Sunteți pe pagina 1din 5

Plan pentru atenuarea poluării la nivelul

Municipiului Târgoviște

Nume și prenume: Constantinescu Ioana


Adresa: Târgoviște, Bld. Mircea cel Bătrân, Bl. H5, Ap. 10
Informații generale
Târgoviște este municipiul de reședință al județului Dâmbovița, Muntenia, România.
Reprezintă principalul centru economic, cultural, politic și administrativ al județului Dâmbovița.
Împreună cu acesta face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Este situat în partea
central sudică a României și este străbătut de paralela 44°55'27"N și meridianul 25°27'24"E,
fiind poziționat la trecerea dintre Câmpia Română și dealurile Subcarpaților ce continuă
spre Munții Bucegi.

Se află la o altitudine cuprinsă între 260 și 300 metri, poziționându-se între


râurile Dâmbovița și Ialomița, la limita dintre regiunea deluroasă subcarpatică și Câmpia
Înaltă a Târgoviștei.

Originea poluării
Cel mai recent raport anual privind calitatea aerului al Agenției Europene de Mediu
relevă faptul că majoritatea oamenilor care trăiesc în orașele mari sunt expuși la niveluri ale
poluării atmosferice considerate nocive de Organizația Mondială a Sănătății. 

Emisiile de poluanți atmosferici provenite din multe dintre sursele majore, de exemplu
transport, industrie și generarea de energie electrică, sunt reglementate în prezent și, în
general, sunt în scădere, însă nu întotdeauna conform așteptărilor. Concentrațiile mari de
poluanți atmosferici continuă să aibă un impact semnificativ asupra sănătății localnicilor,
efectul cel mai nociv fiind cauzat de pulberile în suspensie și de dioxidul de azot.

Proasta calitate a aerului are și un impact economic considerabil, ducând la creșterea


costurilor medicale, la reducerea productivității lucrătorilor și provocând daune solului,
culturilor, pădurilor, lacurilor și râurilor. Cu toate că poluarea aerului este deseori asociată cu
vârfuri și episoade de poluare, expunerea pe termen lung la doze mai mici constituie o
amenințare și mai gravă la adresa sănătății umane și a naturii.

Principala țintă ce necesită protecție împotriva poluării în zonă este populația. Calitatea
sănătăţii populaţiei reprezintă în fapt unul din obiectivele acestui plan ce urmărește ca prin
aplicarea măsurilor propuse să ducă spre scăderea concentrațiilor de poluanţi în aer astfel încât
incidența îmbolnăvirilor din aceste cauze să cunoască o reducere semnificativă.

Datorită legislației, tehnologiei și renunțării treptate la utilizarea combustibililor fosili cu


capacitate de poluare mare în multe țări, calitatea aerului s-a îmbunătățit în ultimele decenii.
Cu toate acestea, există în continuare un număr mare de persoane care sunt afectate în mod
negativ de poluarea aerului. Îmbunătățirea calității aerului nu ar aduce beneficii doar sănătății
umane, ci ar contribui și la abordarea schimbărilor climatice.
Surse de poluare a aerului
 arderea combustibililor fosili în producerea de energie electrică, transporturi, industrie
și gospodării;
 procese industriale și utilizarea solvenţilor, de exemplu în industria chimică şi extractivă;
 agricultură; 
 tratarea deşeurilor;

Odată ajunși în atmosferă, acești poluanți se pot transforma în poluanți noi și se pot
răspândi. Elaborarea și punerea în aplicare a unor politici de abordare a acestei probleme nu
sunt sarcini ușoare.

Propunem spre realizare un plan de atenuare a poluării orașului care cuprinde 2 măsuri:

1.      Plantarea de puieți în zonele lipsite de spații verzi pentru îmbunătățirea calității


aerului și reamenajarea locurilor de joacă pentru copii prin introducerea unor arbuști
ornamentali;

2.      Amplasarea unor parcuri de biciclete în diferite zone ale orașului și punerea la


dispoziție a bicicletelor pentru deplasare între aceste zone.
Resurse umane și resurse financiare
          Pentru realizarea planului propus vom începe prin a lansa un anunț în presă locală pentru
atragerea de voluntari și sponsori. Estimăm că este nevoie de aproximativ 100 de voluntari
pentru plantare a 700 de puieți și arbuști.

          Pentru achiziționarea plantelor și a uneltelor necesare trebuie strânsă suma de 10.000 lei.

 Dorim să amenajăm cel puțin 2 parcuri de biciclete la nivelul orașului, fiecare cu câte
minim 20 de biciclete. Costul bicicletelor este aproximat la suma de 40.000 lei, iar pentru
realizarea parcurilor care includ pavaj și  montarea suporturilor de parcare este nevoie de
10.000 lei.  

  Suma totală necesară pentru realizarea proiectului se ridică la 60.000 lei. 


Calendarul de aplicare al prezentului plan este, de la data primirii aprobarii de la
primaria municipiului Targoviste, 2 luni de zile. Având în vedere etapele procedurale legale ce
trebuie să fie parcurse până la adoptarea sa prin vot în consiliul local, preconizăm că acesta se
va putea aplica din luna iulie până la sfârșitul lunii august.

În absența măsurilor locale — precum campaniile de informare, eliminarea din orașe a


vehiculelor cu capacitate de poluare mare și deciziile de planificare urbană — nu vom reuși să
valorificăm toate beneficiile eforturilor noastre. Pentru a reduce expunerea și efectele nocive
ulterioare, autoritățile trebuie să își adapteze măsurile pentru a reflecta factorii locali, precum
surse, demografie, infrastructură de transport și economie locală.

Agenția Judeteană de Mediu colaborează cu autoritățile locale pentru a colecta


informații comparabile privind calitatea aerului în timp. Pe baza datelor colectate, măsurăm
progresul, analizăm tendințele și căutăm legături între surse, precum transportul rutier și
măsurătorile reale privind calitatea aerului.

Informațiile sunt, cu siguranță, esențiale pentru abordarea poluării aerului și pentru


reducerea impactului negativ al acesteia. Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți calitatea
aerului trebuie să abordăm emisiile din toate sectoarele și sistemele economice, precum
mobilitate, energie electrică sau alimentație, și să înțelegem modelele de producție și de
consum care generează aceste emisii. Acesta este singurul mijloc adecvat de acțiune. 

S-ar putea să vă placă și