Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE LECTURA NR.1.

PENTRU ACTIVITATEA DE PRACTICA


LEGE Nr. 272 din 21 iunie 2004
republicată privind
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Titlul documentului : LEGE Nr. 272 din 21 iunie 2004 reactualizata si republicată privind
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Cuvinte cheie:
 Drepturile copilului
 Identitatea copilului
 Ocrotirea parinteasca

Scopul studierii:
Scopul studierii este acela de a-mi imbogati cunostintele necesare in domeniul de
activitate pe care-l studiez, cunostinte ce privesc protectia drepturilor copilului

Analiza textului:

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,


republicata 2014, este structurata pe douăsprezece capitole pe baza cărora sunt
fundamentate concis masurile si actiunile de asistenta sociala ce privesc protectia
drepturilor copilului. Pentru a explica cat mai eficient si coerent prevederile
acestei legislatii vom aborda fiecare capitol in parte. Astfel in cele ce urmeaza vom
descrie urmatoarele:
 Dispozitii generale si definitii,
 Drepturile copilului,
 Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
parintilor sai,
 Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat.
Discutam asadar, despre primele patru capitole ce au in vedere evidentierea
interesului superior al copilului, a mediului familial, a drepturilor acestuia dar si
sanatatea, educatia si bunăstarea lui. In acest sens regasim in Art.2 afirmatia ca:
“Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi
deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele
private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. ”
Noţiunea de copil este definită pentru prima dată în legislaţia naţională, prin legea 
nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care la art.4

1
defineşte copilul ca fiind: “ persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a
dobândit capacitatea deplină de exerciţiu “, în conformitate cu legislaţia
internaţională, respectiv Convenţia privind drepturile copilului, cu excepţia
cazurilor când în baza legii aplicabile copilului, majoratul e stabilit sub această
vârstă( desi in țara noastră nu este cazul).

Potrivit art.9 din Legea 272/2004 copilul “ este înregistrat imediat după naştere şi
are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi,
dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de
aceştia. “
Drepturile copiilor pot fi grupate în trei categorii:
 drepturi de protecţie: care fac referire la protecţia împotriva oricăror forme
de abuz fizic
 drepturi de dezvoltare: care fac referire la la disponibilitatea şi accesul la
toate tipurile de servicii
 drepturi de participare: care fac referire la implicarea copilului în deciziile
care-l privesc
Drepturile de participare le oferă copiilor posibilitatea de a-şi exprima
părerile, de a discuta problemele pe care ei le consideră importante, precum şi de a
căuta şi a primi informaţii relevante pentru ei. În unele cazuri, legislaţia
românească permite în mod explicit copiilor să aibă un cuvânt de spusdupă o
anumită vârstă. De exemplu, religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi
schimbatăfără consimţământul acestuia. Mai mult, copilul care a împlinit 16 ani
poate să îşi aleagă singur religia.
Conform art.27 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau
lingvistice are dreptul laviaţa culturală proprie, la declararea apartenenţei sale
etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi la dreptul de a folosi
limba proprie în comun cu alţi membri aicomunităţii din care face parte .

Avem ca prioritate interesul superior al copilului şi pentru a evita efectele negative


ale instituţionalizării la o vârstă fragedă, precum şi efectele unei spitalizări
prelungite, România a ales să interzică plasarea copiilor sub vârsta de 2 ani în
servicii de tip rezidenţial. Acest plasament va fi permis doar în cazul în carecopilul
suferă de un handicap sever şi este dependent de servicii specializate de protecţie
de tip rezidenţial. 
În vederea sprijinirii integrării în societate a tinerilor care parasesc centrele de
plasament şi a dobândirii unui loc de muncă, aceştia pot beneficia de protecţie
specială şi după împlinirea vârstei de 18 ani, chiar şi atunci când îşi continuă
studiile, pe o perioadă de doi ani.

2
 Legea interzice orice formă de pedeapsă corporală aplicată copiilor.
In articolele ce au urmat s-au clarificat rolul parintilor in respectarea
drepturilor copilului si rolul autorităților administrației publice centrale și locale in
respectarea și promovarea drepturilor . Legea 272/2004 recunoaşte că
responsabilizarea familiei nu se poate realiza fără abordarea sistematică a
problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora.
Incepând cu articolul 46 se are in vedere sănătatea și bunăstarea copilului,
menționăndu-se faptul că : “accesul copilului la servicii medicale şi de recuperare,
precum şi la medicaţia adecvată stării sale în caz de boală este garantat de către
stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi de la bugetul de stat.”

S-ar putea să vă placă și