Sunteți pe pagina 1din 2

d) 1.

Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ:


obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare;
ETAPELE PRINCIPALE ALE EVALUARII cuprind masurarea
rezultatelor ce se face prin procedee si instrumente adecvate scopului urmarit,
aprecierea print introducerea unui set de criterii de interpretare a rezultatelor
consemnate anterior, si mai ales formularea concluziilor necesara in vederea
adoptarii unei decizii educationale adecvate.

Printre cele mai importante functii ale evaluarii se numara:

1. Functia Diagnostica – aceasta functie scoate in evidenta punctele


tari si punctele slabe in pregatirea elevilor, ajutandu-ne sa stabilim
posibile modalitati de imbunatatire si remediere a neajunsurilor
semnalate.
2. Functia Prognostica – este complementara functiei diagnostice si
contribuie la stabilirea demersurilor didactice in vederea atingerii
unor performante viitoare ale elevilor.
3. Functia de Certificare – stabileste competentele si capacitatile
elevilor, performantele la care au ajuns la un moment dat, la final de
unitate de invatare, la final de semestru sau ciclu de invatamant.
4. Functia de Selectie – realizeaza accesul elevilor intr-o treapta
superioara de invatamant sau obtinerea unor ierarhizari la diferite
concursuri scolare.
5. Functia Motivationala – prin aceasta functie se urmareste trezirea
interesului pentru studiul acestei discipline, formarea unor atitudini
pozitive fata de invatare si evaluare.
6. Functia Pedagogica – pentru elev are caracter stimulativ, de formare
a unor abilitati, de orientare scolara si profesionala, iar pentru
profesor evidentiaza ce a realizat si ce are de realizat in viitor.
Pentru o evaluare obiectiva, justa si corecta, trebuie ca evaluarea respectiva
sa fie continua si sistematica, sa se realizeze printr-o varietate de metode si
instrumente, iar monotorizarea progresului sa se faca prin raportare la metodele
instructiv-educative, si bineinteles, trebuie ca evaluarea sa fie obiectiva si
principiala.
Din punct de vedere al momentului cand se face evaluarea avem:

1. Evaluarea Initiala – aceasta evaluare are scopul fundamental de a


diagnostica nivelul de pregatire al celor care invata, permitand
predictii.
2. Evaluarea Periodica – este o forma a evaluarii curente dar cu
conotatii sumative.
3. Evaluarea Curenta – are scopul de a asigura o verificare permanenta
si de a sustine o pregatire sistematica.
4. Evaluarea Finala – verifica capacitatea de sinteza si nu mai permite
corectii pentru cel evaluat.

Din punct de vedere al metodelor si procedeelor de verificare al evaluarilor


avem:

1. Evaluarea Orala – realizata pe baza de probe orale.


2. Evaluarea Practica – presupune verificarea unor abilitati practice.
3. Evaluarea Scrisa – realizata prin teste scrise.
4. Evaluarea Mixta – presupune utilizarea probelor orale si scrise,
orale si practice, practice si scrise.
Din perspectiva celui care invata, evaluarea poate fi:

1. Evaluarea Performantelor Scolare – permite aprecierea


cunostintelor si competentelor celui care invata.
2. Evaluarea Succesului Scolar – vizeaza totalitatea rezultatelor
elevului.

S-ar putea să vă placă și