Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la informatică

Clasa a IX-a
,, Conceptul de acțiune. Instrucțiunile unui limbaj de nivel înalt.”

Numele, prenumele__________________________________Data______________
1. Scrieți conform regulilor limbajului PASCAL expresiile:
a) (a+b)-2ab; ____________________________________
b) 6a²+15ab-13b²; ____________________________________
(a=b)(a-b). ____________________________________ 0 1 2 3 p.
2. Transcrieți expresiile PASCAL în notații obișnuite:
a) sqr(a)+2/sqr(b)
b) 2*a/(b+c)
c) 15*sqrt(a/(a-b))

a)

b)

c)
1 1 2 3 4 5 6 p.
3. În prezența declarațiilor:
var x : real;
i : intenger;
p : boolean;
s : char;
zi : (Luni, Marți, Mircuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică);
a)_____________________ b)______________________
c)_____________________ d)______________________
e)_____________________ f)_______________________
g)_____________________ h)_______________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 p.

4. Se consideră următoarele declarații corecte sau greșite?


type FunctiaOcupata= (Muncitor, SefDeEchipă, Maistru, SefDeSantier, Director);
StareaCivila=(Casatorit,Necasatorit);
var i : intenger;
x : real
f : FunțiaOcupata;
s : StareaCivila;

a)i:=ord(f)=15 d)i:=2*x-15
b)f:=Casatorit e)s:=pred(s)
c)x:=ord(f)=1 f)f:=succ(SefDeEchipa)
___________________________________________________________________

0 1 2 3 4 5 6 p.
5. Scrie un program PASCAL care afișează pe ecran valorile expresiei 15i (x+y).
Valoarea variabilei întregi i și valorile variabilelor reale x, y se citesc de la tastatură.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p.

6. Elabrează diagrama sintactică a instrucțiunii for :

0 1 2 3 4 5 6 27 8 9 10 p.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
43 42-41 40-37 36-30 29-22 21-16 15-11 10-8 7-5 4-1

Punctaj___________
Nota_____________