Sunteți pe pagina 1din 2

Anul

II de studiu
Disciplina: Drept internațional public I
Titular curs: conf. univ. dr. Roxana-Mariana Popescu
2020-2021

Curs 3
Data: 21 octombrie 2020

IZVOARELE SUBSIDIARE ALE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC


1. Principiile generale de drept
2. Hotărârile instanţelor internaţionale judecătoreşti şi arbitrale
3. Doctrina
4. Actele unilaterale
5. Echitatea în dreptul internaționale

1. PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT

Articolul 38 din Statutul Curții Internaționale de Justiție enunță, între altele, și principiile generale de
drept ca izvoare ale dreptului internațional.
Principiile de drept intern exprimă voința unilaterală a statului care le-a edictat și, prin urmare,
acestea nu fac parte din izvoarele dreptului internațional.
Atunci când suntem în prezența unor principii cuprinse în tratate sau care fac obiectul unor cutume,
izvorul formal nu este principiul, în sine, ci tratatul sau cutuma. Prin urmare, principiile în sine nu sunt izvoare
de drept internațional, ci doar în mod subsidiar.

2. HOTĂRÂRILE INSTANŢELOR INTERNAŢIONALE JUDECĂTOREŞTI ŞI ARBITRALE

- mijloc auxiliar de determinare a normelor de drept internațional;


- se face distincția între: hotărârile instanțelor internaționale (judecătorești și arbitrale) și hotărârile
judecătorești interne.

3. DOCTRINA

- este dată de lucrările specialiștilor, activitatea diferitelor institute abilitate, cum ar fi Comisia
Europeană pentru Democrație prin Drept de la Veneția sau Institutul de Drept Internațional. Tot aici, pot fi
incluse, în anumite cazuri, opiniile individuale sau separate ale Curții Internaționale de Justiție.

1
Anul II de studiu
Disciplina: Drept internațional public I
Titular curs: conf. univ. dr. Roxana-Mariana Popescu
2020-2021

4. ACTELE UNILATERALE

- sunt acte care emană de la un singur subiect de drept internațional, fiind „susceptibile de a produce
efecte juridice în raporturile internaționale, fie angajând subiectul de la care emană, fie creând drepturi și
obligații pentru alte subiecte de drept internațional”1
- pot fi acte unilaterale ale statelor sau acte unilaterale ale organizațiilor internaționale.
Actele unilaterale ale statelor:
- notificarea; recunoașterea; protestul; renunțarea; promisiunea.
Actele unilaterale ale organizațiilor internaționale
- ca regulă, au caracter de recomandare;
- actele care au ca obiect structura și funcționarea organizației - sunt obligatorii;
- actele care se adresează statelor membre ale organizației - forța lor juridică depinde de actul
constitutiv al organizației.

5. ECHITATEA

- nu este izvor de drept în adevăratul sens;


- reprezintă „o modalitate procedurală care permite aplicarea unui ansamblu de principii și ide cu
ajutorul cărora să se poată face distincția între just și injust în ordinea juridică internațională”2;
- îndeplinește următoarele funcții: funcția moderatoare; funcția supletivă și funcția politică;
Critici aduse echității: stabilește unele excepții de la normele de drept internaționale; este subiectivă;
poate conduce la reducerea numărului de cauze deduse spre soluționare instanțelor internaționale.

Pentru completarea informațiilor, poate fi studiată una din următoarele lucrări:


1. Raluca Miga Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, Ediția 3, Editura C.H.Beck, București, 2014,
pag. 74-81.
2. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public. Sinteze, Ediția 9, Editura C.H. Beck,
București, 2018, pag. 68-71.

1
Dumitra Popescu, Drept internațional public pentru învățământul la distanță, Editura Universității „Titu Maiorescu”,
București, 2003, pag. 34.
2
Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, op. cit., pag. 71.