Sunteți pe pagina 1din 15

SC TRINETTE DESIGN SRL

TITLU PROIECT: Amenajari peisagistice-un pas catre un viitor curat si verde

2.1. Descrierea microintreprinderii “S.R.L. – D.”

Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie

SC Trinette Design SRL-D , a fost infiintata in luna aprilie a anului 2011, sub forma juridica de societate cu raspundere limitata, si
are ca obiect de activitate activitati de intretinere peisagistica-cod CAEN 8130. Mai exact, activitatea SC Trinette Design SRL , va
consta in amenajari peisagistice precum si comertul cu plante ornamentale de gradinarit. Ca tanar intreprinzator, am infiintat aceasta
societate comerciala dintr-o dorinta launtrica mai veche de a-mi desfasura activitatea in acest domeniu atat de frumos si anume cel
al amenajarilor peisagisitce, bunicul meu a lucrat si lucreaza si in prezent in amenajari peisagistice si gradinarit, fiind un gradinar cu
veche traditie in domeniu, experienta care pe viitor se va transforma intr-un avantaj competitiv. Viziunea echipei de coordonare,
este aceea de a putea oferi clientilor nostrii produse de cea mai buna calitate la un pret cat mai avantajos aspect ce va fi infaptuit atat
prin dotarea cu echipamente tehnologice cat mai performante dar si prin profesionalismul de care va da dovada personalul
nostru.Tocmai in aceasta idee, tehnicienii nostri vor urmari in permananta derularea procesulului tehnologic (amenajari teren,
insamantari, plante ornamentale adecvate) asigurandu-se astfel asupra calitatii serviciilor si produselor noastre viitoare . Mai presus
de toate acestea, pentru noi va conta calitatea serviciilor si produselor noastre care se vor bucura de notorietate si apreciere la nivel
local si nu numai. Localizarea fimei in mun. Rm Valcea, judetul Valcea constituie un real avantaj competitional intrucat in zona in
prezent nu functioneaza multe societati comerciale de profil versus o cerere din ce in ce mai mare de astfel de servicii (intretinere
gradini, amenajari peisagistice, mini sere si gradini botanice etc), astfel incat desfasurare activitatii economice se va derula fara
costuri suplimentare rezultate din transport, materia prima (seminte, plante ornamentale) fiindu-ne livrata la sediul societatii noastre.
Firma SC Trinette Design SRL, urmareste ca in viitor sa se poata dezvolta prin deschiderea de puncte de lucru in tara (magazine-
florarii) care vor functiona si ca centru de procesare a comenzilor in amenajarile peisagistice, totodata suntem hotarati de a
functiona si sa obtinem in system propriu plante ornamentale cu o valoare adaugata mult mai mare si sa ne extindem astfel sfera de
acoperire a serviciilor si produselor noastre, prin introducerea a doua directii noi:1. Producerea de plante ornamentale prin
infiintarea de sere proprii; 2. Producerea de servicii si produse cu ajutorul plantelor ornamentale si a celor rare cu o valoare adaugata
mai mare (gradini cu specific-japoneze, etc, amenajari de parcuri si locuri publice, locuri de recreere cu plante exotice, amenajari de
gradini botanice etc). Pentru realizarea acestor noi obiective, este nevoie ca SC Trinette Design SRL: 1.Sa se doteze cu echipamente
tehnologice cat mai performante in domeniul vizat; 2.Sa mareasca numarul de angajati (cu specializare specifica) proportional cu
noile cerinte.

2.2. Descrierea proiectului:


2.2.1. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea activitatii SC Trinette Design SRL, prin dotarea cu diverse echipamente si
urilaje specifice si oferirea de servicii si produse de o inalta calitate. Obiectivul general proiectului este relevant pentru zona de
dezvoltare a mun.Rm Valcea, judetul Valcea, pentru ca vine in intampinarea obiectivelor specifice ale stategiei de dezvoltare
regionala a Romaniei socio-economice pentru orizontul de timp 2007-2013, si anume: - Crearea de noi locuri de munca avand in
vedere scaderea numarului de lucratori in agricultura si alte cateva sectoare industriale; - Cresterea atractivitatii regionale si
dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic prin
amenajari peisagistice a locurilor de recreere si nu numai; -Cresterea competitivitatii zonale dar si regionale prin sprijinirea
microintreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii si calificarea resurselor umane. Obiective specifice ale proiectului: Crearea unei
ramuri in firma de amenajari peisagistice, dotata cu echipamente si utilaje tehnologice cat mai moderne, nepoulante, de calitate
superioara, care garanteaza rezultate superioare in domeniul gradinaritului si amenajarilor peisagistice: Motocositoare (1 buc),
Fierastrau mecanic cu lant (1 buc), Motocoasa mecanica (1 buc), Motounelata gard viu (1 buc), Refulator (1 buc),
Motoprasitoare (1 buc), Masina de tuns gazon (1 buc). Crearea a 5 noi locuri de munca.

2.2.2. Potentialii beneficiari ai proiectului


Beneficiari directi: 5 (cinci) persoane angajate prin proiect.
Beneficiari indirecti: familiile celor 5 (cinci) persoane angajate prin proiect, furnizorii de materie prima, autoritatile locale
2.2.3. Durata de implementare a proiectului
Durata de implementare va fi de max. 5 luni de la semnarea contractului de finantare.

