Sunteți pe pagina 1din 372

Calendar

cultural
gălăţean
2022

1
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Galați

Calendar cultural
gălăţean
Aniversări și comemorări
2022

Galați, 2021
Lucrare întocmită în cadrul
Compartimentului Informare bibliografică
al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați de
Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Otilia Pricopi, Tena Bezman

Calendar cultural gălățean : aniversări și comemorări 2022. –


Galaţi : Axis Libri, 2021
ISBN 978-606-039-028-2

© 2021 Editura Axis Libri


Str. Mihai Bravu Nr. 16
Galaţi 800208
Tel: +40 236 411037,
Fax: +40 236 311060
E-mail: axislibri@gmail.com, axislibri@bvau.ro
CUPRINS

Notă introductivă / 7
Prescurtări / 9
Evenimente cu dată incompletă / 11
Ianuarie / 27
Februarie / 63

Martie / 89

Aprilie / 113

Mai / 141

Iunie / 169

Iulie / 195

August / 227

Septembrie / 261

Octombrie / 293

Noiembrie / 319

Decembrie / 343

Bibliografie selectivă / 369


Notă introductivă

O comunitate există în primul rând prin oamenii săi și evoluează


prin intermediul celor mai destoinici, mai înțelepți și mai creativi dintre
aceștia. Sunt oamenii pe care îi găsiți și în acest calendar, doar o parte
dintre aceștia, cei care prin naștere sau activitate sunt legați de județul
Galați și care în acest an fie împlinesc o cifră rotundă de la naștere, fie
sunt comemorați pe același criteriu. Unii dintre aceștia sunt cunoscuți și
prezenți în viața comunității de astăzi, alții au început să fie acoperiți de
colbul uitării sau nici nu au ajuns să fie cunoscuți, pentru că, odată cu
dispariția oamenilor care i-au cunoscut, a dispărut și amintirea lor din
conștiința următoarelor generații.
Ceea ce încearcă Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” să facă,
îndeplinindu-și rolul de constituire și de conservare a memoriei locale, este
tocmai să mențină vie amintirea acestor oameni, prin scurte profiluri biografice
însoțite, de câte ori este posibil, de o imagine a celui aniversat sau comemorat,
promovate prin intermediul acestui calendar și, pe parcursul anului, pe pagina
de facebook a Serviciului Referințe. Pentru acele personalităţi remarcabile
care au constituit subiectul unei abordări mai aprofundate, în seria de volume
„Oameni în memoria Galaţiului”, editată sub auspiciile Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” în perioada 2009-2019, am optat pentru semnalarea acestui
fapt în finalul notelor biografice incluse în acest calendar sub forma unor
abrevieri, care îi îndrumă pe cei interesaţi spre volumele respective.
Nu întotdeauna informațiile sau imaginile necesare pentru întocmirea
acestui calendar ne sunt la îndemână, astfel că orice sprijin în completarea
datelor biografice sau iconografice îl primim cu recunoștință pe canalele de
comunicare consacrate1. La fel ca și orice alt ajutor în colectarea, diseminarea
și promovarea informațiilor despre comunitatea gălățeană, despre istoria ei și
despre oamenii ei, inclusiv prin intermediul celui mai nou proiect, „Fotografia
ta, istoria noastră! Amintirile tale, istoria Galațiului!”, care își propune să
aducă spre bibliotecă documente iconografice în principal, de interes pentru
istoria locală, în format fizic sau în format electronic2.
1
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, str. Mihai Bravu nr. 16, Compartimentul
Informare bibliografică: e-mail: bvau.referinte@yahoo.com, bvau.referinte@
gmail.com, tel.: 0236.411.037/int. 112 sau 0732.520.516, facebook: https://www.
facebook.com/bvauReferinte.
2
Mai multe amănunte despre proiect găsiți pe site-ul instituției, la adresa: https://
www.bvau.ro/fotografia-ta.php.
Calendar cultural gălăţean 2022

Combinând serviciile tradiţionale cu noile tehnologii, activitatea de


cercetare clasică cu utilizarea reţelelor de socializare şi a platformelor web,
Serviciul Referinţe, parte integrantă a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”,
contribuie la conservarea și promovarea memoriei locale, așa că urmăriți-ne
și fiți aproape de noi pe Blogul de informare și lectură3, Infoghid-ul Galați4
și pe pagina de facebook bvauReferinte, ce adună la un loc comunitatea
gălățenilor de aici și de pretutindeni, pasionați de istoria locală sau interesați
să afle cât mai multe lucruri din trecutul orașului și al județului din care fac
parte, și ale căror mesaje ne încurajează să continuăm:
Vă mulțumim! Și noi gândim că atunci când un popor, un oraș, o familie își
cunoaște istoria, are mai mult curaj și mai multă demnitate în alegerile
pe care le face. Multă sănătate și zile frumoase! (Gabriela Sgrumala)
Mulțumim pentru întreaga muncă de „aducere aminte”. (Ginel Stanciu)
Îmbrățișări și felicitări pentru tot ce faceți! (Cristian Gheorghe)
Felicitări pentru munca depusă! (Mioara Slabu)
Mulțumiri pentru ceea ce faceți pentru orașul Galați! (Paula Tăbăcaru)
Mulțumiri pentru munca dumneavoastră! Amintirile-mi sunt ca o dulce
mângâiere. Multe... multe ore petrecute aici. (Gabriela Topală)
Respect pentru activitatea depusă de-a lungul anilor, pentru crearea și
existența istoriei scrise și în imagini. Oamenilor care și-au dedicat
existențele pentru a adăuga pe firul istoric al orașului imaginile document
despre trecutul orașului Galați. (Marius Bălăuță)
Mulțumim... pentru că nu lăsați să se așeze uitarea peste...
cine am fost, cum am fost! (Mihaela Zapis)
Eu vreau doar să vă mulțumesc. Deși m-am născut și am trăit aici
toată viața mea, mereu descopăr lucruri noi despre orașul meu
în prezentările pe care le faceți. (Aurora Jana Ionescu)
Vă mulțumim pentru toate postările. La mulți ani, binecuvântați!
(Angela Ribinciuc)
Mulțumim Serviciul Referințe pentru aceste postări cu informații deosebite.
(Gabi Neguțu)
O foarte bună inițiativă a Bibliotecii „V.A. Urechia” de a readuce în atenția
gălățenilor numele și activitatea celor care au contribuit în mod deosebit
la viața urbei în care trăim! (Doina Marta Bejan)
Iată un serviciu de referință cu adevărat util și... vizibil!
Felicitări colegilor gălățeni! (Claudiu Eduard Brăileanu)
3
https://www.bvau.ro/cicblog/
4
http://193.231.136.3/infoghid/index.php/Main_Page
8
Prescurtări

apr. = aprilie
aug. = august
com. = comuna
d. = decedat/ă
dec. = decembrie
febr. = februarie
ian. = ianuarie
iul. = iulie
iun. = iunie
jud. = judeţul
mart. = martie
n. = născut/ă
nov. = noiembrie
oct. = octombrie
sept. = septembrie

Oameni... (1) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2008. Galaţi: Axis Libri, 2009
Oameni... (2) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2009. Galaţi: Axis Libri, 2010
Oameni... (3) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2010. Galaţi: Axis Libri, 2011
Oameni... (4) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2011. Galaţi: Axis Libri, 2013
Oameni... (5) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2012-2013. Galaţi: Axis Libri,
2014
Oameni... (6) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2014. Galaţi: Axis Libri, 2015
Oameni... (7) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2015. Galaţi: Axis Libri, 2016
Oameni... (8) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2016. Galaţi: Axis Libri, 2017
Oameni... (9) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2017. Galaţi: Axis Libri, 2018
Oameni... (10) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2018-2019. Galaţi: Axis Libri,
2019

9
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
Anul 2022 - Anul European al Tineretului
Evenimente cu dată incertă

A 210 ani de la naşterea, în anul 1812, a preotului Constantin


SÂRBU, slujitor la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din com. Frumuşiţa,
jud. Galaţi (d. 12 mart. 1866, sat Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi).

A 205 ani de la naşterea, în anul 1817, a lui Panait (Pavel) I.


BALŞ, provenit dintr-o familie de boieri care a cumpărat moşia
Iveşti, pe locul căreia s-a înființat localitatea Iveşti de astăzi; a deţinut
demnitățile de mare vistiernic și de ministru de Finanţe al Moldovei
(d. 23 ian. 1889, com. Iveşti, jud. Galaţi).

A 200 de ani de la nașterea, în anul 1822, în Huși, jud. Vaslui, a lui


Gheorghieș EMANDI, care a fost de-a lungul vieții prefect al județului
Tutova (1855, 1866, 1891, 1892), prefect al judeţului Covurlui (1871, 1892)
și prefect al județului Brăila (1873), deputat în Parlamentul României,
distins cu Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor și cu
Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (d. 2 febr. 1904, Bârlad).

A 185 de ani de la naşterea, în anul 1837, în


com. Mihăileni, jud. Botoşani, a scriitorului Ion
Veniamin ADRIAN, profesor de istorie şi geografie
la Gimnaziul din Galaţi şi în oraşele Dorohoi şi
Botoşani, implicat în mișcarea unionistă, care a
debutat publicistic în ziarul unionist Libertatea
Dunării din Galaţi, colaborator la revistele: Steaua Dunării, Bondarul,
Ateneul Român, Lumina ş.a., proprietar al celei mai importante
tipografii a vremii din Botoșani (d. 14 aug. 1875, Pașcani, jud. Iași).

C 180 de ani de la moartea, în anul 1842, în Tg. Ocna, jud. Bacău,


a lui Nicolae KIRIACOPOL, medic al oraşului Galaţi din 5 mai 1832
şi primul preşedinte al Societăţii Medicale din Galaţi, membru al
Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi.
Calendar cultural gălăţean 2022

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1852, în Galați, a tipografului


Gheorghe BĂLĂȘESCU, care și-a început activitatea ca ucenic în
tipografia lui Frédéric Thiel, devenind apoi şef de atelier la Tipografia
Română a lui G. Mihăilescu (1872-1877); a înfiinţat în anul 1877,
împreună cu D. Chiriac, Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, ulterior
redenumită Tipo-Litografia G. Bălășescu și a înfiinţat sucursale
tipografice la Brăila şi Tulcea, în tipografia sa fiind tipărite cărți și
importante periodice gălățene, precum: Ancora, Biserica și școala,
Conservatorul, Covurluiul, Învierea, Poșta, Sfîrșit de veac, Vremea.

C 170 de ani de la moartea, în anul 1852, a preotului Pavel


HUZUM, care a slujit la Biserica „Sf. Nicolae” din comuna Corod,
județul Tecuci (astăzi în județul Galați) în perioada 1818-1841 (n. 1790).

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857, în Galați, a avocatului


Grigore P. MALAXA, absolvent al Facultății de Drept din cadrul
Universității din Liège, magistrat, apoi avocat în Galaţi, şef al poliţiei
oraşului Galaţi, ajutor de primar (1905), membru al Partidului
Conservator (d. 4 apr. 1918, Galați).

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în


com. Câmpina Măgura, jud. Prahova, a profesorului
Ioan MĂGURĂ, cadru didactic la Şcoala Teologică
din Constanţa, membru în Baroul Avocaţilor din
Tulcea şi Galaţi, deputat al colegiului II de Covurlui,
senator şi deputat de Covurlui, fondator al ziarului
Vremea (d. 18 oct. 1930, Galaţi).

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în Thorn, Polonia, a


profesorului de limba germană Maximilian LOHMEYER, cadru
didactic la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1896-1900) și la
Școala de Băieți a Comunității Evanghelice din București, decorat cu
12
2022 Calendar cultural gălăţean

„Răsplata Muncii pentru Învăţământ” clasa II (1905) și clasa I (1912),


și cu Medalia „Bene Merenti”, pentru lucrările sale didactice (1912).

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, a ziaristei Eleonora


BURBEA, licenţiată în litere şi filozofie la Institutul „Notre Dame de
Sion” din Galaţi, care a început să activeze în presă din anul 1900,
colaborând la publicaţiile Cronica, Tribuna liberală și Ţara, autoare de
nuvele şi schiţe, redactor al ziarului Înainte și co-director al ziarului
Galaţii Noi, alături de soțul ei, ziaristul Ioan Burbea.

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, în


Moinești, jud. Bacău, a poetului și jurnalistului
Victor COSMIN, pseudonimul lui Bogdan
Sirmabuic, profesor la Şcoala de Comerţ din Galaţi,
colaborator la publicațiile Universul, Lumea nouă
literară, Tribuna liberală și director, împreună cu
Mihai Pastia, la Avântul, ziar poporanist din Galaţi
(d. 3 mart. 1903).

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, în


com. Golășei, jud. Covurlui (astăzi în Târgu Bujor,
jud. Galaţi), a medicului Constantin FILIPESCU,
doctor în medicină şi chirurgie (1905), preşedinte
al Societăţii Studenţilor în Medicină (1905-1906),
director al Spitalului din Târgu Bujor, medic primar
şef al judeţului Covurlui (d. 1915).

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, a


avocatului Constantin N. IGNAT, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (promoția
1899), licențiat în drept, prefect al judeţului Covurlui
(16 nov. 1933 - 19 nov. 1937), deputat de Covurlui
(19 nov. 1946) (d. 1963).

13
Calendar cultural gălăţean 2022

C 140 de ani de la moartea, în anul 1882, în


Galați, a lui Procopie S. SGRUMALLA, profesor de
limba greacă la prima şcoală comercială din Galaţi,
primar al oraşului Galaţi (1867-1868), în mandatul
căruia a fost inaugurat Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galați, vicepreşedinte al Societăţii pentru Învăţătura
Poporului Român, secţiunea Galaţi, constituită în 1866, deputat al
Colegiului III Galaţi (1868), şef-perceptor la Vama Galaţi.

C 135 de ani de la moartea, în anul 1887, în Oltenița,


jud. Călărași, a comerciantului Vasile FRIGATOR, care
a avut o prăvălie pe Strada Braşoveni din orașul Galaţi,
în perioada 1846-1882, sub firma „Hagi Vasile Frigator”
dezvoltând un comerţ en gros cu mărfuri aduse de la
Braşov, printre clienții săi numărându-se comercianţi
din Iaşi, Roman, Bacău, Focşani, Ismail, Bolgrad, Cahul, Reni şi Tulcea,
furnizor de alimente şi mărfuri al armatei ruseşti în timpul războiului din
1877-1878, unul dintre negustorii de seamă ai orașului Galați din acea
perioadă (n. 1813, Șcheii Brașovului, jud. Brașov).

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, a medicului Constantin


IANCULOV (IANCOLLOF), absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
Galați, secția reală (promoția 1907), doctor al Facultăţii de Medicină
din Bucureşti (1920), medic la Dispensarul P.C.A. Galaţi, medic
consultant în cadrul Ministerului Minelor şi Petrolului (1946-1947),
căruia i-a fost decernată Crucea „Meritul Sanitar”, clasa I (1933).

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902,


în satul Slivna, com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a
actorului şi regizorului Manole FOCA, absolvent al
Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din
Iaşi, la clasa de dramă şi comedie a profesorului şi
14
2022 Calendar cultural gălăţean

poetului Mihai Codreanu (1929), profesor la Conservatorul de Muzică


şi Artă Dramatică din Iași, director şi regizor la Teatrul de Păpuşi din
Iași (1956-1972) (d. 5 iul. 1983, Iași).

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în com. Cudalbi, jud. Galați,


a profesorului Petre ȘTEFĂNESCU, absolvent al Facultății de Teologie
din București, învățător la Curtea de Argeș (1922-1923), funcționar la
Ministerul Cultelor și Artelor (1923-1927), profesor la Seminarul Teologic
din Ismail (1927-1933), Seminarul Teologic din Galați (1933-1934) și la
Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1934-1935).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în Bacău,


a profesorului de geografie Mișu GHEORGHIU,
absolvent al Facultății de Filosofie și Litere din cadrul
Universității din București, cadru didactic în Bacău,
la Liceul Comercial, la Școala Normală și la Liceul
Comercial de Băieți și în Galați, la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1950-1955, 1962-1963) și la Școala Mixtă Nr. 2 (1955-
1962) (d. 1963, Galați).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în com.


Brăești, jud. Botoșani, a profesorului Gheorghe
GOILAV, absolvent al Facultății de Ştiinţe, Secţia
Ştiinţe Naturale, din cadrul Universității din Iaşi
(1933), cadru didactic la Liceul „D. Cantemir” din
Comrat, Basarabia (1935-1936), la Şcoala Normală
de Băieţi şi Liceul „G. Coşbuc” din Năsăud (1936-1937), apoi profesor
în Galați, la Liceul „Vasile Alecsandri”, până la pensionare, în anul
1970 (d. 6 mart. 1997, Galați).

C 115 ani de la moartea, în anul 1907, în Bucureşti, a profesorului


Grigore PETROVANU, însărcinat în anul 1877 cu organizarea Şcolii
Normale din Ismail, mutată după un an la Galaţi, al cărei director a fost

15
Calendar cultural gălăţean 2022

timp de 4 ani, predând istoria şi geografia până în 1902, colaborator la


publicaţiile locale: Vocea Covurluiului, Dunărea de Jos, Covurluiul (n.
20 mart. 1839, Iaşi).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, a


conferențiarului universitar Osias M. SACHTER,
absolvent al Liceului „V. Alecsandri” din Galați,
cadru didactic la Facultatea de Matematică din
cadrul Universității Politehnice din București, autor
de lucrări de specialitate în domeniul aritmeticii,
geometriei și algebrei (d. 1980).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în


Țăndărei, jud. Ialomița, a profesoarei Lucreția
ȘERBĂNESCU, absolventă a Școlii Centrale de
Fete din București și a Facultății de Litere și Filosofie
din cadrul Universității din București, profesoară
de limbă franceză la Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galați (1934-1937).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în


satul Irești, com. Vidra, jud. Vrancea, a preotului
Dumitru TOFAN, absolvent al Seminarului
Teologic din Galați și al Facultății de Teologie din
București, profesor de religie la Liceul „Unirea” din
Focșani (1943-1944), Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galați (1944-1948), bibliotecar al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați (1945-1946), preot la bisericile „Sfântul Ioan Botezătorul” din
Constanța și „Nașterea Maicii Domnului” din Galați (d. 1992, Galați).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în Galați, a medicului


Nicolae FILIPESCU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați,
încadrat la Spitalul Municipal din Galați, medic și director (1943-1949)

16
2022 Calendar cultural gălăţean

al rețelei Asigurărilor Sociale, director și specialist în reţeaua sanitară a


C.F.R., primul director al Policlinicii Municipale din Galaţi în perioada
1949-1956 (d. 14 sept. 1974).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în com.


Orbeni, jud. Bacău, a profesoarei de geografie Olga
HOZOC, absolventă a Liceului Ortodox din Galați,
cu studii universitare la București, cadru didactic
în Galaţi, la Liceul Industrial de Fete „Negroponte”,
Liceul Ortodox, Institutul Notre Dame de Sion, Liceul
Comercial de Fete „Regina Maria”, Școala Urbană de Gospodărie, Liceul
Comercial de Băieți, Școala Medie Tehnică Comercială, Școala Medie
Tehnică Financiară Mixtă, Școala Pedagogică, Școala Sanitară, Școala
Sportivă, Școala Mixtă de 7 ani Nr. 4, Școala Mixtă de 7 ani Nr. 7 şi la
Liceul „Vasile Alecsandri” în perioada 1958-1969 (d. 1991, Galaţi).

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, a


preotului Alexandru FLOREA, diacon şi preot în
Galați la Biserica „Sfinţii Împăraţi” (1857-1907),
transferat apoi la Biserica „Sf. Arhangheli Mantu”,
unde a activat în perioada 1907-1917 (n. 1855).

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în


Bucureşti, a pianistei și compozitoarei Esmeralda
(Smaranda) ATHANASIU GARDEEV, fiica
banului moldovean Teodor Athanasiu, a cărei creaţie
muzicală, inspirată din folclorul românesc, numără
peste 50 de opusuri, în principal pentru pian,
autoare a unui roman, intitulat „Elise”; după mai mulţi ani petrecuţi
în străinătate, s-a stabilit, la sfârşitul Războiului de Independenţă, în
Bucureşti, predând lecții de pian, interpretare şi chitară (n. 27 dec.
1834, Galaţi).

17
A 105 ani de la nașterea, în anul 1917, în
satul Slobozia Ventura, com. Cuca, jud. Galați, a
profesorului Constantin ȘOTROCAN, absolvent al
Facultății de Litere și Filosofie din cadrul Universității
din București, participant la cel de-al Doilea Război
Mondial, profesor de limbă franceză în Galați, la
Seminarul Teologic (1946-1948), la școli din învățământul gimnazial
și profesional și la Liceul „Vasile Alecsandri” (1948-1949; 1957-1977)
(d. 1998, Galați).

C 100 de ani de la moartea, în anul 1922, a


generalului de brigadă Petre FRUNZĂ, absolvent
al Școlii Militare de Infanterie și Cavalerie din
București (1880) și al Școlii de Război din Bruxelles,
Belgia (1882), comandant, printre altele, al Brigăzii
10 Artilerie, al Brigăzii a 3-a Artilerie (în timpul
campaniei militare din 1913), al Diviziei 5 Infanterie (în campania
anului 1916), decorat cu Ordinul „Coroana României” în grad de
Ofițer și cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (n. 29 iun.
1860, com. Nicorești, jud. Tecuci, astăzi jud. Galați).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în com. Independența,


jud. Galaţi, a profesorului Ermil IOAN, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați şi al Facultăţii de Filologie din cadrul
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iași, profesor de limba română în Galați
la Grupul Școlar de Energie Electrică (1951-1955), Școala Serală
D.R.N.F. (1955-1959), Școala de 7 ani Nr. 16 (1959), Liceul „Vasile
Alecsandri” (1955-1956, 1960-1962), director al Școlii Serale D.R.N.F.
și al Școlii Nr. 26 din Galați (1973-1980).

C 90 de ani de la moartea, în anul 1932, în Brăila, a preotului Ilie


DIDICESCU, absolvent al Facultății de Teologie din Bucureşti (1888-
1892), şef al Cancelariei Episcopiei „Dunării de Jos” (1893-1895),
18
2022 Calendar cultural gălăţean

preot paroh la bisericile „Sf. Apostoli”, „Vovidenia” și


„Naşterea Domnului” din Galaţi (1895-1900), apoi
preot paroh la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
din Brăila (1900-1932), revizor eclesiastic al Eparhiei
„Dunării de Jos” (1902), protoereu al judeţului Brăila
(1902-1908 şi 1910-1932), profesor de religie în
Brăila la Externatul de Fete, Liceul de Fete şi Liceul
„N. Bălcescu” (n. 15 aug. 1865, com. Voicești, jud. Vâlcea).

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în Galați,


a profesoarei de limba rusă Țilly FEDER (Mayersohn),
care a absolvit cursurile Liceului Comunității Evreiești
din Galați și pe cele ale Institutului Pedagogic din
București, cadru didactic în Galați la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1957-1969), emigrată în Israel.

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, a


balerinului Eugen MĂRCUI, solist de balet categoria
I la Opera Română din Bucureşti, timp de 14 ani,
solist dansator, asistent principal şi pedagog la
Opera din Timişoara (1964-1968), balerin la Teatrul
Muzical din Galaţi (1970-1980), printre rolurile în
care a strălucit pe scena teatrului liric gălăţean numărându-se cel al
lui Quasimodo din „Cocoşatul de la Notre Dame”, un adevărat cântec
de lebădă al carierei sale artistice, distins cu numeroase premii de-a
lungul carierei, printre care Medalia de Aur a Festivalului Internaţional
de Artă Coregrafică de la Viena (d. 2 mai 1981, Galați?).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Galaţi,


a artistei plastice Ecaterina ELIAN, absolventă a
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, stabilită în Franța (Saint Gervais,
în Haute-Savoie) din anul 1965, beneficiară a unei
burse acordate de UNESCO pentru Cité des Arts din
19
Calendar cultural gălăţean 2022

Paris, distinsă cu Premiul Juriului la Salonul Artelor de la Chamonix


(1973), Premiul Internaţional al Gloriei şi Medalie de Aur acordate
de Academia Leonardo da Vinci din Roma (1982, 1984), lucrările
sale fiind regăsite în clădiri publice, muzee şi colecţii particulare din
România, Franța şi Italia.

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, a juristului


Zamfir FILOTTI, doctor în drept la Bruxelles, stabilit
din 1890 în Galați, unde a tipărit Calendarul pozitivist
(primul calendar muncitoresc) și a intrat în baroul din
Covurlui, activând în cadrul Tribunalului Covurlui și
editând lucrări de specialitate juridică; a fost deputat
de Covurlui, membru în Consiliul Comunal și primar al orașului Galați
între 1919 și 1920 (n. 13 nov. 1863, com. Vădeni, jud. Brăila).

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în Tecuci, a conferenţiarului


universitar doctor Aurel TROFIN, absolvent al Facultății de Filologie
a Universităţii „Babes Bolyai” Cluj, secţia română-engleză (1961),
bursier Fullbright la Universitatea din Wisconsin, Madison (1973-
1974), metodist la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca,
asistent la Catedra de Filologie Germanică a universității clujene (din
1964) și şef al Catedrei de Engleză a Facultăţii de Litere a Universității
din Cluj-Napoca (d. 7 febr. 1991, Cluj-Napoca).

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, a


profesoarei Ecaterina ȘOITU, profesoară de limba
și literatura română la Grupul Școlar Industrial
de Marină din Galați, colaboratoare cu articole de
istorie locală la mai multe publicații gălățene: Antares,
Catedra, Dunărea, Pagini dunărene, Viața liberă.

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în București, a avocatului


și profesorului universitar Virgil C. ARION, profesor de limba

20
2022 Calendar cultural gălăţean

română și filosofie în Galați, la Școala Normală


„Costache Negri” și la Liceul „Vasile Alecsandri”,
director al Şcolii Normale în perioada 1886-1890,
secretar general al Ministerului Instrucţiunii
Publice, profesor la Universitatea din Iaşi, unul
dintre fondatorii Asociaţiei Oamenilor de Litere (n.
23 nov. 1861, Bucureşti).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, a


preotului Constantin BADIU, diacon (1931-1936)
şi preot în județul Galați, la Mănăstirea Adam din
comuna Drăgușeni (1936-1938) și în comuna
Bălăşeşti (1938-1942) (n. 1908).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, a


profesorului de istorie și geografie Theodor N.
CIUNTU, care și-a desfășurat activitatea didactică
la Brăila și la Tecuci, autor al lucrării de referință
„Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al
judeţului Tecuci”, apărută la București, la Editura
Stabilimentului Grafic I. V. Socecu, în anul 1897 și premiată de
Societatea Geografică Română în şedinţa Adunării Generale de la 5
martie 1894 (n. 7 sept. 1870, com. Liești, jud. Galați).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


com. Valea Călugărească, jud. Prahova, a inginerului
Gheorghe FERNIC, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați și al Şcolii de Ingineri Mecanici
din Viena, şef al Atelierului de construcţii metalice din
cadrul Fabricii „P.A. Lambridis” din Galaţi (timp de 8
ani), şef al secţiilor Maşini şi Turnătorie de la Arsenalul Flotilei (Marinei)
şi expert al căpităniei Portului din Galaţi (timp de 2 ani), director al Şcolii
de Arte şi Meserii din Galați, fondator al Uzinei „G. Fernic&Comp” (1893)
care, în 1897, a devenit Şantierul Naval din Galați; senator de Covurlui,
21
Calendar cultural gălăţean 2022

preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi, membru în


Consiliul Superior de pe lângă Ministerul Comerţului şi Industriei, distins
cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer (n. 2 aug. 1860, Galați).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în Galaţi,


a căpitanului comandor Constantin MICLESCU,
comandant în Divizia de la Dunăre şi în Arsenalul
Marinei de la Galaţi, comandant al monitorului
„Mihail Kogălniceanu” în cadrul Escadrei de la
Dunăre, care a participat la Primul Război Mondial,
fiindu-i decernate numeroase decoraţii (n. 18 dec. 1872, Iaşi).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în Tecuci, jud. Galați, a


profesorului Constantin POHRIB, absolvent al Gimnaziului „D.A.
Sturdza” din Tecuci (promoţia 1914), licențiat în științe fizico-chimice
la Universitatea din București (1919), profesor de ştiinţe fizico-
chimice la Liceul „D.A. Sturdza” din Tecuci (din 1930), director al
Liceului „D.A. Sturdza” din Tecuci (1932-1936, 1938-1941) (n. 20 mai
1891, București).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în satul Sârbi, com.


Nicorești, jud. Galați, a medicului Alexandru CALALB, absolvent al
Facultății de Medicină din Bucureşti, doctor în medicină și chirurgie,
intern al Spitalelor Civile şi al Institutului Maternitatea, redactor al
revistei medicale Spitalul din București, medic la Paşcani, apoi la spitalul
din comuna Ivești, județul Galați, medic șef al orașului Tecuci (n. 1858,
sat Priponești de Sus, jud. Tutova, astăzi com. Priponești, jud. Galați).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în


Sibiu, a poetului Mircea GHEORGHIU, absolvent
al Liceului „N. Bălcescu” din Brăila, licenţiat în
filosofie şi litere în anul 1923, profesor la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaţi și la Şcoala Normală de

22
2022 Calendar cultural gălăţean

Băieţi din Brăila, colaborator la reviste literare din București, precum


Adevărul literar şi artistic, Viaţa nouă, Convorbiri literare, Flacăra,
autor de volume de poezii și rondeluri, antologator al primului volum
de lirică armeană veche, tipărit în 1922 (n. 27 nov. 1899, Brăila).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, a


avocatului Alexandru N. GUSSI, absolvent al
Facultății de Drept din Paris, procuror la Tribunalul
Galaţi, prefect de poliţie al oraşului Galaţi, prefect al
județului Covurlui (30 iun. 1908 - 29 dec. 1910; 5 ian.
1914 - 16 iun. 1916; 14 aug. 1916 - 9 mart. 1918),
senator de Covurlui, director general al Poștelor, membru al Baroului
Covurlui și al Partidului Național Liberal, distins cu numeroase ordine
românești și străine (n. 28 aug. 1864, Leordeni, jud. Muscel).

C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, în București, a


profesorului de științele naturii Ion T. DIMITRESCU, care a urmat
studiile gimnaziale la Tecuci, absolvent al Facultății de Științe Naturale
din Iași, cadru didactic la Gimnaziul din Tecuci (1900-1902), iar din
1908 la Liceul „Unirea” din Focșani, profesor de științe naturale și de
agronomie la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila (1911-1913); ofițer
de infanterie în Primul Război Mondial; a activat apoi ca profesor
în Brăila, la Școala Normală de băieți „Șt. O. Iosif ” și la Liceul
„Nicolae Bălcescu”, apoi în București la Liceul „Mihai Eminescu” și
în învățământul universitar la Facultatea de Medicină Veterinară (n. 6
iul. 1877, sat Tecucel, com. Vizurești, jud. Tecuci).

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, a


publicistului Gh. Dem ANDREESCU, absolvent
al Facultății de Filozofie din București, profesor la
Galaţi şi la Cahul, director al Tipografiei „Apollo”
și director proprietar al revistei Conferenţa, care
a debutat publicistic în anul 1931, printre cărțile
publicate numărându-se readaptări ale unor povești
23
Calendar cultural gălăţean 2022

și legende istorice, reeditate de-a lungul timpului, dintre care „Cântarea


Nibelungilor”, repovestită tineretului, a fost inclusă pe lista cărților
interzise în perioada comunistă (n. 10 oct. 1903, sat Șerbănești, com.
Liești, jud Tecuci, astăzi jud. Galați).

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, a


magistratului Dumitru HAGIU, specializat în
materia dreptului penal, procuror la Parchetele de pe
lângă Judecătoriile Galați și Târgu Bujor și pe lângă
Tribunalul Galați, unde a deținut atât funcții de
execuție cât și funcții de conducere, avocat pledant în
Baroul Galați începând din anul 2004 (d. 19 sept. 2020).

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, a meteorologului Nicolae


CRISTEA, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați și
al Facultății de Știinţe Fizico-chimice din cadrul Universității din
Bucureşti (1937), profesor în Galați la Liceul Comercial de băieţi, Liceul
„Vasile Alecsandri” și Şcoala Normală „Costache Negri”, activând apoi
în cadrul Institutul Meteorologic de sub egida Consiliului Superior al
Apelor, unde a ocupat funcţiile de meteorolog, inginer principal, șef
birou, șef serviciu; autor de lucrări și studii în domeniul meteorologiei
(n. 30 mart. 1911, Galați).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, a preotului Alexandru


ANGHEL, care și-a desfășurat activitatea în comuna Independenţa
în perioada 1925-1927 și apoi, până în 1930, în Parohia „Lascăr
Catargiu” din jud. Covurlui; din 1931 a activat ca preot și profesor
de religie în Tulcea și în județele Ilfov și Prahova, director al Băncii
Clerului Tulcean, confesor şi preşedinte al Regimentului 33 Infanterie
Tulcea (n. 13 iun. 1902, com. Frumușița, jud. Galați).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, a conferenţiarului


universitar doctor Muică DABA, cadru didactic, în Galați, la Catedra

24
2022 Calendar cultural gălăţean

de termodinamică, maşini navale şi frigotehnie din


cadrul Institutului Politehnic (1964-1975), titular
al cursului de compresoare, care a pus bazele unui
laborator de specialitate, unul dintre fondatorii
învăţământului de frigotehnie din Galaţi (n. 23 sept.
1911, com. Forotic, jud. Caraş-Severin).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în Tecuci, jud. Galaţi,


a pictorului de biserici Ioan D. OANCĂ, care a pictat sau a refăcut
pictura mai multor biserici din zona Tecuciului (Corod I, Corod
II, Corod III, Corod IV, Matca I, Matca II, Furcenii Noi, Torceşti,
Brătuleşti) şi a icoanelor din Biserica „Sf. Ilie” din Tecuci (n. 1896,
Corod, jud. Tecuci).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992,


în Israel, a antrenorului Marcel DUNCAN (cu
numele la naștere de Marcel Aronsohn), care a
activat în București la cluburile „Flacăra Roşie”,
„Constructorul - Olimpia” (în anii ᾽50) și în Onești,
la Asociaţia sportivă „Flacăra Gheorghe Gheorghiu Dej” (1964-1970),
acolo unde a descoperit-o pe viitoarea gimnastă Nadia Comăneci și
a militat pentru construirea unei săli de gimnastică, realizată în 1967
și devenită, în 1969, Centrul Olimpic de pregătire pentru gimnastica
feminină; a fost detașat apoi la Galaţi, unde a fost antrenor la Liceul
cu Program Sportiv și a înfiinţat un centru de gimnastică feminină
(1971-1974); a emigrat în Israel (n. 8 nov. 1916, București).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în Timișoara, a


profesoarei de științe naturale Reasilvia GRIGORE, absolventă
a Facultății de Științe din cadrul Universității din Cluj-Napoca,
cadru didactic în învățământul gimnazial din Timișoara și Craiova,
profesoară a Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați în perioada 1950-
1962 (n. 1906, com. Giroc, jud. Timiș).

25
Calendar cultural gălăţean 2022

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în


Galați, a profesoarei Ecaterina ZAHAN, absolventă
a Facultății de Științe din cadrul Universității din
București, profesoară de geografie la Gimnaziul Unic
din Târgu Bujor și în Galați, la Liceul Industrial,
Școala Elementară Nr. 23, Școala Pedagogică de Fete
(1951-1952), Liceul „Vasile Alecsandri” (1955-1963); directoare a
Școlii Pedagogice „Costache Negri” din Galați între anii 1951-1952 și
1965-1966 (n. 1923, Galați).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, a preotului


Ioan DONIGA, absolvent al Facultății de Teologie
din Cernăuţi, preot militar pe frontul de Est, în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, preot
paroh la Catedrala „Sf. Gheorghe” din Tecuci (din
anul 1950), distins cu rangul bisericesc de iconom
stavrofor (1969) și cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al
Doilea Război Mondial” (1995) (n. 27 iul. 1914, sat Tălpigi, com.
Ghidigeni, jud. Galați).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, a


profesorului Toma GEORGESCU, absolvent al
Institutului de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti,
doctor în economie, care a ocupat funcţii importante
în cadrul Întreprinderii Petrolexport, Centrala de
metale neferoase şi rare şi Ministerul Comerţului
Exterior; profesor la Facultatea de Studii Economice din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați din anul 1992, autor de cărți
și articole în domeniul economic (n. 1933, Ploiești, jud. Prahova).

26
Ianuarie

Negreşit că... sufletul tineretului, acela care


va conduce mâine destinele neamului, nu trebuie
să alunece spre negarea unui trecut, spre ruperea
tuturor legăturilor cu o tradiţie care trebuie păstrată,
continuată şi desăvârşită.
Paul I. Papadopol
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări

10 ianuarie - Ziua Matematicii, Informaticii şi


Ştiinţelor naturii
11 ianuarie - Ziua Artei Fotografice în România
15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale
24 ianuarie – Unirea Principatelor Române
~ Ianuarie ~

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987,


în București, a profesorului universitar Nicolae
BEȘCHEA, stabilit, în anul 1949, în Galați, unde
a ocupat funcția de inginer şef la Întreprinderea 7
Construcţii din Galaţi, conferenţiar la Institutul de
Îmbunătăţiri Funciare, cadru didactic la Institutul
Mecano-Naval din Galaţi din 1954, şef al Catedrei de mecanică şi
rezistenţa materialelor din 1956 până în 1975, prorector al Institutului
Politehnic din Galaţi în perioada 1956-1958, în memoria căruia,
amfiteatrul D02 de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați îi
poartă numele (n. 22 dec. 1907, com. Săcele, jud. Brașov).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992,


în Galaţi, a profesorului de muzică Constantin
POPOVICI, care a fost, în Galaţi, secretar muzical al
Orchestrei Simfonice, cadru didactic în învăţământul
gimnazial şi la Liceul de Muzică, profesor şi director
al Şcolii Populare de Artă, director al Casei de Cultură
a Sindicatelor în perioada 1981-1989 (n. 12 mart. 1935, Botoșani).

1 ianuarie

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în


com. Cudalbi, jud. Galaţi, a învăţătorului Tache
AVRAMESCU, care la începutul carierei a profesat în
comuna natală, unde a fost și dirijor al corului Căminului
Cultural „Ştefan cel Mare”, cămin cultural care astăzi
îi poartă numele; a fost profesor de muzică în Galaţi,
începând cu anul 1946, inclusiv la Liceul „Vasile Alecsandri” (pentru câțiva
ani); a îmbinat activitatea didactică cu cea dirijorală, componistică și cu
cea de cercetare a folclorului din zonă (d. 1 dec. 1986, Galați).
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922,


în Călărași, a profesorului de sport Ion CUCU,
absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică,
specializarea baschet, stabilit în 1950 la Galați, unde a
fost cadru didactic la Școala Medie Tehnică de Cultură
Fizică, Școala Medie Nr. 3, inspector la Inspectoratul
Școlar Regional din 1960, director adjunct la Liceul Nr.
4 și apoi, până la pensionare, profesor la Liceul de Marină, contribuind
la ridicarea sălilor de sport ale Facultății de Educație Fizică, Liceului de
Marină și Liceului Pedagogic; a format numeroase promoții de sportivi,
fiind decan de vârstă al profesorilor de educație fizică din Galați.

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în com. Pechea, jud.


Galați, a juristului Paul Petre Vasile GAFTON, absolvent al Facultății
de Drept din cadrul Universității din București, stabilit în anul 1968 în
Republica Federală Germania, cercetător ştiinţific în cadrul Direcţiei
de Studii şi Analize a postului de radio „Europa liberă” din München,
unde s-a ocupat de redactarea buletinului economic (d. ?, München,
Germania).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în


Galaţi, a graficianului şi regizorului de animaţie Ion
MANEA, absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”, secţia Grafică, care și-a adus
contribuția la peste 80 de filme de animație, printre
care se numără „Casa bunicilor” (1979), „Peripețiile lui
Ionuț”, „Cine râde la urmă” (1986), „Balerina” (1988),
„Pățaniile Mariei” (1990-1993), „Vreau să știu”, „Ocolul pământului în
80 de zile” etc, director al Studioului Animafilm (în 1993), cu participări
numeroase la festivaluri internaţionale şi la expoziţii colective de grafică
în ţară şi în străinătate, autor de grafică de carte, de coperți, de reviste
și de benzi desenate, caricaturist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici
din România și al Uniunii Cineaștilor din România.

30
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galați,


a inginerului navalist Nicolae STERE, absolvent
al Institutului Mecano-Naval din Galaţi, promoţia
1955, şef al Portului Docuri Galaţi (1952-1962),
director general al Direcţiei Generale a Navigaţiei
Civile (1962-1965), ministru (1965-1966) și adjunct
de ministru (1966-1968) al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, şef
al Departamentului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene din 1968
până la pensionare, în 1992, ocupându-se printre altele de Sistemul
Porţile de Fier, de dezvoltarea Portului Constanţa și de Portul
Mineralier din Galaţi (n. 28 iul. 1929, com. Plopeni, jud. Constanța).

2 ianuarie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


com. Tatomirești, jud. Dolj, a profesorului Dimitrie
PAPADOPOL, absolvent al Facultății de Litere și
Filosofie din cadrul Universității din București,
cu studii și la Universitatea din Berlin, profesor de
limbă germană și de limbă franceză, care a activat la
Liceul Unirea din Focșani (unde a înființat în anul
1912 revista liceului, intitulată Revista Noastră), în Galați la Liceul
„Vasile Alecsandri” și la Seminarul Teologic și la București, unde a fost
director al Liceului de Băieți „Spiru Haret”, începând cu anul 1921.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Călăraşi, jud. Ialomiţa, a medicului Alexandru
IUREA, specialist în chirurgie toracică, medic la
Spitalul TBC din Galaţi (din 1977), medic primar
şi şef al Secţiei de chirurgie toracică a Spitalului de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați (din 1991),
reprezentant de prestigiu al medicinii gălățene.

31
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Făurei,


jud. Brăila, a profesoarei inginer Camelia VIERIU,
cadru didactic la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară
şi la Şcoala Generală Nr. 25 din Galaţi, inspector
metodist la Inspectoratul Şcolar Galaţi, directoare a
Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna”
din Galaţi în perioada 1996-2004 (d. 29 ian. 2017).

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în


Galaţi, a profesorului Adrian HAIDU, absolvent al
Facultăţii de Litere din Bucureşti, secţia româno-
engleză, membru al atelierului literar al Facultăţii
de Litere condus de Ion Manolescu şi al Cenaclului
„Noduri şi Semne” din Galați, colaborator la
publicaţiile: Doamna Grasă, Intersections, Dunărea
de Jos, A Cafe in Space, stabilit în China, unde predă limba engleză.

3 ianuarie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912,


în com. Gohor, jud. Galați, a scriitorului și
publicistului N. S. GOVORA (pseudonimul lui
Nicolae Ștefănescu), absolvent al Școlii de Ofițeri
de Infanterie din București și al Facultății de Drept
din cadrul Universității din Iași, ofițer activ din anul
1932, prolific publicist, fondator și director al revistei
Curier ieșean, autor de volume de versuri și proză; după 1944 a părăsit
clandestin România și s-a stabilit inițial la Paris, apoi la Madrid,
editând și conducând revista bilunară Chemarea (d. 1999).

32
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, a


antrenorului emerit de atletism Ionel TĂMĂȘANU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
și al Institutului de Educaţie Fizică şi Sport din
Bucureşti, profesor de sport, atlet de performanţă
la Dinamo şi Viitorul Galaţi, C.S.M.S. Iaşi,
Dinamo Bucureşti, C.S.O. Piteşti şi Clubul Atletic
Universitatea Bucureşti, preparator fizic al echipei de fotbal Oţelul
Galaţi, cu care a obținut, în anul 2011, titlurile de campioană și de
supercampioană a României; în anul 2020 a cucerit, alături de Clubul
Sportiv United Galați, titlul de campion și Supercupa României (d.
14 ian. 2021).

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în Bucureşti, a istoricului


Emil VÂRTOSU, paleograf, doctor în litere, profesor de latină şi română
la Gimnaziul „C.A. Rosetti” din Galaţi, oraș în care a activat și în cadrul
filialei locale a Arhivelor Statului, stabilit la București, unde a fost
bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, apoi profesor de paleografie
chirilică la Şcoala de Arhivistică din Bucureşti şi la Facultatea de Istorie
a Universităţii din Bucureşti până în 1965; a fost distins cu Premiul
„Adamachi” al Academiei Române pentru lucrarea „Tudor Vladimirescu.
Glose, fapte şi documente noi” (n. 21 oct. 1902, Galaţi).

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002,


în Iași, a profesorului universitar doctor Ioan
CONSTANTINESCU, redutabil teoretician al
formelor teatrale, istoric şi critic literar, comparatist,
eseist, dramaturg, traducător, fondator al revistei
academice de literatură comparată Acta Iassyensia
Comparationis, membru al Uniunii Scriitorilor din România, profesor
de teatrologie la Academia de Arte „George Enescu” din Iaşi, care și-a
adus contribuția la modernizarea învățământului universitar ieșean,
la inițiativa și prin eforturile sale fiind recreată Catedra de literatură
33
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

comparată și estetică de la Facultatea de Litere din cadrul Universității


„Al.I. Cuza”, al cărei șef a fost începând cu anul 1997 (n. 21 sept. 1938,
sat Rogojeni, com. Suceveni, jud. Galaţi). [Oameni... (1)]

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Madrid,


Spania, a inginerului Dănuţ IORDĂCHESCU, doctor
în domeniul ingineriei industriale, profesor universitar
la Facultatea de Mecanică a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, cercetător la Centrul Laser (2006) şi
profesor, din anul 2008, la Catedra de fizică aplicată din
cadrul Universităţii Politehnice din Madrid, autor de cărţi şi de studii de
specialitate, membru al Asociaţiei de Sudură din România, al Institutului
Internaţional de Sudare, al Asociaţiei de Sudare din Spania (CESOL)
şi al Asociaţiei Române de Robotică, căruia i-a fost decernată Medalia
onorifică pentru promovarea cooperării internaţionale din partea
Universității din Valladolid, Spania (n. 3 aug. 1957, Galaţi).

5 ianuarie
C 100 de ani de la moartea, în anul 1922, în
Chișinău (înmormântat în Bucureşti), a ziaristului
Paul BOTZAN, absolvent al Școlii de Științe de Stat și
licențiat în ştiinţe administrative la Bruxelles, stabilit
cu familia la Bucureşti, unde a debutat, în anul 1903,
în ziaristică, ca reporter la Universul, apoi redactor și
director al Institutului Minerva (1908-1914), stabilit la Chişinău după
1918, unde a fost redactor al cotidianului Dreptatea (n. 1884, Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galați, a


judecătoarei Gabriela Valentina BACIU, absolventă
a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, care a activat ca
judecător (din 1990) și vicepreședinte (din 1995) al
Judecătoriei Galați, apoi președinte de secție (1998),
vicepreședinte (1998) și președinte (2002-2005) al

34
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

Tribunalului Galați, președinte al Secției Civile din cadrul Curții de


Apel din Galați (n. 25 mart. 1965).

6 ianuarie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în


București, a regizorului Ion MAXIMILIAN, director
al Teatrului Dramatic din Galaţi în perioada 1964-
1967, apoi regizor principal şi director al Teatrului
Dramatic din Constanţa, autor a numeroase piese
de teatru, miniaturi umoristice, scenete şi spectacole
pentru revistă (d. 20 ian. 1985, Constanţa).

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în


Arad, a artistei plastice Pia-Simona COSTESCU,
absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, stabilită la Galaţi în anul
1962, membră a Cenaclului U.A.P. Galaţi şi a Uniunii
Artiştilor Plastici din România, preocupată de
tapiserie şi de xilogravură, stabilită în Germania în
anul 1984; a contribuit la realizarea unor lucrări de artă monumentală
pentru clădiri publice din România, precum mozaicul „Zbor” din
Cartierul „Hipodrom” din Brăila și mozaicul „Comunicaţii” de la
Palatul Telefoanelor din Tecuci, jud. Galați.

7 ianuarie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, a


medicului Ioan PAPANICOL, doctor în medicină
al Facultăţii de Medicină din Viena, cu specializări
în obstetrică şi chirurgie ginecologică în clinicile
din Paris, Berlin şi Viena, care a activat ca medic
chirurg la Spitalul „Elena Doamna” din Galaţi,
membru fondator al Asociației Generale a Medicilor
35
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

din România; s-a remarcat și în calitate de compozitor, fiind autorul


polcii „Les gracieuses” (1885) şi al valsului „Pasiuni” (1886); a susţinut
conferinţe pe teme de istorie a muzicii.

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în


Câmpina, jud. Prahova, a profesorului universitar
Ion ANDRIESCU-CALE, care a contribuit la
consolidarea învăţământului superior agronomic din
cadrul universităţii ieşene, cu activități de pionierat
în domeniul hidroameliorărilor, şef de catedră la
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare din Galaţi, membru al Societăţii
Politehnice din Bucureşti, al Asociaţiei Generale a Inginerilor din
România şi al Asociaţiei Internaţionale a Congreselor pentru Energie
şi Baraje de la Londra (d. 21 nov. 1960, București).

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în


Ruseştii-Noi, jud. Lăpuşna, Republica Moldova,
a profesorului şi scriitorului Ion CÂRLAN, care,
din 1944, a fost profesor în Galați, director al
Şcolii Normale „Costache Negri”, lector universitar
la Facultatea de Filologie din cadrul Institutului
Pedagogic din Galaţi, membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri”
din Galaţi, colaborator la mai multe publicații din România și din
Republica Moldova (d. 6 ian. 2006, Galaţi).

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932,


în Bârlad, a inginerului navalist Ion CĂLINA,
absolvent al Facultății de Nave şi Instalaţii de Bord
din cadrul Institutului Mecano-Naval Galaţi, inginer
la Şantierul Naval Galaţi, unde a parcurs toate treptele
ierarhiei (şef atelier, șef serviciu, şef Secţie, inginer
şef, director tehnic) până la cea de director general al Șantierului
Naval Galați în 1989, coordonând activitatea de producţie timp de 30

36
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

de ani, perioadă în care s-au construit 308 nave; după pensionare, în


1990, a devenit director de producţie la Întreprinderea de Construcţii
metalice, Metchim Galaţi, până în 2007, când s-a retras din activitate.

C 90 de ani de la moartea, în anul 1932,


în București, a magistratului Constantin N.
HAMANGIU, cu activitate de judecător în București,
procuror la Tribunalul Vâlcea, prim procuror la
Tribunalul Covurlui (30 iun. 1895 – 1896) și la
Tribunalul Ilfov (18 sept. 1902 - 5 ian. 1915), procuror
la Curtea de Apel din Iaşi, consilier la Curtea de Apel din Galaţi și la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 1918 până la sfârşitul vieţii, ministru
al Justiţiei (1931-1932), membru de onoare al Academiei Române, un
deschizător de drumuri în justiția românească (n. 31 dec. 1869, Bârlad).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în com.


Matca, jud. Galați, a inginerului și poetului Ionel
MIRON, stabilit la Aiud, maestru național al sportului
la șah, autor al mai multor cărți de poezie, care a debutat
editorial în anul 2003 cu volumul „Din clipe furate”.

8 ianuarie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, în


Berești, jud. Covurlui (astăzi jud. Galați), a preotului
Emanoil Șt. BOGATU, absolvent al Facultății de
Teologie din Bucureşti, preot în județul Covurlui
la bisericile „Sf. Voievozi” din Serdaru (1904-1907)
și Bereşti Sat (1907-1910), președinte al Societății
clerului „Solidaritatea” din jud. Tulcea și protoiereu
de Tulcea; în perioada 1930-1947 a fost preot la Biserica „Vovidenia”
din Galaţi, membru în comitetul de redacție al revistei gălățene
Căminul, decorat cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer.

37
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

10 ianuarie

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în


Galaţi, a profesorului universitar doctor inginer
Eugeniu T. PAVEL, specialist în domeniul sistemelor
energetice, care a fost redactor-şef şi preşedinte al
Colegiului de redacţie al revistei Energetica, membru
al Comitetului Naţional Român al Consiliului
Mondial al Energiei și vicepreşedinte al Asociaţiei
Române pentru Istoria Ştiinţei şi Tehnicii, autor de lucrări și de studii
de specialitate (d. 5 mart. 2004).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


satul Aldeşti, com. Bereşti Meria, jud. Galaţi, a
profesorului universitar Mihai COSMA, absolvent
al Facultăţii de Medicină din Iași (1953), doctor în
ştiinţe medicale, autor şi coautor a peste 70 de lucrări
ştiinţifice originale în domeniul cardiologiei, autor
de epigrame inclus în volume colective de gen, membru al Societăţii
de Medici Scriitori şi Publicişti din România.

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în


Bârlad, jud. Vaslui, a economistului Gheorghe
TALAGHIR, șef serviciu Contabilitate la
Universitatea „Dunărea de Jos” (1978-1992),
lector la Catedra de Contabilitate și Informatică
Economică, Facultatea de Științe Economice din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi (1992-1999), expert
contabil în cadrul CECCAR Galaţi, autor de lucrări în domeniul
economiei (d. 17 iun. 1999).

38
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în Buenos Aires,


Argentina, a compozitorului, profesorului și dirijorului Jean (Nică)
CONSTANTINESCU, absolvent al Conservatorului de Muzică şi Artă
Dramatică din Bucureşti și al Conservatoire National de Musique din Paris,
care a debutat ca dirijor al Orchestrei Radiodifuziunii Române în anul
1936, dirijor de orchestră în România şi Franţa (1935-1947), Cuba (1939),
Argentina, Brazilia şi Peru (1947-1963); profesor la Ecole Superieure de
Musique din Paris (1945-1947) şi Tucuman-Argentina (1951-1971), stabilit
din anul 1947 în Argentina, unde a dirijat orchestra simfonică şi a predat
la Universitatea Naţională din Cuyo (Mendoza) și din Tucuman, oraș
în care, în memoria sa, se organizează Concursul naţional de pian „Jean
Constantinescu”, în timp ce Biblioteca muzicală a Conservatorului Naţional
îi poartă numele (n. 25 oct. 1908, com. Frumușița, jud. Galați).

11 ianuarie
A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în
Galaţi, a juristului şi poetului Valeriu VALEGVI,
pseudonim al lui Valeriu Muraru, colaborator de-a
lungul timpului la numeroase reviste culturale
gălățene, distins cu premii pentru creaţia sa literară,
printre care se numără Premiul II pentru volumul
„Octombrie reloaded” la Festivalul Naţional de
Creaţie „Vrancea Literară” (2014) și Premiul revistei literare Boema
pentru întreaga activitate literară la Festivalul literar „Prietenia
cuvintelor” (2015), membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, în satul


Cârjelari, com. Dorobanțu, jud. Tulcea, a profesoarei
universitare Liliana Celia RUSU, doctor în științe
inginerești, cadru didactic la Facultatea de Inginerie
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
cercetător colaborator al Centrului de Tehnologie
39
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

Marină şi Inginerie Oceanică (CENTEC) din Lisabona (Portugalia), care


a predat cursuri la Universitatea din Lisabona, la nivel de şcoală doctorală,
iar din anul 2021 a fost inclusă în Top World Ranking 2%, al celor mai
importanți oameni de știință din lume, top realizat de Universitatea
Stanford împreună cu Editura Elsevier și SciTech Strategies.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Galaţi,


a conferențiarei universitare Sofia DAVID, doctor
în economie, membru în Consiliul Facultăţii de
Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, distinsă cu titlul de
„Profesor Bologna” în anul 2016, autor şi coautor de
cursuri universitare.

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în Paris,


a pictorului şi sculptorului Jacques HEROLD, nume
pe care l-a adoptat odată cu plecarea din țară (numele
la naștere fiind Jacques Blumer); şi-a petrecut copilăria
în Galaţi, a început studiile la Academia de Artă din
București, emigrând apoi în Franţa, la Paris, în 1930,
organizând prima expoziţie personală în 1947, lider al grupului de
pictori suprarealişti, ilustrator de carte, cu o amplă carieră recunoscută
la nivel internaţional (n. 10 oct. 1910, Piatra Neamţ, jud. Neamț).

12 ianuarie

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1852, în


satul Cârlomănești, com. Cerțești, jud. Galați, a
învățătorului Ioan SIMIONESCU, care a activat
timp de trei decenii în satul natal, secretar și casier
al Societății Învățătorilor din plasa Corod, membru
fondator al Societății „Lumina”, fondator al Băncii
Populare „Deșteptarea” din Cârlomănești (1902), consilier eparhial la

40
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

Episcopia Hușilor, decorat cu Ordinul „Coroana României” în grad de


Cavaler și cu Ordinul „Răsplata Muncii” pentru învățământ (d. 2 aug.
1928).

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în com. Nicorești, jud.


Galați, a medicului Alexandru Gh. HOZOC, absolvent al Facultății
de Medicină din Iaşi, doctor în medicină și chirurgie, medic şi director
al Spitalului „Anton Cincu” din Tecuci, medic şef al Secţiei interne
şi director al Spitalului din Râmnicu Vâlcea, distins cu ordinele
„Coroana României”, „Steaua României” (1916) și „Virtutea militară”,
colaborator la publicațiile Spitalul, Sănătatea, Patriotul, Ţara (d. 18
mart. 1952, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi,


a poetului şi jurnalistului Panait CĂPĂȚÂNĂ, care
și-a pus amprenta pe generația poeților gălățeni ai
anilor ᾽80, membru al Cenaclului „Noduri și Semne”
din Galați, colaborator la numeroase reviste literare,
precum Antares, Boema, Doi, Dominus, Dunărea de
Jos, Noduri și Semne (n. 22 iun. 1956, Galaţi).

13 ianuarie

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în


satul Boţeşti, jud. Vaslui, a preotului şi animatorului
cultural Ludovic COSMA, a cărui viață a fost legată
indisolubil de istoria Bisericii „Sfinții Împărați” din
Galați, al cărei paroh a fost în perioada 1907-1940, și
de cea a Căminului cultural „Sfinții Împărați”, în jurul
căruia a creat o mișcare culturală și de educație a comunității gălățene;
a susținut construirea școlii din parohie, pe terenul cumpărat de
acesta, astăzi Școala Nr. 19, care îi poartă numele și găzduiește bustul
acestuia, realizat de sculptorul Adrian Vădeanu; a fost preşedinte

41
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

al mai multor societăţi culturale, membru fondator al Universității


Populare din Galați (d. 3 mart. 1947, Galaţi). [Oameni... (9)]

A 130 de ani de la nașterea, în anul 1892, în Galați,


a profesorului de matematică Ermil CARAMAN,
director la Şcoala Normală „Costache Negri” şi la
Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, considerat
„un artist în predarea matematicii” (fiind inclus în
„Dicţionarul Enciclopedic al Matematicienilor”),
inițiator de reviste școlare, animator cultural, membru al Societăţii
„Gazeta Matematică” și al Societăţii Române de Ştiinţe, preşedinte al
Asociaţiei Profesorilor Secundari din Galaţi, calitate în care a contribuit la
editarea revistei acestei asociaţii, Orizonturi; considerat „reprezentantul
corpului didactic în politică”, a ocupat funcțiile de prefect şi de deputat
de Covurlui (d. 6 oct. 1979, București). [Oameni... (6)]

14 ianuarie

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în


Galați, a preotului Titus IONĂȘESCU, hirotonit
preot în 1916 de către episcopul Nifon pentru
parohia Bursucani din județul Galați, preot militar
în Primul Război Mondial, slujind apoi la Biserica
„Sfânta Sofia” din Galați, unde a înființat o școală
parohială și un cămin cultural pentru copiii săraci, arestat în
perioada 1952-1953 de regimul comunist pentru „nerespectarea
planului de cultură” (n. 7 mai 1889, com. Dăeni, jud. Tulcea).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Galați, a economistului Radu MANOLESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
și al Facultății de Relații Comerciale Internaționale
din cadrul Universității Româno-Americane din
București, fondator și managing partener al firmei
42
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

de Executive Search și consultanță în afaceri K.M.Trust & Partners,


co-fondator și președinte al Asociației pentru Valori în Educație
- AVE România, sub auspiciile căreia a iniţiat proiectul „Edu
Networks”, care își propune îmbunătățirea sistemul educațional din
România, prin formarea unei alianțe de parteneri din educație și
business.

