Sunteți pe pagina 1din 2

Speţă

Instanţa de fond din Bălţi a admis acţiunea formulată de reclamantul X, cetăţean al Republicii
Moldova cu reşedinţa obişnuită în Bălţi şi a obligat pârâtul Y, cetăţean al Austriei cu reşedinţa
obişnuită în Viena, să restituie reclamantului suma împrumutată de 50 000 euro, sau echivalentul
în lei, la data plăţii.

Pentru a pronunţa hotărârea, instanţa de fond a reţinut că între părţi s-a încheiat un contract de
împrumut la 3 martie 2019, în Austria, pe un termen de un an, iar executarea contractului urmând
să aibă loc în Bălţi. Contractul a fost consemnat în Registrul notarului public din Viena.

Instanţa a stabilit ca litigiul să fie guvernat de legea Republicii Moldova.

Pârâtul a atacat hotărârea instanţei de fond la Curtea de Apel Bălţi, sustinând că instanţa a
soluţionat litigiul de drept internaţional privat prin nerespectarea normelor conflictuale ale
Republicii Moldova privind determinarea legii aplicabile actului juridic.

Reclamantul a cerut respingerea apelului prin invocarea următoarelor motive:

a) potrivit art.2614 lit.b) din Codul civil la încheiarea actului juridic a fost respectată legea
naţională a acestuia; b) la încheierea contractului în Viena, părţile au încheiat o convenţie verbală
prin care au stabilit că în eventualitatea apariţiei unui litigiu în legătură cu neexecutarea
contractului acesta să fie guvernat de legea Republicii Moldova.

1. Care sunt modalităţile şi momentul alegerii legii aplicabile potrivit principiului lex voluntatis ?

2. Care este soluţia Curţii de Apel şi cum o motivează ?

Partile au la indemina doua modalitati de exprimare a vointe privind legea aplicabila : expresa si
tacita. Aceasta se desprinde si din continutul art. 2617, alin.3.
Prima modalitate adica expresa presupune introducera in contract a unei clause contractuale
privind legea aplicabila . Alegera expresa poate fi atit directa cit si indirecta .
Directa presupune introducerea clauzei cu privire la legea aplicabila propriu-zisa in contract .
Cea indirecta presupune ca se face referire in contract fie la o conventie int. sau la o reglementare
nestatala.
Alegerea tacita presupuneca alegera legii care urmeaza a fi aplicata trebuie sa rezulte cu
certitudine din continutul contractului sau din alte imprejurari
Exprimarea de vointa cu privire la legea aplicabila poate avea loc in orice moment adica fie la
incheierea contractului fie in orice moment ulterior. Regula generala cu privire la momentul
exprimarii de vointa este ca partile aleg anterior aparitiei litigiului legea aplicabila.

2.
Cornform art 2615 al. 1 Cod civil : Conditiile de fond ale actului juridic sint stabilite de legea
aleasa de catrea parti . In cazul dat partile doar au convenit in forma verbala ca sa fie aplicata
legea RM in caz de aparitie a litigiilor dar nu au inclus in contract nici o clauza referitoare la
legea aplicabila.
Conform art 2616 : (1) În lipsa alegerii, se aplică legea statului cu care actul juridic prezintă
legăturile cele mai strînse, iar dacă această lege nu poate fi identificată, se aplică legea locului
unde actul juridic a fost încheiat.
Iar conform al.2 al aceluias articol : Se consideră că există atare legături cu legea statului în
care debitorul prestației caracteristice sau, după caz, autorul actului are, la data încheierii
actului juridic, reședința obișnuită sau, după caz, sediul.
In cazul nostru debitor al prestatiei este reclamantul X, cetatean al Republicii Moldova cu
resedinta obisnuita in Balti. Rezulta ca contractul dat are cele mai strinse legaturi cu legea
Republicii Moldova. Plus la toate este ca si executarea obligatiilor contractuale adica returnarea
sumei de 50000 euro urma sa aiba loc in Balti , si aceasta prezinta indirect inca o legatura cu
RM.
Reiesind din cele expuse am ajuns la concluzia ca Curtea de Apel Balti va respinge cererea
prititului si va lasa in vigoare hotarirea instantei de fond care a aplicat legea Republicii Moldova

S-ar putea să vă placă și