2.2.4. Activitatile proiectului

Activitatea nr.1 Formarea echipei de implementare a proiectului si elaborarea planului de derulare si implementare a
proiectului. Echipa de coordonare a proiectului va include persoane specializate in serviciile de amenajari peisagistice, in domeniul
economic, cu experienta si bune cunostinte precum: management de proiect , legislatie financiara etc. si va fi formata din :-coordonator
de proiect; - responsabil tehnic si logisitica; -ofiter financiar. Pentru ca echipa de coordonare sa-si poata desfasura activitatea in conditii
optime, conducerea societatii va pune la dispozitia acesteia un birou, cu toate dotarile necesare (mobilier, calculator, imprimanta,
copiator, telefon, fax) si in care sa se poata pastra, in siguranta, toate documentele referitoare la proiect. Echipa se va intruni in Sedinte
de lucru saptamanale. In prima Sedinta se va face cunoscut proiectul, activitatile si planul de actiune, se vor desemna responsabilii
pentru fiecare actiune si detaliile de executie. In prima luna intalnirile echipei vor fi mai frecvente, in vederea definitivarii planului de
lucru, care va cuprinde procedurile de evaluare interna a modului de lucru, incluzand atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al
echipei. Scopul activitatii este pe de o parte constituirea unei echipe performante, instruite corespunzator in vederea derularii unui
proiect de asemenea amploare si, pe de alta parte, permanenta informare si evaluare a stadiului proiectului, aplicarea ajustarilor
necesare, comunicarea si colaborarea in cadrul echipei de proiect. Aceste intalniri vor avea loc la sediul firmei SC Trinette Design
SRL.Motivele pentru care este necesara elaborarea unui plan de implementare sunt urmatoarele: creste eficienta in realizarea
proiectului; membrii echipei inteleg mai bine ce responsabilitati le revin; se stabilesc niste repere in raport cu care se poate urmari si
controla derularea proiectului. Pregatirea planului de lucru va fi efectuata de catre echipa de implementare a proiectului. Planul de lucru
va cuprinde procedurile de evaluare interna a modului de lucru, incluzand: a) atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al echipei;
b) metodele de evaluare a modului de indeplinire a sarcinilor fiecarui membru al echipei; c) metode si modele interne de raportare; d)
perioada la care se vor prezenta rapoarte scrise; e) modalitatea de acces la documentele proiectului, pastrarea si arhivarea documentelor,
relatia cu furnizorii ce vor realiza in vederea dotarii firmei, preluarea sarcinilor unuia dintre membrii echipei in caz de concediu de
odihna sau de boala. Solicitantul proiectului, SC Trinette Design SRL are responsabilitati in cadrul proiectului si anume: -asigurarea
sumelor necesare acoperirii costurilor neeligibile ale proiectului, daca este cazul, si ale cofinantarii -punerea la dispozitia proiectului a
resurselor materiale si umane necesare bunei desfasurari a proiectului. Activitatea 1, include alte 3 subactivitati :1.1.Numirea echipei de
implementare a proiectului; 1.2.Impartirea sarcinilor de lucru; 1.3.Intocmirea planului de implementare. Evenimentele de referinta sunt:
-Procesul verbal incheiat cu ocazia constituirii echipei de proiect; - Planul de implementare a proiectului. Riscurile semnificative sunt:-
lipsa de interes a membrilor echipei de implementare; -nerespectarea termenelor prevazute in plan; -cauze de forta majora.Planuri de
rezerva pentru contracararea riscurilor: - adaptarea flexibila , a programului de desfasurare a activitatii. Rezultate asteptate: -buna
desfasurare a etapelor proiectului si intocmirea rapoartelor lunare ale echipei de proiect (avand la baza si rapoartele lunare ale
membrilor echipei de proiect).Responsabil: Coordonatorul proiectului. Activitatea nr.2: Organizarea si efectuarea procedurilor pentru
achizitia publica de echipamente si utilaje tehnologice. Pentru elaborarea documentatiei de achizitie publica, echipa de implementare a
proiectului va inainta in scris lista cu echipamente prevazute in bugetul proiectului. Echipa de implementare va elabora procedura de
achizitie care va contine: informatii generale, ofertele transmise furnizorilor, caietul de sarcini-daca este cazul, documente din care sa
rezulte achizitionarea in conditii de piata, contract de furnizare de produse. In cazul in care vor fi primite mai multe oferte din partea
furnizorilor se va analiza oferta financiara cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si financiar si se va face clasamentul final. In
termen de max. 48 ore de la stabilirea ofertei si/sau ofertelor castigatoare, achizitorul va transmite scrisori catre:-castigator si/sau
castigatori, pentru a fi invitati sa semneze contractul de furnizare bunuri, in termen de cel mult 3 zile lucratoare;-ofertantii eligibili
neselectionati cu motivatia alegerii ofertei castigatoare.Pe parcursul intregului proces de achizitie (atribuire a contractelor), se vor
respecta urmatoarele principii:- nediscriminarea; -tratamentul egal; -recunoasterea reciproca;-transparenta;-proportionalitatea;-eficienta
utilizarii fondurilor publice;-asumarea raspunderii. Responsabili din partea echipei de management a proiectului sunt coordonatorul de
proiect, coordonatorul tehnic si ofiterul financiar.Evenimentele de referinta sunt:-Elaborarea caietului de sarcini daca va fi cazul;
-Proces verbal de deschidere a ofertelor; -Proces verbal de atribuire; -Contract de furnizare echipamente tehnologice; Riscurile
semnificative sunt:- absenta unor oferte adecvate cerintelor in termenii fixati; -lipsa de interes a furnizorilor; -cauze de forta majora.
Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: - adaptarea flexibila in conformitate cu legea, a cerintelor din caietul de sarcini sau a
cerintelor tehnice avute in vedere de catre solicitant. Activitatea nr.3: Receptia si punerea in functiune a echipamentelor tehnologice.
Ofertantul castigator va semna contractul de furnizare cu SC Trinette Design SRL. Livrarea bunurilor va fi responsabilitatea
ofertantului. Bunurile vor fi ambalate astfel incat sa se asigure integritatea lor pe durata transportului si a depozitarii. Pe ambalaj vor fi
facute adnotari din care sa rezulte tipul produsului si conditiile de depozitare. Bunurile vor fi predate la beneficiari insotite de factura si
aviz de expeditie. Receptia cantitativa a bunurilor se va face la beneficiar, SC Trinette Design SRL si se va intocmi procesul verbal de
receptie in prezenta delegatului sau reprezentantul legal al furnizorului de echipamente. Oferatantul va livra si va demonstra ca
echipamentele tehnologice corespund cerintelor din specificatiile tehnice ale contractului. Comisia de receptie nu va accepta livrarea
bunurilor fara existenta acestor documente. In lipsa acestor documente nu se va accepta la plata bunurile achizitionate. Activitatea 3
include 2 subactivitati: 3.1.- Receptia echipamentelor; 3.2.-Instalarea echipamentelor. Responsabili din partea echipei de management a
proiectului sunt coordonatorul de proiect, coordonatorul tehnic .Evenimentele de referinta sunt:-Incheierea contractului cu furnizorul
bunuri.-Punerea in functiune a bunurilor-Inregistrarea in contabilitate a echipamentelor. In privinta asigurarii calitatii: calitatea se va
asigura prin oferirea termenelor cat mai mari de garantie , Riscurile semnificative sunt: -nerespectarea clauzelor contractuale de catre
furnizorul de bunuri; -politica in crestere a preturilor la bunurile licitate; -depasirea termenelor de livrare a bunurilor; -cauze de forta
majora.Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: - Adaptarea flexibila, in lei, a preturilor din buget, la nivelul preturilor de pe
piata .- Intocmirea de contracte cu termene flexibile in functie de contractant si de oferta cea mai buna. Activitatea nr.4: Selectarea,
angajarea si instruirea personalului. In vederea selectarii personalului de specialitate, imediat dupa semnarea contractului de finantare
va fi contactata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Si Formarea Fortei de Munca Valcea in vederea punerii la dispozitie a bazei de
date cu persoanele care intrunesc cerintele posturilor create prin implementarea acestui proiect. Se va avea in vedere angajarea unor
specialisti, tehnicieni cu experienta pentru in domeniul prelucrarii lemnului. Persoanele care intrunesc cerintele noastre vor fi rugate sa
ne contacteze.Beneficiarul va asigura oportunitati egale la angajare, fara restrictii cu privire la sex, varsta, rasa, etnie, religie,
dizabilitati, etc. Instruirea personalului va fi asigurata de furnizorii de echipamente. Acestia vor avea obligatia prin contract sa asigure
instruirea personalului care va utiliza echipamentele furnizate. La sfarsitul instruirii fiecare angajat instruit, va da o proba de lucru sub
indrumarea furnizorilor si va semna un angajament de folosire adecvata a echipamentelor. Activitatea 4 include 2 subactivitati: 4.1.
Anuntul, selectarea si angajarea personalului. 4.2.Instruirea personalului. Evenimentele de referinta sunt:- anunt in presa cu cerintele
posturilor create prin implementarea proiectului; - contracte de munca. In privinta asigurarii calitatii: calitatea se va asigura prin
angajarea de personal specializat si prin stabilirea unei metodologii clare de furnizare de servicii. Riscurile semnificative sunt:
-neclaritate in metodologia de lucru; -absenta specialistilor; -cauze de forta majora. Responsabili din partea echipei de management a
proiectului sunt: Coordonatorul de proiect, Coordonatorul tehnic. Activitatea nr. 5: Raportari si evaluari. La finalul fiecarei activitati se
vor redacta rapoartele narative si financiare atat pentru evidenta proprie cat si pentru realizarea rapoartelor intermediare (lunare) si cel
final la sfarsitul implementarii proiectului. Evaluarea etapelor se va realiza saptamanal, in sedintele de lucru ale echipei de coordonare.
Evaluarile interne in cadrul sedintelor se vor face cu instrumente specifice acestui tip de activitate. Numarul cererilor de rambursare
pentru acest proiect este va fi una si aceasta va fi depusa in luna 5 de implementare a proiectului. Aceasta activitate va fi realizata de
responsabilul legal, consultant si ofiterul financiar. Beneficiarul va asigura arhivarea documentatiei legata de implementarea proiectului
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobandite prin finantarea nerambursabila, timp de 3 ani de la data inchiderii oficiale a acestui
program.Responsabili din partea echipei de management a proiectului sunt coordonatorul de proiect si ofiterul financiar.

