Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Capitolul I: Conceptul şi conţinutul cercetării imaginii asupra pieţei……………6


I.1. Aria şi tipologia cercetărilor de marketing………………………….......8
I.2. Conceptul de imagine şi utilitatea sa practică…………………………13
I.3. Imaginea - dimensiune majoră a comportamentului consumatorului.17
I.4. Coordonatele imaginii…………………………………………………...19
I.5. Utilitatea cercetării imaginii pentru firmele de pe piaţa românească..20
I.6. Conţinutul imaginii unei mărcii………………………………………...22
I.6.1. Ce este o marcă………………………………………………………….22
I.6.2. Capitalul de piaţă al mărcii……………………………………………...24
I.6.3. Politici şi strategii de marcă……………………………………………..26
I.7. Conţinutul imaginii unei mărcii………………………………………...28

Capitolul II: Prezentarea mărcii Coca-Cola………………………………………31


II.1. Istoricul Companiei Coca-Cola ……………………………………….. 31
II.2. Istoricul sticlei Coca-Cola………………………………………………35
II.3. Coca-Cola – procesul de fabricaţie…………………………………….43
II.4. Evoluţia unor indicatori economico-financiari ai Companiei Coca-Cola
2002-2004………………………………………………………………………48
II.5. Concurenţa………………………………………………………………49
II.6 Compania Coca-Cola în România………………………………………50
II.7. Coca-Cola tare’n brand – studio de caz………………………………..51
Capitolul III: Organizarea cercetărilor de marketing. Conţinutul programului
cercetării de marketing. Proiectarea şi desfăşurarea cercetării propriu-zise…..56
III.1. Faza preliminară…………………………………………………………
57
III.2. Proiectarea cercetării……………………………………………………61
III.2.1. Instrumentul de culegere al datelor……………………………………...63
III.2.2. Metode şi tehnici de culegere a informaţiilor……………………………
64
III.3. Testul HI2…………………………………………………………………
68
Chestionarul…………………………………………………………………….
75

Capitolul IV: Prelucrarea informaţiilor obţinute pe baza fişelor de lucru……….


79
Capitolul V: Concluzii şi propuneri………………………………………………….
99

BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................
105