15 ianuarie

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în


București, a scriitorului Anton HOLBAN, lector al
Universităţii Populare din Galaţi, profesor de limba
franceză la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi în
perioada 1928-1932, experiență pe care a transpus-o
în cunoscutul roman „Parada dascălilor”, unde a inclus o întreagă
galerie a dascălilor gălățeni, portretizați sub alte nume, Galațiul
reprezentând o sursă de inspirație și pentru alte dintre romanele sale;
a fost membru al Societăţii Autorilor Dramatici, membru în comitetul
de redacţie al revistei Sburătorul, colaborator la numeroase reviste
literare, distins cu Premiul „Al. Gh. Florescu” al Societăţii Autorilor
Dramatici, în anul 1930, pentru piesa de teatru „Oameni feluriţi” (n.
10 febr. 1902, Huşi, jud. Vaslui).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în com.


Cacica, jud. Suceava, a profesorului universitar doctor
Traian HOPULELE, cadru didactic la Facultatea
de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați începând cu
anul 1965, consultant tehnic pentru fabricile de bere
din România, firma Jacob Carl şi Universitatea Hohenheim Germania,
care a îndrumat zeci de generații în domeniul industriei alimentare,
autor de lucrări și studii în domeniu (d. 14 dec. 2013, București).

43
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, a


avocatului și lectorului universitar Nicu DURET,
doctor în drept, cadru didactic și prodecan al
Facultății de Drept din cadrul Universității „Dunărea
de Jos” din Galați (1998-2008), cadru didactic la
Facultatea de Drept a Universității „Danubius” din
Galați din anul 2002, director executiv al Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor din cadrul
Centrului Teritorial Galați din anul 2005 (d. 17 nov. 2020).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977,


a profesoarei Loredana-Liliana BUZOIANU,
absolventă a Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi, doctor
în filologie, cadru didactic la Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galați, Departamentul lingvistică și
jurnalism, directoare a Școlii Gimnaziale Nr. 26
din Galați, profesoară de limba română la Şcoala Gimnazială Nr. 11
„Mihail Sadoveanu”, autoare de lucrări didactice în domeniul limbii și
literaturii române.

16 ianuarie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Galați,


a scriitorului Sebastian REICHMANN, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi și al Facultății
de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti,
doctor în psihologie socială, cu studii post-doctorale
la Universitatea Berkeley, care a emigrat în Israel
în anul 1972, stabilindu-se ulterior în Franța; a debutat editorial în
anul 1969, cu volumul de versuri „Geraldine”, continuând să publice
în limba franceză, colaborator la numeroase reviste, traducând în
franceză poeți români și americani contemporani, inclus în antologii
prestigioase consacrate poeziei suprarealiste.
44
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi, a profesorului doctor
inginer Ioan BAICU, absolvent al Facultății de
Mecanică din cadrul Universității „Dunărea de
Jos” din Galați (1975), cadru didactic la Catedra
de grafică, mecanisme şi toleranţe, conducător al
Departamentului Inginerie mecanică din cadrul
Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de cursuri și lucrări în domeniul graficii pe calculator, geometriei
descriptive și desenului tehnic.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


com. Dudeşti, jud. Brăila, a artistei plastice Gabriela
GEORGESCU, doctor în arte vizuale, cadru didactic
la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” şi Facultatea de
Arte din Galaţi, membră a Uniunii Artiştilor Plastici
din România, secţia Pictură, participantă la numeroase
expoziții personale și de grup, în țară și străinătate, distinsă cu Medalia
„Meritul Cultural” (2004), Premiul municipiului Galaţi (1998, 2000,
2009), Premiu la ediţia a III-a a Galei Artelor, organizată de Filiala Galaţi
a Uniunii Artiştilor Plastici din România (2019) și multe alte distincții
pentru activitatea artistică și pentru realizările din domeniul educației.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Bucureşti, a astronomului Călin POPOVICI,
doctor în ştiinţe matematice, profesor de astronomie
geodezică la Academia Militară Tehnică şi la
Institutul de Construcţii din Bucureşti, profesor
titular de Astrofizică teoretică şi Fizica soarelui la Facultatea de Științe a
Universității din București, preşedinte al Comitetului Naţional Român
de Astronomie şi al Comisiei de Cercetări Spaţiale Române, membru al
Uniunii Internaţionale de Astronomie, cel care a pus bazele cercetărilor
de astrofizică la nivel naţional, contribuind la includerea României în
45
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

programele Comitetului Internațional de Cercetări Spațiale, membru


post-mortem al Academiei Române, al cărui nume este purtat astăzi
de astroclubul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” din Galaţi (n. 4 oct. 1910, Galaţi). [Oameni... (9)]

17 ianuarie

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în satul


Scopoșeni, com Gorban, jud. Iași, a profesorului
Emil VIERU, absolvent al Universității „Al.I. Cuza”
din lași (1960), profesor de geografie în Galați, la
Școala Nr. 12 (1970-1971; 1975-1980), la Școala Nr.
14 (1971-1975, și director al acestei școli) și la Școala
Nr. 30 (d. 14 febr. 2014, Galați).

18 ianuarie

A 160 de ani de la naşterea, în anul 1862, în Mangalia, jud.


Constanța, a profesorului de caligrafie Atanasie FLORESCU, absolvent
al Școlii de Belle Arte din Iași, cadru didactic la Şcoala Comercială
Elementară de băieţi „Al.I. Cuza” din Galaţi în perioada 1905-1929.

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în


com. Colonești, jud. Tecuci (astăzi în jud. Bacău),
a comerciantului Ioan D. PRODROM, membru al
Camerei de Comerț din Galați, primar al Galațiului
în perioada 1923-1925, senator de Covurlui în
Parlamentul României din decembrie 1924, prefect
de Covurlui (1927-1928), distins de Regele Carol I și Regele Ferdinand
I cu cele mai înalte decoraţii, printre care Medalia „Meritul Comercial
și Industrial” clasa I (decernată de două ori), Ordinul „Coroana
României” și Ordinul „Steaua României”; a fost membru fondator și
membru al Comitetului general al Societății Culturale „V.A. Urechia”;
46
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

în ultima parte a vieții s-a stabilit la moșia sa din satul Urlești, com.
Corni, jud. Galați, unde a avut un rol important în dezvoltarea
comunității rurale (d. 4 apr. 1952, Galați). [Oameni... (9)]

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Galați,


a doctorului în ştiinţe biologice Victor ZINEVICI,
care a activat în cadrul Institutului de Biologie
al Academiei Române din București, cercetător
științific în domeniile biodiversitate, ecologie,
resurse ecosistemice și a întreprins printre primele
cercetări în România cu privire la zooplanctonul și
zoobentosul zonelor de stufăriș ale lacurilor și în ce privește fauna
acvatică ce se dezvoltă pe vegetație dură, distins cu Premiul Academiei
Române „Emanoil Teodorescu” în anul 1987.

C 65 de ani de la moartea, în anul 1957, în New


York, S.U.A., a unuia dintre marii industriași ai perioadei
interbelice, Max AUSCHNITT, absolvent al Academiei
de Înalte Studii Comerciale din Viena, fondator al
companiei Uzinele Metalurgice Titan-Nădrag-Călan
(care avea în componenţă, pe lângă laminorul gălăţean,
uzinele de la Oţelu Roşu, Nădrag şi Călan), membru al Camerei de Comerţ
şi Industrie din Galaţi, vicepreşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor
din România, distins cu ordinele „Coroana României” în grad de Comandor
şi „Steaua României” în grad de Ofiţer; în 1946, cu prilejul unei delegații,
a rămas în S.U.A., fiind condamnat, în lipsă, de regimul comunist, la 25
de ani de muncă silnică; în anul 1950 a înființat, la Paris, Banca Europei
Centrale pentru Comerț (n. 14 febr. 1888, Galați).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Brăila, a scriitorului Cătălin Angelo IOAN, doctor
în matematică, conferenţiar universitar la Facultatea
de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii

47
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

„Danubius” din Galaţi, autor de cărți, studii de specialitate şi de


volume de proză şi poezie, colaborator la reviste literare și la site-uri de
literatură din România și Canada.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977,


în Predeal, jud. Brașov, a medicului ortoped şi
arbitrului Grigore BÂRSAN, care a activat ca medic
sportiv şi ca profesor de anatomie la Şcoala Medie
Tehnică de Cultură Fizică din Galaţi, a colaborat
la periodice de profil sportiv precum Sportul, Fotbal, Cultură fizică
şi sport, Şah și la cotidianul local Viaţa nouă; cronicarul sportiv
Siriopol Telemac i-a dedicat în anul 1979 lucrarea biografică „Fluier
final! : Din viața și activitatea medicului și arbitrului internațional
de fotbal Grigore Bârsan” apărută la editura Junimea din Iași, carte
reeditată apoi în 1981 și 1996 (n. 18 ian. 1926, Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, a călugăriței Irina-


Justina CARAIMAN, care a slujit în Mănăstirea „Adormirea Maicii
Domnului” Vladimirești din comuna Tudor Vladimirescu, județul
Galați, fiind arestată în perioada regimului comunist, în anul 1958,
și deținută timp de zece luni, inclusă în lucrarea „Victimele terorii
comuniste” alcătuită de Cicerone Ionițoiu (n. 11 mart. 1929, sat
Bucești, com. Ivești, jud. Galați).

19 ianuarie

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, în com. Liești, jud.


Galați, a institutorului Gheorghe MIHĂILESCU, absolvent al Şcolii
Normale de Învățători din Bârlad, învățător în județul Galați, în com.
Matca (1910), învățător și director la Școala din Liești (1911-1934),
președinte al Cercului Cultural din Liești, iar din 1934 subrevizor
școlar în Tecuci, unde a predat și în învățământul primar, până la
pensionare, în anul 1944 (d. 25 iun. 1975, Tecuci, jud. Galați).

48
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

20 ianuarie

A 155 de ani de la nașterea, în anul 1867, în


Galați, a profesorului Grigore PATRICIU, doctor
în filosofie al Universităţii din Leipzig, profesor
de pedagogie la școlile normale din Bucureşti şi
din Bârlad director la Şcoala Normală din Bârlad,
inspector general şcolar, autor de manuale şcolare
(dintre care volumul de „Didactică generală cu privire la învăţământul
şcoalei primare” a cunoscut numeroase ediții și reeditări), care
a întemeiat foaia ilustrată Vulturul, distins cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Cavaler (d. 7 febr. 1912).

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, în satul


Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi, a poetului şi ziaristului
Ştefan PETICĂ, prevestitor al unei noi epoci în evoluția
liricii românești la sfârșitul secolului XIX, care a fost
redactor la ziarul Lumea nouă și la revistele Capitala,
Literatorul, La Roumanie şi Economia naţională,
colaborator la numeroase alte periodice literare, membru al cenaclului
literar și al grupării moderniste „Literatorul”, coordonate de Alexandru
Macedonski, membru al Asociației Generale a Presei, considerat de critica
literară „primul poet simbolist autentic” (d. 17 oct. 1904, sat Buceşti, com.
Iveşti, jud. Galaţi). [Oameni... (2)]

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în com.


Slobozia-Conachi, jud. Galaţi, a contraamiralului
de flotilă Traian Neculai ANDERSON, membru al
echipajelor distrugătorului „Mărăşeşti” și distrugătorului
„Regina Maria”, precum și al ultimului echipaj al
legendarului submarin „Delfinul” în perioada celui de-
al Doilea Război Mondial; a făcut parte din Marina Militară timp de 41
de ani (aug. 1940 – oct. 1980) din care 12 ani și patru luni a fost ambarcat

49
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

pe diverse vase, dintre care patru ani pe submarine; a ocupat funcția de


lector şef şi şef al Catedrei motoare termice la Şcoala Militară de Maiştri de
Marină (1967-1970); comandant al Depozitului Mixt Galaţi (1970-1980), a
înfiinţat la Galaţi Unitatea Militară 02066, al cărei comandant a fost până în
1980, când a ieşit la pensie; a fost membru fondator, secretar şi preşedinte
al filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război și membru
fondator al Clubului Amiralilor (d. 23 iun. 2010, Galați).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în com.


Independenţa, jud. Galaţi, a istoricului literar Ion
BÂRSAN, poet, muzicolog, memorialist, absolvent
al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti,
profesor de limba şi literatura română în București,
unul dintre cei mai temeinici cunoscători şi exegeţi
ai operei lui Dimitrie Cuclin, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” Galaţi (1995), distins cu Premiul „Ciprian
Porumbescu” al Academiei Române pentru volumul „Convorbiri cu
Dimitrie Cuclin”, colaborator la numeroase publicaţii literare.

21 ianuarie
A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847, în
Galați, a inginerului Gheorghe I. DUCA, absolvent al
Şcolii Centrale de Arte şi Manufacturi din Paris (1869),
inginer la Circumscripţia de Poduri şi Şosele din Iași,
director al Şcolii de Poduri şi Şosele din Bucureşti,
director general al Căilor Ferate Române (1888-
1895), director al construcţiei portului Constanţa
(1897), preşedinte al Societăţii Politehnice, distins cu ordinele „Coroana
României” (1891) şi „Steaua României” (1895), ambele în grad de ofiţer;
în București, un bust al său se găseşte în Curtea de Onoare a Şcolii
Naţionale de Poduri şi Şosele şi altul în piaţa Gării de Nord (d. 26 iul.
1899, Constanţa).

50
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Vinderei, jud. Vaslui, a profesoarei de limba și
literatura română Virginia MOCANU, absolventă a
Facultății de Filologie din cadrul Universității „Al.I.
Cuza” din Iași, cadru didactic în Galați, la Liceul Nr.
2, la Liceul de Marină și la Liceul „Vasile Alecsandri”
(d. oct. 2015, Bucureşti).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Tecuci, jud. Galați, a profesorului de limba română
Nicolae LEONTE, care s-a afirmat în domeniul
epigramei, membru al Clubului Umoriștilor „Verva”
din Galați și al Uniunii Epigramiștilor din România
(UER), colaborator la publicații de profil.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în Corabia,


jud. Olt, a scriitorului, regizorului de film şi scenaristului
Maximilian N. POPESCU-VELLA, pseudonim literar
al ofițerului fluvial Maximilian Popescu, membru
fondator al Cineclubului „Donaris” din cadrul Navrom
Galaţi, autor a peste 20 de volume dedicate orașului
Galați și navigației, realizator de emisiuni-document la
postul local de televiziune Mega TV, distins cu Premiul revistei Dunărea
de Jos (2006) și cu Premiul „Păcală” pentru spirit românesc din partea
Institutului European de Cultură pentru Comunicare, Cunoaştere şi
Educaţie prin Imagine şi Romanian Film Club Association pentru filmul
„Demiurgul”, colaborator la numeroase publicaţii literare, distins post-
mortem cu titlul de Cetățean de Onoare al județului Galați, iniţiator al
multor proiecte, printre care se numără și cel al reconstituirii Pânzarului
moldovenesc (d. 24 nov. 2019, Galați).

51
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în com.


Dolheşti, jud. Iaşi, a scriitoarei Valentina TECLICI,
doctor în sociologie, care a activat în Galați ca profesoară,
bibliotecară la Uniunea Judeţeană a Cooperativelor
Meşteşugăreşti și redactor de carte la Editura Porto-
Franco (1990-1992), inițiatoare a revistei gălățene
pentru copii Liliput, stabilită apoi la București unde a fost
redactor la cunoscutele reviste Expres și Femeia și redactor-şef al Editurii
Oscar Print, stabilită, din anul 2002, în Noua Zeelandă, autoare de versuri,
proză şi literatură pentru copii, membră a Uniunii Scriitorilor din România.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, a


conferenţiarului doctor inginer Mircea Viorel
DRĂGAN, absolvent al Facultății de Mecanică din
Galați (1983), inginer, șef de secție la Combinatul
Siderurgic din Galați (1983-1987), asistent, șef de
lucrări și conferenţiar la Facultatea de Metalurgie
şi Ştiinţa Materialelor a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, autor de lucrări și studii științifice în domeniul științei
materialelor.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, a


conferențiarei universitare Lucica Dana CIOCOIU,
absolventă a Universității „Dunărea de Jos” din
Galați, Facultatea de Educație Fizică și Sport, doctor
în pedagogie, prodecan al Facultății de Educație
Fizică și Sport din cadrul Universității „Dunărea
de Jos” din Galați, membru al Asociației sportive
„Academica”, antrenoare de atletism, autoare de studii și manuale în
domeniul de specialitate.

52
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în Iași, a profesorului


universitar Ionel HAGIU, absolvent al Liceului Comercial „Alexandru
Ioan Cuza” din Galaţi şi al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Iaşi (1953),
doctor în filosofie, cadru didactic, prorector și secretar științific al Senatului
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1974-1985), director al
Centrului de Ştiinţe Socio-Umane „Gheorghe Zane” din cadrul Filialei
Iaşi a Academiei Române în perioada 1975-1990, profesor consultant la
Universitatea „Petre Andrei” din Iași (n. 21 ian. 1931, Galaţi).

22 ianuarie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


satul Liţca, com. Miclăuşeni, jud. Iaşi, a preotului
Cicerone IORDĂCHESCU, profesor şi secretar la
Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi, preot
la Biserica „Sfinţii Voievozi” din Galaţi, autorul
primului tratat de patrologie în limba română
(„Istoria vechii literaturi creştine”), care a colaborat
cu studii, articole şi traduceri la revistele Viitorul, Mitropolia Moldovei,
Biserica Ortodoxă Română, Luminătorul și a condus, între anii 1913-
1914, revista Viaţa creştină (d. 29 apr. 1966, Iaşi).

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, a


profesorului universitar și antrenorului de volei Florin
BALAIŞ, cadru didactic al Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, preşedinte al Consiliului Judeţean de
Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi în perioada 1981-
1990, director al Direcţiei Judeţene pentru Educaţie
Fizică şi Sport între 1990 și 1995, distins cu Ordinul „Meritul Sportiv”
şi titlul de „Antrenor Emerit”, autor de cursuri și de lucrări în domeniul
voleiului; în memoria acestuia, una dintre sălile Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi îi poartă
numele (n. 18 dec. 1935, com. Chilia Veche, jud. Tulcea).
53
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

23 ianuarie
A 130 de ani de la naşterea, în anul 1892, în Galaţi,
a profesorului de limba română Paul I. PAPADOPOL,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați,
critic şi istoric literar, colaborator la numeroase
publicaţii literare, membru al Societăţii Profesorilor de
Limba Română şi al Ateneului Popular „B.P. Hasdeu”
din Câmpina, care a dat tiparului valoroase studii
de istorie literară și ediții critice ale operelor unor clasici ai literaturii
române, remarcându-se prin cercetarea minuţioasă a trecutului
literaturii române (d. 26 ian. 1953, Bucureşti). [Oameni... (5)]

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, a


medicului Vasile LUPU, absolvent al Institutului
de Oncologie din Cluj-Napoca, șef al Secţiei de
ginecologie la Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Apostol Andrei” din Galați din anul 1972, creator
de școală, nume de rezonanță al medicinei gălățene
de specialitate, care a făcut pionierat în domeniul
screening-ului cancerului de col uterin, a pus la punct o rețea eficientă
de depistare precoce a acestei forme de cancer și a întreprins cercetări
cu rezultate deosebite în domeniul depistării cancerului de col
uterin, fiind recompensat, în anul 2004, cu Diploma de Excelență la
Conferința Națională de Obstetrică și Ginecologie (d. 29 apr. 2009).

24 ianuarie
A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în com. Tazlău, jud.
Neamț, a preotului Grigore COSTEA, absolvent al Facultății de
Teologie și al Conservatorului din București, care a slujit la Catedrala
din Galaţi, în perioada 1907-1928, ca diacon și preot, profesor de
muzică bisericească la Seminarul „Sf. Andrei” din Galaţi până în 1931,
ulterior profesor la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Cernica şi la
Seminarul Central din Bucureşti (d. 1963).
54
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 90 de ani de la moartea, în anul 1932, a medicului stomatolog


Iancu BERCOVICI, care a ocupat pentru o perioadă și funcția de
ajutor de primar al orașului Galați (n. 1880, Iași).

C 90 de ani de la moartea, în anul 1932, în Galați, a


industriașului Ludwig JOSIEK, membru al Camerei de Comerț
Galați și al mai multor societăţi de binefacere din Galaţi, care în
anul 1893 a fondat, pe strada Dogăriei, Fabrica de Paste Făinoase
şi Biscuiţi „Ludwig Josiek & Compania”, firmă aflată în topul
producătorilor europeni de profil pentru zeci de ani, obținând
medalia de argint la Expoziția Universală de Paris și cea de aur la
Expoziția Științelor de la Atena, după 1944 fiind naționalizată, pentru
a fi înglobată de Întreprinderea de Morărit şi Panificaţie din Galaţi
(Fabrica de biscuiți „Dunăreana”) (n. 9 mart. 1866).

C 65 de ani de la moartea, în anul 1957, a preotului Alexandru


TĂUNE, care a slujit la Catedrala din Galaţi în perioada 1926-1929 și
la bisericile „Buna Vestire”, „Sf. Ioan” și „Sf. Spiridon” din municipiul
Galaţi, deputat în Congresul Naţional Bisericesc (n. 17 mart. 1896,
com. Cavadinești, jud. Galați).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, a


fotoreporterului Bogdan CODRESCU, a cărui
activitate este strâns legată de ziarul local Viața liberă,
acolo unde a asigurat partea ilustrativă pentru mii de
articole apărute în paginile cotidianului gălățean.

25 ianuarie
A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în Tecuci, jud. Galaţi, a
artistei plastice Ecaterina (Tina) POPA, care a activat ca profesoară de
desen și muzeograf la Muzeul Județean de Artă din Râmnicu Vâlcea,

55
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

cu numeroase expoziţii personale în ţară şi peste


hotare, participări la expoziţii colective şi de grup,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
și al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici,
Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea
(2008), distinsă cu Premiul pentru excelență în artă
„Placheta de Cristal” din partea Guvernului României
și a Instituției Prefectului județului Vâlcea (2012).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în Galați,


a jurnalistei Elena SOLUNCA MOISE, absolventă
a Facultății de Filozofie din Iași, redactor la revista
Contemporanul din Bucureşti din anul 1970, fondatoare
(împreună cu Mihai Corneliu Drăgănescu, fost
președinte al Academiei Române) şi redactor principal
al revistei Academica, editată de Academia Română, colaboratoare la
emisiunea „Cultură și Credință” de la Trinitas TV, autoare a volumului
„Cuviința tainei”, scris la îndemnul părintelui Stăniloae.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, a


profesoarei universitare Nicoleta STĂNCIUC,
doctor habilitat inginer tehnolog la Facultatea
de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, membră
a Asociației Specialiștilor din Industria Laptelui
și a Asociaţiei Specialiştilor în Biotehnologie Aplicată, autoare de
lucrări și studii în domeniul trasabilității și managementului calității
alimentelor, premiată în anul 2014 la Gala Profesorului Bologna.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Bucureşti,


a actorului Emil HOSSU, care a debutat pe scena
gălăţeană în anul 1965, cu rolul Romeo din „Romeo
şi Julieta” de William Shakespeare şi a jucat pe scena
Teatrului de Stat din Galaţi în perioada 1965-1968,
56
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler în


anul 2002, interpret a numeroase de roluri de referinţă în teatru şi film (n.
24 nov. 1941, Ocna Sibiului, jud. Sibiu).

27 ianuarie

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1892, în Iaşi,


a profesorului Theofil SIMENSCHY, doctor în litere,
cadru didactic la Seminarul Teologic din Galaţi în
perioada 1916-1918, apoi la Liceul „B.P. Hasdeu” din
Chișinău, inspector secundar al şcolilor particulare
din Basarabia, asistent la Catedra de limba greacă
de la Universitatea din Iaşi (1926-1929), inspector secundar al şcolilor
particulare din Basarabia (1927-1928) și conferenţiar suplinitor de limbi
clasice la Facultatea de Teologie din Chişinău (d. 15 dec. 1968, Iaşi).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în Galați,


a scriitorului Berthold (Tellu) ABERMAN, de profesie
topograf, cu peste 30 de ani de carieră militară, stabilit
în anul 1986 în Israel, unde a colaborat la publicaţiile
de limbă română; membru al Uniunii Scriitorilor din
România și al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă
Română, distins cu numeroase premii pentru opera sa, printre care se
numără: Premiul pentru Literatură al Fundaţiei Ianculovici - Haifa,
Premiul „Max Blecher”, Titlul de „Cavaler al limbii române” din partea
Centrului Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv (d. nov. 2021, Israel).

28 ianuarie
C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în București, a profesorului
Constantin DAMIANOVICI, licențiat în litere, cadru didactic în
Galați la Şcoala Normală „C. Negri” şi la Liceul „Vasile Alecsandri”
(1909-1915), apoi la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti până în 1942,

57
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

inspector al învăţământului secundar din regiunea Bucureşti, autor


de manuale de limba și literatura română, autor de cărți în domeniul
literaturii și culturii (n. 31 dec. 1882, Giurgiu).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în com.


Suceveni, jud. Galați, a cadrului didactic universitar
doctor Iulian MARDAR, profesor de limbă engleză
în învățământul gimnazial și liceal în Galați și apoi,
timp de șase ani, în Taiwan, cofondator al Centrului
de învățare a limbii engleze „The House of English”,
care activează în cadrul departamentului de limbi moderne aplicate
al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, autor de teatru și proză,
membru al Cenaclului literar „Noduri și semne” din Galați, colaborator
la reviste de cultură, autor de lucrări și studii în domeniul limbii engleze.

29 ianuarie
A 105 ani de la nașterea, în anul 1917, în com.
Oancea, jud. Galați, a preotului Ioan TEOHARIE,
absolvent al Seminarului „Sf. Apostol Andrei” din
Galaţi și al Facultății de Teologie din Bucureşti,
care a slujit în Galați la parohiile „Sf. Dimitrie”
(1959), „Izvorul Maicii Domnului” (1960-1970), „Sf.
Vasile” (1970-1971); a fost consilier al episcopului Chesarie Păunescu
(1954-1958) și preot misionar la Buenos Aires (1973-1974), consilier
administrativ bisericesc în cancelaria Eparhiei Dunării de Jos (1976-
1986); a pus temeliile şi a ridicat Biserica „Sf. Ana” din Galaţi, unde a
şi slujit până la pensionare (d. 12 mart. 2006, Galați).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Ţepu, jud. Galaţi, a folcloristului şi pedagogului
Nicolae CHISCOP, profesor de limba şi literatura
română în comuna Movileni din județul Galaţi şi în
Tecuci, preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru
58
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

ridicarea monumentului lui Tudor Pamfile (1996), redactor (1990-1996)


şi redactor-şef (1996-2004) al publicaţiei Glasul Tecuciului, membru în
redacţia revistelor Astra tecuceană şi Tecuciul literar-artistic, cercetător
în domeniul istoriei literare locale.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în com.


Nămoloasa, jud. Galaţi, a profesorului universitar
George POEDE, doctor în filosofie, cadru didactic
și prodecan al Facultăţii de Filosofie și Științe Social-
Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, autor de lucrări şi studii în domeniu, membru
al Asociaţiei Române a Sociologilor şi al Asociaţiei Internaţionale a
Sociologilor de Limbă Franceză, specialist în relații europene și studii
europene și cavaler al Ordinului „Palmes Academiques”, acordat de către
Ministerul Educației din Franța.

C 40 de ani de la moartea, în anul 1982, în Iaşi,


a doctorului în medicină şi chirurgie Constantin
STRAT, profesor universitar la Institutul de Anatomie
şi la Institutul de Medicină şi Farmacie din Iaşi, decan
al Facultăţii de Medicină Generală, director al Spitalului
Clinic Nr. 1 din Iaşi, promotor al înfiinţării în Iaşi a
secţiei şi şcolii de gastroenterologie, membru al Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din România şi al Societăţii Internaţionale de Medicină Internă (n.
3 iul. 1905, sat Mândreşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi).

30 ianuarie
A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902, în
com. Jorăşti, jud. Galaţi, a învăţătorului, scriitorului şi
folcloristului Vasile HONDRILĂ, publicist, culegător
de folclor, inspector şcolar al judeţului Cahul, redactor
și editor al ziarului Graiul satelor, care a redactat și a
colaborat la numeroase reviste literare, coautor de

59
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

manuale școlare, iniţiator al construcţiei monumentului lui Ioan Vodă


cel Viteaz de la Cahul, inaugurat la 29 iunie 1937; în anul 1951 a fost
încarcerat de regimul comunist pentru „uneltire contra ordinii sociale”,
fiind reabilitat după 1960 (d. 30 aug. 1974, Bucureşti).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Tecuci, jud. Galaţi, a


profesorului universitar Ionel H. CRĂESCU, doctor în ştiinţe tehnice,
şef de catedră la Universitatea Tehnică din Petroşani, conducător de
doctorat, coautor la volume de specialitate, autor de articole în reviste
de specialitate din ţară şi străinătate.

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942, în


Odobești, jud. Vrancea, a inginerului constructor
Dumitru BAHAMAT, absolvent al Facultății de
Construcţii Civile Industriale şi Agricole din cadrul
Institutului Politehnic din Iaşi, coordonator al
lucrărilor de construcţie ale Spitalului Judeţean din
Galaţi (1966-1972), director al Întreprinderii de Gospodărire Locativă
Galaţi (1971-1990), director general al S.C. Dedal-Bahamat S.R.L.
Galaţi, restaurator atestat de monumente istorice și de arhitectură; a
coordonat lucrările de modernizare/restaurare a numeroase clădiri din
municipiul Galați și lucrările de restaurare a numeroase lăcaşuri de cult
din județele Vrancea, Brăila, Buzău etc; membru fondator al Uniunii
Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România
(U.N.R.M.I.), distins cu Diploma de Excelenţă și de Merit a U.N.R.M.I.
și cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Galați în anul 2015.
31 ianuarie
A 135 de ani de la nașterea, în anul 1887, în com. Jorăşti, jud. Galaţi,
a preotului cărturar Ioan C. BELDIE, absolvent al Facultății de Teologie
din Cernăuți, doctor în teologie, preot militar în perioada Primului Război
Mondial, preot și profesor în comuna Fârțănești din județul Galați, profesor
în numeroase școli și licee din Galați, director al Seminarului „Sf. Andrei”
în perioada 1923-1925, consilier al Episcopiei „Dunării de Jos”, preot paroh
60
Ianuarie 2022 Calendar cultural gălăţean

la Biserica Precista din Galaţi în perioada 1920-1943,


secretar de redacție și director al revistei gălățene Căminul,
director al publicației Vestitorul Episcopiei Dunării de Jos,
publicist prolific, colaborând la numeroase alte reviste
culturale, autor de lucrări religioase și istorice, printre
care se numără și „Monografia comunei Jorăști” (d. 12
nov. 1954, com. Viișoara, jud. Vrancea). [Oameni... (6)]

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în Galaţi,


a doctorului în drept Mihail G. ORLEANU, judecător
al Tribunalului Putna, preşedinte al Tribunalului
Dorohoi, procuror pe lângă Curtea de Apel Galaţi
(1887-1889), ales în primul Parlament al României
Mari (1919), deputat din partea jud. Covurlui începând
din 1895, primar al oraşului Galaţi în două rânduri, ministru al Industriei
şi Comerţului în guvernul Brătianu, fervent susţinător al industrializării
ţării, senator de Covurlui, preşedinte al Adunării Deputaţilor între 1922 și
1926 (n. 20 oct. 1859, Focşani, jud. Vrancea).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în


Galați, a scriitorului Constantin ASIMINEI, profesor
de filosofie la Şcoala Normală „Costache Negri” şi la
Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, inspector şcolar
general al ținutului Dunărea de Jos, colaborator la
numeroase publicații literare, autor de versuri, eseuri
și piese de teatru (n. 20 iul. 1894, com. Duda-Epureni, jud. Vaslui).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în com.


Vrâncioaia, jud. Vrancea, a preotului Gheorghiță
OANELE, absolvent al Seminarului Teologic „Chesarie
Episcopul” din Buzău și al Facultății de Teologie din
Bucureşti, slujitor la parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din
Galaţi din anul 1990, director al Seminarul Teologic
„Sf. Apostol Andrei” din Galaţi în perioada 1991-1992.

61
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2022

Citatele lunii ianuarie

Ioan C. Beldie, preot, publicist


Toată desvoltarea neamului nostru stă
în strânsă legătură cu biserica creştină. Ea a
stat mult timp în fruntea culturei noastre,
ea ne-a lăsat singurele noastre monumente
frumoase, în cărţile ei sfinte se află plămădit
graiul românesc, prapurile ei, cu chipuri de
sfinţi, au fost steagurile noastre de luptă, în
vremurile cele mari.

Ioan Constantinescu, critic literar,


profesor universitar

Profesorul Ioan Constantinescu a


detestat mediocritatea şi „cuminţenia” plină
de aprehensiuni, a detestat tiparele existenţei
şterse, „prăfuite”.
(Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi)

Ermil Caraman, profesor, animator cultural


... noi, ca profesori... se cuvine să
înfrângem toate îndoielile ce ne-ar putea
cuprinde, şi oricâte jertfe s’ar cere, să continuăm
opera de cultură românească, în mijlocul
societăţii în care suntem chemaţi a milita.

62
Februarie

Inima mea... a bătut cinstit pentru oricine


a fost în apropierea ei... Nu am vrut s-o trec prin
contrabandă prin convingeri ce nu-mi aparţin, adică
nu mi-a stat în fire să fac circ din poezie pentru a-mi
câştiga bucata de pâine.

Constant Tonegaru
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
9 februarie – Ziua Mondială a Stomatologului
11 februarie - Ziua Internaţională a Fetelor şi
Femeilor cu Activităţi în Domeniul Știinţei
13 februarie – Ziua Mondială a Radioului
24 februarie - Dragobetele
28 februarie – Ziua Protecţiei Civile
~ Februarie ~

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


București, a institutoarei Ecaterina PAȘA, absolventă
a Școlii Normale „Elena Doamna” din București,
care, împreună cu soțul său, profesorul Paul Pașa, au
donat colecția care a stat la baza înființării Muzeului
de Istorie din Galați, distinsă cu Ordinul „Răsplata
Muncii” clasa I și cu Ordinul „Bene-Merenti” pentru realizarea
Muzeului Regional Pașa din cadrul Școlii Nr. 6 de Băieți din Galați (n.
20 dec. 1878, com. Vernești, jud. Buzău).

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, a inginerului Mihai


ARMAŞU, absolvent al Liceului Comercial din Galați și al Facultății de
Hidrotehnică din Galați, doctor în domeniul construcțiilor, care de-a
lungul carierei a lucrat, timp de zece ani, la construcția Hidrocentralei
de la Bicaz, director al Trustului de Construcții Bacău începând cu anul
1975, autor de studii și articole de specialitate (n. 30 mart. 1931, Galaţi).

1 februarie
A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în satul
Tronari, com. Viperești, jud. Buzău, a solistului liric Nae
OPRICESCU, care a activat pe scena Teatrului Muzical
„Nae Leonard” din Galați în perioada 1959-1990,
cântăreț bisericesc (protopsalt) la Biserica „Schimbarea
la față” din Galați (până în 1995) și apoi la Catedrala
Arhiepiscopală din Galați (d. 22 sept. 2016).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Galaţi, a medicului


Angel VARLAS, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar şi
prodecan al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti, apoi la Universitatea „Titu Maiorescu” din 2003, autor de
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

studii de specialitate în domeniile hepatologiei şi gastroenterologiei,


membru al Societăţii Române de Gastroenterologie.

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în


Galați, a profesorului universitar Mircea Traian
MANOLACHE, absolvent al Institutului Politehnic
din Bucureşti, inginer şef la Şantierul Naval „Viitorul”
din Brăila, cadru didactic universitar, șef al Catedrei
Tehnologie mecanică și director al Bibliotecii
Institutului Mecano-Naval din Galați (1952-1956), autor de lucrări
și studii de specialitate, primul care a inițiat în România ample şi
minuţioase cercetări privind coroziunea metalelor și care a înfiinţat,
în anul universitar 1960-1961, secţia de specializare Tehnologia
Construcţiilor de Maşini, coautor de brevete de invenții (n. 7 aug.
1923, com. Prejmer, jud. Brașov).

2 februarie

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902,


în Galați, a ziaristului Gheorghe (George)
MIHĂILESCU, director și proprietar al cotidianului
gălățean Acțiunea, arestat în anul 1949 de regimul
comunist, condamnat la 20 de ani pentru înaltă
trădare și încarcerat la penitenciarele din Jilava,
Gherla și Pitești, grațiat în anul 1964 (d. 25 apr. 1991).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în com.


Corni, jud. Galați, a lui Vasile CRISTEA, membru
fondator și președinte al Asociației Persoanelor cu
Handicap „Sporting Club” Galați, prima organizaţie
neguvernamentală cu specific social şi sportiv care
a organizat, începând din anul 1992, o competiţie
sportivă pentru persoanele cu handicap locomotor numită „Cupa
Danubius”, vicepreședinte al Comitetului Paralimpic Român (până

66
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

în anul 2021), căruia, în anul 2012, i-a fost decernată Diploma de


Excelență din partea Consiliului Județean Galați, distins cu titlul de
Cetățean de Onoare al municipiului Galați în anul 2015.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în Galaţi, a profesoarei


universitare Mirela VOICULESCU, doctor în fizică, cadru didactic
al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi din anul 1992, activând
în Departamentul de Chimie, Fizică și Mediu al Facultății de Științe
și Mediu, membră a Societăţii de Fizică din România, a American
Geophysics Union şi a European Geophysics Union, autoare de lucrări
şi studii de specialitate în domeniul fizicii atmosferei, participantă la
proiecte internaționale și naționale.

3 februarie
A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în com.
Piscu, jud. Galați, a avocatului Vasile Al. VASILACHE,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați și
al Facultății de Drept din București, avocat în Baroul
Galați, chestor al Poliţiei din Galaţi (oct. 1940); s-a
călugărit în 1946, trecând prin mănăstirile Bogdana,
Vladimirești, Miclăușeni, Sihăstria; arestat de regimul comunist în 1950,
a fost condamnat în mai multe rânduri și încarcerat în închisorile din
Galaţi, Piteşti, Jilava, Făgăraş, Văcăreşti, Aiud (d. 1973, com. Aninoasa,
jud. Dâmbovița).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în com.


Cudalbi, jud. Galați, a profesoarei universitare Geta
CÂRÂC, doctor în știința și ingineria materialelor,
cadru didactic la Facultatea de Științe și Mediu a
Universității „Dunărea de Jos” din Galați din 1990,
coordonator de proiecte și grupuri de lucru la nivel
internațional, membră a Societății Internaționale de Electrochimie și a
Societății de Chimie, autoare de lucrări și studii în domeniul electrochimiei
aplicate și a științei materialelor, referent științific în reviste internaționale.
67
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


Galaţi, a sculptoriţei Elena Nicoleta ILAȘ, absolventă
a Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi, secţia
grafică (1994) şi a Universităţii de Arte şi Design „Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca (2001), cu participări la
expoziţii internaţionale şi expoziţii de grup, preocupată
de tehnicile de realizare a sculpturilor în metal, autoare a statuii
politicianului român Ion Raţiu din cadrul ansamblului monumental
„Augustin Raţiu - Ion Raţiu” de la Centrul Raţiu pentru Democraţie din
Turda (2007), cu lucrări în colecţii particulare din ţară şi străinătate.

4 februarie

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


Bucureşti, a poetului şi publicistului Constant
TONEGARU, inclus în „generația pierdută” a
scriitorilor al căror destin literar a fost întrerupt de
regimul comunist; arestat în 1947 sub învinuirea de a fi
conspirat „împotriva siguranței statului”, a fost eliberat
în 1951, murind la scurtă vreme; a lăsat posterității volumul de versuri
„Plantații”, pentru care a primit Premiul Scriitorilor Tineri al Editurii
Fundaţiilor Regale pentru Literatură şi Artă, la care s-a adăugat, postum,
volumul de poezii „Steaua Venerii” (n. 13 febr. 1919, Galaţi). [Oameni... (2)]

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


Bucureşti, a comandorului aviator și scriitorului
Anton MARIN, profesor în școlile militare din
Târgu-Mureş, Sibiu şi Bucureşti, șef de Stat Major
al Aeronauticii Armatei a IV-a în cel de-al Doilea
Război Mondial, fiind distins cu Ordinul „Virtutea
Aeronautică” , coordonator al Detașamentului care îi purta numele și
care a jucat un rol important în operaţiunile pentru apărarea Capitalei
în perioada 23-28 august 1944, şef al Statului Major al Corpului

68
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

Aerian Român pe Frontul de Vest, deţinut politic în regimul comunist,


executând 16 ani de temniță grea, veteran de război, autor de proză
memorialistică; Muzeul „Casa Hortensia Papadat-Bengescu” din
localitatea natală, Ivești, secție a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
Galaţi, găzduieşte, în semn de omagiu, Colţul „General Anton Marin”
(n. 19 oct. 1898, com. Iveşti, jud. Galaţi). [Oameni... (5)]

5 februarie

C 165 de ani de la moartea, în anul 1857, a


boierului Theodor (Toderiță) N. BALȘ, pârcălab
de Galați în perioada 1837-1839, logofăt al dreptății
(1846), mare logofăt (1855), caimacam (locotenent
domnesc) al Moldovei în perioada 1856-1857 (n.
aug. 1805, Iași).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în Galați,


a medicului veterinar Panait PRAISLER, doctor în
științe veterinare, cadru didactic la Şcoala Medie
Tehnică Veterinară (1951-1955), medic şi inspector
veterinar şef al judeţului Galaţi, şef al Laboratorului
Veterinar Judeţean Galați, profesor la universităţile
din Oran şi Tiescen din Algeria (1974-1976), unde a descoperit o
boală nouă la cabaline.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Brăila, a actorului Marcel HÂRJOGHE, absolvent
al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică
din Bucureşti, actor la Teatrul Dramatic din Brăila în
perioada 1960-1966, apoi membru al trupei Teatrului
Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi până în 1994,
interpretând pe scena gălățeană roluri de referinţă din dramaturgia
românească şi universală; postum, i-au fost publicate și poeziile, adunate
în volumul „Chipul lăuntric” (d. 14 aug. 1994, Galaţi). [Oameni... (10)]

69
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Galaţi, a regizorului de filme de animaţie Mircea
TOIA, unul dintre veteranii animaţiei româneşti,
cel care a folosit cu succes pentru prima dată în
studio tehnica „Eclaire” (care implica copierea prin
desenare dupa imagini filmate cu actori), unul dintre
realizatorii filmului de animaţie „Misiunea Spaţială Delta” (1984), în
care actorul Marcel Iureș a reprodus mișcările personajului filmat (d.
8 mai 2009).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în Tecuci,


jud. Galaţi, a profesorului universitar Costel Iulian
MOCANU, doctor inginer în specialitatea rezistenţa
materialelor, cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură
Navală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, președinte al Asociaţiei Române de Tensometrie
și Încercarea Materialelor „ARTENS”, membru al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România, autor de lucrări şi studii în domeniul rezistenței
materialelor, decan al Facultăţii de Arhitectură Navală, Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 2016-2020.

6 februarie

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în com.


Barcea, jud. Galaţi, a profesorului universitar doctor
docent Constantin I. MOCANU, cadru didactic la
Institutul Politehnic din București, Academia Tehnică
Militară și la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie,
şef de catedră şi decan al Facultății de Electrotehnică
din cadrul Universității Politehnice din București, autor de tratate de
specialitate în domeniul electrotehnicii, dezvoltând noi idei privind
electrodinamica Maxwell-Hertz a corpurilor în mișcare, membru post-
mortem al Academiei de Ştiinţe din România (d. nov. 1999).

70
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


Târgu Bujor, jud. Galaţi, a scriitoarei Flori-Rodica
TIGHICI-IACOMI, care de-a lungul vieții a fost
învăţătoare la şcolile generale din Moscu şi Tg. Bujor,
directoare şi directoare adjunctă la Şcoala Medie Mixtă
şi la Şcoala Generală Nr. 1 din Tg. Bujor, inspector
școlar, profesoară la Liceul Teoretic din Tg. Bujor, iar în perioada
1972-1982 directoare la Casa Pionierilor din Tg. Bujor; corespondent
al cotidianului gălățean Viaţa nouă (1955-1976), autoare de volume de
poezie, pentru care a fost recompensată cu premii literare, membru
fondator al Asociaţiei Culturale Covurlui din Târgu Bujor (2007) şi
membru al Asociaţiei Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, autoare de
lucrări şi studii dedicate istoriei locurilor natale (d. 3 oct. 2021, Galați).

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în


com. Mărtinești, jud. Vrancea, a conferențiarului
universitar Viorel MIRCEA, absolvent al Facultății
de Istorie din cadrul Universității București, doctor
în istorie, cadru didactic și șef al Catedrei de Științe
sociale a Institutului Politehnic din Galați (din 1960),
ulterior Universitatea „Dunărea de Jos”, autor de lucrări în domeniul
istoriei economice.

7 februarie

C 115 ani de la moartea, în anul 1907, în Galați, a preotului


Mihail CRIHANĂ, hirotonit preot pe seama Bisericii „Sf. Gheorghe”
din Galaţi (1851), primind rangul de sachelar (1854) și econom (1858),
prototop de Covurlui (7 iul. 1860), apoi preot paroh la Biserica „Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena” (n. 1828, com. Cudalbi, jud. Covurlui -
astăzi jud. Galați).

71
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

C 110 ani de la moartea, în anul 1912, a profesorului Grigore


PATRICIU, doctor în filosofie, profesor de pedagogie în Bucureşti
şi Bârlad, autor de manuale şcolare, distins cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Cavaler (n. 20 ian. 1867, Galați).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în Brăila,


a medicului chirurg Virgil RĂZEŞU, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (promoţia
1950), doctor în medicină, șef al Secției Chirurgie la
Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ până la pensionare,
Cetăţean de Onoare al municipiului Piatra-Neamţ,
membru fondator al Filarmonicii din Galaţi, membru titular fondator al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, al Societăţii Române
de Chirurgie Laparoscopică și al Asociaţiei Franceze de Chirurgie,
preşedinte şi membru fondator al Asociaţiei Chirurgilor din Moldova,
membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti, autor de cărți de
medicină, beletristică și de carte didactică.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


Galaţi, a profesorului universitar şi ihtiopatologului
Dumitru BOGATU, doctor în medicină veterinară,
care a format numeroase generații de specialiști în
tehnică piscicolă în calitate de cadru didactic, decan
al Facultăţii de Piscicultură din Galaţi începând cu
anul 1953, apoi prodecan și decan al Facultăţii de Industrie Alimentară
şi Tehnică Piscicolă din Galaţi, şef al Catedrei de Tehnică piscicolă
(1976-1992), preşedinte al secţiei de handbal din cadrul Clubului
Sportiv Universitar „Ştiinţa” Galaţi (1965), membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România şi membru
al Societăţii Internaţionale de Limnologia Dunării, cu sediul la
Viena, unul dintre ctitorii școlii românești de piscicultură și pescuit

72
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

din România, inițiator și primul președinte, în 1987, al Asociației


Piscicultorilor și Pescarilor din România (n. 23 nov. 1924, Giurgiu).
[Oameni... (2)]

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a inginerului Năstase


I. BICHIR, doctor în ştiinţe tehnice, specialitatea maşini electrice,
cadru didactic la Catedra de Maşini electrice din cadrul Facultăţii de
Electrotehnică a Institutului Politehnic Bucureşti, şef al Laboratorului
de Maşini electrice la Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru
Industria Electrotehnică din Bucureşti, autor de lucrări de specialitate
în domeniul maşinilor electrice (n. 30 ian. 1931, com. Iveşti, jud.
Galaţi).

8 februarie

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1872, în Iași, a institutorului


Teodor Gh. GHEORGHIU, absolvent al Școlii Normale de Institutori
din București, cu activitate didactică la Galaţi în perioada 1897-1901,
unde a făcut parte din comitetele de redacţie ale periodicelor gălăţene
Semănătorul (1899) şi Revista Administrativă (1904), revizor şcolar la
Tulcea, inspector școlar general, colaborator la importante publicații,
precum Revista Generală a Învățământului, Curentul nou, Graiul
satelor etc.

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1897, în


com. Smulţi, jud. Galaţi, a pictorului Ion MÂNDRU,
care a urmat studii libere cu artistul plastic Nicolae
Mantu, a activat în marina militară, fapt ce şi-a
pus amprenta asupra picturilor sale, participant la
Saloanele Oficiale de desen şi gravură, începând cu
anul 1934, lucrările sale găsindu-se în colecţiile Muzeului Naţional
de Artă al României, ale Muzeului Simu și ale Institutului „Victor
Babeş”, membru al Asociației Artiștilor Plastici din România (d. 19
febr. 1985).

73
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în com.


Groșerea, jud. Gorj, a profesorului universitar Cezar
COSTESCU, doctor în economie, cadru didactic la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, autor a zeci
de lucrări și studii în domeniul economic, membru
al colectivului de redacție al Analelor Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, prodecan (1994-2000), director al
Colegiului Universitar Economic din Galați (2000-2004), membru
corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România, distins
de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați cu Diplomă de Excelență
pentru contribuția adusă la înființarea și dezvoltarea Facultății de
Științe Economice și Administrative (d. 7 iun. 2019).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în Brăila,


a lectorului universitar Rose-Marie PUȘCACIU,
doctor în economie, cadru didactic la Universitatea
„Danubius” din Galați din anul 2009, director al
Departamentului Finanțe și Administrarea Afacerilor
din cadrul Facultății de Științe Economice.

10 februarie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în


Focşani, a avocatului Gheorghe V. BUZDUGAN,
supleant (1892) și apoi judecător la Tribunalul
Covurlui (1895), preşedinte al tribunalelor din
Dorohoi și Ilfov, consilier și preşedinte de secţie la
Curtea de Apel din Bucureşti, la Curtea de Casaţie,
prim preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie (1924-1927), membru al Înaltei Regenţe a României, alături
de Principele Nicolae și de patriarhul Miron Cristea (1927-1929),
membru de onoare al Academiei Române (d. 7 oct. 1929, Bucureşti).

74
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 120 ani de la nașterea, în anul 1902, în Huşi,


jud. Vaslui, a scriitorului Anton HOLBAN, profesor
de limba franceză la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi (1928-1932), lector al Universităţii
Populare din Galaţi, membru al Societăţii Autorilor
Dramatici, membru în comitetul de redacţie al
revistei Sburătorul, autor al cunoscutelor cărți „Romanul lui Mirel”,
„O moarte care nu dovedește nimic”, „Parada dascălilor” (cu referiri
la colegii săi de catedră de la Liceul „Vasile Alecsandri”), „Ioana”,
„Jocurile Daniei” (d. 15 ian. 1937, Bucureşti).

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în com. Cozmești, jud.


Vaslui, a preotului Constantin ZAHARIA, absolvent al Seminarului
Teologic din Huși și al Facultății de Teologie din București, preot în
parohia „Mihai Bravu” din județul Brăila; arestat în 1958 și condamnat
la trei ani de închisoare pentru „uneltire împotriva ordinii sociale”, a
fost închis la Periprava; în 1961, după eliberare, a slujit în județul Galați,
în parohia Călmățui și apoi în parohia Negrea din comuna Schela.

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în București, a profesorului


de matematică Alexandru GEORGIADI(E), absolvent al Facultății de
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, bursier la Paris, unde a urmat studii
de astronomie şi meteorologie, cadru didactic şi director al Liceului
„Unirea” din Focşani (1920-1929), unde a înfiinţat un Centru seismologic
şi meteorologic, apoi profesor la Liceul Comercial „N. Bălcescu” din
Bucureşti, autor de manuale școlare (n. 16 oct. 1890, Galați).

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942, în Galați,


a profesorului de limba română Anton FLORESCU,
absolvent al Facultății de Limbă şi Literatură Română
din cadrul Institutului Pedagogic Galaţi, cadru
didactic şi director la Şcoala Gimnazială din satul
Lungoci, comuna Fundeni, județul Galați, un exemplu
75
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

de profesionalism, de dăruire și de moralitate, un pedagog de excepție,


care a format numeroase generații de elevi (d. 24 mai 2018, Galați).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în


Galaţi, a sculptorului Valentin POPA, absolvent
al Liceului de Artă din Galați și al Universității de
Arte „George Enescu” din Iași, participant la tabere
naţionale de creaţie şi la expoziţii de grup, profesor
la Școala Nr. 7 și Școala „Dan Barbillian” din Galați,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Galați.

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1987, în


Galați, a conferențiarului universitar Victor Ioan
MIHĂILESCU, absolvent al Facultății de Arte din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și
al Universității „Hyperion” din București (2010),
doctor în teatru al Universităţii de Arte „George
Enescu” Iaşi, profesor la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi
(2012-2015) iar din 2017, cadru didactic titular la Facultatea de Arte,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, director creativ la S.C.
Kinelink Moovee S.R.L. Galați, din 2018.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în


București, a matematicianului și astronomului
Constantin DRÂMBĂ, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați (1926) și al Facultății de
Științe din cadrul Universității din București, doctor
în științe matematice, profesor și şef de catedră la Institutul de Petrol,
Gaze şi Geologie din Bucureşti (1952-1961), profesor și șef al Catedrei
de astronomie la Facultatea de Matematică-Mecanică a Universităţii
din Bucureşti (din 1961), director al Observatorului Astronomic din
Bucureşti (1963-1977), preşedinte al Comitetului Naţional Român de
Astronomie în perioada 1977-1990, membru al Academiei Române (n.
19 iul. 1907, sat Borșani, com. Coțofănești, jud. Bacău).
76
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

11 februarie

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în Cluj-


Napoca, a matematicianului Niculae ABRAMESCU,
doctor în matematici, profesor de matematică la
Liceul „Vasile Alecsandri” între 1907 şi 1919, ctitor
al învățământului universitar clujean, unul dintre
colaboratorii permanenți ai revistei Gazeta matematică, membru a
numeroase societăți de profil matematic din țară și străinătate, autor
de manuale didactice pentru învățământul liceal și universitar (n. 31
mart. 1884, Târgovişte). [Oameni... (2)]

12 februarie

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în Brăila,


a conferențiarului universitar Octavian ORĂNESCU,
care și-a desfășurat activitatea profesională la Galați,
inginer la Întreprinderea Navigaţia Fluvială Română
(NAVROM) în perioada 1923-1942, director al
Docurilor Galaţi (din 1944), care a condus lucrările
de refacere ale Portului Galaţi, apoi expert naval la Căpitănia Portului
Galaţi (1955-1958) și cadru didactic universitar la Institutul Politehnic
din Galaţi (1963-1967), unul dintre deschizătorii de drumuri în
domeniul învăţământului superior naval (d. 13 febr. 1976).

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922,


în Silistra, ţinutul Durostorum (Cadrilater), a
scriitorului Valeriu GORUNESCU, redactor la
cotidianul gălăţean Viaţa nouă între 1956 şi 1968 și
director al Casei Județene a Creației Populare din
Galați (1968-1970), conducător al Cenaclului „Ştefan
Petică” din Galaţi (1968-1972), stabilit în 1973 la București, unde a
condus cenaclurile „Mihai Eminescu”, „Lucian Blaga” şi „Prietenii lui
Panait Istrati”, membru al Fondului Literar al Scriitorilor din România
77
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

şi al Uniunii Scriitorilor din România, autor a numeroase volume de


poezie și proză, distins cu premii pentru activitatea literară (d. 13 sept.
2015, București).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în com.


Stănileşti, jud. Vaslui, a artistului plastic Marcel
BEJAN, absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, profesor de
desen în învățământul gimnazial și liceal din Galaţi,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici - Filiala Galaţi
(1968), ale cărui lucrări se regăsesc în patrimoniul muzeelor de artă
din Galaţi, Focşani, Brăila, Iași şi în colecţii particulare din ţară şi din
Israel, S.U.A., Grecia, Italia, Canada, distins în anul 2016 cu Premiul de
Excelență pentru întreaga activitate la prima ediție a Galei Premiilor
Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Galați (d. 4 mai 2021, Galați).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


satul Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi, a scriitoarei
Olimpia SAVA, bibliotecar şcolar, membru fondator
al Cenaclului „Arionda”, redactor de reviste
şcolare, membru de onoare al Societăţii Culturale
„Filarmonia” din Cluj-Napoca, director și redactor
de carte al Editurii Olimpias din Galați, deţinătoare a numeroase
premii şi distincţii pentru activitatea literară şi profesională, în a cărei
bibliografie de autor se regăsesc zeci de cărți pentru copii.

13 februarie

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în


Constanţa, a medicului şi scriitoarei Casandra
LUPESCU, care a activat în cadrul Clinicii „Socola”
şi a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi, medic
psihiatru în cadrul spitalelor de boli neurologice din
Târnăveni, Lugoj şi Constanţa, autoare atât de lucrări de specialitate,

78
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

cât şi de proză scurtă şi poezie, manuscrise inedite ale sale găsindu-se


în colecţiile Casei „Hortensia Papadat-Bengescu” din Iveşti, secţie a
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi (n. 12 oct. 1905, com.
Iveşti, jud. Galaţi).

14 februarie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în Galați, a medicului


Victor BLEBEA, doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti cu
teza „Tratamentul anginei de piept prin Diethyl-Aminomethyl-
3-Benzodioxan” (1941), care la începutul carierei a profesat în
Circumscripția Latinu din județul Brăila.

15 februarie

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927,


în Tecuci, jud. Galați, a profesorului universitar
Eugeniu POTOLEA, absolvent al Facultății de
Energetică din cadrul Institutului Politehnic
București, doctor în științe tehnice, cadru didactic
la Institutul de Energetică al Academiei Române și
apoi la Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București,
prodecan al Facultății de Energetică (1957-1961), profesor consultant
după pensionare, autor de manuale, lucrări și studii în domeniul
sistemelor electroenergetice (d. iul. 2018, București).

16 februarie

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în


Cernăuţi, Ucraina, a compozitorului şi dirijorului
Silviu ZAVULOVICI, profesor de muzică în Iaşi
şi Focşani, fondator, director şi prim dirijor al
Filarmonicii de Stat „Unirea” din Focşani, director
(1961-1966) şi prim dirijor (1966-1984) al Teatrului

79
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, distins în 1997 cu Premiul Criticii


Muzicale „Mihail Jora” pentru întreaga activitate artistică din partea
Uniunii Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali, cel care a
pus bazele orchestrei simfonice gălăţene şi a colectivului Teatrului
Muzical (d. 16 oct. 1998, Galaţi). [Oameni... (5)]

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942, în


Galați, a inginerului Ștefan GRIGORE,  absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” și al Facultății de Chimie
Alimentară din Galaţi, care și-a desfășurat activitatea
la Întreprinderea de Colectare și Industrializare a
Laptelui (ICIL) din 1964 ca inginer tehnolog, şef al
Fabricii de produse lactate, şef al Serviciului Producţie, inginer şef,
iar din 1971 la ICIL București, unde a fost șef de producție, director
tehnic și director general; director tehnic al SC Galacta SA Galați
(prin reorganizarea ICIL) în perioada 1990-1999, profesor asociat
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, disciplina Tehnologie
şi Utilaj pentru industria laptelui (1999-2004), membru al Asociaţiei
Specialiştilor din Industria Laptelui.

