2005 rentabilitatea economica a scazut,insa performanta bruta a


intreprinderii se mentine.

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
Rentabilitatea
15.00%
economica
10.00%
5.00%
0.00%
2005 2006

 Rata profitului
Pr ofitnet
Rata profitului =
Venituri
772 .556
RP 2005 = =0.336
2.298 .355
63 .727
RP 2006 = =0.037
1.712 .950

Comparativ cu 2005,in anul 2006 ponderea veniturilor in profitul net scade.

15
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15 Rata profitului
0.1
0.05
0
2005 2006

 EBIT
EBIT=EBE-Amortizarea
EBIT 2005 =83.714-57.042=26.672
EBIT 2006 =402.445-117.903=284.542

Cresterea EBIT in 2006 de aproximativ 11 ori fata de 2005 este o situatie favorabila
pentru firma.

16
Proiect de investitii

In vederea dezvoltarii afacerii sale,Consiliul Director alfirmei Succes Consulting SRL


va trebui sa opteze pentru unul din proiectele de investitii alternative propuse de firma sa
de consultanta.Caracteristicile acestora sunt urmatoarele:

Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3


I 0 =1300 I 0 =1700 I 0 =2000
CF 1 =600 CF 1 =800 CF 1 =800
CF 2 =700 CF 2 =1000 CF 2 =1000
CF 3 =650 CF 3 =1100 CF 3 =1000
CF 4 =300 CF 4 =700
VR=300 VR=400 VR=500
k=20%

Proiectul 1

1)Valorea actuala neta(VAN)


n
CF t VR
VAN= ∑ t =1 (1 + k )
t + (1 + k ) n -I 0
CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 VR
VAN= (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 4 + (1 + k ) 4 -I 0
600 700 650 300 300
VAN= (1 +0.2) 1 + (1 +0.2) 2 + (1 +0.2) 3 + (1 +0.2) 4 + (1 +0.2) 4 -1300
600 700 650 300 300
VAN= (1.2) 1 + (1.2) 2 + (1.2) 3 + (1.2) 4 + (1.2) 4 -1300
600 700 650 300 300
VAN= + + + + -1300
1.2 1.44 1.73 2.07 2.07
VAN=500+486.11+375.72+144.93+144.93-1300
VAN=351.69

2)Rata interna de rentabilitate(RIR)

17
VAN pozitiv RIR − k (VANpozitiv )
=
VAN negativ k (VANnegativ ) − RIR

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 VR
VAN 33% = (1 +0.33 ) 1 + (1 + 0.33 ) 2 + (1 +0.33 ) 3 + (1 + 0.33 ) 4 + (1 +0.33 ) 4 -I 0
600 700 650 300 300
VAN 33% = (1.33 ) 1 + (1.33 ) 2 + (1.33 ) 3 + (1.33 ) 4 + (1.33 ) 4 -1300
600 700 650 300 300
VAN 33% = + + + + -1300
1.33 1.77 2.35 3.13 3.13

VAN 33% =451.13+395.48+276.6+95.85+95.85-1300


VAN 33% =14.91

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 VR
VAN 34% = (1 + 0.34 ) 1 + (1 + 0.34 ) 2 + (1 + 0.34 ) 3 + (1 + 0.34 ) 4 + (1 +0.34 ) 4 -I 0
600 700 650 300 300
VAN 34% = (1.34 ) 1 + (1.34 ) 2 + (1.34 ) 3 + (1.34 ) 4 + (1.34 ) 4 -1300
600 700 650 300 300
VAN 34% = + + + + -1300
1.34 1.8 2.41 3.22 3.22
VAN 34% =447.76+388.89+269.7+93.17+93.17-1300
VAN 34% =-7.31

VAN pozitiv RIR − k (VANpozitiv )


=
VAN k (VANnegativ
negativ ) − RIR
14 .91 RIR − 0.33
=
7.31 0.34 − RIR
=>14.91*0.34-14.91*RIR=7.31*RIR-7.31*0.33
=>5.0694-14.91*RIR=7.31*RIR-2.4123
=>22.22*RIR=7.4817
7.4817
=>RIR=
22 .22
=>RIR=0.3367(33.67%)

3)Termenul de recuperare(TR)

I0
TR=
CF t

TR CF CF cumulat CF actualizat CF actualizat cumulat

18
1 600 600 500 500
2 700 1300 486.11 986.11
3 650 1950 375.72 1361.83
4 300 2250 144.93 1506.76

TR=2 ani
1300 − 986 .11
TR actualizat=2 ani+ =2.83 ani
375 .72

4)Indicele de profitabilitate(IP)

VAN
IP=
I0
351 .69
IP= =0.27
1300

Proiect 2

 Valoarea actualizata neta(VAN)


CF 1 CF 2 CF 3 VR
VAN= (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 3 -I 0

