Sunteți pe pagina 1din 9

Curs 1 11.

Asigurarea Organisme care asigura


protectiei impotriva abuzului si principiul interesului superior al
Protectia juridica a copilului exploatarii copilului’ copilului
12. Interpretarea Art 3 din Connevntia cu
Conventia din 1989 fiecarei norme juridice referitoare la privire la drepturile copilului identifica
Principiile protectiei copilului drepturile copilului in corelatie cu acele organisme chemate saasigure
Reconsiderarea ansamblul regelmentarilor din aceasta respectareaprincpipiului interesului
problematicii copilului dupa anul 1989 materie superior al copilului prevazand ca in
a permis creearea unui cadru legislativ Reglementarea expresa a toate actiunile care privesc copii
care sa configureze acele reguli acestor principii trebuie considerate o intreprinse de institutiile de asistenta
fundamentale privitoare la protectia modalitate concreta de garantare ă sociala publoice sau private de
copilului. Avand drept puncta de drepturilor copilului , fiecare situatie instantele judecatoresti, autoritatile
plecare , Conventia internatioonala cu sau imprejurare in care se afla copilul administrative sau de organelle
privire la drepturile copilului si trebuie apreciata de catre decidenti prin legislative , interesul copilului va
Constitutia Romaniei, aceste principii prismainterpretarii si aplicarii acestor prevala.
sunt consecrate in art 6 din L272/2004, principii. In acelasi sens se
scopul lor fiind acela de aasigura pronunta si L272/2004 care in art 2 al 3
respectarea si garantarea drepturilor Principiul interesului confera responsabilitate a celor
copilului in orice imprejurare a se afla superior al copilului enuntat de autoritati si organisme ce prin natura
acesta. Fara a se face afirmatia ca un Conventia din 1989 , el este reflectat si atributiilor lor pot decide direct in
principiu este mai important decat altul in legislatia nationala si ca atare in privinta copilului .din analiza
, nu trebuiesa negam faptul ca toate actele relevante , fara a fi o reglementarilor legale in
congruenta acestora este realizata prin inovatie a legislatiei interne , ele isi materiaprotectiei copilului, rezulta ca
forta reguli respectarii si promovarii cu pune amprenta pe toate reglementarile aceste organisme difera in functie de
prioritate ă interesului superior , fapt legale in materie devenind astfel natura masurilor ce urmeaza a fi
care determina o oarecare superioritate mijlocul de raportare a demersurilor applicate minorului intr- o situatie
ă acestuia. organelor si autoritatilor indreptatite ă determinate.
Cu alte cuvinte, aplicarea lua decizii privitoare la copil. Astfel, spre exemplu,
oricarui principiu enumerate in art 6 Interesul superior al L272/2004 confera competenta in
este ghidata de afirmarea interesului copilului este o notiune extrem de materia aplicarii masurilor de
superior care trebuie sa prevaleze in complexa , fiind criteriul care trebuie protective speciala dupa caz, fie
orice situatie . Legea 272/2004 sa guverneze orice decizie sau actiune instantei judecatoresti , fie directiei
consacra urmatoarele principii: desfasurata de orice institutie publica , generale de asistenta sociala si
1. Respectarea si ori private autorizata . Desi toate actele protective a copilului din cadrul
promovarea cu prioritate a interesului normative fac trimitere la acest consiliilor judetene .
superior al copilului principiu, el nnu este amplu In cazul adoptiei ca
2. Egalitatea de conceptualizat in legea cadru. masura de protective alternativa ,
sanse si nediscriminarea Art 2 al 6 din L 272/2004 autoritatile care asigura interesul
3. Responsabilizare stabileste criterii de apreciere al superior sunt mult mai numeroase
a parintilor cu privire la exercitarea si interesului superioral copillului. In acestora revenindu-le atributii in faze
indeplinirea drepturilor parintesti acesta categorie sunt incluse: diefrite ale procedurii adoptiei pentru
4. Primordialitatea - Nevoile de ca in final scopul acestora sa fie unic
responsabilitatii parintilor cuprivire la dezvoltare fizica si psihica, de educatie si anume incuviintarea judecatoreasca
respectarea si garantarea drepturilor si sanatate , de Securitate si stabilitate ă adoptiei in accord cu interesul
copilului si de apartenenta la o familie superioral copilului.
5. Descentralizarea - Opinia copilului Desi Conventia si
serviciilor de protectia a copilului, tinand cont de varsta si de gardul sau L272/2004 fac referire doar la
interventia multisectoriala si de maturitate institutiile publice si private , trebuie sa
parteneriatul dintre institutiile publice - Istoricul facem precizarea ca obligativitatea
si organismele private autorizate copilului avand in vedere in mod respectarii interesului superior al
6. Asigurarea unei special situatiile de abuz , neglijare, copilului revine si acelor persoane
ingrijiri individualizate si personalizate exploatare , sau orice alta forma de fizice care la un moment dat sunt puse
pentru fiecare copil violenta asupra copilului , precum si in ipostaza de ă lua decizii privitoare la
7. Respectarea potentialele situatii de risc care pot copil urmare ă responsabilitatii pe care
demnitatii copilului interveni in viitor o poarta in raport cu acesta. Ne referim
8. Ascultarea - Capacitatea aici in primul rand la parinti indifferent
opiniei copilului si luarea in parintilor sau a persoanelor care de modalitate in care este exercitata
considerare a acesteia tinand cont de urmeaza sa se ocupe de cresterrea si autoritaea parinteasca .
varsta si de gradul de maturitate ingrijirea copilului, de a raspunde De altfel, art 263 al 1 C
9. Asigurarea necesitatilor acestuia civ consacra acest principiu in mod
stabilitatii si continuitatii in ingrijirea , - Mentinerea expres si foloseste cand vine vorba de
cresterrea si educarea copilului tinand relatiilor personale cu persoanele fata masuri privitoare la copii sintagma”
cont de originea sa etnica, religioasa , de care copilul a dezvoltat atasament indifferent de autorul masurii, adica
culturala si lingvistica in cazul alicarii Interesul superior al copilului este orice decident , persoana fizica ,
unei masuri de protectie transpus in principii sau conditii persoana publica ori private, acestia se
10. Celeritate in obligatorii si cumulative ce trebuie sa supun criteriilor de rigurozitate in
luarea oricarei decizii privitoare la existe pentru a asigura valabiliutatea aprecierea interesului copilului.
copil unui act juridic care il implica direct pe
minor.
Principiul egalitatii de Din punct de vedere cea de a 2 a necesita implicarea unor
sanse si nediscriminarii succesiral , copilul rezultat din afara factori externi care sa acorde
Amintit de Conventia din casatoriei are aceleasi drepturi ca si consigliere si informare cu privire la
1989 si dezvoltat de L272/2004 copilul nascut din casatorie. De altfel , drepturile si libertatile copilului ,
Acest principiu exced de acelasi regim juridc beneficiaza si precum si a modului in care acestea pot
protectiei copilului regasindu se in copilul adoptat , precum sic el rezultat fi exercitate.
toate domeniile sociale . Noutatea din conceptiune asistata medical cu tert Trebuie sa facem
adusa de L272/204 consta in donator. precizarea ca , intrucat nu exista
eliminarea oricarei distinctii de Tot ca o aplicatie a similitudini intre statutul social ,
tratament intre copii sanatosi aflati in nediscriminarii , aceste drepturi si pregatirea profesionala , gradul de
grija si supravegherea familiei lor si obligatii parintesti sunt exercitate in intelegere , situatia financiara a
copii care se afla in anumite situatii mod egal de catre parinti, mama si parintilor si nici intre situatiile si
speciale determinate de imprejurarile tata , beneficiarii dispozitiilor cu imprejurarile in care se poate regasi un
familiale sau de starea lor de sanitate. privire la egalitate de sanse si copil , aceasta responsabilizare trebuie
Acest principiu este nediscriminare sunt copii cetateni construita prin intermediul statutului,
sustinut de o serie de art din romani aflati pe teritoriul Romaniei , care potrivit art 37 asigura asistenta
L272/2004, in mod special art 7 care copii cetateni romani aflati in specializata gratuita parintilor in
prevede ca drepturile prevazute de strainatate , copii fara cetatenie aflati vederea cresterii capacitatii acestora de
prezenta lege sunt garantate tuturor pe teritoriul Romaniei , copii care a se ocupa de copii.
