Sunteți pe pagina 1din 5

ȘTIINȚE ALE NATURII – clasa a III-a

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Curriculum nucleu
Număr de ore: o oră/săptămână Total: 17 ore/semestru; 34 ore anual
PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.


CRT SĂPT. CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
1. Corpurile. 1. Explorarea caracteristicilor DOMENIUL: Științele fizicii
Proprietăți unor corpuri, fenomene și Corpuri - proprietăți
ale corpurilor procese ●Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere,
masă, volum)
1.1, 1.2
●Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare în funcție de
2. Investigarea mediului formă și volum
înconjurător folosind ●Proprietățile unor metale. Utilizări
I, II, III, instrumente și procedee ●Magneți. Utilizări ale magneților. Busola
6 ore
IV, V VI specific
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 Corpurile. Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare,lungime, întindere,
masă, volum)
Stări de agregare
Metalele. Proprietăți și utilizări
Magneți. Utilizări ale magneților
Recapitulare
Evaluare
2. Interacţiuni 1. Explorarea caracteristicilor DOMENII: Științele fizicii; forțe și efecte
dintre unor corpuri, fenomene și Corpuri – proprietăți; forțe și efecte
VII corpuri. procese 1.2 ● Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată, 5 ore
Forţe și rapiditate)
efecte

1
2. Investigarea mediului ● Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, electrică, de
înconjurător folosind contact - frecarea)
instrumente și procedee ● Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, mișcare)
Mișcare și repaus
specific
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5
Interacţiuni dintre corpuri. Gravitaţia
VIII, IX, Interacţiunea de contact (frecarea). Interacţiunea electrică
X, XI Recapitulare
Evaluare
DOMENII: Științele pământului; Științele fizicii
Pământul - mediu de viață ; tipuri de transformări ale materiei
● Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări
● Mișcarea apei pe suprafața Pământului
● Schimbări ale stării de agregare a apei.Topire, solidificare,
vaporizare, condensare
● Circuitul apei în natură
● Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
Apa, aerul, solul
Surse de apă. Mișcarea apei la suprafaţa Pământului
3. Pământul- 1. Explorarea caracteristicilor Transformări ale stărilor de agregare
mediu de unor corpuri, fenomene și Fenomene ale naturii. Circuitul apei în natură
viață procese Recapitulare
Evaluare
1.1, 1.2
XII, XIII 2. Investigarea mediului 5 ore
înconjurător folosind
instrumente și procedee
specific
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5
Recapitulare semestrială
XIV, XV, Corpurile. Proprietăți ale corpurilor
XVI Interacţiuni dintre corpuri. Forţe și efecte
Pământul- mediu de viață

2
4. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5
XVII o oră
semestrială

3
Semestrul al II-lea

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.


CRT SĂPT. CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
1. Omul și 1. Explorarea caracteristicilor DOMENIUL: Științele vieții ; științele pământului
mediul de unor corpuri, fenomene și Influența omului asupra mediului de viață
viaţă procese 1.1, 1.2 ● Poluarea apei, a solului, a aerului
Pământul - mediu de viață
2. Investigarea mediului
● Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă
înconjurător folosind Omul - menținerea stării de sănătate
instrumente și procedee ● Activitate și odihnă
I, II, III, specific 2.1,2.2,2.3
5 ore
IV, V 3.Rezolvarea de proble-me Poluarea apei, a aerului și a solului
din viața cotidiană Resurse naturale ale solului şi protejarea acestora
valorificând achizițiile despre Resurse naturale ale subsolului şi protejarea acestora
Menţinerea stării de sănătate a omului: activitate şi odihnă
propriul corp și despre mediul
Recapitulare
înconjurător 3.1, 3.2 Evaluare

2. Plantele 1. Explorarea caracteristicilor DOMENIUL: Științele vieții


unor corpuri, fenomene și Caracteristici ale lumii vii
procese 1.1, 1.2 ● Caracteristici ale viețuitoarelor (plantele) ; nevoi de bază - apă,
aer, hrană; creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire
2. Investigarea mediului
VI, VII, ● Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului
VIII, IX, înconjurător folosind 5 ore
X instrumente și procedee Plantele – nevoi de bază (apă, aer, lumină, căldură)
specific 2.1,2.2,2.3 Creşterea şi înmulţirea plantelor
Reacţii ale plantelor la diferite schimbări ale mediului
Recapitulare
Evaluare
3. Animalele 1. Explorarea caracteristicilor DOMENIUL: Științele vieții
XI, XII, unor corpuri, fenomene și Caracteristici ale lumii vii 6 ore
XIII,
procese 1.1, 1.2

4
XIV, XV, 2. Investigarea mediului ● Caracteristici ale viețuitoarelor (animalele) ; nevoi de bază - apă,
XVI înconjurător folosind aer, hrană; creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire
instrumente și procedee ● Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului (temperatura)
sau în diferite situații (pericol, mișcare)
specific 2.1,2.2,2.3
● Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile,
păsări, mamifere – caracteristici generale, exemple de reprezentanți
din mediul de viață apropiat

Mamifere şi păsări – caracteristici, creşterea şi înmulţirea lor


Insecte, peşti, amfibieni, reptile – caracteristici, creşterea şi înmulţirea lor
Nevoi de bază ale animalelor – apă, aer, hrană
Reacţii ale corpului animalelor la schimbări ale mediului
Recapitulare
Evaluare
4. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5, Recapitulare finală
finală 3.1, 3.2 Corpuri - proprietăți
Forțe și efecte ; tipuri de transformări ale materiei
XVII Pământul - mediu de viață o oră
Caracteristici ale lumii vii
Influența omului asupra mediului de viață
Omul - menținerea stării de sănătate