17 februarie

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în


Galați, a conferenţiarei universitare Carmen Mihaela
CREŢU, doctor în contabilitate, cadru didactic la
Universitatea „Dunărea de Jos” (1996-2001), apoi
la Universitatea „Danubius” din Galați, unde a
îndeplinit și funcția de director al Departamentului
Finanțe și Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Științe
Economice (2011-2015), autoare de lucrări în domeniul contabilității
și finanțelor.

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în Bucureşti, a


filosofului și scriitorului Ion PETROVICI, profesor universitar la

80
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

Catedra de Logică şi Istoria filosofiei moderne a


Universităţii din Iaşi, ministru al Lucrărilor Publice
(1921), al Instrucţiunii Publice (1926), al Educaţiei
Naţionale (1937-1938) și al Culturii Naţionale şi
Cultelor (1941-1944), profesor la Universitatea din
Bucureşti (din 1940), primul doctor în filosofie al
unei universităţi româneşti (1905), vicepreşedinte al
Academiei Române între 1938 şi 1941, distins cu titlul de Mare Ofițer
al Ordinului „Steaua României” (n. 14 iun. 1882, Tecuci, jud. Galaţi).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galați,


a colonelului aviator Lucian PLEȘU, absolvent al
Institutului Societăţii Femeilor Ortodoxe Române
din Galaţi, al Liceului Militar „Ştefan cel Mare”
din Cernăuţi (1942) și al Şcolii de Ofițeri de Aviaţie
Cotroceni (1945), pilot de vânătoare la Aerodromul
Clinceni din București (1945-1946); trecut în rezervă de regimul
comunist, a urmat cursurile Facultății de Mine şi Metalurgie, lucrând
în acest domeniu 42 de ani; a fost președinte al Asociației Române
pentru Propaganda și Istoria Aviației (ARPIA), Filiala Cdr. av. „Anton
Mărășescu” Galați (n. 8 oct. 1924, Galați).

18 februarie

A 180 de ani de la naşterea, în anul 1842, în


Iași, a poetului Mihai GREGORIADE BONACHI,
doctor în științe juridice la Berlin, preşedinte la
Curtea de Apel din Bucureşti, stabilit la Galaţi din
1870, unde a profesat ca avocat și a intrat în politică,
deputat şi senator de Covurlui; a debutat cu poezie în
revista Convorbiri literare, a tradus din Anacreon şi Lucius Apuleius și
este autorul unui volum de „Poesii”, editat în 1890, și al unui volum de
nuvele sătești, intitulat „Despre talpa țării” (d. 1 ian. 1898, Galaţi).

81
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în Galați, a medicului


Atanasie TIHAN, doctor în medicină cu teza „Corecția optică a
ochiului operat de cataractă” (1914), medic șef al orașului Bacău.

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1987, în


Tecuci, jud. Galați, a poetului Cătălin POENAȘU,
absolvent al Colegiului Național „Calistrat Hogaş”
din Tecuci și al Facultății de Teologie „Andrei
Şaguna” din Sibiu, profesor de religie la Colegiul
Național „Spiru Haret” din Tecuci, colaborator la
reviste literare și antologii de poezie.

19 februarie

A 175 de ani de la nașterea, în anul 1847, în Huși, a avocatului


Constantin V. BENIȘACHE, doctor în drept la Bruxelles, membru
al Baroului Covurlui (1870), deputat în Parlamentul României din
partea Colegiului I Covurlui, proprietar-director al ziarului gălățean
Stegarul liberal.

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în Galați,


a profesorului doctor inginer Traian AURITE, cadru
didactic la Universitatea „Politehnica” Bucureşti din
1969, șef al Catedrei Maşini şi sisteme de producţie
din cadrul Facultății de Ingineria şi Managementul
Sistemelor Tehnologice (1996-2004), cu activitate de cercetare
ştiinţifică în domeniul preciziei lanţurilor cinematice ale maşinilor-
unelte, autor şi coautor a peste 91 de lucrări de specialitate, membru
în asociaţii de profil, fondator al Asociaţiei Române pentru Tehnologii
Neconvenţionale, Filiala Bucureşti, distins, în anul 2000, cu Ordinul
Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer.

82
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 20 ani de la moartea, în anul 2002, în Bucureşti,


a actriţei Marcela RUSU, care a jucat numeroase roluri
pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, făcând
parte din generaţia de aur a marilor actori români:
impresionând prin eleganță și prin patima trăirii,
a interpretat roluri create pentru ea de importanți
dramaturgi români, precum Aurel Baranga şi Horia Lovinescu, a jucat în
filmele „Citadela sfărâmată” (1957) și seria „Tom Sawyer” (1967, 1968) și a
interpretat roluri în teatrul radiofonic, fiind distinsă, în anul 2001, cu titlul
de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti (n. 21 iun. 1926, Galaţi).
[Oameni... (4)]

21 februarie

C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, în Timișoara, a


colonelului Constantin BAȘTA, absolvent al Școlii Militare de Ofițeri
de Rezervă (1914), comandant al regimentelor: 36 Infanterie (1939-
1941) și 29 Infanterie (1941-1943), ofiţer în Secretariatul general al
Ministerului de Război (1943-1944), comandant al permanenţei
Diviziei 4 Infanterie (1944), inclus în comandamentul Corpului 2
Teritorial în perioada 1944-1945 (n. 17 nov. 1891, com. Bălăbănești,
jud. Galați).

C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, a


preotului Nicolaie CONDURATU, protoiereu al
Tecuciului în timpul Primului Război Mondial,
preşedinte al Căminului Cultural „Calistrat Hogaş”
(1938), preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor din judeţul
Tecuci (1938), preot paroh la Catedrala „Sfântul
Gheorghe” din Tecuci și profesor de religie la Gimnaziul „Dimitrie
Sturdza” din Tecuci, distins cu Ordinul „Coroana României” în grad
de Cavaler (n. 20 sept. 1885, com. Broșteni, jud. Roman).

83
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Brăila,


a profesoarei universitare Liliana Mihaela MOGA,
doctor în management, cadru didactic al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, autoare de lucrări şi studii
în domeniu, membră a Asociaţiei pentru Tehnologie şi
Internet şi a Asociaţiei Române pentru Ştiinţe Regionale.

22 februarie

A 105 ani de la nașterea, în anul 1917, în satul


Echimăuți, jud. Orhei, Basarabia, a preotului Teodor
CUDRIȚESCU, absolvent al Facultății de Teologie
din Chișinău (transferat apoi la Cernăuți), hirotonit pe
seama Parohiei Leușeni din judeţul Lăpuşna, refugiat
în anul 1944 la Târnăveni, apoi la Cerăt, în județul Dolj,
preot în județul Galați, în parohia Bălăbăneşti (1947-1956) și în parohia
Bereşti-Târg (1956-2009), secretar al Protoieriei Berești, prototop al
Parohiei Berești din 1958 (d. 17 sept. 2009, Berești, jud. Galați).

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în Galați,


a filantropului Sammy OFER (Samuel Hershkovitz),
emigrat în Israel în 1924, înrolat în marina britanică
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, apoi
agent maritim și om de afaceri, devenind patron al
uneia dintre cele mai mari companii maritime private
din lume, Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, pentru serviciile
din timpul războiului dar şi pentru donaţia făcută pentru extinderea
Muzeului Marinei Britanice (d. 3 iun. 2011, Israel).

23 februarie
A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în București, a scriitorului
şi etnologului Romulus VULCĂNESCU, cu studii gimnaziale la Liceul
84
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

„Vasile Alecsandri” din Galaţi, profesor la Colegiul


Naţional „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu
şi în învăţământul liceal din Giurgiu şi Bucureşti, şef
al Secţiei de Etnografie din Institutul de Arheologie
(1957) şi apoi al Institutului de Etnografie şi Folclor
(1964), secretar ştiinţific al Comisiei de Antropologie
şi Etnografie a Academiei Române, membru de onoare
al Academiei Române (d. 10 nov. 1999, Bucureşti).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Botoşani, a caricaturistului şi graficianului Viorel
BACIU, absolvent al Liceului de Arte din Galați,
membru al Asociaţiei Caricaturiştilor din România,
preşedinte al Fundaţiei Muzeului Caricaturii
Româneşti şi Universale din Galaţi, distins cu
numeroase premii, colaborator la publicaţii locale şi naţionale, autor
de albume de caricatură, printre proiectele realizate numărându-
se: istoria în imagini a echipei de fotbal Oţelul, galeria cu primarii
Galaţiului de la 1918 până în prezent, galeria cu primarii Brăilei, galeria
de primari și povești urbane de pe Calea Văcărești din București.

24 februarie
A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în satul
Valea Teilor, jud. Tulcea, a atletei și antrenoarei Ștefania
CONSTANTIN, multiplă campioană universitară, care
și-a început cariera didactică la Liceul cu Program
Sportiv din Galați (1959-1970), cadru didactic
universitar în specialitatea atletism la Facultatea de
Educație Fizică din cadrul Institutului Pedagogic Galați, antrenoare
la Clubul Sportiv „Universitatea”, unde a contribuit la obținerea unor
performanțe de prestigiu pentru atletismul românesc la nivel internațional,
cadru didactic de specialitate la Universitatea „Danubius” din Galați,
distinsă cu Ordinul Meritul Sportiv clasele a III-a și a II-a și cu Premiul
municipiului Galați în anul 2004 (d. 12 iun. 2005, Galați).
85
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

25 februarie
C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, a
medicului Ludmila GALIN-CORINI, absolventă
a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, doctor în
medicină şi chirurgie, medic primar şi director adjunct
în cadrul Spitalului TBC Galaţi, unul dintre fondatorii
reţelei medicale antituberculoase în județul Covurlui
şi regiunea Galaţi; a înfiinţat Sanatoriul Vârlezi, pe moşia fostului boier
Orleanu (1948) şi Sanatoriul TBC din Galaţi, împreună cu dr. Gheorghe
Codreanu (devenit ulterior Spitalul Unificat TBC Galaţi) (1949),
membru și secretar al Filialei Galaţi a Societăţii Ştiinţelor Medicale,
medic în Bucureşti, în perioada 1970-1980, la Spitalul Brâncovenesc și
la Spitalul Vitan (n. 1 apr. 1912, Bolgrad, Ucraina). [Oameni... (9)]

26 februarie
A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Galaţi,
a sculptorului Gheorghe TERESCENCO,  absolvent
al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, autor al unor lucrări reprezentative
de artă monumentală din Galaţi, precum „Poarta
oraşului” de pe faleza Dunării, bustul de bronz al
poetului Vasile Alecsandri din incinta liceului cu acelaşi nume şi bustul
tenorului Nae Leonard din faţa Teatrului Muzical, participant la expoziţii
naţionale şi tabere de creaţie, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, distins, în anul 2016, cu Premiul de Excelență pentru întreaga
activitate, la prima ediție a Galei Premiilor U.A.P. - Filiala Galați.

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în satul


Petreşti, com. Pânceşti, jud. Bacău, a pictorului Liviu
NEDELCU, absolvent al Facultăţii de Arte din Iaşi, doctor
în arte vizuale, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, stabilit la Focșani, profesor la Școala Populară
de Arte din Focșani, titular al Catedrei de compoziție
86
Februarie 2022 Calendar cultural gălăţean

din cadrul Facultății de Arte Plastice, Decorative şi Design a Universităţii


„Dunărea de Jos” din Galaţi, manager al Centrului Cultural Vrancea, cu
peste 20 de expoziţii personale şi participări la expoziţii naţionale şi de grup.

27 februarie
A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în Galaţi,
a profesoarei universitare Camelia VIZIREANU,
inginer tehnolog, doctor în biotehnologie, cadru
didactic al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, prodecan
şi, din 2016, decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor, autoare de lucrări şi studii în domeniu, membră a Asociaţiei
Specialiştilor în Biotehnologie Aplicată, a Societăţii de Biochimie şi
Biologie Moleculară şi a Societăţii de Chimie din România.

28 februarie
A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857,
în Galați, a preotului econom stavrofor Ilie G.
GHERGHIȘAN, absolvent al Seminarului Teologic
din Ismail (1876), preot la Biserica „Sf. Treime” din
Fileşti (1880-1896) şi la Biserica „Sf. Gheorghe şi
Modest”, confesor spiritual al Spitalului „Elisabeta
Doamna”, distins cu Medalia Jubiliară.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Berna,


Elveția, a pianistului Albert GUTTMAN, absolvent
al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din
București (1959), asistent oficial pentru muzică de
cameră la Academia de Muzică „Santa Cecilia” din
Roma (1972), asistent la Conservatorul din București
(1973-1976), pianist la Filarmonica din Ploiești, stabilit din 1980 în
Elveția, unde a fost profesor de pian la școala de muzică Saanenland-
Obersimmental (din 1983) și la Academia de Muzică din Basel (1984-

87
Calendar cultural gălăţean Februarie 2022

2004), cu o carieră solistică de succes, având colaborări cu mari nume


ale vieții muzicale din România şi din străinătate: Radu Aldulescu,
Ion Voicu, Lola Bobescu, Silvia Marcovici, Yehudi Menuhin, Ruggiero
Ricci, Enrico Mainardi ş.a. (n. 12 oct. 1937, Galaţi).

Citatele lunii februarie

Silviu Zavulovici, dirijor, compozitor


Am slujit, slujesc și voi sluji fără
rezerve de-a lungul anilor care vin, cu aceeași
dăruire, valorile creației noastre românești.

Marcela Rusu, actriță


Teatrul este foarte greu şi serios. Nu este
o meserie boemă. Trebuie să fii odihnit şi să
respecţi o disciplină militară. Eu am impus-o
întotdeauna. Nu cred că am fost tiranică, ci
corectă şi punctuală. Eu am fost fericită pentru că
am trăit exclusiv pentru teatru și pentru dragoste.

Niculae Abramescu, matematician


Întreaga știință a matematicilor a
fost creată, căutând a găsi mijloacele cele mai
bune pentru îndeplinirea nevoilor ce ies în
calea noastră. Dar, nicăieri ca în Mecanică,
nu se vede mai bine legătura dintre aceste
necesități ale vieții și metodele inventate
pentru a le soluționa.

88
Martie

Că Galații își vor recâștiga și întrece


vechea lor splendoare nu am nici o îndoială.

Dionisie Germani
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
3 martie - Ziua Mondială a Scriitorilor
8 martie - Ziua Internațională a Femeii
9 martie - Ziua Deținuților Politici Anticomuniști
din perioada 1944-1989
21 martie - Ziua Internațională a Poeziei
22 martie – Ziua Mondială a Apei
27 martie - Unirea Basarabiei cu România,
Ziua Mondială a Teatrului
~ Martie ~

A 210 de ani de la naşterea, în anul 1812, în com.


Trifeşti, jud. Iaşi, a poetului şi omului politic Costache
NEGRI, pârcălab de Covurlui (1851), calitate în care a
construit în Galați un local propriu Școlii publice (pe
strada Egalității, unde se află astăzi Şcoala generală Nr.
24) și un chei de piatră la Dunăre, deputat în Divanul
ad-hoc din partea oraşului Galaţi (1857); în anul 1912, gălățenii i-au
ridicat în mijlocul Pieții Regale statuia devenită astăzi monument
istoric, operă a sculptorului Ioan Iordănescu, plasată și astăzi în centrul
oraşului Galați (d. 28 sept. 1876, Târgu Ocna, jud. Bacău).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în


Constanța, a profesorului Alexandru POPOVICI,
director al Staţiunii de Cercetări Marine din Mamaia,
județul Constanţa, profesor la Institutul de Pescuit
şi Piscicultură Constanţa, şef al Catedrei de Tehnică
Piscicolă la Institutul Politehnic din Galaţi (n. 30 iul.
1903, Suceava).

1 martie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în com.


Gohor, jud. Galaţi, a preotului şi istoricului Gabriel
COCORA, absolvent al Facultății de Teologie din
Bucureşti, diacon la Arhiepiscopia Bucureştilor
(1942-1943), preot în Odobeasca (jud. Vrancea), apoi
la Catedrala din Buzău (1947-1972) şi în parohia
„Sfinţii Îngeri” din Buzău din 1972, consilier, apoi vicar administrativ la
Episcopia Buzăului, autor de studii cu referire la istoria locală şi la istoria
artei româneşti medievale, membru fondator al Societății Române de
Bibliofilie de la Târgoviște (d. 8 dec. 1992, Buzău).
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Galaţi, a poetului și publicistului Nicolae (Nelu)
OANCEA, care de-a lungul carierei a fost secretar
literar la Teatrul de Stat din Galaţi, metodist la
Biblioteca „V.A. Urechia” şi la Casa Regională a
Creaţiei Populare din Galați, iar din anul 1970 a fost
redactor, redactor-şef şi apoi director (din 1989) la Editura Eminescu
din Bucureşti, membru fondator al Societăţii Scriitorilor „Costache
Negri” din Galaţi (d. 27 dec. 2007, Bucureşti).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în Galați,


a lui Dragoș Eduard NEAMU, absolvent al Liceului
de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi și al Facultății
de Istoria şi Teoria Artei din cadrul Universității de
Arte Bucureşti, șef al Departamentului de Marketing
și Comunicare din cadrul Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Galați (2002-2004), redactor-șef la Radio Galaţi.
Departamentul Cultural (2003-2004), muzeograf la Muzeul Naţional
al Literaturii Române (2004-2014), director departament, promotor
şi fondator al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, evaluator
proiecte la Administraţia Fondului Cultural Naţional și la Institutul
Cultural Român, formator pentru manageri de proiect, manager
organizaţional şi marketing cultural, expert la Ministerul Culturii și al
Patrimoniului Național/Ministerul Culturii.

2 martie
C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în
Galați, a preotului Grigore LUNGULESCU, cu
studii la Seminarul „Sf. Apostol Andrei” din Galați
și la Facultatea de Teologie din Cernăuți, profesor de
științe religioase și de muzică bisericească la Școala
de Cântăreți din Huși din 1946, apoi la Școala de
Cântăreți din Galați; din 1950, preot slujitor la parohia „Sf. Dumitru”
92
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

din Galați, iar din 1977 preot la parohia „Sf. Nicolae” din Galați până
în 1994, la pensionare (n. 20 iul. 1913, com. Cudalbi, jud. Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Bonn,


Germania, a medicului Gabriel Zamfir VASILIU,
doctor în medicină, șef de sector la Institutul de
Cercetări Ştiinţifice pentru Ocrotirea Mamei şi
Copilului din Bucureşti, asistent universitar şi medic
secundar al Ministerului Sănătăţii, autor de lucrări de
specialitate în domeniul pediatriei; în anul 1945 a fost arestat de regimul
comunist pentru „uneltire contra ordinei publice” și trimis în lagărul de
la Caracal; după 1990 s-a stabilit în Germania (n. 11 iun. 1913, Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Galaţi, a


jurnalistului Ilie Z. PLEŞCAN, director al postului
de radio Pro FM Lider FM timp de douăzeci de ani,
poet, prozator, editorialist, care a călăuzit mulţi tineri
aspiranţi în cariera de jurnalist (n. 29 mai 1952, Galați).

3 martie
C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în
Galaţi, a preotului Ludovic COSMA, paroh al
Bisericii „Sfinţii Împăraţi” din Galaţi în perioada
1907-1940, acolo unde a fondat un cămin cultural în
cadrul căruia organiza acțiuni de răspândire a culturii
şi instruirii pentru oamenii de toate categoriile şi
condiţiile sociale (n. 13 ian. 1882, Boţeşti, jud. Vaslui). [Oameni... (9)]

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Galaţi, a scriitorului


Cătălin SANDU, absolvent al Colegiului „Dunărea” din Galați, cu bursă
la Universitatea Derby din Marea Britanie, autor de literatură science-
fiction, prezent în antologii SF, recompensat cu numeroase premii pentru
activitatea literară, membru al cenaclurilor SF „Nova 5.5” şi „Quasar”.
93
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

4 martie
A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în Bârlad,
jud. Vaslui, a profesorului Ștefan BUZDUGAN,
absolvent al Universității din Iași, licențiat în științe
naturale, cadru didactic la Liceul „Gh. Roșca
Codreanu” din Bârlad, iar din anul 1920 la Galați,
unde a activat la Liceul „Vasile Alecsandri” (1920-
1936) și a fost director al Gimnaziului „C.A. Rosetti” (d. 1939, București).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942,


în Bucureşti, a istoricului literar Gheorghe
ADAMESCU, profesor de limba română la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaţi (1891-1894), secretar
general al Ministerului de Instrucţie Publică, inspector
general al învăţământului primar şi rural (1907),
secretar de redacție la revista Albina, membru al Societăţii Scriitorilor
Români, membru şi preşedinte al Societăţii Ateneului Român (n. 23 iul.
1869, Bucureşti).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


com. Jilavele, jud. Ialomiţa, a preotului Alexandru
DUMITRU, absolvent al Seminarului Teologic din
Bucureşti şi al Facultăţii de Teologie din Bucureşti,
hirotonit diacon pe seama Catedralei Episcopale din
Galaţi (1990), slujitor la parohia „Buna Vestire” din Galaţi, profesor de
drept bisericesc şi administraţie parohială la Seminarul Teologic „Sfântul
Andrei” din Galaţi (d. 29 iul. 2016).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în Galați,


a scriitoarei și profesoarei universitare Mara Magda
MAFTEI, doctor în filologie și în economie, cadru
didactic al Departamentului de Limbi Moderne şi
Comunicare în Afaceri, din Academia de Studii
94
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

Economice din București, cercetător asociat în Franța, colaboratoare


la reviste literare, autoare de articole științifice publicate în SUA,
Canada, Franța, conferențiar invitat în Liban, Brazilia, Irlanda, Turcia,
Canada pe tema literaturii angajate.

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în


Galaţi, a scriitorului Sebastian GOLOMOZ, licențiat
în drept și administrație publică la Universitatea
„Danubius” din Galați, inclus în antologii colective
de literatură, colaborator la reviste literare din ţară
şi din străinătate, membru al Asociației SaVa Pole
Internațional din Franța și al cenaclurilor literare online „Lira 21”,
„Noduri și Semne” și „Grai românesc”, membru fondator al Cenaclului
Artelor „Icarus”.

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, a


profesorului Ghiță HAGIU, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați și al Facultății de
Litere și Filosofie din cadrul Universității București,
profesor de limba română în Galați, la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1930-1954), Gimnaziul „C.A. Rosetti” și la Liceul
Industrial de Băieți, inspector școlar, cadru didactic universitar la
Institutul Pedagogic din Galați, Facultatea de Filologie (1959-1968),
redactor la revista gălățeană Orizonturi (n. 28 oct. 1906, Galați).

5 martie
C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în
Galaţi, a profesorului Giovanni FUMAGALLI,
doctor în matematici la Universitatea Regală din
Neapole, care a predat matematica şi limba italiană
în Galați, la Şcoala de Marină, la Şcoala Comercială
Superioară și la Școala Elenă, profesor de științe
fizico-chimice la Institutul Notre Dame de Sion, susținând conferințe
la Universitatea Liberă din Galaţi (n. 24 nov. 1859, Como, Italia).
95
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

6 martie

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962,


în com. Băneasa, jud. Galaţi, a conferenţiarului
universitar doctor inginer Ion VONCILĂ, director
al Departamentului de Automatică şi Inginerie
Electrică din cadrul Facultăţii de Automatică,
Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de lucrări şi studii de
specialitate, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, al Asociaţiei
Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România şi al Societăţii de
Instalaţii Electrice şi Automatizări din România.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în


Galați, a profesorului de științe naturale Gheorghe
GOILAV, cadru didactic în Galați, la Liceul „Vasile
Alecsandri”, din anul 1937 până la pensionare (n.
1907, com. Brăești, jud. Botoșani).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a


profesorului universitar Ovidiu Nicolae GRASU,
absolvent al Facultății de Economia Agriculturii din
cadrul Academiei de Studii Economice București
(1972), doctor în economie, director general și
secretar cu probleme economico-financiare în
Ministerul Agriculturii și Alimentației (1990-1991), asistent la
Facultatea de Contabilitate și Economie Agrară, Academia de Studii
Economice București, iar din anul 1993 profesor la Catedra de
Management a Facultății de Studii Economice a Universității „Dunărea
de Jos” din Galați (n. 14 febr. 1948, com. Salcia, jud. Teleorman).

96
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

7 martie

A 190 de ani de la naşterea, în anul 1832, în Focșani, a lui


Gheorghe VOLENTI, primar al oraşului Galaţi în perioada 1874-
1875, perioadă în care a inițiat și realizat lucrări edilitare de lărgire
și reparare a străzilor principale din oraș, deputat de Galați, Ofiţer al
Ordinului „Coroana României”.

A 175 de ani de la nașterea, în anul 1847, în


Galați, a proprietarului rural Costache MALAXA,
primar al Galațiului în perioada 1895-1896, deputat
de Covurlui în trei legislaturi (apr. 1883, nov. 1884,
nov. 1895) (d. 17 dec. 1903).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


București, a artistei plastice Nina Tamara ARBORE,
cu studii la Academiile de Arte din Bucureşti și din
München, apoi la Academia „Henri Matisse” din Paris,
debutând artistic în 1912, la București; a realizat desene
şi gravuri cu tematică socială care au ilustrat diverse
reviste din perioada interbelică și a participat la realizarea picturii murale
a interiorului Catedralei Ortodoxe din Constanţa în perioada 1936-1938,
distinsă cu Diploma de Onoare clasa I în cadrul Expoziţiei Internaţionale
de Arte Plastice de la Barcelona, Spania (n. 8 oct. 1889, Tecuci, jud. Galați).

8 martie
A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în com.
Brăhăşeşti, jud. Galaţi, a prozatorului şi publicistului
George ARHIP, absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Transmisiuni din Sibiu şi al Facultăţii de
Drept din Bucureşti, stabilit din 1984 la Sibiu, unde
a fost ofițer activ în cadrul sistemului de învățământ
97
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

militar, cadru didactic în învățământul liceal; în anul 2003 a fondat


Editura Arhip Art, sub auspiciile căreia editează cărți și revistele
literare Rapsodia, Condeie fermecate şi Intercultural.

9 martie
A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în com. Măstăcani, jud.
Covurlui (azi jud. Galați), a medicului Toma VASILIU, doctor al
Facultăţii de medicină din Iaşi cu teza „Contribuţiuni la diagnosticul
afecţiunilor broncho-pulmonare cu uleiul - iodat” (1934), medic în
comuna Cuciulata, jud. Târnava-Mare.

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în Vaslui, a


inginerului tehnolog Constantin ARSENI, absolvent
al Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare şi
Tehnică Piscicolă din cadrul Institutului Politehnic
Galaţi (1969), care de-a lungul carierei a activat în
cadrul Întreprinderii de Morărit-Panificație Ilfov și
Centralei Industriale de Morărit-Panificație București, cu funcții în
cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației, director general al
societăților Eximpan București și Rompan Proiect Service, președinte
executiv al Asociației Specialiștilor din Morărit și Panificație (2001),
autor de studii în domeniul industriei morăritului și panificației.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Suceava, a doctorului inginer Florin Dimitrie
PĂCURARU, jucător de volei la CSU Galați,
manager și unul dintre fondatorii, în anul 2012, a
Clubului Sportiv Municipal Arcada, cu care a obținut
promovarea în Divizia A (2013), locul 7 (2014), locul
5 (2015) și a intrat în optimile cupei CEV CHALLENGE, semifinala
Cupa României și semifinala Campionatului Național (2016); lector la
Facultatea de Arhitectură Navală din Cadrul Universității „Dunărea
de Jos” din Galați, membru al Royal Institution of Naval Architects şi
al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.
98
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

10 martie

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, a


inginerului Dumitru TIHAN, absolvent al Școlii
Politehnice din București, secția electrotehnică,
profesor și director (1933-1951) al Școlii de Arte și
Meserii din Galați, unde a predat cursuri speciale,
geometrie și tehnologie (n. 27 apr. 1903).

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în com.


Suraia, jud. Vrancea, a profesorului Gheorghe I.
LĂZĂRESCU, absolvent al Şcolii Comerciale din
Galaţi și al Academiei de Înalte Studii Comerciale și
Industriale din Bucureşti (1923), profesor la Catedra
de ştiinţe juridico-economice a Școlii Comerciale
Superioare din Galați, director al Liceului Comercial „Al.I. Cuza”
(1938-1946), secretar al Academiei Libere de Export care a funcţionat
pe lângă Şcoala Comercială între 1931-1940, numit, în 1946, director
general al Direcţiei Învăţământului Comercial din cadrul Ministerului
Învăţământului (n. 16 mart. 1898, com. Suraia, jud. Vrancea).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în Bacău, a medicului


Gheorghe I. POPOVICI, absolvent al Liceului „Dimitrie Sturdza”
din Tecuci şi al Facultăţii de Medicină din Iași, medic pe frontul de est
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, şef al Secţiei de chirurgie
de la Spitalul din Bacău, unde a pus bazele școlii moderne de chirurgie
(1948-1980), membru al Uniunii Medicale Balcanice, al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie de la Basel, al Societăţii Internaţionale de
Chirurgie de la Bruxelles şi al Societăţii de Chirurgie din Bucureşti (n.
2 iul. 1916, jud. Galaţi).

99
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a doctorului


în medicină Teofil MEHEDINȚI, absolvent al
Facultăţii de Medicină Generală şi Pediatrie, cadru
didactic la Universitatea din Craiova, unde a înfiinţat
şi a coordonat Revista Medicală, iar din 1990, cadru
didactic al Facultăţii de Medicină a Universității
„Ovidius” din Constanța, în cadrul căreia a înfiinţat disciplina
Histologie, director al revistei Ars Medica Tomitana, autor de articole
şi cărţi de specialitate (n. 25 nov. 1940, Galați).

11 martie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în


Bârlad, jud. Vaslui, a arhitectului Dan UJEUCĂ, care
a activat în cadrul Institutului de Proiectări pentru
Construcţii Navale din Galaţi ca arhitect proiectant
(1975-1989), printre navele proiectate numărându-
se „Steaua Polară” și „Independența”, primul tanc-
petrolier de 150.000 tdw, distins cu premii la concursuri de arhitectură
din ţară şi străinătate și cu Premiul I al Ordinului Arhitecţilor din
România pentru proiectul clădirii Muzeului de Artă Vizuală din
Galați.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, a


antrenorului de caiac-canoe Adrian MAFTEI,
absolvent al Școlii Naționale de Antrenori - Facultatea
de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” Iași, care a debutat în caiac-
canoe în 1987, fiind legitimat la Clubul Ancora din
Galaţi, apoi la Dinamo, devenind, la 21 de ani, unul dintre cei mai
tineri antrenori din România; activează ca profesor și antrenor de
caiac-canoe la Clubul Sportiv Școlar Galați și ca antrenor coordonator
al lotului naţional de juniori pe zona Galaţi.
100
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, a


arheologului Ana Suzana DIMITRIU, doctor în
filosofie, cercetător la Institutul de Arheologie din
1956, membră a Societăţii de Studii Clasice, distinsă
cu Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române
şi cu Premiul „Gustave Mendel” al Academiei de
Inscripţii şi Arte Frumoase din Paris (n. 11 nov. 1911, Galaţi).

12 martie

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în


Galați, a economistului Lida REMO, pseudonimul
literar al lui Adil Ömer Madra, absolvent al Academiei
de Înalte Studii Economice, Financiare şi Industriale
din Bucureşti, unde a activat ca asistent la începutul
carierei profesionale; opozant al regimului comunist, a
fost arestat şi condamnat la 12 ani de temniţă grea şi la 6 ani degradare
civică (1949-1956); a emigrat în Turcia, unde a participat la organizarea
industrială a unor firme şi, ca antreprenor, la construcţia facultăţilor de
fizică, chimie anorganică, farmaceutică în oraşul Izmir; s-a stabilit în
Franța în 1973, unde a îndeplinit funcția de consilier pentru probleme
economice şi marketing; a contribuit la elaborarea planului de redresare
economică a Turciei și a fost preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Franco-
Turcă a oamenilor de afaceri şi de cultură (d. 16 ian. 1999, Paris, Franța).

13 martie
A 130 de ani de la nașterea, în anul 1892, în Galați,
a comandorului aviator Polihroniade (Poly) VACAS,
care a urmat Școala de Pilotaj de la Chitila și Școala
Militară de Pilotaj de la Cotroceni, pilot de vânătoare
în Primul Război Mondial, care a continuat, după
război, să activeze în cadrul Aeronauticii Militare, șef
101
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

de trafic și șef de pilotaj la compania de transport aerian S.A.R.T.A.,


comandant al Aeroportului Băneasa (1946), care a executat, cu un avion
Farman, primul raid la distanță, în cadrul manevrelor militare, pe ruta
București-Buzău-Roman (d. 1949, București).

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în


Târgu-Frumos, jud. Iași, a avocatului și publicistului
Gheorghe CHIRIȚESCU, care, la începutul
activității profesionale, a activat ca învățător în Iași,
apoi, după studii de drept și obținerea doctoratului
în științe juridice, ca avocat, timp de 25 de ani,
în Iași, cu intensă activitate publicistică și de animator cultural,
contribuind la fondarea Ateneului Cultural Tătărași; colaborator la
publicații literare, ajutor de primar la Iași între 1943-1944; în Colecțiile
speciale ale Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” din Galați se păstrează
corespondența sa cu poeta Otilia Cazimir (d. 11 dec. 1986, Galați).

14 martie
A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în
com. Măstăcani, jud. Galaţi, a scriitorului Grigore
POSTELNICU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați și al Facultății de Limbi
Germanice din cadrul Universității București,
profesor de limba engleză în municipiul Tecuci
din 1975, colaborator la publicaţii literare locale, care a debutat ca
dramaturg în 1989, în revista Teatrul, cu comedia „Hora-n două părţi”
și are în bibliografia de autor volume de teatru și romane.

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


com. Poiana, jud. Galați, a preotului Iancu Maricel
ALUPOAIE, absolvent al Seminarului „Chesarie
Episcopul” din Buzău (1978) și al Institutului
Teologic de grad Universitar din Bucureşti (1983),

102
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

preot paroh la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cudalbi,


profesor la Școala de Cântăreţi Bisericeşti „Sf. Ioan Damaschin”
(1996-2002) și preot la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din
Tecuci, jud. Galați (d. 16 dec. 2019).

16 martie

A 130 de ani de la nașterea, în anul 1892, în


com. Oasele, jud. Covurlui (astăzi jud. Galați), a
magistratului Garabet A. ABUREL, cu studii la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaţi și la Facultatea de Drept
din Iaşi, care, în perioada Primului Război Mondial,
a luptat pe front în cadrul Regimentului 9 Vânători
din Armata a III-a, desfășurându-și apoi activitatea ca judecător la
tribunalele din Târgovişte și Piteşti și la Tribunalul din Galați, începând
din anul 1921, distins cu Ordinul „Coroana României” cu spade în grad
de Ofiţer cu panglica de „Virtute Militară” (d. 2 oct. 1931, București).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Galaţi, a artistei plastice Mariana GAVRILĂ-VESA,
absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, autoare de lucrări de
pictură în stil modern, flamand şi lucrări de artă
decorativă în Palatul Cotroceni (1984-1987), cu
expoziţii personale şi de grup în țară și străinătate, membră a Uniunii
Artiştilor Plastici din România.

17 martie

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857, în Galați, a magistratului


Constantin G. ALEVRA, absolvent al Facultății de Drept din București,
care a ocupat funcția de președinte al Tribunalului Covurlui, distins
cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (1891) și Ordinul
„Coroana României” în grad de Ofiţer (1895).

103
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, în


Galaţi, a inginerului şi profesorului universitar
Dionisie GERMANI, absolvent al Școlii Naționale de
Poduri și Șosele din București și al Școlii Superioare
de Electricitate din Paris, unul dintre specialiștii
importanți din domeniul proiectării și execuției
construcțiilor hidrotehnice, de numele său fiind legate numeroase
lucrări inginerești de avangardă, profesor la Școala Națională de
Poduri și Șosele, membru de onoare al Academiei Române și al mai
multor societăți științifice din țară și străinătate, care a publicat primul
tratat de hidraulică din România, una dintre personalitățile care au
avut un rol esențial în evoluția hidroenergeticii românești (d. 1 sept.
1948, Bucureşti). [Oameni... (5)]

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în


Mezötur, Ungaria, a poetei Zorica LAŢCU, intrată
în viaţa monahală la Mănăstirea Vladimireşti cu
numele de Teodosia, specializată în studii de teologie
clasică şi modernă, preparator universitar la Institutul
Român de Lingvistică, participând la elaborarea
„Dicţionarului limbii române” al Academiei Române, coordonat de
Sextil Pușcariu (d. 8 aug. 1990, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în


București, a inginerei Hermina ALBERT, absolventă
a Facultății de Electrotehnică din cadrul Școlii
Politehnice București, director adjunct în Ministerul
Energiei Electrice (1953-1964), consilier, consilier
tehnic, șef de proiect și coordonator de lucrări la
Institutul de Studii și Proiectări Energetice (din 1964), cadru didactic
la Catedra de electrotehnică a Institutului Politehnic București (1948-
1964), participând la elaborarea primului plan de electrificare a
României, distinsă cu Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române

104
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

și cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (n. 17


iun. 1925, Galați).

18 martie

A 105 ani de la nașterea, în anul 1917, în


com. Liești, jud. Galați, a preotului Alexandru
DOROSAN, absolvent al Facultății de Teologie
din Cernăuţi, hirotonisit preot pe seama parohiei
Nădlac, preot la Hălângi (jud. Arad), Ghilăveşti
(jud. Bacău) şi apoi, între anii 1953 și 1997, preot în
parohia Bucești, com. Ivești, jud. Galați (d. 30 nov. 1997).

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în Râmnicu Vâlcea, a


doctorului în medicină și chirurgie Alexandru Gh. HOZOC, medic
şi director al Spitalului „Anton Cincu” din Tecuci, distins cu ordinele
„Coroana României”, „Steaua României” și „Virtutea militară” (n. 12
ian. 1882, com. Nicorești, jud. Galați).

19 martie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902, în com.


Ştefăneşti, jud. Botoşani, a profesorului universitar
doctor docent Constantin S. ANTONESCU,
absolvent al Facultății de Științe din cadrul
Universității din Iași, cu bursă de specializare la
Institutul Friederichshagen din Berlin, unul dintre
cei care au constituit colectivul de cadre didactice care a pus bazele
învăţământului piscicol modern din România, profesor la Facultatea
de Pescuit şi Piscicultură din cadrul Institutului Politehnic din Galaţi
(1954-1957) şi la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti,
autor a numeroase lucrări de specialitate (d. 12 oct. 1981, Bucureşti).

105
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în Galaţi,


a preotului şi publicistului Igor P. JECHIU, preot în
parohia Iveşti (1952-1974), unde a înfiinţat un muzeu
sătesc şi a pus bazele primei societăţi culturale din judeţ
şi din Moldova de după 1946, Societatea Culturală
„Ştefan Petică”, apoi preot în parohia „Sf. Pantelimon”
din Galaţi, membru al Asociaţiei Scriitorilor şi Publiciştilor din Basarabia,
membru fondator al Societăţii Române de Bibliofilie (1972), membru al
Clubului Epigramiştilor „Păstorel Teodoreanu” din Galaţi şi al Studioului
de Istorie „Nicolae Iorga”, preşedinte al Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia
şi Bucovina” - filiala Galaţi (1991) şi Cetăţean de Onoare al municipiului
Galaţi (n. 19 oct. 1918, com. Mârzeşti, jud. Orhei, Basarabia). [Oameni... (5)]

21 martie

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în


Galaţi, a avocatului Teodor I. THENEA, preşedinte
al Baroului judeţului Covurlui, primar al oraşului
Galaţi (1922-1923), deputat (1907) şi senator (1914)
de Covurlui, căruia i-a fost decernată „Coroana
României” în grad de Mare Ofiţer şi „Steaua
României” în grad de Comandor, membru în Consiliul de administraţie
al Băncilor Populare din România şi membru în Comitetul Spitalului
„Elisabeta Doamna” din Galaţi (n. 19 dec. 1866, Galați).

22 martie

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, în Galați,


a profesoarei universitare Michaela PRAISLER,
absolventă a Facultății de Învăţământ Pedagogic,
Secţia Limbi Străine din cadrul Universității Galaţi,
doctor în filologie, decan al Facultății de Litere
a Universității „Dunărea de Jos” din Galați (din
106
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

2012), distinsă cu titlul de „Profesor Bologna”, acordat de Alianţa


Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (2012), membră
a European Association for American Studies, Romanian Association
for American Studies, European Society for the Study of English,
preşedintă, în perioada 2002-2012, al filialei Galaţi a International
Association of Teachers of English as a Foreign Language.

23 martie

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


com. Brăhășești, jud. Galați, a scriitorului Gheorghe
MARCU, care, după o carieră în cadrul Ministerului
de Interne, s-a dedicat scrisului și a publicat o serie de
volume cu caracter memorialistic, distins cu Ordinul
„În serviciul patriei”, clasa I.

24 martie
A 155 de ani de la nașterea, în anul 1867, în
com. Frumușița, jud. Galați, a profesorului Neculae
ANASTASIU, licențiat în filosofie al Universității
din Leipzig (1892), doctor în litere, profesor de
limbă germană în Galați la Liceul „Vasile Alecsandri”
(1892-1902; 1913-1929) și la Şcoala Comercială
Elementară de băieţi „Al.I. Cuza”, unde a ocupat și funcția de director
în perioada 1923-1929 (d. 4 oct. 1930).

25 martie
A 190 de ani de la nașterea, în anul 1832, în com. Băneasa,
jud. Covurlui (astăzi jud. Galaţi), a proprietarului rural Gheorghe
FULGER, membru şi preşedinte al primului Consiliu judeţean după
Legea din 1864, prefect, deputat, senator, primar al oraşului Galaţi în
perioada mart. 1883 - apr. 1884, distins, în 1897, cu Ordinul „Coroana
Românei”, în grad de Comandor (d. 20 aug. 1899, Galaţi).
107
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

26 martie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în Iași, a


artistului plastic Alexandru (Leandru) POPOVICI,
pictor şi critic de artă, profesor de desen şi pictură
la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi între 1937 şi
1945, inspector școlar de specialitate, apoi profesor
la Liceul „Gheorghe Șincai” din București și la Liceul
„Octav Băncilă” din Iași, care a făcut parte din colectivul de redacţie al
revistei gălăţene Orizonturi, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România (d. 6 nov. 1975, Iaşi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Galați,


a profesorului universitar doctor inginer Dumitru
PANȚURU, absolvent al Facultății de Mecanică,
secţia Maşini şi aparate pentru industria chimică
de la Institutul Politehnic Bucureşti, cadru didactic
la Facultatea de Mecanică a Universității „Dunărea
de Jos” din Galaţi, unde a îndrumat numeroase generații de studenți,
autor de studii, lucrări şi tratate de specialitate, distins cu Diploma de
Excelență din partea Societății de Științe Matematice – Filiala Râmnicu
Sărat; pasionat matematician, a primit recunoaşterea Academiei
Române pentru descoperirea soluţiei elementare a teoremei lui Fermat
(n. 30 nov. 1938, com. Mircea Vodă, jud. Brăila).

27 martie

A 135 de ani de la nașterea, în anul 1887, în


com. Oancea, jud. Covurlui (astăzi jud. Galați), a
profesorului Anton ANDREI, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați, licențiat în științe
fizico-chimice la Universitatea din București, care la
începutul carierei a activat în cadrul Laboratorului

108
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

de Chimie Tehnologică al Universității din București, până în 1916, în


timpul Primului Război Mondial fiind mobilizat locotenent rezervist
chimist la Pulberăria Armatei din Dudești, apoi profesor de fizică și
chimie la licee din Lugoj și Turnu Severin, iar din 1929 profesor în
Galați, la Şcoala Comercială Superioară de Băeţi și la Liceul „Vasile
Alecsandri”, unde a ocupat și funcția de director în perioada 1930-
1931 (d. 1938, Galați).

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în


Galați, a avocatului Marco I. BARASCH, absolvent
al Facultății de Drept din București, doctor în științe
juridice la Facultatea de Drept din Paris (1923),
diplomat al Şcolii de Ştiinţe Politice, care a activat în
cadrul Baroului Ilfov, consilier tehnic la Ministerul
Muncii şi la Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie, fondator
(împreună cu Grigore Trancu-Iaşi) al Asociaţiei Române pentru
Progres Social, autor de cărți în domeniul legislației muncii (d. 1955).

28 martie
A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în Tecuci,
jud. Galaţi, a scriitorului Constantin APOSTOLIU,
prozator, ziarist şi animator cultural, învățător în
Piatra-Neamţ (1892-1896), ulterior stabilindu-se la
Galaţi, unde a fost învățător la școlile de băieți Nr. 3 și
Nr. 8, la cea din urmă înființând o bibliotecă școlară,
jurnalist la publicaţii precum Vremea nouă, Credinţa, Universuri, Ecoul,
autor de literatură pentru copii (d. 11 iun. 1952, Câmpulung-Muscel).

29 martie

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1862, în satul Ivăncești,


com. Bolotești, jud. Vrancea, a magistratului Dimitrie BUZDUGAN,
substitut de procuror la Tribunalul Brăila (1888), procuror la

109
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

Tribunalul Covurlui (1889), judecător de instrucție la Tribunalul


Tutova (1890), președinte al Tribunalului Ialomița (1896-1904), prim-
președinte al Tribunalului Iași, consilier la Curtea de Apel Galați (d.
14 nov. 1926, București).

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în


Galați, a inginerului Costin Liviu RUCĂREANU,
absolvent al Facultății de Electromecanică din cadrul
Școlii Politehnice din București, care de-a lungul
carierei profesionale a activat în cadrul Societății
„Electrica” din Câmpina, unde a proiectat și condus
execuția unor importante lucrări în cadrul serviciului Rețele, apoi
la Serviciul Regionale Câmpina și la Ministerul Energiei Electrice,
conducând și coordonând execuția de rețele aeriene și subterane;
autor de manuale și lucrări în domeniul rețelelor și liniilor electrice,
precum și a istoricului domeniului.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Galaţi, a profesoarei universitare Despina BORDEI,
doctor în chimie, specialist în domeniul industriei
alimentare, şef de catedră, secretar ştiinţific,
prodecan, membru al Consiliului profesoral al
Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu numeroase brevete
de invenţii în domeniul panificației, colaboratoare la publicaţii
de specialitate, membră a Asociaţiei Specialiştilor din Morărit şi
Panificaţie din România, distinsă cu Premiul „Emanuel Teodorescu”
acordat de Academia Română (1987) şi Premiul „Dumitru Moţoc”
acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2000).

110
Martie 2022 Calendar cultural gălăţean

30 martie

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1982, în com.


Cuca, jud. Galaţi, a profesoarei Florentina Narcisa
BOLDEANU, absolventă a Facultăţii de Litere şi
Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos”
din Galaţi (2005), doctor în filologie la Universitatea
de Stat din Chișinău, profesoară de limba română şi
director la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Blânzi din comuna Corod, județul
Galaţi, redactor la revista de cultură Tecuciul literar-artistic.

31 martie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în com.


Independența, jud. Galați, a jucătorului de tenis
Constantin (Tani) TĂNĂSESCU, care a început
să joace tenis la vârsta de 12 ani, la Galaţi, cu
antrenorul Ilie Ivan, devenind jucător profesionist
la 20 de ani, apoi antrenor la TC Juventus din
Bucureşti; multiplu campion naţional, cucerind 9 titluri; a emigrat
în Marea Britanie în 1947 și s-a stabilit în S.U.A. (d. 28 iul. 1997, Las
Vegas, Nevada, S.U.A.).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Craiova,


a profesorului Cezar AVRAMESCU, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi al Facultăţii
de Matematică-Mecanică din Iaşi, doctor în ştiinţe,
cadru didactic la Facultatea de Matematică din
Craiova, poet şi publicist, colaborator la reviste din
ţară şi străinătate (n. 1 nov. 1935, Galaţi).

111
Calendar cultural gălăţean Martie 2022

Citatele lunii martie

Ludovic Cosma, preot, animator cultural


Nu e mai scumpă, mai frumoasă şi
mai înaltă slujire pe pământ, decât slujirea lui
Dumnezeu şi conducerea oamenilor către El,
care e isvorul a tot binele şi a toată fericirea.
[...] Mă rog bunului Dumnezeu să mă ajute a fi
veşnic lumină vie în fapte şi în cuvânt.

Costache Negri, diplomat, scriitor


Căci este ceva ce nu poate împiedica
nimenea și care răzbate printre toate greutățile
care să chiamă progres. El merge încet, dar
sigur. [...] Datoria noastră este a nu confunda
persoanele cu țara și de a sluji și ajuta pe aceasta
cât ne stă în putință.

Igor Jechiu, preot, publicist


Cartea care se dăruieşte integral
omului, prin dialogul viu pe care-l stabileşte
cu acesta, împrumută, parcă, la rândul
ei, capriciile destinului omenesc. Este
surprinzătoare similitudinea care există
adesea între odiseea unor cărţi şi odiseea
unor oameni! Cunoşti destinul cărţilor după
acela al oamenilor şi nu invers.

112
Aprilie

Întreaga economie actuală este forma


concretă a unei deveniri şi totodată numai un
singur moment din întreaga ei devenire.

(Gheorghe Zane)
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
5 aprilie – Ziua Automobilistului
6 aprilie - Ziua Internațională a Sportului pentru
dezvoltare și pace
7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătății
15 aprilie - Ziua Mondială a Artei
23 aprilie - Ziua Bibliotecarului din România,
Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor
24-25 aprilie – Paștele Ortodox
29 aprilie - Ziua Internațională a Dansului
~ Aprilie ~

C 110 ani de la moartea, în anul 1912, în


Galaţi, a comerciantului şi omului politic Apostol
PAPADOPOL, director al Societăţii Economice din
Galaţi, bancher, consilier comunal al oraşului Galaţi,
ales pentru prima oară în Camera Deputaţilor în
1895 şi reales în 1901, ca reprezentant al județului
Covurlui, membru al Camerei de Comerţ din Galaţi, membru în
Comitetul Spitalului „Elisabeta Doamna, Caritatea Gălăţeană”,
decorat cu importante distincţii, precum: medalia „Răsplata muncii
pentru învăţământul primar”, clasa I, Ordinul „Coroana României”
în grad de Cavaler (1902) și în grad de Comandor (1909); a lăsat,
prin testament, Academiei Române, trei case în Galaţi, din venitul
cărora să se acorde burse elevilor şcolilor comerciale din oraş (n. 29
iun. 1848, Galați).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a


inginerului economist Vicenţiu GROSU,
absolvent al Liceului „D.A. Sturdza” din Tecuci,
al Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare
din cadrul Institutului Politehnic Galaţi (1957)
şi al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea
Tehnico-Economică de Ingineri Economişti (1965), expert tehnic
atestat pentru industria alimentară, fost director al Întreprinderii de
Bere Galaţi, autor de studii de specialitate, prezent în „Dicţionarul
specialiștilor”, editat de Academia Română (n. 29 mart. 1933, Tecuci,
jud. Galați).
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

1 aprilie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902, în


com. Jariştea, jud. Vrancea, a pictorului Dumitru
POPA, care a studiat cu artistul plastic Camil Ressu
la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti şi a
activat în cadrul Cenaclului Artiştilor Plastici din
Galaţi, contribuind la dezvoltarea mişcării plastice
de la Dunărea de Jos (d. 6 ian. 2000, Focşani, jud. Vrancea).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în


Bolgrad, Ucraina, a medicului Ludmila GALIN
CORINI, doctor în medicină şi chirurgie, unul dintre
renumiţii specialişti gălăţeni în domeniul ftiziologiei,
medic primar şi director adjunct în cadrul Spitalului
TBC Galaţi, membru fondator şi secretar ştiinţific
(1947-1953) al Filialei Covurlui a Societăţii Ştiinţelor Medicale (d. 25
febr. 2002, Bucureşti). [Oameni... (9)]

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în


Bucureşti, a pictorului Camil RESSU, plasat în elita
celor mai importanţi artişti plastici români din prima
jumătate a secolului al XX-lea, profesor la Şcoala de
Arte Frumoase şi la Academia Liberă de Pictură
din Bucureşti, primul rector al Academiei de Belle
Arte din Bucureşti (1931), membru şi preşedinte al Salonului Oficial,
participant la numeroase expoziţii din ţară şi străinătate, membru
fondator al Societăţii „Arta română”, membru fondator şi preşedinte
al Sindicatului Artelor Frumoase, membru şi preşedinte de Onoare al
Uniunii Artiştilor Plastici, membru titular al Academiei Române (n.
26 ian. 1880, Galaţi). [Oameni... (7)]

116
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1982, în


Galaţi, a artistului plastic Tudor ŞERBAN, absolvent
al Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați și
al Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca,
secţia Grafică, doctor în arte plastice și decorative,
cadru didactic la Secţia de pictură a Facultăţii de
Arte din Galaţi, cu expoziţii personale şi participări la expoziţii de
grup, tabere şi simpozioane de creaţie, membru al Grupării Athanor.

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în Galaţi,


a actriţei Petronela BUDA, absolventă a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Arte,
actriţă la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi (din
2009), care a jucat în primul lungmetraj gălăţean „Cafe
Journal”, membră a Social Act Theatre, prima trupă de
teatru independent din Galaţi, distinsă cu Premiul pentru cea mai bună
interpretare a unui rol feminin în cadrul Festivalului de Comedie de la
Galaţi, pentru rolurile din piesa „Peţitoarele” (2013) şi din piesa „Cerere în
căsătorie” (2014).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Galaţi,


a lectorului universitar doctor Nicoleta Victoria
MIRICĂ BOBIŢ, absolventă a Facultății de Filologie,
Istorie și Filosofie, Secția Filosofie a Universității „Al.I.
Cuza” din Iași, cadru didactic universitar la Catedra
de Științe sociale a Institutului Politehnic din Galați,
care a susţinut cursuri şi seminarii de filozofie, istoria filozofiei, logică,
logică juridică şi sociologie la Facultatea de Industrie Alimentară şi
Tehnică Piscicolă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative şi
Facultatea de Drept din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
(n. 18 aug. 1941, Mărăşeşti, jud. Vrancea).

117
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

2 aprilie
A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în com.
Beştepe, jud. Tulcea, a biologului Aurora MARCU,
absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri” Galați și a
Facultății de Biologie, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi,
muzeografă, fostă directoare a Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” din Galați
(1990-2000), autoare de lucrări în domeniul de specialitate, distinsă
cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor - Categoria E -
Patrimoniul cultural naţional (2004) şi cu titlul de Cetăţean de Onoare
al municipiului Galaţi (2004).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în satul


Poiana, com. Nicorești, jud. Galați, a preotului Ion
ARITON, absolvent al Facultății de Teologie „Andrei
Şaguna” din Sibiu (1993), preot slujitor în Parohia
Drăguşeni (1993-1999), preot paroh în Parohia Corod
IV (din 1999), autor al monografiei Bisericii „Sfântul
Ierarh Nicolae” din comuna Corod, judeţul Galaţi (2013), membru în
Consistoriul protopopesc al Protopopiatului Tecuci.

3 aprilie

C 95 de ani de la moartea, în anul 1927, în Galaţi,


a preotului catolic Ulderic CIPOLLONI, cu studii la
seminarii franciscane din Italia, hirotonit preot în anul
1892, trimis misionar în Moldova (în 1893), activând
la Galaţi şi la Seminarul Franciscan din Hălăuceşti,
administrator apostolic al Diecezei Iaşi (30 ian. 1916);
după terminarea războiului, a făcut eforturi mari pentru a deschide două
orfelinate, la Hălăuceşti şi la Huşi, în care au fost primiţi orfani catolici;
din 1920 a fost numit paroh la Huşi, iar în 1922 la Galaţi; autor al cărţii
„Calea cerului” (n. 10 mai 1868, loc. Recinetti, Italia).

118
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în Galaţi,


a tenismenei Adriana MINGIREANU, campioană
naţională a României la categoria copii (1990) şi la
seniori (1998), stabilită în Portugalia, unde a devenit
campioană naţională, în Mastersul Portugaliei, în
anul 2002.

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în Galaţi,


a aviatorului Stelian PAVELIU, absolvent al Şcolii de
Pilotaj CFR de la Galaţi (1942), al Şcolii Militare de
Pilotaj (promoţia 1944) şi al Şcolii Militare de Ofiţeri de
Aviaţie de la Sibiu (1950), participant la cel de-al Doilea
Război Mondial, în ultima perioadă a vieţii activând în
Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii (A.R.P.I.A.),
filiala „Comandor av. Anton Mărăşescu” Galaţi, fiind pentru un timp şi
preşedintele acesteia (n. 17 ian. 1923, Tecuci, jud. Galați).

4 aprilie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867,


în Ploieşti, a avocatului Constantin VASILIU-
BOLNAVU, proprietar al moşiei de la Rogojeni (jud.
Covurlui, azi Galaţi), ctitor al bisericii din Suceveni,
preşedinte al Consiliului Judeţean Covurlui, cel care
a finanțat studiile savantului Henri Coandă în Franța (d. 6 ian. 1944).

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în


Târgu Frumos, jud. Iași, a medicului Nicolae
LAPTEŞ, care a activat în circumscripția Zimbru,
jud. Covurlui (1905), medic primar al județului
Covurlui, membru al Cercului Cultural din Smulţi,
autor de monografii şi studii de popularizare a
igienei în mediul rural (n. 25 dec. 1875).
119
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


Galaţi, a comerciantului şi omului politic Ioan D.
PRODROM, absolvent al Școlii Comerciale din
Galați (1888), primar al orașului Galați (1923-1925),
prefect de Covurlui (1927-1928), membru fondator
al Comitetului general al Societății Culturale „V.A. Urechia” din
Galați, distins pentru realizările sale cu cele mai înalte distincţii şi
ordine ale vremurilor (n. 18 ian. 1867, com. Coloneşti, fost jud. Tecuci,
azi în jud. Bacău). [Oameni... (9)]

C 40 de ani de la moartea, în anul 1982, a


medicului Virgil ANGHELESCU, director şi
medic şef de secţie la Spitalul de Copii din Galaţi
(1942-1971), preşedinte al Filialei Galaţi a Uniunii
Societăţilor de Ştiinţe Medicale, distins cu titlul de
„Medic emerit”, cu premiile „Oroveanu” (1939) şi
„Gheorghe Marinescu” (1964) din partea Academiei Române, pentru
tratatul de „Histologie” şi pentru volumul „Elemente de embriologie”,
membru al mai multor societăţi medicale din România (n. 11 martie
1903, Darmstadt, Germania).

5 aprilie

C 95 de ani de la moartea, în anul 1927, în com. Bălțătești, jud.


Neamț, a inginerului agronom Gheorghe D. GHEORGHIU, absolvent
al Școlii Superioare de Agricultură de la Herăstrău-București (1904),
director al Școlii de Viticultură din Huși (1907-1916), director al Școlii
de Agricultură din Țigănești, Tecuci (1916-1923), director al celei mai
mari și vechi școli agricole românești, de la Armășești, Ialomița (1923-
1925), membru fondator al Societăţii Agronomilor din România (n.
17 mai 1883, Tecuci, jud. Galaţi).

120
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în com.


Grădiştea de Sus, jud. Brăila, a scriitorului Fănuş
NEAGU, elev al Liceului Pedagogic „C. Negri” din
Galaţi la începutul anilor ᾽50, remarcabil prozator şi
dramaturg, director al Teatrului Național din București
(1993-1996), Cetăţean de Onoare al municipiului
Galaţi, membru titular al Academiei Române (d. 24 mai 2011, Bucureşti).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în Bârlad,


jud. Vaslui, a profesoarei de limba şi literatura română
Mihaela MELINTE, cadru didactic și coordonatoare
a Centrului de folclor „Şezătoarea” la Colegiul Tehnic
„Traian Vuia” din Galaţi, autoare și coautoare de
lucrări și articole de specialitate.

