Sunteți pe pagina 1din 5

Angiologia membrului inferior

Arterele
-din 2 surse:

I A. iliacă externă

Afemurală:
-continuă a.iliacă externă
-ţine de la inelul crural până la al 3-lea inel al m. lung adductor unde îşi schimbă numele în
poplitee
-are un traiect oblic în jos şi înăuntru, pe faţa antero-internă a coapsei
-extern-m. psoas iliac
-superior-m. vast intern
-intern-m. pectineu şi cei 3 adductori
-încrucişată de m. croitor (m. satelit)
-întovărăşită de v. femurală (internă apoi posterioară) şi n. safen intern (anterior)
-cuprinsă în teaca vaselor femurale cu orificiul superior la inelul crural, delimitat anterior de
arcada crurală, posterior de creasta pectineală şi ligamentul lul Cooper, extern de bandeleta
ileopectinee şi intern de ligamentul lui Gimbernat.
Teaca are 2 porţiuni:
1.Canalul femural (crural) –de la inelul crural la m. croitor
-are o foiţă superficială perforată de orificii (fascia cribrosa) şi una profundă
-are formă triunghiulară cu baza în sus la arcada crurală
-prezintă 3 compartimente:arterial (extern), venos (mijlociu) şi limfatic (intern) –infundibulul
crural
-este delimitat extern de croitor, intern de lung adductor, superior de lig. inghinal, posterior de
psoas iliac (extern) şi pectineu (intern)
2.Canalul lui Hunter (al adductorilor)
-are pereţi foarte rezistenţi, cel anterior fiind întărit de fibre vasto-adductorii şi perforat de a.
anstomotică mare şi de n. safen intern.
Colaterale:
1.subcutanată abdominalăspre ombilic
2.circumflexă iliacă superficialăpentru tegumentul abdominal subombilical
3.ruşinoasele externe superioară şi inferioară (pudendale)
4.femurala profundă:
-de la 4-5cm sub inelul femural
-ajunge între adductorul lung şi mijlociu
-dă ramuri:
• circumflexa anterioară –înconjoară extern femurul
• a. cvadricepsului –pentru cvadriceps şi tensorul fasciei lata
• circumflexa posterioară (internă) –înconjoară posterior femurul.Se
anastomozează cu ischiatica, circumflexa anterioară şi prima perforantă
• perforantele –superioară, mijlocie şi inferioară.Se anastomozează între ele şi cu
circumflexa posterioară

1
5. pentru vast intern
6. a. mare anastomotică
-dă:
• ram superficial ce perforează anterior canalul lui Hunter şi urmează n.
safen intern până la genunchi şi ia parte la formarea cercului a.
perirotulian
• profund pentru vast intern şi articular

A. poplitee:

-de la inelul celui de-al 3-lea adductor la inelul solearului


-în spaţiul popliteu
-postero-extern are v. şi n. sciatic popliteu intern
-anterior –femur, art. genunchiulu, m. popliteu
-posterior –semimembranos, aponevroza poplitee, m. gemeni, m. plantar subţire
-extern –biceps, condil extern, gemen extern
-intern –semimembranos, condil intern, gemen intern
Colaterale:
1.art. superioară, internă şi externă
-înconjoară marginile femurului
-dau ramuri profunde pentru os şi superficiale pentru cercul a. perirotulian
2.art. mijlocie
-ajunge în spaţiul intercondilian şi vascularizează lig. încrucişate, sinoviala, lig. adipos, femurul
3.art. inferioară, internă şi externă
-ănconjoară tuberozităţile internă şi externă ale tibiei
-pentru cercul a. perirotulian
4-gemelarele internă şi externă

A. tibială anterioară

-continuă popliteea până la marginea inferioară a ligamentului inelar anterior al tarsului


-străbate regiunea gambieră antero-externă, trece pe deasupra lig. interosos şi continuă între m.
tibial anteriro şi extensori
în ¼ inferioară este încrucişată de tendonul wxtensorului halucelui
-la gâtul piciorului trece posterior de lig. frondiform
- +2 vene –în canalul lui Hyrtl
-extern –n. tibial anterior, apoi le încrucişează anterior şi trece intern
Colaterale:
1.recurenta tibială anterioară
-între tibie şi gambier anterior
-dă ramuri pentru m. şi reţeaua perirotuliană
2. m.
3. maleolara internă
-pe m. tibial anterior
-dă ramuri cutanate şi art.
4.maleolara externă

2
-pe sub tend. extensorului degetelor
-ramuri cutanate, art. şi calcanean extern

A.pedioasă

-continuă tibiala anterioară şi se termină în primul spaţiu interosos, anastomozându-se cu


plantara externă
-acoperită de aponevroza dorsală a piciorului şi de pedios
-intern –tend. extensor haluce
-extern –m. pedios
Colaterale:
1.dorsala tarsului –din dreptul scafoidului
-sub pedios se anastomozează cu peroniera anterioară şi dorsala metatarsului
2.dorsala metatarsului
-de la art. metatarso-cuneene
-merge extern, sub pedios.Face o arcadă concavă în sus ce dă ramuri care se anastomozează cu
similarele din dorsala tarsului şi interosoasele ultimelor 3 spaţii.Din ele pleacă colateralele
dorsale ale degetelor

