Sunteți pe pagina 1din 5

Copilăria de ieri și de azi

În trecut viața copiiilor era diferită de cea existent în zilele noastre:


- aveau jucării confecționate din lemn, material textile și chiar păr de animale
- de educați aveau parte doar familile bogate
- copiii din familiile sărace munceau de la o varstă fragedă
În prezent copiii:
- învață în școli, spații special amenate
- se bucură de jucării modern
- au acces la tehnologii specific procesului de învățământ
Copiii au drepturi dar și îndatoriri.
Instituțiile statului se îngrijesc ca drepturile copiilor să fie respectate.

Popoarele de ieri si de astăzi


Geto-dacii:
-locuiau pe teritoriul tării noastre, iar țara se numea Dacia
- geto-dacii se ocupau cu agricultura , cu creșterea animalelor, meșteșugurile , comerț cu grecii
și romanii
- au construit sanctuare pentru ceremonii religioase
Vechii greci:
- s- au stabilit pe teritoriul Greciei de astăzi /Elada pe atunci
- s-au organizat in polisuri(cetăți )- Atena și Sparta
-credeau în zei
- se ocupau cu meșteșugurile și comerțul
Romanii:
- locuiau în Europa Straveche, Italia de astăzi
- se ocupau cu agricultura și păstoritul
- credeau în zei organizând în cinstea lor diferite evenimente și serbări
-au purtat războaie și cu Dacii – în urma victoriilor Dacia devine provincie romană
Vechii germani:
- trăiau in Nordul Europei
- se ocupau cu agricultura , meșteșugurile, și comerțul
- credeau în mai multe divinități principalul zeu fiind Odin
- au fost aduși in Transilvania de către unguri pentru a-și consolida stăpânirea – sașii și secui-
Ungurii:
- s-au așezat în câmpia Panoniei
- se ocupau cu agricultura, creșterea animalelor și cu meșteșugurile
- se stabilesc și în Transilvania
Slavii:
- organizați în obști sătești
- se ocupau cu prelucrarea metalelor și a pieilor de animale
- urmașii lor sunt rușii , bulgarii și sârbii
Galii:
- locuiau pe teritoriul de azi al Franței
- erau organizați în triburi
- practicau agricultura, meșteșugurile
- erau politeiști( credeau în mai mulți zei)

Cunoașterea lumii prin călători

Marco Polo:
- a plecat din Veneția spre China, împreună cu tatăl și unchiul său.
- peripețiile din acea călătorie le-a însemnat in ,,Cartea minunilor lumii”
Cristofor Columb:
- a condus prima călătorie peste Oceanul Atlantic, descoperind continentul american.
Fernando Magellan:
- a reuşit prima călătorie pe mare în jurul lumii
- a dovedit că Pământul este rotund
Nicolae Milescu, Gheorghe Cârțan, Emil Racoviță și Sándor Csoma de Körösi
- au fost călători temerari născuți pe meleaguri românești
- Racoviță a pus bazele biospeologiei - știința despre peșteri
Robert Peary a ajuns primul la Polul Nord, iar Roald Amundsen, la Polul Sud .

Antichitatea
Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani

- Țara geto –daciilor se numea Dacia cu capital la Sarmizegetusa.


- Cei mai de seamă regi ai dacilor au fost Burebista și Decebal.
- Burebista a unit triburile geto-dace într-un singur stat.
- în vremea lui Decebal , Dacia a avut cea mai înfloritoare perioadă
- dacii - se ocupau cu creșterea animalelor, agricultura
- confecționau unelte și arme de fier și bronz, podoabe de argint
- zideau cetăți de piatră
- steagul lor reprezenta un cap de lup cu corp de șarpe
- romanii, sub conducerea împăratului Traian , ocupă Dacia în războiul din anul 105-106 d. Hr.,
transformând o parte a Daciei în provincie romană.
- în uram victoriei împăratul roman ridică la Roma , Columna lui Traian, pe care sunt gravate
momente din lupta cu dacii
- din conviețuirea daciilor cu romanii s-a format poporul roman
- din contopirea limbii latine cu limba dacică , s- a format limba română

Gelu și Iancu de Hunedoara

- în secolele al IX-lea și al XI-lea, pe teritoriul României apar primele formațiuni statale numite județe
sau cnezate, conduse de juzi sau cneji.
- din unirea mai multor cnezate s-au format voievodatele, conduse de voievozi sau domni
- primele formațiuni statale în Transilvania au fost:

Gelu Glad Menumorut


Centrul la Dăbâca Centrul la Cuvin Centrul la Biharea
- ungurii s-au stabilit în Câmpia Panoniei, sub conducerea lui Arpad
- regele Ungariei îl numește ca voievod al Transilvaniei pe Iancu Corvin de Hunedoara
- septembrie 1442 Iancu Corvin de Hunedoara obține prima victorie în lupta de pe Ialomița
- 1446 este numit guvernator al Ungariei
-1456 învinge oastea otomană la Belgrad
- este răpus de ciumă

Basarab I și Mircea cel Bătrân

Basarab I:
- în secolul al XIV-lea unește cnezatele și voievodatele din Oltenia și Muntenia într-un singur
stat- Țara Românească
- noiembrie 1330, câștigă batalia de la Posada în urma căreia obține independența Țării
Românești
- în 1359 fiul său întemeiază Mitropolia Țării Românești la Curtea de Argeș
Neagoe Basarab a ridicat Mănăstirea Curtea de Argeș

Mircea cel Bătrân:


- 1386-1418- domnitorul Țării Românești
- în timpul să Țara Românească se întinde între Carpați , Dunăre și Marea Neagră
- sigiliul domnesc era un cap de vulture
- a zidit Cetatea de Scaun la Târgoviște
- a împărțit țara în județe
- a ctitorit Mănăstirea Cozia, unde își are mormântul
- 1395 înfrânge armata otomană condusă de Baiazid Fulgerul, bătălia de la Rovine
- participă la cruciada din Nicopole

Vlad Țepeș

- a urcat pe tronul Țării Românești de trei ori


- numele de Țepeș l-a consacrat în istorie, prin pedeapsa capital tragerea prin țapă
- din vremea lui datează orașul București
- refuză să plătească tribut turcilor, silindu-I pe turci să se retragă , printr-un atac de noapte
- este întemnițat la Vișegrad timp de 10 ani
- ulterior este silit sa locuiască la Buda 2 ani
- îl eliberează Ștefan cel Mare
- revine pe tronul Țării Românești pentru o perioadă de două luni

Ștefan cel Mare

• Domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în Moldova a avut loc în perioada cuprinsă între anii 1457-1504.
A domnit 47 de ani
• Situația politică internă a Moldovei în jurul anului 1457:
- certuri pentru domnie – slăbirea țării;
- boierii au închinat turcilor Moldova şi s-au învoit să plătească tribut;
- Țara era prost gospodărită.
• Măsuri luate pe plan intern:
-alungarea lui Petru Aron şi a boierilor supuşi turcilor;
-dezvoltarea agriculturii, a meşteşugurilor şi negoțului;
-înălțarea mănăstirilor: Putna, Voroneț, Neamț, Moldovița;
-dezvoltarea comerțului:
-formează oastea: boieri credincioşi, țărani liberi, târgoveți;
- întăreşte cetățile: Suceava, Hotin, Soroca, Chilia, Roman, Cetatea Albă, Cetatea Neamțului;
-încheie un larg sistem de alianțe cu Vlad Țepeş, Iancu Corvin Hunedoara, Ungaria, Polonia,
Rusia.

• Bătălii:
- Baia – 1467 –se luptă cu Matei Corvin
- Vaslui –1475 – cu turcii conduşi de Soliman Paşa;
- Războieni (Valea Albă) –1476 cu tucii conduşi de Mahomed al II-lea;
- Codrii Cosminului – 1497 - polonezi conduşi de Albert

Este înmormântat la Mânăstirea Putna.

Mihai Viteazul (1593-1601)

- Situaţia politică a Ţărilor Române

TRANSILVANIA MOLDOVA
Sigismund Bathotry Ieremia Movilă
Imperiul Habsburgic (prieten cu polonii)

ŢARA ROMÂNEASCĂ

Mihai Viteazul

- A refuzat să mai plătească tribut turcilor;


- Urmărea independenţa ţării şi să unească toţi românii într-un singur stat;
- Bătălii

1599-bătălia de la Şelimbăr,
lângă Sibiu Moldova –l-a alungat pe
Ieremia Movilă

Transilvania

MIHAI VITEAZUL-1600 a realizat


Unirea

1595- victoria de la Călugăreni


- În anul 1601, a fost ucis mişeleşte pe Câmpia Turzii. Capul a fost înmormântat la mănăstirea Dealu, iar
trupul în Transilvania.
- În timpul campaniei antiotomane din 1595, Bucureştiul a ars aproape în întregime.