Sunteți pe pagina 1din 105

Istoria Farmaciei

Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice


Civilizaţia industrială

▪ sec. XIX în istoria ştiinţei şi a tehnicii:

→ etapa răspândirii tehnicii: în tot mai multe sectoare


de activitate;

→ producţia a evoluat în mod spectaculos: dinspre


manufacturi spre marea industrie maşinistă;

→ puterea morilor de apă: a fost înlocuită progresiv


cu forţa motoarelor;

→ turbinele hidraulice: au promovat motoarele


electrice;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Civilizaţia industrială

→ motoarele cu ardere internă au început să le concureze


pe cele cu aburi: s-a născut civilizaţia industrială.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Progresul general al ştiinţelor

▪ inteligenţele strălucitoare şi experimentatorii


talentaţi:

→ în sec. XIX: progresul general al ştiinţelor;

→ observaţiile şi cercetările lor: descoperirea


unor legi noi ale ştiinţelor şi la noi invenţii;

→ Alessandro Volta (1745–1827);

→ Amedeo Avogadro (1776–1856);

→ Humphry Davy (1778–1829);


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Progresul general al ştiinţelor

→ Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850);

→ Sir Michael Faraday (1791–1876);

→ Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923);

→ Pierre Curie (1859–1906);

→ Maria Skłodowska-Curie (1867–1934);

→ Albert Einstein (1879–1955);

→ Niels Bohr (1885–1962).


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Progresul general al ştiinţelor

Soţii Pierre şi Marie Curie în laborator.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Progresul general al ştiinţelor

Soţii Pierre şi Marie Curie în timpul descoperirii radiului.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Progresul general al ştiinţelor

Laboratorul (atelierul) în care Pierre şi Marie Curie au descoperit radiul.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Progresul general al ştiinţelor

▪ intrarea farmaciei într-o eră nouă era de altfel previzibilă:

→ cu mult înainte, numeroase materii prime de uz


farmaceutic, aduse din Orient şi din Lumea Nouă:

¥ au amplificat şi diversificat activitatea din oficine.

→ succesele chimiei, fizicii, botanicii, zoologiei:

¥ au grăbit debarasarea farmaciei de empirism;

¥ au făcut posibile nenumărate clarificări.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor

▪ pe la sfârşitul sec. XVIII şi în primii ani ai sec. XIX:

→ preparând Magisterium opii, respectiv Sel de


Derosne, Robert Boyle (1627–1691), Charles Derosne
(1780–1846) şi Armand Séguin (1767–1835): destul de
aproape de separarea unei substanţe pure din opiu;

→ Antoine-François de Fourcroy: încercări de izolare


a unei componente active din Cinchonae cortex;

→ reuşitele lor: preludiul descoperirii alcaloizilor.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor. Sertürner

▪ Friedrich Wilhelm Adam Sertürner


(1783–1841):

→ a fost calfă în farmacia din Einbeck;

→ în câteva lucrări comunicate şi


publicate din 1805 şi până în 1815:
a izolat morfina din opiu, prezentată
drept o substanţă alcalină;

→ succesul lui a fost ca un semnal.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor. Sertürner

Friedrich Sertürner, în timpul descoperirii morfinei (1783–1841).


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor

▪ acceptarea ideii că în plante ar


exista substanţe alcaline:

→ în anul 1817: Pelletier şi


Magendie au descoperit emetina,
iar Robiquet narcotina;

→ în anul 1818: Meissner a izolat


veratrina şi a proclamat existenţa
clasei alcaloizilor.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor.

Pelletier şi Caventou

▪ Pelletier şi Caventou:

→ în 1818: au descoperit stricnina;

→ în 1819: colchicina şi brucina;

→ în 1820: au izolat cafeina, iar din

remediul Cinchonae cortex chinina

şi cinconina.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor. Pelletier şi Caventou

Caventou şi Pelletier, în timpul descoperirii chininei.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor. Pelletier şi Caventou

▪ farmaciştii profesori Pierre-Joseph Pelletier (1788–1842) şi

Joseph Bienaimé Caventou (1795–1887):

→ au binemeritat monumentul din faţa vechii Facultăţi

de Farmacie din Paris: rue de l’Observatoire nr. 4;

→ monumentul, care îi reprezintă pe cei doi savanţi

înveşmântaţi în robe: a fost distrus de bombe în 1945,

ulterior fiind refăcut (dar într-o formă diferită);


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor. Pelletier şi Caventou

→ trecând pe lângă statuie: un


erou din romanul lui Hemingway
recunoaşte în cei doi savanţi pe
„domnii care au inventat farmacia”.