copiilor fara niciun fel de discriminare solicita sau beneficiaza de o forma de Pentru realizarea acestui
indifferent de rasa , culoare , sex, limba protective in conditiile reglementarilor principiu, parintele trebuie sa fie
, religie , opinie politica sau alta opinie legale privind statutul si regimul informat asupra existentei anumitor
de nationalitate, apartenenta etnica sau refugiatilor in Romania, copii cetateni facilitate acordate de lege copilului
origine sociala , de situatia materiala straini aflati pe teritoriul Romaniei in astfel incat acesta sa poata beneficia de
sau de gradul si tipul unei deficitiente, situatii de urgenta constatate de ele .
de statutul la nastere sau de statutul autoritatile romane competennte. Responsabilizarea
dobandit , de dificultatile de formare si Cum scopul L272/2004 presupune implicatii atat pe plan
dezvoltare sau de alt gen ale copilului , este promovarea si garantarea juridic , cat si peplan sociologic si
ale parintilor , ori ale reprezentantilor drepturilir si libertatilir copilului psihologic de responsabilizare a
legali. rezulta ca dispozitiile legii sunt parintelui ,depinde de dezvoltarea
Nucleul acstui principiu il incidnete fara nicio discriminare armonioasa, fizica , psihica si
constituie egalitatea de sanse , fie tuturor categoriilor de copii enuntate intelectuala a copilului. Este motivul
promoveaza egalitatea sanselor anterior . pentru care s-a afirmat in nenumarate
baietilor , fetelor , a copiilor randuri ca a fi parinte este o arta .
refugiatilor , a minoritatilor sau ă Responsabilizarea
populatiei indigene. parintilor cu privire la respectarea si Primordialitatea
O aplicatia deosebit de garantarea drepturilor copilului responsabilitatii parintilor cu privire
importanta a cestui principiul o gasim Desi la prima vedere la respectarea si garnatarea
in art 260 C Civ, care consacra L272/2004 reglementeaza in art 6 lit,c drepturilor copilului (art 6 lit d
egalitatea de sanse intre copil din si art 6 lit d, 2 principii care ar parea L272/2004)
casatorie si copilul din afara casatoriei. similar prin continutul lor , in realitate Responsabilitatea cresterii
Egalitatea de sanse are in ele sunt diefrite prin modul in care copilului in conditii care sa asigure
vedere in acest caz stabilirea filiatiei acestea actioneaza. dezvoltarea fizica , mentala, spirituala
care in anumte situatii ar putea devein Primul vizeaza si sociala revine primordial parintilor
un criteriu de discriminare. constientizarea statutului de parinte cu care trebuie sa ia toate deciziile
Prevedrea expresa a toate implicatiile sale , iar cel de al privitoare la copil in accord cu
egalitatii intre cele 2 categorii doilea exercitarea responsabilitatilor interesul superior al acestuia .
reprezinta de altfel si o aplicatie ă stabilite in continutul autoritatii Legea acorda aceasta
principiului interesului superior al parintesti in mod corespunzator responsabilitate in mod egal parintilor
copilului. In aceeasi oridne de idei cresterii si dezvoltarii armonioase ă conform art 51 al 1 C civ, in accord cu
art.466 C civ proclama egalitatea dintre copilului. art 260 c civ drepturile si indatoririle
copilul nascut prin reproduceerea Ca principali ocrotiroi ai parintesti au identitate de continut chiar
umana asistata medical cu tert donator copilului , prin prisma … naturale daca este vorba despre un copil nascut
si copilul nascut prin conceptie dintre ei, parintilor li se recunoaste atat in casatorie sau in afara casatoriei.
naturala. dreptul , cat si indatorirea de a creste Responsabilitatea
Astfel , din momentul copilul ingrijind la dezvoltarea lui primordiala acordata de lege parintilor,
conceptiunii ,tatal care si ă exprimat fizica , psihica si intelectuala , la presupune un aspect destul de
anterior acestui moment educatia , invatatura si pregatirea importante.
consimtamantul cu privire la profesionala ă acestuia potrivit In primul rand, legiuitorul
conceptiunea copilului are aceleasi propriilor lor convingeri, insusirilor si acorda aceasta are responsabilitatea
drepturi siobligatii fata de copil similar nevoilor copilului, fiind datori sa dea parintilor bazandu se pe rationamentul
cu cele ale unui copil nascut pe cale copilului orientarea si sfaturile de loc gresit al afectiunii ce se naste
naturala. necesare exercitarii corespunzatoare a intre parinte si copil si evident al bunei
In functie de starea civila drepturilor pe care legea le recunoaste credinte ce decurge din acesta .
a parintilor , la momentul nasterii acestuia . Responzabilizarea parintilor In al doilea rand,
copilului prin reproducere asistata se poate realiza prin 2 modalitati: maturitatea intelectuala si experienta
medical, acesta poate avea situatia Prima , este una fireasca de viata a parintilor net superioare
juridical ă unui copil din casatorie sau care nu necesita eforturi substantiale, copulului il indreptateste pe parinte sa
din afara casatoriei . urmare a afectiunii neconditionate pe fie garantul respectarii drepturilor
care parintele o efera copilului sau, iar
copilului , atat in cadrul familial si cat Asigurarea unei ingrijiri prevazand că, copilul nu poate fi supus
si in afara lui. individualizate si personalizate pedepselor fizice si a altor tratamente
Trebuie sa facem pentru fiecare copil art 6 lit f degradante si umilitoare.
precizarea ca daca pana la o anumita Ingrijirea personalizata si De asemenea, alin 2
varsta cand copilul nu poate decide in individualizata trebuie sa se realizeze prevede ca masurile disciplinare ale
niciun fel asupra situatiei sale , atat in familie cat si in afara acesteia . copilului nu pot fi stabilite decat in
parintele isi manifesta responsabilitatea Modalitatile oractice de acord cu demnitatea copilului, nefiind
in mod absolut , potrivit propriilor realizare ă acestui principiu presupun permis sub niciun motiv, pedepsele
convingeri , de la un anumit grad de obligatoriu identificarea si aprecierea fizice sau acelea care au legatura cu
varsta de la care copilul incepe sa corecta ă situatiei in care se gaseste dezvoltarea fizica, psihica sau care
evolueze catre dobandirea deplinei copilul si diagnisticarea acesteia in afecteaza starea emotionala a acestuia.
maturitati , responsabilitatea devine concordanta cu interesul superior. Aceste corectii pot fi
relativa manifestandu se prin Monitorizarea ingrijirii este de aplicate atat in familie cat si la scoala.
informarea copilului , prin orientarile si asemenenea importanta pe parcursul In acest ultim caz, avand in vedere ca
sfaturile pe care acesta le ofera, in acesteia , masurile putand fi copilul este expus publicului, efectele
scopul respectarii si garantarii reconsiderate atata vreme cat nu mai atingerii demnitatii pot fi mult mai
drepturilor sale. corespuns cu situatia initiala. profunde si uneori ireversibile. Este
Legiuitorul prezuma deci O aplicatie ă acestui motivul pt care Comitetul pentru
ca parintii sunt cei care trebuie sa principiu o regasim in L272/2004 in drepturile copilului arata ca copiii nu
asigure primordisal cresterea si privinta copilului cu handicap care isi pierd dr in momentul in care trec de
dezvoltarea armonioasa ă acopolului necesita un tratament special . Astfel, portile scolii. Educatia trebuie realizata
prin garantarea si respectarea acesta are dreptul la educatie, intr-o maniera care respecta
drepturilor copilului. De altfel, in art 9 recuperare, reabilitare, compensare si demontarea inerenta a copilului.
