Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIŢA: nr.242
Educatoare: Sorega Elena
GRUPA: mare 4
Data:13.11.2019
DENUMIREA ACTIVITATII: DLC-DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE
TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere – insusire de noi cunoştinţe
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei
TEMA ACTIVITATII: „Unde a zburat rândunica?”-de Titel Constantinescu
FORMA DE REALIZARE:povestirea educatoarei

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII :


D2-Mesaje orale in diverse situatii de comunicare

COMPORTAMENTE VIZATE:
C1-Demonstreaza intelegerea unui mesaj oral ,ca urmare a valorificarii ideilor,
emotiilor,semnificatiilor.
C2-Demonstreaza extinderea progresiva a vocabularului.

SCOP: Receptarea textului povestit si intelegerea in mod intuitiv a caracteristicilor expresive si estetice
ale acesteia.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1—sa audieze cu atentie o poveste;
O2-sa sesizeze succesiunea momentelor actiunii;
O3-sa retina mesajul transmis prin textul literar;
O4-sa-si imbogateasca vocabularul cu cuvinte si expresii noi ;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: povestirea, conversatia, explicatia.
Materiale didactice: imagini din poveste,siluete – personajele din poveste,machetă.

FORME DE REALIZARE:frontala

DURATA:30 minute

BIBLIOGRAFIE:
„Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.”
„Laborator preşcolar”- ghid metodologic.
„Poveşti, povestiri şi basme”- culegere de texte.

1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENTA CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE SI EVALUARE


DIDACTICA PROCEDEE
1. Moment Aerisirea sălii de grupă.
organizatoric Aranjarea scăunelelor în semicerc.
Pregătirea materialelor didactice.
Copiii se aşează pe scăunele. conversatia

2. Captarea atenţiei Se realizează prin intuirea Observarea


materialului didactic şi prin cântecul comportamen-tului
„Toamna”. copiilor
Copiii ştiu că toamna unele păsări
pleacă în ţările calde.
3. Anunţarea temei şi a Astăzi vă voi spune o poveste care
obiectivelor se numeşte “Unde a zburat
rândunica?”. Doi, trei copii repetă explicati
titlul poveştii pentru fixare. a

4.Expunerea povestii Încep să le spun povestea: Vrăbiuţa Observarea


Cip-Cirip o caută pe prietena ei comportamen-tului
rândunica pentru a se juca împreună. copiilor
Vrăbiuţa o întreabă pe furnica ce
aduna provizii pentru iarnă, dacă a
văzut-o pe rândunică. Primind un
răspuns negativ, vrăbiuţa îl întreabă povestirea
de rândunică, pe Moş Bursuc ce
aduna frunze pentru culcuş. Nici el
nu a văzut-o pe rândunică, iar
vrăbiuţa se întâlneşte mai apoi cu o
şopârlă. Aceasta nu a văzut-o pe
rândunică, fiind ocupată cu căutarea
unei pietre mari sub care să doarmă
la iarnă. Vrăbiuţa a întrebat-o şi pe
broască dacă a vazut-o pe rândunică.
Cele două au văzut un stol de păsări
printre care era şi rândunica. Aceasta
le spuse că pleacă în ţările calde

2
pentru că nu mai are ce mânca şi că
se întoarce la primăvară. Vrăbiuţa se
gândea cum să aibă grijă de cuibul
rândunicii şi i-a urat “Drum bun!”.

5. Obţinerea Copiii privesc cu atenţie la imaginile


performanţei arătate.Se pun intrebari concise si Observarea
clare , iar copiii vor expune comportamen-tului
continutul povestii conform planului conversatia copiilor
de idei principale.Copiii sunt
stimulati sa formuleze propozitii cu Evaluarea orala a
cuvintele si expresiile noi. raspunsurilor date de
copii
6. Asigurarea retenţiei După terminarea poveştii, este
aprofundat titlul poveştii, mesajul
transmis de aceasta, acela că conversatia
rândunica pleacă în ţările calde, iar Observarea
vrăbiuţa şi celelalte animale comportamen-tului
(furnica, bursucul, şopârla şi copiilor
broasca) se pregătesc pentru iarnă.
Pentru a observa dacă s-au reţinut
personajele din poveste, ordinea
animalelor cu care s-a întâlnit
vrăbiuţa, precum şi mesajul
transmis, se realizează o scurtă
repovestire folosindu-se siluetele şi
macheta ce reprezintă mediile de
viaţă ale animalelor prezente în
poveste.
7. Incheierea activitatii
La sfarsitul activitatii, educatoarea
va face aprecieri colective şi Aprecieri verbale,
individuale asupra răspunsurilor conversatia individuale si
copiilor, precum şi asupra colective
comportamentului lor la activitate.