7 aprilie
A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în
com. Corni, jud. Galați, a preotului Gheorghe
BURUIANĂ, absolvent al Seminarului „Sf. Apostol
Andrei” din Galați și al Facultăţii de Teologie din
Bucureşti, preot în Galaţi la Parohia „Sf. Împăraţi”
(1958-1994) și la Biserica „Sf. Mc. Dimitrie şi Sf.
Efrem cel Nou” (1994-2014), colaborator al ziarului local Viaţa liberă,
în perioada 1991-1994, cu o serie de meditaţii duhovniceşti, incluse în
rubrica „Tabletă pentru suflet”, membru al comitetului de iniţiativă al
revistei Călăuză Ortodoxă (d. 12 mart. 2016).

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în


com. Griviţa, jud. Galaţi, a medicului şi profesorului
Gheorghe LUPAŞCU, absolvent al Liceului „D.A.
Sturdza” din Tecuci (1941) și al Facultății de
Medicină din Iaşi, care a activat în cadrul Clinicii de

121
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului „C.I. Parhon” şi la Maternitatea


„Cuza Vodă” din Iași, cu o activitate ştiinţifică materializată în peste
200 de lucrări originale, cel care a introdus exsanguino-transfuzia
ca metodă curentă de tratament a bolii hemolitice a nou-născutului,
membru al Academiei Franceze de Medicină (d. 18 dec. 1999, Iaşi).

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Giurgiu, a profesoarei psiholog Diamanta Luminița
BULAI, absolventă a Facultății de Psihologie,
Sociologie, Pedagogie din cadrul Universității
din București (1995), cu activitate de psiholog în
Galați la Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională (din 1999), apoi la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” (din 2002), director al Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională în perioada 2001-2010 și din 2016,
inspector școlar general adjunct în perioada 2012-2016.

8 aprilie
A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în com.
Drăguşeni, jud. Galaţi, a scriitorului, editorului și
publicistului Firiţă CARP, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, al Şcolii de Ofiţeri
din Sibiu și al Facultății de Jurnalism din Bucureşti,
redactor în presa militară, redactor principal la
Editura Militară, director al Editurii „Detectiv” și al publicațiilor
Securitatea Privată, Detectiv Magazin şi Lumea Detectivilor,
membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952,


în Reghin, jud. Mureş, a doctor inginerului
Radu SUCIU, absolvent al Facultății de Industrie
Alimentară și Tehnică Piscicolă din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați; cercetător
ştiinţific, fondator și conducător al Grupului de
122
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

Cercetare a Sturionilor din cadrul Institutului Național de Cercetare-


Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD) Tulcea, conferenţiar
universitar la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (1998-2004), disciplina
„Genetica şi Ameliorarea Peştilor”, conducător al peste 20 de proiecte
de cercetare naționale și internaționale, membru al mai multor
societăţi ştiinţifice de profil.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galaţi, a inginerului


Vladimir D. DIANU, absolvent al Facultăţii de Construcţii,
Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi (1948), şef al Serviciului
tehnologic şi proiectare la Trustul de Construcţii Galaţi (1969-1970)
și al Serviciului Tehnic al Institutului de Proiectări Județean Galaţi,
cadru didactic asociat la Universitatea din Galaţi (1973-1975),
membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România şi al
Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România (n. 28 iul. 1924, com.
Volintiri, jud. Cetatea Albă, astăzi în Republica Moldova).

9 aprilie
A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, în Galaţi, a maiorului
Ioan D. BOTEZ DICULESCU, şef de Stat Major al Regimentului 10
Roşiori, şef de Stat Major al Diviziei I Cavalerie, distins cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Cavaler (1914), care a murit în timpul
Primului Război Mondial, în luptele din jurul Mănăstirii Comana,
înmormântat în Mausoleul Eroilor de la Comana (d. 18 sept. 1916).

10 aprilie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Galaţi, a pictoriţei Iulia FILIMON-ALEXANDRU,
absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti (1979), profesoară de
educaţie plastică în învăţământul preuniversitar

123
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

din Bacău, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia


pictură (din 1990), cu numeroase expoziţii personale, participantă la
expoziţii de grup şi tabere de creaţie (d. febr. 2020).

11 aprilie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1897, în Galaţi,


a economistului, istoricului şi profesorului universitar
Gheorghe ZANE, doctor în ştiinţe economice, cadru
didactic în Iaşi şi Bucureşti, cercetător principal la
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti,
cu contribuții remarcabile în domeniul istoriografiei
economice, membru titular al Academiei Române (1974) şi al Academiei
de Ştiinţe Sociale şi Politice, preşedinte al Comisiei de istorie economică
şi istoria gândirii economice de pe lângă Academia de Știinţe Sociale şi
Politice (d. 22 mai 1978, Bucureşti). [Oameni... (1)]

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


satul Brănești, com. Vlădești, jud. Galați, a lui Victor
VASILACHE, absolvent al Institutului de Educație
Fizică și Sport din București, fondator și președinte
(până în 1989) al Clubului Oțelul Galați, perioadă
în care formaţiunea gălăţeană se afla între primele
zece cluburi sportive din ţară, președinte de onoare al Clubului Oțelul
Galați (d. 5 mart. 2015, Galați).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, a


conf. dr. ing. Florin SUSAC, doctor în tehnologia
construcțiilor de mașini, cadru didactic la Facultatea
de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din
Galați, coordonator tehnic și membru titular
al Centrului de Excelenţă pentru Prelucrarea
Polimerilor (CE-PP) din cadrul acestei instituții.

124
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, la


Mănăstirea Clocociov, jud Olt, a părintelui Visarion
COMAN (nume de mirean Vasile Coman),
considerat unul dintre marii duhovnici români, tuns
în monahism la Mănăstirea Bogdana (21 nov. 1945),
la scurt timp fiind hirotonit ierodiacon, iar mai apoi,
ieromonah, preot şi duhovnic la Mănăstirea Măgura din Bacău (1952),
apoi la Schitul „Înălţarea Domnului” sau „Stirigoi“ din Bacău, preot
slujitor şi duhovnic la Mănăstirea Suceviţa și la Mănăstirea Clocociov
(din 1976), unde a slujit până la moarte (n. 28 oct. 1921, com. Ivești,
jud. Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în


Constanța, a arheologului Ion T. DRAGOMIR,
absolvent al Facultății de Istorie a Universităţii
din Bucureşti (1951), muzeograf şi fost director al
Muzeului de Istorie din Galaţi, redactor al publicaţiei
Danubius, editată de Muzeul de Istorie Galaţi,
preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Galaţi și participant la
congrese internaţionale de arheologie (n. 17 ian. 1923, sat Malul Roşu,
com. Armăşeşti, jud. Ialomiţa).

12 aprilie

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847, în Focşani, jud. Vrancea,


a avocatului Gheorghe C. ROBESCU, doctor în drept, procuror la
Vaslui, Tecuci şi Râmnicu Sărat, avocat al statului în Râmnicu Sărat,
primar al Galaţiului (febr. 1891 - aug. 1892), deputat şi prefect al
Galaţiului, căruia i se datorează realizarea primelor pavaje cu piatră
cubică din oraş, distins cu ordinele „Steaua României” în grad de
Cavaler (oct. 1889) și „Coroana României” în grad de Comandor (mai
1894) (d. 22 nov. 1909).

125
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


com. Măstăcani, jud. Galaţi, a inginerei Elena
POSTOLACHE, doctor în tehnologia de producere
a vinurilor, cercetător ştiinţific la Staţia de Cercetare
Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujor,
autoare de lucrări şi studii de specialitate în domeniul
vinificaţiei, recompensată cu Medalia şi Diploma de Excelenţă în
Cercetare – Ştiinţa Inventicii Româneşti şi cu Diploma de Excelenţă
în Cercetare la Târgul Internaţional Bucureşti.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Galați, a lui Neculai IGNAT, prefect al județului
Covurlui (2 iul. 1945 - 10 apr. 1949), distins cu
Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer
pentru meritul de a fi asigurat ordinea și mijloacele
de trai locuitorilor județului Covurlui în anii de după cel de-al Doilea
Război Mondial, singurul prefect social-democrat de Covurlui (n. 18
oct. 1902, Galați).

13 aprilie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


Galaţi, a caricaturistului Vladimir (Vlahi) CRIVOI,
absolvent al Liceului de Muzică şi Artă Plastică din
Galaţi (1970), care a debutat cu desene satirice în
revista Urzica, participant la numeroase saloane
şi festivaluri internaţionale de umor, distins cu
numeroase premii şi distincţii în ţară şi străinătate:
Medalie de argint (China, 2003), Diplomă de merit (Novosibirsk,
Rusia, 2004), Premiul de Excelenţă (Taejon, Coreea, 1999), Premiul III
(Haifa, Israel, 2003), colaborator la ziare și reviste locale și naționale
(d. 11 nov. 2011, Galaţi).

126
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în Iaşi,


a medicului şi profesorului universitar Dumitru
A. CORNELSON, doctor în medicină, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1919) şi
al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, profesor de
igienă la Facultatea de Medicină din Iași și director al
Institutului de Igienă din Iaşi, care a contribuit la acțiunile de combatere
a unor boli transmisibile în Moldova precum tifosul şi poliomielita,
președinte al Secției de igienă și sănătate publică a Societăţii de Medicină
şi Naturalişti (n. 25 oct. 1901, Târgu Neamţ, jud. Neamț).

14 aprilie

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în Galați,


a avocatului și ziaristului Ion BURBEA, redactor la
Galaţii (1900), reporter şi administrator la Tribuna
liberală şi corespondent la: Adevărul, Universul, Ţara,
România jună, etc., director şi proprietar al ziarului
Galaţii-Noi, ales în primul Parlament al României
Mari, membru în Adunarea Deputaților, independent, din partea
județului Covurlui (1919) (d. mart. 1928).

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în Galați,


a doctorului în medicină Henric NICOLINI, medic
la divizia I a Spitalului „Elisabeta Doamna” din
Galaţi, care în perioada Primului Război Mondial
a îngrijit bolnavii de tifos exantematic la Spitalul
Spiridoniei, și al cărui nume a fost purtat de actuala
stradă Serei din Galaţi, până în anul 1944 (n. 26 ian.
1851, Galați).

127
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în Iaşi,


a compozitorului, dirijorului şi pianistului Viorel
DOBOŞ, absolvent al Academiei de Muzică și Artă
Dramatică şi al Facultăţii de Drept a Universităţii din
Bucureşti (studii făcute în paralel), participant la cel de-
al Doilea Război Mondial, director și dirijor principal
la Teatrul Muzical Galați (1958-1960), directorul și dirijorul Ansamblului
Rapsodia din Bucureşti, distins cu Ordinul „Coroana României” clasa a
IV-a, cu spade, în grad de Cavaler și cu titlul de Maestru Emerit al Artei
(1967), laureat al Premiului de Stat (d. 6 apr. 1985).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în


Galați, a inginerului Laurențiu-Ștefan TULVAN,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” (1990) și
al Universității „Dunărea de Jos” (2006) din Galați,
cu master în Informatică industrială, cu activitate la
ICMRS Galaţi, Grup Şantiere Electro (1996-2000),
angajat al firmei Danone, unde a ocupat mai multe funcții importante;
vicepreședinte de operațiuni pentru producătorul de băuturi, iaurturi,
cafea şi deserturi cu bază vegetală Alpro, cu sediul în Ghent (Belgia).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în


Fairlawn, Ohio, S.U.A., a actorului Dan Andrei
BUBULICI, absolvent al Institutului de Artă Teatrală
şi Cinematografică (IATC) din Bucureşti (1968),
actor la Teatrul Dramatic din Galaţi (1976-1984),
distribuit în filmele: „Falansterul” (1979), „Reţeaua
S” (1980), „Bietul Ioanide” (1980), „Artista, dolarii şi ardelenii” (1980),
„Ştefan Luchian” (1981), „Buletin de Bucureşti” (1982), „Să mori rănit
din dragoste de viaţă” (1983), care a emigrat în S.U.A. în anul 1986 (n.
4 dec. 1945, Zimnicea, jud. Teleorman).

128
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

15 aprilie

C 40 de ani de la moartea, în anul 1982, a


prințului Alexandru Gr. GHICA (GHYKA),
absolvent al Facultății de Drept din București
(1930), director general al Direcțiunii Generale
a Poliției, întemnițat timp de aproape un sfert
de secol la Jilava, Piteşti, Văcăreşti, Aiud, Alba,
Sibiu, Braşov, Ploieşti, Ghencea, Galați, Giurgiu, Suceava, Gherla,
membru al Baroului de Avocați București; a locuit o perioadă la
Galați, după eliberarea din închisoare, lucrând ca funcționar la
Întreprinderea de Transport Orăşenesc Galați; a fost înmormântat
în cavoul familiei Ghyka-Orleanu din Cimitirul Eternitatea din
Galați (n. 8 febr. 1903, Iași).

16 aprilie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în Tecuci, jud. Galaţi,


a editorului şi istoricului literar Aurora ILIEŞ, doctor în istorie,
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti,
specialistă în editarea izvoarelor narative româneşti şi în istoria culturii
medievale, autoare a numeroase studii de specialitate, colaboratoare la
prestigioase publicaţii de specialitate, căreia i-a fost decernat Premiul
„Perpessicius” al revistei Manuscriptum (d. 2011, Bucureşti).

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927, în com. Oituz, jud. Bacău,


a compozitorului și muzicologului Eugen PRICOPE, absolvent al
Conservatorului de Muzică din Bucureşti (1956), redactor muzical la
radio (1949), dirijor la Orchestra de Stat din Galaţi (1956-1957), la
orchestrele din Bacău, Ploieşti și la Filarmonica „George Enescu” din
București, consultant la Ministerul Culturii şi la Filarmonica „George
Enescu” din București (d. 3 mai 1992, Onești, jud. Bacău).

129
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în


Galaţi, a solistei Minodora Elena DEDIŞ, absolventă
a Facultăţii de Teatru din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” (2009), distinsă cu Premiul Special
al Juriului la Festivalul Internaţional de Muzică
Uşoară „Face of Friends” de la Cahul - Republica
Moldova (2005), Premiul I la secţiunea „Interpretare” a Festivalului
„Constelaţii dunărene” Galaţi (2005), Premiul Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” pentru susţinerea şi promovarea actului cultural
(2006), Premiul I la Secţiunea Interpretare, în cadrul Festivalului
Naţional de Muzică Uşoară Mamaia (2008) etc.

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Brăila,


a cadrului universitar Ioan Teodor CICMA,
doctor în ştiinţele sportului, fost profesor şi
antrenor de handbal la Liceul cu Program Sportiv
din Brăila, cadru didactic la Catedra de Educaţie
Fizică şi Jocuri Sportive a Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (n. 10 aug. 1970, Brăila).

17 aprilie

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în


Brăila, a artistului plastic Gheorghe NAUM, pictor,
grafician, elev al lui Camil Ressu la Academia de
Arte Frumoase din Bucureşti, care alături de Nicolae
Mantu, Dorothea Schmierer-Roth, Nicolae Spirescu,
Gheorghe Levcovici, a pus bazele Cenaclului
transformat ulterior în Filiala Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici din
România (d. 15 mai 1968, Brăila).

130
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927,


în Galați, a profesorului de muzică Dimitrie
MACARIE, corist în cadrul Ansamblului „Ciocârlia”,
membru al corului „Radio”, maestru de cor la
Teatrul Muzical din Galaţi, unde a creat un apreciat
ansamblu coral, autor de lucrări corale (d. 13 febr.
2001, Galaţi).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în satul


Vizureşti, com. Buciumeni, jud. Galaţi, a profesorului
de istorie Ştefan RUGINĂ, director al Muzeului Mixt
din Tecuci (1958-1960), director, timp de 15 ani,
al Liceului Teoretic „Calistrat Hogaş” din Tecuci, a
cărui monografie a publicat-o în anul 2003, Cetăţean
de Onoare al municipiului Tecuci (d. 5 oct. 2012, Tecuci, jud. Galaţi).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în com.


Bârsăneşti, jud. Bacău, a profesorului universitar
Gheorghe PUŞCAŞU, cadru didactic al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, doctor în automatică,
autor de brevete, de studii şi lucrări de specialitate în
domeniu.

18 aprilie

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857, în Bacău, a lui Tadeu


PIASESKI, medic primar al Spitalului „Sf. Spiridon” din Galați,
consilier comunal la Galați, medic locotenent în rezervă, autor
de lucrări și articole de specialitate, distins cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Cavaler (22 mai 1893) și Medalia Jubiliară
„Carol I” (1906).

131
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Galaţi,


a maiorului Nicolae DABIJA, absolvent al Liceului
Militar din Iași şi al Școlii Militare de Ofițeri de
Infanterie de la Sibiu (1929), luptător în cel de-al
Doilea Război Mondial pe frontul de răsărit, care,
după încheierea războiului, a activat într-o unitate
de grăniceri, decorat cu ordine și decorații militare: Ordinul „Mihai
Viteazul”, Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler (9 mai 1941),
Ordinul „Steaua României” cu spade, în grad de Ofițer cu panglică de
„Virtute Militară”, „pentru fapte de arme săvârșite pe câmpul de luptă”
(18 oct. 1944); conducător al organizației anticomuniste „Frontul
Apărării Naționale - Corpul de Haiduci”, activă în zona munților
Apuseni; a fost prins şi torturat la Sibiu, condamnat la moarte şi
împuşcat (d. 28 oct. 1948, Sibiu).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937,


în com. Buzeşti, jud. Olt, a profesorului Doru
SCĂRLĂTESCU, doctor în filologie, care a predat
limba şi literatura română în Tecuci, între anii 1962
şi 1973, a condus Cenaclul literar al Casei de Cultură
din Tecuci, profesor la Catedra de literatură română a
Facultăţii de Litere din Iaşi, colaborator la numeroase
publicaţii literare, autor de lucrări de specialitate.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, a preotului


Alexandru CAPOTĂ, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Andrei” din Galați și al Facultății de
Teologie din Cernăuți, deţinut politic (1941-1944;
1957-1962), fost duhovnic la Mănăstirea Saon din
Tulcea, secretar și profesor la Şcoala Medie Bisericească
din Galaţi, ulterior preot în Parohia „Sf. Nicolae” din Galaţi (din anul
1987), membru activ (după 1989) și președinte al Asociației Foștilor
Deținuți Politici din România, Filiala Galați, preşedinte al Federaţiei

132
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

Române a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti (2001-


2004) (n. 27 ian. 1919, com. Cudalbi, jud. Galaţi).

19 aprilie

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


Bucureşti, a juristului Emanoil PANTAZI, preşedinte
al Consiliului Juridic din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, unul dintre fondatorii Ligii pentru Unitatea
Culturală a Tuturor Românilor, deputat (1899-1900),
membru de onoare al Academiei Române, membru al Consiliului
Societăţii Legislative Comparate din Paris, care a donat Academiei
Române o colecție de tablouri ale pictorilor români reprezentativi şi
lucrări aparţinând unor pictori anonimi flamanzi, veneţieni și germani
(n. 13 dec. 1870, Galaţi).

20 aprilie
C 135 de ani de la moartea, în anul 1887, în Viena,
a omului politic Petre MAVROGHENI, pârcălab
de Galaţi (1846-1848), funcţie în care a gestionat cu
pricepere o epidemie în regiunea Galaţiului, prefect de
poliţie la Iaşi (1848-1850), deputat al Adunării ad-hoc a
Moldovei, unul dintre membrii fondatori ai Partidului
Conservator, considerat cel mai valoros finanţist al epocii sale, ministru
plenipotenţiar la Roma, Constantinopol şi Viena (n. 11 nov. 1818, Iaşi).

21 aprilie
A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în
Galaţi, a matematicianului şi profesorului universitar,
doctor în informatică, Cristian Sorin CALUDE,
absolvent al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”
din Galaţi (1971), cunoscut pentru contribuțiile sale
în informatica teoretică, profesor la Universitatea din
133
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

Auckland, Noua Zeelandă, visiting profesor în mai multe universități


din lume, director fondator al Centrului pentru Matematică Discretă
și Informatică Teoretică, membru al Academiei Europaea și al mai
multor asociații științifice din lume, distins cu Premiul „Gheorghe
Lazăr” al Academiei Române (1988).

22 aprilie

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1872,


în Focșani, a farmacistului colonel Anton
BASARABEANU, participant la campania din
Bulgaria și la Primul Război Mondial, militar în
Corpul 2 Armată, Depozitele sanitare ale Marinei,
Corpul Depozite fluviale Galați, autorul volumului
„Noțiuni generale elementare de farmacie pentru agenții sanitari,
infirmieri și moașe” (1929), distins cu Ordinul „Coroana României”,
în grad de Cavaler; Medalia „Avântul Țărei”; Crucea „Meritul Sanitar”
cl. a II-a; Ordinul „Coroana României” cu spade în grad de Ofițer
(1919); „Semnul Onorific de Aur” pentru serviciul militar de 25 de
ani împliniți; Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor (d. 21
aug. 1936, Galați).

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în Tecuci, jud. Galaţi, a


profesoarei Mariana KAHANE, etnomuzicolog, publicist, cercetător
la Institutul de Folclor din Bucureşti, membră a Societății pentru
Etnomuzicologie din S.U.A. și a Consiliului Internațional pentru
Muzică Tradițională, autoare de studii de specialitate, care a cules
şi a transcris mii de melodii populare, aflate în Arhiva Institutului
de Folclor, distinsă cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Premiul
Academiei Române (d. 23 mart. 2008, Bucureşti).

134
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în


com. Gârleni, jud. Bacău, a inginerului constructor
Emilian ȚIȚARU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, Doctor Honoris Causa al
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti,
membru de onoare al Academiei de Științe a
României și membru al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți
de Structuri, distins, în anul 2000, cu Ordinul naţional „Serviciul
Credincios” în grad de Ofiţer (d. 26 mart. 2014, Galați).

23 aprilie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în


Bârlad, jud. Vaslui, a institutorului şi animatorului
cultural Paul I. PAŞA, institutor şi director la Şcoala de
Băieţi Nr. 6 din Galaţi, secretar al Societăţii Culturale
„V.A. Urechia” (1919), care a făcut parte din comitetul
de conducere al secţiei locale a Casei de Educaţie
Naţională, cel care a avut iniţiativa înfiinţării unui muzeu regional în
Galaţi, ale cărui colecţii au devenit nucleul viitorului Muzeu de Istorie
din Galaţi, membru al Societăţii Române de Geografie, distins cu cele
mai importante titluri și decorații ale vremii (d. 1949, Bucureşti).

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922,


în com. Negrilești, jud. Galați, a profesorului și
dirijorului Aristotel CRUCEANU, care s-a afirmat
ca autor de epigrame, membru fondator al Uniunii
Epigramiștilor din România, un volum de autor
intitulat „Restituiri” fiind editat în anul 2010, la
Editura Casa Cărții de Știință din Cluj, cu epigramele culese și
selectate de Ion Bindea și Valentin Vișinescu (d. 15 nov. 2004).

135
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, a


preotului Gheorghe DĂSCĂLESCU, hirotonit
preot în anul 1974, preot la Parohia Jorăşti I, cel care
s-a ocupat de importante reparaţii la Biserica ,,Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Jorăşti
(1974-1978), județul Galați.

24 aprilie

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1857, în Botoşani, a avocatului


Teodor D. ARONOVICI, licenţiat în drept la Iaşi, fost procuror la
Curtea de Apel din Galaţi, senator, membru al Comitetului Bibliotecii
„V.A. Urechia”, decorat cu ordinele „Coroana României” (10 mai 1897)
şi „Steaua României” (d. 10 mart. 1932, Galaţi).

26 aprilie

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Galaţi,


a poetului şi criticului literar Adi George SECARĂ,
profesor de istorie şi filosofie, bibliotecar, redactor de
carte, editor, deţinător a numeroase premii literare,
redactor şi/sau colaborator la majoritatea revistelor
literare gălăţene, membru al Uniunii Scriitorilor din
România și al Societăţii Scriitorilor „C. Negri”, distins cu mai multe
premii pentru activitatea sa, cel mai recent fiind Premiul de Excelenţă
în cadrul ediţiei a VIII-a a Galei Culturii Gălăţene (ian. 2020).

27 aprilie
A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în Galați, a boxerului
Georgică DONICI, care a activat la „Box Club” Galați, C.S.M.
Dunărea, „Steaua” București și Box Club „Constructorul” Galați,
posesor al mai multor titluri de campion național la categoria

136
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

semigrea (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,


1984, 1985), medaliat cu bronz la Campionatul
European de la Köln (Germania, 1979) și cu argint
la Campionatele Continentale de la Tampere
(Finlanda, 1981), campion balcanic (1980, 1982),
participant la Jocurile Olimpice de la Moscova
(1980) și Los Angeles (1984), distins cu titlul de
Maestru Emerit al Sportului (1979) și cu Premiul
municipiului Galați (2014).

28 aprilie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882,


în satul Adam, com. Drăguşeni, jud. Galaţi, a
matematicianului Theodor ANGHELUŢĂ,
conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, decan al
Facultăţii de Ştiinţe din Cluj, profesor la Universitatea
„Victor Babeş” şi la Institutul Politehnic din Cluj,
membru de onoare al Academiei Române (1948), distins în anul
1963 cu titlul de „Om de ştiinţă emerit” pentru merite deosebite în
dezvoltarea învăţământului superior şi contribuţia adusă la dezvoltarea
ştiinţelor matematice din România (d. 30 mai 1964, Cluj-Napoca).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


Galaţi, a profesorului universitar şi arheologului
Sebastian MORINTZ, cercetător ştiinţific la
Muzeul Naţional de Antichităţi (din 1956 Institutul
de Arheologie al Academiei R.S.R.), director
adjunct al Institutului de Arheologie al Academiei
R.S.R. între anii 1970 şi 1974, care s-a remarcat prin cercetările
arheologice întreprinse, soldate cu studii şi comunicări ştiinţifice
de specialitate (d. 9 febr. 1997, București).

137
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în com.


Priponeşti, jud. Galaţi, a publicistului şi istoricului literar
Ion N. OPREA, redactor şi şef al secţiei cultural-literare
la ziarul Steagul roşu din Bârlad, redactor-şef al ziarului
Rulmentul din Bârlad şi la ziarul Flacăra Iaşului, cu o
prolifică activitate în presă, autor a numeroase volume
şi studii dedicate în special istoriei şi culturii Bârladului.

29 aprilie

C 120 de ani de la moartea, în anul 1902, în Galați, a omului


politic Ioan PLESNILĂ, subprefect al plasei Prut (1859-1866),
deputat în Adunarea Constituantă (1866), deputat de Covurlui (din
1875), senator de Covurlui din partea Partidului Conservator (1888-
1895, 1899-1901), membru şi preşedinte al Consiliului Judeţean
Covurlui, preşedinte al Camerei de Comerţ Galaţi, cel care a stăruit
pentru construirea liniei ferate Galaţi-Bârlad (1890-1891), a zidit
şi înzestrat biserica din satul Lunca (comuna Jorăşti), unde îşi avea
moşiile şi locuinţa și care a dăruit prin testament 30.000 lei Primăriei
Galaţi în scopul construirii şi înzestrării unei capele la cimitirul din
oraşul Galaţi; fondator al Societăţii Agricole din România, distins, în
1892, cu Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor (n. 4
febr. 1834, Vârlezi, jud. Galați).

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în com. Piscu, jud. Galați,


a avocatului Ioan MIHALACHE, licențiat în drept, condamnat
pentru calitatea sa de membru al organizaţiei subversive conduse
de contraamiralul (r) Horia Măcellariu, care a executat pedeapsa în
penitenciarele de la Baia Sprie, Oradea și Aiud.

138
Aprilie 2022 Calendar cultural gălăţean

30 aprilie

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi,


a profesorului universitar doctor Ion CRUDU, șef
al Catedrei de Organe de mașini și primul rector al
Universităţii din Galaţi (1974-1981), personalitate
marcantă a mediului academic gălăţean şi creator
de şcoală în domeniul tribologiei, autor de lucrări şi
studii în domeniu (n. 29 aug. 1927, sat Mihoveni, com. Șcheia, jud.
Suceava).

139
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2022

Citatele lunii aprilie

Ioan Prodrom, comerciant, om politic


Mie nu-mi plac vorbele goale, eu fac
treabă și vreau să fac din județul Covurlui o
gospodărie model. [...] Vreau într-un cuvânt
să fac la Covurlui gospodărie, nu politică. Eu
muncesc fără să mă gândesc la răsplată.

Gheorghe Zane, economist, istoric


Orice problemă economică este un
produs istoric şi nu un eveniment spontan.
Oricare dintre categoriile fundamentale ale
economiei contemporane, capitalul, profitul,
renta, salariul, moneda, sunt realităţi în care
este înmagazinat un lung şi bogat trecut. Ele
sunt, în ultimă instanţă, incorporaţiunea a
nenumărate momente din cursul devenirii lor.

Camil Ressu, artist plastic


Artistul adevărat ştie că sentimentele
şi tragicul vieţii omeneşti se exprimă în arta
lui nu numai prin tema subiectului, ci mai
ales prin dispoziţia liniilor, spaţiilor, culorilor
şi umbrelor, care prin ele însele sugerează
sentimente diferite.

140
Mai

Un popor care nu-şi iubeşte muzica este


întocmai ca şi o armată care pleacă capul ruşinată
în faţa inamicului plin de vigoare şi curaj, produs
de muzica lui naţională-patriotică.

Constantin M. Cordoneanu
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
3 mai - Ziua Mondială a Libertății Presei
8 mai - Ziua Mondială a Crucii Roșii
9 mai – Ziua Independenței României
19 mai - Ziua Pictorilor Români
~ Mai ~

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877, a medicului M. R.


LEON, doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, care a activat
în cadrul Spitalului „Elisabeta Doamna” din Galaţi şi al Spitalului
„Anton Cincu” din Tecuci, membru fondator al Societății Cooperative
de Credit și Economie „Concordia” din Tecuci (1912).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în Iaşi,


a conferenţiarului universitar Elena ONEA, cadru
didactic al Institutului de Pescuit şi Piscicultură
din Constanţa, transferat în anul 1953 în cadrul
Institutului Politehnic din Galaţi, autoare de lucrări şi
studii în domeniul exploatării bioresurselor acvatice
(n. 9 nov. 1913, com. Rânceni, jud. Vaslui).

1 mai
A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în
satul Dunărea, jud. Constanţa, a preotului Emilian
DOICU, absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul
Andrei” din Galaţi, hirotonit diacon pe seama
Episcopiei Dunării de Jos, hirotonit preot pe seama
Parohiei Mavromol „Adormirea Maicii Domnului”
din Galaţi, preot la Parohia Pechea, jud. Galați (1964-1967), de unde
s-a pensionat, profesor suplinitor la Seminarul „Sf. Apostol Andrei”
din Galați (d. 1975).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


com. Luncavița, jud. Tulcea, a inginerei Viorica
ENACHE, absolventă a Institutului Agronomic
„Nicolae Bălcescu” din Bucureşti (1981), doctor în
inginerie civilă, specialist în îmbunătăţiri funciare
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie


Bujoru, autor şi coautor a numeroase lucrări de specialitate.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în satul


Buruienești, com. Doljești, jud. Neamț, a preotului
Iosif DIAC, absolvent al Liceului și al Institutului
Teologic Franciscan din Roman, vicar în Parohia
Romano-Catolică „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”
din Galați (din 15 oct. 2017).

2 mai

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în


Bucureşti, a profesoarei de limba şi literatura română
Cristina GIUVELIC, absolventă a Facultății de Litere
și Filosofie a Universității din București, cu studii
de specializare în Italia, la Perugia și Siena, cadru
didactic în Galați, la Liceul „Mihail Kogălniceanu”,
Liceul „Vasile Alecsandri”, Şcoala Pedagogică, Liceul „Al.I. Cuza” și la
alte instituții de învățământ din oraș (n. 24 mai 1914, com. Tuluceşti,
Galaţi).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galați,


a inginerei geotehnician Margareta-Aurelia Sabina
BĂLAN, absolventă a Facultăţii de Geologie şi
Tehnică Minieră din cadrul Institutului Politehnic din
Bucureşti, care a desfăşurat o remarcabilă activitate de
cercetare, specialist în geologie şi hidrogeologie, expert
şi verificator de proiecte gălăţean atestat guvernamental în rezistenţa şi
stabilitatea terenurilor, fiind timp de 33 de ani inginer-şef al Atelierului
Geotehnic al Institutului de Proiectări din Galaţi, proiectant al majorităţii
clădirilor gălăţene de după cel de-al Doilea Război Mondial, membră a
Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii încă de la înfiinţare (n. 14
iul. 1931, com. Filipeştii de Târg, jud. Prahova).

144
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


Galați, a profesorului Tudose TEODORAȘCU,
care a început sportul de performanță la Liceul cu
Program Sportiv Nr. 4 din Galați (1967), cariera
de jucător de baschet desfășurând-o la Galați, la
nivelul primei ligi, precum și la Baia Mare; antrenor
de baschet la Clubul Sportiv Municipal Galați, a câștigat la prima sa
participare ca antrenor, cu echipa de minibaschet pe care o formase,
titlul de vicecampion național (Deva, 1988), câștigând în continuare
și alte numeroase titluri cu echipele antrenate.

3 mai

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în


satul Puricani, com. Berești-Meria, jud. Galați, a
profesorului Ștefan ARSENE, absolvent al Liceului
„Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad (1956) și
al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iași, profesor titular la Liceul „Eremia
Grigorescu” din Târgu Bujor (1972), inspector şcolar teritorial între anii
2001 și 2003 (d. 9 iul. 2017, Târgu Bujor, jud. Galați).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977,


în Târgoviște, a profesoarei Maria Magdalena
(DUMITRACHE) IRINCU, absolventă a Facultății
de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii
Bacău (2001), canotoare de performanţă până în
ianuarie 2004, multiplă campioană mondială la
senioare şi junioare, campioană olimpică la Sydney (2000, în proba de
8+1), antrenoare la clubul de canotaj CR Pontejos (Spania), profesoară
de educaţie fizică şi sport la Şcoala Nr. 2 din comuna Independenţa,
județul Galaţi, director coordonator al Direcţiei de Sport a Judeţului
Galaţi, distinsă cu titlurile de Cetăţean de Onoare al oraşului

145
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

Târgovişte, Cetăţean de Onoare al oraşului Orşova, Cetăţean de


Onoare al municipiului Bucureşti și de Maestră Emerită a Sportului.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


Onești, jud. Bacău, a compozitorului și muzicologului
Eugen PRICOPE, dirijor la Orchestra de Stat din
Galaţi (1956-1957), autor de volume dedicate unor
compozitori de seamă și artei dirijorale, colaborator
al revistei Muzica (n. 16 apr. 1927, com. Oituz, jud.
Bacău).

5 mai

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în com.


Vânători, jud. Galaţi, a scriitorului şi publicistului
Zanfir ILIE, istoric literar, eseist, doctor în filologie
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi doctor
în jurnalism şi comunicare la Universitatea de Stat din
Chişinău, Republica Moldova, preşedinte al Filialei
Galaţi a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni
(2008), membru al Asociaţiei Române de Istorie a Presei (2009),
membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est (2014) și
al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (2016), fost director al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi (2007-2019).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului şi poetului Iordan
GRECU, călugăr cu numele Ignatie la Mănăstirea
Cernica, începând din anul 1992, hirotonit
ierodiacon (2001) şi ieromonah (2006), autor de
volume de versuri, colaborator la publicaţiile Astra
tecuceană, Convorbiri literare, Luceafărul, Suplimentul literar-artistic
al Scânteii tineretului ş.a.

146
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

7 mai

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în com. Boascic, jud.


Constanța, a profesorului Ioan BOCIOAGĂ, absolvent al Seminarului
Teologic din Galați (1918) și al Facultății de Litere și Filosofie din
cadrul Universității București, profesor de limbă latină și de limbă
greacă în Galați la Seminarul Teologic (1931-1935) și la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1935-1936).

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în București, a


profesorului Ionel N. LONGINESCU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (1920), licenţiat al Facultăţii de Fizică-Chimie
din Bucureşti (1924), doctor în fizică la Sorbona (1928), profesor la
Şcoala Normală din Galaţi și cadru didactic în București, la Liceul
,,Dimitrie Cantemir” şi la Academia Comercială, colaborator la
revistele Natura (Bucureşti), Journal de Chimie Physique (Paris),
Buletin de Chimie (Bucureşti), Bulletin de Physique (Bucureşti), autor
de cărți și de studii cu subiect ştiinţific (n. 10 apr. 1901, Galaţi).

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, în


Galați, a inginerului Dan George CULACHE,
absolvent al Facultății de Arhitectură Navală din
Galați (1986), doctorand la Hiroshima University,
Japonia (1996-1999), cu studii post-universitare la
Universitatea Boulder din Colorado, cadru didactic
la Facultatea de Arhitectură Navală Galați (din 1990), responsabil cu
dezvoltarea soluțiilor IT pentru American Bureau of Shipping, ABS,
Houston, Texas (2003-2005), arhitect și manager de proiecte la Napa
Oy în perioada 2005-2008 (d. 25 dec. 2014).

147
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

8 mai
A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în
Paşcani, jud. Iași, a profesorului universitar doctor
inginer Constantin FĂLTICEANU, cadru didactic
al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (1966-
2008), profesor la Departamentul de Inginerie
Mecanică, Facultatea de Inginerie din Galaţi, profesor
la Universitatea „Danubius” din Galați (din 2008), autor de cursuri
universitare, de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din
ţară şi străinătate, membru al Asociaţiei Române de Tribologie, al Ligii
Navale Române, al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în com.


Fruntişeni, jud. Vaslui, a scriitoarei şi publicistei
Ruxandra ANTON, a cărei activitate publicistică
include colaborări cu poezie, dar şi cronică de teatru
în numeroase reviste, membru fondator al cenaclului
şi al revistei Noduri şi Semne şi redactor-şef al acestei
publicaţii (2002-2003), membră a Uniunii Scriitorilor din România
(2012), distinsă cu Premiul pentru poezie pe anul 2011 al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est Galaţi pentru volumul
„Cartea lumilor dispărute”.

A 105 ani de la nașterea, în anul 1917, în


București, a inginerului Constantin CREȚULESCU,
absolvent al Facultății de Chimie Industrială din
cadrul Școlii Politehnice din București, doctor
inginer al Institutului Politehnic din Berlin (1944),
conferențiar la Institutul Pedagogic din Galați (1946-
1969), unde a fost titularul disciplinei „Industrii chimice”, profesor
(din 1976) la Universitatea „Dunărea de Jos”, posesorul a 12 brevete de
invenție, autor de lucrări și studii de specialitate, organizator al unui
centru de cercetări tribotehnice pe platforma Combinatului Siderurgic
148
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

din Galați (1979), membru al Societății Științifice Germane pentru


Petrol, Gaz metan și Cărbuni din Hamburg și al Societății Științifice de
Tribologie din Moers, Germania.

9 mai

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


Galați, a avocatului Grigore P. MIHĂILESCU,
avocat la Curtea de Apel din Galaţi, primar al
Galaţiului (16 iul. 1926 - nov. 1927; 5 ian. - 11 febr.
1938), deputat (1935-1936), şef al organizaţiei de
Covurlui a Partidului Național Creștin (d. 14 febr.
1941, Galați).

10 mai

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, în Galați, a pictorului


Paul ABUREL, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
(1899) şi al Școlii Naționale de Arte Decorative din Paris, care a
conferenţiat despre tehnica artei picturii la Şcoala de Arte Frumoase
şi la Societatea Radiofonică din Bucureşti, cel care a realizat o
impozantă frescă pentru Palatul Telefoanelor din Bucureşti, având
ca temă „Îndrumarea graiului”, la cererea arhitectului Edmond van
Saanen Algi și a realizat frescele Bisericii Armeneşti „Sfânta Maria”
din Galaţi; a susținut expoziţii personale la Bucureşti şi a participat la
Saloanele Oficiale (d. 31 iul. 1949, București).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galați, a


preotului Alecu NISTOR, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Andrei” din Galați (1930), cu studii
teologice superioare la Cernăuți, Suceava și Iași,
hirotonisit întru diaconie (1930), preot în Parohia
„Regina Elisabeta” din satul Urumbei, judeţul Tulcea,
apoi preot la Jorăști, timp de două decenii, și la Parohia din Folteşti;

149
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

preot, în perioada 1965-1982, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din


Galaţi, de unde a ieşit la pensie (n. 24 ian. 1909, sat Crăiești, com.
Vârlezi, jud. Galați).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în


Galați, a conferenţiarului doctor inginer Nicolae
SÎRBU, absolvent al Institutului Mecano-Naval de
la Galaţi, secţia Construcţii nave, inginer proiectant
la Șantierul Naval din Galați (1961-1962), cadru
didactic la Institutul Politehnic din Galați până în anul 1990, unde
a predat cursurile Dinamica navei, Rezistenţa materialelor, Nave de
pescuit şi navigaţie, autor de lucrări de specialitate care au contribuit
la punerea bazelor studiului experimental al rezistenţei la înaintare a
navelor (n. 4 dec. 1930, Ploiești).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în București,


a profesorului universitar Nicolae POSTOLACHE,
profesor de educaţie fizică şi sport, doctor în istorie, care
a amenajat primul Muzeu al Sportului din România
(1971), Muzeul Sporturilor de Iarnă din Miercurea Ciuc
(1973), Muzeul Sportului din Bistrița (1974), profesor
de istorie la Colegiul Național „Sf. Sava” și la facultățile de Istorie, Educaţie
Fizică și Sport ale Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universităţii
Ecologice și Universităţii „Spiru Haret”, membru fondator și membru în
conducerea Academiei Olimpice Române, Societății Române de Educație
Fizică și Sport, membru al Asociației Presei Sportive din România şi
membru titular al Comitetului român de istoria și filosofia ştiinței și tehnicii
al Academiei Române (n. 24 sept. 1939, com. Independenţa, jud. Galaţi).

11 mai
A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în com. Răchiteni, jud.
Iaşi, a lectorului universitar doctor Aurel IACOB, cadru didactic

150
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi din


anul 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie
şi Teologie, unde a desfăşurat o intensă activitate
pedagogică şi de cercetare în domeniul istoriei,
numărându-se printre întemeietorii învăţământului
de specialitate la Dunărea de Jos imediat după 1990,
predând cursuri de istorie medievală românească şi
universală, printre revistele la care a colaborat numărându-se Istros şi
Anuarul Universităţii „Dunărea de Jos” (d. 21 sept. 2014, Galaţi).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Galaţi, a poetului Gabriel GHIMPU, membru
al Cenaclului „Noduri şi Semne”, colaborator la
publicaţiile: Dunărea de Jos, Porto Franco, Pax Aura
Mundi, Boema, Dominus, distins cu premiul revistei
Plumb la a XXII-a ediţie a Festivalului Naţional
de Poezie „Grigore Hagiu” (sept. 2014) şi premiul revistei Oglinda
literară la Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, ediţia a
XXIII-a (sept. 2015).

12 mai

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942,


în Galaţi, a aviatorului Dumitru DEDIU, unul
dintre cei doi aviatori selectaţi pentru primul
zbor românesc în Cosmos, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi (1961), al Şcolii de
Ofiţeri de Aviaţie şi al Academiei Tehnice Militare,
angajat în comandamentul Aviaţiei Militare, inginer de zbor (din
1989), pensionat cu gradul de comandor în anul 1997 (d. iul. 2013,
București).

151
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a


profesorului Dumitrache P. CIOAREC, director
la Şcoala Nr. 26 şi la Liceul „Mihail Kogălniceanu”
din Galaţi, profesor şi director adjunct al Liceului
Pedagogic „Costache Negri” din Galaţi, inspector
şcolar, distins cu titlul de Profesor Emerit (n. 5 nov.
1926, com. Boloteşti, jud. Vrancea).

13 mai

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în


Tecuci, jud. Galaţi, a aviatoarei Elena CARAGIANI-
STOENESCU, licenţiată în drept, prima femeie
pilot din România, infirmieră voluntară în Primul
Război Mondial la un spital din Bucureşti şi apoi
la spitalul înfiinţat împreună cu sora ei, Suzana, în
casa părinţilor din Tecuci, reporter al unui cotidian francez în timpul
Primului Război Mondial (d. 29 mart. 1929, Bucureşti).

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în com.


Răducăneni, jud. Iași, a pictoriţei Elena HANAGIC,
absolventă a Facultăţii de Drept din Bucureşti (1928)
şi a Academiei de Arte Frumoase (1928), avocat în
cadrul Baroului Galaţi (până în 1960), în paralel
ocupându-se de pictură, participantă la expoziţii
colective organizate la Galaţi, Tecuci şi Focşani, dar şi la manifestări
cu caracter interregional, interjudeţean şi naţional (d. 22 ian. 1970,
Galaţi).

152
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în


Adjudeni, jud. Neamț, a preotului Iosif IACOB,
absolvent al Seminarului din Hălăuceşti (1923), cu
studii superioare la Osimo (Italia), unde a fost sfinţit
preot la 4 aprilie 1932; reîntors în ţară, a fost paroh
la Sanislău (Sălaj); după suprimarea Bisericii Greco-
Catolice, a revenit în Moldova şi a fost paroh la Galaţi, din 1956 până
la 18 aprilie 1975; a fost înmormântat în cripta preoţilor din Cimitirul
Eternitatea - catolic (d. 18 apr. 1975, Galați).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în Bereşti,


jud. Galaţi, a profesoarei universitare Angelica
STOICA, doctor în economie, cadru didactic al
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, membru
al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România,
autoare de lucrări şi studii de specialitate.

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în com.


Pârteștii de Jos, jud. Suceava, a conferențiarului
universitar doctor Vasile SAHLEAN, absolvent
al Facultății de Fizică din Iași, cadru didactic la
Liceul Militar din Câmpulung Moldovenesc, apoi la
Institutul Politehnic Galați (din 1961), unul dintre
profesorii marcanți ai Catedrei de Fizică a Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, coordonator al colectivului de cercetare în domeniul
„Fizicii descărcărilor în gaze și plasmă”, pensionat în anul 2005, autor
a numeroase lucrări de specialitate (d. 28 dec. 2018, Galați).

153
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

15 mai

A 180 de ani de la nașterea, în anul 1842, în


Mediaș, a farmacistului Wilhelm WEINHOLD,
magistru în farmacie la Universitatea din Viena
(1866), conducător al Farmaciei Brettner din Galaţi
(1899-1902), diriginte şi proprietar al Farmaciei
„Sfântul George” din Galaţi (1901), membru al
Societăţii Farmaciştilor din România, distins, în 1890, cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Cavaler.

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847, în


satul Răstolţ, com. Buciumi, jud. Sălaj, a profesorului
Ioniţă Scipione BĂDESCU, cadru didactic şi
director la Şcoala Normală din Galaţi, poet, culegător
de folclor şi publicist, membru al societăţilor literare
„Orientul” şi „Junimea”, colaborator la publicaţii și
reviste literare ale vremii, cel care a întemeiat şi condus ziarele Noul
Curier român şi Curierul român (d. 4 oct. 1904, Botoşani).

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


Bucureşti, a biologului, scriitorului şi profesorului
universitar Paul BUJOR, unul dintre cei mai
importanţi biologi români, doctor în ştiinţe naturale
la Universitatea din Geneva (1891), profesor la
Universităţile din Bucureşti şi Iași, fondator şi
conducător al mai multor publicaţii literare şi ştiinţifice, membru de
onoare al Academiei Române (n. 20 iul. 1862, Bereşti, jud. Galaţi).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în New York, S.U.A.,


a baritonului și regizorului Barbu DUMITRESCU, absolvent al
Conservatorului din Bucureşti, secţia canto, bariton la Opera
Română; director (1970-1973) şi regizor artistic (1972-1975) la

154
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi; director


şi regizor la Teatrul Muzical din Braşov, la Teatrul
de Operetă și la Teatrul „Ion Creangă” din Bucureşti,
profesor la Carnegie Hall Studio din New York, cel
care a avut inițiativa ca Teatrul Muzical din Galați
să poarte numele tenorului Nae Leonard (n. 22 mai
1919, București).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a


pianistei Valentina POPOVCIUC, absolventă a
Conservatorului de Stat „Gavriil Musicescu” din
Chişinău, secţia pian principal şi muzicologie
(1982) și a Facultății de Interpretare Muzicală din
cadrul Academiei de Muzică „Gavriil Muzicescu”
din Chişinău (1988), stabilită în Galaţi în 1998, profesor de pian şi
corepetitor la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” şi la Facultatea de Arte
din Galaţi, maestru acompaniator al Teatrului Muzical „Nae Leonard”
din Galaţi (n. 20 sept. 1959, Republica Moldova).

16 mai
C 130 de ani de la moartea, în anul 1892, în
Roman, a monahului Ştefănescu MELCHISEDEC,
cu studii muzicale la Şcoala „Sfântul Ioan” din Piatra
Neamţ, Seminarul de la Socola (Veniamin) din Iaşi
(1834-1841, 1842-1843), Academia Teologică din
Kiev (1848-1851), primul episcop al Dunării de
Jos (în perioada 1864-1879), episcop al Romanului (1879–1892),
membru titular al Societăţii Academice Române și vicepreşedinte al
Academiei Române (1882-1885), autor de manuale şi de lucrări de
istorie şi teologie, căruia i-a fost decernată Crucea de Mare Ofiţer
(1878) pentru contribuţia la actul Independenţei de Stat a României
(n. 15 febr. 1823, com. Gârcina, jud. Neamţ).

155
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

C 105 de ani de la moartea, în anul 1917, în Galaţi, a medicului


Dimitrie VASILIU, doctor în medicină, intern al Spitalului „Sf.
Spiridon” din Iaşi, medic al Seminarului Teologic din Galaţi, medic
căpitan în rezervă (n. 1873).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galaţi,


a scriitorului Mircea MIHAI, inginer tipograf,
membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri”
din Galaţi, colaborator al publicaţiilor Porto-Franco
şi Acţiunea, autor de romane şi de proză scurtă (n. 7
mart. 1944, com. Valea Călugărească, jud. Prahova).

17 mai

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1852, în satul Cișmelia, raion


Bolgrad, Ucraina, a profesorului Constantin CUCLIN, absolvent al
Seminarului din Ismail și al Conservatorului din București (1881),
profesor de muzică (maestru superior) la Școala Normală din Galați,
la Gimnaziul din Galați (astăzi Liceul „Vasile Alecsandri”) (1879-
1897) și la Gimnaziul din Turnu Măgurele (din 1897).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în Târgu


Bujor, jud. Galați, a preotului Gheorghe FLOREA,
absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Andrei”
din Galaţi (1929) și al Facultății de Teologie din
Bucureşti, hirotonit pe seama Parohiei Costache
Negri din jud. Galați (1934), preot la Biserica „Sf.
Spiridon” (1934), transferat la Parohia Piscu (din 1937), preot la
Parohia „Sfinţii Arhangheli” din Galaţi - Biserica „Precista” (1941-
1959), arestat în noaptea de 4-5 februarie 1959 pentru „activitate
contra clasei muncitoare” și condamnat la 8 ani de temniţă, detenție
executată în închisorile de la Galaţi, Jilava şi Gherla, eliberat în anul

156
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

1964 și reîncadrat la Parohia Tulucești, din jud. Galați, unul dintre


publiciştii de seamă ai spaţiului bisericesc în perioada interbelică,
colaborator la publicaţiile Căminul, Universul (Bucureşti), Acţiunea
(d. 5 dec. 1975, Galați).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Galaţi, a scriitoarei Eugenia DELAD, pseudonim al
Eugeniei Mihai, colaboratoare la revista Porto Franco
(2001-2006) şi la alte publicaţii literare, autoare de
romane şi volume de poezii, stabilită, din anul 2006,
în Belgia.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


Iaşi, a medicului şi profesorului universitar doctor
docent Ion IANCU, chirurg oncolog, profesor
titular la Catedra de Anatomie Topografică din
cadrul Institutului de Medicină din Iaşi, care a
refăcut, sub îndrumarea prof. dr. Ioan Nubert,
Muzeul Institutului de Anatomie şi Embriologie; a organizat o sală
de chirurgie experimentală şi a format un colectiv de lucru, alături de
care a realizat o serie de intervenţii chirurgicale în premieră naţională
(pe cord deschis sub hipotermie, pe rinichi etc.); membru al mai
multor societăți științifice din țară și străinătate, decorat cu Ordinul
„Regina Maria”; numele său este purtat de Institutul de Anatomie al
Facultății de Medicină din Iași (n. 10 nov. 1902, sat Şerbăneşti, com.
Lieşti, jud. Galaţi).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în


Bucureşti, a interpretei Diana SPÂNU, artistă a
Teatrului „Nae Leonard” din Galaţi, care a câştigat
numeroase trofee la concursurile de muzică uşoară,
profesoară în Bucureşti, participantă la importante
turnee peste hotare (n. 20 mart. 1971, Galaţi).

157
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

18 mai

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Galaţi, a medicului


Nicolae SIMIONESCU, doctor în medicină, care a activat ca medic
şcolar al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în com.


Valea Mărului, jud. Galaţi, a profesorului Marcel
CRIHANĂ, critic şi istoric literar, doctor în filologie,
poet, deţinător al Premiului Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” (1996), cu o intensă activitate publicistică,
fondator al Editurii Perpessicius din Bucureşti şi
al atelierelor de creaţie Perpessicius din Bucureşti şi Valea Mărului,
membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi (d. 6
apr. 2010, Bucureşti). [Oameni... (9)]

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, a poetei


Ana TUNARU, profesoară de limba română în Tg.
Bujor, director al Şcolii Generale Nr. 2 din Tg. Bujor
(1998-2002), profesoară de limba română la Seminarul
Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, membră a
colectivului de redacţie a revistei Şcoala gălăţeană.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1982, în


Galaţi, a artistei plastice Xenia PAMFIL, care a
realizat grafică pentru jocuri, având la activ expoziţii
personale şi participări la expoziţii colective naţionale
şi internaţionale, afirmată în domeniul benzilor
desenate, autoare a unui roman grafic, creaţiile sale
putând fi întâlnite în publicaţii de profil din mai
multe ţări.

158
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

19 mai
C 160 de ani de la moartea, în anul 1862, în Galați, a agăi
Constantin GHEORGHE, fiul protopopului Avram Gheorghe (paroh
al Bisericii Vovidenia din Galaţi), cel care prin dania sa a contribuit
la zugrăvitul şi poleitul catapetesmei Bisericii Vovidenia din Galați și
care a lăsat acestei biserici, prin testament, dreptul de uzufruct asupra
unei treimi din veniturile a două imobile din Galați (n. 1788).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


preotului Traian Eugen MAROLA, licențiat în
teologie, hirotonit în anul 1993, preot paroh la Biserica
cu hramul „Sf. Gheorghe” din Balintești, preot paroh
în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ierarh Nectarie
Taumaturgul” din Novara, Italia (din 2007).

20 mai
A 170 de ani de la naşterea, în anul 1852,
în Galaţi, a criticului muzical Constantin M.
CORDONEANU, flautist, profesor de muzică,
compozitor, fondator și director al revistei România
Muzicală și al colecției „Biblioteca Lirică”, autor de
lucrări didactice în domeniul muzical, membru
al mai multor societăţi muzicale din ţară şi din străinătate (d. 4 ian.
1918, Bucureşti). [Oameni... (5)]

21 mai
A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în Huși, a institutoarei
Elena ANDRIAN, absolventă a Școlii Normale de Institutori din Iași
(1901), institutor definitiv la Școala de băieți nr. 1 din Galați (1 sept.
1910).
159
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1897, în satul


Hănţeşti, com. Buciumeni, jud. Galaţi, a parașutistei și
aviatoarei Smaranda BRĂESCU, prima parașutistă
cu brevet internațional în România și prima
campioană mondială a României la parașutism, care
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost
pilot în celebra „Escadrilă Albă” de avioane sanitare (d. 2 febr. 1948,
Cluj-Napoca). [Oameni... (1)]

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în


Târgu Bujor, jud. Galaţi, a medicului chirurg Costel
PLEŞA, doctor în medicină, profesor universitar la
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iaşi, şef al Clinicii I Chirurgie din cadrul
Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași în perioada 1996-
2002, autor de lucrări şi studii în domeniu (d. 15 aug. 2015, Iaşi).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977,


în Mangalia, jud. Constanţa, a scriitorului și
jurnalistului Marian COMAN, absolvent al
Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială din
Iași, colaborator la publicaţii precum Monitorul de
Galaţi, Alternativ S.F., Anticipaţia C.P.S.F., Aspirina
săracului, Jurnalul de Bucureşti, Jurnalul S.F., câștigător al mai multor
premii, atât pentru literatură, cât şi pentru jurnalism.

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a solistei


Coca TEODOSIADE, absolventă a Liceului de
Arte din Galați, secția vioară și a Facultății de Canto
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, care și-a
început activitatea la Teatrul Muzical „Nae Leonard”
din Galaţi, în 1993, cântând la vioară, iar ulterior a

160
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

intrat în corul teatrului; a cântat în corul Catedralei din Galați și a


participat la turnee în ţară şi în străinătate cu Teatrul Muzical „Nae
Leonard”; distinsă, în anul 2000, cu medalia de aur, alături de formaţia
„Vox Danubi”, la concursul coral cameral susţinut pe insula Rhodos
din Grecia (n. 20 iulie 1958, Galați).

22 mai

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, a


preotului Ion GOLOGAN, licenţiat în teologie,
hirotonit, în anul 1977, preot în Parohia „Sfinții
Voievozi Noi” din Tecuci, apoi preot paroh al
Parohiei „Cuvioasa Parascheva” din Galați.

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în com.


Huruieşti, jud. Bacău, a preotului Ionel OSTACHE,
absolvent al Institutului Teologic de grad universitar
din Bucureşti, hirotonit diacon, preot (din 1981) pe
seama bisericii din satul Traian, comuna Braniștea,
județul Galaţi, preot paroh al Bisericii „Sfânta
Treime” din Fileşti, jud. Galaţi (1988-2007), transferat ca preot slujitor
la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Galaţi (2007), asistent şi
lector universitar la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (d. 29 dec. 2014).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în


Galați, a artistului plastic Cristian SCUTARU,
absolvent al Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi
și al Facultății de Artă Decorativă - secția murală
din cadrul Universității de Artă „George Enescu”
din Iași, cu expoziții personale, profesor de pictură,
desen, design vestimentar, grafică, modelaj, icoane și istoria artelor,
pasionat de artă stradală, multe dintre lucrările sale înfrumusețând
pereții unor clădiri și instituții de învățământ din țară.
161
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

23 mai

C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, în


Bucureşti, a istoricului literar Ioan Şt. BOTEZ,
pseudonim al lui Andrei Voinea, profesor de limba
română în Galaţi, la Gimnaziul „C.A. Rosetti” (1934-
1936), Seminarul „Sf. Andrei” (1940-1944) şi Liceul
„Vasile Alecsandri” (1944-1946), inspector şcolar
al Regiunii Galaţi (1946-1948), profesor la Liceul „Spiru Haret” din
Bucureşti din 1949, redactor al revistelor gălăţene Revista vremii şi
Orizonturi, director, între anii 1939-1940, al revistei Moldavia din
Bolgrad (n. 3 sept. 1909, com. Dofteana, jud. Bacău).

24 mai

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în Galaţi,


a scriitoarei Monica SĂVULESCU VOUDOURI,
prozatoare, poetă, jurnalistă, traducătoare, redactor
la Radiodifuziunea Română, stabilită înainte de
1989 la Atena, membră a Uniunii Scriitorilor din
România, Olanda şi Belgia, deţinătoare a Premiului
de Excelenţă „Zoe Dumitrescu Buşulenga”, acordat de Asociaţia
Culturală Dialog.

