Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data:12.10.2018
Unitatea de învăţământ: GR. Nr. 94, Bucureşti
Grupa: Mijlocie ,,A,,
Educatoare: CUMPĂRATU MIHAELA
Tema anuală de studiu:,,CAND, CUM ŞI DE SE ÎNTÂMPLĂ?,,
Tema proiectului tematic:,,Zâna Toamna,,
Subtema:,,Alfabetul vitaminelor din fructe!,,
Domeniul de activitate :educaţie plastică
Tema activităţii : ,,Mărul,, pata de culoare- element de limbaj plastic
Competență generală:
 Utilizarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viaţă familiare;:
Competență specifică:
 Coordonarea mușchilor în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei copiilor;
Tipul activitătii: Formare de priceperi şi deprinderi

Scopul activităţii : Verificarea deprinderii de a compune spaţiul in mod original si personal tema propusa de educatoare cu ajutorul
deprinderilor plastic formate;

Dezvoltarea simtului estetic şi critic ;

Obiective operaţionale:
O1-să denumesca corect materialele de lucru puse la dispoziţia copiilor;
O2-să denumeasca cu atenţie explicaţiile educatoarei;
O3-să organizeze spaţiul plastic într-o lucrare echilibrată şi expresivă;
O4-să analizeze obiectiv lucrările pe baza criteriilor de evaluare enunţate de educatoare:respectarea spaţiului de lucru, acurateţea şi gradul
de finalizare al lucrarii, folosirea petei de culoare ca element de limbaj;
Strategia didactica:

a)Mijloace de învățământ: planse cu anotimpul toamna, coș cu fructe de toamnă,tempera ,panou , instrumente de pictat
b)Metode și procedee: conversația observația, , explicația, exercițiul, aprecierile verbale.
c)Forme de organizare: individual
Bibliografie:
1.Curriculum pentru învaţâmâtul prescolar 3-6-7ani MECT, ED.Bucureşti, 2009
2.Cristea ,GHID METODIC ,ed,Petrion,Bucuresti,2000
Durata:10-15 minute

Scenariu didactic
Secvenţele Conținut științific Strategii Evaluare
activităţii didactice
Organizarea -aranjarea mobilierulu în careu deschis; conversația Observarea
activitații -pregătirea materialului demonstrative; comportamenului
-introducerea copiilor în sala de grupă.; copiilor

2.Captarea Se va realiza cu ajutorul unor ghicitori: conversația Observarea


atenției “Este un fruct acrişor,Roşu, verde, gălbior,/În poveste-i otrăvit,/ comportamenului
Ghiceşte fructul oprit!” (Mărul); copiilor
,,Mingișoare aurii/Galbene sau sângerii/Hai sa le ghicim copii.,,(marul)
3.Anunţarea După intuirea materialului primit pe masuțe, copiii vor fi anunțați vor avea de picta Conversația Observarea
temei şi a un mar ROSU care seamană cu cel din povestea ,,ALBĂ –CA ZĂPADA SI CEI 7 comportamentului
obiectivelor PITICI,, surpriza
-explicaţia
4.Dirijarea 1.Explicarea și demonstrare tehnicii de lucru Conversația Observarea
învăţării și Educatoarea va explica tehnica de lucru pe care o vor folosi pentru a realiza tema -explicaţia comportamenului
prezentarea propusă. -demonstrația copiilor
noului 2.Efectuarea unor exerciții pentru încalzirea mâinilor -
conținut Mișcăm degețelele/Și bătem palmutele/ Mana lebadă o fac /Care dă ușor din cap -explicaţia Aprecieri asupra
Lebedele-n jur privesc/ Mâinile eu le rotesc/Degetele-mi sunt petale /Se deschid ca -demonstrația mișcărilor
la o floare/Boboc ,floare,/Boboc,floare exercițiul
3.Fixarea tehnicii de lucru --explicaţia Aprecierea
Educatoarea va fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru. -demonstrația individuala a
4.Realizarea lucrarii de către copii.- -exercițiul executării tehnicii de
Pe parcursul lucrului educatoarea îi va supraveghea pe copii și ii va îndruma caolo lucru
unde este nevoie.De asemenea evaluează formativ ,demonstrează tehnica de lucru.

Evaluare si 5. Analiza lucrarilor conversația Aprecieri asupra


feed-back lucrarilor
Încheierea Se fac aprecieri asupra comportamentului copiilor a modului în care au lucrat Aprecieri pozitive
activității și voi oferi recompense .
JOCURI ŞI ACTIVITATI ALESE

ADP: Mesajul zilei: ,,Vitamine pentru tine?,,

Întâlnirea de dimineaţă: “ Dacă aş fi un fruct as vrea sa fiu...”. Se vor purta discuții cu copiii, pentru a stabili anotimpul, în ce zi a săptămânii
suntem, fenomenele caracteristice zilei. Surpriza: în buzunarul de la panou, copiii descoperă o scrisoare de la Zâna Toamna.

Rutine: ,,Vreau sa fiu sanatos!,,(deprinderea de a consuma fructe)

ALA 1: Centre de interes:

 Construcţii: “ Lădiţe pentru fructe,,

 Artă: “ ” – desen;
 Bibliotecă: “Cartea mea cu povești!” – sortarea imaginilor, lipirea acestora și executare grafisme;
 Joc de masă: ” ” – puzzle.
ADE:

Competență generală:

Competență specifică:
Scopul activităţii : Verificarea deprinderii de a compune spaţiul in mod original si personal tema propusa de educatoare cu ajutorul
deprinderilor plastic formate;
Dezvoltarea simtului estetic şi critic;
Obiective operaţionale:
O1-să denumesca corect materialele de lucru puse la dispoziţia copiilor;
O2-să denumeasca cu atenţie explicaţiile educatoarei;
O3-să organizeze spaţiul plastic într-o lucrare echilibrată şi expresivă;
O4-să analizeze obiectiv lucrările pe baza criteriilor de evaluare enunţate de educatoare:respectarea spaţiului de lucru, acurateţea şi gradul
de finalizare al lucrarii, folosirea petei de culoare ca element de limbaj;

Domeniul Estetic şi Creativ – Educație plastică “Mărul” – pictură -

Strategii didactice (metode, tehnici, material didactic):


Modalități de evaluare:
Categoriile de activităţi de învăţare abordate: (Activităţi pe domenii experienţiale, Jocuri şi activităţi
didactice alese, Activităţi de
dezvoltare personală):
Bibliografie:
Proiect de activitate

Unitatea de invăţământ: ”GR.NR.94

Educatoare: CUMPĂRATU MIHAELA

Grupa: MARE

Tema anuala: “CINE ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?” 

Tema proiectului : ” INVAȚĂ SĂ FACI!”

Subtema: “DIN BĂTRÂNI SE POVESTEȘTE”

Tema zilei: ,,POVEŞTILE, COMORI NEPREŢUITE!”

Tipul activitaţii:VERIFICARE ŞI CONSOLIDARE DE CUNOŞTINŢE

Mesajul zilei :,,IUBITI POVEŞTILE ,COPII!”


Scenariul didactic:

Se va descrie, cu claritate și într-o înlănțuire logică, modul de desfăşurare al activităţii integrate, pentru durata intregii zile sau pentru durata
segmentului de timp considerat necesar. Dacă în această descriere vom da suficiente detalii, putem să ne rezumăm, în partea tabelară care o
urmează, la punctarea succintă a informației.

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice Evaluare


didactic
/Secvenţa
didactică

S-ar putea să vă placă și