al Conventiei din 1989 se specifica integrare adaptate posibilitatilor proprii De asemenea, educatia
expres ca statele parti vor veghea ca in vederea dezvoltarii personalitatii trebuie realizata intr-o maniera care
niciun copil sa nu fie separate de sale. respecta limitele stricte ale disciplinei
parintii sai impotriva vointei acestora , Ingrijirea speciala trebuie si care promoveaza nonviolenta in
exceptand situatia in care autoritatile sa asigure dezvoltarea fizica, mentala , scoli. De aceea este necesar ca scolile
competente decid sub rezerva revizuirii spirituala, morala sau sociala ă copiilor sa fie primitoare si sa respecte din toate
judiciare si cu respectarea legilor si cu handicap. Ea consta in ajutor punctele de vedere demnitatea
procedurilor aplicanile ca aceasta adecvat copilului sau parintilor sai copilului.
separare este in interesul superior al dupa caz pentru ă facilita accesul Art 48 din legea 272/2004
copilului . In subsidiar , aceasta efectiv si fara discriminare al copiilor prevede ca sunt interzise in cazul
responsabilitate revine statului care cu handicap la educatie, formare procesului instructiv educativ
prin infiintarea unor organisme si profesionala , servicii medicale de pedepsele corporale, copilul avand dr
servicii diversificate poate veni in recuperare in vederea ocuparii unui de a fi tratat cu respect de catre cadrele
sprijinul parintilor. In art 107 loc de munca . didactice.
L242/2004 sunt infiintate o serie de Curs 3 Nerespectarea demnitatii
servicii cum ar fi servicii de zi , Principiul respectarii copilului poate duce la sanctiuni
servicii de tip familial si servicii de tip demnitatii copilului art. 6 lit g. precum:
residential. Este un principiu firesc - Decaderea din dr
enumerat de legea 272/2004, atata parintesti
Descentralizarea vreme cat situatia juridica a copilului a - Infractiunea de
serviciilor de protectie ă copilului, evoluat de la conceptia aristoteliana rele tratamente asupra minorului
interventia multisectoriala si conform careia, copilul este o fiinta Regulile de la Beijing,
parteneriatul dintre institutiile neterminata, la conceptia potrivit interzic la randul lor pedepsele
publice si organismele private careia acesta trebuie sa fie recunoscut corporale in cazul detinutilor minori,
autorizate art 6 lit e cu capacitati intr-o permanenta tocmai pentru a respecta demnitatea
Interventia statului poate evolutie si cu prerogativa de a participa acestora.
fi complementara sau subsidiara, activ la viata soaciala. Romania se inscrie din
complementara este atunci cand copilul Astazi, el nu mai este acest punt de vedere in randul statelor
beneficiaza de autoritate parinteasca , privit ca o prelungire a parintilor sai, ci europene a caror legislatie interzice
insa interventia statului este necesara ca o persoana distincta, careia ii sunt pedepsele fizice aplicabule minorului.
pentru ă preveni separarea copilului de recunoscute toate dr inerente fiintei A nu interzice acest lucru,
familia sa prin intermediul serviciilor umane. Demnitatea copilului este presupune a recunoaste copilului un
infiinntate prin L272/2004 si prin atasata acestuia, societatea avand statut inferior pe scara fiintelor umane.
consigliere acordata parintilor. obligatia sa o respecte si sa o protejeze Comportarea violenta fata de minor,
Statul se sibstituie intocmai ca unui adult. atrage dupasine instabilitatea relatiilor
principalilor vectori atunci cand Art 72 NCC, prevede ca de familie.
autoritatea parinteasca nu mai poate fi orice persoana are dr la respectarea Asigurarea respectarii
exercitata. Cu alte cuvinte , interventia demnitatii sale. Cum dr la demnitate principiului demnitatii copilului
statului se poate realiza prin prestatii , face parte din categoria dr vizeaza si respectarea dr consacrat in
servicii sau masuri. personalitatiiprotejate inca de la art 22, adica dr copilului la protejarea
Organismele statale care nastere, rezulta ca acest drept este imaginii sale publice si a vietii sale
asigura si monitorizeaza respectarea recunoscut implicit si copilului, intime, private sau de familie.
drepturilor copilului sunt organizate indiferent de situatia lui juridica la Dr la propria imagine
atat la nivel central, cat si local. nastere. presupune ca fiecare este indreptatit sa
O aplicatie importanta a se opuna si divulgarii prin orice
acestui principiu se refera la pedepsele mijloace a unor elemente a vietii sale si
fizice, art 28 din lege 272/2004,
la reproducerea imaginii sale fara de doleantele copilului sau nu, in urma Mai mult de atat, acest dr
acordul sau. unei analize obiective care are in poate fi recunoscut si bunicilor, ori
Dr la propria imagine vedere printre alte aspecte relevante altor persoane cu care copilul a
presupune doua laturi: una publica si varsta si gradul de maturitate. dezvoltat legaturi de atasament.
alta privata. Astfel, participarea la In subsidiar daca
dezbaterile publice se face conform Asigurarea stabilitatii si mentinerea copilului alturi de parinti
legii 272/2004 numai cu continuitatii in ingrijirea cresterea si nu mai este posibila acesta are dr la
consimtamantul scris al copilului care educarea copilului tinand cont de protectie alternativa. In aceasta situatie,
nu a implinit varsta de 14 ani si al originea sa etnica, religioasa, cu prioritate, se va urmarii asigurarea
parintilor sau reprezentantului legal. culturala si lingvistica in cazul luarii continuitatii in cesterea si educarea
Copii nu pot fi folositi in unei masuri de protectie. Art 6, lit. I copilului in functie de originea sa
acest mod de catre cei care ii au in In ansamblul masurilor de etnica, culturala, religioasa.
ingrijire in scopul obtinerii de avantaje protectie si ocortire a copilului Legea stabileste anumite
patrimoniale. stabilitatea si continuitatea in reguli care permit asigurarea
Demnitatea copilului ingrijirea, cresterea si educarea continuitatii:
poate fi atinsa prin orice forma de acestuia, reprezinta directii - Posibilitatea
exploatare, ondiferent de natura fundamentale care indeplinesc scopul copilului de a mentine relatii personale
acesteia, fie ca vorbim de exploatare autoritatii parintesti sau al protectiei cu parintii sai naturali in modalitatile
prin munca, exploatare sexuala in alternative, si anume acela de a asigura stabilite de lege(art 60, alin.3 )
scopul obtinerii de avantaje materiale, copilului o crestere armonioasa sub - La instituirea
cersetorie si altele. toate aspectele. tutelei se va tine cont in principal ca
Desi lege face referire tutorele sa faca parte din randul
Ascultarea opiniei numai la aplicarea masurilor de membrilor familiei extinse (art. 60, alin
copilului și luarea in considerare a protectie speciala, consideram ca 3)
acesteia tinand cont de varsta si de aceste directiiconstante, trebuie sa - La instituirea
gradul de maturitate, art , lit h priveasca atat institutia autoritatii masurii plasamentului se va urmarii
Este principiul care pune parintesti, mai ales atunci cand se pune mentinerea fratilor impreuna (art. 60)
cel mai bine in videnta statutul juridic problema scindarii acesteia dar si - Masurile de
actual al copilului, recunoscandu-l ca aplicarea celorlalte masuri de protectie protectie speciala au caracter temporal
fiind, practic, o fiinta autonoma. alternativa, respectiv tutela si adoptia. acestea fiind supuse revizuirii judiciare
Art 12 alin 1 din Indiferent de situatie atunci cand se constanta ca au disparut
Conventia din 1989 prevede ca statele legea stabileste criterii care trebuie sa imprejurarile care au dus la luarea lor,
parti vor garanta copilului capabil sa isi se regaseasca la baza asigurarii copilul putand fi reintegrat in familia
formeze propriile opinii, dr de a-si stablitatii si continuitatii, si anume sa.(art 68, alin. 2)
exprima liber propria opinie asupra originea etnica a copilului, religia
oricarei probleme care il priveste, ci acestuia, originea culturala sau Celeritate in luarea
vor acorda acestora importanta lingvistica. oricarei decizii cu privire la copil
cuvenita, in finctie de varsta si Trebuie sa face precizarea Trebuie sa fie o constanta
maturitatea copilului. ca stablitatea si continuitatea sunt a tuturor masurilor adoptate si
In acest scop, art 12 alin 2 doua atribute specifice familiei, motiv procedurilor judiciare si administrative
din conventie, prevede posibilitatea pentru care primordial este ca copilul care au in centrul lor copilul. Ea
ascultarii copilului, fie direct, fie sa fie crescut si educat in cadrul trebuie sa excluda superficialitatea si
printr-un reprezentant sau organism acesteia. graba in aprecierea situatiei de fapt
competent, in orice procedura judiciara Prin legea 272/2004 s-a astfel incat masura aplicata sa fie cea
sau administrativa care il priveste in instituit obligatia serviciilor publice de mai eficienta si oportuna.