„Ştiu cine sunt, spuse Bill, cercetând


cu privirea monumentul. Domnii care
au inventat farmacia”: „Fiesta” (1926),
de Ernest Hemingway (1899–1961).

Vechiul monument din Paris,


ridicat în onoarea lui Pelletier şi Caventou (7 septembrie 1900).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor. Pelletier şi Caventou

Monumentul ridicat în onoarea lui Pelletier şi Caventou, refăcut


după bombardamentele din anul 1945 (sub forma unei fântâni).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor.
Pelletier şi Caventou

▪ extracţia industrială a chininei:

→ în 1826, Pelletier şi Caventou:

¥ fabrică de chinină: construită


la Neuilly, în marginea Parisului;

¥ au considerat chinina ca pe
unul dintre cele mai importante
medicamente.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor.

Pelletier şi Caventou

→ în 1827, Caventou a publicat lucrarea

Sur la fabrication de sulfate de quinine:

¥ a declarat că noua tehnologie nu trebuie

secretizată, ci oferită oricui va fi în stare

să o pună în slujba umanităţii: consecinţa

imediată a fost deschiderea unei fabrici

concurente chiar în Paris.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice
Descoperirea alcaloizilor

▪ şi nu au fost doar Pelletier şi Caventou:

→ în 1819: Oersted a descoperit piperidina;

→ în 1820: Runge a izolat cafeina (autonom);

→ în 1821: Robiquet a izolat şi el cafeina;

→ în 1832: Robiquet a descoperit codeina;

→ în 1848: Georg Franz Merck (1825–1873)


a izolat papaverina;

→ în 1850: Niemann a descoperit cocaina;


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Descoperirea alcaloizilor

→ în 1862: Wöhler a izolat şi el cocaina (independent);

→ în scurt timp, în Germania, farmacistul Heinrich


Emanuel Merck a introdus, în fabricile sale, tehnologii
de extracţie şi de purificare pentru alcaloizi:

¥ firma E. Merck a început să fabrice: morfină (1827),


veratrină (1828), stricnină (1829).

→ până la sfârşitul sec. XIX: peste 20 de alcaloizi,


dintre cei mai importanţi pentru terapeutică.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Succesele fitochimiei farmaceutice

▪ în cadrul ştiinţelor farmaceutice:

→ s-a declanşat marea etapă a separării şi

identificării principiilor active din drogurile

medicinale;

→ în sec. XVIII, Neumann şi Gaube au izolat

în stare pură timolul, camfora, mentolul:

prin procedee fizice (distilare, sublimare);


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Succesele fitochimiei farmaceutice

→ Sertürner, Pelletier, Caventou, dar şi


precursorii:

¥ au inventat procedee complexe pentru:

√ extracţia cu unul sau mai mulţi solvenţi;

√ izolarea prin precipitare alcalină,


concentrare etc.;

√ purificarea prin schimbări repetate de


pH, cristalizări etc.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Succesele fitochimiei farmaceutice

→ în 1830, firma E. Merck: a început să fabrice


santonină (lactonă sescviterpenică antihelmintică);

→ numeroase glicozide izolate: amigdalina (1830),


strofantina (1869), digitoxina (1899) etc.;

→ s-a înţeles că puteau fi cunoscute secretele din


Opium, Cinae flos, Cinchonae cortex, Coffeae semen,
Strychni semen, Strophanthi semen, Digitalis
purpureae folium şi din celelalte droguri medicinale.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura chimică

▪ se demonstrase clar importanţa şi utilitatea cunoaşterii


proprietăţilor fizico-chimice ale fiecărei substanţe:

→ fără de care n-ar fi fost posibilă izolarea principiilor


active din produsele naturale medicinale;

→ în etapa abia deschisă, se putea astfel determina


compoziţia procentuală a diverselor substanţe:

¥ însă descifrarea complicatelor structuri chimice


devenea cu atât mai necesară.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura


chimică

▪ John Dalton (1766–1844), în cartea sa, New


System of Chemical Philosophy, publicată la
Berlin, în anul 1812: a formulat teoria atomică
modernă;

▪ suedezul Jöns Jakob Berzelius (1779–1848),


cu o perseverenţă ieşită din comun:

→ a determinat compoziţia procentuală pentru


2000 de combinaţii;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura chimică

→ a calculat masele atomice a 45 de elemente;

→ a propus ca simboluri pentru elementele

chimice iniţialele denumirilor lor latineşti;

