Sunteți pe pagina 1din 12

PZB 90 - Descriere si functionare 1.

0
1 Rail Cargo România Departament tractiune
PZB 90
descriere si functionare
1. Generalitati:
PZB 90 - instalatie de control al vitezei trenurilor - este o dezvoltare a siste
mului INDUSI cu
o functie suplimentarea de supraveghere a vitezei.
Prezentare comparativa a vitezelor de control INDUSI / PZB 90:
INDUSI
Tip tren Timp
[secunde]
V1 [km/h] V2 [km/h]
R 20 90 65
P 26 65 50
M 34 50 40
PZB 90
Tip tren Timp*
[secunde]
V1 [km/h] V2 [km/h]
R (O) 23 85 65 (45)
P (M) 29 70 50 (35)
M (U) 38 55 40 (25)
*in fapt V1 se verifica dupa 700 m de la trecerea peste inductorul de 1000 Hz da
r nu mai putin de 23 s
sau 29 s sau 38 s.
2. Descrierea afisajului ( interfata ) instalatiei PZB 90 in postul de conducere
. Elemente
de deservire
(pentru instalatiile care au LZB / PZB 90 varianta existenta pe locomotivele TAU
RUS)
Fig. 1
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
2 Rail Cargo România Departament tractiune
Lampa de
semnalizare
Importanta/indicatie
85 PZB 90 este pregatit de functionare
Este reglat la regimul de functionare RAPID O
70 PZB 90 este pregatit de functionare
Este reglat la regimul de functionare PERSOANE M
55 PZB 90 este pregatit de functionare
Este reglat la regimul de functionare MARFA U
85 70 55 Sunt luate in considerare datele tren de înlocuire (implicite)
85 sau 70 sau
55 - clipeste
. dupa o influenta de 1000 Hz si actionarea butonului
CONTROL VITEZA se desfasoara supravegherea
continua a vitezei. Se stinge dupa 1250 m sau la
eliberarea de supraveghere a vitezei.
. la punerea în functie a PZB: se solicita introducerea
datelor trenului.
70 si 85 clipesc
în mod alternativ
Supravghere restrictiva a vitezei dupa :
. influenta de 1000 Hz
. influenta de 500 Hz
. în perioada de lansare în executie a programului start
când V > 5 km/h.
1000 Hz Dupa influenta de 1000 Hz si actionarea butonului de
CONTROL VITEZA în timpul desfasurarii supravegherii
continue a vitezei.
Lampa se stinge la 700 m (dar nu mai putin de 38 s) dupa
influenta de 1000 Hz.
500 Hz Dupa influrnta de 500 Hz în timpul desfasurarii continue a
supravegherii vitezei.
Lampa de semnalizare se stinge la 250 m (200 m) dupa
influenta de 500 Hz.
Befel 40 Butonul de Depasire ordonata se actioneaza când se trece
peste un inductor de 2000 Hz. Vmax=40 km/h
Lampa de semnalizare se stinge dupa revenirea in pozitie
initiala butonului de depasire.
1000 Hz si S
clipeste
Frînare de urgenta datorita PZB 90
1000 Hz clipeste . PZB izolat
. presiunea în conducta generala < 3,5 bar
. robinetul de izolare PZB închis
. inversorul pe pozitia R ( înapoi )
Prueft Stoer
clipeste
. Necesita efectuarea probei de functionare a instalatiei
PZB;
. Mesaj de deranjament LZB/PZB ( lumineaza la v > 0
numai 10 sec )
G clipeste Dupa 7 sec de la depasirea viteza maxima a PZB sau a vitezei
maxima a trenului
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
3 Rail Cargo România Departament tractiune
Elemente de deservire: sunt reprezentate de butoane, comutatoare, sigurante auto
mate si
robinete de izolare
Elementul de
deservire
Scopul
Butonul CONTROL
VITEZA (atentie)
Pentru verificarea atentiei la trecerea peste un inductor activ de
1000 Hz.
Butonul la o actionare continua de peste 225 m devine inactiv.
Butonul
REARMARE
(eliberare)
. Pentru rearmarea ( parasirea ) unei frânari de urgenta a PZB
90.
. Pentru eliberarea de o supraveghere de viteza dupa o
influenta de 1000 Hz.
Butonul la o actionare continua pe o distanta de peste 225 m devine
inactiv.
Butonul de depasire
ordonata (DO)
La trecerea peste un inductor activ de 2000 Hz.
Butonul la o actionare continua pe o distanta de peste 225 m devine
inactiv.
Comutator de
izolare PZB (fig.3
Se utilizeaza atunci cand se circula in multipla tractiune,când este
necesara izolarea instalatiei PZB.
Se va circula cu vit.max de 100 km/h.