25 mai

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Fileşti, jud. Galaţi, a


profesorului de matematică Gheorghe D. SIMIONESCU, cadru
didactic în învăţământul liceal din Bucureşti, conferenţiar la Institutul
Politehnic din Bucureşti - Facultatea de Mecanică, membru al
Societăţii „Gazeta Matematică”, redactor al revistei Gazeta Matematică
de la înfiinţarea acesteia (d. 22 oct. 1986).

162
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977,


în Galaţi, a conferenţiarei universitare Diana
Elena POPA, doctor în filologie, membră a
Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul Umorului
(International Society for Humour Studies), autoare
de lucrări şi studii în domeniu.

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în com.


Tulucești, jud. Galați, a preotului Stere POPOVICI,
absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din
Galaţi (1925-1933), arestat în anul 1951 și condamnat
la 22 de ani de muncă silnică pentru „crimă de uneltire
contra ordinii sociale”, întemnițat în închisorile de la
Constanţa, Jilava, Aiud, Lugoj, Gherla şi în lagărul de
muncă de la Periprava; eliberat în anul 1964, a fost reintegrat la Parohia
Fântâna Mare din județul Tulcea; din anul 1970, preot în județul Galați,
în Parohia Cavadineşti și în Parohia Tulucești (1976-1985), de unde s-a
pensionat (d. 21 ian. 1992).

26 mai

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Bucureşti, a preotului, folcloristului şi dramaturgului
Petru Gh. SAVIN, preşedinte al Societăţii Clerului
„Solidaritatea” din Galaţi, slujitor la biserici din
Galaţi, Tulcea şi Bucureşti, consilier-referent la secţia
culturală a Episcopiei din Galaţi (1934-1940), cel
care a condus revista eparhială Căminul, a iniţiat şi editat revista Tudor
Pamfile, membru fondator al Societăţii Culturale „Sfinţii Împăraţi”
(1919), distins cu „Răsplata Muncii” pentru Biserică (1921) și Ordinul
„Coroana României” în grad de Cavaler (1925), pentru merite culturale
(n. 24 aug. 1891, com. Jorăşti, jud. Galaţi). [Oameni... (8)]

163
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

27 mai
A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, a
preotului Viorel RADU, absolvent de seminar
teologic, hirotonit în anul 1982, preot paroh la
Biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” din Nărtești, com. Gohor, jud. Galați.

28 mai

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în Galaţi, a scriitorului


Zamfir VASILIU, secretar responsabil de redacție al revistei Flacăra,
autor de versuri pentru copii, colaborator la reviste literare locale şi
naţionale, membru al Uniunii Scriitorilor din România (d. 30 dec. 1987).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în Galați,


a profesorului Cristian Dragoş CĂLDĂRARU,
absolvent al Facultății de Istorie-Filozofie, secţia
istorie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din
Iași, director al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
din Galaţi, membru activ al Institutului Român de
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iași şi
preşedinte-fondator al Asociaţiei Profesorilor de Istorie de la Dunărea
de Jos (2006), autor de lucrări și studii istorice.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în


Tecuci, jud. Galați, a profesoarei de matematică
Veronica GRIGORE, cadru didactic în învățământul
gimnazial din Galați și la Liceul Teoretic „Dunărea”,
Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu”, Liceul
Teoretic „Sfânta Maria” și Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” (din 2014), inspector școlar în specialitatea matematică la
Inspectoratul Școlar Județean Galați (din 2020).
164
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1982, în Galaţi,


a poetei Georgiana NECULA, colaboratoare la
proiecte precum „Poetele oraşului Galaţi”, „Atelierele
de creaţie ale poetei Angela Baciu”, „Serile de Poezie
de pe Strada Bălcescu”, „GalART pentru tineri”.

29 mai

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


Galaţi, a jurnalistului şi scriitorului Ilie Z. PLEŞCAN,
director, timp de aproape două decenii, al postului
de radio Pro FM Lider FM (fostul Radio Galaţi),
membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din
Galaţi, deţinător al Premiului juriului, pentru creaţie
literar-satirică, la Festivalul „Tudor Muşatescu” din Câmpulung şi al
Premiului I pentru proză satirică, la Festivalul de Umor „C. Tănase”
din Vaslui (d. 2 mart. 2017, Galați).

30 mai

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în satul


Vizureşti, com. Buciumeni, jud. Galaţi, a profesorului
de istorie Ghiţă NAZARE, care, de-a lungul carierei,
a fost cadru didactic al Liceului de Arte „D. Cuclin”
şi al Grupului Şcolar Industrial Alimentar „Elena
Doamna” din Galaţi, director, timp de 20 de ani, al
Casei Corpului Didactic din Galaţi, timp în care şi-a legat numele
de înfiinţarea publicaţiei de opinie pedagogică Şcoala gălăţeană şi a
editurii cu acelaşi nume, precum şi de activitatea Salonului Literar
„Anton Holban”, director al buletinului informativ Educaţie pentru
fiecare şi al revistei Didactica Nova XXI, autor a numeroase lucrări
şi articole dedicate culturii şi istoriei Galaţiului; distins cu titlul de
Cetățean de Onoare al municipiului Galați (2017).

165
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


Galați, a profesoarei Georgeta-Viorica SÎRBU,
absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
(1996) și a Facultății de Litere, Istorie și Teologie a
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cadru
didactic în Galați la Școala Gimnazială Nr. 18 (2002-
2004), Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” (2004-2006), Grupul
Școlar Industrial Metalurgic (2006-2008), Colegiul Tehnic „Paul
Dimo”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (2012-2020), Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” din Galați (din 2020).

31 mai

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, a generalului Ștefan


BALABAN, absolvent al Școlii Militare de Ofițeri de Infanterie și a
Școlii Superioare de Război, șef de stat major al Corpului 6 Teritorial
(1941-1942), comandantul infanteriei Diviziei 1 Fortificații (1942-
1943); comandant al Brigăzii 6 Infanterie (1943-1944), al Diviziei 6
Infanterie (1944), trecut în rezervă în anul 1947, distins cu Ordinul
„Steaua României” în grad de Ofițer (n. 20 apr. 1890, com. Bălăbănești,
jud. Galați).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în


Tecuci, jud. Galați, a conferențiarei universitare
doctor Florica HRUBARU, absolventă a Facultății
de Filologie, secţia Franceză-Română din cadrul
Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi, cadru didactic la
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, şefa Catedrei
de Limbi Romanice, lector de limba română la Universitatea din
Ljubljana (2001-2004), membru fondator şi preşedintă a Asociaţiei
Cercetătorilor în Lingvistică Franceză, colaboratoare la publicații de
specialitate.

166
Mai 2022 Calendar cultural gălăţean

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


preotului Vasile BOŞTIOG, licențiat în teologie,
hirotonit în anul 1994, preot paroh la Biserica „Sf.
Voievozi” din Brăhășești, preot slujitor în Parohia
Diecheni, satul Bucești din comuna Iveşti, județul
Galaţi, la Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă
Parascheva”.

167
Calendar cultural gălăţean Mai 2022

Citatele lunii mai

Marcel Crihană, poet, istoric literar


Îmi place să fiu liber, să scriu despre
orice şi oricum, având numai grija ca măcar
în parte ideile şi formele pe care le mânuiesc să
convingă valoric cât mai multă lume.

Smaranda Brăescu, pilot, parașutist

Eu nu am urmărit pe atunci şi nu
urmăresc nici astăzi vreun profit material...
iar onorurile, omagierile şi manifestările
răsunătoare mă obosesc şi le-aş evita dacă nu
aş considera că ele se reflectă nemijlocit asupra
aviaţiei şi Patriei noastre dragi şi aceasta este de
fapt marea mea mulţumire.

Petru Gh. Savin, preot, publicist


Preotului i se cere cartea în genere, care
să-i umple viaţa şi golurile sufleteşti şi nevoile
intelectuale. El, preotul, nu trebuie să fie numai
un recitator de rugăciuni şi molifte, el trebuie
să fie un animator de suflete şi deschizător de
drumuri spre o viaţă nouă, curată, demnă, cât
mai aproape de Mântuitorul.

168
Iunie

Şcoala? Catedrală. La portalurile ei să se oprească


lenea şi minciuna; nu vor intra înăuntru decât cei cari
înnalţă imnuri muncii şi ordinii însufleţite. Sub acest raport
chemarea noastră n’o poate plăti nici un buget; pe noi ne va
plăti conştiinţa noastră şi conştiinţa neamului nostru.

Ion Tohăneanu
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului
5 iunie - Ziua Învățătorului
24 iunie - Ziua Avocatului Român,
Ziua Universală a Iei
28 iunie - Ziua Ziaristului Român
~ Iunie ~

A 135 de ani de la nașterea, în anul 1887, în


Galați, a economistului Petre DRĂGĂNESCU-
BRATEŞ, absolvent al Şcolii Superioare de Comerţ din
Bucureşti (1904), licenţiat al Academiei Comerciale
din Leipzig, doctor în ştiinţe comerciale, profesor la
Şcoala Superioară de Comerț din Bucureşti (1914-
1919), director al Sucursalei Băncii Naţionale a României din Galaţi,
membru corespondent al Societăţii Internaţionale de Învățământ
Comercial şi membru al Academiei de Contabilitate din Bruxelles,
distins cu ordinele „Coroana României”, „Steaua României” şi cu
„Meritul Comercial şi Industrial” clasa I.

C 125 de ani de la moartea, în anul 1897, a avocatului Petrache


BOTZAN, primar al oraşului Galaţi între anii 1873 şi 1874, deputat
de Covurlui (1884-1888) şi decan al Baroului de avocaţi Covurlui.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, a


actorului Laurenţiu MĂRGINEANU, care a jucat
pe scenele teatrelor din Craiova, Brăila, Bârlad şi la
Teatrul de Stat din Galaţi din anul 1963 (n. 9 sept.
1907).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în


Galați, a lui Virgil TEODORESCU, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați, ulterior
secretar șef al liceului, timp de peste trei decenii (n.
1901, București).
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

1 iunie

C 40 de ani de la moartea, în anul 1982,


în Galați, a conferenţiarului universitar Eugen
MARIAN, decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul
Institutului Politehnic Galaţi (1955-1956, 1968-
1976), şef al Catedrei de Construcţii navale, care a
participat la elaborarea studiilor pentru proiectarea,
construcţia, şi dotarea cu instalaţii şi aparatură a bazinului de încercat
modele de nave din Institutul Politehnic Galaţi şi în memoria căruia,
amfiteatrul din clădirea Construcţii Navale a Facultăţii de Arhitectură
Navală îi poartă numele (n. 17 febr. 1929, Cluj-Napoca).

A 30 de ani de la nașterea, în anul 1992, în


Galați, a scriitoarei Claudia SAMOILĂ, absolventă
a Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați, care
a debutat publicistic cu fragmentul de proză scurtă
„Rubinul magic” în revista Sud (iun. 2006), membră
a cenaclurilor literare „Cubul Critic Oblio”, „Noduri
şi Semne” și „Corespunderi”.

2 iunie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Galaţi, a profesorului universitar Mielu ZLATE,
doctor în psihologie, cadru didactic al Universităţii
din Bucureşti, membru în Consiliul Profesoral al
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi în
Senatul Universităţii din Bucureşti, director fondator
şi redactor şef al Revistei de Psihologie Organizaţională, redactor
şef adjunct al Revistei de Psihologie a Academiei Române, membru
al Asociaţiei Psihologilor din România, căruia i-au fost decernate
premiile „Petre S. Aurelian” şi „Vasile Conta” ale Academiei Române
(d. 26 mart. 2006, Bucureşti).
172
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, a


inginerului piscicol Neculai PATRICHE, doctor în
specializarea Tehnică Piscicolă, profesor universitar
în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Facultatea de Ştiinţa şi Alimentelor, Catedra de
Pescuit şi Acvacultură (din 2001), director al
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit
şi Acvacultură Galaţi (din 2005), expert în cadrul Comitetului regional
de Experţi privind Genetica, reproducerea artificială, repopularea,
reintroducerea, evaluarea stocurilor de sturioni, expert al Grupului de
Lucru Operativ Mondial de Experţi pentru Agricultură şi Securitate
Alimentară (HLPE), din cadrul Organizației pentru Alimentaţie şi
Agricultură a Naţiunilor Unite.

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în


Brașov, a poetului și publicistului Victor CALMUC,
care a urmat, la Tecuci, cursurile Şcolii Normale şi
ale Liceului „D.A. Sturdza”, contribuind la apariţia
revistei Sic Cogito, absolvent al Facultății de
Drept din București, funcționar la IAR Ghimbav,
avocat pledant în Baroul Brașov între anii 1945-1960, conducător
al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din Braşov (1946-1955),
membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Juriştilor (n. 3 iul. 1914,
sat Șerbănești, com. Corbița, jud. Tecuci, astăzi jud. Vrancea).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a preotului


Adrian GABOR, doctor al Facultății de Teologie
Catolică a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din
Strasbourg (1996), profesor de Istorie bisericească
universală la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol
Andrei” din Galați (timp de un an), profesor
universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din
București, membru (din 1987) al Societății Române de Studii Bizantine
(n. 5 ian. 1960, com. Irești. jud. Vrancea).
173
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

3 iunie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în


Tecuci, jud. Galați, a profesoarei universitare doctor
Servilia BRATOVEANU OANCEA, cadru didactic
la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din Iaşi, Facultatea de Horticultură,
membru în colectivul editorial al unor reviste de
specialitate din ţară, evaluator proiecte CNCSIS, membră a Societăţii
Române de Gravitaţie şi Relativitate Generală (1990), a Tensor Society
(1996), a Societăţii Române de Biofizică Pură şi Aplicată (1996) şi a
Asociaţiei Artiștilor Plastici Iași (din 2010), participantă la expoziții
de grup și colective.

4 iunie

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, a


avocatei Mariana SOLOMON, absolventă a Facultății
de Drept a Universității din București (1930), membră
a Baroului de Avocați Tecuci și a Societății Ortodoxe
Naționale a Femeilor din România - Filiala Tecuci,
care a scris și publicat sub diverse pseudonime (Ana-
Maria Solomon, Myrna Sol, Lady Solomon, Maria
Solomon) în publicațiile Viața sufletească, Curierul Tecuciului, Păstorul
Tutovei și Avânturi culturale (d. 14 oct. 1955, Tecuci, jud. Galați).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, a


preotului Vasile CĂLIEANU, hirotonit în anul 1981,
preot la Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din
satul Odaia Manolache, comuna Vânători, județul
Galați şi la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Galați,
la a cărei refacere a avut o contribuţie importantă.

174
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în București,


a actorului Claudiu STĂNESCU, absolvent al
Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică
„I.L. Caragiale” din București (1987), repartizat,
după terminarea facultății, la Teatrul Dramatic din
Galați (1987-1989), unde a jucat în piesele „Mobilă și
durere”, „Femeia îndărătnică”, „Turandot”, „Don Juan” și „A treia țeapă”,
ulterior făcând parte din trupa Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” din
București (n. 4 aug. 1963).

5 iunie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în


Galaţi, a ziaristului şi scriitorului Marius RALIAN,
redactor şi secretar de redacţie al ziarelor Patria şi
Ţara nouă din Cluj, jurnalist la Radiodifuziunea
Română (d. 2008).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


Hunedoara, a fotbalistului Marius STAN, absolvent
al Facultății de Metalurgie, secţia Prelucrări
Metalurgice din cadrul Universităţii din Galaţi,
jucător de fotbal la echipele Oţelul Galaţi (1986-
1989) şi Progresul Brăila (1990-1991), conducător
al cluburilor sportive Oţelul Galaţi, Rocar Bucureşti,
Dunărea Galaţi, F.C. Vaslui, Politehnica Iaşi, director general al F.C.
Oţelul Galaţi, primar al municipiului Galaţi în perioada 2012-2016.

175
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

6 iunie
A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în
com. Păunești, jud. Vrancea, a scriitoarei Marta
BĂRBULESCU, absolventă a Liceului „Mihail
Kogălniceanu” din Galați, care a debutat publicistic în
revista Iașul literar (1963) și editorial, în anul 1967, cu
volumul de versuri „Jocul anilor”, poetă și prozatoare
care s-a afirmat cu preponderență în literatura pentru copii, distinsă cu
titlul de Cetățean de Onoare al orașului Bușteni (2005).

7 iunie
C 75 de ani de la moartea, în anul 1947,
în Braşov, a poetei Cornelia BUZDUGAN
HAŞEGANU, absolventă a Facultății de Litere şi
Filosofie din Bucureşti, fiica avocatului şi publicistului
C. Z. Buzdugan, profesoară suplinitoare la Şcoala
Secundară de fete gradul II „Mihail Kogălniceanu”
din Galaţi, la Catedra de limbă franceză, limbă română şi istorie (1926-
1929), profesoară la licee din Cluj și Brașov (1929-1945), membră a
Cercului literar „Utopia”, condus de Ilie Haşeganu (Cluj), a cenaclului
literar condus de Mihail Dragomirescu şi a Asociaţiei Publiciştilor
Români, distinsă cu Premiul pentru Poezie acordat de Institutul de
Literatură în anul 1925 (n. 16 nov. 1903, Galaţi). [Oameni... (5)]

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în orașul


Aiud, jud. Alba, a actorului Romeo POP, absolvent
al Liceului „Emil Racoviță” din Cluj (1971) și al
Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.
Caragiale” (promoția 1975), care a făcut parte din
trupa Teatrului Dramatic din Galați între anii 1981 și
1987, apoi din trupa Teatrului Mundi (1987-2001), din 2001 activând
pe scena Teatrului Bulandra din București; împreună cu George Ivașcu,
a avut inițiativa deschiderii Teatrului Metropolis (în 2007).
176
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, a


profesoarei Iolanda Luminița CHIRIAC, absolventă a
Liceului Pedagogic din Galaţi, învăţătoare (din 1985),
profesoară de limba română şi directoare (din 2003) la
Şcoala Gimnazială Nr. 13 „Ştefan cel Mare” din Galaţi.

8 iunie
C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în Craiova, a pictorului
Grigore ROMANO, stabilit la Craiova din 1907, unde a pictat
decoruri pentru Teatrul Național, cu expoziţii personale şi participări
la expoziţii colective, autor de pictură bisericească pentru biserici din
Oltenia (n. 16 iul. 1868, Tecuci, jud. Galaţi).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Galaţi,


a scriitorului, criticului şi istoricului literar Gelu
IONESCU, pseudonim al lui Gheorghe Ionescu,
eseist, jurnalist, doctor în filologie, redactor la Radio
Europa Liberă (1983-1995), lector la Catedra de
literatură comparată şi teorie literară a Facultăţii de
Limba şi Literatura Română din cadrul Universităţii din Bucureşti până
în 1982, titular al cursului de limbă, literatură şi civilizaţie românească de
la Facultatea de Romanistică a Universităţii din Heidelberg (1995-2002),
deținător al Premiului Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul
„Romanul lecturii” (1976), lucrare de pionierat în România, în domeniul
esteticii receptării, şi pentru volumul de critică „Anatomia unei negații” (1991).

9 iunie
A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în
Bucureşti, a preotului Marius GAVRILESCU,
absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul Andrei”
din Galați (1994) și al Facultăţii de Teologie din
Bucureşti, profesor de religie în Galaţi, hirotonit
177
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

preot în anul 2001, preot la Parohia Frumuşiţa (din 2001), preşedinte


al Consistoriului disciplinar protopopesc Tg. Bujor, preot paroh la
Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Galați.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a


inginerului energetician Dumitru GHEORGHIU,
absolvent al Facultății de Energetică din București,
referent tehnic de specialitate în cadrul serviciului
„Uzine” la Întreprinderea de Electricitate Galați, șef
serviciu „Uzine” (din 1950); șef serviciu tehnic (din
1954), coordonator al lucrărilor de introducere a primei tensiuni de
110 kV la Galați, cel care a contribuit la introducerea primei tensiuni
de 200 kV în zona Galați, inginer șef în perioada 1968–1988; în
onoarea sa, numele i-a fost atribuit Stației electrice de transformare
de la Filești de 6 kV (n. 18 nov. 1925, Galați).

10 iunie

C 120 de ani de la moartea, în anul 1902, a


profesorului și publicistului Zaharia ANTINESCU,
cadru didactic în Ploiești, membru al Ateneului Român,
membru al Societăţii „Presa Română”, membru al
Asociaţiei Transilvane pentru Literatura şi Cultura
Poporului Român şi al altor societăţi ştiinţifice, membru
al Capitulului Masonic „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi (1883), decorat
cu ordine românești și străine (n. 2 sept. 1826, Brașov).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în


com. Boghești, jud. Vrancea, a preotului Spiridon
SPULBER, absolvent al Seminarului Teologic „Sf.
Apostol Andrei” din Galați și al Facultății de Teologie
din Cernăuți, preot în Parohia Bălăbăneşti din județul
Galaţi din anul 1935, sachelar (1944), iconom stavrofor
(1946), președinte al Cooperativei Bălăbănești (1946) și director al
178
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

Căminului Cultural (1947), președinte al mai multor comitete de


binefacere, profesor de gimnaziu, dirijor al corului Căminului Cultural
Bălăbănești, arestat în anul 1959 și condamnat la 16 ani de muncă
silnică, executând 5 ani la Periprava; după eliberare a fost încadrat preot
paroh în Parohia Roșcani, în ultima perioadă a vieții slujind în comuna
Bălăbănești (d. 1991, com. Bălăbănești, jud. Galați).

C 110 ani de la moartea, în anul 1912, în Galaţi,


a comerciantului Ştefan STOICOVICI, absolvent
al Şcolii Comerciale din Viena, fondator, împreună
cu fratele său, Ion Stoicovici, al băncii denumită
după tatăl lor, Vasile Stoicovici; consilier comunal,
prim ajutor de primar în timpul primariatului lui Costache Plesnilă,
ales pentru prima oară ca deputat în martie 1901, ca reprezentant al
judeţului Covurlui, membru al Camerei de Comerţ şi Industrie din
Galaţi şi al Partidului Naţional Liberal (n. 1846).

C 100 de ani de la moartea, în anul 1922, în com. Doljeşti,


jud. Neamţ, a compozitorului Bazil ANASTASESCU, institutor şi
profesor de muzică la Şcoala primară Nr. 1 şi la Şcoala Normală din
Galaţi (1870-1889), care a colaborat cu Societatea corală „Carmen”
şi cu „Cercul artistic muzical” din Bucureşti, culegător de folclor din
Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia, autor de studii şi culegeri
de muzică populară (n. 21 nov. 1851, Târgu-Neamţ, jud. Neamț).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în Iaşi, a


inginerului Radu MOŢOC, care a activat la Şantierul
Naval din Galaţi (1968-1976), proiectant la Institutul de
Proiectări şi Cercetări Navale - ICEPRONAV, secretar al
Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina” - filiala
Galaţi, membru de Onoare al Senatului Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, autor a numeroase studii dedicate culturii şi
istoriei române publicate în reviste de specialitate.

179
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

C 40 de ani de la moartea, în anul 1982, a pilotului Dumitru


NEAGU, care a urmat cursurile Şcolii de Pilotaj, obţinând brevetul de
pilot militar; repartizat la Escadrila 17 Observaţii, instructor de zbor la
Şcoala Militară de Pilotaj din garnizoana Sibiu (1949), angajat la U.M.
01407 Galaţi (1950), ocupând funcţii administrative pe Aeroportul
din Galaţi până în anul 1958, apoi la o unitate militară de marină din
Galaţi (1958-1961), trecut în rezervă în anul 1961, distins cu Ordinul
„Meritul Militar” clasa a III-a (n. 14 sept. 1914, Galați).

11 iunie
A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942, a
profesorului universitar Nicolai TAFTĂ, doctor
în litere, profesor la Facultatea de Litere din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, profesor
asociat la Departamentul de Limbă și Literatură
Franceză, președinte al Fundaţiei „Eugène Ionesco”,
traducător şi autor al mai multor lucrări dedicate francofoniei.

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


Câmpulung-Muscel, jud. Argeş, a institutorului,
ziaristului şi animatorului cultural Constantin
APOSTOLIU, colaborator la publicaţii culturale din
Galaţi (n. 28 mart. 1872, Tecuci, jud. Galaţi).

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în Galați,


a profesorului și poetului Dorian STOILESCU,
licențiat în ştiinţe matematice la Universitatea din
Bucureşti, doctor în educaţie la Universitatea din
Toronto, profesor de informatică la Liceul „Mihail
Kogălniceanu” din Galați, lector la Western Sydney

180
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

University, care a activat în cenaclurile literare „Anton Holban”, și


„Noduri şi Semne”, debutând editorial cu volumul de versuri „În fața
tirului” (2019).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a


scriitorului și jurnalistului Mihai CARANFIL, care a
urmat școala profesională și studiile liceale în orașele
Tulcea și Galați, apoi Şcoala de literatură şi critică
literară „Mihai Eminescu” a Uniunii Scriitorilor
din România; debutul său publicistic a avut loc la
cotidianul gălățean Viața nouă; a activat în jurnalistică pe parcursul a
trei decenii, scriind şi publicând în cele mai importante ziare și reviste
literare, cu activitate la radio şi la televiziune, scenarist pentru filme
de lung metraj, distins cu Premiul I pentru publicistică de Consiliul
Ziariştilor din România (n. 28 mart. 1937, com. Turcoaia, jud. Tulcea).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, a preotului Gheorghe


MOISEI, absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei”
din Galaţi (1927) și al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, pedagog
la Seminarul din Galați, cântăreț bisericesc în Galați la bisericile
„Precista” și „Sf. Arhangheli Mantu” (1931-1933), apoi preot la Parohia
„Cartier I” (din 1942) și la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” -
Cimitir (din 1950); a fost arestat în anul 1958 și condamnat la 24 de
ani de muncă silnică pentru infracțiunea de „uneltire contra ordinii
sociale”, condamnare efectuată în penitenciarele de la Galaţi, Jilava
și Aiud; eliberat din Penitenciarul Aiud în 1964, a fost reintegrat în
preoţie în anul 1964, prin numirea la Parohia „Vasile Alecsandri” din
comuna Braniștea, jud. Galați (n. 28 sept. 1906, sat Valea Ene, com.
Oniceni, jud. Roman).

181
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

12 iunie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Brăila, a profesorului universitar doctor inginer
Iordan MATULEA, absolvent al Facultăţii de Nave şi
Instalaţii de Bord a Institutului Politehnic din Galaţi
(1959), cadru didactic al Facultăţii de Mecanică a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi din 1959,
şef de catedră şi şef al Comisiei de Relaţii internaţionale a Senatului
Universităţii, profesor emerit din 2005, profesor invitat la universitățile
din Sankt Petersburg, Atena, Tesalonic, Sofia și Lisabona, responsabil
şi director a numeroase proiecte de cercetare, autor de lucrări şi studii
de specialitate.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


Galaţi, a profesoarei Cătălina Elena DOBRE, doctor
în filosofie la Facultatea de Filosofie din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2004),
asistent la Catedra de Filosofie a Facultăţii de Istorie şi
Filosofie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi (2001-2006), profesor în Mexic, la Universidad Anáhuac México
Norte, Universidad Iberoamericana México, Universidad Anáhuac
México Sur, beneficiară a mai multor burse de cercetare, coordonatoare
a tomului 57 al Revistei Române de Filosofie a Institutului de Psihologie
şi Filosofie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române.

13 iunie

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în com. Frumușița,


jud. Galați, a preotului Alexandru ANGHEL, cu activitate în
județele Covurlui, Tulcea, Ilfov și Prahova, redactor şi întemeietor al
publicaţiei tulcene Chemare în jurul Bisericii şi Şcoalei, colaborator la
alte publicații cu caracter religios, printre care se numără revista Viaţa
Adevărată (d. 1987).
182
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în Slănic Moldova, jud.


Bacău, a doctorului Ioan ALEXE, absolvent al Facultății de Medicină
din Iași, medic specialist interne, director al Spitalului Rural Iveşti, jud.
Tecuci, la propunerea Ministerului Sănătăţii (1949-1964), medic şef
serviciu de expertiză medicală a capacităţii de muncă la Cabinetul III
Galaţi, medic şef secţie de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii
de muncă Galaţi, decorat de două ori cu insigna „Evidenţiat în munca
medico-sanitară”.

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în


Bucureşti, a poetului, prozatorului şi dramaturgului
Nicolae TĂUTU, care a urmat studiile primare în
Galaţi, Oneşti şi Târgu Ocna, corespondent special
în presa militară în perioada războiului, autor de
poezii, schiţe, povestiri, nuvele, scenarii literare,
romane, librete de operă şi operetă, laureat în 1953 al Premiului de
Stat (n. 24 nov. 1920, com. Cislău, jud. Buzău).

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1987, în Serbia,


a jucătorului de volei Miloš Terzić, component
al echipei CSM Arcada Galaţi, membru al Echipei
naționale de volei masculin a Serbiei, medaliat cu
bronz la Campionatul Mondial de Volei din 2010 și
cu aur la Campion European din 2011.

14 iunie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882,


în Tecuci, jud. Galaţi, a filozofului, scriitorului şi
profesorului universitar Ion PETROVICI, primul
doctor în filosofie al unei universităţi româneşti
(1905), cadru didactic la Universitățile din Iași și
București, membru și vicepreședinte al Academiei
183
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

Române, ministru în guvernele Averescu (1921, 1926) și ministru


al Educaţiei Naţionale în guvernul de dreapta Octavian Goga-Cuza
(dec. 1937 - febr. 1938), ministru al Culturii Naționale și Cultelor în
guvernul Ion Antonescu, recompensat cu importante distincții ale
vremii; a fost judecat și condamnat politic de regimul comunist (d. 17
febr. 1972, Bucureşti).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în


Galați, a scriitorului și jurnalistului Pompiliu
COMŞA, director al Trustului de presă Pompidu
Galaţi, editor al publicaţiilor Realitatea, Veghea şi
Realitatea în diaspora, profesor universitar asociat
la Facultatea de Științe ale Comunicării și Jurnalism,
Universitatea „Apollonia” Iași, membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști, al Asociației Caricaturiștilor Profesioniști din România,
al Asociației Ziariștilor Români, al Societății Jurnaliștilor din Galați și
al Societății Scriitorilor „Costache Negri’’ din Galați, membru fondator
al Clubului Român al Presei de Turism, distins cu numeroase premii
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea presei româneşti.

15 iunie

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, a


învățătorului Ion RUGINĂ, învăţător la Şcoala
Primară din satul Tecucelu, com. Buciumeni (1 sept.
1934 - 26 nov. 1947), unde a întemeiat, împreună
cu Natalia Negru, Căminul Cultural „Corina Şt. O.
Iosif ”, în amintirea fiicei Nataliei Negru; participant
la cel de-al Doilea Război Mondial, a fost rănit la Cotul Donului și
făcut prizonier, deţinut în lagărul de la Uranki, repatriat în 1946,
preşedinte al Sindicatului din Învăţământ, inspector şcolar şef al
județului Tecuci (1946-1949), învăţător (1949-1968) în Tecuci (n. 28
aprilie 1908, sat Vizurești, com. Buciumeni, jud. Galați).

184
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

16 iunie

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


preotului Valentin BICHIU, licențiat în teologie,
hirotonit în anul 1993, preot paroh la Biserica „Sf.
Gheorghe” din comuna Cerțești, județul Galați,
zidită între 1946-1949.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Galați, a profesorului Ionuț ȘTEFAN, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați și al Facultății
de Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti, doctor
în filosofie, şef lucrări practice asociat în cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea
de Medicină (din 2009), lector universitar doctor titular în cadrul
Universităţii „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare şi
Relaţii Internaţionale.

17 iunie
A 165 de ani de la naşterea, în anul 1857, în
Galaţi, a magistratului şi poetului Nicolae VOLENTI,
procuror al Tribunalului Tutova, prim-preşedinte al
Tribunalului din Iaşi, membru al Societăţii „Junimea”,
care, la 18 ani, a publicat, la Galați, primul volum de
versuri intitulat „Cîteva strofe”, distins cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Ofițer (d. 22 sept. 1910, Iaşi).

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în satul


Cheia, com. Măneciu, jud. Prahova, a profesorului
Ion TOHĂNEANU, traducător, profesor de limba
germană în Galaţi (1912-1942), cadru didactic
al Seminarului Teologic „Sf. Andrei”, director al
185
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, senator, primar al Galaţiului


în anul 1920, membru de drept al Societăţii Culturale „V.A. Urechia” şi
membru în comitetul de conducere al acesteia (n. 17 aug. 1882, com.
Satulung, jud. Braşov). [Oameni... (9)]

19 iunie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în com.


Corod, jud. Galaţi, a poetului şi ziaristului Vasile
SEVASTRE GHICAN, responsabil al subredacţiei
Tecuci a ziarului Viaţa nouă (1985-1989), redactor
al publicaţiilor Observator T (Tecuci) şi Astra
tecuceană, membru al Cenaclului „Calistrat Hogaş”
din Tecuci, al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi şi
al Uniunii Scriitorilor din România, deţinător a numeroase premii
pentru activitatea literară.

20 iunie

A 155 de ani de la nașterea, în anul 1867, în satul


Cotoroaia, com. Cerțești, jud. Galați, a preotului
Apostol VLASIE, absolvent al Seminarului Teologic
din Huşi (1886), hirotonit diacon și preot pe seama
Mănăstirii Adam din județul Galați, hirotosit iconom
stavrofor de episcopul Iacov Antonovici (1931),
pensionat în anul 1936, printre ale cărui realizări s-au numărat:
ridicarea Monumentului Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
din satul Adam, instituirea „Fondului Pr. Vlasie” prin Banca Populară
din Adam, pentru ajutorarea copiilor de şcoală şi a mamelor (1924) și
donațiile făcute bisericii Mănăstirii Adam, a bisericilor din Pochidia,
Borodeşti şi Sălceni, jud. Tutova şi a celor din Bălăşeşti, Cotoroaia şi
Ghingheşti; distins, în anul 1936, cu Medalia „Răsplata muncii pentru
construcții școlare” (d. 1942).

186
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937,


în com. Pietroasele, jud. Buzău, a profesorului
universitar Elefterie OLARU, absolvent al Facultății
de Matematică a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi,
doctor în matematică la Universitatea Heidelberg din
Germania, care și-a desfășurat activitatea de dascăl şi
cercetător în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la Catedra
de matematică, din anul 1975, șef al acestei catedre (d. 23 mart. 2017).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în Baia


Mare, a profesorului Vasile T. DONIGA, folclorist
inclus în „Dicționarul etnologilor români” realizat de
Iordan Datcu, autor al unei culegeri cu titlul „Poezii
populare din Oaş, Maramureş şi Năsăud” (n. 7 nov.
1908, sat Tălpigi, com. Ghidigeni, jud. Galați).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galaţi, a


istoricului şi muzeografului Ştefan STANCIU, director
al Muzeului de Istorie din Galaţi între 1984 şi 2007,
șef al Oficiului Judeţean pentru Patrimoniul Cultural
Naţional, redactor responsabil al publicaţiei ştiinţifice
Danubius, cadru didactic asociat la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, deţinător al Medaliei „Meritul Cultural”
clasa I pentru Cercetare ştiinţifică (n. 24 sept. 1948, Galaţi).

21 iunie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în com. Cudalbi, jud.


Galați, a preotului Dumitru C. NICOARĂ, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Apostol Andrei” Galați (1933) și al Facultății de Teologie
din Cernăuți (1939), pedagog al Seminarului din Galați (1935-1937),
preot la Parohia „Costache Negri” din județul Galați (din 1943),
conducător al Cercului Pastoral din circumscripția Cudalbi, preot
187
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

sachelar; arestat în anul 1958 de regimul comunist, a executat trei


ani de detenție la Periprava, fiind eliberat în anul 1961; transferat în
interes misionar la Parohia Schela din județul Galați (din 1976); i-a
fost acordat titlul onorific de „Iconom Stavrofor” (1976); paroh al
bisericii din satul Negrea, jud. Galați din anul 1987 (d. mai 1993).

22 iunie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în Galaţi,


a scriitorului şi jurnalistului Konrad BERCOVICI,
profesor de armonie la Universitatea din Jamestown
(S.U.A.) şi Montreal (Canada), remarcat în lumea
literară pentru scrierile sale, jurnalist prolific şi
scenarist la Hollywood; filmul lui Charlie Chaplin,
„The Great Dictator”, a devenit obiectul unui proces de plagiat între
Bercovici şi Chaplin, în anul 1947, procesul fiind câştigat de Bercovici
(d. 27 dec. 1961, New York, SUA).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în Tecuci, jud. Galați, a


cercetătorului și profesorului Ioan ȚUGUI, absolvent de studii liceale
la Galați și universitare la Cernăuţi, profesor de istorie (1936-1948)
și director (1945-1947) la Liceul „Dragoş Vodă” din Câmpulung
Moldovenesc, la Liceul Silvic şi la şcolile generale Nr. 2 şi 3 din
Câmpulung Moldovenesc (până în 1970); pasionat colecţionar de
obiecte de artă populară și numismatică, a cărui colecție de linguri
de lemn, unică în România, este găzduită de Muzeul Lingurilor din
Câmpulung Moldovenesc, aflat în fosta casă a profesorului (d. 23 aug.
1978, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava).

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în Galaţi,


a preotului Ioan SEVERIN, pedagog, profesor,
președinte al Consistoriului eparhial, care a condus
Protopopia judeţului Covurlui între 1863 și 1886,
preot slujitor la Biserica Mavromol din Galați (1863-

188
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

1870); după pensionare, a slujit în Galați, la Biserica „Sf. Nicolae”, la


altarul căreia s-a aflat timp de 40 de ani; în timpul Războiului pentru
Independență, a avut inițiativa înființării în Galați a unui spital
destinat soldaților români răniți (n. 10 mart. 1838, sat Rogojeni, com.
Suceveni, jud. Galaţi).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


Tecuci, jud. Galați, a comandorului de aviație Emil
CIMPOCA, absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri
de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, specialitatea nenaviganţi
(1980), printre funcțiile ocupate numărându-se cea
de șef birou standardizare, în cadrul Statului Major al
Forțelor Aeriene, de ofițer pe probleme de forțe aeriene, stat major, la
Reprezentanța Militară a României la NATO și UE, Bruxelles, Belgia,
locțiitor al comandantului Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene
„Aurel Vlaicu” (2007-2013).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Galaţi, a poetei Luminiţa POTÎRNICHE, absolventă
a Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați, membră a
Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” și a Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Iași (2020), distinsă
cu premii literare și colaboratoare a mai multor
publicații de prestigiu, printre care se numără: Pagini dunărene,
Flacăra, Convorbiri literare, Ramuri, Dunărea de Jos, Vatra, Porto-
Franco.

25 iunie

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în Galaţi,


a fotbalistului Valentin ŞTEFAN, jucător la echipele
Gloria CFR Galați (1988-1989; 1990-1992), Oțelul
Galați (1989-1990; 1991-1995; 1996-1999), CSM
Reșița (1998-1999; 2000-2001), la Omonia Nicosia și

189
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

la Anagennisi Derynias, golgeterul „all-time” al echipei Oţelul Galaţi


(48 de goluri în prima divizie şi 3 în Cupa UEFA), fondator, în anul
2021, al Școlii de Fotbal „Vali Ștefan” din Galați.

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982,


în Galați, a artistei plastice Adriana Mariana
CHEBAC, absolventă a Liceului de Arte „Dimitrie
Cuclin” Galați și a Universității Naționale de Arte
București, cu licență și master în specialitatea Pictură
Monumentală și Pictură, cu participări la expoziții
de grup și tabere de creație, cu expoziții personale în țară, distinsă cu
Premiul municipiului Galați (2000) și Premiul de Excelență al Filialei
U.A.P. Galați (2017).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Huşi,


jud. Vaslui, a artistului plastic şi cineastului Cristian
MARCU, realizator de filme de animaţie, autor de
numeroase coperţi şi ilustraţii de carte, cărţi poştale
şi afişe, fiindu-i decernate premii şi distincţii în ţară şi
peste hotare; cel mai important site de grafică satirică,
„Iran Cartoon”, l-a inclus în spaţiul rezervat celor mai importanţi
artişti străini, prezentând două pagini permanente cu lucrările sale;
membru al Uniunii Artiştilor Plastici şi al Uniunii Cineaştilor din
România (n. 29 ian. 1959, Galaţi).

26 iunie
A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922,
în satul Husasău de Criş, com. Ineu, jud. Bihor, a
arhimandritului Ioan IOVAN, călugărit în anul 1947,
hirotonit preot la Mănăstirea Vladimireşti (1948),
arestat în anul 1955, care și-a efectuat detenția politică
în Penitenciarul Galați, închisoarea Văcărești, apoi la

190
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

Jilava, Gherla, Aiud; eliberat în anul 1964, și-a redobândit dreptul de a


liturghisi (1979); din anul 1991, a fost duhovnic şi ctitor al Mănăstirii
Recea din județul Mureș, unde a slujit până la sfârșitul vieții (d. 17 mai
2008, sat Recea, jud. Mureș).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


București, a sculptorului Gheorghe LEONIDA,
absolvent al Conservatorului de Artă din Bucureşti,
cu studii de specializare la Roma, participant la
expoziţii naţionale şi internaţionale, autorul capului
statuii Cristo Redentor (Cristos Mântuitorul) din Rio de Janeiro
(1926-1931), ale cărui lucrări se găsesc în colecţiile Muzeului Naţional
de Artă al României, Muzeului Naţional Militar, Palatului Regal din
Bucureşti şi Castelului Bran (n. 1893, Galați).

27 iunie

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, a


preotului George POSTOLACHE, licențiat în
teologie, hirotonit în anul 1995, preot paroh la
Biserica „Sf. Voievozi” din comuna Grivița, județul
Galați.

28 iunie
A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în
Huși, jud. Vaslui, a profesorului Enache POPOV
BARARIU, absolvent al Liceului „Cuza Vodă” din
Huși și al Facultății de Litere și Filosofie din cadrul
Universității din Bucureşti, cadru didactic în Galați
la Liceul Comercial, la Seminarul Teologic, la
Gimnaziul „C.A. Rosetti” (unde a îndeplinit și funcția de director),
Liceul de Fete „Mihail Kogălniceanu”, Liceul „Vasile Alecsandri”; a
fost secretar al Universității Populare din Galați (d. 1981).
191
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în Cetatea


Albă, România (azi Ucraina), a actorului şi regizorului
Gheorghe JORA (JORA IONESCU), absolvent al
Școlii de Arhitectură și Construcții București şi al
Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion
Luca Caragiale” din București, regizor la Teatrul
Dramatic din Galaţi (1962-1969), regizor al Teatrului de Stat Constanța
(din 1969), care a montat, ca regizor invitat, spectacole și la alte teatre
din ţară, membru al Uniunii Teatrale din România - UNITER (d. 21
iun. 2021).

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în com. Barcea,


jud. Galați, a maicii Magdalena (Maria) DĂNĂILĂ, călugăriţă la
Mănăstirea Vladimireşti (1939-1956), arestată în timpul regimului
comunist și condamnată, în anul 1957, la un an şi șapte luni de
închisoare, pentru convingerile sale religioase; după eliberare, s-a
reîntors la Mănăstirea Vladimirești odată cu reînființarea acesteia (d.
14 dec. 2016).

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în


București, a avocatului Ștefan H. ȘTEFAN, absolvent
al Facultății de Drept din Bucureşti (1903), procuror
pe lângă Tribunalul Covurlui (1907-1910), prefect
al județului Covurlui (10 ian. 1919 - 8 sept. 1919),
ales în primul Parlament al României Mari, membru
în Adunarea Deputaților, din partea jud. Covurlui (1919), consilier
comunal, primar al oraşului Galaţi (ian. 1925 - iul. 1926), ctitor al Băii
Comunale din Galați, membru al Baroului Covurlui și al Partidului
Național Liberal (n. 1 dec. 1880, Târgu Ocna, jud. Bacău).

192
Iunie 2022 Calendar cultural gălăţean

29 iunie
A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, în com.
Oancea, jud. Galați, a preotului Ștefan ARŞIC, cu
studii la Seminarul „Veniamin Costache” de la Socola
din Iași și la Facultatea de Teologie a Universității din
București, director al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați între anii 1927-1928, hirotonit preot la Biserica
„Sf. Arhanghel Metoc”, ajutor de preot la Biserica „Sf. Împăraţi” și preot
la Biserica „Sf. Haralambie” din Galaţi (d. 13 sept. 1946, Galați).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în Mediaş,


jud. Sibiu, a sculptorului Sergiu DUMITRESCU
jr., absolvent al Universităţii Naţionale de Arte din
Bucureşti, secția Sculptură (2001), cu expoziţii
personale şi participări la expoziţii de grup şi colective.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


Săbăoani, jud. Neamț, a preotului catolic Cristian
DUMEA, cu studii de filosofie la Longiano și la
Institutul Teologic „Antonianum” din Bologna, Italia
(1996-1999) şi de teologie la Institutul Teologic din
Assisi, Italia (1999-2002), parohul Parohiei „Nașterea
Sf. Ioan Botezătorul” din Galați (din 1 sept. 2016).

30 iunie
C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în Bucureşti,
a învățătorului și scriitorului B. JORDAN, pseudonim
al lui Iordache Bucă, membru al Societăţii Scriitorilor
Români, vicepreşedinte al Grupării Învăţătorilor Scriitori,
căruia i-a fost decernat Premiul pentru cel mai bun
roman social al anului 1934 pentru volumul „Pământul ispitelor (Delta)” la
concursul ziarului Dimineaţa, reprezentant al romanului social românesc al
secolului XX (n. 22 febr. 1903, com. Jorăști, jud. Galați). [Oameni... (1)]
193
Calendar cultural gălăţean Iunie 2022

Citatele lunii iunie

B. Jordan, scriitor, învățător

Eu n-am uitat o clipă locurile natale şi


cu cât ocolul meu prin lume se lărgea, cu atât
nostalgia acestor plaiuri creştea în lumea mea
[...]. Galaţiul şi satul meu natal, Jorăşti, care
a dat ţării un lot ales de intelectuali, au fost
puternice motive de inspiraţie şi creaţie, în
romanele mele sociale...

Cornelia Buzdugan-Hașeganu,
poetă, profesoară
Eu n’am cântat din surle şi chimvale
Şi din alămuri grele şi sonore
Ci’n modulări discrete şi minore
Zisei, pe-o strună doar, de dor şi jale.

Ion Tohăneanu, profesor

Fireşte, lupta trebue s’o ducă acum


aproape numai profesorul. [...] Toţi profesorii
în gardă! Ei sunt pescari de oameni; crescători
şi cârmuitori de suflete.

194
Iulie

Este nevoie, când se doreşte valoare, de


talent! Nu este important despre ce scrii, ci cum
scrii!

(Eugen Teodoru)
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări

3 iulie – Ziua Justiţiei


29 iulie – Ziua Imnului Național
~ Iulie ~

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în com. Bălăbăneşti,


jud. Galaţi, a profesorului de fizică Ioan BURGHELEA, absolvent
al Facultăţii de Fizică a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, cadru
didactic la Liceul de Cultură Generală din Moinești, jud. Bacău,
autor a numeroase culegeri din domeniul fizicii, precum Electricitate,
Mecanică, Fizică Moleculară Oscilatorie.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, a


profesorului de fizică Stoica CÂMPEANU, cadru
didactic la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din
Galaţi, fost director al liceului și inspector școlar de
specialitate.

1 iulie
A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în com.
Zăvoaia, jud. Brăila, a artistului plastic Alexandru
Serafim POTECĂ, absolvent al Liceului de Arte
„Dimitrie Cuclin” din Galaţi și al Facultăţii de
Arte Plastice, specializarea Sculptură, din cadrul
Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, cu
master la Art Institute of Visha, Bharati University, Shantiniketan,
India (2003-2005), autor a numeroase lucrări de sculptură, busturi,
lucrări de design interior în lemn şi piatră, prototipuri de marmură
şi alabastru, cu expoziţii personale şi de grup în România, India,
Azerbaijan, Portugalia, Statele Unite; lucrările sale se regăsesc în
numeroase colecţii private din India.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în Giurgiu, a preotului


Ioan Alexandru BUDEȘTEANU, absolvent al Seminarului
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galați și al Facultății „Justinian


Patriarhul” din Bucureşti, cu master în cadrul
Centrului de studii ebraice al Facultăţii de Litere
din Universitatea Bucureşti și master în teologie în
cadrul Departamentului Teologic al Facultăţii de
Istorie, Filosofie şi Teologie al Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, hirotonit preot pe seama Capelei
„Sf. Mare Mc. Gheorghe şi Sf. Ierarh Nicolae” din
cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon” din Galaţi,
referent în cadrul Sectorului eparhial cultural-învăţământ, director al
Editurii Eparhiale a Arhiepiscopiei „Dunării de Jos” din 2014.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Iaşi, a


medicului Cezar DINU, absolvent al Facultăţii de
Medicină din Iaşi, doctor în științe medicale, cadru
didactic la Laboratorul de Anatomie Umană din
cadrul Facultăţii de Medicină din Iaşi şi la Clinica de
oto-rino-laringologie a Institutului de Medicină din
Iaşi, specialist O.R.L., profesor universitar la Clinica O.R.L. a Facultăţii
de Medicină din Iaşi, prodecan al acestei facultăți, director al Clinicii
O.R.L. a Spitalului Clinic de Urgenţe „Sf. Spiridon” din Iaşi, membru al
Societăţii Medicale Balcanice, preşedinte al Societăţii Române O.R.L.,
membru al Societăţii Franceze O.R.L., cel care a introdus, în 1955, în
premieră mondială, chirurgia metastazelor ganglionare, autor a două
brevete de invenţii (n. 28 aug. 1925, com. Rediu, jud. Galaţi).

2 iulie

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în com.


Balintești, jud. Galați, a juristului Valerică NISTOR,
absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității
„Al.I. Cuza” din Iași, cu doctorat în Dreptul muncii,
care și-a început cariera didactică în județul Galați,
ca învățător și profesor în învățământul gimnazial,

198
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

prodecan și conferenţiar universitar titular la Universitatea „Danubius”


din Galaţi, arbitru în cadrul Arbitrajului de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Galaţi, redactor al publicaţiei Jurnalul Universitar Galaţi,
membru fondator al Fundației Academice „Danubius” și al revistei Le
droit internațional, notre avenir, avocat în Baroul Galați.

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942,


în Bușteni, jud. Prahova, a tenorului Florin
DIACONESCU, absolvent al Institutului de Muzică
din București, solist la Teatrul Muzical „Nae Leonard”
din Galaţi, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg
Danovski” din Constanța şi la Opera Română din
Bucureşti (din 1972), care a interpretat numeroase roluri de operă și
operetă, a susținut concerte vocal-simfonice și recitaluri, abordând
lucrări din repertoriul universal, dar mai ales din creația compozitorilor
români, distins cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler și cu
Diploma de Excelență pentru întreaga activitate din partea Forumului
Muzical Român, în anul 2015 (d. 15 mart. 2020, București).

3 iulie
A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în Tecuci, jud. Galați, a
economistei, traducătoarei și scriitoarei Maria Magdalena POPESCU,
cu studii gimnaziale și liceale la Tecuci, absolventă a Academiei de
Ştiinţe Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din
București, care a urmat cursurile Şcolii Populare de Arte din Bucureşti,
secţia Pictură și ale Şcolii de Jurnalism B.B.C., bursieră la Institutul de
Înalte Studii Internaţionale de la Geneva, Elveţia, asistent de cercetare
la Institutul de Economie Mondială, editoare a revistei Oportunităţi
de import-export a Institutului de Economie Mondială, director de
proiecte în domeniul economiei la Fundaţia Universitară a Mării
Negre, fondatoare a publicației Revista Băncii Arabe, colaboratoare la
numeroase periodice românești (d. 28 sept. 2002, Geneva, Elveția).

199
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în com.


Schela, jud. Galați, a profesorului de geografie Eugen
NĂSTASE, absolvent al Școlii Normale „Costache
Negri” din Galați și al Facultății de Biologie-
Geografie, secția Geografie, din cadrul Universității
„Al.I. Cuza” din Iași, cadru didactic și director al Școlii
din Schela timp de 25 de ani, primar al acestei comune în perioada
1992-1996, distins cu titlul de Cetățean de Onoare al comunei Schela,
autor al monografiei „Comuna Schela : Început și evoluție”, lansată
post-mortem (n. 4 mart. 1938, com. Schela, jud. Galați).

4 iulie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în Galați, a scriitoarei Cella


MINARTH, care a colaborat în țară la periodicele literare Luceafărul și
Contemporanul, emigrată în Israel împreună cu părinții, (1946), apoi
în Brazilia și stabilită la Paris, unde a publicat un roman și a colaborat
la revista sionistă Arche; colaboratoare a postului de radio „Europa
Liberă” înainte de anii ’90, semnatară, alături de alte personalități ale
culturii românești, a scrisorii deschise, din aprilie 1989, de solidaritate
cu poeții Mircea Dinescu și Dan Deșliu, persecutați de autoritățile
comuniste din România.

5 iulie

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în


com. Găiceana, jud. Bacău, a inginerului agronom
Gheorghe Lucian BUZDUGAN, absolvent al
Facultății de Agronomie din cadrul Institutului
Agronomic din Iași, doctor în științe agricole cu studii
de specializare în Statele Unite și în Marea Britanie,
cadru didactic la Facultatea de Inginerie din Brăila, Departamentul
de Agricultură, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (din 2006),
200
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

director al firmei „Agricost”, cea mai mare fermă agricolă din Sud-Estul
Europei, care gestionează agricultura în Insula Mare a Brăilei.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967,


în Tecuci, jud. Galaţi, a profesorului Corneliu
PANAITE, absolvent al Facultății de Filosofie,
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași (1992), doctor
în filosofie la aceeași facultate (2000), profesor de
discipline socio-umane în Iaşi, la Grupul Școlar
Industrial „Nicolina” (1992-1993), la Școala Nr. 6 „Vasile Alecsandri”
(1993-1994) şi la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” (1994-2005) și în
Galaţi, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” (din 2005), colaborator
al revistelor Școala gălățeană și Axis Libri din Galați.

6 iulie

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, în satul Tecucel, com.


Vizurești, jud. Tecuci (azi com. Buciumeni, jud. Galați), a profesorului
de biologie Ion T. DIMITRESCU, profesor la Tecuci şi la Piatra Neamţ,
profesor şi director al Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila, inspector
şcolar secundar la Chişinău, la Galaţi şi în Ministerul Educaţiei
Naţionale, conferenţiar universitar pentru ştiinţe agricole la Facultatea
de Medicină Veterinară de pe lângă Universitatea din Bucureşti; după
război, profesor la Şcoala de Agricultură din Periş şi şef al Secţiunii
Administrative a Staţiunii Hidro-biologice a Dunării din Brăila (d.
1967, Bucureşti).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952,


în Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, a
solistului de operă Gabriel NĂSTASE, absolvent
al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din
București, secția Canto, doctor în muzică al
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, solist
al Operei Naţionale din Bucureşti, profesor de canto la Universitatea

201
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Naţională de Muzică Bucureşti (1990-1995), conferenţiar universitar


la Facultatea de Arte, secţia Muzică, Catedra de interpretare muzicală
(canto) din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (din 2006),
distins, în anul 2004, cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer.

C 65 de ani de la moartea, în anul 1957,


în București, a generalului de armată Grigore
NICOLAU, absolvent al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie,
Geniu şi Marină și al Şcolii Superioare de Război,
general de brigadă (1941), general de divizie (1944),
general de corp de armată (1946), comandant secund
și comandant al artileriei Diviziei 7 Infanterie, al artileriei Corpului
4 Armată, al Diviziei 2 Gardă şi al Diviziei 5 Infanterie în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, director al Direcţiei Superioare a
Administraţiei Armatei, subsecretar de stat la Subsecretariatul de Stat
pentru Aprovizionarea Armatei și comandant al Corpului 2 Armată și
al Regiunii 2 Militare, trecut în rezervă la 1 ianuarie 1948, distins cu
Ordinul „Coroana României” clasa a III-a (1942), pentru activitatea sa
de pe front (n. 31 aug. 1891, Tecuci, jud. Tecuci).

7 iulie
A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857, în satul
Vatra Veche, com. Islaz, jud. Brăila, a industriaşului
şi filantropului Nedelcu CHERCEA, cel care, din
propriile venituri, a ridicat biserici și instituții de
binefacere la Brăila, Galați, Tulcea și pe Muntele Athos;
a donat Liceului de Fete din Brăila şi şcolii din Ghecet,
Tulcea, mobilier şi material didactic, a construit Biserica „Sf. Mare
Mucenic Mina” din Brăila, o şcoală care îi poartă numele, grădiniţa,
casa parohială, localul primăriei şi dispensarul din cartierul Chercea,
jud. Brăila; în perioada 1919-1936, a finanţat construirea Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu,
jud. Covurlui, acolo unde s-a retras după 1944 (d. 25 mart. 1946, com.
Tudor Vladimirescu, jud. Galați).
202
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


București, a voleibalistului Gabriel UDIȘTEANU, care
a debutat în sport la Suceava, jucător al Echipei de volei
a Clubului „Politehnica” Galaţi, cu care a ocupat locul II
în 1967 şi locul III în 1969 la Campionatele Naționale de
Volei, absolvent al Facultății de Industrie Alimentară și Tehnică Piscicolă
din cadrul Universității din Galați, căpitan al Echipei Naționale de Volei
cu care a participat la Campionatele Mondiale și la Jocurile Olimpice din
1972, desemnat printre primii șase voleibaliști ai lumii, distins cu titlul de
Maestru Emerit al Sportului (n. 19 febr. 1945, Arad).

8 iulie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Urecheni, jud. Neamț, a epigramistului Ioan
FĂRCĂŞANU, absolvent al Facultății de Economia
Industriei, Construcțiilor și Transporturilor din
cadrul Academiei de Științe Economice București,
economist și inspector principal la Direcția Muncii
din Galați (din 1961), membru al Salonului „Axis Libri” şi al Clubului
epigramiștilor „Păstorel Teodoreanu” din Galați, colaborator la mai
multe reviste, inclus în antologiile „Epigramişti români contemporani
: 1970-2001” şi „Mic dicţionar-antologie”.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Constanţa, a profesoarei universitare Valentina
DAN, doctor în inginerie – microbiologie tehnică,
cadru didactic la Facultatea de Tehnologia Produselor
Alimentare şi Tehnica Pescuitului a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, prorector al acestei
universități, autoare a 11 brevete de invenţie în domeniul microbiologiei
alimentare, a unor lucrări şi studii ştiinţifice în domeniu, membră a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă, a Societăţii Române de Biologie și a
203
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” (d.


18 iul. 2001, Galaţi). [Oameni... (4)]

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


București, a magistratului și profesorului universitar
Nicolae CORODEANU, cu studii la Facultatea
de Drept din Iaşi și studii de specializare în drept
roman la Berlin, doctor în drept la Paris, judecător
la Bucureşti şi procuror la Iaşi (1910-1913), care a
predat drept roman la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
și decan al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1941), parlamentar de
Tecuci din partea Partidului Național Ţărănesc între anii 1928-1931
(n. 22 iul. 1882, Tecuci, jud. Galaţi).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Galaţi, a artistei plastice Rodica COSTIANU,
absolventă a Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin”
din Galați și a Universității de Artă şi Design din
Cluj-Napoca, secţia pictură, stabilită în Franţa, la
Paris, iar din 2015 în Elveția, la Fribourg, membră
a asociaţiilor artiştilor plastici din Paris, din Târgu Mureş şi din
Sighişoara, preşedinte al Filialei Paris din anul 2012, cu expoziţii
personale şi numeroase participări la expoziţii de grup şi tabere de
creaţie; a participat la restaurarea unor biserici și monumente de
arhitectură din Franţa, precum Biserica Ortodoxă din Paris.