→ a explicat reacţiile chimice – teoria dualistă:

¥ legătura chimică: datorată atracţiei

electrostatice între sarcina pozitivă şi

cea negativă a diferiţilor atomi.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice
Compoziţia procentuală şi structura chimică

→ a definit noţiunile importante de: izomerie (1830),


polimerie (1831) şi cataliză;

→ a tipărit „Lucrări de fizică, chimie şi mineralogie”,


în 16 volume;

→ „Manualul de chimie”, redactat în opt volume;

→ publicaţia periodică „Rapoarte anuale asupra


progresului fizicii şi chimiei”, editată în trei limbi;

→ totuşi, încă nu se ajunsese la înţelegerea structurii


produşilor naturali.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura chimică

Statuia lui Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) din Stockholm.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura chimică

▪ Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829–1896),

contribuind cu două teorii noi:

→ a deschis calea înţelegerii şi cunoaşterii structurii

substanţelor organice;

→ a susţinut tetravalenţa atomului de carbon (1858);

→ a propus modelul hexagonal pentru structura

inelului benzenic (1865);


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura chimică

→ a făcut posibilă înţelegerea legăturilor covalente;

→ a creat baza teoretică pentru descifrarea formulei


structurale a compuşilor organici.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Compoziţia procentuală şi structura chimică

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829–1896).


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Sinteza chimică şi semisinteza

▪ tot în sec. XIX, chimia a realizat primele


medicamente de sinteză:

→ drumul a fost deschis în anul 1828:

¥ de către Friedrich Wöhler (1800–1882);

¥ cu sinteza ureei: nu este medicament;

¥ totuşi, această sinteză a desfiinţat


credinţa că substanţele organice se
produc doar în cele două regnuri vii.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice
Sinteza chimică şi semisinteza

▪ au urmat alte substanţe chimice de mare importanţă pentru


industria farmaceutică:

→ benzaldehida (1832);

→ anilina (1834);

→ anhidrida ftalică (1836);

→ acidul acetic (1845);

→ acetona (1857);

→ formaldehida (1867).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Sinteza chimică şi semisinteza

▪ medicamente cu structuri chimice necunoscute în natură:

→ nitritul de amil (1844); → trinitrina / nitroglicerina (1879);

→ antipirina (1883); → fenacetina (1887);

→ piramidonul (1896); → longeviva aspirină (1899) etc.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Sinteza chimică şi semisinteza

▪ clase întregi de substanţe farmaceutice


noi, foarte utile ca medicamente:

→ deşi pun la încercare capacitatea


organismului bolnav de a produce noi
sisteme enzimatice: altele decât cele cu
care prelucrează produşii naturali;

→ de aici riscul unor fenomene


secundare şi numeroase contraindicaţii.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Sinteza chimică şi semisinteza

▪ spre sfârşitul sec. XIX:

→ s-au obţinut şi cei dintâi derivaţi de


semisinteză;

→ o cale ingenioasă pentru succesele


de mai târziu ale industriei farmaceutice;

→ începutul a fost făcut cu derivaţii


semisintetici ai morfinei: heroina (1874),
dionina (1882).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Necesitatea cercetărilor farmacodinamice

▪ şi tot mai lipsea ceva:

→ în farmacii se preparau medicamente


noi: din substanţe cu acţiuni puternice;

→ pentru a recomanda cât mai corect


întrebuinţarea lor terapeutică era necesar
ca ştiinţa să descifreze:

¥ efectele medicamentelor în organism;

¥ locul şi mecanismul de acţiune.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic

▪ încă din cele mai vechi timpuri s-a simţit


nevoia cercetării medicamentelor din punctul
de vedere al acţiunii:

→ în Alexandria: fiziologul Erasistratos studia


modul diferit de acţiune al unor medicamente
asupra organismului;

→ pe la anul 200 î.Hr., Serapion şi alţi sceptici


din Şcoala Empirică: experimentau pe ei
înşişi medicamente, otrăvuri şi antidoturi.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic

▪ în sec. XVIII:

→ elveţianul Albrecht von Haller (1708–


1777): cercetase pe câini efectul midriatic
al preparatelor din Belladonna;

→ Anton von Störck (1731–1803):

¥ profesor la Facultatea de Medicină din


Viena;

¥ protomedicul Imperiului Austriac;


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul
preclinic

¥ medicul personal al împărătesei


Maria Theresia (1717–1780);

¥ a publicat, la Paris, între anii 1760


şi 1763:

√ rezultatele autoexperimentelor
farmacologice şi toxicologice cu
Cicuta, Aconitum, Colchicum,
Hyoscyamus şi Stramonium.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic

▪ pentru fundamentarea homeopatiei, Samuel Hahnemann:

→ a inventat metoda determinării patogeneziilor;

→ la subiecţi umani sănătoşi: administrarea treptată


a unor doze crescânde din medicamentul cercetat;

→ însemnările privind simptomele succesive ale


intoxicării: constituie tabloul denumit patogenezie;

→ patogenezia Arnica: tabloul indus de intoxicaţia


progresivă cu Tinctura Arnicae.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic

▪ medicii erau conştienţi de necesitatea experimentului:

→ pentru a cunoaşte efectele medicamentelor asupra


organismului;

→ cercetările întreprinse de antici, de Haller, Störck


şi Hahnemann: nu au avansat până la determinarea
locului şi a mecanismului de acţiune;

→ mai mult, acei predecesori: au promovat în special


autoexperimentul şi experimentul pe subiecţi umani.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic.


Claude Bernard

▪ Dr. Claude Bernard (1813–1878):

→ considerat creatorul (părintele) farmacodinamiei;

→ savantul care şi-a închinat viaţa noilor direcţii de


cercetare: a contribuit la fundamentarea metodologiei
experimentului preclinic;

→ instruirea iniţială: practicant de farmacie în Lyon;

→ a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din Paris;


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic.


Claude Bernard

→ preparatorul lui Magendie la Collège de France;

→ profesor de fiziologie experimentală la Sorbona;

→ profesor de medicină experimentală la Collège


de France;

→ a elaborat teoria şi practica experimentului preclinic:

¥ la Paris, în 1865: a publicat lucrarea Introduction à


l’étude de la médecine expérimentale.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Claude Bernard. Farmacodinamia.


Experimentul preclinic

Claude Bernard (1813–1878).


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice
Farmacodinamia. Experimentul preclinic.
Claude Bernard

→ pentru prima oară: a demonstrat şi a explicat


mecanismul fiziologic selectiv al substanţelor active
asupra organismului;

→ încă din 1845: începuse cercetarea acţiunii curarei;

→ a arătat că otrava curioasă a Amazonului provoacă


pierderea progresivă a mişcărilor:

¥ dispar, în ordine: vocea şi graiul, apoi mobilitatea


extremităţilor, a feţei şi a toracelui;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul
preclinic. Claude Bernard

¥ fără dispariţia facultăţilor mintale, nici a


sensibilităţii organelor de simţ sau a voinţei;

¥ doar ochii se mai pot mişca înainte de


moarte.

→ a demonstrat experimental că terminaţiile


nervoase motorii: reprezintă punctul de atac
din care curara declanşează paralizia plăcii
neuromotorii;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul
preclinic. Claude Bernard

→ a cercetat, în acelaşi mod:

¥ acţiunea stricninei, a oxidului


de carbon;

¥ diabetul experimental, funcţia


glicogenică a ficatului etc.

→ rezultatele experimentelor sale:


publicate între anii 1857 şi 1864.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic.


Claude Bernard

▪ pentru medicină şi farmacie, opera lui Claude Bernard


a argumentat cu claritate:

→ necesitatea experimentării fiziologice sistematice


în domeniul medicamentului;

→ erorile pe care le introduce calculul statistic;

→ necesitatea individualizării tratamentului după


încercări şi observaţii medicale repetate.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacodinamia. Experimentul preclinic.


Claude Bernard

▪ pentru studierea acţiunii medicamentelor:

→ a promovat definitiv cercetarea pe animale de


laborator în experimentul preclinic;

→ nu o dată experienţele pe subiecţi umani şi mai


ales autoexperimentele au generat accidente mortale;

→ cartea sa (1865): valoarea unui adevărat compendiu


de filosofia şi metodologia ştiinţelor biologice.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Claude Bernard. Farmacodinamia.