Siguranta automata
LSS (PZB defect)
fig.4
Se va deconecta in cazul defectarii instalatiei PZB,in cazul frânarilor
necomandate sau nerearmarii inst.
In acest caz se va inchide si robinetul de izolare pneumatica(cu
mâner rosu).
Robinet izolare
pneumatica a
inst.PZB(cu mâner
rosu) fig.6
Se utilizeaza atunci cand instalatia PZB este defecta si deconectata
din siguranta automata LSS (PZB Defect) de pe bloc.
Fig. 2
Buton DO
Buton
REARMARE
(eliberare)
Buton
CONTROL
VITEZA
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
4 Rail Cargo România Departament tractiune
Fig.3
Situare: Panoul electric din sala masinilor (post 2 partea stanga)
Fig.4 Fig.5
Situare: Siguranta automata LSS (PZB defect) de pe blocul electric(sala masinilo
r,rândul doi
de sus in jos a doua din partea dreapta)
Comutator de izolare
PZB (luminos)
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
5 Rail Cargo România Departament tractiune
Fig.6
Situare: sala masinilor deasupra compresorului de aer (cel cu mâner rosu)
3. Introducerea datelor trenului
Pentru instaltia PZB sunt necesare urmatoarele date:
. Introducerea tipului de frana BRA
. Introducerea procentului de franare BRH
De asemena interfata de introducere a datelor in memoria nevolatila solicita urm
atoarele:
. Lungimea trenului ZL
. Introducerea vitezei maxime admise a trenului (VMZ)
. Codul mecanicului
. Numarul trenului
De mentionat ca datele introduse sunt utilizate si in alte aplicatii. (Exemplu:
controlul vitezei
stabilite cu ajutorul tempomatului)
4. Descrierea functionarii PZB 90
4.1. Functionarea in regim marfa (U)
Viteza maxima acceptata de PZB 90 la regimul marfa (U) este de 105 km/h.
Influenta inductorului de 1000 Hz
. Se manipuleaza butonul CONTROL VITEZA in termen de 4 secunde de la trecerea
peste inductorul de 1000 Hz. Nemanipularea conduce la FU.
. Se aprinde lampa 1000 Hz si clipeste lampa 55;
. Dupa trecerea de inductorul de 1000 Hz in 700 m dar nu mai putin de 38 secunde
viteza trebuie sa ajunga la V1=55 km /h (Viteza de control) si mentinuta sub 55
km/h.
Robinetul de izolare
pneumatic
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
6 Rail Cargo România Departament tractiune
. Viteza se afla sub monitorizare de la trecerea inductorului de 1000 Hz pe o di
stanta de
1250 m. (cat timp lampa 55 clipeste)
. Dupa 700 m se stinge lampa 1000 Hz. Dupa stingerea lampii 1000 Hz, dar pana la
stingerea lampii 55, daca se sporeste viteza peste viteza de control V = 55 km/h
se
produce FU
. Daca pe parcursul celor 1250 m viteza trenului coboara timp de 15 sec sub vite
za de
10 km/h (numita viteza de comutare) se activeaza viteza de control restrictiva d
e 45
km /h. Lampile 85 si 70 incep sa clipeasca in mod alternativ. In acest caz depas
irea
vitezei de 45 de km /h va conduce la producerea FU.
Fig. 3
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
7 Rail Cargo România Departament tractiune
Fig. 4
. In perioada, cand lampa 1000 Hz este aprinsa daca se trece peste un nou induct
or de
cale activ de 1000 Hz trebuie ca din nou sa fie actionat butonul CONTROL VITEZA
.
. Dupa incheierea supravegherii primului inductor va fi activa supravegherea cel
ui de al
doilea.
. Daca dupa stingerea lampii 1000 Hz (700 m) se constata ca semnalul urmator si-
a
schimbat indicatia in indicatie permisiva (la care inductorul de 500 Hz nu este
activ) se
poate manipula butonul REARMARE (eliberare). Dupa aceasta se poate sporii viteza
,
dar daca in 1250 de metri (distanta de supraveghere) exista un inductor de 500 H
z
activ se produce FU indiferent de viteza ( protectie in vederea preintampinarii
confundarii semnalelor) . Posibilitatea de eliberare de sub supravegherea viteze
i de
circulatie exista si in cazul vitezei de control restrictive, prin manipularea b
utonului
REARMARE dar numai dupa stingerea lampii 1000 Hz.
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
8 Rail Cargo România Departament tractiune
Influenta inductorului de 500 Hz
. La trecerea peste inductorul de 500 Hz activ viteza trenului trebuie sa fie ma
i mica
decat 40 Km /h. In caz contrar, se produce FU.
. Lampa 500 Hz se aprinde.
. Dupa trecerea peste inductorul de 500 Hz activ se declanseaza urmarirea viteze
i
trenulului dupa o curba de supraveghere.
