Sunteți pe pagina 1din 1

TRĂSĂTURI:

✹specific secolului al XIX-lea, dar în România a apărut mai târziu, în secolul al XX-lea
(simbolism târziu); 

✹sunt prezentate stări afective simțite de poeții simboliști, care conturează viziunea despre
lume a eului liric din poezii: tristețe, melancolie, oboseală psihică, nevroză, depresie, anxietate; 

✹TEMA centrală simbolistă este condiția nefericită a poetului creator, care nu se poate adapta
în societate, care nu este înțeles;

✹folosirea simbolurilor, cu scopul de a sugera stările eului creator, de exemplu prin


corespondențe cu natura ex: în poezia "Plumb" de George Bacovia, elementul vegetal viu
-florile, sunt împietrite sub efectul toxic al metalului 

✹motive-simbol: ex: "plumb"(repetat de 7 ori în poezie și poziționat simetric), "cavou",


"sicriu", "flori", "amor".

Poezia "Şi flautul magic vorbi “de Ștefan Petică

" reprezintă o operă deosebită a genului liric și se încadrează în estetica simbolistă prin tema
condiției nefericite a poetului și motivele literare simbol care o conturează, precum „muzică”,
„simfonie”, „flaut”,planset”, "durere", "noapte". ,,visatoare’’

   Viziunea eului liric despre lume este una trista, specifică simbolismului, iar muzicalitatea
textului o accentuează, fiind o altă trăsătură a simbolismului, în poezie fiind reprezentată de
versurile încărcate de tonuri ale instrumentelor muzicale, folosite des ca motive-simbol în
poeziile simboliste, precum imaginile auditive: ,,Şi flautul magic vorbi; tremurată
O nota stângace salta peste clape’’oferind un dramatism aparte textului și cursivitate, poezia
începând într-o notă muzicală melancolică datorită personificarii/metaforei "Ca vocile stinse în
murmur de ape
Şi-ncet simfonia cazu întristată..și sfârșind prin angoasa declarată a eului liric din ultimele
versuri. Iar flautul magic plângea înainte. 

Măricle eului liric, precum formele pronominale și verbale la persoana I singular nu se regăsesc
în poezie", dar cromatica dramatică dată de și simfonia intristata marcată de imaginile
auditive ilustrează tema, adică condiția nefericită a poetului în societatea artificială în care
trăiește. ,,Manunchiuri albastre de mici viorele
Lăsară parfumuri subtile şi clare
În preajma: o dulce şi caldă-ntristare,” Se face astfel, corespondența dintre starea
sufletească de tristețe a eului și muzica care-i accentuează tristetea și dezamăgirea.

    Așadar, poezia ……scrisa de….. aparține liricii simboliste datorită trăsăturilor acestui curent
care se evidențiază în acest text literar.