Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de activitate

Activitatea: ZIUA FRANCOFONIEI – 20 martie 2018

Iniţiator(i): Prof. Cretu Diana - Georgiana

Scopul activităţii: -prezentarea unor materiale despre francofonie;


-descoperirea legăturilor culturale dintre Franţa si România

Conţinutul activităţii: - realizarea unor desene care au ca tematica cele 10 cuvinte ale francofoniei 2018;
- încurajarea elevilor sa participe la realizarea materialelor;
- prezentarea celor mai frumoase cântece in limba franceza.
Obiective:
-prezentarea unor materiale cu ajutorul cărora elevii descoperă si isi însuşesc semnificaţia cuvântului
,,francofonie’’, originea si importanta sa;
-exersarea cunoştinţelor de limba franceza: accentul; fluenta si pronunţia;
-cresterea interesului elevilor pentru studiul limbii franceze;
-verificarea cunoştinţelor de limba si civilizaţie franceza;
-realizarea unor desene originale ;
-dezvoltarea memoriei afective, a atenţiei si a spiritului de observaţie.

Data (perioada): 21 martie 2018

Locaţia activităţilor: sala de clasa

Participanţi: elevii claselor a V a B, a VI-a B, a VII-a B

Resurse implicate: umane: profesorul de franceza si elevii; informaţionale: dicţionare; materiale pentru
realizarea desenelor, internetul

Indicatori de evaluare: -numarul participanţilor; feedback-ul; implicarea activa. .

1
I

2
I