Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PLAN DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

Date cu privire la elev G. M. D., 12 ani, clasa a VI –a;


(inițialele numelui și prenumelui, Mama R.: 43 ani, doctor veterinar;
vârstă, clasă, mediu familial, stare Tata B.: 45 ani, farmacist;
de sănătate, situaţie şcolară etc.) Elevul are o stare de sănătate bună;
G. M. D. este un elev slab pregătit.

Definirea Elevul are dificultăți în învăța conținuturile predate de către profesori, nu își face temele, nu se concentrează la ore pentru
problemei/problemelor cu care a reține informația din clasă și nici nu învață acasă. Consideră că multe dintre disciplinele studiate îi sunt nefolositoare,
se confruntă elevul nu are o motivație pentru a învăța, drept urmare, el refuză să învețe.

Obiectivele urmărite 1. Motivarea elevului.


2. Îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi a vigilenţei.
3. Îmbunătăţirea productivităţii şi a performanţelor şcolare.
4. Particparea activa la ore.
5. Rezolvarea sarcinilor trasate și finalizarea acestora.

Planul de acţiune (paşi, strategii  Pași: Discuții personalizate, ședințe de consiliere individuală, autoevaluarea comportamentului.
de intervenţie, număr şedinţe de  Strategii de intervenție: obervația riguroasă a copilului, analiza atentă a cazului, povești terapeutice și
consiliere etc.) aplicarea unor tehnici de motivare.
 Număr de ședințe: 8 ședințe.
Evaluare (concluzii, recomandări) Elevul a răspuns pozitiv la ședințele de consiliere, putându-se observa o îmbunătățire. La finalul ședințelor, elevul
a început să dea un randament mai bun, fiind atent la ore și făcându-și temele pentru acasă.
Elevului i se recomandă să își exprime liber ideile cu privire la cele învățate la orele de curs, să se concentreze cât
mai mult asupra lecțiilor și să își rezolve temele cu conștiinciozitate.

Numele şi prenumele studentului: Ionescu Florina Cristina Anul: al III-lea


Facultatea de Știinte Politice, Litere și Comunicare Specializarea: Română - Engleză

S-ar putea să vă placă și