conformitate cu regulile de procedura asistenta sociala, de a lua toate Celeritatea in luarea
din legislatia nationala. masurile necesare pentru depistarea oricarei decizii privitoare la copil este
Este un principiu care situatiilor de risc ce pot determina sustinuta de art 107 Cciv care stabileste
trebuie sa insoteasca aplicarea practica separarea copilului de parintii sai. ca instanta de tutela si familie va
a tutoror principiilor prevazute de Aceste eforturi pot viza fie servicii, fie solutiona de indata cererile care privesc
legea 72/2004. Principiul recunoaste prestatii prevazute de lege, acordate in ocrotirea persoanei fizice, in speta a
copilul ca fiinta de sine statatoare baza unui plan de servici asa cum copilului. Textul legal reprezinta o
avand capacitatea de a insfluenta prevede art 35 din legea 272/2004. aplicare a uneia dintre principiile
deciziile organismelor competente care Desi de regula, autoritatea fundamentale ale procesului civil, si
la randul lor au obligatia de a acorda parinteasca este exrcitata in mod egal anume cel al dreptului la un proces
importanta cuvenita opiniilor de ambii soți, in cazul desfacerii echitabil si intr-un termen rezonabil.
exprimate. casatoriei sau chiar a despartirii in fapt Legea 272/2004 stabileste
Dr la copilului la opinie a sotilor, este evident ca exercitiul acelasi regim de urgenta si in cazul
presupune si dr acestuia la informare autoritatii parintesti cel putin sub cauzelor care stabilesc aplcarea
regl in art 23 din legea 272/2004 si aspect concret si temporal, nu mai masurilor de protectie speciala, in mod
vizeaza obligatia corelativa a parintilor poate fi asigurat in aceeasi masura. special in cazul masurii plasamentului
de a furniza informatiii, sfaturi, In aceasta situatie, fara in regim de urgenta.
explicatii cu privire la problema nicio culpa, copilul se vede lipsit de
asupra careia i se cere opinia si cu prezenta unuia dintre detentorii Curs 4
privire la consecintele pe care aceasta autoritatii parintesti. In aceasta situatie, Drepturile copilului
le produce. tocmai pentru a se asigura continuitate, Conventia ONU cu
Trebuie sa facem insa dar mai ales stabilitate, legea confera privire la drepturile copilului din 1989
precizarea ca desi legea consacra dr parintelui caruia nu i s-a incredintat reglementeaza drepturile copilului
copilului la opinie, autoritatile copilul dr de a mai avea legaturi reusind sa acopere in mare parte toate
competente pot sa tina seama sau nu persoanale cu acesta. categoriile de drepturi. Avand la baza
aceasta conventie , legea 272/2004 Asistentii sociali di Situatia copilului din
clasifica drepturile copilului in unitatile spitalicesti au obligatia casatorie , situatia copilului din afara
urmatoarele categorii: sesizarii in termen de 24 ore ă casatoriei si situatia copilului gasit ,
1. Drepturi si directiilor generale de asistenta sociala nascut din parinti necunoscuti.
libertati civile si protective ă copilului cu privire la Situatia copilului din
2. Drepturi situatia de risc de abandon a unui copil, casatorie priveste 2 aspecte :
privitoare la mediu familial si ingrijire astfel incat preluarea lui in sistemul de - Copilul va lua
alternativa protective sa fie realizata de maxima numele comun al parintilor daca
3. Dreptuei urgenta. acestia au un nume comun ,
privitoare la bunastarea copilului De asemnea , legea - iar daca parintii
4. Dreptul copilului instituie in sarcina serviciului public nu au un nume comun copilul va lua
la educatie si la activitati creative si specializat in ă carui raza numele unuia dintre ei sau numele lor
culturale administrative teritoriala a fost gasit reunite. In aceasta ă 2 ă situatie ,
Drepturile civile sau parasite un copil , obligatia de ă numele se stabileste de comun accord
a) Drept initia demersurile stipulate de lege de catre parinti si se va declara la
ul la identitate pentru inregistrarea nasterii copilului. serviciul de stare civila.
Art.7 din Conventia ONU Astfel, legea impune o Daca parintii nu se inteleg
stabileste elementele dreptului la obligatie de rezultat in sarcina statului va decide instanta de tutela care va
identitate ca fiind derptul copilului de ă si organelor competente pentru comunica de urgenta hotararea
fi inregistrat imediat dupa nasterea sa , asigurarea dreptului la identitate al serviciului de starre civila unde ă avut
dreptul de ă avrea un nume ,dreptul de copilului. loc inregistrarea nasterii.
ă avea o cetatenie si in masura In general, inregistrarea Sesizarea instantei poate
posibilului dreptul de ă-si cunoaste nasterii copilului se face de catre fi facuta de catre oricare dintre parinti
parintii si de ă fi crescut si educat de parintii acestuia . sau de primar , iar in hotararea pe care
acestia. o va lua , instant ava tine cont de
In general, dreptul la Dreptul copilului la interesul superior al copilului.
identitate este considerat un drept nume In situatia copilului
complex care face parte din categoria Potrivit codului civil art nascut in afara casatoriei , daca la data
drepturilor personalitatii si care 83 , numele cuprinde atat numele de inregistrariinasterii , legatura de filiatie
presupune individualizarea persoanei familie , cat si prenumele este stabilita doar fata de unul dintre
prin nume , cetatenie ,stare civila , Desi nu este definit de parinti , de regula fata de mama copilul
domiciliu etc. legislatie , numele este considerat ă fi dobandeste numele de familie al
Avand in vedere ca este acel atribut al persoanei fizice care parintelui respectiv . daca filiatia ă fost
un drept al personalitatii , dreptul la consta in dreptul omului de ă fi stabilita ulterior si fata de celalalt
identitate are aceleasi caractere juridice individualizat in famile si in societate parinte , copilul prin acordul
ca si celelalte drepturi din aceasi prin cuvintele stabilite in conditiile parintilor , poae la numele de familie al
categorie.(personal, nepatrimonial, legii cu aceasta semnificatie de nume. parintelui fata de care si-ă stability
inalienabil, imprescriptibil, absolut, Avand in vedere ca filiatia ulterior sau numele reunite ale
insesizabil). numele este un element al acestora. Daca filiatia ă fost stabilita
Dreptul copilului de ă fi personalitatii si al vietii intime si concomitant fata de abmii parinti se
inregistrat imediat dupa nastere private , numele nu are o valoare vor aplica regulile privitoare la copilul
Garantarea dreptului la patrimoniala facand astfel parte din din casatorie ai carui parinti nu au
identitate se realizeaza im primul rand categoria drepturilor personalitatiisi nume comun.