2.2.5.Resursele materiale implicate in realizarea proiectului

Un prim pas in asigurarea acestor resurse a fost deja intreprins, in baza unui contract de comodat prin care ni se confera
dreptul de utilizare, am intrat in posesia unui imobil si teren aferent utilizat de altfel in declararea sediului social Exista si o
platforma ce va fi utilizata in aprovizionarea cu materie prima (plante ornamentale, seminte, etc) prin care materia prima va fi
utilizata in procesul prestarii de servicii, respectiv amenajari peisagistice. Deocamdata firma nu dispune de mijloace de transport
proprii intrucat materia prima va fi adusa la sub conditia de livrare port-franco adica la poarta firmei.
3.1. MANAGEMENTUL SI RESURSELE UMANE ALE MICROINTREPRINDERII “S.R.L. – D.”

1.1.1 Descrierea resurselor umane

Suntem constienti de faptul ca suntem o entitate tanara, un spinn-off care va incerca sa se dezvolta, sa cresca si sa devina o
adevarata entitate economica capabila de a face fata tuturor incercarilor si rigorilor pietei, stiindu-se faptul ca totusi piata
amenajarilor peisagistice este o piata destul de pretentioasa mai ales in ceea ce privesc beneficarii casnici de astfel de servicii si
produse (flori si plante ornamentale). Consideram ca desi entitatea va fi manageriata de o tanara intreprinzatoare, aceasta are
avantajul de a proveni dintr-o in care se manifesta experienta profesionala in acest domeniu al amenajarilor peisagistice, bunicul
administratorului avand o vechime in acest domeniu de peste 25 ani ceea ce nu este putin lucru. In majoritatea cazurilor acest aspect
face ca anumite experiente profesionale sa fie transmise din generatie in generatie, mai ales ca amenajarile peisagistice sunt un
domeniu in care experienta practica este relevanta si definitorie. Se ajunge ca prin experienta dobandita de-a lungul timpului acesti
oamanei adevarati cunoscatori ai plantelor si ceea ce reprezinta ele sa poata intiui din priviri calitatea unui teren ce poate fi amenajat
intrucat calitatea acestor servicii va depinde de mai multi factori, dintre care amintim climatici si de sol ai zonei in care se realizeaza
amenajarile peisagistice. Intentiile noastre pentru viitor sunt ca toata aceasta experienta acumulata pe viitor sa fie dublata de anumite
programe informatice care pot reda in format 3D asa cum va arata lucrarea efectuata si care poate fi prezentata clientului ca si cum
ar fi in mijlocul gradinii amenajate, totodata se pot estima si anumite costuri ale lucrariin efectuate..Politica si obiectivele societatii
in domeniul resurselor umane: Managementul resurselor umane in cadrul firmei va presupune imbunatatirea continua a activitatii
tuturor angajatilor in scopul realizarii misiunii si obiectivelor organizationale. Actiunile manageriale la nivelul firmei iau in
considerare fiecare salariat ca pe o individualitate distincta cu caracteristici specifice. Prin structura si numarul de personal
societatea se va incadra in cadrul IMM-urilor, de la infiintare si pana in momentul implementarii proiectului va avea un numar de
personal 5 salariati, cu diverse calificative. In viitor structura de personal a SC TRINETTE DESIGN SRL va cuprinde un numar de
5 angajati (1 asistent manager, 1 contabil/economist; 3 lucratori amenajari peisagistice). Pentru asigurarea resurselor umane care sa
acopere atat posturile manageriale, cat si pe cele de executie, societatea parcurge urmatoarele etape secventiale: a) Recrutare; b)
Selectie; c) Pregatire; d) Evaluarea performantelor. Recrutarea presupune atragerea si trierea initiala a ofertei de resurse umane
disponibile pentru ocuparea unui anumit post. Scopul ei este acela de a limita un camp larg de salariati potentiali la un grup relativ
mic de persoane din randul carora se vor face, de fapt, angajarile. Cea de a doua etapa in asigurarea resurselor umane pentru
organizatie este Selectia adica alegerea unei persoane care va fi angajata din randul celor care au fost recrutati. Selectia este
reprezentata de o serie de etape prin care trebuie sa treaca persoanele care candideaza la un post pentru a fi angajat. Fiecare etapa
reduce grupul de salariati potentiali pana ce, in cele din urma, va fi angajata o singura persoana. Doua dintre instrumentele folosite
adesea in procesul de selectie sunt testarea si centrele de evaluare.Testarea reprezinta examinarea resurselor umane pentru
verificarea trasatorilor relevante necesare indeplinirii sarcinilor proprii posturilor libere. Ca si pregatirea, Evaluarea performantelor
este o activitate continua care se focalizeaza atat asupra resurselor umane existente in organizatie, cat si asupra noilor veniti.
Angajarea fortei de munca se face prin contractele de munca negociate intre patronat si salariat. Pentru munca prestata in conditiile
prevazute in contractul colectiv si cel individual de munca, fiecare angajat are dreptul la un salariu. Motivarea si mentinerea
resurselor umane in cadrul organizatiei are in vedere realizarea obiectivelor acesteia si satisfacerea nevoilor angajatilor cu
eliminarea sau minimalizarea pana la un nivel torelabil a riscurilor pentru acestia. Obiectivele strategiei de personal ale firmei SC
TRINETTE DESIGN SRL sunt: Asigurarea si selectia personalului; Pregatirea si dezvoltarea angajatilor; Evaluarea performantelor;
Recompensarea angajatilor; Relatiile de colaborare cu angajatii.Deciziile manageriale care privesc strategiile si politicile de
recrutare a personalului au in vedere in cadrul firmei urmatoarele aspecte: A) Identificarea si atragerea unui numar cat mai mare de
