Sunteți pe pagina 1din 1

Catedra CFDP Discp.

Drumuri auto Braguta E

5.12. VIABILITATEA ŞI FIABILITATEA DRUMULUI.

Fiabilitatea drumului este probabilitatea asigurării vitezei tehnice medie anuală optime a fluxului de circulaţie
în cursul duratei normative de serviciu a îmbrăcămintei rutiere.
Durata normativă de serviciu a îmbrăcămintei rutiere este perioada de timp (anii) de la darea drumului în
exploatare şi pînă la prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale consecutive.
Cantitativ fiabilitatea drumului se exprimă prin raportul dintre numărul autovehiculelor în fluxul de circulaţie,
care se mişcă cu viteza ce este mai mică de viteza optimă, şi numărul total al autovehiculelor:
N v vopt
F n

N
i 1
i

Se determină fiabilitatea îmbrăcămintei rutiere, elementelor geometrice ale drumului, edificiilor de artă, etc.,
adică fiabilitatea drumului include fiabilitatea elementelor separate ale lui.
Noţiunea de fiabilitate are legătură nemijlocită cu noţiunea de refuz de funcţionare. Refuz de funcţionare este
evenimentul ce caracterizează pierderea capacităţii de funcţionare sau deteriorarea unui element din sistem. În cazul
îmbrăcămintei rutiere sub noţiunea de refuz de funcţionare se înţelege reducerea rezistenţei de calcul, gradului de
uniformitate a căii, proprietăţilor de aderenţă a suprafeţei de rulare în perioada care este mai mică decît durata
normativă de serviciu.
Refuz de funcţionare al profilului transversal al drumului este evenimentul cînd intensitatea de circulaţie Net
depăşeşte capacitatea de circulaţie P, adică Z=Net/P şi Z>1. Drumul cu două benzi de circulaţie se apreciază ca un
sistem fără rezervare. Drumul, ce are mai mult de 2 benzi de circulaţie, este un sistem de rezervare, care exclude refuz
de funcţionare deplin, fiindcă rămîne posibilitatea de a organiza circulaţia pe 2 benzi de circulaţie, dacă a treia sau a
patra nu sunt în stare de funcţionare normală.
Viabilitatea (capacitatea de trecere) a drumului este calitatea unui drum de a asigura condiţiile necesare
desfăşurării normale a circulaţiei rutiere fără întreruperi, cu viteza minimă admisibilă pe tot parcursul anului.
Drumuri de categorii I, II, AS, DCR trebuie de asigurat viabilitatea neîntreruptă în cursul unui an întreg pentru
orice tip de autovehicule cu sarcina pe o axă (pe 2 axe; pe 3 axe) mai mică decît sarcina normativă. Drumuri de
categoria III, IV şi V au viabilitatea limitată pentru diferite tipuri de autovehicule. De exemplu, lăţimea benzii de
circulaţie de 3m şi acostamentul de 2m a drumului de categoria a IV-a nu corespunde condiţiilor viabilităţii depline.
Pentru mijloacele de transport cu gabaritele depăşite drumurile publice pot să aibă capacitatea de trecere
limitată. În cazul inundaţiilor, înzăpezirilor drumurile pot fi impracticabile.
Primăvara, cînd complexul rutier este slab din cauza umidităţii sporite a pămîntului din terasament, anumite
drumuri pot să fie nepracticabile pentru vehicule cu tonaj mare.