prin instituirea obligatiei de avand caracterele juridice ale In situatia copilului gasit,
inregistrare ă nasterii copilului pentru acestora :impresribiliatte, insesibilitate, nascut din parinti necunoscuti , precum
parinti si autoritatile competente ale inalienabilitate, insesizabile, si ă copilului parasite de mama sa in
statului . Inregistrarea copilului este opozabilitate erga omens, universaliate unitatea sanitara, numele acestuia se va
defapt recunoasterea oficiala ă , personaliate, si in cazul numelui stabili prin dispozitie ă primarului
existentei acestuia de catre stat si unitate. unitatii administrative teritoriale unde ă
instrumental prin care se asigura Dreptul la nume se fost gasit copilul sau dupa caz s-ă
drepturile si libertatile fundamentale. recunoaste copilului de la momentul constatat parasirea sa .
Realizarea acestui drept nasterii , atribuirea numelui de familie In cazul in care copilul
presupune instituirea unor obligatii in se poate realiza prin 2 modalitati: etse parasite de mama in spital unitatea
sarcina unitatilor sanitare , in sarcina dobandirea numelui si stabilirea medicala , prin asistentul social are
politiei si ă primarilor pentru ă se numelui. obligatia sa sesizeze directia generala
asigura pentru oti copiii inregistrarea Codul civil dispune ca de asistenta sociala si protective ă
nasterii si dreptul la nume .Astfel, numele de familie se dobandeste prin copilului si organelle de politie in
L272/2004 instituie obligatia unitatilor efectul filiatiei si poate fi schimbat termen de 24 ore de la disparitia
sanitare care au in structura sectii de schimbat prin efectul schimbarii starii mamei.
nou nascuti si /sau de pediatrie de ă civile in conditiile legii. In termen de 5 zile de la
angaja personal cu atributii de asistenta Cu titlu de exceptie , sesizare se intocmeste un process
sociala sau de ă desemna o astfel de atribuirea numelui se va realiza pe cale verbal de constatare ă parasirii
persoana. administrativa daca filiatia este copilului, daca starea de sanitate ă
In vederea stabilirii necunoscuta. copilului permite externarea , directia
identitaii copilului , parasit sau gasit , In functie de situatia general ava dipsune masura
ori a parintilor acestuia , organelle de legala in care se gaseste copilul in plasamnetului in regim de urgenta. De
politie au obligatia de a desemna o momentul nasterii pot fi identificate la data intocmirii procesului verbal , in
persoana responsabila cu .., urmatoarele situatii de atribuire ă termen de 30 zile, orgamele de politie
demersurilor … numelui de familie . au lbigatia de ă face verificarile
specific pentru identificarea mamei.
Daca aceasta este dobadeste numele avut anterior, insa nascut si tatal care a recunoscut copilul
identificata DGASPC o va aconsilia pentru motive temeinice , instanta si
pentru intocmirea actului nasterii , iar poate incuviinta pastrarea numelui din - parintii adoptivi
daca mama nu beste identificata , timpul adoptiei. Dreptul copilului de a-si
directia va transmite serviciului public Alaturi de numele de cunoaste parintii se materializeaza in
de asistenta sociala in ă carei raza familie si prenumele reprezinta un primul rand in intrumentele juridice in
teritoriala s-ă produs nasterea , dosarul element de individualizare al copilului. baza carora se stabileste identitatea
copilului. Prenumele se stabileste la data biologica a acestora. In acest sens, in
In termen de 5 zile de la inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei momentul nasterii trebuie luate
primirea documentelor , serviciul de nastere facuta de cel care declara masurile necesare pentru stabilirea
public de asistenta sociala are obligatia nasterea. Parintii stabilesc prenumele. identitatii parintilor , numele acestora
de ă obtine dipozitia primarului pentru Ofiterul de stare civila fiind trecut in actul de nastere al
stabilirea numelui si prenumelui poate refuza inscrierea unor prenume copilului , daca este posibil . Categoric
copilului si de ă face declaratia de jignitoare , care contravin bunelor este de dorit ca ambii parinti sa fie
inregistrare ă nasterii. moravuri sau ordinii publice, care il cunoscuti in momentul nasterii, dar
Copilul isi va mentine injosesc pe copil. Spre deosebire de exista si situatii in care acestia nu pot fi
numele de familie atata timp cat starea numele de familie , prenumele identificati , de exemplu, mama nu stie
sa civila ramane neschimbata sau cat nubpoate fi mmmodificat prin cine este tatal copilului.
nu solicita schimbarea numelui pe cale schimbarea starii civile, ci numai prin Prin intermediul
administrativa. schimbare pe vcale administrative. actiunilor de stare civila este posibila
Daca intervin modificari In cazul adoptiei instanta stabilirea sau modificarea unuia sau
in starea civila prin stabilirea filiatiei poate incuviinta din motive temeinice mai multor elemente ale starii civile a
copilului gasit nascut din parinti schimbarea prenumelui copilulii copilului.
necunoscuti ori abandonat prin adoptat . Astfel, daca nu este
stabilirea filiatiei copilului din afrara Schimbarea numelui de cunoscuta la momentul nasterii
casatoriei si fata de al 2 lea parinte, familie sau prenumelui minorului poate identitatea parintilor sau in timp se
prin pierderea caliatii de copil din interveni fie odata cu schimbarea constata ca aceasta nu corespunde
casatoriesau prin adoptie , atunci se numelui parintilor , fie in mod distinct realitatii se poate exercita dupa caz o
pune problema modificarii numelui de de acestia. actiune in reclamatie de stat sau o
familie. actiune in contestatie de stat .
In situatia admiterii unei Curs 5 In cazul actiunilor in
actiuni in tagada paternitatii , starea Dreptul copilului de a-si reclamatie de stat , copilul se bucura de
copilului se va schimba din copil din cunoaste parintii si de ă fi ingrijit si un drept de actiune exclusiv , asa cum
casatorie , in copil din afara casatoriei , crescut si educat de catre acestia. dispune art 423 C civ. „Dreptul la
filiatia fiind stabilita doar fata de Cunoscut sub titulatura de stabilirea filiatiei fata de mama
mama. drept la viata familiala , acest drept apartine copilului si se porneste in
Desi legislatia nu vine in completarea conceptului de numele acestuia de catre reprezentantul
rfeglementeaza expres aceasta identitate consacrat de art8 din legal” , la fel se intampla si in
problema in doctrina au fost propuse L272/2004 si de art 7 din Conventia cazulpaternitatii din afara casatoriei , in
urmatoarele solutii : internationala privind drepturile acest sens art 425 C civ. prevede
- daca nasterea copilului. „actiunea in stabilirea paternitatii din
copilului ă avut loc in timpul casatoriei Se impune a se face afara casatoriei apartine copilului si se
, iar parintii au avut un nume comun , anumite precizari cu privire la porneste in numele lui de catre mama
copilul isi pastreaza numele pe care l-ă conceptul de parinti. Daca in urma cu chiar daca este minora sau de catre
luat la nastere ca fiind numele purtat de cateva decenii conceptul era destul de reprezentantul lui legal.”
mama la data nasterii lui( art 450al 1 clar, incluzand in continutul sau In privinta actiunilor in
C. civ) parintii biologici sau parintii adoptivi , contestatie destat, dreptul la actiune
- nasterea contextual actual al evolutiei stiintifice este recunoscut oricei persoane
copilului s-ă produs in timpul impune redefinirea acestei notiuni . interesate in cazul contestarii de filiatie
casatoriei , iar parintii nu au un nume In prezent cand cele mai si in cazul contestarii filiatiei fata de
de familie comun, inaceasta situatie multe cupluri apeleaza la tehnicile tatal din casatorie , copilul fiind primul
exista 3 posibilitati: daca la nastere reproducerii umane asistate medical, din categoria persoanelor intgeresate.