candidati pentru a obtine necesarul numeric si calitativ de angajati; B) Masura in care posturile disponibile sunt ocupate din
interiorul firmei una dintre cele mai importante politici este promovarea in interiorul firmei, fiind considerata corecta fata de
angajatii loiali; C) Efectele de recrutare sa duca la efectele asteptate, inclusiv la imbunatatirea imaginii de ansamblu a firmei.Deviza
SC TRINETTE DESIGN SRL se materializeaza in: munceste performant si in siguranta prin calitate, cu respect fata de mediul
inconjurator. Clientul, mediul si angajatii sunt situati permanent in centrul atentiei, urmarind satisfacerea tuturor cerintelor,
reducerea impacturilor negative ale activitatii organizatiei asupra mediului inconjurator, diminuarea riscurilor privind securitatea si
sanatatea angajatilor, fara ca prin aceasta sa fie afectata calitatea serviciilor si mentinerea increderii clientilor. Aceste deziderate sunt
realizate prin: I) Implicarea si motivarea angajatilor; II) Formarea si instruirea personalului; III) Educarea intregului personal in
sprijinul politicii si obiectivelor organizatiei si a conceptelor bazate pe satisfactia clientului, reducerea poluarii mediului si controlul
riscurilor; IV) Instruirea noilor angajati i perfectionarea periodica a celorlalti, punand accent pe lucrul in echipa si comunicare; V)
Evaluarea performantelor personalului, in scopul aprecierii necesitatilor de instruire si pentru a determina potentialul sau de
evolutie; VI) Instruirea angajatilor in vederea dezvoltarii profesionale si a cunoasterii obligatiilor individuale in domeniul securitatii
si sanatatii in munca; VII) Asigurarea securitatii si sanatatii la toate locurile de munca prin minimizarea sau eliminarea riscurilor
pentru intregul personal; VIII) Instruirea si constientizarea intregului personal privind problemele de protective a mediului; IX)
Imbunatatirea continua a performantelor in domeniul mediului si prevenirea poluarii in activitatea firmei; X) Diminuarea
impacturilor de mediu generate de activitatile organizatiei; XI) Conformarea cu legislatia actuala privind protectia mediului Si cu
alte cerinte aplicabile, referitoare la aspectele de mediu; XII) Costuri scazute de productie, asigurand totodata o calitate foarte buna
si o fiabilitate ridicata a produselor si serviciilor oferite; XIII) Promptitudine in livrarea produselor si in efectuarea serviciilor
oferite; XIV) Satisfacerea clientilor in conditii de transparenta.Planul de instruire si perfectionare anual al SC TRINETTE DESIGN
SRL se va concretiza in: a) instruirea personalului privind sanatatea si securitatea in munca la angajare, la nivel de organizatie si
periodic la locul de munca prin lectori interni; b) instruirea personalului privind activitatea individuala si profesionala si eventuala
notificare in fisa de personal; c) instruirea selectiva pe specialitati a personalului, la cursurile organizate de firme de specialitate,
privind introducerea si aplicarea de tehnologii noi de obtinerea de certificate, autorizatii, atestate, etc., cu examinari si eventual
notificari in fisa de personal.Politica salariala: Relatia contractuala intre angajat si administrator este Contractul Individual de
Munca incheiat pe perioada determinata sau nedeterminata si stabilirea renumeratiei lunare, negociate in urma interviului dat la
angajare si a CV - lui prezentat. Retributia acordata reflecta si motiveaza angajatul la locul de munca in functie de calitatea si
aptitudinile cu care este dotat, disponibilitatile de comunicare si a celor native sau cultivate care fac sa-si duca la bun sfarsit
sarcinile primite conform fisei de post.Pentru motivarea angajatilor, determinarea acestora in activitatea si stabilitatea locurilor de
munca, conducerea organizatiei procedeaza anual la: 1) cresteri salariale prin indexari selective la personalul remarcat o data sau de
doua ori pe an functie de productivitatea muncii: cantitate de cherestea produsa etc; 2) stimulari financiare prin acordarea de prime
pentru realizari deosebite la nivel semestrial sau anual personalului remarcat; 3) se va incerca in limita posibilitatilor financiare si
acordarea lunara de tichete de masa si la evenimente notabile: respectiv Anul Nou, Sarbatori pascale prin tichetele cadou; 4)
Acordarea la plecarea in concediu de odihna a unei indemnizatii suplimentare de concediu de odihna; 5) Posibilitatea in viitor
acordarii unui premiu jubiliar la implinirea unui numar de ani de activitate continua in firma la 10 ani, 15 ani, 25 ani, 30 ani, 35 ani;
6) Promovarea si cresterea corespunzatoare a renumeratiei pentru unii salariati din cadrul firmei. Prin acest tip de politica salariala,
precum si printr-un dialog permanent intre administratorul unic si salariatii nostrii speram a nu se inregistra nici un fel de conflicte
de munca de orice natura. Prin implementarea proiectului -Modernizarea prin tehnologizarea activitatii SC TRINETTE DESIGN
SRL- vor avea loc mutatii in randul personalului direct productiv, atat in cea ce priveste numarul, cat si structura meseriilor. Astfel,
avem in vedere ca in urmatorii 5 ani pe langa cei 5 angajati, se vor crea alte noi 4 locuri de munca - 1 lucrator inginer horticultor, 3
lucratori.

3.1.2.Detaliere pe activitati:

Activitatea Numar Pregatirea profesionala 3.1.3 Cine


de este angajatul
salariati ‘’cheie’’,
adica
Activitatea 1 Intretinere spatii verzi 3 gimnaziu/liceal persoana care
prin
Activitatea 2 Amenajari spatii verzi 3 gimnaziu
cunostintele
pe care le
Activitatea 3 Comert cu plante ornamentale 1 tehnic sau liceal
detine poate
influenta
mersul afacerii (daca este cazul)?