Experimentul preclinic

Memorial plaque in Paris marking the site of Claude Bernard’s


laboratory from 1847 until his death in 1878.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fermentaţia

▪ în linii mari, în medicină şi farmacie ştiinţa triumfa:

→ terapia medicamentoasă raţională: căi deschise;

→ totuşi, fermentaţia a fost o mare problemă a


activităţii din farmacii: cauză frecventă a degradării
produselor din depozite, pe durata conservării;

→ din timpuri străvechi, se preparau vinul, oţetul


şi berea, se dospea aluatul pentru pâine etc.: dar
fenomenul fermentaţiei încă nu era înţeles.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Louis Pasteur

▪ Louis Pasteur (1822–1895):

→ profesor de chimie la Liceul din Dijon;

→ profesor la Şcoala de Farmacie din


Strasbourg;

→ profesor la Şcoala de Farmacie din


Lille;

→ profesor de geologie, fizică şi chimie


în Paris: din 1867, la Sorbona.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Louis Pasteur

▪ a cercetat şi a reuşit să descopere toate


datele ştiinţifice din care:

→ a formulat teoria fermentaţiei: ca rezultat


al activităţii microorganismelor;

→ a creat bacteriologia şi inframicrobiologia;

→ a descoperit originea bacteriană a bolilor


infecţioase;

→ a descoperit asepsia şi imunizarea activă.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Louis Pasteur

▪ în domeniul farmaciei:

→ pe lângă explicarea fermentaţiei;

→ concluziile fizico-chimice ale lui

Pasteur au făcut posibilă elaborarea

metodelor pentru: realizarea asepsiei,

obţinerea sterilizării, prepararea

substanţelor antiseptice etc.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Louis Pasteur

Louis Pasteur (1822–1895).


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

▪ până nu demult, pentru absolvirea studiilor superioare:

→ farmaciştii erau nevoiţi să înveţe medicina;

→ în mod curent, până după sfârşitul sec. XVIII:

¥ din cauza lipsei unui învăţământ de farmacie;

¥ precum şi a numărului mic de universităţi;

¥ farmaciştii se calificau în oficine: prin instruirea


timp de cinci ani, ca elevi (certificat tirocinal).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul


de farmacie în universităţi.
Diplome şi titluri

▪ elevul primea atestatul de farmacist:

→ la sfârşitul perioadei de stagiu;

→ doar după susţinerea unui examen


în faţa unei comisii: prezidată de către
medicul reprezentant al autorităţii
orăşeneşti.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

▪ în sec. XIX, amplificarea cunoştinţelor ştiinţifice:

→ a determinat universităţile să ofere farmaciştilor


pregătirea superioară: la nivelul progresului chimiei,
fizicii, biologiei, medicinii;

→ încă de la începuturi, Universitatea din Paris şi


Universitatea din Viena: erau considerate modele de
organizare, care au influenţat evoluţia învăţământului
superior din întreaga lume.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie

în universităţi. Diplome şi titluri

▪ în Franţa, printr-o Lege din anul 1803 (Napoleon I):

→ învăţământul superior de farmacie: reorganizat ca

Şcoli de Farmacie în Paris, Montpellier şi Strasbourg;

→ se făceau şase ani de studii, repartizaţi egal: trei

ani în şcoală şi trei ani de stagiu practic în farmacie.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie

în universităţi. Diplome şi titluri

▪ tot în Franţa, cu privire la învăţământul de farmacie:

→ în anul 1840: în mai multe oraşe s-au înfiinţat şi

Şcoli pregătitoare de medicină şi farmacie;

→ după 1846: celor trei Şcoli de Farmacie din Paris,

Montpellier şi Strasbourg li s-a acordat rangul de

Şcoli Superioare de Farmacie.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

▪ doi mari & valoroşi medici şi-au început pregătirea în cadrul


sistemului de învăţământ farmaceutic din acel timp:

→ Claude Bernard: şi-a început instruirea ca


practicant de farmacie în Lyon, apoi a studiat
medicina la Paris;

→ Carol Davila (1828–1884): a urmat studii de


farmacie în Şcolile din Nantes şi Angers, apoi
cursurile Facultăţii de Medicină din Paris.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

▪ prin transformarea Şcolilor pregătitoare:

→ în anul 1874, iniţial în Lille, apoi în 1875: în Marsilia,


Nantes, Toulouse, Rennes, Clermont-Ferrand, Tours,
Anger, Limoges, Grenoble;

→ au luat naştere instituţii de învăţământ superior


medical şi farmaceutic: Şcoli de exercitare deplină
a medicinii şi farmaciei;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

→ în acele Şcoli, elevii urmau studii complete de


medicină sau de farmacie:

¥ puteau să-şi susţină toate examenele, cu excepţia


examenului de licenţă: trebuia promovat, obligatoriu,
într-o universitate.

