Sunteți pe pagina 1din 2

Program de intervenţie terapeutică personalizată

Dislexie-disgrafie

Nume copil cu tulburare de limbaj:………………………………………….......................


Unitate şcolară-clasă:………………………………………………………………………….
Cadru didactic:………………………………………………………………………………….
Diagnostic logopedic: Disgrafie-dislexie

Problemele cu care se confruntă copilul:


- dificultăţi de analiză şi sinteză fonematică
- dificultati în respectarea regulilor gramaticale şi caligrafice
- omisiuni şi inversiuni de litere, grafeme, inversarea ordinii literelor în cuvânt
- prezentarea unor dificultăţi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic, preponderent
la majoritatea literelor, cu accent pe C-G, Ş-S-J-Z, P-B, F-V, R-L, T-D şi grupurile de litere:
CE,CI,GE,GI,CHE,CHI,GHE,GHI.

Nr Obiectivele Metode Activităţi Evaluare Observaţii


/crt intervenţiei -Mijloace
1. Dezvoltarea Explicaţia Exerciţii pentru Gradul de fineţe a
forţei musculare Demonstraţia coordonarea motorie mişcărilor , mâinii
a mişcărilor de Exerciţiul generală, independenţa si degetelor ,
fineţe a braţelor mâinilor, degetelor, stăpânirea
şi a mâinii -plastilina gimnastica mâinilor: instrumentului de
dominante -lipici, “modelam litere din scris (nivelul de
mărgele plastilină”, Inşirăm coordonare a
-fişe de lucru mărgele”, “urmăreşte mişcărilor).
traseul”, Uneşte punctele”
2. Discriminarea Explicaţia Exerciţii pentru -Recunoaşterea şi
vizuală si Exerciţiul constientizarea legăturii denumirea
kinestezico- Demonstraţia fonem-grafem. exerciţii de literelor de tipar şi
motrică a -alfabet recunoaştere , denumire , de mână
literelor. ilustrat scriere a literelor . -Identificarea şi
Diferenţierea -imagini denumirea
auditivă a -tablouri elementelor
sunetelor -litere grafice
simbolizate prin decupate componente ale
litere -plastelină literelor
-puzzle cu
litere
-caiet (fişe)
3. Discriminarea -joc didactic Exerciţii pentru distingerea Analiza si sinteza
auditivă,vizuală -demostraţia ordinei sunetelor în silabă fonetică a
şi kinestezico- -exerciţiul şi cuvânt cuvintelor
motrică a Analiza si sinteza fonetică -----monosilabice
literelor în -bisilabice
combinaţii de -analiza Discriminarea simbolurilor -trisilabice
silabe, cuvinte, -sinteza prin: -plurisilabice
propoziţii şi *comparare
realizarea *diferenţiere Formarea a
grafică a -alfabetar -optică(u,n,m,n,b,p, d,g) *minim 2 silabe
acestora -liste de -fonetică(f-v, t-d, din sunete date
cuvinte -auditivă(s-z,ş-j,t-d,c-g, *3 cuvinte care
-fişe ce-ge,ci-gi, ce-ci) încep cu….
individuale Formarea a 3
-plastilină Scriere si citire: cuvinte prin
-alfabetar *Cuvinte monosilabice din adăugire şi prin
ilustrat 2 şi 3 litere înlocuire de
-fişe *cuvinte bisilabice sunete(silabe)
individuale *cuvinte trisilabice
-cuvinte Formarea de silabe şi
paronime cuvinte prin
(imagini) *omisiune
-silabe *adăugire
decupate Exerciţii cu paronime
-litere Compunerea unor cuvinte
din silabe date
-comparaţia Completarea cuvintelor cu
demonstraţia silabe care lipsesc
-exerciţiul Ordonarea silabelor pentru
a forma un cuvânt cu sens
4 Scrierea corectă -exerciţiul Scrierea şi citirea cuvintelor Scrierea corectă
a cuvintelor , -comparaţia cu dificultăţi ,ce conţin: după dictare a
propoziţiilor, demonstraţia *diftongi minim 6
textelor, şi -explicaţia *triftongi propoziţii şi
orientarea -lucru *m înainte de*p si *b citirea lor
corectă în individual * grupuri de litere(ce-ci,ge- ulterioară
spaţiul grafic al gi,che-chi); Rezolvarea fişelor
caietului * grupuri de consoane individuale
-texte Copiere şi dictare de
prelucrate cuvinte structurate după:
-set de -confuzia grafemelor
exerciţii similar: C-G, Ş-S-J-Z, P-
-fişe B, F-V, R-L, T-D
individuale Şi cuvinte articulate.

DATA.........................................