Angajatul cheie intr-o astfel de afacere este gateristul. Este persoana care prin cunostiintele dobandite de-a lungul vietii
profesionale numai prin practica de zi cu zi in acest domeniu. Afacerea fiind intr-o locatie cu bogata experienta in acest domeniu,
exista destui oameni pregatiti in acest domeniu

4.1. Descrierea investitiei propuse

Investitia propusa a fi efectuata prin proiect se compune din active corporale de natura mijloacelor fixe, dupa cum urmeaza:
Motocositoare (1 buc), Fierastrau mecanic cu lant (1 buc), Motocoasa mecanica (1 buc), Motounelata gard viu (1 buc), Refulator (1
buc), Motoprasitoare (1 buc), Masina de tuns gazon (1 buc). Motocositoare (1 buc.): Motocositoare din gama profesionala Grifon
515 SMotor Honda GX 270: 9.0 CPCutie de viteze in 4 trepte: 2 2 RSchimbare rapida a treptelor de mers inainte si inapoi.Priza de
putere independenta la 990 rot / min cu transmisie in baia de ulei.Ambreiaj uscat, cu control manual. Maner reglabil pe inaltime si
pe laterale, cu protectie antivibratii.Dispozitiv de siguranta al utilizatorului: MotorStopRoti cu anvelopa. Masa de taiere cu protectie
pentru cutit: 1.15m Motorul este pe benzina si pornirea cu starter, cu actionare manuala. Fierastrau mecanic (drujba-1 buc.): model
destinat uzului professional cu greutate redusa si putere mare ofera un raport greutate/putere foarte bun. Este echipat cu un motor
care furnizeaz un cuplu mare pe o plaja larga de turatie si de asemenea un consum de combustibil si emisii de gaze reduse. Sistemul
de pornire specific echipamentului tehnologic ofera o pornire usoars iar sistemul de injectie reduce considerabil intervalul dintre
schimburile filtrelor de aer. Furnizeaza un consum redus de carburant si un nivel al noxelor mai mic decat orice prevedere a
normelor in vigoare. Carter solid din magneziu rezistent la turatii mari si exploatere profesionals care asigura un interval mare de
service. Pompa de ulei cu debit reglabil. O pompa de ulei reglabila ofera sinei de ghidaj si lantului cantitatea corecta de lubrifiere
pentru fiecare sarcina. Marcaje pentru stabilirea directiei de doborare. Marcaje colorate pentru stabilirea directiei de doborare.
Maner posterior cu manson ergonomic. Design ergonomic, usor de manevrat. Sistemul de injectie mareste intervalul dintre doua
curatiri succesive ale filtrului de aer. Filtru de aer rezistent pentru intervaluri mari de service.Usor de intretinut datorita capacului
cilindrului cu deschidere rapida.Tensionarea lantului se face rapid si usor. Durabilitate maxima, destinat utilizarii intensive. Maner
frontal montat in unghi pentru o priza mai buna. Specificatii motor: Cilindree 73.5 cm; Putere 4.2 kW / 5.7 CP; Turatie ralanti 2700
rpm; Turatie maxima 9600 rpm; Diametrul cilindrului 51 mm; Cursa piston 36 mm; Distana intre volanta si aprindere 0.5 mm;
Distanta dintre electrozii bujiei 0.5 mm; Volum rezervor de carburant 0.7 lit; Volum rezervor ulei 0.37 lit; Tip pompa ulei debit
ajustabil; Debit pompa de ulei 5-22 ml/min; Echipamente de taiere; Pasul lantului 3/8"; Emisii zgomot 116 dB(A); Greutate (fara
echipament de taiere) 6.6 kg. Motocoasa mecanica (1 buc.): O motounealta usoara, conceputa pentru lucru in schimburi prelungite,
echipata cu motor de tip E-TECH® II in care emisiile de noxe sunt reduse la niveluri sub normele existente si viitoare fara a
compromite puterea. Potrivita pentru lucrul in parcuri, terenuri de golf, gradini, etc. Hamul ergonomic si manerele inclinate ofera o
pozitie de lucru foarte confortabila. Este echipata cu sistem de protectie combinat. Dotari: Maner ergonomic, Aparatoarea
combinata poate fi folosita atat cu cap trimmer, cat si cu cutit, Pompa de carburant proiectata pentru pornire foarte usoara.
Motounelata gard viu (1 buc): Aceasta unelata pentru intretinerea gardurilo vii este adecvata pentru utilizarea la garduri joase.
Refulator (1 buc): utilizata in curaterea frunzelor si a materialului usor din curti, gradini si parcuri. 28 cmc - 0,8kw- 1,1
cpCapacitate de suflare 12 mc/min. Viteza maxima a aerului 76 m/s. Greutate cu rezervorul gol, fara accesorii 4,35 kg.
Motoprasitoare (1 buc): Model profesional, puternic si manevrabil, cu sasiu ranforsat, destinat unei game largi de lucrari, de la cele
mai simple pana la cele solicitante. Dotat cu cutie de viteze mecanica in 3 trepte: 2 inainte si 1 inapoi, cu lubrifiere initiala,ce nu
necesita intretinere. Aceste motoscultivatoare au protectie pe ax impotriva umiditatii. Kit accesorii optionale: plug reversibil, roti cu
anvelope si contragreutati.Honda GX 160 OHV - 4,0 kw - 5,5 cp.Latime de lucru 60/90 cm. Greutate cu rezervorul gol, fara
accesorii 70,0 kg. Masina de tuns gazon (1 buc): Modelele Husqvarna Rider din seria PR sunt ideale pentru parcuri si gradini, unde
este necesar un utilaj mai compact, dar puternic. Datorita designului suplu si directiei articulate de la Husqvarna, modelele Rider din
seria PR sunt ideal de utilizat pe suprafete inguste. Latime de taiere si tractiune pe toate rotile (AWD) in functie de conditiile de
lucru. Kawasaki V-Twin OHV - 17 CP - Conectare rapida a uneltelor, gama larga de accesorii K66 - Combi 94/103/112 cm

4.2. Costul total al proiectului

Costul Aportul
Elementul de cost Credit
elementului propriu
(Denumirea elementului de pentru AFN
cost este denumirea tehnică fără TVA în numerar cheltuială
completă a acestuia. eligibilă
Motocositoare FERRARI 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00
515 S
Ferastrau cu lant 4,300.00 0.00 0.00 4,300.00
HUSQVARNA 576 XP
Motocoasa 1,800.00 0.00 0.00
HUSQVARNA 323 RII 1,800.00
Motounelata gard viu 2,000.00 0.00 0.00
HUSQVARNA
226HD75S 2,000.00
Refulator HUSQVARNA 1,800.00 0.00 0.00
125 BVX 1,800.00
Motoprasitoare 3,800.00 0.00 0.00
HUSQVARNA 860 HX 3,800.00
Masina de tuns gazon 26,300.00 0.00 5,232.00
HUSQVARNA 15 AWD 21,068.00
Plante ornamentale 42,568.00 0.00 42,568.00 0.00
Seminte gazon 4,256.80 0.00 4,256.80 0.00
Substante tratament 2,128.40 0.00 2,128.40 0.00
Ingrasamant gazon 2,128.40 0.00 2,128.40 0.00
Rafturi depozitare 8,513.60 0.00 8,513.60 0.00
  107,395.20 0.00 64,827.20 42,568.00
Total 100%   60.36 39.64
(2)=(3)+(4)+(5 (3)   (2)* (4)≥  (2)* (5) ≤ (2) *
  ) 50% 50% 50%

