Sunteți pe pagina 1din 11

DISCIPLINA: EDUCAȚIE PLASTICĂ

CLASA: a VIII-a
DATA : . 22.01.2020
AN SCOLAR :.2020
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială ” Mihail şi Gavril”,Smârdan, Galaţi

PROFESOR: Mihai Cristina

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE INVĂŢARE: Noţiuni generale de design
SUBIECTUL LECŢIEI: Design-ul Vestimentar
SUBIECTUL APLICATIV: Pantof cu personalitate
TIPUL LECŢIEI: Formarea priceperilor şi deprinderilor
SCOPUL LECŢIEI: Însușirea noțiunii design, transferul de noi cunoşţinte şi deprinderii de a obţine un produs finit cu ajutorul elementelor
plastice. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice.

COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea cu interes, sensibilitate și spirit critic a unui mesaj artistic
2. Utilizarea de instrumente si tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor şi a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate

COMPETENȚE SPECIFICE

1.2 Utilizarea criteriilor valorice proprii în analiza lucrărilor de artă


– argumentarea legăturii între mesajul transmis și mijloacele folosite în diferite lucrări de artă
2.2. Valorizarea, în contexte variate, a caracteristicilor expresive ale limbajului plastic si decorativ în compoziţii şi în mediul înconjurator
-realizarea de compoziții decorative cu figuri geometrice plane sau spațiale sau cu forme și structuri naturale
3.1. Explorarea unor modalități de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor în diferite domenii artistice

-identificarea raporturilor dintre caracteristicele motivului și mijloacele plastice folosite (de exemplu, analizarea unui afiș de spectacol,
a unei coperte de carte, a unui ambalaj din carton al unui parfum, o siglă a unei firme de produse de panificație etc.)
3.2. Implicarea în organizarea unor evenimente ce pun în evidență produse artistice creative bazate pe teme plastice
- pregătirea unor expoziții în spațiile școlare

OBIECTIVE OPERATIONALE DE TIP:

Cognitiv

O1-să asculte cu atenţie şi să se concentreze atunci când li se dau instrucţiuni specifice;

O2- să consolideze noţiunea de design şi rolul pe care îl are;

O3- să folosească elementele de limbaj plastic;

O4- să exprime judecăţi estetice simple despre lucrările proprii;

Psiho-motor

O5-să folosească materiale diferite în realizarea proiectului;

O6- să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;

Afectiv

O7-să dea dovadă de imaginaţie, fantezie, spirit creativ şi inventiv;

O8 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice;

O9-să lucreze cu plăcere şi interes tema plastică


METODE SI PROCEDEE:
Metode active-participante

1. Conversația euristică
2. Explicaţia
3. Demonstraţia
4. Exerciţiu
5. Observarea sistemică
6. Feed- backul

FORME DE ORGANIZARE:- a conținuturilor –integratoare


- a activității -frontal,individual

MATERIALE DIDACTICE: - pentru profesor: - manual de educatie plastică


- planșe metodice,
- pentru elevi: - manual de clasa a VIII- a
- materiale de lucru: rigla, creion , radiera, pensula, acuarele, tempera, creioane colorate, colaj, pixuri colorate, aquarelle,bloc de desen, cană
etc.

MODALITAŢILE DE EVALUARE:- Evaluarea produselor activităţilor; Observarea sistemică; Proba practică; Evaluare orală; Autoevaluare

BIBLIOGRAFIE:
- Educaţie plastică, clasa a VIII-a,
- Programa scolară pentru clasa a VIII-a
-Internet
SECVENȚE COMPETENȚE CONȚINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTICE OPERATIONALE
METODE MIJLOACE
Etapele lecției Obiective Competențe Activitatea profesorului Activitatea elevilor ȘI DE
PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂ
NT
1.Etapa de O6 Asigur un climat -elevii așteaptă în liniște Conversaţia Planșe,colecții Evaluarea
organizare O8 favorabil pentru o bună începerea lecției. euristică de imagini produselor
desfășurare a lecției. Răspund la salut. digitale/PC activităţilor
2 min Salut elevii, verific
prezența elevilor
Îndrum elevii în activități
de pregătire a
materialelor necesare.
Îmi pregătesc materialul
didactic.
2.Captarea O2 Vă aduceţi aminte ce am -elevii sunt atenţi la oră Conversația Planșe,colecții Observarea
atenției discutat ora trecută? şi răspund la întrebările Explicația de imagini sistemică
profesului digitale/PC
3 min -care este definiţia -proiectarea sau
desenarea obiectelor de
designului?
uz practice din punct de
vedere estetic şi
-amintiţi ramurile funcţional;
designului; -Stiinta, arta si tehnica
de a combina si
-la ce se referă design-ul armoniza elementele
vestimentar?? -design grafic, de
produs, ambiental;
-la confecţionarea de
haine şi aesorii
3 Prezentarea O1 3.1. Prezint cateva imagini -elevii participă activ la Conversația Planșe,colecții Observarea
situației de O2 legate de tema noastră . oră, răspund la Euristică de imagini sistemică
învațare Imagini digitale u pantofi întrebările profesorului Dialogul digitale/PC Evaluare orală
O6 Demonstraţia
Andy Warol
O8 -vom avea discuții cu rol
8 min opii după lurări ale unor elei clarificator
fieare ele primeste o planşă u
forma de pantof sport sau .
elegant.

Fieare dintre elei a găsi


inspiraţie pentru designul de
pantof .se a ăndi la un lo,o
passiune, un element natural,
o profesie u ajutorul ăruia a
realiza tema propusă
4. . Anunțarea O1 Se va nota pe tablă tema: -elevii participă activ la Conversația Lucru cu Observarea
obiectivelor O Design de pantof oră, răspund la Explicaţia mijloace sistemică
și a temei 2 întrebarile profesorului didactice:
O3 Pornind de la o formă de
-elevii urmăresc planșe,colecții
pantof eleii or desena
5 min O4 imaginile și modul de de imagini
elemente prinipale , realizare. digitale/PC
O8
simboluri şi obiete din -elevii notează in caiet
O9 propria inspiraţie în reion noile cunostințe
adaptând forma, ulorile şi
deoraţiunile la eea e roiau să
reprezinte
Criteriu de bază în
aprecierea designului este
raportul dintre conţinut
,formă, şi adecvarea
designului la tema propusă .

Inentiitatea si expresiitatea
artistio-plastiă.

5 . Dirijarea O3 2.1. Profesorul urmăreşte -elevii sunt atenți la Exercițiul Coli de desen Proba practică
activitatii O5 3.2. activitatea elevilor pune cerințele profesorului
întrebările în aşa fel încât să -ascultă explicaţiile,
25 min O6 conducă la realizarea vizualizează imagini şi
O7 obiectivelor propuse şi aducerealizează lucrarea
O8 corecţii în momentul în care practică
acest lucru se impune. -lucrează individual
O9
-vor încerca să respecte
tema dată
6. Verificarea O2 3.1. Identific elevii care au reuşit -elevii vor face o scurtă Conversaţia Autoevaluare
cunostintelor O să finalizeze -elevii sunt autoevaluare a lucrării. Observaţia a
insusite 3 întrebaţi individual ce Dialogul
lucrare au realizat,obţinându dirijat
5 min - se astfel feed -backul
lecţiei;

Incheierea O4 3.2. Fac aprecieri verbale tuturor Elevii vor strânge Conversaţia Aprecierea
lecţiei; copiilor pentru efortul depus materialele, şi vor face Dialogul verbală
Aprecieri şi şi celor care nu au terminat curat la locul de lucru. dirijat
recomandări să continue acasă.
2 min