. Supravegherea vitezei se face pe o distanta de 250 m
. Nu exista nici o posibilitate sa se anuleze curba de supraveghere a vitezei du
pa
trecerea peste un inductor de 500 Hz activ.
. Dupa trecerea peste un inductor de 500 Hz activ, pe o distanta de 153 m viteza
trenului
va trebui sa scada de la 40 Km/h la 25 km/h. In caz contrar, se produce FU.
. Daca dupa trecerea inductorului de 500 Hz activ se coboara viteza pentru cel p
utin 15
secunde sub 10 km/h (numita viteza de comutare) se activeaza sistemul de control
restrictiv (lampile 85 si 70 incep sa clipeasca in mod alternativ) viteza nu mai
poate fi
sporita decat pana la 25 km/h (numita viteza de control restrictiv).
. Daca se depaseste 25 km/h se produce FU
. Sfarsitul supravegherii restrictive de 500 Hz este semnalizata acustic.
Fig. 5
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
9 Rail Cargo România Departament tractiune
Fig. 6
4.2. Functionarea in regim persoane (M)
In lucru .............
4.3. Functionarea in regim rapid (O)
In lucru .............
4.4. Depasirea ordonata
. La trecerea peste un inductor de 2000 Hz activ se produce FU.
. Pentru a se depasii fara a se produce FU (numai in situatiile reglementate) se
apasa
butonul depasire ordonata dupa care se aprinde lampa depasire 40 pana la
revenirea butonului.
. Viteza admisa la depasire este de 40 km /h. La 45 km /h se produce FU.
4.5. Functia START
. La pornire de pe loc se activeaza un program de supraveghere a vitezei pe o di
stanta
de 550 m.
PZB 90 - Descriere si functionare 1.0
10 Rail Cargo România Departament tractiune
. Lampile 70 si 85 clipesc
. Supravegerea restrictiva avitezei se activeaza la V = 45 km / h. Daca pe aceas
ta
distanta se depaseste 45 km / h se produce FU.
. De asemenea daca s-a manipulat butonul REARMARE se produce FU la trecerea
peste un inductor de 500 Hz activ, indiferent de viteza.
4.6. Rearmarea instalatiei
. Pentru a evita sau scurta opririle datorate FU la viteze mai mici de 30 km /h
se poate
rearma instalatia prin manipularea butonului REARMARE .
. Dupa rearmare trenul trebuie mentinut in stationare cel putin 15 secunde. (Res
pectiv la
V <10 km / h)
4.7. Izolarea instalatiei
Instalatia PZB se izoleaza:
. Când se circula in multipla tractiune, in cazul circulatiei locomotivelor in con
voi (cand
locomotiva nu se afla in capul trenului ) sau a circulatiei locomotivei remorcat
e in corpul
trenului.
. La defectarea instalatiei (frânari necomandate,functionare defectuoasa,etc;). Se

considera instalatia defecta dupa doua franari de urgenta din vina instalatiei P
ZB 90.
Dupa izolarea sau punerea in functie a instalatiei mecaniciul de locomotiva va i
nscrie in
foaia de parcurs in cap. III la rubrica Mentiuni la indrumare sosire : Izolat / pu
s in
functie PZB data:......., ora.......... si semneaza. In cazul defectarii instalat
iei se va mai
inscrie si mentiunea PZB defect
a) Când se circula in multipla tractiune, convoi sau remorcat in corpul trenului
. Izolarea se realizeaza prin actionarea butonului de izolare PZB (luminos) de p
e panoul
electric din sala masinilor(post 2 in partea stânga).În momentul actionarii acesta v
a
lumina.
. Lampa galbena 1000 Hz de pe pupitru va lumina intermitent cât timp este izolata
instalatia.
. Viteza de circulatie va fi supravegheata de instalatie si este de maxim 100 km
/h.
Depasirea acesteia cu mai mult de 5 km/h declanseaza o frânare, pâna când aceasta
scade sub valoarea prescrisa.
. Daca nu se mai circula in multipla tractiune si este necesara punerea in funct
ie a
instalatiei, se actioneaza din nou butonul de izolare (luminos). Acesta, daca nu
mai
lumineaza, înseamna ca instalatia PZB este repusa in functie.
b) La defectarea instalatiei PZB se procedeaza astfel:
. se deconecteaza disjunctorul si se coboara pantograful;
. se dezactiveaza postul de conducere prin ducerea inversorului in poz. 0 ;
. se deconecteaza siguranta automata LSS pentru alimentarea cu tensiune a PZB/LZ
B
de pe panoul electric din sala masinilor (rândul doi de sus in jos a doua din part
ea
dreapta)
. se ridica pantograful si se conecteaza disjunctorul.
. se duce inversorul in poz. înainte .
.
În acest caz viteza maxima de circulatie nu va mai fi supravegheata.