4.3.2. Surse pentru finanţarea TVA şi a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului :
Surse proprii

5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI:

Dupa incetarea finantarii achizitiei echipamentelor tehnologice, proiectul va genera cifra de afaceri si profit ce vor permite
desfasurarea activitatii curente, sustinerea si cresterea numarului de angajati ai companiei, achizitia in continuare de noi utilaje
pentru a mari capacitatea de a oferi produse si servicii catre clienti si pentru a diversifica produsele oferite. Dupa implementarea
acestor achizitii, directia de dezvoltare a companiei va fi catre instalarea de sere producere plante ornamentale si care va constitui o
alta etapa. Durabilitatea afacerii rezulta din capacitatea financiara de sustenabilitate proprie pe perioada operarii, astfel asa cum am
mentionat in prezentul plan de afaceri am estimat faptul ca cheltuielile de operare/exploatare vor fi integral acoperite, obtinandu-se
in acest sens un profit brut estimat anual de 241,9 mii lei, din care vom acoperi si impozitul pe profit estimat la suma de 8,6 mii lei.
Sursele de finantare sunt constituite strict din rulajul curent lunar al cifrei de afaceri, respectiv aprox. 20,16 mii lei/luna. pe perioada
urmatorilor trei ani consideram ca resursele umane implicate sunt cei 5 salariati rezultati din implementarea proiectului, insa luam in
calcul si o majorare a personalului de pana la 9 salariati in cazul in care activitatea economica va decurge conform planurilor
noastre de viitor.
5.3.3.CONCURENŢA:

a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piaţă? Enumeraţi principalele firme firme
concurente, interne sau externe – dacă este cazul.

Firme concurente: SC NATURA MAGI SRL; SC FLORARIA IRIS SRL si SC AGROEXPERT SRL

b) Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurenţei.
Punctele tari ale afacerii: experienta si traditia familiala in domeniul amenajarilor peisagistice si in comertul cu plante ornamentale;
pozitionarea geografica a firmei-costuri reduse in transportul materiei prime; flexibilitate in relatia cu diversi clienti; seriozitate in
respectarea angajamentelor luate faţă de clienţi; preturi competitive; raport calitate/pret ce va fi regasit in serviciile prestate si
produsele livrate. Punctele slabe: - necesitatea unor sere proprii de producere a plantelor si florilor ornamentale; lipsa de mijloace de
transport specializate proprii in transportul echipamentelor si a plantelor ornamentale care sunt fragile la transport.

c) Ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă?

Investitiile viitoare trebuie sa se concentreze pe infiintarea unor capacitatii de productie a plantelor ornamentale proprii dar mai ales
in cresterea valorii adaugate prin destinatia acestor serviicii catre export. Diversificarea productiei prin infiintarea de florarii care sa
functioneze ca si centre specializate in prelucrarea ofertelor privind amenajarile peisagistice.

d) Cum se compară preţurile Dvs. faţă de cele ale concurenţei?

Nu putem afirma faptul ca imediat ce demareaza afacerea vom vinde la preturi foarte joase fata de competitorii nostrii.

Oricum preturile negociate de catre noi sunt avantajoase dovada faptului fiind ca deja avem cereri si contracte semnate in acest sens.

5.3.4. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă? Care este procentul deţinut de Dvs. din piaţă?

Piata tinta a noastra se refera la clientii personae fizice si juridice (magazine, florarii etc) care sunt interesate in amenajari de
peisagistice de mare amploare sau de mica amploare asa cum este in cazul gradinilor beneficiarilor casnici. Am considerat ca o cota
de piata pe plan local de aprox. 0,5 % va fi atinsa imediat ce vom derula afacerea . Pentru primul an de operare a investiei ne-am
propus o crestere a acestei cote la aprox 1,25 - 1,75 %. Nu se intrevad schimbari majore care sa poata interveni in acest sector.

