Sunteți pe pagina 1din 2

TITLU: Scala de autoevaluare a anxietăţii de interacţiuni sociale şi de performanţă în contexte

sociale (SIAS6-SPS6)

CATEGORIE: Scale clinice

SUB-CATEGORIE: Tulburare anxioasă socială

DESCRIERE: Această scală evaluează nivelul de anxietate față de situații de interacțiune socială și
față de situații în care persoana este observată de către altcineva.

Anxietatea socială este una din cele mai frecvente tulburări de anxietate, caracterizată de o frică
persistentă de interacțiuni sociale sau de performanță în diferite contexte sociale; frica se datorează
grijilor legate de posibilitatea ca individul să se facă de rușine, să fie umilit sau evaluat negativ de
către ceillați (APA, 2013).

Scala de autoevaluare a anxietății de interacțiuni sociale și de performanță în contexte sociale –


forma scurtă (SIAS6-SPS6) (ref!) a fost dezvoltată pentru a evalua într-un timp scurt cele două fațete
ale anxietății sociale – situațiile care presupun interacțiuni propriu-zise cu alte persoane versus cele
în care anxietatea se datorează observării/ evaluării individului de către o altă persoană. Acesta și-a
dovedit utilitatea atât în practica clinică, cât și în cercetare și poate fi utilizat atât ca instrument de
screening în etapa inițială de evaluare, cât și ca instrument de monitorizare a situațiilor anxiogene pe
parcursul tratamentului. Scala cuprinde 12 itemi, dintre care 6 vizează anxietatea față de
interacțiunile sociale (ex. „Mă simt tensionat atunci când rămân singur cu o singură persoană”), iar 6
vizează anxietatea în situațiile în care persoana se află sub scrutinul altora („Îmi fac griji că aș putea
face ceva care să atragă atenția altor persoane”).
SIAS6-SPS6 corelează puternic cu varianta lungă a scalei, atât pe termen scurt (r = .88 - .92), cât
și la 3 luni follow-up post-tratament (r = .89). Scala prezintă o consistență internă ridicată (valori α =
.74-.92 pentru eșantioane clinice), iar validitatea convergentă și divergentă este susținută de studiile
clinice (ex. Le Blanc et al., 2014; Peters et al., 2012; Fergus et al., 2012) prin corelații ridicate cu alte
scale care măsoară variate fațete ale anxietății sociale (ex. Scala Liebowitz de auto-evaluare a
anxietății sociale - LSAS) și corelații modeste cu instrumente care evaluează anxietatea la nivel
general (ex. PSWQ) sau alte tipuri de tulburări (ex. BDI-II) (Le Blanc et al., 2014). Adică, scala SIAS6-
SPS6 evaluează un construct distinct față de alte chestionare de evaluare a sănătății mentale și
simptomelor clinice, și măsoară aspecte specifice ale anxietății sociale, discriminând bine între
persoanele care se confruntă cu această tulburare și cele care întâmpină dificultăți de altă natură
emoțională (ex. depresie). Totuși, capacitatea de discriminare a versiunii scurte între persoanele care
au tulburare de anxietate socială și cele care nu au, este mai redusă decât varianta lungă a acestui
instrument.
COTARE:
Scala cuprinde 12 itemi, care sunt împărțiți în 2 sub-scale:
 Scala de Anxietate față de Interacțiuni sociale (SIAS - itemii 1-6)
 Scala de Fobie Socială – vizează situațiile în care individul este observat de către alte
persoane (SPS - itemii 7 – 12)
Fiecare item este cotat pe o scală Likert cu 5 puncte (0 = deloc caracteristic/adevărat pentru mine –
4 = foarte caracteristic/adevărat pentru mine) (scoruri între 0 – 48)

TIMP DE LUCRU: 3-5 min

VALORI CRITICE: 2 (SPS-6), 7+ (SIAS-6)

INTERPRETARE:
Scorurile reduse indică faptul că persoana nu se confruntă cu dificultăți semnificative în
interacțiunile cu ceilalți sau în situații în care comportamentul sau performanța îi pot fi evaluate de
către ceilalți. Scorurile ridicate indică o probabilitate ridicată ca persoana să aibă dificultăți în a
relaționa și a se exprima în prezența altor oameni; scorurile mari pot indica și o teamă accentuată de
situații în care simptomele anxietății pot fi observate și judecate de către ceilalți oameni.
Peters și colaboratorii săi (2012), propun un scor cut-off de 7 pentru sub-scala SIAS-6,
indicând faptul că un scor sub această valoare reflectă o probabilitate scăzută ca persoana să aibă
anxietate socială; un scor de 7 sau mai mult pe această subscală indică o probabilitate mai mare de
avea dificultăți semnificative clinic în interacțiunile cu ceilalți.
Pentru scala SPS, aceiași autori propun un scor cut-off de 2, indicând faptul că o persoană cu
scoruri de 2 sau mai mult pe această subscală este mai probabil să se confrunte cu dificultăți
semnificative clinic în situații de scrutin sau evaluare socială.

BIBLIOGRAFIE:

Fergus, T. A., Valentiner, D. P., Kim, H. S., & McGrath, P. B. (2014). The Social Interaction Anxiety
Scale (SIAS) and the Social Phobia Scale (SPS): A comparison of two short-form versions.
Psychological assessment, 26(4), 1281.

Le Blanc, A. L., Bruce, L. C., Heimberg, R. G., Hope, D. A., Blanco, C., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R.
(2014). Evaluation of the psychometric properties of two short forms of the social interaction
anxiety scale and the social phobia scale. Assessment, 21(3), 312-323.

Peters, L., Sunderland, M., Andrews, G., Rapee, R. M., & Mattick, R. P. (2012). Development of a short
form Social Interaction Anxiety (SIAS) and Social Phobia Scale (SPS) using nonparametric item
response theory: The SIAS-6 and the SPS-6. Psychological assessment, 24(1), 66.