Sunteți pe pagina 1din 3

2.5.b.

Instrument pentru evaluarea competențelor

JURNAL REFLEXIV

 Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic Automecanica

Clasa a VII-a

Profesor: Ioan Aldea

Unitatea de învățare: Australia și Oceania. Antarctica

 În contextul acestei evaluări cu rol diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere competețele
fundamentale vizate de această disciplină.

De asemenea, s-au avut în vedere competențele specifice din programa aferentă anului curent de studiu,
putându-se astfel identifica acele cunoștințe, abilități, deprinderi care stau la baza performanțelor elevilor.

              În elaborarea testului au fost luate în calcul ca instrument de evaluare mai multe tipuri de itemi
(obiectivi, semiobiectivi) cu răspuns scurt și cu răspuns elaborat.

Ce am vizat?

Competente specifice/ activități de învățare:

1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici identificați în contexte diferite.

- recunoașterea termenilor și denumirilor geografice în texte diferite, surse grafice și cartografice;

2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice

- localizarea elementelor pe hărți la scări diferite;

3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul instrumentelor TIC/GIS și al elementelor din
matematică și științe 

- structurarea datelor obținute de pe site-uri cu informații geografice;

4.3. Explicarea relațiilor între grupuri de elemente, fenomene și procese ale mediului geografic

- stabilirea relațiilor cauzale/de intercondiționare între elemente, fenomene și procese geografice.

Itemii utilizați au vizat competențele selectate și au fost de tip:

C 1.1. - itemi obiectivi cu alegere multiplă – pondere 25%


C 2.1. – itemi semiobiectivi cu răspuns scurt/ de completare – pondere 25%

-        itemi semiobiectivi de tip întrebări structurate – pondere 24%

C 3.1. – itemi obiectivi de tip pereche – pondere 8%

C 4.3. – itemi subiectivi de tip eseu structurat – pondere 8%

NOTE OBŢINUTE: 

NOTA 10 9 8   7 6 5 4 3 2 1
OBŢINUTĂ
NUMĂR DE 5 9 13   2 - - - - - -
ELEVI
PROCENTE 17,3% 31% 44,8%   6,9% - -   - - -
 

MEDIA CLASEI: 8.58%

Se observă că majoritatea elevilor care au obţinut nota 10 şi îndeosebi nota 9 au reusit sa atinga toate
competentele propuse, elevii care au obtinut nota 8 nu au reusit sa atinga obiectivele 3 si 6 iar elevii care
au obtinut 7 nu au reusit sa atinga obiectivele 2, 3, 6.

              Pentru obţinerea unor rezultate mai bune şi respectiv a unor note mai bune se vor prezenta
criteriile de evaluare şi se va insista pe exerciţii de anatomie si fiziologie a organismelor, cu prezentarea
itemilor de evaluare. 

Ameninţări

     lipsa  motivaţiei elevilor;

     supraîncărcarea programei şcolare;

     numărul tot mai mic de ore din planurile-cadru alocate pentru studierea disciplinei geografie.

Modalităţi de remediere

      Propun ca măsuri de remediere pregătirea suplimentară a elevilor. De asemenea intenţionez pregătirea
elevilor cu rezultate bune, în vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare prevăzute în
calendarul activităţilor extraşcolare aprobate de MECTS.

    Pentru a verifica eficienţa planului de remediere propus, am decis o constantă analiză comparativă a
rezultatelor obţinute de elevi la testul acesta cu cele din testele sumative ulterioare.

S-ar putea să vă placă și