Sunteți pe pagina 1din 4

Micromediul companiei petroliere “Bemol-Retail” şi politicele sale

Compania BEMOL este proprietarul şi operatorul reţelei de staţii de alimentare cu


combustibil BEMOL în Republica Moldova. În decembrie 2007 compania BEMOL şi-a deschis
primele staţii de alimentare cu combustibil şi de atunci şi-a extins reţeaua până la 53 de staţii pe
întreg teritoriul Republicii Moldova. Activităţile companiei BEMOL variază de la vânzarea
produselor petroliere la gestionarea Centrelor de Spălare Auto şi Magazinelor cu orarul de lucru
24/24 din cadrul staţiilor sale BEMOL. De la începutul activităţii sale, compania BEMOL a
creat peste 1200 de locuri permanente de muncă în Republica Moldova. BEMOL este companie-
partener a companiei Danube Logistics, proprietarul şi operatorul Portului Internaţional Liber
Giurgiuleşti şi companie-subsidiară a cărei fondator unic este societatea olandeză EASEUR
HOLDING BV.
Activitatea acestei companii petroliere este influenţată de un şir de factori de micromediu
precum: concurenţii, clientela, furnizorii. Printre concurenţii de bază ai acestei companii pot fi
menţionate firmele “Lukoil Moldova”, “Petrom”, “Tirex-Petrol”, “Valiexchimp” etc. Toate
aceste companii exprimă dezacordul faţă de Bemol în ceea ce priveşte:
• Facilităţile fiscale acordate pentru Bemol, şi anume restituirea de la buget a TVA.
Situaţia dată se explica prin faptul că Bemol a participat la construcţia
terminalului de port la Giurgiuleşti
• Concurenţa neloială de care dă dovadă ultimul timp Bemol
• Necorespunderea preţului pentru petrol de pe panou cu cel indicat în bonul de
casă
Printre consumatorii de bază ale Bemol pot fi menţionaţi: Companiile de transport,
asociaţiile agricole, precum şi persoanele fizice. Bemolul le este atractiv prin faptul că:
• Acesta acordă cartele discont la care consumatorii cîştigă pîna la 2 lei pentru un
litru de benzină/ motorină procurată
• Calitatea produselor este superioară altor produse. Compania BEMOL şi-a
reînnoit contractul anual de livrare semnat cu una dintre cele mai moderne
rafinării europene, amplasate în Grecia, care este proprietatea companiei Motor
Oil Hellas.
• Deservirea are loc la un nivel inalt. Cafea fierbinte, băuturi răcoritoare, produse
alimentare şi igienice, îngheţată, accesorii pentru automobil, carduri pre-paid
pentru telefoane mobile şi multe alte produse pot fi cumpărate la MAGAZINELE
BEMOL. Politica de preţuri a companiei BEMOL asigură ca toate produse
propuse în MAGAZINELE BEMOL să aibă un preţ la fel de accesibil ca şi în alte
magazine mari din Moldova.
Produsele petroliere oferite la staţiile BEMOL sunt livrate prin Portul Internaţional
Liber Giurgiuleşti din una dintre cele mai moderne rafinării din Europa, aflată în Grecia, Motor
Oil Hellas Corinth Refineries. Din Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, produsele de calitate
înaltă petroliere sunt livrate la staţiile BEMOL cu ajutorul propriilor autovehicule ce corespund
standardelor europene pentru transportarea încărcăturilor periculoase. În interesul clienţilor
noştri şi în scopul protecţiei mediului ambiant în Republica Moldova, BEMOL oferă în
exclusivitate produse petroliere ce corespund standardelor aplicabile ale Uniunii Europene.
Politica de promovare a Bemol este concretizată prin deschiderea pe lîngă statiile de
alimentare a altor structuri ce conferă firmei universalitate. Astfel, BEMOL are ferma intenţie
de a oferi clienţilor săi produse şi servicii de clasa întâi la preţuri accessibile prin intermediul
întregii sale reţeli de comerţ cu amănuntul. În timp ce Dvs veţi achita plata pentru benzină,
operatorul Bemol va verifica gratis presiunea aerului din cauciucuri, va curăţa geamurile şi, la
solicitarea Dvs, va verifica nivelul uleiului de motor la autovehiculul Dvs. În afară de serviciile
gratuite sus menţionate, compania Bemol oferă o gamă largă de servicii de curăţare la Centrele
Bemol de Spălătorie Auto.
Dacă e sa ne referim la politica de produs, atunci se poate ferm spune că Bemol
pune accent pe calitatea produselor sale. Toate produsele petroliere comercializate de compania
BEMOL corespund celor mai stringente condiţii de calitate stabilite în cea mai recentă Directivă
UE privind calitatea combustibilului. În particular, combustibilul EURO diesel comercializat de
compania BEMOL corespunde Normei UE 590, iar benzinele RON98 şi RON95 comercializate
de compania BEMOL corespund Normei UE 228. Respectiv, toate tipurile de combustibil
comercializate de compania BEMOL au un conţinut de sulf de cel mult 10 ppm (10 mg/kg), ceea
ce permite autovehiculelor de a corespunde standardelor EURO 5 privind emisiile pentru
autovehicule. Normele UE menţionate contribuie la protecţia mediului ambiant graţie reducerii
cantităţii de emisii şi, în plus, reduc considerabil posibilităţile de coroziune a motorului datorită
conţinutului redus de sulf. Mai mult decât atât, aceste standarde asigură o funcţionare optimă a
motorului deoarece combustibilul care corespunde acestor standarde conţine mai puţine
impurităţi şi apă, ceea ce duce la un nivel mai redus al consumului.
Politica de preţ a companiei analizate are drept scop de a atrage de partea sa mai
mulţi clienţi, precum şi de a diversifica structura acestora. BEMOL acordă recompense de
loialitate pentru clienţii săi corporativi sau persoane fizice prin intermediul Cardurilor Bemol.
Acestea reprezintă o modalitate simplă, comodă şi sigură de efectuare a plăţilor prin transfer
pentru procurarea combustibilului, precum şi un instrument eficient pentru monitorizarea şi
gestionarea cheltuielilor Dvs legate de combustibil. Un cont de combustibil BEMOL va fi
deschis automat pentru Dvs la momentul primirii cardului BEMOL. Puteţi solicita câteva carduri
pentru acelaşi cont de combustibil BEMOL şi să ajustaţi fiecare card BEMOL conform
necesităţilor Dvs. Spre deosebire de tichetele de combustibil, puteţi utiliza cardul BEMOL al
Dvs pentru a procura orice cantitate de combustibil, începând cu 0.01 l până la cantitatea maximă
pentru rezervor. La solicitarea Dvs, puteţi primi rapoarte săptămânale/lunare/anuale privind
procurările de combustibil după criteriul numărului cardului, tipului de produs şi al cantităţii,
incluzând detalii privind data, ora şi locul efectuării fiecărei tranzacţii. Există două tipuri de
Carduri Bemol: carduri pre-paid (cu plata în avans) şi carduri post-paid (cu plata în credit).