A.tibială posterioară

-de la inelul solearului la şanţul calcanean intern unde dă a. plantare


-pe m. tibial posterior iar mai sus pe flexorul degetelor
-internă de tend. lui Achile
-acoperită de aponevroză şi piele
-reteomaleolar intern şi în şanţul calcanean intern stă între tend. m. flexor al degetelor şi flexor
propriu al halucelui
-extern –n. tibial posterior
Colaterale:
1.m.
2.pentru os
3.anastomotice (maleolare) postero-interne care se anastomozează cu maleolara internă
4.peroniera
-între cele 2 planuri m. ale lojei posterioare
-coboară iniţial oblic pe gambierul posterior şi apoi vertical pe faţa internă a perobeului, sub
flexorul propriu al halucelui
-se termină prin peroniera anterioară care trece prin membrana interosoasă şi ajunge anterior de
art. tibio-tarsiană şi posterioară care continuă direcţia peronierei, retromaleolar extern
-încrucişată de n. tibial posterior
-dă nutritiva osului şi ramuri m.

A.plantară externă

-merge antero-extern, între adductorul halucelui şi carnea pătrată a lui Sylvius apoi între flexorul
scurt al degetelor şi carnea pătrată până la baza metatarsianului V.Aici se curbează intern şi
sfârşeşte în primul spaţiu interosos anastomozându-se cu pedioasa

3
Colaterale:
1.m. şi cutanate
2.perforanta posterioară se uneşte cu interosoasele dorsale
3-colaterala externă a degetului mic
4.interosoasele plantare ale ultimelor 3 spaţii care se anastomozează cu interosoasele dorsale prin
perforante anterioare şi dau colateralele digitale palmare
5.interosoasa primului spaţiu

A. plantară internă

-din şanţul calcanean intern la metatarsul I unde se anastomozează cu colaterala internă a


halucelui
-între adductor şi fascicolul intern al scurtului flexor al halucelui
-dă ramuri m.

II prin:

A. obturatorie

-ram extrapelvin al hipogastricei.Iese din bazin prin canalul subpubian, cu 2 v. şi n. obturator


-sfârşeşte pe faţa anterioară a coapsei
Colaterale:
1.pentru iliac şi obturator intern
2.retropubian ce se anastomozează cu opusul
3.anastomotic cu epigastrica
Terminale:
1.intern (anterior) –pe marginea internă a găuri obturatorii
-pentru m. obturator extern, drept intern, adductori şi organele genitale externe
2.extern (posterior) –pe şarginea externă a găurii obturatorii
-pentru m. vecini, art.

A.fesieră (gluteală superioară)

-iese din bazin împreună cu n. fesier superior prin foramen suprapiriformis


-dă ramuri superficial, între fesierii mare şi mijlociu şi profund, între fesierii mijlociu şi mic

A.ischiatică

-iese din bazin prin foramen infrapiriformis


-pe faţa posterioară a coapsei
-dă ramuri pentru gemenii superior şi inferior, oblic intern, pătrat crural, fesier mare

Venele

4
I superficiale –o reţea plantară bogată (pingeaua venoasă a lui Lejars)
-plantar –arcadă v. ce are anastomoze cu v. superficiale dorsale.Din ea pleacă cele 2 v.
marginale.
-dorsal –arcadă transversală.Extremităţile ei dau 2v. 8dorsală externă şi internă)
1.v. safenă externă (mică,parva)
-din dorsala externăretromaleolar externextern de tendonul lui Achilepe faţa posterioară
a gambeispaţiul popliteuv. poplitee
-întovărăşită de n. safen intern
-dă o anastomoză cu safena internă
2.v. safenă internă (magna)
-continuă v. dorsală internăpremaleolar internfaţa posterioară a tibieiintern la
genunchiantero-intern la coapsăla 3-4cm sub arcada crurală face crosa (curba) înapoise
varsă în v. femurală
-orificiul crosei –îngroşat de lig. falciform al lui Allan Burns
II profunde –merg cu a.
-dau anastomoze cu cele superficiale

Limfatice

I superficiale

1.gg. inghinali:
• 10-15 în triunghiul lui Scarpa
• de la membrele inferioare, perineu, perete abdominal subombilical
• -dau eferenţe la gg. iliaci externi
2. poplitei:
• pe vasele poplitee
• de la marginea externă a piciorului, regiunea plantară, posterioară a
gambei, art. genunchiului
• se varsă în gg. inghinali profunzi
3.inghinali profunzi:
• unul pe lig. lui Gimbernat (gg. lui Cloquet)
• în canalul femural
• aferenţe de la gg. poplitei, inghinali superficiali
II profude –se varsă în gg. inghinali profunzi cu excepţia feţei posterioare a coapsei ce se varsă
în gg. hipogastrici (iliaci interni).