9 iulie

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Târgu


Bujor, jud. Galaţi, a profesorului de istorie Ştefan Gh.
ARSENE, absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie
a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, cadru didactic al
Liceului „Eremia Grigorescu” din Târgu Bujor timp
de peste trei decenii, inspector şcolar teritorial, care

204
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

a ocupat funcţia de consilier local al municipiului Târgu Bujor şi de


consilier judeţean (n. 3 mai 1937, sat Puricani, com. Bereşti-Meria, jud.
Galaţi).

10 iulie

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Bacău, a artistului plastic Eduard SANDU, absolvent
al Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
stabilit la Tecuci, cu expoziţii personale şi participări
la expoziţii de grup în Galați, București, Focșani,
Tecuci, Bacău, Sibiu, Sighișoara şi lucrări în colecţii
particulare din ţară şi străinătate.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Galaţi, a medicului Mădălina LUCIC, absolventă a
Facultăţii de Medicină şi Farmacie (1990-1995) și
a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe Sociale (2004-
2008) din cadrul Universității București, de profesie
stomatolog, brand manager în cadrul Firmei
Johnson&Johnson, care a ocupat diverse poziţii de marketing în
cadrul producătorului farmaceutic Schering-Plough (din anul 2000),
apoi al Companiei farmaceutice Merck, director global de marketing
al Companiei Nobel Biocare (din mai 2018).

11 iulie
A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Galaţi,
a economistului Constantin AFANASE, absolvent
al Facultăţii de Economia Industriei, Construcţiilor
şi Transporturilor din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucureşti (1975) şi doctor în economie
(2004), director al Curţii de Conturi a României –

205
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Camera de Conturi Galaţi (1993-2013), specialist în finanţe, conferenţiar


universitar şi titular al catedrei de Contabilitate şi informatică la
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi (d. 26 ian. 2015, Bucureşti).

A 20 de ani de la nașterea, în anul 2002,


în Galați, a voleibalistului Alexandru Sorin
LEFTERACHE, sportiv la Clubul Sportiv Municipal
„Arcada” din Galaţi, campion național cu acest club
la seniori, începând cu anul 2018, performer în
această perioadă ca reprezentant al clubului, după
ce a obținut medalia de argint la Campionatul Balcanic (2019), cu
reprezentativa României U18, titular la toate partidele internaționale
ale clubului.

12 iulie

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în Craiova, jud. Dolj, a


arhimandritului Laurențiu BUSUIOC (născut Ioan), absolvent al
Seminarului „Sf. Andrei” din Galați și al Facultății de Teologie din
Cernăuți, cu studii de specialitate la Facultatea de Teologie protestantă
din Strasbourg, călugărit la Mănăstirea Neamț sub numele de Laurențiu,
conducător al Seminarului monahal din Mănăstirea Neamț, preot la
Catedrala mitropolitană din Iași, profesor universitar de morală și drept
canonic la Academia Teologică din Oradea, la Seminarul monahal de
la Cernica și la Academia Teologică din Caransebeș, rector al acestei
instituții, vicar al Episcopiei Craiovei în perioada 1949-1962 (n. 26 nov.
1897, sat Bistricioara, com. Ceahlău, jud. Neamț).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987,


a preotului Anghel GOMOLEA, absolvent al
Seminarului Teologic din Galaţi (1933) şi al Facultăţii
de Teologie din Cernăuţi (1936), cântăreţ la Biserica
„Sf. Gheorghe” din Brăila, hirotonit preot în Parohia
206
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

Oprişeneşti, jud. Brăila, confesor militar al Garnizoanei din Suceava


(1940-1948), unde a obținut gradul de maior, preot la Biserica „Sf.
Cruce” din Brăila, condamnat la 5 ani de închisoare corecțională
pentru uneltire contra ordinii sociale de către regimul comunist,
preot la Biserica „Sf. Împărați” din Brăila (n. 4 oct. 1912, com. Mihail
Kogălniceanu, jud. Brăila).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galați, a


magistratului Viorel DAGHIE, absolvent al Facultății
de Drept din cadrul Universității „Al.I. Cuza” Iași,
judecător la Judecătoria şi Tribunalul Galaţi, preşedinte
al Colegiului Jurisdicţional al Curţii de Conturi a
României, sucursala Galaţi, preşedinte al Secţiei Comerciale Maritime,
Fluviale şi de Contencios Administrativ de pe lângă Tribunalul Galaţi,
profesor universitar la Universitatea „Danubius” și şef al Catedrei de
Drept privat, membru al Consiliului şi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administrative a Universității „Dunărea de Jos” din
Galaţi, cel care a fondat Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
la Galați, prin crearea specializărilor Drept Administrativ, devenit
ulterior Administraţie Publică și Drept (n. 30 oct. 1954).

13 iulie
A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în satul
Fileşti, jud. Galaţi, a artistului plastic Gheorghe
IGNAT, de profesie tehnician agronom, care a
realizat primele lucrări de pictură naivă în 1975 şi
care a participat la numeroase saloane de pictură şi
expoziţii în ţară, lucrările sale fiind prezente în mai
multe muzee de artă din România.

207
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, a


preotului Gheorghe DEDIU, absolvent de seminar
teologic, hirotonit în anul 1970, preot paroh la
Biserica „Sf. Voievozi”, Parohia Matca II, com. Matca,
jud. Galați.

14 iulie

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în com.


Vărsătura, jud. Vrancea, a profesorului de educație
fizică Horia DULGHERU, absolvent al Institutul de
Cultură Fizică şi Sport din București, cadru didactic
de educație fizică în Focșani şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (1968-1969), conferențiar
universitar doctor şi decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, distins cu Ordinul
„Meritul pentru Învăţământ” clasa a II-a; în onoarea acestuia se
organizează anual competiţia de gimnastică acrobatică Cupa „Horia
Dulgheru” (d. 5 aug. 2013, Bucureşti).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în com.


Cărpineni, raion Hâncești, Republica Moldova, a
actorului Petre PĂPUȘĂ, absolvent al Institutului
de Artă „Gavriil Musicescu” din Chișinău, secția
Comedie Muzicală, stabilit în Galați din 1990, actor al
Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați, unde a
jucat numeroase roluri în piese de teatru de G. M. Zamfirescu, Caragiale,
Victor Ion Popa, Shakespeare, Cehov, Dumitru Solomon, Jean Anouilh,
Goldoni, Gogol, Steinbeck, Saroyan ş.a. (d. 14 mai 2018, Galați).

208
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi,


a preotului franciscan Petru ALBERT, absolvent
al Seminarului Franciscan din Hălăuceşti, jud.
Roman şi al Liceului „Ferdinand” din Bacău, al
Seminarului Teologic din Luizi-Călugăra din jud.
Bacău şi al Facultăţii de Filologie Romanică din cadrul
Universităţii din Bucureşti, hirotonit preot la Hălăuceşti, vicar al Parohiei
Săbăoani și al Parohiei Iaşi, paroh şi vicar al Parohiei Pustiana şi paroh
la Nisiporeşti, director al Seminarului Franciscan de la Nisiporeşti,
rector al Institutului Teologic Franciscan de la Roman, preot în Parohia
Catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” din Galaţi (2001-2012), responsabil
al revistei Mesagerul Sfântului Anton în limba română (n. 16 febr. 1919,
sat Pildeşti, com. Cordun, jud. Neamţ).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în București,


a profesorului universitar Victor Emanuel SAHINI,
doctor docent în științe chimice, prodecan al
Facultăţii de Chimie din Universitatea Bucureşti
(1953) și prorector al Universităţii Bucureşti (1970-
1972), cu activitate științifică în domeniul chimiei
fizice, spectroscopiei moleculare, chimiei fizice biologice și chimiei
cuantice, editor al celei mai importante reviste de chimie din România,
Revue Roumaine de Chimie, preşedinte al Comisiilor de Spectroscopie
şi de Chimie Cuantică ale Academiei Române, director al Bibliotecii
Academiei (1980-1994), director onorific al Institutului de Chimie Fizică
„I.G. Murgulescu” al Academiei Române (din 1995), vicepreşedinte
al Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice (1971-1990), preşedinte al
Societăţii de Chimie din România (1994-2001), membru al Academiei
de Ştiinţe din New York și membru titular al Academiei Române, distins
cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer și cu titlul de
Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara (n. 30 aug.
1927, Galați). [Oameni... (9)]

209
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

16 iulie
A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în com.
Corneşti, jud. Iaşi, a poetului Dimitrie ANGHEL, cu
studii la Iaşi şi la Paris, inspector domenial la Constanţa,
referent la Casa Şcoalelor din Bucureşti şi inspector la
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în 1911,
reprezentant al curentului literar simbolist, membru
în comitetul de redacţie la revista Sămănătorul (1906-1908), membru
fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români; a editat,
împreună cu Mihail Sadoveanu şi Ilarie Chendi, revista Cumpăna (1909-
1910), a colaborat la numeroase publicaţii literare ale vremii cu poezii şi
traduceri din operele poeţilor francezi; a locuit la Tecuci, timp de câţiva
ani, împreună cu soţia sa, Natalia Negru, o stradă din municipiul Tecuci
purtând numele acestuia (d. 13 nov. 1914, Iaşi).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, a


profesorului universitar Valeriu PATRICIU, inginer
diplomat de mine, doctor în geologie, geofizică
și mineralogie, primul român care a obţinut un
doctorat în geofizică în Occident, cu o teză de
doctorat publicată în Germania, șef al Serviciului
Geologic și consilier al Societății Creditul Minier, geolog-şef la
Societatea Astra Română (din 1935), profesor la Şcoala Politehnică
din Timişoara, în cadrul Facultăţii de Mine şi Mineralogie, profesor
la Facultatea de Geologie-Geografie a Universităţii din Bucureşti (din
1950), unul dintre specialiştii care a descoperit zăcăminte de petrol
şi gaze naturale în România, autor de studii în domeniu, membru
al Asociației Generale a Inginerilor din România (n. 19 iun. 1903,
Galaţi).

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în Târgu Bujor, jud.


Galaţi, a jurnalistului Codrin Ștefan ARSENE, absolvent al Colegiului
Naţional „Vasile Alecsandri” și al Colegiului Naţional „Costache
210
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

Negri” din Galați, cu studii superioare la Universitatea din Chicago


(S.U.A.), în specializările Ştiinţe politice și Studii
internaţionale (2006-2010) și master în comunicare,
reprezentant oficial al Programului „Clean Up the
World”, iniţiat şi susţinut de Organizaţia Naţiunilor
Unite (ONU) prin Departamentul de Mediu,
fondator al companiei Digital Authority Partners, cu
sediul în Chicago, companie ce a câștigat prestigiosul
Trofeu Timmy, ediţia 2018, pentru management performant.

17 iulie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


com. Independenţa, jud. Galaţi, a medicului primar
cardiolog Radu GRIGORE, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați și al Facultății de
Medicină din Cluj-Napoca, doctor în ştiinţe medicale,
şef al Secţiei de Cardiologie la Spitalul de Urgenţă din
Galaţi (1972-1995), medic cardiolog la Policlinica cu Plată din Galaţi,
cu numeroase lucrări prezentate la congrese şi conferinţe naţionale
şi internaţionale, autor al celei mai mari monografii din lume despre
rolul undei Q în infarctul miocardic, membru al Societăţii Române de
Cardiologie şi al Societăţii Internaţionale de Electrocardiologie, distins
cu Ordinul „Meritul Sanitar” clasa a III-a.

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în Tecuci,


jud. Galaţi, a profesorului de educație fizică și sport
Mihai CĂPĂȚÎNĂ, campion național de juniori la
atletism (1979, 1981), absolvent al Institutului de
Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti și al Facultății de
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău, doctor în științe ale sportului și educației fizice
la Universitatea din Piteşti, atlet de performanță la Cluburile Sportive
Școlare din Tecuci, Focșani și București, profesor de educație fizică la

211
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Bârlad, inspector de specialitate la București după 1990, director general


al Agenţiei Naţionale pentru Sport, director al Direcției Generale Politici,
Strategii și Programe în domeniul Sportului, din cadrul Ministerului
Tineretului și Sportului, distins pentru activitatea sportivă și managerială
cu Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler și Ordinul „Meritul
Sportiv”.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, a


inginerei Carmen Cătălina RUSU, licenţiată în
mecatronică, specialitatea roboţi industriali, doctor
în inginerie industrială, şef lucrări şi prodecan
al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, referent științific al
revistei American Journal of Science and Technology, secretar al Filialei
Galaţi a Societăţii Române de Robotică, apreciată cu numeroase
premii precum Diploma de excelență și medalia de aur pentru „Wins@
HI - Industrial & Construction Sites Use Case” la Salonul Inovării şi
Cercetării UGAL INVENT în anul 2019.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în com.


Vinţu de Jos, jud. Alba, a profesorului de limba şi
literatura română Nicolae ITU, absolvent al Facultății
de Filologie din cadrul Universității „Victor Babeș”
din Cluj, cadru didactic în Galaţi, la Liceul de Marină
și la Liceul „Mihail Kogălniceanu”, secretar literar
al Teatrului Dramatic din Galați, inspector şi secretar al Comitetului
Regional de Cultură şi Artă, director al Muzeului de Artă Contemporană
Românească din Galaţi, autor de proză satirică şi de romane, care a
debutat cu proză scurtă în ziarul Viața nouă din Galați, în 1956, și a
publicat articole pe teme de artă, muzică și literatură în diferite periodice
din țară, membru al Asociaţiei Uniunii Scriitorilor din Bucureşti şi al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba - Hunedoara (n. 24 iul.
1929, com. Vinţu de Jos, jud. Alba).

212
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

18 iulie

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, a


funcționarului Christache GOICIU, administrator
de plasă clasa a II-a, în județul Covurlui, director al
Prefecturii Covurlui, distins pentru activitatea sa cu
Ordinul „Mântuitorul” în grad de Cavaler, conferit de
Regele Greciei (1922), Ordinul „Coroana României”
în grad de Cavaler (nov. 1922), Medalia „Răsplata Muncii” clasa a II-a
și Ordinul „Serviciul Credincios” clasa I.

19 iulie
A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în satul
Borşani, com. Coţofăneşti, jud. Bacău, a profesorului
universitar doctor Constantin DRÂMBĂ,
matematician și astronom cu studii la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galaţi și la Facultatea de Ştiinţe din
cadrul Universității din București, cu doctorat la
Sorbona, cadru didactic în București la Institutul Politehnic, Institutul de
Geologie şi Tehnică minieră, şef de catedră la Institutul de Petrol, Gaze
şi Geologie, profesor titular de astronomie la Facultatea de Matematică-
Mecanică a Universităţii din Bucureşti și șef al Catedrei de astronomie
a acestei instituții, preşedinte al Comitetului Naţional Român de
Astronomie și director al Observatorului Astronomic din Bucureşti,
membru corespondent (1963) și membru titular (1990) al Academiei
Române (d. 10 febr. 1997, București).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Galaţi, a profesorului universitar doctor Constantin
HÂNSA, decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi (2000-2004), profesor la Catedra de

213
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

jocuri sportive şi educaţie fizică, membru al mai multor asociaţii


de specialitate, membru în Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, cadru didactic al Universității „Spiru Haret” din Brașov,
membru în Consiliul Ştiinţei şi Sportului din România.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în Galaţi,


a inginerului Arthur-Bogdan CODREȘ, absolvent al
Facultății de Automatică şi Informatică Industrială,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu master
în specializarea Sisteme de inteligenţă artificială în
conducerea proceselor, doctor în automatică, inginer
senior de software la Compania Wind River din Galați, șef de lucrări
la Facultatea de Automatică și Inginerie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galați.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1982,


în Galaţi, a inginerei tehnolog Loredana
DUMITRAŞCU, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa
şi Ingineria Produselor Alimentare din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu master
în specializarea Controlul şi expertizarea produselor
alimentare şi studii doctorale în domeniul Ştiinţe Inginereşti, cadru
didactic la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Produselor Alimentare,
şef lucrări la Catedra de Controlul şi expertizarea produselor
alimentare, distinsă cu Premiul municipiului Galaţi la secţiunea „Cei
mai buni studenţi ai anului” (2005) şi cu Premiul pentru cea mai bună
prezentare la conferinţa internaţională EUROALIMENT, Challenges
for Food Science and Food Industry in the Recession Era Galati.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi, a


lui Eftimie MIHALACHE, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi (1934-
1942) şi al Facultăţii de Teologie din Bucureşti,
funcţionar şi secretar al Protoieriei Galaţi, referent

214
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

administrativ în cadrul cancelariei Eparhiei „Dunării de Jos”, referent


şef, casier, şef birou, şef serviciu administrativ şi casier principal, şef
serviciu Contabilitate al Centrului Eparhial şi revizor economic, chiar
şi după pensionarea sa din 31 decembrie 1985, recunoscut drept o
memorie vie a Eparhiei „Dunării de Jos” pentru perioada 1930-1990
(n. 19 febr. 1923, Galaţi).

20 iulie

A 160 de ani de la naşterea, în anul 1862, în


com. Berești, jud. Galaţi, a profesorului universitar
Paul BUJOR, unul dintre cei mai importanți biologi
români, doctor în științe naturale la Universitatea din
Geneva, cadru didactic la Universităţile din Bucureşti
şi Iași, președinte al Senatului României (1918-
1920), scriitor, fondator şi conducător al mai multor publicaţii literare
şi ştiinţifice, membru de onoare al Academiei Române, fondator al
primei Societăţi de sport şi muzică din Iaşi (1901), cel care a pus
bazele colecţiilor de Morfologie animală din Iaşi, ale învăţământului
evoluţionist în România şi a răspândit concepţia darwinistă pentru
publicul larg în România (d. 15 mai 1952, București).

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882,


în Galaţi, a medicului Silviu N. PETROVAN,
absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, şef
al Serviciului de Desinfecţiune al Capitalei (1907-
1909), medic sublocotenent în rezervă.

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922,


în com. Mirceşti, jud. Iaşi, a preotului franciscan
Alois DONEA, poet şi traducător de limbă italiană,
hirotonit preot la Alba-Iulia, vicar la Catedrala din
Bucureşti, apoi la Hălăuceşti, Săbăoani, Galaţi (1955-

215
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

1956) şi Huşi, preot paroh la Biserica Romano-Catolică din Galaţi


(1979-1992), spiritual la Institutul Teologic din Iaşi şi la Seminarul
franciscan din Roman, iar din 1992, duhovnic la Catedrala din
Bucureşti (d. 4 aug. 1998, București).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Galaţi, a scriitorului şi publicistului Petre BARBU,
absolvent al Facultăţii de Mecanică din cadrul
Universităţii din Galaţi, care a început să lucreze
în presă din 1990, la publicațiile Flacăra, Cuvântul,
Capital, Adevărul, în prezent senior-editor la revista
Forbes România, distins cu numeroase premii pentru activitatea
literară și pentru piesele sale de teatru, printre care premiul pentru
„Cea mai bună piesă a anului” acordat de UNITER în anii 2003 și
2016 și Premiul I la Concursul de Dramaturgie Monodrama, ediția
a VII-a, cu piesa „Sufletul pereche” (2020).

21 iulie
A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Galaţi, a profesorului
universitar inginer Viorel ENE, cu activitate de producţie şi cercetare
la Întreprinderea Energo-Reparaţii din Bucureşti, la Întreprinderea
de Autocamioane din Braşov şi la Institutul de Cercetări şi Proiectări
Tehnologice pentru Sectoare Calde din Bucureşti, cadru didactic
asociat, secretar ştiinţific şi, din 1997, profesor universitar, şef al Catedrei
de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor la Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor a Universității „Transilvania” din Braşov, membru
fondator şi director adjunct (din 1990) al Societăţii Inventatorilor din
România, membru al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei
şi Tehnicii al Academiei Române (din 2000), care a obţinut numeroase
premii în domeniul tehnicii, printre care Premiul „Traian Vuia” al
Academiei Române (1995), nominalizat la titlul „Man of the Year 2001”
şi nominalizat ca membru în ABI’s Research of Advisors.

216
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în


com. Valea Stanciului, jud. Dolj, a medicului Marin
CRĂCIUN, absolvent al Facultății de Medicină
Generală din cadrul Universității din Craiova, medic
primar specialist în medicina de urgenţă, stagiar
la Spitalul Judeţean Galaţi (1979-1982); medic de
întreprindere la Combinatul Siderurgic Galaţi (1982-1990), medic la
Staţia de Salvare Galaţi (1993-1998), director al Serviciului de Ambulanţă
Galaţi (2000-2002), director al Spitalului Judeţean Galaţi (2006-2009).

22 iulie
A 170 de ani de la naşterea, în anul 1852, în Galaţi,
a lui Alfons NICOLINI, funcționar la Prefectura
Judeţului Covurlui, secretar al Comitetului Portului
(1874), director la Prefectura Judeţului Covurlui (1881-
1883; 1888-1899) şi la Prefectura Judeţului Fălciu
(1883-1886), care, pentru activitatea sa administrativă
a fost distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler, Ordinul
„Coroana României”, Ordinul „Sfânta Ana” (Rusia), Ordinul „Medgidia”
în grad de Ofiţer, Medalia „Apărătorilor Independenţei”, Medalia
„Bărbăţie şi credinţă” clasa I, Medalia jubiliară „Carol I”.

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în Tecuci,


jud. Galați, a magistratului profesor universitar Nicolae
CORODEANU, doctor în drept, judecător la Bucureşti
şi procuror la Iaşi (1910-1913), profesor de drept roman
şi decan la Facultatea de Drept a Universităţii din
Bucureşti, parlamentar de Tecuci din partea Partidului
Național Ţărănesc între anii 1928-1931 (d. 8 iul. 1952, Bucureşti).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în satul Guranda, com.


Durneşti, jud. Botoşani, a profesorului universitar Petru VIERIU,

217
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

doctor în fizică, profesor de fizică în învăţământul liceal gălăţean, la


Liceul Militar „Mihai Viteazul” (1958-1960), Liceul
„Alexandru Ioan Cuza” și la Liceul „Vasile Alecsandri”
(1960-1963), lector la Catedra de Fizică a Institutului
Pedagogic Galați (din 1964), unde a predat disciplina
Electricitate, cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, unde
a contribuit la înființarea specializărilor Istorie, Teologie și Geografie
(1990-1995), preşedinte al Clubului Sportiv Universitar Galaţi (1981-
1989) (d. 17 apr. 2019, Galaţi).

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


Galaţi, a magistratului Ioan Gh. MACRI, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați (promoția
1900) și licențiat în drept, judecător la Tribunalul
Covurlui, preşedinte al Curţii de Apel Galaţi,
delegat-supleant al României în Comisia Europeană
a Dunării (d. 4 nov. 1942).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Timișoara, a colonelului de armată Mirel BĂBEANU,
absolvent al Şcolii Militare „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, arma infanterie și al Facultății de Arme
Întrunite şi Tancuri din cadrul Academiei Militare
din Sibiu, comandant al Companiei Regiment 301
Galaţi (1979-1990), șef de Stat Major al Centrului Militar Judeţean
Galaţi (2001-2002) și comandant al Centrului Militar Judeţean Brăila,
colonel comandant al Centrului Militar Zonal Focşani (2008-2014)
(d. 27 oct. 2017, Predeal, jud. Prahova).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Galaţi, a juristei Adina-


Iulia HASNAŞ, cu studii la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi la
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, consilier juridic,
218
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

avocat în Baroul Bucureşti din anul 2006, consilier editor al suplimentului


Ziua Bancară (2002-2004), consilier şi preşedinte al
Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie
Alimentară şi Servicii Specifice din Camera Deputaţilor
a Parlamentului României (2005-2007), vicepreşedinte
al SSIF „Central European Investments” S.A. (2005-
2007), vicepreşedinte SSIF „Maxwellrand Securities
International”; a întemeiat o firmă de avocatură în anul
1998, susţinând cazuri cunoscute în domeniul penal.

24 iulie
A 170 de ani de la nașterea, în anul 1852, a
avocatului Gheorghe N. CAVALLIOTI, licențiat în
drept la Paris, consilier comunal în Galaţi, primar al
orașului Galați (apr. 1884 - febr. 1885), ales în Senatul
României din partea judeţului Covurlui în alegerile
generale din noiembrie 1895 şi reales în martie 1901,
membru al Baroului Covurlui (1900), al Partidului Naţional-Liberal
și membru fondator al Ligii Progresului Naţional, distins, în 1897, cu
Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler (d. 1914).

C 115 ani de la moartea, în anul 1907, în Galați, a


poetului Traian ANGHELOVICI, absolvent al Şcolii
de Aplicaţii din Bucureşti, stabilit la Galați din 1905,
colaborator la revistele Semănătorul, Revista idealistă,
Duminica, autor al unui singur volum de versuri,
publicat postum (n. 30 mai 1884, Brăila).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în Galaţi,


a avocatului Eugen TRANCU-IAŞI, absolvent al
Liceului „Spiru Haret” şi al Facultăţii de Drept din
Bucureşti, care a înfiinţat şi a condus revista Orizonturi,
semnând şi primul articol românesc despre Sergiu
Celibidache, cu care a fost prieten apropiat toată viaţa;
219
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

a susţinut la Radio conferinţe pe teme muzicale și a colaborat cu diverse


reviste până în 1943, când i-a fost interzis dreptul de semnătură în
presă; a profesat în avocatură până în anul 1951, când a fost eliminat
de autorităţile comuniste; ulterior a lucrat ca muncitor şi topometru în
diferite fabrici şi şantiere (d. 6 mart. 1988, Bucureşti).

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în


Galaţi, a scriitorului Eugen TEODORU, locotenent
colonel pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial,
publicist, redactor-şef la Revista Arhivelor de Stat,
secretar literar al ansamblului folcloric „Ciocârlia”,
redactor la Televiziunea Română şi la revista Pentru
Patrie, membru în consiliul de conducere al revistei literare Săptămâna,
autor de romane şi de volume de proză scurtă, colaborator la numeroase
periodice literare (d. 23 sept. 2008, Bucureşti). [Oameni... (9)]

26 iulie
A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în Cetatea
Albă, Basarabia, a inginerului Constantin MIRCEA,
doctor în agronomie, care şi-a desfăşurat activitatea
în ferme din judeţul Tulcea, unde a pus în producţie
nisipurile din Chilia şi Periprava şi a aclimatizat rase
de taurine şi ovine, şi în judeţul Galaţi, la Nicoreşti şi
Tecuci, unde a realizat invenţii şi raţionalizări în domeniul industriei
conservelor şi al agriculturii; a fost consilier local al municipiului Tecuci,
făcând parte din Comisia economică şi pentru agricultură; membru al
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în Galaţi,


a scriitoarei Oana DUGAN, poetă, prozatoare și critic
literar, cadru didactic la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi, profesor invitat la Universitatea din
Shantou, China, unde a predat limba engleză și a făcut
cercetare în domeniul lingvisticii aplicative şi cognitive,
220
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

distinsă cu numeroase premii, printre care Premiul Internaţional de


Critică Literară, acordat de Societatea Naţională a Poeţilor Francezi şi
Premiul pentru critică literară al revistei Porto Franco.

27 iulie
A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în
Iaşi, a istoricului literar și istoriografului Lucian
PREDESCU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galați și al Facultății de Litere a Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iaşi, doctor în litere, publicist, bibliotecar-
şef la Muzeul Militar Central din Bucureşti, bibliotecar
și şef de serviciu la Biblioteca Academiei Române (1956-1958), redactor
la ziarele Universul şi Cuvântul și colaborator la numeroase periodice
ale vremii, autor al impresionantului volum „Enciclopedia României”,
apărut în anul 1940, la Editura Cugetarea din București, lucrare
cenzurată în timpul regimului comunist (d. 12 ian. 1983, Bucureşti).

C 20 ani de la moartea, în anul 2002, în Galaţi,


a pictoriţei şi profesoarei de desen Doina Elena
ŞTEFĂNESCU, absolventă a Facultății de Arte Plastice
din cadrul Institutului de Artă din Iași și a Facultății
de Muzeografie-Muzeologie din cadrul Institutului de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, cadru
didactic în învăţământul gimnazial din Galaţi, cu expoziţii personale şi
participări la expoziţii colective, ale cărei lucrări se află în colecţii particulare
din țară și din străinătate, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România
(n. 14 iul. 1933, Galaţi). [Oameni... (5)]

28 iulie
A 160 de ani de la naşterea, în anul 1862, în com. Smulţi, jud.
Galaţi, a învăţătorului şi animatorului cultural Ene I. PATRICIU,
preşedinte al primului Cerc Cultural al Învăţătorilor Covurluieni,
prin stăruinţa sa fiind înfiinţate, în localitatea natală, Banca „Izvorul”,

221
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Cooperativa „Sborul” şi Căminul Cultural, colaborator


la numeroase reviste literare şi pedagogice, distins
pentru activitatea sa cu medaliile „Răsplata muncii”
clasa a II-a pentru servicii aduse învăţământului şi
educaţiei publice (1899) și „Răsplata muncii” clasa
I (1907), precum și cu Premiul din partea judeţului
Galați pentru lucrarea „Monografia comunei Smulţi”
(d. 17 apr. 1936, com. Smulţi, jud. Galaţi).

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877,


în Tecuci, jud. Galaţi, a magistratului Dimitrie
VOLANSCHI, cu studii liceale şi universitare de
drept la Iaşi, substitut la Tribunalul Tecuci (1901),
judecător supleant la Tribunalul Tutova, judecător la
Tribunalul Vaslui, judecător de instrucţie, judecător
de şedinţă şi preşedinte al Tribunalului Iaşi (1910-1913), consilier,
preşedinte şi Prim-Preşedinte la Curtea de Apel din Iaşi (1913-1931),
procuror general al României şi Prim-Preşedinte al Înaltei Curţi de
Casaţie (1931–1938), una dintre figurile emblematice ale magistraturii
românești interbelice (d. 26 iun. 1940, Bucureşti).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, a preotului


Virgil STRATICA, absolvent de seminar, preot paroh
în satul Pleșa, hirotonit în anul 1982, la Biserica cu
hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din
Pleșa, com. Berești-Meria, jud. Galați.

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, în Galați,


a profesoarei universitare doctor Anca GÂŢĂ, cadru
didactic al Departamentului de limbă, literatură și
civilizație franceză și al Centrului de cercetări „Teoria
şi practica discursului” din cadrul Facultăţii de Litere,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, lector de
limbă și cultură română la Universitatea Johannes
222
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

Gutenbeg din Mainz, Germania (2016-2019), membră a International


Learned Institute for Argumentation Studies, International Society
for the Study of Argumentation, European Society for the Study
of English, Romanian Society for English and American Studies,
Association roumaine des Départements universitaires de français,
participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale,
expert evaluator în proiecte de cercetare internaționale.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în Las


Vegas, statul Nevada, S.U.A., a lui Constantin (Tani)
TĂNĂSESCU, unul dintre cei mai reprezentativi
jucători români de tenis din preajma celui de-al Doilea
Război Mondial, care a devenit judecător profesionist
la 20 de ani, campion naţional (1932, 1934, 1935, 1936,
1937), distins cu Premiul Naţional pentru Sport în anul 1942, stabilit în
S.U.A. din 1947 (n. 31 mart. 1912, com. Independenţa, jud. Galaţi).

29 iulie
A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, a
farmacistului Toma ABUREL, cu studii la Școala de
Farmacie de la Panciu, licențiat în farmacie la București
(1887), locotenent farmacist în Corpul 3 de Armată (în
rezervă din anul 1895), diriginte și proprietar al Farmaciei
„Vulturul de Aur” din Galați, pe care a redenumit-o
Farmacia „Aburel”, una dintre primele două farmacii din oraşul Galaţi,
proprietar al publicațiilor Agitacolul (1913) și Armonia socială (1930), autor
al unor lucrări de specialitate şi cu tematică socială (d. 1934, Galaţi).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Galați, a


actriţei Carmen ALBU, absolventă a Facultăţii de Teatru
a Universităţii „Hyperion” şi licenţiată a Universităţii
Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.
Caragiale” din Bucureşti, cu activitate profesională
atât în film, cât şi în televiziune şi radio, dar mai ales în
223
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

teatru, interpretând roluri importante în piese de teatru pe scena Teatrului


Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi, unde a debutat în 1998.

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Galați, a


profesoarei universitare Olga MITOȘERIU, absolventă a
Facultății de Chimie din cadrul Universității „Al.I. Cuza”
din Iași, doctor chimist, cadru didactic al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, prodecan al Facultății de
Metalurgie și Știința Materialelor și, timp de 10 ani, șefă
a Catedrei de Metalurgie extractivă și tehnologia materialelor, distinsă cu
Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” clasa a II-a (n. 1938).

30 iulie
A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în Galaţi,
a preotului Cosmin ILIE, absolvent al Facultăţii
de Teologie ,,Justinian Patriarhul” şi al Facultăţii de
Administraţie şi Afaceri din Bucureşti, pedagog şcolar
la Seminarul Teologic ,,Sf. Apostol Andrei” din Galaţi
(2010-2014), referent la Departamentul de Proiecte
Europene din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos,
director al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea
de Jos de la inaugurare (2014), când i-a fost decernat Ordinul „Sf. Martiri
Brâncoveni” din partea patriarhului Bisericii Ortodoxe Române.

C 15 de ani de la moartea, în anul 2007, în


Galaţi, a inginerului Costică ALEXANDRU, cu studii
gimnaziale și liceale la Cahul, licențiat în inginerie
mecanică la București, cu doctorat susținut la Facultatea
de Mecanică a Universității Politehnice din București,
cadru didactic universitar și prorector la Institutul
Politehnic din Galați din 1955, profesor universitar la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați (1973-1993), autor de lucrări și proiecte de
cercetare pentru diferite șantiere navale din țară, formator de specialiști în
domeniul construcțiilor de nave (n. 20 dec. 1923, Galați). [Oameni... (5)]
224
Iulie 2022 Calendar cultural gălăţean

31 iulie
A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în com.
Cudalbi, jud. Galați, a învățătorului Enache DRUGAN,
absolvent al Școlii Normale din Galați (1918), învăţător
la Cudalbi (1918-1925), institutor la Şcoala de Aplicaţie
de pe lângă Şcoala Normală de Băieţi din Galaţi,
învățător la Şcoala Primară Nr. 10 și revizor şcolar al
judeţului Covurlui (1934) (d. 13 nov. 1935, com. Foltești, jud. Galați).

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în com. Găneşti, jud.


Galaţi, a medicului chirurg Ion CORCIOVEI, absolvent al Facultăţii
de Medicină din Bucureşti, doctor în medicină cu teza „Seroterapia
antistreptococică ca tratament curativ al infecţiei puerperale” (1924),
medic primar chirurg al Spitalului din Rădăuţi (1929-1945), medic de
circă C.F.R., autor al unor importante lucrări în domeniul chirurgiei.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


oraşul Panciu, jud. Vrancea, a artistei plastice Rodica
GHERGHINOIU, absolventă a Facultăţii de Arte,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, artist plastic
la Teatrul Național de Operă „Nae Leonard” din Galați,
cu expoziții personale și participări la expoziţii de grup,
distinsă cu premiul „Nicolae Spirescu” al revistei Dunărea de Jos din
Galaţi, cu gruparea Athanor (2013) și cu Diplomă de Excelenţă în cadrul
Festivalului Internaţional A.R.T.E., ediţia a VI-a (2016).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galați,


a profesorului Victoriu Emiliu GASPAROTTI,
absolvent al Institutului de Cultură Fizică Bucureşti,
specialitatea box, instructor sportiv la „Progresul
Galaţi” (1953-1955), profesor de educație fizică în
Galaţi la Şcoala Nr. 19, Şcoala Nr. 14 şi la Liceul
„Vasile Alecsandri” (n. 19 febr. 1931, Brăila).
225
Calendar cultural gălăţean Iulie 2022

Citatele lunii iulie

Valentina Dan,
profesoară universitară
Numai prin aprofundarea cunoașterii
microorganismelor, omul va ști să le
stăpânească.

Victor Emanuel Sahini, profesor


universitar
Va trebui să muncim imens pentru a ne
sincroniza cu bibliotecile importante ale lumii.

Doina Elena Ștefănescu,


artistă plastică, profesoară
Portretele Doinei Ştefănescu sunt
copilăria însăşi, prin ochii talentaţi ai unui
dascăl, unul dintre cei mulţi care îşi binemerită
acest nume. (Katia Nanu)

Costică Alexandru, profesor


universitar
Cel mai frumos lucru pe care l-am
învăţat a fost bucuria de a fi om.

226
August

Fireşte, lupta trebue s’o ducă acum


aproape numai profesorul. [...] Toţi profesorii
în gardă! Ei sunt pescari de oameni; crescători şi
cârmuitori de suflete.

Ion Tohăneanu
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
15 august - Ziua Marinei Române
19 august – Ziua Mondială a Fotografiei
21 august – Ziua Medicinei Militare
27 august – Ziua Internaţională a Boxului
31 august – Ziua Limbii Române
~ August ~

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1852, în Liov,


Ucraina, a industriașului Oasis AUSSCHNITT,
de origine evreiască, stabilit la Galați în 1870,
administratorul Fabricii de cuie, nituri și sârmă
„O. Ausschnit & Co” din Galați, furnizor al Curții
Regale, constructor al halei Laminorului de tablă, cea
mai veche întreprindere gălăţeană, predecesoarea Societăţii INTFOR
Galaţi de astăzi, pentru meritele sale, Regele Carol I al României
conferindu-i Ordinul „Coroana Românei” şi medalia „Meritul
comercial şi industrial” clasa I (d. 24 iun. 1926, Viena, Austria).

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în com. Poiana


Sărată, jud. Bacău, a avocatului Ghiţă Gh. DIMITRIU, absolvent al
Facultății de Drept din București, deputat în trei legislaturi, prefect al
districtului Tecuci (1919-1921), șef al organizaţiei Tecuci a Partidului
Poporului, preşedinte al Societăţii Invalizilor de Război, distins cu
ordinele „Coroana României” şi „Steaua României”, în grad de Ofiţer
şi cu „Meritul Sanitar” clasa I.

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, a preotului Ioan V. PASCU,


absolvent al Facultății de Teologie din Cernăuţi, preot la Biserica
Domnească din Focşani, la Parohia „Precista” din Bacău şi la Parohia
„Precista Mică” din Roman, consilier cultural al Episcopiei Romanului,
colaborator, în perioada interbelică, la publicaţii din Roman, poet şi
compozitor (n. 14 aug. 1897, com. Braniștea, jud. Galați).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a


inginerului navalist Ovid POPOVICI, absolvent al
Institutului Politehnic din Galați, doctor în inginerie
al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, profesor
universitar la Facultatea de Nave a Universității
Calendar cultural gălăţean August 2022

„Dunărea de Jos”, primul decan al acestei facultăți, membru în consiliul


tehnic al ICEPRONAV Galați; membru în consiliul de administrație
NAVROM Galați, colaborator la publicații de specialitate precum:
Revista transporturilor, Construcția de mașini, Analele Universității
din Galați (n. 24 mai 1940, Siret, jud. Suceava).

1 august

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în


com. Iveşti, jud. Galaţi, a profesorului universitar
doctor inginer Tănase M. SUSANU, şef al Catedrei
de radioelectronică navală, cercetător ştiinţific în
cadrul Marinei Militare, autor de lucrări şi studii de
specialitate.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967,


a handbalistului Costel COMAN, absolvent al
Facultăţii de Educație Fizică și Sport din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, antrenor
de handbal la echipa de juniori a Clubului Şcolar
Sportiv Galaţi din anul 2001.

2 august

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în Galați,


a profesoarei de matematică Otilia STĂHIESCU,
absolventă a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii
din Bucureşti, cadru didactic în Galați, la Școala
Comercială de Fete, la Liceul „Mihail Kogălniceanu”,
la Liceul „Vasile Alecsandri” (1940-1944) şi
la Institutul Pedagogic de 3 ani, Facultatea de
Matematică (1959-1973), prodecan (1963-1965) și decan (1965-1969)
al Facultății de Matematică din Galați (d. 30 iul. 1991, Galaţi).

230
August 2022 Calendar cultural gălăţean

3 august

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1857, în


Giurgiu, a farmacistului Constantin ŢINC, consilier
comunal, primar al Galaţiului în 1898 şi în perioadele
1904-1905 şi 1914-1917, senator de Covurlui în
perioada 1907-1911, membru în Consiliul de Igienă
al oraşului Galaţi, membru al Societăţii Farmaciştilor
din România, ofiţer al Ordinului „Coroana României”, care a obţinut
cu preparatele sale Medalia de aur la Expoziţia de Ştiinţe din 1903
şi la Expoziţia Universală de la Paris, precum şi Premiul Academiei
Naţionale de Agricultură, Manufactură şi Comerţ în 1890; clădirea
din Galați în care se afla farmacia Ținc, găzduieşte în prezent Casa
Colecţiilor, secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi.

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în satul Crăiești, com.


Vârlezi, jud. Galați, a preotului Alexandru CIUHUREANU, absolvent
al Facultăţii de Teologie din Chişinău (1933), doctor în teologie, care a
slujit la Biserica „Sf. Voievozi” din comuna Măstăcani, județul Galați,
timp de patru decenii şi jumătate, publicist, autor de lucrări pe teme
teologice (d. 1983).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Smulţi, jud. Galaţi, a sculptorului Grigore
PATRICHI SMULŢI, profesor în învăţământul liceal,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România,
cu numeroase expoziţii personale, participări la
tabere de creaţie, la expoziţii colective în ţară şi peste
hotare, Cetăţean de Onoare al municipiului Călăraşi şi al municipiului
Tecuci din județul Galați (d. 14 dec. 2012, Bucureşti).

231
Calendar cultural gălăţean August 2022

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Galaţi, a inginerului Dănuţ IORDĂCHESCU,
profesor universitar la Facultatea de Mecanică din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de cărţi şi de studii de specialitate, colaborator
al Ministerului Cercetării din Croația, membru al
Asociaţiei de Sudură din România, al Institutului Internaţional de
Sudură, al Asociaţiei de Tehnologii Nonconvenţionale şi al Asociaţiei
Române de Robotică (d. 3 ian. 2012, Madrid, Spania).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în


Galaţi, a lectorului universitar Doru RESMERIŢĂ,
inginer în ştiinţa şi ingineria alimentelor, cadru
didactic titular al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, inspector şcolar general al judeţului
Galaţi, autor al mai multor cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate, cel
care a realizat implementarea în Galaţi a sistemului de supraveghere
video la examenul de bacalaureat, idee extinsă apoi la nivel naţional
(d. 6 mai 2016, Galaţi).

4 august

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în


Galaţi, a profesoarei Carmen-Mariana MARCU,
absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați şi
a Facultăţii de Litere și Științe din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galați, profesoară de limbă
franceză în oraşul natal, la Școala Gimnazială Nr.
17 (1997-1998), la Școala Gimnazială Nr. 13 (1998-1999), la Grupul
Școlar „Anghel Saligny” (1999-2008) şi la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” (din 2008).

232
August 2022 Calendar cultural gălăţean

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în Baia


Mare, a sportivului și antrenorului de volei Sergiu
STANCU, unul dintre cei mai importanți jucători
români de volei din perioada anilor 2000, campion
naţional în 2005 şi 2006, antrenor de volei la echipa
Tricolorul Ploieşti în perioada 2017-2018, cu care a
câştigat Cupa României, al echipei de volei a Clubului
Sportiv Municipal „Arcada” Galați din 2018, cu care a câştigat titlul de
campioană a României, selecţioner al naţionalei masculine de volei a
României din iunie 2021.

6 august

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847, în


Bucureşti, a magistratului Ioan I. MOVILĂ, cu
doctorat în drept la Napoli,  judecător la Tribunalul
Vlaşca şi preşedinte al Tribunalului Galaţi, deputat de
Brăila (1888) şi prefect al judeţului Brăila (1891), cel
care a creat staţiunea balneară Techirghiol, cea mai
veche staţiune de pe litoralul românesc (d. 13 ian. 1904, Bucureşti).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


București, a compozitorului şi pictorului Alfonso
CASTALDI, profesor de muzică în Galaţi (1896-
1901), apoi la Iași, dirijor al Orchestrei Ministerului
Instrucţiunii Publice şi al Filarmonicii din Bucureşti,
inspector general al muzicii în Ministerul Artelor,
membru fondator al Societăţii Compozitorilor Români (n. 23 apr.
1874, Maddalone, Italia).

233
Calendar cultural gălăţean August 2022

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


Galaţi, a medicului Rodica MARINESCU, doctor în
medicină, cu specializare în radiodiagnostic, lector
universitar al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autoare de lucrări şi studii în domeniul radiologiei
şi imagisticii medicale, membră a Societăţii Române de Imagistică
Medicală şi a Societăţii Europene de Radiologie.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în


Galaţi, a jurnalistei Roxana ARTENE PENCIU,
care activează în mass-media gălățeană din 1998,
jurnalist specializat pe domeniul social, cu activitate
jurnalistică la postul de radio Radio Alfa și cotidianul
Monitorul de Galați; din 2001 este redactor la
cotidianul Viața liberă, coordonând, din anul 2002, departamentul
Social-Eveniment al periodicului local gălățean.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi, a


scriitorului şi publicistului Tudorel OANCEA, doctor
în ştiinţe politice, corespondent al ziarului Scânteia
Tineretului pentru regiunea Galaţi şi al ziarului
Scânteia pentru judeţele Tulcea şi Galaţi, redactor-şef
al cotidianului Viaţa nouă (1979-1989), membru al
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi (n. 8 febr. 1935, Brăila).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi, a medicului Radu


CAVALLIOTI, cu studii la Iași, specialist în obstretică-ginecologie la
Vatra Dornei, la Suceava şi la Galaţi, medic primar la Spitalul Judeţean
Galaţi și şef al Secţiei Obstretică Ginecologie între anii 1972-1990, cel
care a înființat această secție și care a pus bazele unei şcoli postliceale
sanitare la Galaţi, unde a format moaşe de profesie (n. 1925, Galați).

234
August 2022 Calendar cultural gălăţean

7 august

A 170 de ani de la naşterea, în anul 1852, în Piatra Neamţ,


jud. Neamţ, a inginerului George Atanase CARANFIL, industriaș
stabilit la Galați din anul 1885, unde a locuit timp de 25 de ani, care
a contribuit la dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre România şi
Franţa, la fondarea Societăţii de Navigaţie pe Dunăre şi Prut şi la
instalarea primei fabrici de acid sulfuric din ţară, fiind distins cu
Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler.

A 135 de ani de la nașterea, în anul 1887, în


Galați, a scriitoarei Anna Elisabet WEIRAUCH,
actriță de origine germană, care a urmat cursuri de
actorie la o şcoală privată din Berlin, care a plecat în
Turingia și apoi la Berlin pentru o carieră teatrală,
fiind actriță a Teatrului German de Stat din Berlin
între anii 1904-1914 (d. 21 dec. 1970, Berlin).

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Craiova,


a profesorului Ion ZAMFIRESCU, doctor în istorie
şi filosofie, profesor de limba română la Şcoala
Comercială Superioară din Galaţi (1930-1932),
reputat istoric al teatrului, eseist şi memorialist,
colaborator la publicaţii importante din România,
laureat al Premiului „I.L. Caragiale” al Academiei Române, membru
de onoare al Academiei Române (d. 31 dec. 2001, Bucureşti).

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927, în


Ploiești, jud. Prahova, a profesorului universitar
Paraschiv VAGU, doctor în economie, cadru didactic
la Academia de Studii Economice din București
și la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,

235
Calendar cultural gălăţean August 2022

decan și fondator al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii „Valahia” din


Târgovişte, apreciat cu diplome de excelenţă din partea Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, Universităţii „Valahia” din Târgovişte,
Universităţii din Chemnitz (Germania), Asociaţiei Facultăţilor de
Economie din România; Doctor Honoris Causa al Universităţilor
„Valahia” din Târgovişte și „Dunărea de Jos” din Galaţi (d. 22 mai 2015).

8 august

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857, în satul


Slobozia Corni, jud. Covurlui, a preotului Alexandru
TIHAN, absolvent al Seminarului din Ismail (1878),
preot la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Galaţi,
subprotoiereu al județului Covurlui, membru al
Consistoriului eparhial, secretar al Societăţii Clerului
„Solidaritatea” din Galați (d. 26 oct. 1929).

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1872, în com. Oprișeni, jud.


Suceava, a maestrei de croitorie Ana ATANASIU, absolventă a Academiei
de Arte Frumoase din Paris, maestră de croitorie la Școala Profesională de
fete „Negroponte” din Galați și directoare a acestei instituții în perioada
1901–1904, membră a Asociației Feministe din Galați.

9 august
A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în com. Braniştea, jud.
Galaţi, a profesorului Iordan I. TACU, cadru didactic la Şcoala de
Aplicaţie din Galaţi, care a întemeiat revista Şcoala de la Munte din
Predeal şi a fost secretar al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România (d. 14 oct. 1966, Bucureşti).

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în com. Izvoarele, jud.


Olt, a conferenţiarului universitar Gheorghe MANOLESCU, secretar
general al Federației Române de Schi din București (1941), profesor
236
August 2022 Calendar cultural gălăţean

de educaţie fizică în învăţământul gimnazial și liceal


din București, Arad și din Galați, profesor la Liceul
„Vasile Alecsandri” (1955-1964), antrenor al echipei
de volei „Știința” Galați (1959), decan al Facultăţii
de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 1969-1972,
antrenor de handbal şi de volei, autor de lucrări şi
studii de specialitate (d. 16 iul. 2000, Galaţi).

10 august

C 95 de ani de la moartea, în anul 1927, în


Focşani, jud. Vrancea, a medicului Alexandru
CARNABEL, medic primar şi chirurg-şef al Spitalului
„Sf. Spiridon” din Galaţi, membru al comitetului de
iniţiativă prin grija căruia a luat fiinţă Universitatea
Populară din Galaţi, preşedinte al Comitetului
Societăţii Naţionale „Crucea Roşie” - Filiala Galaţi, membru fondator
al Cercului Cultural din Galaţi, membru şi preşedinte al Societăţii
Medicale din Galaţi, cel care a creat școala de chirurgie de la Galați (n.
7 iun. 1868, sat Gemeni, jud. Mehedinţi). [Oameni... (5)]

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


stavroforei Macrina HUMĂ, absolventă de seminar,
stareță a Mănăstirii Buciumeni din Galaţi (din 1
mart. 1993), biserică monument istoric cu hramul
Sfânta Treime, sub conducerea acesteia realizându-se
reamenajarea întregului complex mănăstiresc.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi, a


conferenţiarului universitar Ion MIRICĂ, doctor în
matematică, cadru didactic al Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, director al Departamentului de
Matematică-Informatică, membru al Societăţii de

237
Calendar cultural gălăţean August 2022

Ştiinţe Matematice din România şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă,


preşedinte al filialei gălăţene a Societăţii de Ştiinţe Matematice (n. 25
mai 1950, com. Nicoleşti, jud. Buzău).

11 august

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972,


în Onești, jud. Bacău, a profesoarei de limba și
literatura română Angelica PÎRLEA, absolventă a
Liceului Pedagogic „Costache Negri” din Galați și a
Facultății de Litere și Științe, specializarea limbă și
literatură română-engleză, din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, cadru didactic la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” din Galați, din anul 1995, cu activitate didactică
deosebită prin participarea elevilor săi la olimpiadele naționale de
profil (d. 11 oct. 2006, Galați).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Brăila,


a antrenorului de hochei Octavian CORDUBAN,
hocheist care a activat, începând cu anul 1956, la
Clubul „Metalul” Rădăuţi, în acelaşi timp fotbalist
portar în Divizia B; jucător de hochei la Dinamo şi la
Steaua Bucureşti, iar apoi la Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” din
Galaţi, între anii 1970-1979, antrenor al acestui club timp de 30 de ani,
distins pentru activitatea sportivă cu titlul de Maestru al sportului şi
cu titlul de Antrenor Emerit (n. 20 apr. 1941, Cernăuţi).

13 august

C 130 de ani de la moartea, în anul 1892,


în București, a violonistului, compozitorului
şi dirijorului Toma MICHERU, cu studii la
Conservatorul din Viena și la Conservatorul din
Leipzig, membru al Orchestrei Societăţii Filarmonica

238
August 2022 Calendar cultural gălăţean

Română din Bucureşti, cu o bogată carieră concertistică în ţară şi în


Europa, conducând o bună perioadă de timp Orchestra ducală din
Weimar, Germania, distins cu Medalia de Merit din partea Sultanului
(1888) și cu Medalia „Bene Merenti” (1892); a fost unul dintre cei mai
apropiați prieteni ai poetului Mihai Eminescu (n. 8 ian. 1858, Galați).

14 august

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1897, în com. Braniștea, jud.


Galați, a preotului Ioan V. PASCU, absolvent al Facultății de Teologie
din Cernăuţi, preot la Adjud, la Biserica Domnească din Focşani
(1930 – 1948), la Parohia „Precista” din Bacău şi la Parohia „Precista
Mică” din Roman, consilier cultural al Episcopiei Romanului (din
1942), colaborator, în perioada interbelică, la numeroase publicaţii
din Roman, poet şi compozitor (d. aug. 2002).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în com.


Podeni, jud. Cluj, a conferenţiarului universitar Ioan
OŢEL, cadru didactic al Institutului Politehnic din
Galaţi din 1955, doctor în medicină veterinară şi în
ştiinţe, şef al Secţiei de industria cărnii şi peştelui
din Institutul de Cercetări Alimentare (1955-1959),
inginer proiectant şef la Institutul de Proiectări Alimentare (1960-
1970), membru al Academiei de Medicină Veterinară din Franţa, care
a participat cu lucrări la numeroase congrese interne și internaționale,
sesiuni științifice, simpozioane, consfătuiri, conferințe naționale în
domeniul tehnologiei cărnii şi produselor animale.

C 95 de ani de la moartea, în anul 1927, a


magistratului Grigore TATOVICI, licențiat în drept
la Paris, avocat stagiar la Tribunalul Putna (1911),
prefect de Galați (n. 12 ian. 1885, Focșani, jud.
Vrancea).

239
Calendar cultural gălăţean August 2022

15 august

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


satul Sudiţi, jud. Ialomiţa, a sociologului Apostol
D. CULEA, învăţător la Şcoala de Aplicaţii a Şcolii
Normale din Galaţi, colaborator al lui Dimitrie Gusti
la elaborarea Legii Şcoalelor Superioare Ţărăneşti,
animator cultural, scriitor, traducător, publicist; în
colaborare cu Mihail Sadoveanu şi Tudor Pamfile, a condus revista
Şcoala Basarabiei (d. 7 mart. 1949, Bucureşti).

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în com. Jorăşti, jud.


Galaţi, a medicului Gheorghe P. MUNTEANU, doctor în medicină al
Facultăţii de Medicină din Iaşi, medic primar la Spitalul din Brăila.

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în satul


Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi, a preotului
Gheorghe OLARU, absolvent al Seminarului Teologic
„Sf. Apostol Andrei” Galați, a Universităţii Mihăilene
din Iași şi a Facultăţii de Teologie din Chișinău, preot
în Parohia Ţigăneştii Vechi din judeţul Tulcea şi în
com. Lieşti, jud. Galaţi, arestat şi acuzat de aderare la gruparea legionară
şi de uneltire împotriva orânduirii comuniste, suferind rigorile temniţei
până la 24 februarie 1961, preot în comuna Valea Teilor din judeţul
Tulcea şi apoi din nou la Parohia Lieşti (d. 18 iun. 2006).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Târgu Ocna, jud. Bacău, a scriitorului Ovidiu
BUFNILĂ, absolvent al Facultăţii de Mecanică din
cadrul Universităţii din Galaţi, prozator de science
fiction, subinginer la Întreprinderea Metalurgică din
Bacău şi apoi consultant de piaţă şi de imagine în
mass-media, membru fondator al Cenaclului „Clepsidra” din Bacău,

240
August 2022 Calendar cultural gălăţean

colaborator la numeroase publicaţii de literatură science fiction


româneşti, prezent în numeroase publicaţii online din mai multe ţări
din Europa precum şi din S.U.A., Rusia, Australia, Brazilia, Canada,
China, apreciat cu numeroase premii literare.

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în Galaţi, a inginerului


Ioan SIMIONESCU, lector universitar de matematică la Facultatea
de Matematică a Institutului Pedagogic din Galaţi, autor de lucrări
de specialitate (n. 7 dec. 1929, sat Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, jud.
Galaţi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în


București, a artistei plastice Silvia CAMBIR,
reprezentantă a picturii expresioniste româneşti,
pictoriţă şi graficiană, portretistă şi ilustratoare de
carte, autoare a unui dicţionar de artă românească,
cu lucrări în colecţii de artă plastică din ţară şi
străinătate, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, care i-a
acordat Marele Premiu, distinsă cu Ordinul Cultural în grad de Ofiţer
(n. 24 ian. 1924, satul Hanu Conachi, com. Fundeni, jud. Galaţi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în


Bucureşti, a profesorului şi criticului literar Dan
Alexandru CONDEESCU, istoric şi eseist, profesor
de limba şi literatura română, inclusiv la Galaţi,
director al Muzeului Literaturii Române, redactor-şef
al revistei acestei instituţii, Manuscriptum; a publicat
numeroase articole, studii, prefețe în revistele literare ale vremii; a fost
redactor al revistei România pitorească până în anul 1989, colaborator
între anii 1978-1983 şi editor al operei poetului Nichita Stănescu (n.
15 febr. 1950, București).

241
Calendar cultural gălăţean August 2022

16 august

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în Mărăşeşti, jud. Vrancea,


a poetului şi prozatorului Constantin S. SPIRESCU, care a frecventat
cercul literar gălăţean de dinainte de Primul Război Mondial,
colaborator la revista Moda nouă ilustrată.

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1987, în


Onești, jud. Bacău, a antrenoarei de haltere Mariana
BĂLAN TOMA, absolventă a  Facultății de Educație
Fizică și Sport din cadrul Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, profesoară de educație fizică și sport
la Școala Gimnazială Stoicani din Galați, profesoară
antrenoare titulară a Catedrei de haltere din cadrul Clubului Sportiv
Școlar Galați (din 2011), antrenoare la Clubul Sportiv Școlar Galați
(2011-2016); arbitru internațional categoria a II-a (din 2010).

17 august

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1872, în com.


Nicorești, jud. Galați, a preotului Ioan ȚINCOCA,
absolvent al Seminarului „Veniamin Costache” din
Iaşi și a Academiei Teologice din Kiev, diacon, apoi
preot la Biserica „Precista Mare” şi revizor eparhial la
Roman, preot la Cernavodă și la Biserica „Talpalari”
din Iaşi, protopop de Iaşi, profesor de religie la unele licee din Iaşi
și inspector general pentru învăţământul religios, autor de manuale
de religie, traducător, deputat de Iaşi, în 1919, din partea Partidului
Naţionalist-Democrat (d. 25 dec. 1962, București).

242
August 2022 Calendar cultural gălăţean

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


com. Satulung (Săcele), jud. Braşov, a profesorului
Ion TOHĂNEANU, cu studii doctorale în drept
la Berlin, cadru didactic de limba latină, greacă
și germană la mai multe licee din Galaţi, profesor
și director al Liceului „Vasile Alecsandri” (1919-
1927, 1928, 1931-1940), primar al Galaţiului în anul 1920, senator în
Parlamentul României și deputat din partea județului Covurlui (d. 17
iun. 1972, sat Cheia, com. Măneciu, jud. Prahova). [Oameni... (9)]

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în satul Buceşti, com.


Iveşti, jud. Galaţi, a teologului Constantin C. PAVEL, absolvent al
Seminarului de Teologie „Sf. Andrei” din Galaţi, doctor în teologie,
cadru didactic în provincie şi în Bucureşti, profesor la Facultatea de
Teologie şi la Institutul Teologic din Bucureşti, inspector în cadrul
Ministerului Cultelor între anii 1944-1949, autor al unor importante
lucrări de specialitate (d. apr. 2000, Bucureşti).

