Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Proprietarul unei cabane din localitatea Rănca ,având în vedere potenţialul turistic al
localităţii,intenționează să mărească capacitatea acesteia prin construirea unei anexe moderne.
În acest scop,este dispus să contacteze o firma de marketing pentru a studia nivelul cererii
viitoare.

Costul unui studiu de marketing pe scara mare este de 20000 lei,iar a unuia pe scara
mica de 10000 lei.Aceste cheltuieli sunt acoperite din fonduri proprii.

Construirea anexei se va finanţa printr-un credit,ceea ce presupune un cost al finanţării


dependent de ratele viitoare alei dobânzii.Sunt luate în considerare doua situaţii: rate ale
dobânzilor favorabile,respective nefavorabile.

Proprietarul ia în considerare doi factori de mediu: nivelul cererii şi costul


finanţării.Veniturile sunt estimate în legătura cu cererea pe care o presupune că va fi estimată
de studiul de marketing şi în funcţie de nivelul dobânzilor care trebuie suportate.

Costul necesar pentru funcţionarea actualei cabane este format din costurile curente la
care se adaugă cele privind satisfacerea cererii mărite

Costul necesar pentru extinderea şi funcţionarea noului complez este:

Opţiunea A ( cu anexă ) 3500000 lei

Opţiunea B ( fără anexă) 0 lei.

Proprietarul estimează că perspectiva unei cereri mari pentru opţiunea A are


probabilitatea de 0.6 şi conduce la venituri 12 000 000 lei atunci când este efectuat un studiu de
marketing pe scară mare sau la venituri de 4 500 000 lei când se efectuează un studiu de
marketing pe scară mica.În cazul studiului de marketing pe scară mare dacă cererea va fi mica
pierderile vor fi de 2 000 000 lei.Dacă se efectuiază studiul de marketing pe scară
mica,probabilitatea unei cereri mici este de 0.8 pierderile 550 000 lei.În cazul în care are loc
creşterea ratei dobânzii,proprietarul va suporta o pierdere de 800 000 lei.Această situaţie
nefavorabilă a ratei dobânzii are o probabilitate 0.4.

În situaţia în care nu construieşte noua anexă,proprietarul doreşte să analizeze influența


studiului de marketing privind creşterea profitului,având în vedere estimările pe care le-a făcut:

Tipul studiului de marketing efectuat Nivelul cererii Probabilitatea Venituri

Pe scară mare mare 0.7 1 000 000 lei


Pe scară mare mică 0.3 0 lei

Pe scară mică mare 0.4 800 000 lei


Pe scară mica mică 0.6 0 lei
Determinaţi strategia pe care o va adopta proprietarul în termenii speranţei monetare şi
elaboraţi o variantă de analiză de senzitivitate ţinând seama de precizia estimării probabilităţii
pentru cererii viitoare în condiţiile unei rate a dobânzii favorabile şi studiu de marketing pe
scara mare şi în condiţiile aferente opţiunii B.