Cardul Pre-paid

• Posesorii de card Pre-Paid beneficiază în mod automat de sistemul de reduceri de preţ în


bază de volum oferit de BEMOL;
• Cardul este oferit gratis în cazul procurării a mai mult de 100l de combustibil;
• Cardul va fi eliberat în cel mult două zile lucrătoare din momentul primirii plăţii de către
BEMOL;
• Plata poate fi efectuată în numerar la Oficiul Central BEMOL ori la orice staţie BEMOL,
sau prin transfer bancar;
• Posesorii de card BEMOL nu sunt obligaţi să menţină un sold minim în contul lor de
combustibil BEMOL.

Cardul Post-paid

• Cardul este oferit gratis clienţilor credibili;


• Condiţiile de plată în credit vor fi convenite cu BEMOL pentru fiecare caz în parte.

Cardurile BEMOL – adaptabilitate la specificul necesităţilor Dvs

• Identificarea cardului – Cardul poate fi înregistrat pe numărul de înmatriculare al


mijlocului de transport, pe numele şoferului sau pe societate;
• Restricţia de regiune – Puteţi restricţiona utilizarea cardurilor Dvs la staţiile de alimentare
cu produse petroliere din anumite regiuni ale Moldovei;
• Restricţia de zi şi timp – Puteţi restricţiona utilizarea cardului Dvs pentru orice zi şi/sau
oră;
• Restricţia de cantitate – Puteţi restricţiona utilizarea cardului Dvs în privinţa cantităţilor
maxime de combustibil ce urmează a fi procurate zilnic, săptămânal sau lunar.
Referitor la politica de plasament BEMOL este pe cale de a construi şi/sau de a
achiziţiona până la 50 de staţii de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriul
Republicii Moldova. Staţiile noastre au o amplasare convenabilă pe drumurile principale,
fiecare din ele operând 24/24 ore, 7 zile în săptămână. Aceste staţii sunt proiectate, construite
şi echipate în colaborare cu renumiţi antreprenori de talie internaţională conform standardelor
industriale naţionale şi internaţionale. Toate staţiile sunt dotate cu utilaj ce corespunde
standardelor industriale internaţionale. BEMOL îşi asumă angajamentul de a proteja mediul
ambiant în Republica Moldova şi, în acest sens, efectuează investiţii considerabile ce
depăşesc cerinţele legislaţiei naţionale. Spre exemplu, BEMOL instalează la fiecare staţie o
reţea de conducte ce corespunde celor mai stringente standarde ale Uniunii Europene, având
un termen de garanţie de 100 de ani. La momentul actual, în cadrul reţelei BEMOL
activează 51 staţii de alimentare cu combustibil.