Sunteți pe pagina 1din 3

8/14/2019 Plan de Cariera Model

PLAN DE CARIERĂ
model

Scop

Obiective

Nume şi prenume: XY

Status profesional:

Motto (personal) :(exemplu ) Sunt stăpânul, nu sclavul carierei mele!

Auto- cunoaşterea
(auto-evaluarea):

Ce este important pentru mine? (valori)


R: Pentru mine, familia şi respectul

Ce ştiu să fac cel mai bine? (aptitudini, abilitaţi, capacitaţi, deprinderi)


Cum sunt eu? (trăsături de personalitate)
Auto- evaluarea situaţiei a ctuale am realizat-o utilizând analiza SWOT, iar datele le-am
sintetizat în tabelul de mai jos:

Intern
Puncte tari (aspecte pozitive interioare care pot fi Puncte slabe (aspecte negative interioare,
folosite în planificarea carierei ) controlate, pe care am intenţia de a le îmbunătăţi )

Extern
Oportunităţi (condiţii externe pozitive, necontrolabile, Temeri (condiţii externe negative, necontrolabile,

dar pe care le pot folosi în propriul avantaj ) dar al căror efect îl pot prevedea/evita )

Ce îmi place să fac?


Care este jobul la care visez?
Cum ar trebui să fie locul meu de muncă?
Descrie cum arată locul ideal completând tabelul de mai jos:

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-cariera-model 1/3
8/14/2019 Plan de Cariera Model

Aspecte relevante Locul de muncă ideal îmi permite să:


Atribu ţii/Respon sabilităţi
principale
Programul de lucru

Stilul de lucru
Mediul de munc ă
Stilul de via ţă
Recompensarea /
salarizarea

Concluzie: Auto- evaluarea situaţiei mele profesionale actuale este o motivaţie în plus de
a depăşi problemele de zi cu zi şi de a -mi dori să ajung pe o treaptă mai înaltă din punct de
vedere profesional. Identificarea propriilor puncte slabe îmi permite construirea unor strategii
de depăşire a acestora, iar punctele tari mă vor ajuta să -mi construiesc o carieră aşa cum îmi
doresc. Pe de altă parte, în orice carieră, cunoaşterea înseamnă putere, aşa că trebuie să fiu la
curent cu toate noutăţile din domeniul în care îmi desfăşor activitatea în prezent. Nu pot pretinde
să -mi dezvolt cariera făcând acelaşi lucru zi de zi. Trebuie să evit monotonia şi să devin un
profesionist cu o carieră în ascensiune.

Misiune mea profesională:

este să ajung ….
voi …
voi …
cunoştinţele asimilate şi experienţa acumulată pe parcursul anilor mă vor ajuta să ….

Obiectivele mele profesionale:

obiective pe termen scurt (următorii 2 ani) :


să finalizez ..

să fiu angajat …
obiective pe termen mediu (între 3 – 5 ani):
să avansez în carieră
să fiu ..
să fiu ..

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-cariera-model 2/3
8/14/2019 Plan de Cariera Model

obiective pe termen lung (peste 5-15 ani):


să …

http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-cariera-model 3/3

S-ar putea să vă placă și