Sunteți pe pagina 1din 4

CURENTUL INTERFERENȚIAL

Curentul interferențial face parte din categoria curenților de medie frecvență și constă
în încrucișarea a doi curenți alternativi de MF cu frecvențe diferite și amplitudine constantă
care acționează asupra țesutului țintă prin intermediul unui câmp endotisular de joasă
frecvență.

Variante ale modulațiilor de frecvență aplicabile curenților interferențiali:

1. Cu frecvență constantă: modalitate numită și ‘manual’ constă în alegerea unei


frecvențe constante între 0 și 100 Hz; alegera acestor frecvențe se face în general după
efectele urmărite, având umătoarele moduri de acțiune asupra musculaturii striate1:

0 Hz 10 Hz 35 Hz 50 Hz 80 Hz ≥100
Hz
Efect excito- Efect excito- Efect excite- Efect Antialgic, Antialgic
motor pe motor pe motor pe excitomotor pe Miorelaxant
musculutura musculatura musculatura musculature
striată striată netedă netedă normo-
normo- normo- normo- inervată;
inervată inervată inervată, Parasimpatico-
vasculotrofic, mimetic,
hiperemiant, simpaticolitic
resorbtiv
Tabel 1.1. Efectele câmpului endotisular obținut în funcție de frecvența de
interferență2

2. Cu frecvențe variabile ritmic: modalitate numită și ‘spectru’: frecvența de


interferență aleasă crește de la minim la maxim și revine la valoarea initial într-un interval
presetat de producător.3

Efectele spectrelor alese se deduc din frecvențele manual, fixe si anume:

S = 0 – 10 Hz S = 12-35-50 Hz S = 80 – 10 Hz S = 0 – 100 Hz
Efect excitomotor pe Efect excitomotor pe Antialgic, Efect excitomotor pe
musculatura striată musculatura netedă Miorelaxant musculature striată
normoinervată normoinervată, și netedă denervată
vasculotrific, și normoinervată,
hiperemiant, resorbtc, antialgic,
parasimpaticomimetic, miorelaxant
simpaticolitic
Tabel 1.2. Efectele modulației spectru4
1
Rădulescu, A. (2005). Electroterapie, Ediția a II – a, București, Editura Medicală, p. 187
2
Daia C. (2019), Electroterapie, Principii Practice, Editura Universitară, București, p. 97
3
Idem2
4
Idem3
INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII CIMF

Indicațiile sunt multiple și variate, ele decurgând din prezentarea modului de acțiune,
a efectelor și a toleranței curenților interferențiali:

INDICAȚII CIMF CONTRAINDICAȚII CIMF


Afecțiuni degenerative articulare: artroze; Afecțiuni febrile;
Afecțiuni posttraumatice (luxații, entorse, Tuberculoză activă și cronic evolutivă;
contuzii, fracturi);
Reumatisme abarticulare (PSH, diferite Neoplazii;
contracturi fibromialgii,)
Afecțiuni neurologice: hernia de disc, algo- Stări cașeice;
neurodistrofia;
Afecțiuni vasculare periferice: tulburări Procese inflmatorii purulente;
de circulație arterial, venoasă și limfatică,
edeme vasculogene, cellulite;
Afecțiuni reno-urinare; Aplicații toracice în aria precordială.
Table 1.3. Indicațiile și contraindicațiile curenților interferențiali5,6

Modalități aplicare a CIMF


Referitor la tehnica de aplicare a curenților interferențiali, se respectă același protocol
ca și la celelalte tipuri de curenți, diferit este că în interferența de 4 poli, cei doi electrozi
aparținând celor două circuite primare, se așează în diagonal/cruce, așa cum se vede în figura
de mai jos:

Fig.1.1. Modalitate de aplicare a curenților interferențiali7

Caracteristici generale privind aplicarea curenților interferențiali8,9:

5 , 6
Daia C. (2019), Electroterapie, Principii Practice, Editura Universitară, București, p. 98-99;
Rădulescu, A. (2005). Electroterapie, Ediția a II – a, București, Editura Medicală, p. 199-203
6
7
https://www.slideshare.net/daianavisan/190069286-184117022cursdeelectroterapie (accesat aprilie
2021)
8,9
Daia C. (2019), Electroterapie, Principii Practice, Editura Universitară, București, p. 100-101; Idem 7
(accesat aprilie 2021)
9
Pacientul este posturat confortabil, având regiunea de tratat expusă, i se prezintă
procedura, durata și scopul acesteia.

Se verifică starea aparatului, tegumentul zone ce urmează a fi tratată. Electrozii se


aleg în funcție de mărimea zonei de tratat și anue:

- Electrozzi clasici, din cauciuc sau autoadezivi;


- Electrozi tip vacuum;
- Plăcuțe cu 4 poli;
- Electrozi de tip ‘mănușă’ pentru aplicații dinamice;
- Electrozi de tip stilou pentru aplicații punctiforme pe traiecte nervoase.

Durata unei ședințe de tratament se recomandă a fi cuprinsă în intervalul de 20 de


minute.

Ședințele de tratament se recomandă să se aplice zilnic sau la 2 zile, cu un număr total


de 10 ședințe.

Principalele efecte fiziologiceale curenților interferențiali:10


- Efect excitomotor pe musculatura striată – frecvențele ‚mici’ sub 10 Hz excită toate
fibrele musculare, cu particularitățile lor electroexcitabile diferite. CIMF acționează numai pe
mușchii sănătoși, normoinervați.
- Efect decontracturant – obținut prin frecvențele ‚medii’ 12-35 Hz, mai ales cu
frecvența variabilă între 0 și 100 Hz, prin alternanța ritmică a stării de relaxare cu cea de
stimulare a țesutului muscular.
- Efect vasculotrofic, hiperemizant și resorbtiv – se obține prin:
a. acțiune directă – pe vase, direct pe musculatura netedă a vaselor sangvine și indirect
pe strctura neurovegetativă vasculară;
b. acțiune indirectă - prin gimnastică musculară realizată de efectul excitomotor
muscular, cu producere de contracții fiziologice, line.
- Efect analgetic – modifică percepția dureroasă prin diminuarea excitabilității
dureroase, dar și prin combaterea hipoxiilor generatoare de durere.

Exemplu de aplicare a CIMF

În epicondilita dreaptă:

- Se aplică CIMF cu interferență de 4 poli aplicați la nivelul cotului drept transversal


(electrozii se pun în cruces, 2 la nivelul brațului și 2 la nivelul antebrațului)
AMF = 100Hz, S = 0, 10 min
AMF = 0, S = 100 Hz, 10 min
1 la vibrație

10
Rădulescu, A. (2005). Electroterapie, Ediția a II – a, București, Editura Medicală, p. 194