→ Şcolile de exercitare deplină a medicinii şi


farmaciei au fost ulterior transformate în Facultăţi:
ultima, Şcoala din Grenoble, în anul 1954.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie în


universităţi. Diplome şi titluri

▪ în Europa, titlurile acordate farmaciştilor erau variate:

→ până spre jumătatea sec. XIX, la încheierea


stagiului de 4–5 ani, ca elevi în farmacie:

¥ tinerii instruiţi, dar fără studii universitare;

¥ promovau examenul final în faţa unei comisii


prezidate de autoritatea medicală a oraşului;

¥ şi din acel moment deveneau calfe de farmacist.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie

în universităţi. Diplome şi titluri

→ universităţile începuseră să califice farmacişti cu

studii superioare: ceilalţi au fost consideraţi calfe,

ceea ce însemna calificaţi fără diplome universitare.

▪ cel puţin două calfe de farmacist au devenit celebre:

→ Friedrich Sertürner, descoperitorul morfinei (1805–

1815): calfă de farmacist în oraşul german Einbeck;


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

→ Johann Martin Honigberger (1795–1869), celebrul


sas braşovean:

¥ pornit în 1815 spre fabuloasele lui aventuri: prin


Orientul Apropiat, Egipt, India şi Europa;

¥ ca medic a fost autodidact (şi globe-trotter);

¥ în farmaciile din Braşov şi Bistriţa, îşi făcuse


singurele sale studii: era, deci, calfă de farmacist.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

Johann Martin Honigberger (1795–1869), celebrul sas braşovean


pornit în 1815 spre fabuloasele lui aventuri, prin Orientul Apropiat,
Egipt, India şi Europa.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

▪ Statele Unite aveau farmacişti veniţi din Europa:

→ frecvent, francezi sau germani: stabiliţi în marile


centre New Orleans, New York, Philadelphia, Chicago;

→ în restul teritoriului, medicamentele comercializate:

¥ ca şi alte mărfuri: în diferite magazine (drug stores);

¥ de către persoane calificate: prin stagii într-o oficină


sau dând ajutor unui medic.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul


de farmacie în universităţi.
Diplome şi titluri

▪ în cadrul marilor universităţi europene:

→ se eliberau şi diplome pentru un titlu


mai înalt: magister (magistru farmacist);

→ studiile universitare se prelungeau


la patru ani: după care se susţinea un
examen;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul


de farmacie în universităţi.
Diplome şi titluri

→ era prezentată o probă practică de


excelenţă: chef-d’oeuvre (capodoperă);

→ se depunea jurământul profesional;

→ a fost un timp în care s-a impus şi


promovarea examenelor de limba latină
şi de gramatică.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Farmacia ştiinţifică. Învăţământul de farmacie


în universităţi. Diplome şi titluri

▪ magister-ul farmacist (pharmaciae magister):

→ reprezenta un superior autorizat să se ocupe de


îndrumarea elevilor în cadrul stagiului de practică în
farmacie etc.;

→ avea dreptul să activeze ca membru în comisiile


universitare: atunci când elevii în farmacie susţineau
examenul tirocinal (tironum – elev).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Justus von Liebig

▪ chimistul Justus von Liebig (1803–1873):

→ merită amintit cu privire la învăţământul superior;

→ la Giessen: a făcut să fie acceptat un laborator de


chimie într-unul din spaţiile Universităţii;

→ acelaşi lucru realizat la Universitatea din München:

¥ până la iniţiativa lui, din cauza stilului de lucru


neîngrijit: chimiştii erau izolaţi de lume în barăci,
la marginea oraşelor.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Justus von Liebig

→ le-a pretins chimiştilor din laboratoare să lucreze


foarte curat şi cu grijă:

¥ pentru a da exemplu: el însuşi făcea demonstraţiile


şi cercetările experimentale lucrând în frac.

→ în ştiinţă: a fost autorul metodei clasice de analiză


a C şi H din compuşii organici, dar şi descoperitorul
cloroformului şi al cloralului, al izomeriei etc.;

→ a fost creatorul industriei de îngrăşăminte chimice.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Justus von Liebig

Justus von Liebig (1803–1873) şi laboratorul de chimie din Giessen.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ începute în oficine, cercetările farmaceutice:

→ transferate treptat în întreprinderi industriale;

→ modelul de laborator de chimie iniţiat de Liebig:

¥ a antrenat universităţile în preluarea unei mari părţi


din domeniul cercetării medicamentului.