6.2. PRODUSUL/ SERVICIUL


Vom oferi o mare diversitate de servicii de integrare plante si flori, gazon, arbori si arbusti, ingrasamant si substante nutritive in
spatiile verzi sau in apropierea locuintelor, proiectare spatii verzi, siteme de irigare, prelucrarea terenului, aplicare gazon rulou. In
timpul anului vom asigura si intretinere totala a spatiului verde. Principalele noastre servicii vor consta in: Servicii de proiectare
peisagistica: Realizarea unei gradini care sa imbine perfect frumusetea plantelor si aspectul estetic al gradinii cu utilitatea acestuia,
mai ales in cazul gradinilor si a spatiilor verzi in cadrul sediilor de companii implica o faza de proiectare si revizuire a tuturor
cerintelor clientului. In acest sens prin proiectare peisagistica a gradinilor se vor implementa cerintele specifice fiecarei gradini.
Realizarea unui proiect de amenajare se poate realiza cel mai rapid prin faptul ca unul dintre specialistii nostrii va vizita locul unde
va fi viitoarea gradina si va putea face o oferta exacta si corecta pentru infiintare sau intretinere spatiu verde si a plantelor de care
dispune clientul. Arhitectura Peisagistica: Noi vom proiecta elemente peisagistice si vom amenaja spatii verzi si gradini in functie
de cerintele clientului la preturi accesibile, folosind produse de inalta calitate. Gradina clientilor nostrii este cea pe care o vede
oricine, si este si locul in care acestia se vor putea relaxa in timpul liber. Tocmai de aceea ar trebui ca gradina sa arate bine, si sa
satisfaca cerintele clientului. Noi vom oferi in acest sens servicii de infintare gazon, amenajare relief artificial dupa care vom
proceda la amplasare de plante ornamentale. Serviciile noastre includ arhitectura peisagistica pentru ca gradina sa arate impecabil, 
aranjamentele florale realizate de noi vor satisface gusturile prin eleganta lor, si pe langa toate acestea vom oferi si posibilitatea de a
a amenaja gradina cu mobilier de gradina, pentru ca timpul petrecut in gradina sa fie unul dintre cele mai placute. Vom construi
foisoare pentru gradini, vom realiza podete, pergole, ziduri din piatra naturala, borduri si alei, grilaje, posibilitatea de umbrire;
sisteme de irigare a gazonului si a plantelor din gradina. Prin aranjamentele floarale pe care le vom proiecta, prin rondouri florale,
prin arbustii ornamentali plantati, gradina amenajata de noi se va transforma in locul ideal de petrecere a timpului liber. Intretinere
Spatii Verzi: Indiferent de cat de bine si de frumos a fost realizata o amenajare a gradinii a spatiilor verzi aferente unei case
incepand de a doua zi dupa amenajare incepe degradarea spatiilor verzi si a plantelor care sunt in gradina. Gazonul creste, crengile
cresc in directia gresita sau se lasa, apar primele buruieni in gazon sau printre dalele aleilor, in gazon o cirtita a scos un musuroi de
pamint si in trandafiri au aparut purecii. Incepand de a doua zi trebuie inceputa iar munca, munca de intretinere a gradinii.Aceasta
presupune intretinere periodica  a spatiilor verzi impreuna cu curatarea spatiilor exterioare ale casei si gradinii, parcului etc, lucrari
sezoniere de intretinere sau irigare. Intretinerea inseamna realizarea unei serii de operatii care se efectueaza conform unui program
bine stabilit care tine cont de o serie de factori cum ar fi: sezonul, destinatia lucrarii, tipul interventiei , periodicitatea operatiei de
intretinere a gradinii si altele de acest fel. Vom presta intreaga gama de servicii necesara intretinerii spatiilor verzi: 1. Intretinerea
gazonului; 2. Intretinerea arborilor si a arbustilor; 3. Intretinerea sistemului de irigatie; 4. Intretinerea lacurilor, iazurilor si a altor
cursuri de apa; 4. Intretinerea sistemului de iluminare exterioara; 5. Curatarea aleilor si a trotuarelor casei inclusiv dezapezire.
Toate aceste servicii va sunt oferite cu maxim de promptitudine si calitate de catre personalul Servicii Bistritene la preturi
competitive. Amenajare Gradina: Serviicile de amenajare gradina pe care le oferim constau in infintare gazon, intretinere si
replantare gazon, irigare sau plantare de plante ornamentale pentru ca gradinile si/sau parcurile sa arate cat mai bine si cat mai
colorate. Pentru lucrarile de amenajare gradina vom oferi servicii de proiectare peisagistica gradini si realizam rondouri de flori in
functie de cerintele clientului, la fel cum proiectam si realizam elemente ornamentale de decor : lacuri artificiale si fantani arteziene
pentru spatii verzi, elemente de decor cu relief montan. Vom realiza si aranjamente florale pentru evenimente si plantam grupuri de
plante sau arbusti ornamentali. Plantele perene pe care le vom oferi si pe care le vom planta vor avea o viata lunga. Renovare
Gradina: Lucrari de renovare gradini si activitati de reamenajare gradina si grupuri de plante in gradini si/sau parcurivor consta in:
Tundere, aplicare de fertilizanti, ierbicidari, completarea golurilor etc. Amenajare si intretinere gazon: "Verdele" gazonului este
consecinta unui cumul de factori favorabili gazonului. Pentru ca gazonul sa se dezvolte este necesar un optim de umiditate , soare ,
fertilizanti cat si frecventa tunderii gazonului. Pentru rezultate bune in intretinerea gazonului, udarea gazonului este preferabil sa se
faca mai des, utilizind o cantitate redusa de apa in functie de anotimp. Recomandam o udare zilnica sau cel mult la doua zile a
intregii suprafete de gazon . In acest mod iarba nu va duce lipsa de apa pastrindu-si culoarea. Aplicarea fertilizantilor de gazon se
face inainte de udare in cantitate nu foarte mare, imprastierea facindu-se uniform pentru a nu genera arsuri sau pete de iarba .
Tunderea gazonului se va face aproximativ la o saptamina in functie de precipitatii si de sezon dar fara a indeparta o cantitate prea
mare de iarba din gazon. Mai nou este posibila tocarea ierbii cu ajutorul masinii de tuns si imprastierea ei in gazon care inseamna
practic o fertilizare naturala la descompunerea acesteia. Gazonul ( rulouri, plantat ) este unul dintre cele mai importante elemente in
amenajarea unei gradini, si prin modul in care este plantat si intretinut da un aspect ornamental deosebit gradinii si scoate in
evidenta alte plante ornamentale care sunt in gradina. Exista mai multe tipuri de gazon in functie de necesitatile spatiului verde unde
este plantat cat si de clima.Dupa modul de realizare al gradinii gazonul este de 2 tipuri : gazon plantat direct in pamantul gradinii si
rulourile de gazon. Rulourile de gazon se folosesc in special la montarea rapida a unei peluze de iarba si este cel mai aspectuos tip
de gazon avnd in vedere ca este crescut si nu exista pete de iarba si inlocuieste cu succes gazonul sintetic si artificial. Avantajul
major al rulourilor de gazon este faptul ca dupa montare si irigare corespunzatoare gazonul poate ramane definitiv in locul in care a
fost instalat permitand obtinerea unei gradini perfecte.

Aprovizionarea cu materie prima nu este o problema, in acest sens furnizorii nostrii ne vor aduce la sediul ffirmei material
dendrologic (plante ornamentale si arbusti) necesari amenajarilor spatiilor verzi.

Punctele tari ale produsului: echipamentele si utilajele moderne in efectuarea de amenajari peisagistice precum si proiectare
peisagistica imaginativa vor conduce automat la randamente superioare in prestarea acestor servicii specifice. Punctele tari ale
afacerii: experienta si traditia familiala in domeniul amenajarii spatiilor verzi; pozitionarea geografica buna a firmei-costuri reduse
in transportul materiei prime; flexibilitate in relatia cu diversi clienti; seriozitate in respectarea angajamentelor luate faţă de clienţi;
preturi competitive; raport calitate/pret ce va fi regasit in produs .
Analiza riscului are în vedere identificarea factorilor de risc asociaţi operatiunilor ce vor fi derulate (factori interni) dar şi a
celor externi proiectului / organizaţiei (instituţionali, legislativi) precum şi evaluarea acestora cu scopul atenuarii mai eficiente a
unor eventuale crize manageriale. Ca obiectiv principal se are în vedere cuantificarea probabilitatilor de apariţie şi marimea
pierderilor produse de factorii de risc, deziderat adeseori dificil de îndeplinit tinând cont de complexitatea şi specificul proiectului în
sine. Dificultatea rezidă în lipsa ori insuficienţa datelor fiabile şi din numarul mare de variabile necunoscute care intra în ecuaţia
calculului probabilităţii.

În funcţie de factorii implicaţi în proiect se pot determina două categorii principale de riscuri: Riscuri interne: Această
categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor prevăzute în planul acţiune al proiectului, în faza de
proiectare sau în faza de execuţie: a) etapizarea eronată a lucrărilor-nu este cazul; b) erori în calculul soluţiilor tehnice-nu este cazul;
c) executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări-nu este cazul; d) nerespectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare; e)
comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi executanţii contractelor de lucrării şi achiziţii
echipamente şi utilaje. Riscuri externe: Această categorie de riscuri sunt greu de controlat deoarece nu depind de beneficiarul
proiectului: a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită gradului redus de participare la licitaţii-grad redus de
aparitie; b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită numărului mare de oferte necomforme primite în cadrul
licitaţiilor-grad mediu de aparitie;c) Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru lucrările/bunurile implicate în proiect-
grad mediu de aparitie .

