Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicații la ”Datoria publică internă”:

1. Se dau următoarele date referitoare la datoria publică internă a unei țări:

Indicatori Valoare u.m.


Datorie publică internă, din care: 760 mld. u.m.
- pe termen scurt 80 mld. u.m.
- pe termen lung 680 mld. u.m.
Produs intern brut 2.300 mld. u.m.
Curs de schimb 1,6 u.m./euro
Populație 51 mil. loc.

Stabiliți:
a) Structura datoriei publice interne;
b) Mărimea datoriei publice interne, exprimată în euro/locuitor;
c) Ponderea datoriei publice interne în produsul intern brut.

Rezolvare:
a) Structura datoriei publice interne:
DI = DIs + DIl
în care:
DI = Datorie publică internă;
DIs = Datorie publică internă pe termen scurt;
DIl = Datorie publică internă pe termen lung;

DI = DIs + DIl
DI = 80 mld. u.m. + 680 mld. u.m. = 760 mil. u.m.
Pentru a vedea cât la sută din datoria publică internă totală reprezintă datoria publică internă pe
termen scurt și cât la sută datorie publică internă pe termen lung vom calcula următoarele ponderi:
𝐷𝐼 𝐷𝐼
𝑝𝐷𝐼𝑆 /𝐷𝐼 = 𝐷𝐼𝑠 𝑥100 și 𝑝𝐷𝐼𝑙 /𝐷𝐼 = 𝐷𝐼𝑙 𝑥100

în care:
pDIs / DI = Ponderea datoriei publice interne pe termen scurt în totalul datoriei publice interne
arată, în expresie procentuală, cât din suma totală a datoriei publice interne reprezintă datoria publică
internă pe termen scurt;
pDIl / DI = Ponderea datoriei publice interne pe termen lung în totalul datoriei publice interne
arată, în expresie procentuală, cât din suma totală a datoriei publice interne reprezintă datoria publică
internă pe termen lung;
𝐷𝐼 80 𝑚𝑙𝑑.𝑢.𝑚.
𝑝𝐷𝐼𝑆 /𝐷𝐼 = 𝐷𝐼𝑠 𝑥100 → 𝑝𝐷𝐼𝑠 /𝐷𝐼 = 760 𝑚𝑙𝑑.𝑢.𝑚. 𝑥 100 = 10,53%

𝐷𝐼𝑙 680 𝑚𝑙𝑑.𝑢.𝑚.


𝑝𝐷𝐼𝑙 /𝐷𝐼 = 𝑥100 → 𝑝𝐷𝐼𝑙 /𝐷𝐼 = 𝑥 100 = 89,47%
𝐷𝐼 760 𝑚𝑙𝑑.𝑢.𝑚.

Verificare: 10,53% + 89,47% = 100%

Prin urmare, datoria publică internă totală este formată din 10,53% datorie publică internă pe
termen scurt și 89,47% datorie publică internă pe termen lung;

b) Pentru a calcula mărimea datoriei publice interne în euro/locuitor trebuie, pentru început, să
se realizeze transformarea datoriei publice din u.m. dată în euro și, apoi, se va trece la raportarea
efectivă a datoriei publice în euro la populație. Deci,
Pagină 1 din 4
𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜
𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 = și 𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐 =
𝑐𝑠 𝑃

în care:
DIu.m. = Datoria publică totală exprimată în unitatea monetară dată;
DIeuro = Datoria publică totală exprimată în euro;
P = Populație;
cs = Curs de schimb;
DIeuro/loc. = Datoria publică internă exprimată în euro/locuitor;

𝐷𝐼𝑢𝑚 760 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.


𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 = → 𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 = = 476 𝑚𝑙𝑑. 𝑒𝑢𝑟𝑜
𝑐𝑠 1,6 𝑢𝑚/𝑒𝑢𝑟𝑜

𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜 476 𝑚𝑙𝑑. 𝑒𝑢𝑟𝑜 475.000 𝑚𝑖𝑙. 𝑒𝑢𝑟𝑜


𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐 = → 𝐷𝐼𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐 = = = 9.313,73 𝑒𝑢𝑟𝑜/𝑙𝑜𝑐.
𝑃 51 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑜𝑐. 51 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑜𝑐.

Rezultă că datoria publică internă medie pe locuitor este: 9.313,73 euro/loc.

c) Calculul ponderii datoriei publice interne în produsul intern brut:

𝐷𝐼
𝑝𝐷𝐼/𝑃𝐼𝐵 = 𝑥100
𝑃𝐼𝐵
în care:
pDI/PIB = Ponderea datoriei publice interne în produsul intern brut:

𝐷𝐼 760 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.
𝑝𝐷𝐼/𝑃𝐼𝐵 = 𝑥100 → 𝑝𝐷𝐼/𝑃𝐼𝐵 = 𝑥100 = 33,04%
𝑃𝐼𝐵 2.300 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.