A 75 ani de la naşterea, în anul 1947, în Galați, a comandorului


inginer Laurențiu GEANOGLU, absolvent al Facultății de
Electromecanică din cadrul Şcolii Superioare de Marină și al Facultății
de Mecanică, secţia Nave din cadrul Universităţii din Galaţi, locțiitor
tehnic al comandantului Flotei Maritime (1996-1998) și șef al Secției
Logistică în Statul Major al Comandamentului Flotei Maritime (1998-
2001), distins cu  Medalia „Meritul Militar” clasele a II-a (1973) și I
(1979) și Ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a (1984), a II-a (1988)
și I (1993) pentru activitatea sa din domeniul ingineriei navale în
Marina Militară Română.

243
Calendar cultural gălăţean August 2022

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în


Bucureşti, a dramaturgului Mihail DAVIDOGLU,
cu numele real Moise Davidson, absolvent al studiilor
primare şi liceale în Galaţi, licenţiat al Facultății de
Litere și Filosofie a Universității din București (1932),
învăţător şi profesor de limbi clasice în Bucureşti, autor de piese de
teatru, drame, comedii, schiţe dramatice şi scenarii radiofonice (n. 11
nov. 1910, Hârlău, jud. Iaşi).

18 august

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în


Galaţi, a artistului plastic Ghelman LAZĂR, pictor
cu expoziţii personale şi participări la expoziţiile
de grup din ţară şi din străinătate, care a expus în
cadrul Salonului Oficial şi a realizat portretele
unor importante personalităţi ale culturii şi ştiinţei
româneşti (d. 7 febr. 1976, Bucureşti).

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în com. Tudor


Vladimirescu, jud. Galați, a ofițerului de armată Costel SUSANU,
comandant de pluton al Regimentului 36 Infanterie „Vasile Lupu”
din com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța (1988-1990), redactor
(1995-2000) și secretar de redacție (2001-2002) al revistei Marina
Română, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și
al Asociației Psihologilor din România, apreciat cu  semnul onorific
„În Serviciul Armatei” pentru ofițeri, colaborator la publicațiile de
specialitate Cantemiristul, Catarge la orizont, Spirit Militar Modern,
Observatorul Militar, Panoramic militar, Scutul patriei.

244
August 2022 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, a


profesorului Nicolae BĂTRÎNU, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați şi al Facultăţii
de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galați, cadru didactic de limbă
engleză la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din
Galați din 1999, organizator al concursului școlar „English for Exams”,
care a obţinut rezultate deosebite cu elevii la olimpiadele şcolare
naţionale de limbă engleză.

19 august

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în com.


Zvoriştea, jud. Suceava, a profesorului universitar
Stelian Traian DUMISTRĂCEL, doctor în filologie,
cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română
„Al. Philippide” din Iaşi, profesor de dialectologie
română la Facultatea de Filologie din Iaşi şi de
lingvistică istorică la Facultatea de Istorie din Iaşi, director ştiinţific
onorific la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi,
profesor titular la Catedra de limba română - limbi străine a Facultăţii
de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi și la Departamentul de Ştiinţele comunicării şi Jurnalistică
de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru al Uniunii
Scriitorilor Români, distins pentru activitatea sa științifică cu titlurile
de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
şi al Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova.

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în Tecuci, jud. Galați,


a ofițerului de marină Neculai ȚUȚUIANU, absolvent al primei
promoții a Facultății de Navigaţie din cadrul Şcolii Militare Superioare
de Marină, ofiţer de marină îmbarcat la Flotila de Dunăre (din 1960),
cu activitate în cadrul Căpităniei Portului Tulcea din 1968, căpitan

245
Calendar cultural gălăţean August 2022

şef al Portului Dunării Maritime de la Brăila (1970-1996), director


executiv al Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali
din România din 1996.

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, în


Galați, a profesorului Gheorghe N. MUNTEANU-
BÂRLAD, întemeietor al şcolilor de adulţi din
Galaţi, care a predat istoria şi limba română în Galaţi,
la Şcoala Normală „C. Negri”, Seminarul Teologic
„Sf. Andrei”, Şcoala Comercială Superioară şi la
Liceul „Vasile Alecsandri”, cu preocupări legate de istoria Galaţiului,
publicând numeroase studii şi lucrări pe această temă, membru în
Comitetul de ridicare a statuii lui Costache Negri, vicepreşedinte al
Ligii Culturale, secţia Galaţi (n. 21 febr. 1870, Bârlad, jud. Vaslui).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Constanța,


a scriitorului și traducătorului Mircea ȚUGLEA, cu
studii liceale și universitare la Constanța, bursier
Herder la Universitatea din Viena, doctor în litere
al Universității din București, redactor-șef al revistei
Tomis, fondator (împreună cu Sorin Dincă) al
Cenaclului de Marți, membru al Asociației Arte & Litere ASALT din
Constanța, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național
„Mircea cel Bătrân” din Constanța, colaborator la numeroase publicații
literare românești (n. 14 apr. 1974, Tecuci, jud. Galați).

20 august

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1877,


în Focşani, jud. Vrancea, a procurorului Teodor
MISSIR, doctor în drept la Paris, care a activat în
cadrul Tribunalului Covurlui şi a îndeplinit funcţia
de primar (preşedinte de comisie interimară) al
Galaţiului, în perioada 27 martie – 1 septembrie

246
August 2022 Calendar cultural gălăţean

1918, perioadă în care a înfiinţat un azil pentru invalizii şi orfanii de


război şi a construit două infirmerii.

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887,


în Iaşi, a scriitoarei Maria VARTIC, profesoară
a Liceului de băieţi „D.A. Sturdza” şi a Liceului de
fete „Elena şi Tache Anastasiu” din Tecuci, unde a
înființat un laborator de psihologie, apreciat de C.
Rădulescu-Motru ca fiind „cel mai bine întocmit
din țară”, preşedintă a Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din
localitate, colaboratoare la reviste literare şi şcolare, traducătoare,
autoare a unui volum de proză semnat cu pseudonimul Arra Gritti.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Brăila, a conferențiarului universitar inginer Vasile
MAZILESCU, doctor în ştiinţe economice şi în
sisteme automate, cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe
Economice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, prodecan al acesteia în perioada 2004-
2008, director al Departamentului de Formare Continuă şi Transfer
Tehnologic, autor de lucrări şi studii în domeniile de specialitate.
21 august
A 120 ani de la naşterea, în anul 1902,
în Galaţi, a regizorului şi scenaristului Paul
CĂLINESCU, profesor de regie şi montaj pentru
prima promoţie de regizori de la Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din
Bucureşti, realizator a numeroase filme, cel care a
adus cinematografiei româneşti prima recunoaştere internaţională,
reprezentant al României la prima ediţie a Festivalului de la Cannes
din 1946, realizator al primului film românesc în culori, membru
fondator al Asociaţiei Cineaştilor din România (d. 24 mart. 2000,
Bucureşti). [Oameni... (3)]
247
Calendar cultural gălăţean August 2022

C 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în com. Buceşti, jud. Galaţi,


a călugăriţei Maria LAZĂR, care a slujit la Mănăstirea „Adormirea Maicii
Domnului” Vladimireşti din com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, arestată
şi condamnată în perioada regimului comunist la doi ani şi jumătate de
detenţie în Penitenciarul Galaţi şi Văcăreşti, inclusă în lucrarea „Victimele
terorii comuniste” alcătuită de Cicerone Ioniţoiu (d. 18 sept. 2009).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Galaţi, a profesorului


universitar doctor inginer Gheorghe I. NISTOR, cadru didactic al
Facultăţii de Hidrotehnică din cadrul Universității „Gh. Asachi” din
Iaşi, autor de lucrări de specialitate în domeniul topografie-cadastru,
membru în Comisia Naţională de Urmărire a Comportării in Situ a
Construcţiilor şi al Asociaţiei Inginerilor Constructori din România.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997,


în Galaţi, a profesorului universitar Dumitru
ARĂDĂU, absolvent al Facultății de Mecanică din
cadrul Institutului Politehnic din Galați, doctor
în inginerie, şef al Catedrei de termotehnică şi
maşini navale a Facultăţii de Mecanică din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de lucrări şi studii de
specialitate, membru în Consiliul de conducere al Societăţii Române a
Termotehnicienilor (n. 8 nov. 1940, com. Meziad, jud. Bihor).

22 august
A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932,
în Lugoj, jud. Timiş, a artistei lirice Cornelia
SERACIN, soprană, absolventă a Conservatorului
„Ciprian Porumbescu” din București, prima solistă
cu studii superioare a Teatrului Muzical din Galaţi
(1956), cariera sa fiind marcată de numeroase roluri
de operă şi operetă (d. iun. 2008).
248
August 2022 Calendar cultural gălăţean

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în com.


Brăhăşeşti, jud. Galaţi, a profesorului de matematică
Nicolae CHIŞCARU, director al Căminului Cultural
din Brăhăşeşti şi primar al acestei comune între anii
1990-1992, poet prezent în numeroase antologii
literare şi autor al unei preţioase monografii despre
obiceiurile şi tradiţiile populare din comuna natală.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în com. Eschibaba, jud.


Tulcea, a profesorului de matematică Ioan TOTOLICI, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1960) și al Facultății de
Fizică-Matematică din Iaşi (1965), cadru didactic la Şcoala generală
din Braniştea, jud. Galaţi, profesor la Liceul Nr. 5 din Galaţi, asistent
universitar la Catedra de matematică a Facultăţii de Mecanică din
cadrul Universităţii din Galaţi.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în Tecuci,


jud. Galaţi, a matematicianului Lucian BEZNEA,
doctor în matematici, cercetător ştiinţific şi director
al Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al
Academiei Române, profesor universitar invitat la
instituţii de învăţământ superior din Germania,
Tunisia, Italia, unde a susţinut cursuri de analiză matematică şi
probabilităţi, conducător de doctorat la Universitatea din Bucureşti,
Constanţa, Craiova, Iaşi, la Institutul de Matematică „Simion Stoilow”
precum şi la Universitatea din Bonn, Germania, care a participat la
conferinţe ştiinţifice de matematici superioare în țară și străinătate,
membru al Societăţii Europene de Matematică şi al Societăţii de Ştiinţe
Matematice din România, distinst pentru rezultatele sale ştiinţifice cu
Premiul „Simion Stoilow” al Academiei Române în 2004.

249
Calendar cultural gălăţean August 2022

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Bucureşti, a profesorului universitar doctor docent
Theodor BUȘNIȚĂ, director al Pescăriilor Statului
și al Institutului de Cercetări Piscicole al României,
director general adjunct al Direcţiei Generale de
Industrie a Pescăriilor, membru corespondent al
Academiei Române şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, cadru didactic universitar la Universitatea din Cluj apoi
la Facultatea de Ştiinţe şi la Facultatea de Medicină Veterinară din
Bucureşti, cel care a pus bazele învăţământului superior de pescuit şi
piscicultură din România, fiind profesor şi primul decan al Facultății
de Piscicultură din Constanța, din anul 1953, profesor la Facultatea
de Industrie Alimentară și Tehnică Piscicolă din Galați, cu o activitate
științifică deosebită în domeniul pisciculturii, ihtiopatologiei şi
creşterii animalelor de apă (n. 11 aug. 1900, Chişinău).

23 august

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1857, a preotului Teodor PERJU,


absolvent al Seminarului din Ismail, preot la Parohia Frumuşiţa, jud.
Galaţi unde s-a îngrijit de Biserica „Sf. Împăraţi” şi de ridicarea Bisericii
„Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, preot suplinitor la Parohia din Stoicani
și la Parohia Tămăoani, membru în Colegiul Electoral pentru alegerea
reprezentanților Clerului mirean în Consistoriul Superior Bisericesc,
numit iconom stavrofor în 1924 (d. 22 nov. 1936).

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Tecuci,


jud. Galaţi, a istoricului şi profesorului universitar
Mihai I. BERZA, doctor în istorie, cadru didactic
la Şcoala Superioară de Arhivistică din Bucureşti şi
la Facultatea de Istorie din Bucureşti, cu importante
cercetări în domeniul istoriei, economiei, heraldicii,
genealogiei, istoriei medievale, istoriei culturii şi artei, membru
250
August 2022 Calendar cultural gălăţean

corespondent al Academiei Române, membru titular al Academiei de


Ştiinţe Sociale şi Politice, vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale
de Studii Bizantine (d. 5 oct. 1978, Bucureşti). [Oameni... (1)]

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în Tecuci, jud. Galați,


a publicistului Ioan TIMOFTE, absolvent al Facultății de Mecanică
a Academiei Tehnice Militare din Bucureşti, ofiţer-inginer în cadrul
M.A. la Tecuci şi Corpul 10 Armată Iaşi (1976-1999), profesor de
mecanică la Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” din Iaşi (2002-
2007), colaborator şi realizator al unor emisiuni la Radio şi TVR Iaşi,
membru şi secretar în Comitetele Iaşi-400 Mihai Viteazul şi Iaşi-500
Ştefan cel Mare, vicepreşedinte şi preşedinte al Asociaţiei Naţionale
Clubul Eroilor, filiala Iaşi (din 1999), care a colaborat la publicaţiile:
Scutul Moldovei, Ginta latină, Magazin istoric, România eroică.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Galaţi, a inginerului agronom Floricel Maricel
DIMA, doctor în ştiinţe agricole, director executiv și
consilier superior la Oficiul Județean de Consultanță
Agricolă Galați, director executiv la Camera Agricolă
a județului Galați şi la Direcția Agricolă Județeană
Galați, subsecretar şi secretar de stat (din 2019) în Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în com.


Munteni, jud. Galați, a canotorului Gabriel Claudiu
MARIN, sportiv din 1986 la Clubul Sportiv Școlar
Nr. 2 din Constanţa, iar din 1990 la Clubul Dinamo
Bucureşti, deținător a peste 15 titluri de campion
naţional de canotaj şi 2 titluri de campion balcanic,
vicecampion olimpic cu echipajul de 8+1 la Jocurile Olimpice de la
Barcelona din 1992, iar la Jocurile Olimpice de la Atlanta, în 1996,
clasat pe locul V la 4 rame, distins cu titlul de Maestru Emerit al
Sportului.
251
Calendar cultural gălăţean August 2022

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în


Tulcea, a profesorului de limba şi literatura română
Liviu Augustin CHIFANE, doctor în filologie,
scriitor prezent în multe antologii contemporane,
poet şi prozator colaborator la reviste literare, premiat
la numeroase concursuri şi festivaluri naţionale de
gen, autor de literatură de ficţiune pentru copii şi tineret.

24 august

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în


com. Bălăşeşti, jud. Galaţi, a scriitorului Raicu
IONESCU-RION, critic literar, publicist şi militant
socialist, preocupat de sociologia artei, autor de
studii literare publicate în periodicul Evenimentul
literar, membru fondator al Societăţii „Orientul”,
profesor suplinitor de limba română, greacă şi latină la Târgovişte (d.
19 apr. 1895, Târgovişte, jud. Dâmbovița).

25 august

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Paris, a avocatului


Henri Serge HANAGIC, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1931), ajutor de
primar al Galaţiului și prefect al jud. Covurlui (ian. 1945), membru
al Baroului de avocaţi din Galaţi, arestat politic în anul 1952, fiind
ultimul prefect înlăturat de regimul comunist venit la putere,
membru al Asociaţiei „Prietenii Liceului Vasile Alecsandri” Galaţi
(1943), numărându-se printre cei care au semnat actul constitutiv al
acestei asociații (d. 27 aug. 1981).

252
August 2022 Calendar cultural gălăţean

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Brăila,


a preotului Sorin MARINESCU, profesor de religie
la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” din Brăila şi
paroh la Parohia „Naşterea Maicii Domnului” din
Brăila, lector doctor al Facultăţii de Istorie, Filosofie
şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, autor de lucrări şi studii în domeniul teologiei.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


Craiova, jud. Dolj, a poetului Paul BLAJ, redactor
la revistele Facla literară şi Trepte, cu activitate la
Tecuci, membru fondator al revistei Tecuciul Literar-
Artistic, colaborator al mai multor publicaţii literare
din ţară, autor de volume de versuri şi prezent în mai
multe antologii literare, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
distins cu numeroase premii pentru poezie.

26 august
A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în
com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, a Maicii
VERONICA (din botez Vasilica Gurău), stareţă
a Mănăstirii Vladimireşti din comuna natală,
figură emblematică a ortodoxiei românești, lideră
a grupului de rezistență anticomunistă de la
Mănăstirea Vladimirești, cea care a reconstruit, după anul 1990,
complexul monahal desființat de regimul comunist (d. 15 sept. 2005).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în com.


Independenţa, jud. Galaţi, a profesoarei universitare
Elena N. VERMEŞAN, doctor în chimie, cu
activitate didactică la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca,
autoare de lucrări şi studii de specialitate.
253
Calendar cultural gălăţean August 2022

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în


satul Vasile Alecsandri, com. Braniştea, jud. Galaţi,
a preotului iconom stavrofor Vasile MOGOŞ, care a
slujit în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din
Parohia Costache Negri, jud. Galaţi (1990-1995),
profesor la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei”
din Galaţi, preot paroh al Parohiei „Sf. Spiridon” din Galaţi şi membru
al Adunării eparhiale.

C 20 ani de la moartea, în anul 2002, în


Galaţi, a preotului Simeon VÂRGOLICI, fondator
al Societăţii Culturale „Freamătul Deltei” şi al foii
parohiale Viaţă adevărată, preot paroh la Biserica
„Buna Vestire” din Galaţi (1941-1987), protoiereu
de Galaţi (1949-1950), Cetăţean de Onoare al
municipiului Galaţi (n. 1 nov. 1902, sat Găneşti, com. Cavadineşti,
jud. Galaţi).

28 august

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în


Roman, jud. Neamț, a scriitorului, publicistului şi
profesorului Calistrat HOGAŞ, cu o lungă activitate
didactică ca profesor în Tecuci (la Gimnaziul
Real Comunal), Piatra Neamţ, Alexandria şi Iaşi,
colaborator al prestigioasei reviste Viaţa românească
(n. 19 apr. 1949, Tecuci, jud. Galați)

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937,


în Galaţi, a profesorului Dumitru V. DACIAN,
absolvent al Şcolii Naţionale de Belle Arte din Iaşi,
profesor de desen și caligrafie la Şcoala de Meserii,
la Seminarul „Sf. Andrei” şi, din anul 1905, la Liceul
254
August 2022 Calendar cultural gălăţean

„Vasile Alecsandri” din Galaţi, unde a fost şi codirector (n. 28 aug.


1868, sat Burdujeni, jud. Suceava).

29 august

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1857, în Galaţi, a institutorului


Nicolae DAMIAN, cadru didactic, începând cu anul 1881, în Galaţi,
la Școala de băieți Nr. 1, la Școala de băieți Nr. 5 şi la Școala de băieți
Nr. 10.

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în com.


Mihoveni, jud. Suceava, a profesorului universitar
doctor Ion CRUDU, primul rector al Universităţii
din Galaţi (1974-1981), creatorul şcolii de tribologie
din România, redactor-şef al publicaţiei Analele
Universităţii din Galaţi (1976) şi al Fascicolei de
Tribologie (1982), autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice,
brevete de invenţie şi contracte de cercetare ştiinţifică, vicepreşedinte
al Asociaţiei Române de Tribologie şi membru al Societăţii de
Tribologie din Germania (d. 30 apr. 2012, Galaţi).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în satul


Hânţeşti, com. Buciumeni, jud. Galaţi, a preotului
Melu Mihail ILIE, absolvent al Liceului Nr. 5 din
Galaţi şi al Seminarului Teologic de la Curtea de
Argeş (1971-1974), hirotonit (ian. 1975) de către
Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, căruia
i-a fost încredinţată spre păstorire Parohia Valchid din Protopopiatul
Mediaş, preot în Parohia Smulţi la biserica cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (din 1978), transferat apoi la Parohia
Pechea din judeţul Galaţi, la Biserica cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, preot la capela Cimitirului „Eternitatea” din Pechea (1995-
1998), preot paroh la Biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena”, Parohia Pechea II (d. dec. 2016).

255
Calendar cultural gălăţean August 2022

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în Buzău,


a preotului Gheorghe NICULESCU, hirotonit
diacon în 1899, pe seama schitului Nămăieşti din
judeţul Muscel, hirotonit preot în 1902, de episcopul
Pimen al Dunării de Jos, pentru Parohia Cocargea
(azi Pietreni) din judeţul Constanţa, protopop al
judeţului Constanţa şi al judeţului Tulcea, director al Seminarului
Teologic de la Mănăstirea Bistriţa, protopop al judeţului Vâlcea,
profesor şi director al Seminarului Teologic din Râmnicu Vâlcea și al
Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi, timp de câteva luni,
între anii 1922-1923, hirotonit arhiereu cu numele Ghenadie, episcop
al Buzăului, unde s-a îngrijit de activitatea misionară și cultural-
editorială a eparhiei, tipărind broșuri, articole, pastorale, cuvântări;
a publicat lucrarea „Sfântul Epifanie, episcopul Salaminei” (1902),
diverse broșuri, articole, pastorale și cuvântări (n. 28 nov. 1874, sat
Găgeni, com. Păleşti, jud. Prahova).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


com. Luncavița, jud. Tulcea, a inginerului Ion
VĂRGĂU, cu studii și cu doctorat în pescuit și
acvacultură la Facultatea de Tehnologie şi Chimia
Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu
activitate la Întreprinderea de Pescuit Oceanic din Tulcea, inginer
specialist coordonator la Centrala Deltei Dunării Tulcea, profesor de
liceu, inspector expert în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Tulcea, prefect al judeţului Tulcea (2001-2004), senator de Tulcea în
Parlamentul României, comisar în cadrul Comisariatului Judeţean
al Gărzii de Mediu Tulcea (2008-2009), subprefect al judeţului
Tulcea (mart. - oct. 2009), director general al Direcţiei Generale de
Administrare a Patrimoniului.

256
August 2022 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în


Galaţi, a scriitorului Sorin ATANASIU, absolvent
al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, redactor
la revista Akademia, realizator şi prezentator la TV
Galaţi (2002-2004), referent cultural în cadrul Casei
Studenţilor din Galaţi, colaborator la mai multe publicaţii gălățene,
precum Dunărea de Jos, Dominus, Imparțial, emigrat la Londra.

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1987, în Galaţi,


a cântăreţului Florin RISTEI, absolvent al Școlii
Populare de Arte, secția Canto, din Galați, prezentator
de televiziune, solist vocal în câteva trupe muzicale,
câştigător al Concursului de talente X Factor, în 2013,
care a obţinut Premiul Radar de Media pentru cea mai
bună voce masculină românească în anul 2017.

30 august

C 145 de ani de la moartea, în anul 1877, la Plevna, a maiorului


Gheorghe ȘONȚU, absolvent al Școlii Militare de Ofițeri din
București (1861), cu o ascensiune militară rapidă, sublocotenent
(1861), locotenent (24 ian. 1864), căpitan (2 oct. 1867), maior (15 iun.
1874), repartizat la Regimentul 5 Infanterie, care avea subunitățile
la Galați și Brăila, la Batalionul 1 Vânători, la o unitate de dorobanți
(1871) și apoi mutat la Regimentul 8 Linie, care se afla la Galați, în
funcția de comandant de batalion, iniţiat în Loja Masonică „Discipolii
lui Pitagora” din Galaţi (1867); a murit eroic în fruntea batalionului I
din Regimentul 10 Dorobanți pe care îl comanda, în timpul asaltului
împotriva redutei Grivița 2 (n. 5 oct. 1841, Focșani).

257
Calendar cultural gălăţean August 2022

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


Galaţi, a profesorului universitar Victor Emanuel
SAHINI, doctor în chimie, prodecan al Facultăţii
de Chimie din cadrul Universității din Bucureşti
(1953), prorector al Universităţii Bucureşti (1970-
1972), preşedinte al Comisiilor de Spectroscopie şi
de Chimie Cuantică ale Academiei Române, director al Bibliotecii
Academiei (1980-1994), director onorific al Institutului de Chimie
Fizică „I. G. Murgulescu” al Academiei Române (din 1995),
vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice (1971-1990),
preşedinte al Societăţii de Chimie din România (1994-2001), membru
al Academiei de Ştiinţe din New York, membru titular al Academiei
Române (d. 14 iul. 2017, București). [Oameni... (9)]

31 august

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Arad, a scriitoarei Elena Maria STARA, absolventă
a Facultăţii de Medicină Veterinară și a Institutului
Agronomic ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, autoare
de proză scurtă, colaboratoare la publicaţiile Dunărea
de Jos, Almanahul Revistei „Dunărea de Jos”, Porto-
Franco.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în


Galaţi, a ziaristului Cătălin RĂDULESCU, absolvent
al Facultăţii Tehnologia Construcţiilor de Maşini din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
redactor la cotidianul Monitorul de Galaţi, la rubrica
Sport, timp de peste două decenii.

258
August 2022 Calendar cultural gălăţean

C 20 ani de la moartea, în anul 2002, în


Bucureşti, a jurnalistei şi scriitoarei Tita CHIPER,
cu numele real Ecaterina Chiper Ivasiuc, reporter şi
colaboratoare la publicaţii precum Contemporanul,
Gazeta, Luceafărul, Cinema, autoare de literatură
pentru copii şi scenografii pentru filme de animaţie, realizatoare de
interviuri cu mari nume româneşti în periodicele Dilema şi Avantaje
(n. 30 iul. 1934, Galaţi).

259
Calendar cultural gălăţean August 2022

Citatele lunii august

Victor Emanuel Sahini,


profesor universitar
Va trebui să muncim imens pentru a
ne sincroniza cu bibliotecile importante ale
lumii.

Mihai Berza, istoric, profesor


universitar
Fără aceşti înaintaşi… România
modernă n-o putem înţelege. Dovadă stă faptul
că din ideile frământate şi luminate de ei ne
hrănim şi astăzi.

Paul Călinescu, regizor, scenarist


Ce frumos sună cuvintele: pionier al
filmului românesc! Dar s-a gândit cineva,
vreodată, câte obstacole întâmpină bietul
pionier?... Eu nu am avut de la cine să învăţ,
nici de la cine să „fur” meseria. Mi-am însuşit-o
singur, citind cărţi de tehnică cinematografică.

260
Septembrie

Acolo unde nu există ordine şi disciplină


nu poate exista nici interpretare bună.

Iosif Ivanovici
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
1 septembrie – Începutul Anului Bisericesc
8 septembrie - Ziua Siderurgistului
14 septembrie - Ziua Inginerului Român
25 septembrie - Ziua Mondială a Farmacistului
27 septembrie – Ziua Mondială a Turismului
1 septembrie

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în com.


Corneşti, jud. Dâmboviţa, a profesorului universitar
doctor inginer chimist Simion POPESCU, specialist
în domeniul morărit-panificaţie, cu precădere în
biochimia cerealelor și făinurilor, autor de studii de
biochimie, fizica şi chimia cerealelor, cu o bogată
și valoroasă activitate didactică şi ştiinţifică concretizată în cursuri
și lucrări de specialitate și brevete de invenție, membru al Asociației
Științifice a Inginerilor și Tehnicienilor din România, colaborator la
numeroase publicații în domeniu, din țară și străinătate (d. mai 1981,
Galaţi). [Oameni... (8)]

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în satul


Zimbru, com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi, a scriitorului
şi publicistului Ion ZIMBRU, pseudonim al lui
Ionel Creţu, semnatar al rubricii „Nec plus ultra”
din cotidianul gălăţean Viaţa liberă, redactor-şef
al revistei literare Boema, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, autor a numeroase volume de
poezie, deţinător al Premiului „Opera Omnia” acordat de Uniunea
Scriitorilor Români, Filiala Sud-Est, în anul 2014.

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, a


conferențiarului universitar Ionel GAVRILESCU,
inginer mecanic, doctor în specializarea
hidromecanică și structuri navale, cu activitate
profesională la Șantierul Naval Galați, cadru didactic
la Facultatea de Mecanică din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, cu articole și studii publicate în reviste
de specialitate și autor a numeroase proiecte de cercetare dezvoltare
pe bază de contract în industria navală.
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în Galați,


a conferenţiarului universitar Cristian SANDACHE,
publicist, eseist, doctor în istorie, cadru didactic şi
rector al Universităţii „M. Kogălniceanu” din Iaşi,
secretar ştiinţific al Senatului Universităţii „M.
Kogălniceanu”, redactor colaborator şi editorialist la
cotidiene ieşene, autor de volume şi studii de specialitate.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977,


în Galați, a profesorului universitar chimist
Laurenţiu CATON, doctor în ştiinţe, întemeietorul
laboratorului Şcolii de Ofiţeri de Marină din Galaţi,
cadru didactic la Institutul Mecano-Naval şi la
Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare
din cadrul Universității din Galaţi, membru al Secţiei de Industrii
Alimentare în Comitetul Asociaţiei Ştiinţifice a Inginerilor şi
Tehnicienilor din Galaţi, autor de studii și articole de specialitate,
publicate în numeroase reviste din domeniul industriei alimentare (n.
13 dec. 1899, com. Ungureni, jud. Botoșani). [Oameni... (2)]

2 septembrie

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în


Buzău, a avocatului Dan SĂRĂŢEANU, căpitan în
rezervă, prefect de poliţie (1919), director general al
Societăţii de Radiodifuziune (1937), şef de cabinet
în Ministerul Muncii, primar al orașului Galaţi în
perioada 1942-1944, funcție în care a contribuit la
atribuirea calității de porto-franco orașului Galați, şef al organizaţiei
de Covurlui a Uniunii Agrare, preşedinte al Ligii Navale Române,
secţia Galaţi.

264
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962,


în Tecuci, jud. Galaţi, a poetei Natalia NEGRU,
absolventă a Facultăţii de Litere şi Filosofie din
Bucureşti (1901-1908), profesoară în Tecuci,
membră fondatoare a Societăţii Scriitorilor Români
și a Revistei Scriitoarelor, colaboratoare la numeroase
publicații literare (n. 5 dec. 1882, com. Buciumeni, jud. Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a profesoarei


inginer Cornelia HÂNSA, absolventă a Liceului
„Mihail Kogălniceanu” şi a Facultăţii de Tehnologia
Produselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului din
Galaţi, cadru didactic şi director la Colegiul de
Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi
(n. 29 nov. 1939, com. Cudalbi, jud. Galaţi).

3 septembrie

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1872, în Râmnicu Vâlcea, jud.


Vâlcea, a avocatului Iancu ANGELESCU, licențiat în drept la București
și absolvent al Facultății de Litere din București, magistrat stabilit la
Tecuci, președinte al Baroului Tecuci, deputat în șase legislaturi și de
două ori vicepreședinte al Camerei Deputaților, decorat cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Cavaler (d. 28 iun. 1938, București).

A 120 ani de la nașterea, în anul 1902, în


satul Cucuteni, com. Leţcani, jud. Iaşi, a istoricului
Constantin A. STOIDE, doctor în istorie, profesor
la şcoli din Tecuci şi director al Liceului Comercial
din Tecuci (1934-1943), director al Arhivelor
Statului din Braşov (1945-1962), cercetător în cadrul
Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, preşedinte al

265
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

secţiei Tecuci a Institutului de Istorie Naţională, membru onorific al


Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, colaborator la
numeroase publicații de specialitate (d. 8 nov. 1987, Iaşi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în


Galaţi, a profesorului de limba şi literatura română
Laurenţiu BOURCEANU, absolvent al Facultății
de Filologie, Secţia de limba şi literatura română,
din cadrul Universităţii „C.I. Parhon” din București,
(1954), critic literar și publicist, bibliotecar la
Biblioteca „V.A. Urechia” din Galați (1955-1956), cadru didactic la
Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi timp de peste trei decenii, autor
a numeroase articole de critică şi istorie literară (n. 10 aug. 1929, sat.
Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi).

4 septembrie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în satul Tălpigi, com.


Negrileşti, jud. Tecuci, a inginerului Vasile LĂCĂTUŞ, absolvent al
Facultăţii de Construcţii Navale din cadrul Universităţii din Galaţi,
doctor în motoare navale la Institutul Politehnic din Bucureşti (1966),
inginer proiectant şi inginer şef la Şantierul Naval din Galaţi (1956-
1993), şef de lucrări în cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii
din Galaţi (1964-1967), manager de proiect la Şantierul Naval Damen
din Galaţi din anul 2001.

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în


Cernăuţi, Ucraina, a profesorului Barbu LEIBOVICI,
biochimist, doctor în chimie, cadru didactic la Liceul
„Vasile Alecsandri” şi la Liceul Sanitar din Galaţi,
director al Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila”
din Galaţi, pe care a fondat-o după Revoluţia din
1989 şi care a devenit prima şcoală din România înscrisă în European
Nursing Module, autor de lucrări ştiinţifice, distins cu Diploma de
266
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Excelenţă a Ministerului Educaţiei, deţinător a numeroase alte premii,


printre care Premiul municipiului Galaţi şi Premiul de Excelenţă al
Consiliului Judeţean Galați (d. 5 dec. 2013, Galaţi).

5 septembrie

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962,


în Galaţi, a profesoarei universitare Anişoara
POPA, doctor în istorie, cadru didactic şi membră
a Senatului Universităţii „Danubius” din Galaţi,
decan al Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene (2006-2011), cadru didactic la Școala
Doctorală de Științe Socio-Umane din cadrul Universității „Dunărea
de Jos” Galați, membră a Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale
şi Studii Europene, autoare de lucrări şi studii în domeniu.

6 septembrie

C 145 de ani de la moartea, în anul 1877, în


Griviţa, Bulgaria, a maiorului Nicolae IOAN, care
a luptat în confruntările cu otomanii în fruntea
batalionului Regiment 8 Dorobanţi şi al Regimentului
13 Dorobanţi şi a participat la luptele de la Griviţa; în
cinstea sa, a fost ridicat un bust în oraşul Giurgiu (n.
6 dec. 1827, Galaţi).

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în


Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, a avocatului Dan
IANCOVESCU, procuror şi judecător la Tribunalul
Râmnicu Vâlcea, judecător definitiv şi preşedinte la
secţia a II-a a Tribunalului Galaţi, consilier la Curtea
de Apel Galaţi (1930-1933) (d. 10 mart. 1933, Galaţi).

267
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în com.


Corni, jud. Galaţi, a interpretului de muzică uşoară
şi de operetă Ionel MIRON, membru şi solist al
Ansamblului „Ciocârlia” din Bucureşti, conducător
al Estradei Teatrului Muzical „Nae Leonard” din
Galaţi, care a participat la numeroase emisiuni ale
Radioteleviziunii Române și a susținut spectacole de muzică ușoară
în țară și străinătate, distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al
municipiului Galaţi (d. 4 aug. 2004, Bucureşti).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, a


medicului Romulus Nicolae CIGHIR, doctor în
ştiinţe medicale, medic pediatru specialist de terapie
intensivă (din 1961), şef al Secţiei Pediatrie III şi
director al Spitalului de Copii din Galaţi, cadru
didactic timp de aproape un deceniu la Şcoala
Postliceală „Christiana” din Galaţi, pesonalitate marcantă a medicinei
gălăţene, supranumit „tatăl copiilor bolnavi din Galaţi” (n. 1929).

7 septembrie
A 160 de ani de la nașterea, în anul 1862, în
satul Crăieşti, jud. Covurlui, a preotului Gheorghe
COSTIN, care a slujit la Biserica „Vovidenia” din Galaţi,
protopop al Protoieriei Covurlui (30 dec. 1918 - 1 sept.
1921), membru în consistoriul spiritual, duhovnic al
candidaţilor la preoţie (d. 13 iun. 1930, Galaţi).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în


Galaţi, a cântăreței Andreea ANTONESCU, fostă
membră a trupei „Andre” din Galaţi, care s-a reunit
în 2019, după 17 ani de pauză; între timp a desfășurat
o carieră solo, lansând albume muzicale apreciate în
industria muzicii românești.
268
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

8 septembrie

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în Tecuci, jud. Galaţi,


a ziaristului şi publicistului A. P. SAMSON, pseudonim al lui
Samson P. ABRAMOVICI, membru fondator al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti în 1919, jurnalist, în perioada interbelică, la publicațiile
Lupta, Jurnalul, Rampa, Adevărul, Cuvântul liber şi Viaţa literară, care
a editat, împreună cu George Călinescu, revista Tribuna poporului,
secretar general de redacţie la periodicele Momentul şi Cotidianul
(1944-1947) (d. 1998, Bucureşti).

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în


Galaţi, a pictoriţei şi profesoarei de desen Florica
HOTNOG-TĂTULESCU, cadru didactic în
învăţământul liceal din Bucureşti, care a participat
la expoziţii municipale şi republicane, precum şi la
taberele de creaţie ale Cenaclului „Ion Andreescu”, a
organizat numeroase expoziţii personale şi deţine lucrări în muzeele
din ţară şi în colecţii particulare din ţară şi din străinătate, membru al
Cenaclului „Ion Andreescu” de pe lângă Casa Corpului Didactic din
Bucureşti şi al Societăţii Profesorilor de Muzică şi Desen (d. 3 sept.
2010, Bucureşti).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în com.


Lieşti, jud. Galaţi, a poetului şi profesorului de limba
şi literatura română Săndel STAMATE, membru
al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Galaţi-
Brăila, deţinător al Premiului „Constant Tonegaru”
pentru Poezie la Zilele Hortensia Papadat-Bengescu,
în 2007, colaborator al publicaţiilor literare gălăţene.

269
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

C 65 de ani de la moartea, în anul 1957, în


Galaţi, a pictorului Nicolae MANTU, absolvent al
Şcolii de Belle Arte din Bucureşti și al Academiei
de Arte Frumoase din München, membru şi
vicepreşedinte al Societăţii Culturale „V.A. Urechia”,
fondator al Cenaclului Uniunii Artiştilor Plastici din
Galaţi, care a iniţiat prima expoziţie colectivă în Galaţi, a participat
la expoziţiile anuale ale „Tinerimii artistice” şi a colaborat cu desene
satirice şi ilustraţii la majoritatea publicaţiilor importante ale vremii,
printre care Adevărul, Dimineaţa, Patriotul, Moftul român, Moş Teacă,
Furnica (n. 24 apr. 1871, Galaţi).

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1987, în Galați,


a cercetătoarei Ana-Maria CHEŞCU, absolventă a
Facultății de Istorie din cadrul Universității „Dunărea de
Jos” din Galați (2010) și a studiilor de masterat în istorie
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea
de Istorie (2012), colaboratoare la revistele Dunărea de
Jos, Boema, Axis Libri din Galați, printre preocupările sale numărându-
se activitatea de diseminare a datelor aflate pe microfilme în cadrul
Arhivelor din Galați, Iași, București, autoare de studii de specialitate.

9 septembrie

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, a


actorului Laurenţiu MĂRGINEANU, absolvent al
Conservatorului de Stat de Muzică şi Artă Dramatică
din București, care a jucat pe scenele teatrelor din
Craiova, Brăila, Bârlad şi la Teatrul de Stat din Galaţi
(din 1963) (d. iun. 1977, Galați).

270
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

10 septembrie

A 170 de ani de la naşterea, în anul 1852, în com. Cudalbi, jud.


Covurlui, a primarului Panait OARDĂ, primar rural (15 nov. 1872 - 1
febr. 1881, subprefect în judeţul Covurlui (6 mai 1885 -15 mart. 1889),
subprefect al Plasei Horincea din jud. Covurlui (1 nov. 1892).

C 95 de ani de la moartea, în anul 1927, în Sinaia,


jud. Prahova, a avocatului George N. CARANFIL,
deputat al județului Covurlui, membru şi preşedinte
al Filialei Covurlui a Partidului Naţional Ţărănesc,
fondator al ziarului gălăţean Vremea (n. 1875).

C 90 de ani de la moartea, în anul 1932, în


Bucureşti, a poetului, prozatorului şi dramaturgului
Alfred MOŞOIU, referent literar la Casa Şcoalelor,
colaborator al revistelor Sburătorul, Luceafărul,
Universul literar, Rampa și al altor publicații literare,
autor de versuri, nuvele şi piese de teatru (n. 8 oct.
1890, Galaţi).

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, în com.


Istria, jud. Constanța, a profesorului universitar
inginer contraamiral de flotilă Vergil M. CHIȚAC,
absolvent al Facultății de Mecanică a Universităţii
din Galaţi, secţia Nave (1981-1986), doctor în
tehnică la Universitatea din Galați, cadru didactic
la catedrele Mecanică Navală și Arhitectură Navală, Management
Naval și Portuar și decan al Facultății de Marină Civilă din Constanța,
prorector didactic (2004-2010), rector (comandant) (2010-2016) al
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

271
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în com.


Dragalina, jud. Vaslui, a profesoarei universitare
doctor Liliana NANU (BĂLAN), multiplă
campioană şi vicecampioană naţională la gimnastică,
antrenoare, profesoară în cadrul Liceului Sportiv
din Galaţi, cadru didactic al Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, membră
a Consiliului Ştiinţei şi Sportului din România, autoare de studii
ştiinţifice în domeniu.

11 septembrie

C 145 de ani de la moartea, în anul 1877, în


Târgu Ocna, jud. Bacău, a profesorului Ion VIȚU
(VIZZU/VITZU), absolvent al Gimnaziul Vasilian
din Iaşi (Institutul Sfinţilor Trei Ierarhi), profesor
la Roman, profesor şi director al Școlii Publice din
Galați unde a desfăşurat o îndelungă şi prodigioasă
carieră didactică, primul primar al orașului Galați (1865-1866),
susținător activ al Unirii Principatelor Române, care a redactat primul
ziar politic gălăţean, Gazeta Danubiului, apărut între 1857 şi 1858 (n.
1818, Botoşani).

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942, în


com. Cacova, jud. Caraș-Severin, a profesoarei de
fizică Nora Agafia GHEORGHIU, absolventă a
Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Galați (1956-
1960) și a Facultății de Matematică-Fizică din cadrul
Universității „Al.I. Cuza” din Iași, cadru didactic
în Galați la Liceul „Vasile Alecsandri” (1965-1966; 1990-2003) și la
Liceele Nr. 7, Nr. 5 și Liceul Industrial de Construcții de Mașini Nr. 1,
coautoare a „Culegerii de probleme și experimente de termodinamică”,
apărută în anul 2007, la Galați.

272
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Măcin, jud. Tulcea, a profesorului universitar Silvius
STANCIU, doctor în inginerie industrială şi în
economie, cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţa
şi Ingineria Alimentelor a Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, autor de lucrări şi studii de
specialitate.

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în Bucureşti,


a violonistului şi compozitorului Ludovic FELDMAN,
prim-violonist în orchestra Operei Române din Bucureşti
(1926-1940), violonist (1926-1940) şi concertmaestru în
orchestra Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti
(1945-1953), președinte al Secției de muzică de cameră și simfonică a
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, distins pentru
activitatea artistică cu titlul de „Maestru emerit al artei” (1957), Ordinul
„Meritul cultural”, clasa I (1973), cu premii ale Uniunii Compozitorilor
(1968, 1970, 1972) şi cu Premiul Academiei Române (1978) (n. 25 mai
1893, Galaţi). [Oameni... (1)]

12 septembrie
A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a inginerului Nicolae
MIHAI, cu studii la Institutul Politehnic din Iaşi
(1962) şi la Institutul Politehnic din Galaţi, inginer-
şef la Fabrica de Conserve din Tecuci (1963-1968),
director al Cabinetului Teritorial de Organizare
şi director al Centrului Teritorial de Calcul Electronic din Tulcea,
director la Fabrica de Conserve din Tulcea, primar al municipiului
Tulcea (1990-2000) şi consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean
Tulcea.

273
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în com.


Liești, jud. Galați, a ofițerului de marină inginer
navalist Ioan BORȘAN, cu studii la Școala Militară
Superioară de Marină și la Facultatea de Mecanică
a Institutului Politehnic din Galați, Secția nave și
instalații de bord (1968-1973); lector, şef al Catedrei
de Electromecanică navală și comandant (în perioada 1990-1998) al
Şcolii Militare de Maiştri de Marină „Amiral Ioan Murgescu”, inginer-
şef şi prim-locţiilor al Comandantului Bazei 338 Reparaţii tehnice de
luptă navală, şef al Serviciului Logistic la locţiitorul şefului Statului
Major al Marinei Militare (1998-2001), contraamiral de flotilă la
trecerea în rezervă (d. 8 iun. 2019, Constanța).

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, a


preotului Corneliu STAVĂR, absolvent de seminar,
hirotonit în anul 1987, preot paroh în Parohia
Ijdileni, la Biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
din satul Ijdileni, comuna Frumușița, județul Galați.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a


profesorului Dumitru STANCIU, absolvent al
Institutului de Cultură Fizică din București (1954),
jucător la echipa de baschet de Divizia A, AS Torentul
Galați, cu care, în ediția 1957-1958, s-a clasat pe locul
I în Divizia B promovând în Divizia A; a jucat la
CSM (în Divizia B, între anii 1958-1959 și în Divizia A în următoarele
2 ediții); profesor de educație fizică la Liceul Nr. 4 din Galați (până în
1960), când s-a transferat în învățământul superior, la Facultatea de
Educație Fizică din cadrul Institutului Pedagogic din Galați, unde a
îndeplinit funcții de răspundere în activitatea sportivă gălățeană (din
1962); vicepreședinte al Consiliului Județean pentru Educație Fizică
și Sport, inspector școlar din anul 1969, președinte (1992-1997) al
Clubului Sportiv Universitar Galați (n. 1931, Babadag, jud. Tulcea).
274
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

13 septembrie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, a artistei


plastice Maria GHEORGHE, absolventă a Liceului
Teoretic din Tecuci şi a Facultăţii de Filologie-
Filosofie-Istorie din Iaşi, învăţătoare şi profesoară de
limba română la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
profesoară şi directoare a Liceului „Costache Negri”
din Galaţi, care a urmat Şcoala de Arte din Galaţi, la clasa de pictură și
ale cărei lucrări de pictură, cu predilecţie icoane, s-au vândut la casele
de licitaţie din S.U.A., colecţionară de obiecte şi costume populare.

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în


Mamaia, jud. Constanța, a aviatorului Theodor
ALIMĂNESCU, absolvent al Şcolii Militare de
Observatori Aerieni din Botoşani (1917) și al Şcolii
de Pilotaj din Tecuci, sublocotenent în Escadrila
de recunoaştere şi bombardament uşor F.5, Grupul
Aeronautic Galaţi (1 iul. 1917), repartizat la Escadrila F.7 din
cadrul Grupului 2 Aeronautic Tecuci; locotenent comandor, pilot şi
observator aerian, instructor de zbor şi comandant al unei şcoli de
pilotaj, comandant al Şcolii de Tir şi Bombardament de la Mamaia,
care a murit într-un accident de avion pe Aerodromul Şcolii de tir
împreună cu întreg echipajul, distins cu Ordinul „Steaua României”
în grad de Cavaler (1918) (n. 7 oct. 1899, Galați).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Focşani, jud. Vrancea, a inginerului electrotehnician
Gheorghe MOŞESCU, cu activitate la IRE Galaţi,
secţia Focşani ca inginer șef de secție și șef al
Centrului de Înaltă Tensiune Focșani, şef de secţie,
director tehnic şi director la Filiala de Reţele Focşani
şi Bucureşti, şef serviciu de Marketing şi Prognoză la S.C. Electrica

275
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

Muntenia Nord Ploieşti; a participat la simpozioane, sesiuni de


comunicări ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;
preşedinte al Comisiei Inginerilor şi Tehnicienilor din județul Vrancea,
recompensat cu numeroase ordine şi medalii.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în Tecuci,


jud. Galaţi, a arhitectului Gabriel JELEA, absolvent al
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” (1993), care a
înfiinţat o agenţie de publicitate şi o firmă de proiectare
arhitecturală, colaborând cu mari firme internaţionale
din domeniu, fiind distins cu Ordinul Arhitecţilor de
Uniunea Arhitecţilor din România.

14 septembrie

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în satul


Şiviţa, com. Tuluceşti, jud. Galaţi, a istoricului Ioan
POPOIU, muzeograf la Muzeul Țării Făgărașului
din Făgăraș şi profesor, autor al unor lucrări istorice
şi al unui volum de poezie, susţinător a numeroase
conferinţe publice pe teme istorice.

15 septembrie

C 100 de ani de la moartea, în anul 1922, în


Brăila, a meteorologului şi fizicianului Ştefan C.
HEPITES, doctor în ştiinţe matematice, care a activat
ca inginer în porturile Brăila şi Galaţi, şi care, după
Războiul de Independenţă, a înfiinţat la Brăila prima
staţie meteorologică, profesor de matematică şi de
fizică în Bucureşti, fondator al Institutului Meteorologic al României
la Bucureşti (1884); printre realizările sale se numără înscrierea
României printre fondatorii Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei
(1884), înfiinţarea Serviciului de Măsuri şi Greutăţi (1889), Serviciului

276
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Seismologic (1893) şi a primei staţii seismice pe dealul Filaret (1895);


vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Societăţii de Geografie,
membru corespondent (1880) şi titular (1902) al Academiei Române
(n. 5 febr. 1851, Brăila).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în Galați, a inginerului


Costache BOGDAN, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi (1945), al Institutului Politehnic și al Facultății de Litere din
Iași, specializarea limbă engleză, inginer la Întreprinderea Regională
de Electricitate Galaţi, unde a proiectat: linii electrice aeriene, staţii
subterane, staţia de pompare combustibil de la Centrala Electrică
Galaţi, instalaţia de tratare termochimică de la Termocentrale
Galaţi; șef de lucrări la secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini a
Facultăţii de Mecanică din cadrul Universității din Galați, creatorul
Laboratorului de Termotehnică din cadrul acestei facultății,
specialist de referință în domeniul termotehnicii, autor de lucrări
științifice (n. 9 apr. 1926, Galați).

16 septembrie
C 120 de ani de la moartea, în anul 1902, în
Bucureşti, a compozitorului Iosif IVANOVICI, şef
al muzicii Gărzii Naţionale din Galaţi, ofiţer şef de
muzică al fanfarei Regimentului 6 Linie în Galaţi şi
al fanfarei Regimentului 11 Siret, inspector general
al muzicilor militare din România, membru al
Societății Compozitorilor din Paris, autor a peste 300 de lucrări printre
care se numără nemuritorul vals „Valurile Dunării”, pentru care a fost
premiat la Expoziţia Universală de la Paris din 1889 (n. 28 ian. 1845,
Timişoara, jud. Timiș). [Oameni... (9)]

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în com. Tulucești, jud. Galați,


a profesorului Gheorghe V. CHIRICUȚĂ, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați și al Universității din București, Facultatea de

277
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

Filosofie și Litere, profesor de istorie în Galați la Liceul


„C.A. Rosetti” (1943-1946), Liceul Comercial de Băieți
(1946-1949), Liceul „Vasile Alecsandri” (1948-1951,
1960-1971) și la școli tehnice, director al Școlii Medii
Tehnice Financiare a secției serale a Liceului „Vasile
Alecsandri”, secretar al Societății de Științe Istorice și
Filologice - filiala Galați, unul dintre autorii Monografiei
Liceului „Vasile Alecsandri” Galaţi, editată în anul 1967.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, a


avocatei Angelica (CHIRILĂ) STAICU, doctor
în științe penale, lector universitar la Facultatea de
Drept a Universității „Danubius” din Galați, membră
a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, membră
în Consiliul director al Asociaţiei Române de Ştiinţe
Penale – filiala Galaţi, preşedintă a filialei Galaţi a Asociaţiei Tinerilor
Jurişti din România, membră fondatoare a Ligii studenţilor „Danubius”
și a Asociaţiei Alumni Danubius (Asociaţia absolvenţilor UDG).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Galaţi,


a profesoarei universitare inginer Gabriela Marta
MUNTEANU, doctor în ştiinţe tehnice, absolventă
a Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi
Tehnica Pescuitului, specializarea Tehnica Pescuitului
şi Piscicultură din cadrul Institutului Politehnic
din Galaţi, cu specializare în biologie aplicată la Universitatea „Al.I.
Cuza” Iaşi, la Institutul de Cercetări Piscicole Kiev, U.R.S.S. şi la
Universitatea Wageningen din Olanda, cadru didactic la Catedra de
Pescuit şi Acvacultură din cadrul Facultăţii de Industrii Alimentare,
Acvacultură şi Pescuit a Universitîții din Galați (din 1962), profesor
la disciplina Ihtiopatologie (1993-2006), prodecan al Facultăţii de
Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit (1990-2004); membră a
Asociaţiei Europene a Specialiştilor în Patologia Peştilor, a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, a Societăţii de Biologie din

278
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

România şi a Societăţii de Acvacultură din România (n. 8 dec. 1940,


sat Budeşti, com. Coteşti, jud. Vrancea).

17 septembrie
A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în
Iaşi, a dirijorului Ilarion IONESCU-GALAŢI,
violonist, solist al multor filarmonici din ţară,
colaborator la Filarmonica din Galaţi (1956),
director al Filarmonicii din Braşov, care a iniţiat
Festivalul Muzicii de Cameră (1970), director
artistic la Filarmonica din Istanbul, preşedintele juriului Concursului
internaţional al tinerilor dirijori „Dinu Niculescu”, profesor universitar
la Facultatea de Muzică a Universităţii „Transilvania”, distins cu
Marele Premiu al Uniunii Criticilor Muzicali în anul 2000, Cetăţean
de Onoare al oraşelor Braşov, Ploieşti, Târgu-Mureş.

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947, a juristului


Cristache TEODORU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați şi licenţiat al Facultăţii de Drept
din Bucureşti, căpitan de rezervă în Regimentul 51
Infanterie în timpul Primului Război Mondial, primar al
oraşului Galaţi (7 dec. 1928 - 27 mai 1931; oct. 1932 -
nov. 1933); deputat al judeţului Covurlui (iul. 1932 - nov. 1933), preşedintele
Frontului Românesc din judeţul Covurlui, preşedinte al Comitetului şcolar
al Şcoalei Normale de băieţi „Costache Negri”, preşedinte al organizaţiei
locale a Partidului Naţional Ţărănesc (n. 2 ian. 1881, Galaţi).

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în


com. Negrești, jud. Vaslui, a artistului plastic Cornel
CORCĂCEL, absolvent al Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice,
Decorative şi Design, Secția grafică (2000), pictor
şi grafician, profesor la Liceul de Arte „Dimitrie

279
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

Cuclin” din Galaţi, cu participări la expoziţii colective şi de grup şi


lucrări în colecţii de stat şi particulare din România, Ungaria, Austria,
Elveţia, Belgia, Franţa.

18 septembrie

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927, în


Brăila, a doctorului inginer constructor Octavian
I. COŞOVLIU, absolvent al Institutului Politehnic
„Gh. Asachi” din Iași (1951), director al Direcţiei
Tehnice de Proiectare, DSAPC Galaţi (din 1959),
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați, autor al unor lucrări ştiinţifice de referinţă, preşedinte
de onoare al Filialei Galaţi a Asociaţiei Generale a Inginerilor din
România, membru al Academiei de Ştiinţe din New York (S.U.A.),
membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România și al
Asociaţiei Române de Geotehnică şi Fundaţii, Cetăţean de Onoare al
municipiilor Galaţi şi Brăila, reputat specialist, căruia i se datorează
multe dintre realizările în domeniul construcţiilor din oraşul Galaţi
(d. 4 nov. 2014).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în


Galați, a artistei plastice Ionelia (CARAMALĂU)
STOICA, absolventă a Facultății de Litere şi Teologie
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, pictoriță
de icoane, care a debutat în pictură în anul 2001.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în


Bucureşti, a interpretului de muzică uşoară Nicolae
NIŢESCU, angajat al Teatrului „Constantin Tănase”
şi al Teatrului „Ion Vasilescu” din Bucureşti, solist
al Ansamblului Artistic „Rapsodia Română”, primul
solist român premiat la un festival internaţional de

280
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

muzică uşoară (Polonia, 1963), cu numeroase turnee în străinătate,


Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (n. 19 nov. 1930, Galaţi).

19 septembrie

A 135 de ani de la nașterea, în anul 1887, în


com. Folteşti, jud. Galaţi, a fizicianului şi profesorului
universitar Eugen BĂDĂRĂU, doctor în fizică,
deschizător de drumuri în fizica descărcărilor în gaze,
director al Institutului de Fizică din Leningrad (1918-
1921) și profesor universitar titular la Institutul Fototehnic
Superior din Petrograd, director al Institutului de Fizică Experimentală (din
1926), decan al Facultăţii de Ştiinţe (1926-1928) din cadrul Universităţii din
Cernăuţi (1921-1934), director tehnic al Radiodifuziunii Române (1940-
1944), șef al secţiei de optică şi spectroscopie din cadrul Institutului de
Fizică de la Măgurele (1949-1956), director al celui de-al doilea Institut de
Fizică din Bucureşti al Academiei Române (1956-1970), membru fondator
al Academiei de Ştiinţe din Bucureşti şi membru titular al Academiei
Române (d. 11 mart. 1975, Bucureşti). [Oameni... (3)]

A 85 de de ani de la nașterea, în anul 1937,


a preotului Viorel CHECICHEŞ, absolvent de
seminar teologic, hirotonit în anul 1973, preot
paroh în Parohia Oancea, la biserica cu hramul
„Sf. Gheorghe” din comuna Oancea, județul Galați
(1975-2000).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în


com. Aluniş, jud. Olt, a medicului Nicolae V.
GOGULESCU, doctor la Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (1998), şef
al Secţiei de „Ortopedie-Traumatologie” din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol
Andrei” din Galaţi, profesor la Facultatea de Medicină, Universitatea

281
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru fondator al Societăţii Române


de Ortopedie şi Traumatologie, al Asociaţiei Traumatologilor şi
Ortopezilor din Moldova, al Federaţiei Europene a Asociaţiilor
Naţionale de Ortopedie şi Traumatologie, al Uniunii Medicale
Balcanice.

20 septembrie

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în


com. Slivna, jud. Galați, a preotului Ștefan DIMA,
absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Apostol
Andrei” din Galați și al Facultății de Teologie din
București (1935), slujitor la Parohia Balagea, judeţul
Caliacra, paroh al Catedralei „Sfântul Nicolae”
din Călăraşi, profesor-suplinitor de religie la Liceul Comercial din
Călăraşi, care a suferit mai multe condamnări în timpul regimului
comunist, în penitenciarele şi coloniile de muncă de la Jilava, Aiud,
Poarta Albă, Valea Neagră şi Gherla; învăţător la Mangalia și la Şcoala
Elementară Nr. 6 din Constanţa; a fost în continuare anchetat și a avut
domiciliul obligatoriu la Periprava și la Perieţi, judeţul Ialomiţa, timp
de mai mulți ani (d. 15 aug. 1973).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în com. Valea Iaşului,


jud. Argeş, a inginerului piscicol Gheorghe RADU, absolvent al
Facultăţii de Industrie Alimentară şi Tehnică Piscicolă din cadrul
Universităţii din Galaţi, doctor în ştiinţe al Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetare
şi Dezvoltare Marină din Constanţa, participant la două expediţii de
cercetare în Antarctica, la patru expediţii de cercetare în zona de sud-
est a Atlanticului (Namibia), la trei expediţii de cercetare în zona nord-
vest africană (Mauritania) şi la peste 30 de expediţii de cercetare pe
platforma românească a Mării Negre, reprezentant din partea României
la Centrul de Activitate Pescărească, Programul GEF la Marea Neagră şi
la grupul de lucru „Resource Assessment, Modeling and Surveys”.

282
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

21 septembrie

A 105 ani de la nașterea, în anul 1917, în com.