→ având caracter practic prin excelenţă, farmacia:

¥ a fost recunoscută ca ştiinţă abia în sec. XIX.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ în secolul industrializării:

→ numeroase firme de produse


chimice şi laboratoare de farmacii:
s-au orientat către fabricarea
preparatelor galenice;

→ cu producerea alcaloizilor şi
altor principii active: nu s-au
ocupat doar Pelletier, Caventou
şi Heinrich Emanuel Merck.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ în Anglia:

→ firma lui John Fletcher Macfarlan: fabricarea de alcaloizi;


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

→ firma GlaxoSmithKline (GSK) îşi are originea în Farmacia


„Plough Court”, cunoscută în Londra încă din anul 1715:

¥ în 1830: a devenit proprietatea lui John K. Smith;

¥ în 1875: a fost transformată în Smith, Kline & Co.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

→ în 1880, la Londra, farmaciştii americani Silas Mainville


Burroughs (1846–1895) şi Henry Solomon Wellcome (1853–
1936): au fondat cunoscuta firmă Burroughs Wellcome & Co.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ în Germania:

→ Johann Daniel Riedel (1786–1843) şi-a dezvoltat

firma pornind încă din anul 1814: de la străvechea

Schweizer Apotheke din Berlin;

→ similar, firma Schering a luat fiinţă în anul 1852,

din berlineza Grüne Apotheke: în 1864 producea

compuşi de iod şi de brom;


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

→ firma Friedrich Bayer & Co., datând din anul 1863:

¥ în 1888: producea fenacetină (acetil-p-fenetidină);

¥ în anul 1899, la Leverkusen: devenea renumita

producătoare a Aspirinei Bayer.

→ Albert Boehringer (1861–1939) a dezvoltat, în 1885,

la Ingelheim, pe Rin: industria recunoscută care şi-a

început activitatea fabricând acid tartric şi acid lactic.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

Imagine dintr-un laborator al firmei Bayer, în a doua jumătate a sec. XIX.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ în Elveţia, la Basel:

→ în anul 1889, Roche era o mică fabrică de extracte,


tincturi şi preparate galenice:

¥ în 1894: producea antifebrină (acetanilidă, acetanil),


fenacetină, acid salicilic;

¥ a evoluat în firma Hoffmann–La Roche & Co. Ltd.

→ în 1886, Jakob Alfred Kern (1850–1893) şi Edouard


Sandoz (1853–1928): au fondat firma Sandoz.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ în Italia, Pharmacia Corporation, înfiinţată de farm. Carlo


Erba (1811–1888), în 1853: a devenit Farmitalia Carlo Erba.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ în industria de peste Atlantic:

→ în anul 1852, firma Bristol–Myers


Squibb, a doctorului Edward
Robinson Squibb (1819–1900):

¥ a început să fabrice eter anestezic;

¥ producţia de eter a fost rentabilă


timp de 120 de ani: până când alte
anestezice au câştigat teren.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

→ firma Parke–Davis & Co. din Detroit, înfiinţată în

anul 1862: producea tincturi şi extracte vegetale;

→ William Erastus Upjohn (1853–1932), din Hastings

(Michigan): în 1886 a înfiinţat o fabrică de pilule;

→ în 1862, John şi Frank Wyeth din Philadelphia:

¥ au prezentat primul lor catalog ca angrosişti de

preparate livrate în sticle cu eticheta Wyeth.


Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

▪ farmacistul John Stith Pemberton (1831–1888):

→ spre sfârşitul sec. XIX: a inventat un produs de


mare succes din punct de vedere comercial;

→ experimentând timp de mulţi ani, într-un cazan de


aramă, în curtea casei sale din Atlanta (Georgia):

¥ în anul 1886 a stabilit proporţia ideală a unui


preparat din apă, zahăr, frunze de coca, seminţe
de cola, scorţişoară şi vanilie.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

→ farmacistul a ţinut secretă reţeta: pentru plata


datoriilor, fiul său a vândut-o, în 1892, unui afacerist,
care a lansat marca sub denumirea de Coca-Cola;

→ comercializată iniţial în farmacii: ca medicament


calmant, capabil să atenueze stările de disconfort;

→ cu timpul, a devenit cea mai vândută băutură


din lume: reprezentând simbolul tendinţelor de
mondializare (globalizare) a economiei.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Fabricile de galenice

Farmacistul John Stith Pemberton (1831–1888) şi dozatorul


de Coca-Cola folosit în farmaciile din S.U.A. (cca. 1900).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Forme farmaceutice noi

▪ diversificarea formelor
farmaceutice a fost impusă
de trei factori principali:

→ prepararea medicamen-
telor în farmacii (la masa de
receptură);

→ fabricile de galenice;

→ progresele farmacologiei.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice
Forme farmaceutice noi

▪ centenara seringă:

→ a fost utilizată la început pentru tratamentul şi


spălarea micilor cavităţi sau fistule;

→ în anul 1845: instrumentul injecţiilor subcutanate;

→ în 1852: reconstruită cu corp metalic şi piston


prevăzut cu şurub;

→ a devenit necesară pretutindeni: pentru prepararea


soluţiilor injectabile şi livrarea lor în fiole, ca forme
farmaceutice noi, s-a transferat în industrie.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Forme farmaceutice noi

▪ în anul 1835 au fost inventate capsulele


gelatinoase;

▪ iar comprimatele farmaceutice în 1843:

→ în anul următor – forme farmaceutice


produse industrial de fabricantul Smith,
Kline & Co.: brevet şi exclusivitate pentru
utilizarea termenului de tabloid (denumirea
noii forme farmaceutice).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Forme farmaceutice noi

▪ în 1873 au apărut caşetele din amidon: capsule amilacee;

▪ pilulele enterosolubile, inventate în anul 1884:

→ după administrare nu se dezagregau: au apărut


observaţii din partea medicilor, precum şi protestele
pacienţilor, care le eliminau întregi;

→ W. E. Upjohn a inventat, în 1885, pilula friabilă şi


garanta cedarea substanţei active în intestin: în 1886,
pe baza brevetului, şi-a construit o fabrică de pilule.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

▪ în epoca Renaşterii (sec. XIV–XVI):

→ s-au observat diferenţe de aspect şi de calitate:


un medicament preparat într-o farmacie sau în alta;

→ astfel, s-a ivit problema uniformizării tehnicilor de


preparare a medicamentelor:

¥ rezolvarea acestei probleme a constat în redactarea


farmacopeilor ca manuale oficiale şi impunerea prin
lege a respectării regulilor de preparare.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

▪ după ce au trecut mai mult de trei


secole de la elaborarea primei
farmacopei, au avut loc două
schimbări importante:

→ prima schimbare a fost impusă de


concluziile experimentelor lui Claude
Bernard: este necesară asigurarea
caracterului reproductibil al efectului
medicamentos, în funcţie de doză;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

→ cea de a doua schimbare derivă


din cantitatea mare în care se
produce un medicament industrial:

¥ o fabrică furnizează produsele ei


farmaciilor dintr-o ţară întreagă şi
chiar din teritoriile mai multor ţări;

¥ un fabricat cu un eventual defect


de calitate: poate fi ineficient sau
dăunător pentru mii şi mii de pacienţi.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

▪ astfel, s-a pus problema standardizării:

→ după terminologia franceză: problema


normalizării;

→ primele măsuri vizând standardizarea:

¥ aplicate în anul 1883, la firma Parke–


Davis & Co. din Detroit: specializată în
fabricarea de galenice, respectiv tincturi
şi extracte vegetale.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

▪ profesorul Albert Brown Lyons (1841–


1926) a realizat cercetările de laborator şi
elaborarea tehnologiilor corespunzătoare;

▪ Parke–Davis & Co.:

→ în anul 1883, firma prezenta o ofertă pe


care erau înscrise 20 de Normal Liquids:

¥ în textul explicativ al fiecărui produs:


termenii de standard şi standardizare;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

¥ se menţiona conţinutul obligatoriu cerut de


Farmacopeea S.U.A. (National Dispensatory);

¥ se arăta în ce anume consta standardizarea;

¥ era precizată metoda de control analitic.

→ între produsele înscrise în oferta firmei:

¥ Tinctura Belladonnae, cu 0.44% alcaloizi


exprimaţi în atropină: o variantă din frunze
şi alta din rădăcini;
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

¥ tincturi preparate din Cinchonae cortex:

√ o variantă de la Cinchona calisaya şi alta


de la C. succirubra;

√ controlabile sub aspectul unui conţinut


minim de chinină, respectiv de cinconină.

→ în 1897, firma fabrica tincturi standardizate


din Cannabis şi din Strophanthus, precum şi
un extract standardizat din ergot etc.
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

Standardizarea medicamentelor

Fostul laborator de cercetare din Detroit, al firmei Parke–Davis & Co.


(în prezent Hotelul „Omni”).
Farmacia în secolul al XIX-lea. Fabricile de galenice

O nouă etapă,

un salt în evoluţie

▪ la sfârşitul sec. XIX, farmacia:

→ ca ştiinţă şi profesie a

preparării medicamentelor;

→ parcursese o nouă etapă;

→ realizase un adevărat salt în

evoluţie.

S-ar putea să vă placă și