copilul ă dobandit numele mamei , el termenul de parinte biologic nu mai In ceea ce priveste
va pastra in continuare acest nume , poate fi restrans la cel de parinte care ă actiunea in tagada paternitatii, aceasta
daca la nastere ă dobandit numele dat nastere copilului si semnificatia sa poate fi pornita de sotul mamei, de
reunite ale parintilor , de asemnea il va este mult mai complexa . mama , de tatal biologic, precum si de
pastra , iar daca la nastere ă avut nulele De exemplu, in cazul copil.
sotului mamei copilul va pierde acest reproducerii umane cu tert donator , In asigurarea dreptului
nume si il va lua pe cel avut de mama daca suntem in prezenta denarii de copilului de a-si cunoaste parintii si la
la nasterea lui, daca ulterior se ovule se pune problema cine va fi sintagma folosita de legiuitor , daca
stabileste filiatia fata de adevaratul tata considerat parinte biologic , donatorul este posibil, se ridica o problema foarte
, instant ava putea incuviinta purtarea sau femeia care a dat nastere copilului? controversata, cea a discordantei care
numelui acestuia Notiunea de parinte poate exista intre identitatea legala a
Modificarea numelui de trebuie sa cuprinda: copilului si identitatea reala , problema
familie al copilului intervine si in - parintii genetici , care apare in ipoteza noilor mijloace de
ipoteza incuviintarii adoptiei , copilul cunoasterea acestora fiind din ce in ce procreere . Astfel, copilul nascut prin
adoptat va purta numele de familie al mai importanta din punct de vedere al inseminare artificiala cu tert donator
adoptatorului. medicinei, are un nume si o identitate creata de
Daca adoptia inceteaza - parintii care au dat familia care il creste , dar care nu
indifferent de motiv adoptatul nastere copilului , adica femeia care l-a
corespunde veritabilei sale origini adoptii din cadrul directiilor de Libertatea de asociere in
genetice . asistenta sociala, protectia copilului. grupuri formale si informale ,
In principiu, cunosterea Nu in ultimul rand, exista precum si libertatea de intrunire
de catre copil al trecutului sau si al obligativitatea pastrarii informatiilor pasnica in limitele prevazute de lege
familiei sale , il ajuta sa isi contureze relevante referitoare la adoptie la Este un drept fundamental
prorpia identitate, de aceea are dreptul originea copilului si in special , cele cu ,social politic , clasificat de regula in
si este in interesul sau sa cunoasca privire la identitatea parintilor firesti , categoria libertăților de opinie alături
identitatea reala a printilor sai si sa minimum 50 de ani de la data de libertatea de conștiința, libertatea
aiba acces la informatiile despre incuviintarii adoptiei. de exprimare si accesul liber la
originile si mediul in care provine. De informație. Libertatea de asociere
asemena , cunoasterea identitatii l-ar O alta latura a dreptului garantata de Constituție este
ajuta sa isi rezolve anumite dificultati copilului la identitate, consacrat de art recunoscută si copilului in aceleași
de ordin psihologic si sa beneficieze de 8 din L272/2004 consta in dreptul limite prevăzute de lege.
medicina predictiva care tinde sa acestuia de a fi ingrijit , crescut si Copilul are dreptul la
depisteze prin mijloace medicale educat de catre parintii sai. libera asociere in structuri formale si
bolole probabile datorate Suntem astfel in prezenta informale, autoritățile administrației
antecedentelor familiale. unui inteles mai putin tehnic si mai publice locale si unitățile de
Referitor la dreptul profund , uman care evoca copilaria învățământ ori ale instituții publice sau
copilului de a-si cunoaste parintii, alaturi si impreuna cu parintii . private având obligația sa participe la
inclusiv parintii genetici, legiuitorul Dispozitiile art 30 din lege reitereaza realizarea acestui drept. Potrivit
romana a optat asemenea celui francez, dreptul copilului de a creste alaturi de convenției ONU, exercitarea
englez sau grec pentru anonimatul parintii sai , in vreme ce art 33 drepturilor enumerate anterior nu poate
donatorului plasand astefl in subsidiar statueaza interdictia separarii copilului fi limitata decât daca acest lucru este
interesul copilului de a-si cunoaste de parinti sau de unul dintre acestia necesar într-o societate democratica. In
originea si aducand atingere dreptului impotriva vointei acestuia cu exceptia Franța libertatea sindicala este
la libera dezvoltare a personalitatii. cazurilor expres si limitativ prevazute recunoscută copiilor numai daca
Consideram ca modelul oferit de de lege sub rezerva revizuirii judiciare aceștia muncesc, libertatea politica si
Austria, Elvetia sau Germania unde se si numai daca acest lucru este impus de cea religioasa nu sunt însă recunoscute.
acorda intaietate dreptului copilului la interesul superior al copilului. Rezerva din dreptul francez se explica
cunoasterea originii sale ar fi fost mai In vederea asigurarii prin pericolul pe care alte organizații
potrivit. acestui drept sunt si dispozitiile C civ formale sau informale, exceptând
O problema similara potrivit carora copilul minor locuieste familia le-ar avea asupra copiilor in
apare si in cazul copiilor adoptati, cu parintii sai , daca parintii nu sensul manipulării acestora cu scopul
numai ca solutia oferita in cazul locuiesc impreuna acestia vor decide de a-i îndepărta de familie si de a-i face
acestora de catre legiuitor este diferita, de comun acord cu privire la locuinta sa îmbrățișeze cauze contestabile cum
dreptul la identitate este garantat prin copilului , iar in caz de neintelegere ar fi aderarea la anumite secte.
intermediul L273/2004 care prevede intre parinti va decide instanta de tutela Este adevărat ca nu
obligatia adoptatorului de a informa cu ascultarea copilului care a implinit trebuie neglijat riscul pe care l-ar
copilul de indata ce varsta si gradul de varsta de 10 ani tinand seama de produce asocierea copilului in structuri
maturitate al acestuia il permit. Mai interesul superior al acestuia si luand in diverse care prin scopul si direcția
exact , potrivit art 166 , persoanele considerare totodata si concluziile urmărită pot pune in pericol o
adoptate au dreptul de a-si cunoaste raportului de ancheta psiho sociala . dezvoltare mentala sănătoasă, însă o
originile si propriul trecut si Locuinta copilului astfel limitare a acestei libertăți de asociere
beneficiaza de sprijin in realizarea stabilita nu poate fi schimbata fara ar presupune o exacerbare a autorității
demersurilor vizand contactarea acordul parintilor decat in cazurile părintești. Acest fapt presupune
parintilor firesti sau a rudelor biologice expres prevazute de lege . Parintele la împiedicarea copilului de a se forma ca
, realizarea acestui drept se face insa cu care copilul nu locuieste in mod adult.
respectarea anumitor limite , astfel, statornic are dreptul de a avea legaturi Legiuitorului proclama în
dezvaluifrea adoptiei si a identitatii personale cu acesta , chiar la locuinta aceeași categorie a drepturilor si
parintilor firesti poate fi facuta numai acestuia. Instanta de tutela , poate insa liberaților civile concomitent doua
in cazul persoanelor care au dobamdit limita acest drept daca este cerut de libertății: respectiv libertatea de
deplina capacitate de exercitiu. interesul superior al copilului. asociere in structuri formale si
Cu titlu de exceptie, Separarea copilului de informale precum si libertatea de
identitatea parintilor firesti poate fi catre parintii sai sau de catre unul întrunire pașnică in limitele prevăzute
dezvaluita inainte de indeplinirea dintre acestia impotriva vointei de lege.