800 1000 1100 400


VAN= + 2 + 3 + -1700
1 +0.2 (1 + 0.2) (1 + 0.2) (1 + 0.2) 3
800 1000 1100 400
= + + + -1700
1.2 1.44 1.73 2.07
=666,67+694,44+635,84+193,24 -1700 = 490,19

 Rata interna de rentabilitate


CF 1 CF 2 CF 3 VR
VAN 36% = (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 3 -I 0

800 1000 1100 400


VAN = + 2 + 3 + -1700
1 + 0.36 (1 + 0.36 ) (1 + 0.36 ) (1 + 0.36 ) 3
36 %

800 1000 1100 400


= + + + -1700
1.36 1.85 2.52 2.52
=588,24+540,54+436,5+158,73-1700
=24,01

CF 1 CF 2 CF 3 VR
VAN 37% = (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 3 -I 0

800 1000 1100 400


VAN 37% = + 2 + 3 + -1700
1 + 0.37 (1 + 0.37 ) (1 + 0.37 ) (1 + 0.37 ) 3

19
800 1000 1100 400
= + + + -1700
1.37 1.88 2.57 2.57
= 583,94+531,91+428+155,64-1700
= - 0.51

VAN MAXIM RIR − K MIMIM


=
VAN MINIM K MAXIM − RIR

24 .01 RIR − 0.36


−0.51 =
0.37 − RIR

8,88-24,01*RIR=0,51*RIR – 0,18
RIR= 37%

 Termen de recuperare(TR)

AN CF CF cumulat CF actualizat CF actualizat-cumulat


1 800 800 666,67 666,67
2 1000 1800 694,44 1361,11
3 1100 2900 635,84 1996,95

1700 − 800
TR = 1an+ =1,09 ani
1000
1700 −1361 ,11
TR ACTUALIZAT =2ani + 635 ,84
= 2,53 ani

 Indicele de profitabilitate(IP)

VAN
IP=
I0
490 ,19
IP= = 0,2883
1700

Proiect 3

 Valoarea actualizata neta(VAN)

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 VR
VAN= (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 4 + (1 + k ) 4 -I 0
800 1000 1000 700 500
VAN= + 2 + 3 + 4 + -2000
1 +0.2 (1 + 0.2) (1 + 0.2) (1 + 0.2) (1 + 0.2) 4
800 1000 1000 700 500
= + + + + -2000
1.2 1.44 1.73 2.07 2.07

20
=666,67+694,44+578,03+338,16+241,54-2000
=518,84

 Rata interna de rentabilitate

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 VR
VAN 33% = (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 4 + (1 + k ) 4 -I 0
800 1000 1000 700 500
VAN 33% = + 2 + 3 + 4 + -2000
1 +0.33 (1 + 0.33 ) (1 + 0.33 ) (1 + 0.33 ) (1 + 0.33 ) 4
800 1000 1000 700 500
= + + + + -2000
1.33 1.77 2.35 3.13 3.13
=601,5+564,97+425,53+219,44+159,74-2000
= -28,82

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 VR
VAN 32% = (1 + k ) 1 + (1 + k ) 2 + (1 + k ) 3 + (1 + k ) 4 + (1 + k ) 4 -I 0

800 1000 1000 700 500


VAN 32% = + 2 + 3 + 4 + -2000
1 + 0.32 (1 + 0.32 ) (1 + 0.32 ) (1 + 0.32 ) (1 + 0.32 ) 4
800 1000 1000 700 500
= + + + + -2000
1.32 1.74 2 .3 3.03 3.03
=606,06+574,71+437,78+231,02+165,02-2000
=14.59

VAN MAXIM RIR − K MIMIM


=
VAN MINIM K MAXIM − RIR

14 .59 RIR − 0.32


−28 .82 =
0.33 − RIR

4,81-14,59*RIR=28,82*RIR-9,22
RIR=32.32%

 Termen de recuperare(TR)

AN CF CF cumulat CF actualizat CF actualizat-cumulat


1 800 800 666,67 666,67
2 1000 1800 694,44 1361,11
3 1000 2800 578,03 1939,14
4 700 3500 338,16 2277.3

2000 −1800
TR = 2ani+ =2,02 ani
1000

21
2000 −1939 ,14
TR ACTUALIZAT =3ani + = 3,18 ani
338 .16

 Indicele de profitabilitate(IP)

VAN
IP=
I0
518 ,84
IP= = 0,26
2000

Concluzii

1. Se observa ca toate cele 3 proiecte sunt profitaile deoarece au VAN pozitiva;


2. Din punct de vedere al criteriului VAN,se allege proiectul 3 deoarece are VAN
maxima;
3. Din punct de vedere al termenului de recuperare,se alege proiectul 2 deoarece
investitia initiala se recupereaza intr-un timp mai scurt;
4. In ceea ce priveste indicele de profitabilitate,proiectul 2 este cel mai avantajos,avand
IP maxim.

22