Sunteți pe pagina 1din 1

Referat

Modelul digital al terenului


Realizat de: Dogot Vitalie
MTC an II, grupa 1
Modelul digital al terenului (MDT) este o reprezentare digitala a reliefului in spatiu, adica,
tinand cont de elevatie. MDT este o reprezentare a suprafetei continue a terenului utilizand puncte cu
coordonate orizontale x si y impreuna cu altitudinea z. Suprafata terestra este reprezentata printr-o
suprafata matematica care aproximeaza suprafata topografica a terenului. In sens mai larg, MDT poate
cuprinde si unele elemente suplimentare de genul discontinuitati ale terenului (creste, abrupturi, cursuri
de apă) sau valori ale pantelor.
La crearea unui model digital se porneşte de la harta digitală a terenului ce cuprinde curbele de
nivel şi punctele cotate, cu informaţia de înălţime asociată, râurile şi liniile de creastă reprezentate ca
linii 3D, rupturile de pantă, precum şi toate celelalte elemente care au o importanţă în modelarea
matematică a terenului.
Pornind de la coordonatele punctelor caracteristice ale terenului se procedeaza la o interpolare a
cotei oricarui punct pentru care sunt cunoscute coordonatele planimetrice x si y. Pentru realizarea
interpolarii automate este nevoie de un soft de interpolare care sa permita gasirea automata a punctelor
vecine punctului dat prin coordinate planimetrice x si y si interpolarea cotei z.
Modelul digital al terenului este o reprezentare complexa care are
caracteristici echivalente cu folosirea imaginilor satelitare, iar informaţia stocată
într-un model digital este mai uşor de folosit. Dintre domeniile unde modelul
digital al terenului poate avea o aplicabilitate imediată se pot enumera: analiza
sistemelor de telecomunicaţii (cu realizarea de profile ale terenului, analize de
propagare, reţele de transmisie şi alte aplicaţii specifice), proiectarea în domeniul
reţelelor de conducte (de exemplu aducţiunile de apa), comanda şi controlul
diverselor sisteme, precum şi în toate celelalte domenii în care este necesară
cunoaşterea informaţiei de altitudine în diverse puncte ale unei suprafeţe.
Achizitia datelor pentru generarea modelului digital al terenului pot fi:
ridicari topografice clasice, aerofotograme, imagini satelitare, GPS, digitizarea
curbelor de nivel de pe hartile si planurile topografice.
Metodele de interpolare sunt diverse si difera de la un model la altul in
functie de modalitatea de achizitie a datelor si calitatea dorita a modelului. Cele
mai des intalnite sunt interpolarea liniara si cea prin triangulatie