capacitatii depline, numai pentru acestora intervine ca o solutie extrema Cea de a doua presupune
motive medicale de catre Oficiul si este insotita de garantii ale dreptului prerogativa acestuia de a-si exprima
roman pentru adoptii la cererea copilului de a avea legaturi personale liber si pașnic gândurilor, opiniile si
oricarui adoptator, adica cu parintii ori de cate ori acest lucru idele.
adoptatoruloui, a sotului adoptatorului, este in interesul superior al copilului. In privința structurilor
a descendetilor acestuia , ori a Dreptul copilului de a formale si informale legiuitorul nu
reprezentantului unei institutiimedicale creste alaturi de parintii sai este precizează care este scopul declarat al
sau a unui spital. consacrat expres si de art 7 din acțiunilor întreprinse de aceste
Legiuitorul prevede de Conventia internationala privind structuri, însă dat fiind subiectul titular
asemnea , in sarcina adoptatorilor, drepturile copilului, dar este prevazut de drept se presupune ca ar fi vorba de
obligatia de a informa gradual copilul si in art 8 al Conventiei Europene al scopuri educative, culturale,
ca este adoptat cu incepere de la varste Dreprurilor Omului. filantropice libertatea de asociere
mai mici cu ajutorul specialistilor din presupune dr copilului de a înființa
compartimentele de adoptii sau post astfel de structuri, de a deveni membru
si de a se retrage in mod liber.
Libertatea de întrunire juridice a minorului si restrângerea se afla in legătură directă cu
pașnică este tot un dr participativ prerogativelor autorității părintești. dezvoltarea fizică, psihică sau care
colectiv care are rolul de a-l angrena pe afectează starea emoțională a
copil in viata sociala fiind recunoscut Libertatea de gândire, copilului.”
in aceleași limite legale ca si adultului. conștiință și religie In acest sens al respectării
Este una din primele demnității copilului se pronunță si art
Libertatea de exprimare libertăți consacrate legal, fiind strâns 72 cod civil care prevede ca orice
Este o libertate de tradiție, legata de dreptul copilului de a-si persoana are dreptul la respectarea
cu un conținut juridic complex care forma propriile opinii si de a le demnității sale.
presupune existenta a trei reguli exprima liber fără constrângeri.
fundamentale: libertatea de exprimare, Libertatea de conștiință presupune dr Respectarea
interzicerea cenzurii si copilului de a refuza in mod liber sa individualității si personalității
responsabilitatea. îmbrățișeze o anumita conduita care ar copilului presupune cunoașterea
Conținutul libertății de fi contrară propriei conștiințe, particularitailor acestuia si acordarea
exprimare este subliniat de art 30 alin 1 convingeri, propriilor valori morale. posibilității exercitării dr si libertăților
prin Constituția României care Libertatea religioasa in funcție de aceste aspecte particulare.
dispune:” libertatea de exprimare a presupune prerogativa acestuia de a-si Acestea din urma pot viza
bunurilor, a opiniilor sau a credințelor alege singur religia, fara niciun fel de varsta, limba, religia, starea de
si libertatea creațiilor de orice fel, prin constrângere. sănătate, etnie. Art 27 din legea
viu grai ,prin scris, prin imagini, prin Libertatea de gândire, 272/2004 permite in acest sens
sunete sau prin alte mijloace de conștiință si religie este garantată in art copilului aparținând unei minorități
comunicare in public sunt inviolabile" 25 alin 2 din legea 272/3004 si de etnice, religioase dr la viata culturala
Recunoașterea dreptului Constituția României care in art 29 alin proprie, la declararea apartenentei sale
la libera exprimare presupune 1 prevede ca libertatea gândirii si a etnice, la exercitarea propriei sale
îndeplinirea a doua îndatoriri opiniilor precum si libertatea religii in comun cu alti membri ai
importante de către părinți sau de către credințelor religioase nu pot fi comunității din care face parte.
persoana care are in plasament copilul. îngrădite sub nicio forma. Nimeni nu O aplicație importanta a
Prima vizează obligația părintelui de a poate fi constrâns sa adopte o opinie, acestui dr se refera la copilul cu
furniza informații, explicații si sfaturi ori sa adere la o credință religioasă handicap. Astfel, din cauza situatiei
in funcție de vârsta si de gradul de contrare convingerilor sale. sale de sănătate, legiuitorul instituie un
înțelegere al acestora ,iar cea de a doua In același sens, se regim deosebit. Acesta are dreptul la
vizează obligația de a permite copilului pronunță si art 491 cod civil care educatie, recuperare, compensare,
sa isi exprime punctul de vedere, ideile prevede că părinții îndrumă copilul reabilitare si integrare adaptate
si opiniile. Dreptul la libera exprimare potrivit propriilor convingeri in posibilităților proprii in vederea
poate fi limitat numai in cazurile alegerea unei religii in condițiile legii, dezvoltării personalității sale. Îngrijirea
expres prevăzute de lege. Art 24 din ținând seama de opinia, vârsta si gradul speciala trebuie sa asigure dezvoltarea
legea 272/2004 prevede ca copilul de maturitate fara a-l putea obliga sa fizica,mentală,spirituala, morală sau
capabil de discernământ are dr de a-si adere la o anumita religie sau un socială a copiilor cu handicap.
exprima liber opinia asupra oricărei anumit cult religios. Lege 272/2004 Ea constă in ajutor
probleme care il privește. Copilul care prevede ca copilul care a împlinit adecvat situației copilului si părinților
a împlinit vârsta de 10 ani are dreptul vârsta de 14 ani poate sa isi aleagă săi pt facilitarea accesului efectiv si
potrivit legii de a fi ascultat in orice singur confesiunea religioasă. Prin fara discriminare a copiilor cu
problemă care il vizează, iar in situația dispozițiile legale amintite Romania se handicap la educație, formare
in care nu a împlinit aceasta vârsta înscrie in rândul țărilor care recunosc profesională, servicii medicale,
poate fi ascultata daca autoritatea libertatea religioasă. pregătirea in vederea găsirii unui loc de
competenta apreciază ca mărturia lui munca sau activități recreative.
este necesara pentru soluționarea Dreptul copilului la
cauzei. respectarea demnități si Dreptul copilului la
Opiniile copilului vor fi individualității protejarea imaginii sale publice si
luate in considerare ținându-se cont de Protecția legală a protejarea vieții sale private si de
vârsta si de gradul sau de maturitate. copilului instituită printr-un ansamblu familie
Autoritățile competente au doar de norme juridice cuprinse in diverse Încadrarea in categoria
obligația de a asculta copilul, nu si de a acte normative trebuie aplicata in drepturilor si libertăților civile .aceste
tine cont întocmai de opinia acestuia funcție de personalitatea si dr ale personalitatii au fost consacrate
daca ea contravine interesului sau individualitatea fiecărui copil. de legea 272/2004 înainte sa fie
superior. Dreptul copilului la reglementate de codul civil actual care
Dreptul de a fi ascultat respectarea personalității si consacra expres in art 58 ca orice
conferă copilului posibilitatea de a cere individualități e reglementat in art 28 persoana are dr la viata, la sanatate,
si de a primi orice informație din legea 272/2004 cu referirea directă integritate fizică si psihică, la
pertinenta, de a fi consultat , de a-si la interzicerea aplicării pedepselor demnitate, la propria imagine,la
exprima opinia si de a fi informat fizice si a tratamentelor degradante si respectarea vieții private precum si la
asupra consecințelor pe care le poate umilitoare. Acestea din urma presupun alte asemenea dr recunoscute de lege.