2. Se dau următoarele date referitoare la datoria publică internă a unei țări:

Indicatori Valoare u.m.


Dobânzi aferente datoriei publice interne 270 mld. u.m.
Amortizarea datoriei publice interne 150 mld. u.m.
Cheltuieli aferente datoriei publice interne 40 mld. u.m.
Cheltuieli publice totale 1.050 mld. u.m.
Produsul intern brut 2.170 mld. u.m.

Stabiliți:
a) Serviciul datoriei publice interne;
b) Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice totale;
c) Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut;
d) Ponderea dobânzilor aferente datoriei publice interne în produsul intern brut.

Rezolvare:
a) Cheltuielile anuale reprezentând plăți exigibile în contul datoriei publice interne formează,
în ansamblul lor, serviciul datoriei publice interne.

𝑆𝐷𝐼 = 𝐷 + 𝐴𝑚 + 𝐶𝑑𝑖
în care:
Pagină 2 din 4
SDI = Serviciul datoriei publice interne;
D = Dobânzi aferente datoriei publice interne;
Am = Amortizarea datoriei publice interne;
Cdi = Cheltuieli aferente datoriei publice interne;

𝑆𝐷𝐼 = 𝐷 + 𝐴𝑚 + 𝐶𝑑𝑖
𝑆𝐷𝐼 = 270 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚. +150 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚. +40 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚. = 𝟒𝟔𝟎 𝒎𝒍𝒅. 𝒖. 𝒎.

b) Calculul ponderii serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice totale:


𝑆𝐷𝐼
𝑝𝑆𝐷𝐼/𝐶𝑇 = 𝑥100
𝐶𝑇
în care:
pSDI/CT = Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice interne;

Deci,
𝑝𝑆𝐷𝐼 𝑆𝐷𝐼 𝑝𝑆𝐷𝐼 460 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.
= 𝑥100 → = 𝑥100 = 43,81%
𝐶𝑇 𝐶𝑇 𝐶𝑇 1.050 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.

Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice totale este de 43,81%.

c) Calculul ponderii serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut se efectuează
asemănător cu cel de la punctul precedent, astfel:
𝑆𝐷𝐼
𝑝𝑆𝐷𝐼/𝑃𝐼𝐵 = 𝑥100
𝑃𝐼𝐵
în care:
pSDI/PIB = Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut;

Deci,
𝑝𝑆𝐷𝐼 𝑆𝐷𝐼 𝑝𝑆𝐷𝐼 460 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.
= 𝑥100 → = 𝑥100 = 21,20%
𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐼𝐵 2.170 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.

Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut este de 21,20%.

d) Calculul ponderii dobânzilor aferente datoriei publice interne în produsul intern brut:
𝐷
𝑝𝐷/𝑃𝐼𝐵 = 𝑥100
𝑃𝐼𝐵
în care:
pD/PIB = Ponderea dobânzilor aferente datoriei publice interne în produsul intern brut;

Deci,
𝑝𝐷 𝐷 𝑝𝐷 270 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.
= 𝑥100 → = 𝑥100 = 12,44%
𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐼𝐵 2.170 𝑚𝑙𝑑. 𝑢. 𝑚.

Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut este de 12,44%.

Pagină 3 din 4
3. Se dau următoarele date referitoare la datoria publică internă a unei țări:

Indicatori Valoare u.m.


Datorie publică internă, din care: 740 mld. u.m.
- pe termen scurt 70 mld. u.m.
- pe termen lung 670 mld. u.m.
Produs intern brut 2.200 mld. u.m.
Curs de schimb 1,6 u.m./euro
Populație 49 mil. loc.

Stabiliți:
a) Structura datoriei publice interne;
b) Mărimea datoriei publice interne, exprimată în euro/locuitor;
c) Ponderea datoriei publice interne în produsul intern brut.

4. Se dau următoarele date referitoare la datoria publică internă a unei țări:

Indicatori Valoare u.m.


Dobânzi aferente datoriei publice interne 280 mld. u.m.
Amortizarea datoriei publice interne 160 mld. u.m.
Cheltuieli aferente datoriei publice interne 40 mld. u.m.
Cheltuieli publice totale 1.050 mld. u.m.
Produsul intern brut 2.150 mld. u.m.

Stabiliți:
a) Serviciul datoriei publice interne;
b) Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice totale;
c) Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut;
d) Ponderea dobânzilor aferente datoriei publice interne în produsul intern brut.

Pagină 4 din 4