Administrarea riscurilor interne ale proiectului: a) În planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul
de acţiune vor fi prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; b) Se va pune mare accent pe etapa de
verificare a fazei de proiectare; c) Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic se vor ocupa
direct de colaborarea în bune condiţii cu entităţile implicate în implementarea proiectului; d) Responsabilul tehnic se va implica
direct şi va supraveghea atent modul de execuţie al lucrărilor, având o bogată experienţă în domeniu; Se va implementa un sistem
foarte riguros de supervizare lucrărilor de execuţie. Acesta va presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare stadiu al
lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentaţia de licitaţie şi la încheierea contractelor; e) Se va urmări încadrarea
proiectului în standardele de calitate şi în termenele prevăzute; f) Se va urmări respectarea specificaţiilor referitoare la materiale,
echipamentele şi metodele de implementare a proiectului; g) Se va pune accent pe protecţia şi conservarea mediului înconjurător.
Administrarea riscurilor externe proiectului: a) Asigurarea condiţiilor pentru sprijinirea liberei concurenţe pe piaţă, în vederea
obţinerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cardul procedurilor de achiziţii lucrări, echipamente şi utilaje; b) Estimarea
cât mai realistă a creşterii preţurilor pe piaţă.

6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ

In cazul nostru singura problema din punct de vedere a protectiei mediului este referitoare la produsele secundare
obtinute: frunze, resturi materiale biologice: ramuri, arbusti uscati etc,pamant de inlocuit. Toate aceste produse nu
ridica probleme fie in reciclarea acestora de catre noi: frunzele si resturile biologice vor putea fi utilizate in fertilizarea
pamantului inlocuit din spatiile amenajate printr-o fertilizare treptata acestuia. Alte tipuri de resturi nebiologice vor
putea fi recoltate de ctare unitatile specializate in strangerea gunoiului. Nu sunt probleme de mediu care sa necesite o
autorizare speciala in acest sens.

7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:

Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului la
capacitatea maximă
Cheltuieli de
producţie/exploatare Suma - Lei %
Materii prime: 65,489.23 34.75

Materiale auxiliare: 8,400.00 4.46


Manoperă directă (salarii + taxe
şi contribuţii sociale) 68,659.20 36.43
Energie, alte utilităţi 1,500.00 0.80

Subansamble: 0.00 0.00


Servicii sau lucrări
subcontractate 0.00 0.00
Alte cheltuieli directe: benzina
taiat busteni 12,000.00 6.37

Cheltuieli de producţie indirecte 12,400.00 6.58


Administraţie / Management 0.00 0.00
Cheltuieli de Birou / Secretariat 2,500.00 1.33
Cheltuieli de Transport
(transport intern, manipularea
produselor în cadrul activităţii şi
cu ce forţe se realizează) 8,000.00 4.25
Cheltuieli de protecţia muncii şi
a mediului 9,000.00 4.78
Alte cheltuieli indirecte 500.00 0.27
TOTAL 188,448.43 100.00

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului
la capacitatea maximă a echipamentelor)

Vânzări la capacitatea maximă Vânzările Pondere în


totale vânzările
totale
Proiectare amenajari 6.61
peisagistice (16000 mp/8 luni; 1
leu/mp) 16,000.00
Amenajari spatii verzi (16000 26.45
mp/8 luni; 4 leu/mp) 64,000.00
Plantari material dendrologic 19.84
(16000 mp/8 luni; 3000
lei/1000 mp) 48,000.00
Intretinere lunara spatii 11.90
verzi/3000 mp (800 lei/luna*12
luni) 28,800.00
Comert cu plante ornamentale 85,136.00 35.19
TOTAL 241,936.00 100.00

7.5. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Mii   Proiecţii
LEI Rd. N+1 N+2 N+3
ACTIVE        
Active circulante 1 0.00 0.00 0.00
Numerar existent la 2
începutul perioadei 0.00 37,197.66 38,127.60
(disponibil casa+banca)
3
Numerar generat de
activitatea de exploatare
(realizat+proiecţia
numerarului ce va fi generat 241,936.00 247,984.40 254,184.01
de activitatea de exploatare,
respectiv încasările din
această activitate)
Creanţe 4 54,362.05 53,712.30 52,975.99
Stocuri 5 38,500.00 44,000.00 55,000.00
Alte active circulante 6 0.00 0.00 0.00
Total Active Circulante 7=1+2+3+4+5+6
334,798.05 382,894.36 400,287.60

Active fixe nete (inclusiv 8


financiare şi necorporale) 35,850.00 23,900.00 11,950.00
TOTAL ACTIVE 9=7+8 370,648.05 406,794.36 412,237.60
CAPITAL ŞI DATORII        
Datorii Curente 10 41,204.86 83,958.02 95,728.44
Descoperit de cont la 11
începutul perioadei
(societatea nu a avut la
începutul perioadei 64,827.00 0.00 0.00
disponibil/surse proprii si a
utilizat din surse externe –
credite bancare de ex.)

Credite pe termen scurt 12 0.00 0.00 0.00


Furnizori 13 200,880.43 207,911.25 215,188.14
Alte datorii 14 10,048.19 8,038.57 6,028.93
15=10+11+12+13+14
316,960.48 299,907.84 316,945.51
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung 16      
17 0.00 51,861.76 38,896.32
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen 18
Lung şi Provizioane      
TOTAL DATORII 19=15+16+17+18
316,960.48 351,769.60 355,841.83

CAPITALURI        
Capital social 20 200.00 200.00 200.00
Profit repartizat în cursul 21
53,487.57 54,824.76 56,195.38
anului
22
Profituri repartizate în anii      
anteriori
TOTAL CAPITALURI 23=20+21+22
53,687.57 55,024.76 56,395.38
TOTAL CAPITALURI ŞI 24=19+23
DATORII 370,648.05 406,794.36 412,237.21

sal baza an 1 an 2 an 2  
690;900 53640 53640 53640 160920
contributii 15019.2 15019.2 15019.2  
  68659.2      
Mii Proiecţii

LEI Rd. N+1 N+2 N+3

ACTIVE

Active circulante 1

Numerar existent la începutul perioadei 2

(disponibil casa+banca)

Numerar generat de activitatea de 3

exploatare

(realizat+proiecţia numerarului ce va fi
generat de activitatea de exploatare,
respectiv încasările din această activitate)

Creanţe 4

Stocuri 5

Alte active circulante 6

Total Active Circulante 7=1+2+3+4+5+6

Active fixe nete (inclusiv financiare şi 8

necorporale)

TOTAL ACTIVE 9=7+8

CAPITAL ŞI DATORII

Datorii Curente 10

Descoperit de cont la începutul perioadei 11

(societatea nu a avut la începutul perioadei


disponibil/surse proprii si a utilizat din surse
externe – credite bancare de ex.)

Credite pe termen scurt 12

Furnizori 13

Alte datorii 14

Total Datorii Curente 15=10+11+12+13+14

Datorii pe termen lung 16


Credite pe termen lung 17

Alte Datorii pe Termen Lung şi Provizioane 18

TOTAL DATORII 19=15+16+17+18

CAPITALURI

Capital social 20

Profit repartizat în cursul anului 21

Profituri repartizate în anii anteriori 22

TOTAL CAPITALURI 23=20+21+22

TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 24=19+23