avea opinia sa daca este respectată. inclusiv dr copilului la respectarea Protecție privind aceleași
In doctrina franceza s-a demnității sale. De altfel, acest dr conferă si convenția ONU care in art
arătat ca dr la exprimare al copilului in deziderat este dezvoltat explicit in art 16 prevede ca niciun copil nu va fi
litigiile familiale care il privesc, 28 alin 2 care prevede ca :” masurile de supus unei imixtiuni ilegale in viata sa
precum si dreptul de a sesiza disciplinare a copilului nu pot fi personală, familia sa, domiciliul sau
judecătorul in acest scop, înseamnă in aplicate decât in acord cu demnitatea corespondența sa si niciunor atacuri
același timp extinderea capacității copilului, nefiind permise sub niciun ilegale la onoarea si reputația sa. In
motiv pedepsele fizice sau acelea care concordanță cu aceste dispozitii si
respectand principiile protecției depinde ca un prealabil indispensabil
copilului, legea 272/2004 prevede ca Dr copilului de a face existenta autentica a altor drepturi.
este interzisă orice acțiune de natură sa petiții Este vorba de dr la
afecteze imaginea publica a copilului Art 29 din legea 272 educație, fără de care nu poate fi
sau dr acestuia la viața intimă, privata recunoaște dr copilului de a depune concepută capacitatea omului de a-si
sau de familie. singur plângeri referitoare la încălcarea afirma aptitudinile. Recunoașterea unui
Dr la propria imagine dr sale fundamentale. In acest sens, el astfel de drept reprezintă o garanție a
presupune potrivit art 73 cod civil are dr de a fi informat asupra dr sale si asigurării ulterioare a unei calificări si
protejarea persoanei împotriva asupra modalităților de exercitare a pregătiri profesionale, scopul educației
reproducerii in orice mod a înfățișării acestora. Spre deosebire de dr la este afirmat atât in legea 1/2011 ,cat si
sale fizice, a vocii sale sau după caz, opinie, care este condiționat de in art 29 din Convenția europeana a dr
utilizarea unei asemenea reproducerii. discernământul copilului, legea nu omului.
Cu alte cuvinte, dr la propria imagine condiționează exercitarea dr la Potrivit legii 272, copilul
presupune ca fiecare este îndreptățit sa petiționare pe aceasta împrejurare are dr de a primi o educație care sa îi
se opuna divulgarii pein orice mijloace dispoziția legala amintită nestabilind permită dezvoltarea in condiții
a elementelor vieții sale si la niciun prag de vârstă. In doctrină nediscriminatorii a aptitudinilor si
reproducerea imaginii sale fara recunoașterea acestui drept in maniera personalității sale. In aceleași condiții
consimțământul sau. in care el este reglementat a fost este recunoscut dreptul la educație si in
In cuprinsul sau legea apreciata pozitiv, argumentându-se ca art 28 al Convenției, accesul
272/2004 protejează dr la imagine al in acest mod s-ar evita un conflict de nediscriminatoriu la serviciile
copilului in mai multe texte legale. interese intre minor si cel care il educaționale fiind un deziderat
Astfel, art 22 alin 3 din lege arata ca reprezintă legal, ori cel care il asistă proclamat in condițiile in care este
participarea la dezbaterile publice a din punct de vedete juridic, conflict ce cunoscut faptul că pentru anumite
copilului in varsta de pana la 14 ani in ar putea duce in cele din urma la categorii de copii exercitarea acestui
cadrul unor programe audio-vizuale se paralizarea acestui drept de către drept este deosebit de costisitoare ca
face numai cu consimțământul scris al titularul său urmare a situației acestora ca urmare a
acestuia si al părintelui ori după caz al Legea 272/2004 prevede dificultăților financiare cu care se
reprezentantului legal. in mod expres ca in situația încălcării confrunta.
Copii nu pot fi folosiți sau anumitor drepturi, copilul poate sa Este vorba de exemplu de
expuși de către părinți sau de către alte depună singur plângeri cum ar fi: in copii cu dizabilități pentru care sunt
persoane in scopul de a obtine avantaje cazul solicitării schimbării felului necesare masuri suplimentare care sa le
personale sau se a influenta deciziile învățăturii, educației religioase si permită accesul la educație in condiții
autorităților publice. In acest context, domiciliului. Acest drept este similare ori poate fi vorba de copii
titlul 2 al deciziei 220/2011 a recunoscut copilului care a împlinit refugiați sau de copii din mediul rural.
consiliului național al audiovizualului vârsta de 14 ani. In cazul copiilor refugiați, art 6 di
este consacrata in totalitate respectării Autoritățile destinatare legea 1/2011 prevede expres ca dr la
dr minorului in programele ale plângerii formulate trebuie sa educație este recunoscut in mod egal
audiovizuale. trateze cu maxima seriozitate cererea minorilor care solicită sau au dobândit
Astfel, aici se precizează copilului si in virtutea dr la viată o formă de protecție in România,
faptul că condițiile de participare a privată să asigure confidențialitatea minorilor străini, apatrizi a căror ședere
minorului la un program audiovizual răspunsului pe care aceștia il pe teritoriul României este recunoscuta
trebuie sa tina seama de sensibilitatea formulează. conform legii.
si vulnerabilitatea specifice vârstei, dar Ca o garanție a acestui dr, Tot in virtutea pp
si de personalitatea minorului legea 272/2004 a decis înființarea nediscriminării, in România statul
respectiv. Este motivul pentru care telefonului copilului. Recunoașterea garantează dr la educație al tuturor
codul de reglementare a conținutului acestui drept complinește statutul persoanelor cu cerințe educaționale
audiovizual face distincție intre juridic al copilului, confirmând dată speciale.
condițiile care se aplica unui minor in plus recunoașterea acestuia ca Pentru a putea fi
prezentat in programele de știri si subiect de drept capabil sa participe la beneficiar al dr la educație
vârsta acestuia. viața socială. instituționalizată, părintele sau după
Ca notă comuna caz, reprezentantul legal are îndatorirea
indiferent de natura programului Dr copilului la educatie de a înscrie copilul la școală si de a
audiovizual, pentru protejarea imaginii si la activitati recreative si culturale depune diligentele necesare pt ca
copilului este obligatoriu Evoluția lumii acesta sa frecventeze școala
consimțământul acestuia cumulativ cu contemporane odata cu progresul In virtutea calității sale de
acordul părintelui ori reprezentantului economic si diversificarea aspirațiilor ocrotitor, părintele are prioritate in
legal. umane, cunoaște o permanenta alegerea felului educației, dr
Legea 272/2004 interzice extindere a dr si libertăților recunoscut de legea cadru. Cu toate
de asemenea sa se dea publicității orice fundamentale ale omului. In cadrul acestea, in calitatea sa de participant la
date referitoare la săvârșirea de fapte acestora o importanță tot mai mare o viața socială copilului ii este
penale de către copilul care nu are asigurarea de drept si de fapt a dr recunoscută libertatea de a solicita
răspunde penal. Tot ca o aplicație, art copilului. In ansamblul acestor drepturi părinților schimbarea felului învățăturii
93 stabilește ca audierea in instanță a pot fi amintite in primul rând cele ce sau al pregătirii profesionale ori a
copilului abuzat sau neglijat se poate privesc sănătatea, sănătatea si locuinței necesare desăvârșirii
face numai in camera de consiliu, in supraviețuirea copilului ,drepturi vitale învățăturii sau pregătirii sale
prezența unui psiholog si numai după o dacă ținem cont de realitățile existente profesionale.
prealabila pregătire a copilului, iar pt in diferite colturi ale lumii. Cu toata Codul civil in art 498 si
înregistrarea cu mijloace audio-video prioritatea unor asemenea drepturi, un legea 272/2004 condiționează aceasta
este obligatoriu consimțământul alt drept poate fi recunoscut ca libertate de împlinirea vârstei de 14
acestuia. fundamental prin faptul ca de el ani.

S-ar putea să vă placă și