Sunteți pe pagina 1din 3

În lumina concluziilor dvs.

de până acum, începeți aplicarea la clasă a unității de învățare


proiectate la activitatea 2.3.b. Aplicați 2 ore din UI; documentați aplicarea cu dovezi din
derularea la clasă (teme ale elevilor, fotografii ale produselor realizate etc). Scrieți max. 1
pagină de jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs fiecare oră. Încercați să
răspundeți la următoarele întrebări: ce am intenționat? ce am obținut? ce reacții au avut
elevii (pozitive, negative)? ce feedback am oferit elevilor? ce aș fi putut face mai bine? ce
îmi propun pentru data următoare?

Înscrieți în acest spațiu pagina de jurnal (fără imagini).

Clasa a VI-A, Unitatea 1. Locuri Natale. 

Competențe:

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de
scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate 

 3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu
integrarea unor imagini, desene, scheme 

Evaluare prin: Proiect și Jurnal Reflexiv 

Realizează un proiect cu tema „Mândria de a fi român“. Valorifică informaţiile oferite


de textele care au ca temă ţara şi limba română. (texte studiate la această unitate). Alege
o formă de prezentare atractivă şi convingătoare. În realizarea proiectului, poţi folosi şi
următoarele citate:

• ,,Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual
în om.

E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vultur sau cântăreț de strană. Limba română
are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu știu dacă e posibil
acest marș istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor... Noi, românii, nu punctăm
universalitatea nicăieri. Și asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipsește este îndrăzneala.“
(Petre Țutea)
• ,,Civilizaţia europeană e un superb buchet. Fiecare popor a adăugat o floare. Dacii au
pus graiul lor, care azi e limba română.“ (Valeriu Butulescu).

b. Lipeşte în caiet 3-4 fotografii care să surprindă momente din realizarea proiectului.

c. Redactează un jurnal reflexiv al proiectului.

 Jurnalul reflexiv proiectului/ Structură

Cine a realizat proiectul?


___________________________________________________________________________

Care au fost sursele bibliografice şi webografice folosite?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Care au fost aspectele evidenţiate în proiect?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Care a fost forma de prezentare a proiectului (poster, text redactat pe mai multe pagini,
înregistrare video etc.)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Care este punctul forte al proiectului tău?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 Ce am intenționat? 

Prin acest proiect am intenționat să atrag atenția în rândul elevilor asupra importanței
cunoașterii istoriei și nației.
 ce am obținut? 

Elevii au lucrat frumos, și-au dat interesul și au adus texte frumoase și imagini inedite din
România

 ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)? 

Copiilor le-a plăcut să lucreze la acest proiect și s-au autoevaluat prin realizarea de
interesante jurnale reflexive

 ce feedback am oferit elevilor? 

Aprecieri, puncte, note

 ce aș fi putut face mai bine?

Oferirea unui timp mai mare de lucru

  ce îmi propun pentru data următoare?

Lărgirea proiectului și la alte teme

riverane Mării Negre în protejarea și conservarea resurselor ei.