Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul Teoretic „Luceafărul”, or.

Vulcănești
Olimpiada școlară la educația muzicală
Clasa a VIII-a
Numele, prenumele: _______________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 100 de puncte.


 Timpul de lucru este de 90 de minute

Alegeți răspunsul correct 25 p.

1. Prin ,,Tempo,, înțelegem .............. cu care se execută o lucrare muzicală:


a-viteza
b-durata
c-intensitatea
2. ,,Nuanțele”, reprezintă .............. cu care se execută o lucrare muzicală:
a-viteza
b-intensitatea
c-volumul
3. Forte înseamnă că trebuie să cântăm:
a-foarte tare
b-tare
c-potrivit de tare
4. Sonata, concertul, simfonia sunt genuri muzicale:
a- culte
b- populare
5. Ce reprezintă nuanța muzicală ,,ff,, ?
a-tare
b-foarte tare
c-potrivit de tare

6. Dă definiție genurilor de mai jos: 20p.


Opera Sonata

Baletul Simfonia

1
7. Scrieţi pe următorul portativ cântecul preferat cu note : 10p

8. Completează tabelul după exemplul dat. 10p.


Valoarea Semnul sunetului Semnul pauzei Durata

Notă întreagă 4 timpi

2
9. Schimbând ordinea literelor – în afara celor care formează pe verticală MUZICA CULTĂ – veţi
obţine pe orizontală numele unor compozitori care au compus operă, sonată, concert, balet, balade,
. 20p

M S U S I E C S U C
N C H U M A S N
A O Z M R T
C H N P I O
H A C B
H A D Y N
S C H B U E R T
B O R U M P E S C U
I I V A L D V
B E O T H E V E N
W A G N R E

10. Relatați despre interpreții celebri ai culturii muzicale naționale : M.Tănase, N.Sulac,
M.Bieșu ,Ansamblul de dans „Joc”, Lăutarii. 15p.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Total: 100p.
Liceul Teoretic „Luceafărul”, or.Vulcănești
Olimpiada școlară la educația muzicală
Clasa a VIII-a
Numele, prenumele: _______________________

3
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 100 de puncte.
 Timpul de lucru este de 90 de minute

Alegeți răspunsul correct 25 p.

11. Prin ,,Tempo,, înțelegem .............. cu care se execută o lucrare muzicală:


a-viteza
b-durata
c-intensitatea
12. ,,Nuanțele”, reprezintă .............. cu care se execută o lucrare muzicală:
a-viteza
b-intensitatea
c-volumul
13. Forte înseamnă că trebuie să cântăm:
a-foarte tare
b-tare
c-potrivit de tare
14. Sonata, concertul, simfonia sunt genuri muzicale:
a- culte
b- populare
15. Ce reprezintă nuanța muzicală ,,ff,, ?
a-tare
b-foarte tare
c-potrivit de tare

16. Dă definiție genurilor de mai jos: 20p.


Opera Sonata
- compoziție muzicală scrisă piesă muzicală pentru unul sau două instrumente,
pentru soliști, cor și orchestră pe textul alcătuită din trei sau patru părți, deosebite între ele
unui libret dramatic; reprezentare scenică a acestei ca structură, tonalitate, ritm etc., dar care se
lucrări; completează într-o succesiune logică și unitară;
Baletul Simfonia
gen de dans artistic figurativ, executat după o compoziție -ansamblu de sunete consonante sau de sunete
muzicală, apărut în epoca Renașterii, dezvoltându-se muzicale; compoziție muzicală instrumentală
începând din secolul al XVI-lea; (cu soliști, cor);
- (sens curent) compoziție muzicală amplă
- spectacol sau acțiune scenică alcătuită din dans (ca pentru orchestră, care cuprinde de obicei trei sau
element principal), muzică și (uneori) pantomimă; patru părți.
compoziție muzicală scrisă pentru astfel de reprezentații;
17. Scrieţi pe următorul portativ cântecul preferat cu note : 10p

4
18. Completează tabelul după exemplul dat. 10p.
Valoarea Semnul sunetului Semnul pauzei Durata

Notă întreagă 4 timpi

Doimea 2 timpi

Pătrimea 1 timp

Optimea 0,5 timpi

Șaisprezecimea 0,25 timpi

5
19. Schimbând ordinea literelor – în afara celor care formează pe verticală MUZICA CULTĂ – veţi
obţine pe orizontală numele unor compozitori care au compus operă, sonată, concert, balet, balade,
. 20p

M U S S I C E S C U
S C H U M A N N
M O Z A R T
C H O P I N
B A C H
H A Y D N
S C H U B E R T
P O R U M B E S C U
V I V A L D I
B E E T H O V E N
W A G N E R

20. Relatați despre interpreții celebri ai culturii muzicale naționale : M.Tănase, N.Sulac,
M.Bieșu ,Ansamblul de dans „Joc”, Lăutarii. 15p.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Total: 100p.