Hânţeşti, jud. Suceava, a artistului plastic Mihai
DĂSCĂLESCU, profesor la Liceul de Artă „Dimitrie
Cuclin” din Galaţi, inspector şcolar, preşedinte al
Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Galaţi, cu expoziţii
personale în ţară şi străinătate, ale cărui lucrări
surprind imagini din oraşul Galaţi (d. 13 dec. 1999, Galaţi).

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în


New York, S.U.A., a tenorului Garbis ZOBIAN,
stabilit cu familia în Galaţi, în anul 1923, considerat
a fi un tenor dramatic unic al secolului XX (asemuit
cu Enrico Caruso), în cinstea căruia a fost instituit
Premiul „Garbis Zobian”, acordat în fiecare an
în cadrul Concursului Naţional de Creaţie, Critică şi Interpretare
Muzicală „Mihail Jora” (n. 24 mai 1915, Kastemuni, Turcia).

22 septembrie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Galaţi, a scriitorului


Dinu Sorin PĂTULEA, care a urmat cursurile liceale la Liceul „I.L.
Caragiale” din Bucureşti, iar cele superioare la Facultatea de Filologie,
secţia de limbă şi literatură română din Bucureşti, profesor în
învăţământul preuniversitar în judeţul Vâlcea (până în 1989, perioadă
în care a fost urmărit de Securitate pentru că se afla în corespondenţă
cu Mircea Eliade), poet, critic literar şi traducător care a debutat în
revista Familia, inaugurând un nou tip de discurs poetic în literatura
română, colaborator la Caiete critice, Contrapunct, România literară,
Literatorul, Contemporanul şi alte reviste literare, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, din 1996.

283
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

23 septembrie

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1862, în


Botoșani, a medicului militar Mardiros CIOMAC,
absolvent al Facultăţii de Medicină din Viena (1887),
cu activitate la Galați, ca medic șef al Arsenalului
și al Regimentului II „Cetate” (1907), participant la
Campania din Bulgaria în 1913, șef al Serviciului
medical al Armatei I, răsplătit cu cele mai importante decorații
românești și rusești pentru înființarea de nave-spital pe Dunăre, unde a
operat sute de răniți, înaintat la gradul de general medic în anul 1923 (d.
25 dec. 1951, București).

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902,


în com. Buciumeni, jud. Galați, a preotului Ioan
DĂMĂCEANU, care a slujit în satul Negrileşti,
comuna Munteni, județul Galaţi, deținut politic,
condamnat în 1954 la cinci ani de închisoare pentru
„uneltire împotriva ordinii sociale”.

C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, în Iaşi, a istoricului


Valerian POPOVICI, care a urmat Gimnaziul Real de Băieţi din
Tecuci şi Facultatea de Litere şi Filozofie din Iaşi, cadru universitar
la Facultatea de Istorie din Iași, cercetător la Institutul de Istorie și
Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi, pe care l-a condus între anii 1949
și 1967, autor de lucrări şi studii de specialitate (n. 29 nov. 1908, com.
Iveşti, jud. Vaslui).

24 septembrie

A 195 de ani de la nașterea, în anul 1827, în com. Nicoreşti, jud.


Galaţi, a juristului şi filantropului Scarlat PASTIA, cu importante

284
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

contribuţii în dezvoltarea şi modernizarea oraşului


Iaşi, al cărui primar a fost între 1877 şi 1879, membru
al Comitetului supraveghetor pentru reclădirea
Mitropoliei din Iaşi, autor al primului studiu despre
alimentarea cu apă a oraşului Iaşi, fondator al
Teatrului Pastia din Focşani (d. 11 dec. 1900, Iaşi).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, a


avocatului Gheorghe H. DUMITRESCU, deputat,
primar al oraşului Galaţi între 1937 și 1938, perioadă
în care a fost cumpărat din Anglia şi adus la Galaţi,
pentru regele Carol al II-lea, vaporul „Nahlin”, numit
ulterior „Luceafărul” şi după 1948, „Libertatea”.

A 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Bucureşti, a economistului Victor SLĂVESCU,
doctor în ştiinţe economice (1914), şef al Filialei
Galaţi a Partidului Naţional Liberal, cu 7 mandate
de deputat în 5 legislaturi (1927-1938), profesor
universitar şi rector al Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Bucureşti (1927-1947), subsecretar de
stat la Ministerul de Finanțe în cadrul Guvernului I.G. Duca (1933)
şi ministru de finanţe în cadrul aceluiaşi guvern (până în 1935),
ministru al Înzestrării Armatei (1939-1940), membru corespondent
al Academiei Române, membru titular al Academiei Române (20
mai 1939), epurat politic din învăţământ în 1947, deţinut politic la
Sighet (1950-1955), repus în drepturi (3 iul. 1990), distins cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Mare Cruce şi cu titlul de Mare Ofiţer
al Legiunii de Onoare (n. 23 mai 1891, com. Rucăr, jud. Muscel).

285
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

25 septembrie

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922,


în Giurgiu, a antrenorului de fotbal Constantin
TEAȘCĂ, care și-a început activitatea sportivă ca
fotbalist, apoi, de la 28 de ani, s-a dedicat activității de
antrenor sportiv, printre echipele de care s-a ocupat
numărându-se, în perioadele 1971-1973 și 1979-
1981 FCM Dunărea Galați; considerat a fi unul dintre specialiştii de
seamă ai fotbalului românesc, s-a remarcat şi ca autor al unor cărţi de
tehnică şi de publicistică în domeniu (d. 30 iul. 1996, București).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în


Bucureşti, a profesorului doctor inginer Amedeu
ORĂNESCU, cadru didactic şi decan al Facultăţii
de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, autor de lucrări şi studii ştiinţifice în
domeniu, preşedinte al Asociaţiei Române pentru
Teoria Maşinilor şi a Mecanismelor - Filiala Galaţi, membru în
Asociaţia de Robotică din România, în 2003 fiindu-i decernat Premiul
municipiului Galaţi pentru întreaga activitate didactică şi ştiinţifică
(n. 22 nov. 1925, Brăila).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în


Galați, a profesorului universitar doctor inginer
Viorel ANDREI, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” Galaţi (1965), al Facultăţii de Mecanică,
specializarea nave şi instalaţii de bord, conducător de
doctorat la Şcoala Doctorală de Inginerie mecanică
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, conducător
al Departamentului de Hidrodinamică Navală al Facultăţii de
Arhitectură Navală din Galaţi.

286
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

26 septembrie

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în Brăila, a profesoarei


de matematică Mărioara ŞERBAN, absolventă a Facultăţii de Fizică-
Matematică din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Galaţi,
profesor titular şi directoare a Şcolii Generale Umbrăreşti, profesor-
educator pentru specialitatea matematică şi director adjunct (1994-
1996) la Casa de Copii Şcolari şi profesoară de matematică la Şcoala
Generală „Grigore Hagiu” din Târgu Bujor, județul Galați.

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în Galați,


a inginerului energetician Gheorghe BUTĂNESCU,
absolvent al Facultății de Electroenergetică din
cadrul Institutul Politehnic Timișoara, cu activitate
în cadrul IRE Craiova, Centrul de Înaltă Tensiune
Târgu-Jiu, inginer proiectant la Atelierul de proiectări
și inginer secția Protecții prin Relee, Automatizări și Modernizări
la IRE Constanța, șef secție PRAM la IRE Constanța (1975-1987)
și inginer în cadrul Biroului Tehnic al IRE Constanța (1987-1989),
director adjunct tehnic exploatare la FRE Constanța (1990-1997); a
publicat articole în reviste de specialitate și are la activ un brevet de
invenție în domeniul distrubuției energiei electrice.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, a profesoarei universitare


Luminița DUMITRIU, doctor în științe inginerești/știința
calculatoarelor (2002), membră a Departamentului de Calculatoare
şi Tehnologia Informației din cadrul Facultăţii de Automatică,
Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi.

287
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Galaţi, a conferenţiarului universitar doctor Gabriel
Marian MANOLACHE, profesor în învăţământul
gimnazial, cadru didactic al Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, antrenor de fotbal, antrenor principal
al Echipei Naţionale de Juniori a României (2010-2012), selecționer
al echipei naționale de fotbal „under 15” (2014), autor de lucrări şi
studii de specialitate în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

A 20 de ani de la nașterea, în anul 2002, în


Galaţi, a scriitoarei Denisa LEPĂDATU, autoare
de poezie, proză și eseu în volum şi în numeroase
reviste literare românești și străine, prezentă în
antologii literare din ţară şi străinătate, deţinătoare a
numeroase premii literare.

27 septembrie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în satul


Sârbi, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a arheologului
Marilena FLORESCU, absolventă a Liceului de Fete
„Mihail Kogălniceanu” (1951) şi a Facultăţii de Istorie
din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (1955),
cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D.
Xenopol” din Iași, participantă la campaniile de săpături arheologice
de la Truşeşti, jud. Botoşani (1951-1961), Cândeşti, jud. Vrancea și
Stânceşti, jud. Botoşani (1960-1970), autoare a numeroase lucrări de
specialitate (d. 23 nov. 2017).

288
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în


com. Schitu, jud. Giurgiu, a profesoarei universitare
Ioana OANCEA, doctor inginer în tehnologia
produselor alimentare, cadru didactic, şef al Catedrei
de microbiologie şi prodecan (1990) al Facultăţii
de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi
Tehnică Piscicolă din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
prodecan (1998) al Facultății de Ingineria Mediului şi Biotehnologii din
cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, autoare de lucrări şi studii
în domeniul microbiologiei produselor alimentare.

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în Galaţi, a


cercetătorului Lucian Zeev HERŞCOVICI, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1964) și al
Facultății de Istorie-Filosofie din Iaşi (1972), doctor
în istoria civilizaţiei la Universitatea „Paul Valéry”
din Montpellier (2009), emigrat împreună cu familia
în Israel (1972); bibliotecar expert la Biblioteca Naţională a Israelului,
a predat cursuri de ebraică şi istorie la Universităţile din: Bucureşti,
Montpellier III din Franţa, Iaşi şi Cluj-Napoca, autor a numeroase
articole şi studii de istorie, critică literară şi eseuri în mai multe limbi,
în reviste academice din România, Israel, Franţa şi SUA, precum şi în
numeroase publicaţii online, distins, în anul 2008, cu Premiul Academiei
Române pentru lucrarea „Prezenţe rabinice în perimetrul românesc”.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Galaţi, a sculptorului Florin Lucian MARIN,
absolvent al Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin”
din Galaţi şi al Universităţii de Arte şi Design
„Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, cadru didactic
al acestei universități, cu expoziţii personale şi
participări la expoziţii colective şi tabere de creaţie.

289
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1987, în


com. Pechea, jud. Galați, a boxerului de categorie
supergrea Cristian CIOCAN, campion mondial la
juniori, amatori (Agadir, Maroc, 2006) şi campion
european la profesionişti (2012, 2013), până în
prezent cu 26 de victorii în palmares, dintre care
16 KO; cu dublă cetățenie româno-germană, s-a
stabilit la Hamburg, în Germania, cu numele Christian Hammer.

28 septembrie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în


satul Perciu, com. Huruieşti, jud. Tecuci (azi în jud.
Bacău), a istoricului arheolog profesor universitar
Vasile PÂRVAN, doctor în filosofie, funcţionar la
Academia Română, secţia manuscriptelor (1903),
profesor la Liceul „Principele Ferdinand” din
Bacău, profesor suplinitor la Catedra de istorie antică a Universităţii
Bucureşti (1909), director al Muzeului de Antichităţi din Bucureşti;
profesor titular la Catedra de istorie veche şi epigrafie a Universităţii
din Bucureşti, fondator al Institutului de Studii Sud-Est Europene,
vicepreşedinte şi secretar general al Academiei Române (1921-1927),
director al Şcolii Române de la Roma (1921), membru corespondent
al Academiei Române (d. 26 iun. 1927, Bucureşti).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, a


preotului Vasile MARIN, absolvent de seminar,
preot paroh în Parohia Umbrărești, la Biserica cu
hramul „Sf. Voievozi” din comuna Umbrărești,
județul Galați.

290
Septembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în Geneva, Elveţia, a


economistei, traducătoarei și scriitoarei Maria Magdalena POPESCU,
cu studii gimnaziale și liceale la Tecuci, absolventă a Facultăţii de
Relaţii Economice Internaţionale din București, bursieră la Institutul
de Înalte Studii Internaţionale la Cité-Universitaire din Geneva,
asistent de cercetare la Institutul de Economie Mondială, editoare a
revistei Institutului de Economie Mondială Oportunităţi de import-
export, director de proiecte în domeniul economiei la Fundaţia
Universitară a Mării Negre, fondatoare a publicației Revista Băncii
Arabe, colaboratoare la numeroase periodice românești (n. 3 iul. 1967,
Tecuci, jud. Galaţi).

30 septembrie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902, în Cernăuţi, Regatul


României, a profesorului Bernard REICHER, cu studii la Școala
Primară din Budelok, la Gimnaziul Superior Regal Maghiar de Stat
din Budapesta şi absolvent al Facultăţii de Științe, Universitatea din
Cernăuţi, profesor de matematică la Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galați (1926-1929) şi la Școala Comercială din Galați.

291
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2022

Citatele lunii septembrie

Simion Popescu, chimist, profesor


universitar
Încearcă să fii un cercetător neadaptat,
curajos şi autentic, gata să rămâi singur în orice
moment în faţa necunoscutului. Numai aşa poţi
funcţiona optim şi te poţi transforma într-o
lumină către tine însuţi.

Laurențiu Caton, chimist, profesor


universitar
Dacă vrei să fii un bun chimist trebuie
să ai răbdare, tenacitate, perseverenţă şi să nu
ascunzi nici-un rezultat greşit. Poate chiar acel
rezultat ascunde ceva esenţial.

Ludovic Feldman, violonist, compozitor


Sunt recunoscător tuturor acelora care
au considerat că lucrările mele pot sta onorabil
alături de capodoperele universale.

Eugen Bădărău, fizician, profesor


universitar
Secretul marilor descoperiri constă în
muncă şi spirit de observaţie, combinate cu simţ
al perspectivei şi inteligenţei.

292
Octombrie

Nu şcoli, nu spleen, nu vorbe goale ne


trebue nouă; dor de muncă şi dragoste cinstită:
iată de ce are nevoie ţara noastră!

Barbu Nemțeanu
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
1 octombrie - Ziua Internațională a Medicului,
Ziua Internațională a Muzicii
3 octombrie - Ziua Mondială a Arhitecturii
5 octombrie - Ziua Internațională a Profesorului
25 octombrie - Ziua Armatei Române
~ Octombrie ~

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în


Galaţi, a ziaristului sportiv Telemac SIRIOPOL,
care a înfiinţat în 1962 la Galaţi subredacţia ziarului
Sportul (după ᾽90 Gazeta Sporturilor), nume de
referinţă al presei sportive româneşti, colaborator
permanent şi şeful subredacţiei ziarului Gazeta
sporturilor timp de 42 de ani, editor între 1990 şi 1994 al ziarului
Sportul gălăţean, autor de volume cu tematică sportivă (n. 6 mart.
1934, Grecia).

1 octombrie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în


Galaţi, a actriţei Adelina MĂRCULESCU (născută
LANGEAIS), care a jucat în trupa de teatru a
soţului ei, Constantin Mărculescu, şi pe scenele
Teatrelor Naţionale din Bucureşti, Craiova şi Iaşi;
înmormântată în Cimitirul Bellu - Protestant din
Bucureşti (d. febr. 1944, Bucureşti).

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în


Galaţi, a poetului, publicistului şi traducătorului
Barbu NEMŢEANU, pseudonim al lui Benjamin
Deutsch, care a urmat studiile la Galați, a publicat
în numeroase periodice ale vremii şi a tradus din
literatura universală, cunoscut în special pentru
atitudinea pamfletară reflectată în versurile în care Galaţiul era descris
ca un „oraş cumplit de negustori”, reporter la ziarul gălăţean Tribuna
liberală, redactor şi director al revistei Pagini libere din Galaţi; în
memoria sa a fost fondată, în anul 1920, o societate literară şi o revistă
(d. 29 mai 1919, Bucureşti). [Oameni... (2)]
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Câmpineanca, jud. Vrancea, a profesorului
universitar Gheorghe C. MOLDOVEANU, doctor
în filologie, cadru didactic în Galați, la Institutul
Pedagogic (1962-1974) și în învățământul liceal
(1974-1992), membru fondator al Societăţii
Române de Onomastică şi al Societăţii Române
de Dialectologie, distins cu Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al
Academiei Române pentru volumul „Dicţionarul limbajului poetic
al lui Octavian Goga” (2015), autor a numeroase volume şi studii de
specialitate (d. 21 ian. 2020, Suceava).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


preotului Dan Gabriel COSTIN, licențiat în teologie,
hirotonit (19 sept. 1993), preot paroh la Biserica
cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din Fântâni și la
Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Galați.

2 octombrie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în


Iaşi, a artistului plastic Vasile ONUŢ, stabilit în
anul 1963 în Galați, unde a fost profesor de desen,
ctitor al primului muzeu de artă contemporană din
ţară - Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, director
al Şcolii Populare de Artă din Galaţi, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România; o expoziție
retrospectivă organizată de Muzeul de Artă Vizuală din Galați, în sept.
1994, a oferit publicului șansa de a se întâlni cu o parte din lucrările
artistului (d. 23 iul. 1994, Galaţi). [Oameni... (2)]

296
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Focşani, jud. Vrancea, a inginerului electroenergetic
doctor Zonel H. VASILIU, absolvent al Facultăţii de
Electroenergetică din cadrul Institutului Politehnic
Iași (1965), director al Întreprinderii de Rețele
Electrice Galați (1990-2000), coordonator de lucrări
privind istoria energeticii românești, precum volumul „Un secol de
electricitate în Judeţul Galaţi” (1993), autor de articole de specialitate
(d. 10 mart. 2018).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în Galați, a preotului


Corneliu HANU, licențiat în teologie, preot paroh în Parohia Jorăști
II (2002), preot slujitor la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Galați,
responsabil al Centrului filantropic „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi.

4 octombrie

A 200 de ani de la naşterea, în anul 1822, în


Viena, a medicului militar Teodor Henric CZIHAK,
cu studii medicale la Universitatea din Viena, doctor
în medicină, medic la Spitalul civil „Sf. Spiridon” şi
la Spitalul Militar din Galaţi (1849-1853), membru
al Societăţii Medico-Naturaliştilor din Iași (d. 28 mai
1870, Viena).

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în com.


Mihail Kogălniceanu, jud. Brăila, a preotului Anghel
GOMOLEA, absolvent al Seminarului Teologic din
Galaţi (1933), cântăreţ la Biserica „Sf. Gheorghe” din
Brăila, hirotonit preot pe seama Parohiei Oprişeneşti
din jud. Brăila, confesor militar al Garnizoanei din

297
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

Suceava, care a slujit ca preot în Armata Română până la desfiinţarea


instituţiei clerului militar (aug. 1948), când a fost numit preot la
Biserica „Sfânta Cruce” din Brăila (d. 12 iul. 1987).

5 octombrie

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, a arhimandritului Dimitrie


LASCĂR, diacon la Mănăstirea Adam din jud. Galați (1882-1891), apoi
la Iași și la Curtea de Argeș, prototop de Pitești (1896-1904), unde a
înființat Societatea preoțească „Frăția” și Școala de Căntăreți Bisericești,
decorat cu Ordinul „Coroana României” (1899); s-a călugărit în anul
1914, devenind stareț al Schitului Rafailă de pe lângă Mănăstirea
Dobrovăț (n. 12 mart. 1859, com. Grumezoaia, jud. Fălciu).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Tecuci,


jud. Galaţi, a profesorului de istorie Ştefan RUGINĂ,
director al Muzeului Mixt din Tecuci (1958-1960)
şi al Liceului Teoretic „Calistrat Hogaş” din Tecuci
(timp de 15 ani), a cărui monografie a publicat-o
în anul 2003, Cetăţean de Onoare al municipiului
Tecuci (n. 17 apr. 1932, sat Vizureşti, com. Buciumeni, jud. Galaţi).

6 octombrie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în Galați, a publicistului,


traducătorului și slavistului Constantin Congrea N. VELICHI, cu
studii primare și liceale la Galați, doctor în filozofie şi litere, profesor
la Galați (1939-1940), cadru didactic la Universitatea din Sofia (1945-
1948) și la Universitatea din București, cercetător principal la Institutul
de Studii Sud-Est Europene, care a tradus din lirica populară bulgară
și din literatura bulgară contemporană, a publicat lucrări şi studii în
domeniu, membru fondator și președinte al Asociației Slaviștilor din
România, membru al Uniunii Scriitorilor din România (d. 1998).

298
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în Tecuci,


jud. Galaţi, a inginerului Eduard Andrei IONESCU,
cu activitate în cadrul Institutului Regional de
Proiectare din Cluj, cadru didactic la Facultatea de
Construcţii, Secţia de căi ferate, drumuri şi poduri
din cadrul Institutului Politehnic din Cluj, căruia i-a
fost decernată Diploma de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în
domeniul proiectării (2000) şi Premiul „Anghel Saligny” la Conferinţa
Naţională a Asociaţiei Profesionale de Drumuri (d. 17 apr. 2013).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în


Roman, jud. Neamţ, a solistei Sanda (Alexandrina)
MĂRGĂRIT, mezzosoprană la Teatrul Muzical
din Galați (1956), unde s-a afirmat în distribuţia a
numeroase spectacole de operă precum: „Madame
Butterfly”, „Carmen”, „Lakmé”, „Faust”, „Nunta lui
Figaro”, făcând parte din colectivul de solişti consideraţi întemeietori
ai teatrului muzical gălăţean; interpretă pe scena Teatrului de Operetă
din Bucureşti.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Galaţi, a profesorului universitar doctor inginer
Emil T. CONSTANTIN, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, cadru didactic al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, prodecan al Facultăţii
de Mecanică din cadrul acestei universităţi, autor şi
coautor a numeroase articole în publicaţii de specialitate, preşedinte
al Asociaţiei de Sudură din România, membru al Asociaţiei Române
de Robotică și al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
distins cu Ordinul „Serviciului Credincios” în grad de Cavaler (2000),
Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (2009), profesor emerit al
Universității „Dunărea de Jos” din Galați (d. 26 aug. 2021, Galați).

299
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, în


Târgoviște, jud. Dâmboviţa, a medicului Savel
CÂRLAN, erou al Primului Război Mondial, medic la
Spitalul din Nicoreşti, medic primar al judeţului Tecuci
și profesor de igienă la Liceul „Dimitrie Sturdza” din
Tecuci, cel care, la intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial,
a organizat şi a condus Spitalul de zonă cu sediul la Tecuci (1941), unul
dintre fondatorii Bibliotecii Publice din Tecuci, căruia i-au fost acordate
distincţiile: „Coroana României” în grad de Cavaler, „Steaua României”
în grad de Ofiţer și în grad de Cavaler, „Meritul Sanitar” clasa I-a (n. 5
dec. 1885, sat Ruget, com. Vultureni, jud. Tecuci).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în Galaţi,


a profesorului universitar Gabriel MURARIU, doctor
în fizică, profesor de fizică în Galați la Liceul Economic
„Virgil Madgearu” și la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” (1992-2000), cadru didactic al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al Societăţii
Europene de Fizică, al Societății Naţionale de Fizică şi al Societății Române
de Gravitație, autor de lucrări şi studii în domeniul fizicii.

7 octombrie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în


com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a învăţătoarei şi poetei
Lenuţa TĂUNE, care a înfiinţat, în anul 2002, o
şcoală de iniţiere în teatrul folcloric, deţinătoare
a numeroase premii, medalii şi diplome de merit
la concursurile de creaţie şi interpretare judeţene,
interjudeţene şi naţionale, respectiv a Premiului Centrului de Creaţie
Galaţi.

300
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, a


conferențiarului universitar doctor inginer Elena
BĂRĂSCU, care a urmat studii postuniversitare și
doctorale la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi
Pescuit, profil Tehnologia Produselor Alimentare,
cadru didactic la Universitatea „Valahia” din Târgovişte (din 2001),
director al Departamentului Ingineria Produselor Alimentare din
cadrul Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor, autor și
coautor de lucrări și studii de specialitate.

9 octombrie

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1852, în


com. Zvoriștea, jud. Suceava, a ofiţerului de marină
Ilie IRIMESCU, primul comandant al Școlii
Copiilor de Marină din Galați, comandant al Diviziei
de Dunăre cu sediul la Galați şi al Diviziei de Mare,
inspector general al navigaţiei porturilor (d. dec.
1933, Bucureşti).

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Bucureşti, a sopranei Margareta METAXA, care a
început studiul muzicii cu profesorul şi compozitorul
gălăţean Teodor Teodorescu, la Şcoala Secundară de
Fete din Galaţi, cu o carieră artistică de patru decenii
(peste 800 de spectacole), apreciată ca una dintre vocile
celebre ale teatrului liric românesc din perioada interbelică, care a cântat
și pe marile scene lirice internaționale; membră fondatoare a primei
Opere Române de Stat, distinsă cu Ordinul „Meritul cultural” clasa I
pentru realizări excepţionale (n. 31 ian. 1895, Galaţi). [Oameni... (3)]

301
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Galați,


a etnografului Amelian CHIRILĂ, absolvent al
Liceului Pedagogic din Galaţi, învăţător în comuna
Tuluceşti, unde a desfășurat o intensă activitate de
animator cultural, a înfiinţat un muzeu de istorie şi
un grup folcloric al bătrânilor, autor al „Monografiei
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi” (n. 24 iun. 1939,
com. Tulucești, jud. Galaţi).

10 octombrie

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847,


în com. Clinceni, jud. Ilfov, a mitropolitului
PARTENIE CLINCENI (din botez Petru Stancu),
episcop al Dunării de Jos (1886-1902), care a realizat
donaţii însemnate în cărţi Bibliotecii „V.A. Urechia”
din Galaţi; mitropolit al Moldovei şi Sucevei (1902-
1908), a susţinut o intensă activitate liturgică, misionară, pastorală și
edilitară, fiind distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Facultăţii de
Teologie a Universităţii din Atena, Grecia (d. 9 ian. 1910, Bucureşti).

C 105 ani de la moartea, în anul 1917, în com.


Peștera, jud. Constanța, a profesorului de istorie
şi publicistului Vasile T. DIMITRESCU, cadru
didactic în Galaţi la Liceul „Vasile Alecsandri”, apoi
la Câmpulung, Constanţa, Brăila, Iaşi, comandant
al Companiei a X-a în Primul Război Mondial, pe
al cărui front a murit, în campania din Dobrogea, autor de lucrări
cu caracter istoric şi pedagogic (n. 20 mart. 1875, sat Tecucel, com.
Buciumeni, jud. Galaţi).

302
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în com.


Izvoarele, jud. Tulcea, a profesorului universitar
Chirică LEFTER, doctor în economie, cadru
didactic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
(2001-2003), al Universităţii „Danubius” din Galaţi
(2003-2011), al Academiei de Studii Economice
București și al Universității „Andrei Şaguna” din Constanţa, membru
al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, membru în
colective de cercetare, autor de manuale şi lucrări în domeniu.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în


Bucureşti, a chimistului şi profesorului universitar
Dumitru ISĂCESCU, doctor în ştiinţe chimice,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
cadru didactic la Institutul Medico-Farmaceutic din
Bucureşti (1948-1960) şi la Facultatea de Chimie
a Universităţii din Bucureşti (1960-1977), cu o intensă activitate în
domeniul cercetării, funcţionând în cadrul Institutului de Chimie
Macromoleculară „Petru Poni” din Iaşi şi în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale,, rezultatele cercetărilor sale găsindu-se într-un mare număr de
lucrări, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România şi al
Academiei Române, distins cu Premiul de Stat (n. 8 ian. 1904, Galaţi).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, a


lectorului universitar doctor Iulian SAVENCO,
absolvent al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”,
al Facultății de Științe Economice și Administrative
a Universităţii „Dunărea de Jos” şi al Facultății de
Drept a Universităţii „Danubius”, cadru didactic la
Universitatea „Danubius” din Galaţi și director al Bibliotecii Universității
„Danubius” (2002-2015), editor al revistei Acta Universitatis Danubius,
autor de lucrări științifice din domeniul dreptului constituțional,
dreptului administrativ şi al dreptului comparat.

303
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

11 octombrie
A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947,
în com. Berești, jud. Galați, a profesoarei Livia
CIUPERCĂ, absolventă a Facultății de Filologie din
cadrul Universităţii Bucureşti, redactor principal,
şef departament „critică literară” la revista Sfera
Ionică din Craiova, fondator şi coordonator al
Simpozionului Naţional „Ioan Petru Culianu” (aflat sub patronajul
U.S.R. - Filiala Iaşi şi U.A.I.C. – Iaşi), membră a Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România, a Uniunii Scriitorilor din România - Filiala
Iaşi, a Societății Culturale „Junimea ’90” din Iași, autoare și coautoare
a numeroase volume și antologii de versuri, critică literară, istorie
literară, autoare de scenarii dramatice pentru copii și tineret, distinsă
cu premii pentru activitatea desfășurată.

12 octombrie
A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937, în
Galați, a pianistului Albert GUTTMAN, absolvent al
Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București
(1959), profesor la prestigioase instituţii muzicale din
ţară şi străinătate, cu o carieră solistică de succes, care
a avut colaborări cu mari nume ale vieții muzicale din
România şi din străinătate (Radu Aldulescu, Ion Voicu, Lola Bobescu,
Silvia Marcovici, Yehudi Menuhin, Ruggiero Ricci, Enrico Mainardi
ş.a.), câştigător al Premiului Internațional „Hephzibah Menuhin”
pentru pian (Paris, 1981) (d. 28 febr. 2007, Berna, Elveția).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în satul


Vetreşti-Herăstrău, com. Nistorești, jud. Vrancea,
a profesorului universitar doctor Constantin
FROSIN, scriitor, editor şi traducător, membru al
unor importante societăţi din ţară sau din străinătate,
304
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

recompensat pentru activitatea profesională cu numeroase distincţii


şi premii, expert în problemele francofoniei, care a semnat primul
dicționar de argou francez din România (1996), inclus în ,,Who’s Who
in France”, în ,,Anuarul Personalităţilor din Francofonie: Le Richelieu”
ş.a., primul român distins cu Oxford Summit of Leaders „Science and
Education” (d. 10 oct. 2020, Galați).

13 octombrie
A 80 de ani de la nașterea, în anul 1942, în Cernăuți,
Ucraina, a arhitectului Crișan Victor POPESCU, care
și-a început activitatea profesională la institutele de
proiectare din Galați (1967-1968) și Brăila (1968-1973),
membru al Uniunii Arhitecților din România, membru
în Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor
din România, președinte și membru de onoare al Asociației Române
a Antreprenorilor în Construcții, decorat cu Ordinul Național „Steaua
României” în grad de Cavaler (2000), distins post-mortem cu titlul de
Cetățean de Onoare al municipiului Fălticeni (d. 16 nov. 2018, București).

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952,


în Constanţa, a inginerului Aurel ROZEI-
ROSENBERG, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, în anul 1926, cu studii
universitare în Franţa, specialist în planificare, căruia
i s-a acordat post-mortem, în anul 2016, titlul de
Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (n. 26 nov. 1907, Galaţi).

15 octombrie
A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în satul
Strâmba, com. Corbița, jud. Vrancea, a inginerului
chimist Haralambie PAVEL, absolvent al Liceului
de Băieţi „Dimitrie Sturdza” din Tecuci, profesor de
chimie la Liceul din Pechea, tehnolog șef de secție la
Șantierul Naval din Galați.
305
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

16 octombrie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în


satul Ţigăneşti, jud. Galaţi, a lui Mario RUSPOLI,
al doilea prinţ de Poggio Suasa, nepotul pe linie
maternă al logofătului Costache Conachi, ataşat al
Legaţiei Italiei la Bucureşti (d. 16 ian. 1963, Toscana,
Florenţa, Italia).

17 octombrie

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în com. Lieşti, jud.


Galaţi, a epigramistului Teodor Şt. MUNTEANU, inclus în
antologii de epigramă, colaborator la diverse publicaţii de profil
precum: Epigrama, Haz de necaz, Buzunarul, Râsu’ Plânsu’, membru
al Uniunii Epigramiştilor din România şi al Clubului Umoriştilor
„Verva” din Galaţi.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în Galaţi,


a istoricului şi profesorului universitar Eugen Ioan
ZUICĂ, absolvent al Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, cadru didactic al Facultăţii de Istorie şi
Filosofie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de studii de specialitate în domeniul istoriei.

18 octombrie

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în


Galați, a lui Neculai IGNAT, care a urmat cursurile
Școlii Nr. 5 „Cuza Vodă” din Galați, mobilizat la
începutul celui de-al Doilea Război Mondial în
Regimentul 51 Infanterie Galați (1940), repartizat în
Compania de Garnizoană Galați, prefect al județului
306
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Covurlui (2 iul. 1945 - 10 apr. 1949), distins cu Ordinul „Coroana


României” în grad de Ofițer (d. 12 apr. 1977, Galați).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în Galaţi,


a sopranei Horiana BRĂNIŞTEANU, care a început
studiul muzicii cu lecții de pian încă de la vârsta de 8 ani,
absolventă a Conservatorului „Ciprian Porumbescu”
din Bucureşti; după debutul cu rolul Violetta din opera
„Traviata” de Verdi, pe scena Operei din București,
a urmat o carieră internațională (Opera de Stat din Lucerna, Opera
Germană din Düsseldorf – Duisburg); profesoară de canto la Înalta
Şcoală de Muzică „Mozarteum” din Salzburg, participantă la numeroase
festivaluri de gen, a fost distinsă cu Premiul I la al XVIII-lea Concurs
Internaţional de Canto desfăşurat la Hertogenbosch, Olanda (1971),
Premiul II la Concursul „Francisco Vinas” de la Barcelona (1971) şi
Premiul „Enrico Caruso” la Rio de Janeiro (1973).

19 octombrie
A 130 de ani de la naşterea, în anul 1892,
în Galaţi, a avocatului Ghiţă VASILIU, consilier
municipal, prefect al Poliţiei (1922-1926) şi primar
al oraşului Galaţi în anul 1942, decorat cu înalte
distincţii: „Steaua României”, „Coroana României”
cu spade și panglică de „Virtute Militară” în grad de
Cavaler, „Crucea Comemorativă”, „Avântul țării” (d. 8 dec. 1942, Galați).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în


com. Boghicea, jud. Neamț, a boxerului Octavian
AMĂZĂROAIE, care a activat la Box Club
„Constructorul” din Galați, înregistrând de-a lungul
carierei sportive numeroase performanțe, printre
care se numără titlul de vicecampion național la
Campionatul Național de Seniori (1971, 1973), medaliat cu bronz
307
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

la Campionatul Național de seniori (1972), antrenor de box, din


1977, la Box Club „Constructorul” Galați și apoi la „Voința” Negrești
din Vaslui, formând numeroși elevi care s-au afirmat în domeniul
pugilistic (d. iul. 2017).

20 octombrie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1917, în


Galaţi, a muzeografei Elena ISĂCESCU, absolventă
a Facultăţii de Filosofie şi Litere a Universităţii din
Bucureşti, sora academicianului Mircea Petrescu-
Dîmboviţa, cu activitate în cadrul Muzeului Militar
Naţional din Bucureşti şi în Cabinetul Numismatic
al Academiei Române, autoare de studii în domeniul arheologiei şi al
numismaticii medievale.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Galaţi, a actorului Costel CONSTANTIN, absolvent
al Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi și al
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din
Bucureşti, actor la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”
din Bucureşti (din 1969), care a jucat pe scenă alături
de maeștri ai teatrului românesc precum Grigore Vasiliu Birlic, Dina
Cocea, George Calboreanu, Cella Dima sau Marcel Anghelescu,
societar al Teatrului Național, cu numeroase roluri în film, distins cu
importante premii, printre ultimele numărându-se „Premiul pentru
întreaga carieră” decernat în iunie 2021, la cea de-a XV-a ediţie a Galei
Premiilor Gopo.

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în


com. Roata, jud. Giurgiu, a juristului și profesorului
universitar Alexandru BOROI, doctor în drept, cadru
didactic care a contribuit la formarea a generații de
specialiști în domeniu la Universitatea „Danubius” din

308
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Galați, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și la Universitatea


„Titu Maiorescu” din Bucureşti; membru al Asociaţiei Române de
Ştiinţe Penale, al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal şi în comitetul
ştiinţific al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica, autor de lucrări
științifice, cursuri universitare, monografii, articole, studii, comunicări.

21 octombrie
A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902, în Galați, a istoricului
Emil VÂRTOSU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
în anul 1921, doctor în litere, specializat în paleografia chirilică și în
sigilografie, profesor de latină şi română la Gimnaziul „C.A. Rosetti”
din Galaţi, profesor de paleografie chirilică la Şcoala de Arhivistică
din Bucureşti (1934-1950) şi la Facultatea de Istorie a Universităţii din
Bucureşti (d. 3 ian. 1977, București).

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937,


în București, a ziaristului Nicolau Gheorghe
COMPOTECA, cu studii liceale la Galați, care a scos în
Călărași ziarele Aurora şi Luptătorul, redactor la ziarul
Viitorul şi colaborator la numeroase publicaţii din presa
centrală, începând din anul 1889, printre care Drapelul,
Dreptatea, Războiul, Românul, Ţara, Veacul, Voinţa naţională, distins cu
medaliile „Avântul Ţării” şi „Bărbăţie şi Credinţă”, clasa I (n. 1865, Galați).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în


București, a chimistei Maria IONESCU-BURDEA,
doctor în chimie al Universității din București,
figură proeminentă a industriei chimice și cercetării
românești, specialist și director la Uzina de Fibre
Sintetice de la Săvinești, director al Direcției Tehnice
din Ministerul Industriei Chimice și, ulterior, director general al
Institutului Central de Chimie, autoare a numeroase lucrări științifice,
posesoare a unor brevete de invenții aplicate cu succes în industria
chimică românească (n. 30 aug. 1920, Galați).
309
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

22 octombrie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Griviţa, jud. Galaţi, a profesorului universitar
Valeriu POPA, cu studii gimnaziale în comuna
Iveşti din județul Galaţi, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (1954), doctor în matematică,
cadru didactic al Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău, membru în comitetele de redacţie ale mai multor reviste de
specialitate din străinătate, membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice
din România, autor de lucrări şi studii în domeniu, Cetăţean de
Onoare al municipiului Bacău (2018).

23 octombrie

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1857,


în com. Tiur, jud. Alba, a profesorului August
FRĂȚILĂ, doctor în filologie, profesor la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați (1894-1926), senator
(1907-1911), membru al comitetului care a sprijinit
manifestările care au avut ca scop ridicarea statuii
poetului Mihai Eminescu în Parcul Central al orașului, distins
cu ordinele „Coroana României” în grad de Cavaler (1895) şi de
Comandor, „Răsplata Muncii” şi „Serviciul Credincios” (d. 1938).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


profesorului universitar Teodor NIŢĂ, doctor
în interpretare muzicală al Universităţii „George
Enescu” din Iaşi, manager al Teatrului Național de
Operă și Operetă „Nae Leonard”, membru fondator
şi decan al Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, fondator al corului de copii „Allegria”
din Galaţi (2003).

310
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, în Galaţi,


a teologului, publicistului şi eseistului Radu PREDA,
doctor în teologie, profesor invitat al Universității
„Leibniz” din Hanovra (2006-2007) şi al Universității
din Viena (2008-2009), director executiv al Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc (IICCMER) (2014-2020), conferenţiar universitar
la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeș-Bolyai” din
Cluj, membru al comitetului de redacție al revistei Renașterea, membru
în staff-ul Forumului European al Facultăților de Teologie Ortodoxă
din Bruxelles, autor de lucrări şi studii în domeniul istoriei şi teologiei.

24 octombrie

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în Galaţi,


a ziaristului şi scriitorului Florin Doru CILINCĂ,
primul director al Clubului Tineretului Galaţi, unde a
iniţiat Festivalul-Concurs naţional de poezie şi muzică
tânără „Baladele Dunării”, director al primului post
de radio înfiinţat în Galați de Uniunea Sindicatelor
Libere - Radio Galaţi, colaborator la reviste de cultură și la publicațiile
locale Viaţa nouă şi Viaţa liberă (n. 19 sept. 1949, Pașcani, jud. Iași).

25 octombrie
A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în
Galați, a profesoarei universitare Aglaia DIMOFTE,
absolventă a Facultății de Mecanică din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi (1971),
doctor în specialitatea „Mecanisme, Organe de
maşini şi Tribologie”, cadru didactic la Universitatea
„Dunărea de Jos” din 1975, la Catedra Mecanică şi Rezistenţa
Materialelor, membră a Asociaţiei Române de Tensometrie (ARTENS),
autoare de lucrări și articole de specialitate în domeniile de competență.
311
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

26 octombrie
A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Galaţi, a doctorului
în medicină Dem THEODORESCU, cu activitate profesională
şi didactică desfășurată în București și Constanța, cadru didactic
universitar la   Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie
Experimentală şi la Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa,
raportor în numeroase rânduri la Societatea de Chirurgie din
Bucureşti, autor al lucrării „Mic atlas de anatomia omului”, membru
al Societăţii „Excerpta medica” din Amsterdam şi membru senior al
Societăţii Internaţionale de Chirurgie (d. 1992).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Galaţi, a


profesorului universitar doctor Costică BRÂNDUŞ, cu
studii liceale în orașul natal, cadru didactic la Facultatea
de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare”
din Suceava, visiting profesor la Universitatea „Yurii
Fedkovici” din Cernăuţi (1998), autor şi coautor de
volume și articole de specialitate în domeniile geomorfologiei, geografiei
solurilor, hidrogeologiei, geografiei regionale; distins cu Premiul
internaţional al Uniunii Regionale a Geografilor din Cernăuţi, Diploma
de Onoare şi titlul de „Profesor emerit” al Universității „Ștefan cel Mare”
din Suceava, Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofițer.

28 octombrie
A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în com.
Corbasca, jud. Bacău, a lingvistului, profesorului de
limba și literatura română și publicistului Gheorghe
CARAGAȚĂ, absolvent al Liceului Modern din
Tecuci (1927) şi al Facultăţii de Litere a Universităţii
din Iaşi (1932), bursier al Şcolii Române de la
Roma (1933-1935), cadru didactic, timp de peste patru decenii, al

312
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Universității din Florența, membru fondator al Societății Academice


Române din Roma, autor de lucrări în domeniul lingvisticii române și
romanice (d. 9 oct. 1978, Florenţa, Italia).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927,


în com. Seimeni, jud. Constanţa, a profesorului
universitar doctor George P. VASILESCU, cadru
didactic cu o carieră pedagogică de peste jumătate
de secol, care a contribuit la formarea de specialişti
în domeniile acvaculturii şi bioeconomiei apelor, şef
al Departamentului de Pescuit şi Acvacultură din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (d. 28 iun. 2013).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


com. Măicănești, jud. Vrancea, a preotului Nica
NECULA, absolvent al Seminarului Teologic din
Buzău (1958) și al Institutului Teologic de Grad
Universitar din Bucureşti (1962), diacon la Catedrala
Episcopală din Galaţi (1963-1979), preot paroh la
biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Cimitirul Eternitatea din
Galaţi (1979-2005), pensionat în anul 2005 (d. sept. 2010).

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937,


în Bucureşti, a pilotului militar Gheorghe
ZGABERCEA, instructor de zbor la unitatea de
aviaţie din Tecuci – Grupul 4 Instrucţie Aeronautică,
care a participat la numeroase demonstraţii aeriene
în ţară (1920-1937); numele său este înscris pe soclul
monumentului „Eroii aerului”, dedicat eroilor aviatori din Bucureşti
(n. 7 apr. 1896, Tecuci, jud. Galaţi).

313
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, a pianistei
Carmina SÂRBU (sora violonistului Eugen Sârbu),
care a urmat Şcoala Specială de Muzică pentru copii
extradotaţi din Galaţi, începând de la 5 ani, apoi
Conservatorul din Bucureşti, profesoară la Liceul de
Artă „George Enescu” din Bucureşti, stabilită la Londra, concertând
pe toate continentele şi în cele mai prestigioase săli din lume.

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în Aiud,


jud. Alba, a filosofului, sociologului şi criticului
literar Mircea VULCĂNESCU, care a urmat studiile
gimnaziale la Iași și Tecuci, iar pe cele liceale la
Galați și la București, absolvent al Facultăţii de Drept
şi al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti,
doctor în Ştiinţe economice şi politice la Paris, subsecretar de stat
în Ministerul de Finanţe (1941-1944), șef al Datoriei Publice (1944-
1948); arestat de autoritățile comuniste în lotul al doilea al foștilor
membri ai guvernului Antonescu, a fost condamnat la opt ani de
temniță grea şi închis la Aiud (n. 3 mart. 1904, Bucureşti).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, în


com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, a scriitorului
Constantin COSTACHE, absolvent al Liceului
Industrial pentru Construcţii de Maşini din Galaţi
(1977) și al Institutului de Marină „Mircea cel
Bătrân” din Constanţa (1977-1981), ofiţer de marină,
căpitan secund, comandant de cursă lungă la „Navrom” Constanţa,
autor de literatură cu temă marină, membru de onoare al Asociației
Comandanților de Nave din România, membru al Uniunii Scriitorilor
din România.

314
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1957, a


preotului Dumitru GHEORGHE, licențiat în
teologie, hirotonit la 6 mai 1984, preot al Parohiei
„Sf. Pantelimon” din Galaţi.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Galaţi, a conferențiarului universitar doctor inginer
Niculai HAUK, absolvent al Facultății de Mecanică,
Universitatea din Galaţi (1983), cadru didactic al
Facultăţii de Inginerie Brăila din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al Asociaţiei
Generale a Inginerilor din România.

29 octombrie

A 120 ani de la naşterea, în anul 1902, în Tecuci, jud. Galaţi, a


aviatorului şi scriitorului Andrei IOAN, care a urmat Școala de Pilotaj
de la Tecuci, diplomat al Şcolii Superioare de Aeronautică din Paris,
profesor la Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie, la Şcoala de Sub-Ingineri
de Aviaţie și la Şcoala de Pilotaj A.R.P.A. şi C.F.R., autor de romane
(semnate cu pseudonimul Andre Ioan) şi cărţi de specialitate precum
„Apărarea antiaeriană”, „Construcţii de avioane”, „Aviaţia” etc.

C 110 ani de la moartea, în anul 1912, în Iaşi,


a avocatului şi publicistului Romulus SCRIBAN,
doctor în drept, prim-procuror, profesor de drept
şi economie politică şi director al Şcolii Comerciale
„Al.I. Cuza” din Galați (1875-1877), profesor de
istorie la Seminarul „Sf. Andrei” din Galaţi, care a
fondat şi redactat integral revista gălăţeană Dacia literară, membru
al Societăţii Corpului Didactic din judeţul Covurlui (n. 24 aug. 1838,
com. Burdujeni, jud. Suceava). [Oameni... (5)]
315
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

30 octombrie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în.


com. Șchiopeni, jud. Vaslui, a profesorului Teodor A.
BĂDĂRĂU, publicist, profesor de științele naturii în
Galați la Liceul „Vasile Alecsandri”, la Liceul de Fete
„Filipide” şi la Liceul Comunității Israelite unde a fost
și director, profesor şi director al Liceului Internat
din Iaşi până la pensionare (1913-1937), colaborator la publicaţiile
gălăţene Galaţii, Învierea, Dreptatea, Vremea şi la publicaţii din ţară,
membru corespondent al Academiei de Științe din România (d. 17
nov. 1958, Iași). [Oameni... (9)]

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în Galați, a conferențiarei


universitare Ruxanda Maria BONTILĂ, absolventă a Facultății
de Limbi Moderne, secţia engleză-franceză din cadrul Universității
din București (1976), doctor în literatură americană, cadru didactic
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere şi
Teologie, Catedra de Limbă şi Literatură Engleză, autoare a numeroase
lucrări și studii în domeniul literaturii engleze, inclusă în volumul de
referință „DAAR : Dicționar de angliști și americaniști români”.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în com.


Cosmeşti, jud. Galaţi, a artistului plastic Sava DAVID,
profesor la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi,
designer vestimentar, cu expoziţii personale şi participări
la expoziţii colective în ţară şi străinătate, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Galați,
membru fondator al Grupului „Axa”; lucrările sale se regăsesc în colecţii
de stat şi particulare din România, Germania, Italia, Grecia, Israel, S.U.A.,
Franţa, Turcia, deţinător a numeroase premii de excelenţă pentru activitatea
artistică şi de design vestimentar, recompensat cu Ordinul şi Medalia
„Meritul cultural” şi cu Premiul municipiului Galaţi.

316
Octombrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977,


a asistentului universitar doctorand Marius
TRANDAFIR, cu o bogată carieră sportivă ca
antrenor de hochei al mai multor echipe gălăţene,
din ţară şi al echipei naționale de hochei pe gheață
a României, cadru didactic al Facultăţii de Educație
Fizică și Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de lucrări şi articole de specialitate.

31 octombrie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în


com. Tuluceşti, jud. Galaţi, a inginerului navalist
Victor DOBREA, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” şi al Facultăţii de Arhitectură Navală
din cadrul Universităţii din Galaţi, director de
producţie la Şantierul Naval Damen din Galaţi,
director de producţie la Şantierul Naval Damen Yichang din China,
premiat cu distincţia „Chime Bell Award” de Guvernul Popular al
Provinciei chineze Hubei pentru „un important rol în organizarea şi
modernizarea ţării”.

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în


Galați, a artistei plastice Elena Fabiana DIMA, care
a urmat Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galați
şi Universitatea Națională de Arte din București,
cu expoziţii individuale și participări la expoziţii
de grup; a luat parte la realizarea unor lucrări de
restaurare la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Galaţi (1999)
dar și la alte biserici din țară, autoare de ilustraţie de carte, lucrările
sale fiind prezente în colecţii particulare din România, Canada şi
Danemarca.

317
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2022

Citatele lunii octombrie

Margareta Metaxa, soprană


Mi-a displăcut întotdeauna obrăznicia
şi n-am fost adepta cancanurilor. Iar ceea
ce am apreciat, au fost oamenii muncitori,
conştiincioşi şi sinceri.

Vasile Onuț, artist plastic


Noi avem misiunea de a pătrunde... în
intimitatea ardentă a faptului real, extrăgând
din el partea esenţială a existenţei sale.

Teodor A. Bădărău, profesor, publicist


Omul, față de alte animale, are încă
un instrument cu mare putere adaptativă:
inteligența. Dar și aceasta trebuie să fie
necontenit trează, în acțiune.

Romulus Scriban, avocat,


profesor, publicist
A lucra pentru mărirea literaturii
române este nu mai puţin a lucra pentru patria
sa. [...] Literatura măreşte popoarele, învie pe
cele moarte şi sprijină pe cele căzute.

318
Noiembrie

Cea mai mare bucurie a unui om este când


poate să facă ceva pentru semenii săi. Ce am făcut în
toţi aceşti ani, am făcut cu devotament, am căutat să
dau tot ce am mai bun şi să-i învăţ şi pe cei tineri ceea
ce știu mai bine.
(Margareta Kiss)
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
11 noiembrie – Ziua Veteranilor
19 noiembrie - Ziua Cercetătorului şi
Proiectantului din România
23 noiembrie - Ziua Economiștilor din
România
28 noiembrie – Unirea Bucovinei cu România
~ Noiembrie ~

C 100 de ani de la moartea, în anul 1922, în


Bucureşti, a magistratului şi avocatului Deodat
A. ŢĂRANU, doctor în drept la Paris, supleant
la Tribunalul Covurlui, prim ajutor de primar şi
ofiţer delegat al Stării Civile Galaţi, unul dintre
conducătorii mişcării socialiste din Galaţi, unde
a înființat, împreună cu Spiridon Popescu şi Mihai Pastia, o şcoală
pentru adulţi; membru al Baroului Covurlui, membru de onoare al
Societăţii Culturale „V.A. Urechia” din Galaţi şi membru (din 1900) al
Partidului Naţional Liberal (n. 3 aug. 1865, Botoşani).

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, a


preotului și publicistului Teodor IORDACHE, care
a editat la tipografia „Bucovina” din Galați, în anul
1936, volumul „Albumul Galaților”, preot la Biserica
„Naşterea Maicii Domnului” din Galaţi și la Parohia
Parcheş din jud. Tulcea, care a condus redacţia
publicaţiei Viaţa adevărată, revistă a Societăţii Clerului Ortodox
Român „Solidaritatea”.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galați,


a profesorului universitar doctor inginer Voicu
GIURCĂ, cadru didactic la Catedra de Tehnologia şi
utilajul industriei de panificaţie din cadrul Facultăţii
de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnică
Piscicolă din Galaţi, conducător de teze de doctorat
în domeniul de specialitate „Tehnologia produselor alimentare”,
şef de catedră la Facultatea de Tehnologia Textilelor şi a Produselor
Alimentare din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (n. 16
iun. 1931, com. Ighiu, jud. Alba).
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

1 noiembrie

A 130 de ani de la nașterea, în anul 1892, în


com. Dedulești, jud. Brăila, a publicistului Cristea
PÂRLOG, absolvent al Școlii Normale din Galați
(1912), doctor în psihologie al Universității din
Cluj (1932), care a fost învățător la școli primare din
județul Brăila și orașul Galați (1912-1920), maestru
de muzică la Școala Normală din Cluj și profesor în orașul Brăila, autor
al unor apreciate lucrări pedagogice, distins cu medalia „Răsplata
Muncii” (d. 15 mai 1975, Brăila).

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902, în satul


Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a preotului
Simeon VÂRGOLICI, care, în timpul Primului Război
Mondial, a lucrat în spatele frontului, ajutând spitalele
de răniţi de la Suceveni, Băneasa şi Rogojeni (1916-
1917); hirotonit diacon şi preot pe seama Parohiei
Sulina din jud. Tulcea, a slujit în Galaţi la Biserica „Sf. Vasile” şi la Biserica
„Buna Vestire”, a fost preot militar girant al Diviziei din Galaţi şi protoiereu
al Protopopiatului Galaţi, a înfiinţat foaia parohială Viaţa adevărată
(Sulina) şi revista ortodoxă Soborul (Galaţi); distins cu titlul de Cetăţean
de Onoare al municipiului Galaţi (d. 26 aug. 2002, Galaţi).

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927, în


București, a profesorului universitar doctor Mircea
RĂUȚĂ, cadru didactic la Facultatea de Chimie
Alimentară şi Tehnică Piscicolă a Universității
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru în Consiliul
Ştiinţific al Institutului de Cercetare-Proiectare pentru
Pescuit şi Piscicultură Galaţi, membru al Comisiei de Limnologie
a Academiei Române, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Grigore Antipa” din Bucureşti,

322
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

membru al Societăţii Internaţionale pentru Limnologia Dunării din


Viena și membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” (d. 11 apr. 2021).

3 noiembrie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1897, în


Galaţi, a profesorului de limba română Ştefan D.
POPESCU, cadru didactic în Galați, la Liceul „Vasile
Alecsandri” şi la Şcoala Comercială Superioară de
Băieţi „Al.I. Cuza” şi director al Gimnaziului „C.A.
Rosetti” (d. 17 dec. 1936, Galaţi).

4 noiembrie

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927, în Galați,


a lui Mircea SGRUMALA, absolvent al Liceului
„Al.I. Cuza” din Galaţi, președintele Cooperativei
„Progresul” din Galați, cel care a propus într-o
intervenție la Congresul Sindicatelor din 1965,
construirea Viaductului, coordonatorul echipelor
care au realizat Priza de Apă de la Dunăre și instalațiile sanitare pentru
blocurile din cartierele Mazepa 1 și 2, cel care s-a ocupat de aducerea
gazului metan în oraș; distins, în anul 1971, cu Ordinul Muncii, clasa
a III-a (d. 19 dec. 2017, Galați).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, a


avocatului Ioan Gh. MACRI, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” (1900), licențiat în drept, care
a fost judecător la ocolul Gănești (1910) și la
Tribunalul Covurlui (1913), președinte al secției a
II-a a Tribunalului Covurlui (1921) și al Curții de
Apel Galați, delegat supleant al Comisiei Europene a Dunării (n. 22
iul. 1882, Galați).

323
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, a


doctorului în matematică Gabriel BERCU, care a
urmat Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, profesor
la Liceul „Emil Racoviţă” din Galați (1996-1998) și
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați, autor a numeroase probleme publicate
în Gazeta Matematică, Revista de Matematică din Galaţi, membru
al Societății de Științe Matematice din România, distins cu titlul de
„Profesor Bologna” în anul 2011.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Bucureşti,


a doctorului în stomatologie Corneliu BURLIBAȘA,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
(promoția 1947) şi al Facultății de Stomatologie din
Bucureşti, șef al Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-
Facială, decan al Facultății de Stomatologie şi director
al Spitalului Clinic de Stomatologie din București; membru fondator
și președinte al Societății Române de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială,
membru emerit al Academiei de Științe Medicale din România; distins
cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (n. 16 nov. 1928,
com. Băleni, jud. Galaţi).

5 noiembrie
A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872,
în Fălticeni, jud. Suceava, a artistului plastic
Dimitrie HÂRLESCU, unul dintre valoroșii pictori
expresioniști români, absolvent al Școlii de Arte
Frumoase din Iași, care a frecventat Academia
Bavareză de Arte Frumoase din München, profesor
de desen şi director al Gimnaziului „Dimitrie Sturdza” din Tecuci,
mobilizat în 1918 în echipa de artişti plastici de pe lângă Marele
Cartier General din Iaşi, membru al Tinerimii Artistice (d. 23 nov.
1923, Tecuci, jud. Galaţi).
324
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în Iaşi, a


istoricului şi arheologului Oreste TAFRALI, cu studii
liceale în Tulcea şi în Galaţi, unde a absolvit Liceul
„Vasile Alecsandri”, doctor în istorie şi arheologie, care
a desfăşurat o intensă activitate didactică, contribuind
la dezvoltarea învăţământului istoric prin înfiinţarea
Muzeului de Antichităţi din Iaşi, fondator al revistei Arta și arheologia,
membru corespondent al Academiei Române, membru de onoare al
Societății Numismatice Române, membru al Academiei din Atena şi al
Institutului Arheologic din Sofia (n. 14 nov. 1876, Tulcea).

7 noiembrie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867,


în Focşani, jud. Vrancea, a ofiţerului de cavalerie
Alexandru SIDERI, care a fost primar al municipiului
Galaţi în anul 1918 şi prefect al judeţului Covurlui în
anul 1919; membru de onoare al Societăţii Culturale
„Sf. Împăraţi” din comuna Jorăşti, județul Covurlui.

8 noiembrie

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847,


com. Vârlezi, jud. Covurlui (astăzi jud. Galaţi), a
avocatului Costache G. PLESNILĂ, avocat şi decan
al Baroului de Avocaţi din județul Covurlui, avocat al
Statului pentru Curtea de Apel din Galaţi, primar al
oraşului Galaţi (1896-1898) şi deputat de Covurlui,
proprietar al ziarului Galaţii; distins cu Ordinul „Coroana României”
în grad de Ofiţer, Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler şi
Medalia „Apărătorii Independenţei” (d. aug. 1921, Galaţi).

325
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în


Iaşi, a doctorului în istorie Constantin A. STOIDE,
profesor în învăţământul secundar în Iaşi, Piatra
Neamţ şi la Liceul Comercial din Tecuci, unde a
îndeplinit şi funcţia de director; după al Doilea
Război Mondial s-a dedicat cercetării ştiinţifice,
ca director al Arhivelor Statului Braşov şi preşedinte al Societăţii de
Ştiinţe Istorice, Filiala Braşov; a editat singur sau în colaborare volume
de specialitate (n. 3 sept. 1902, sat Cucuteni, com. Leţcani, jud. Iaşi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în Hanovra,


Germania, a preotului Traian CHIRILĂ, care a urmat
clasele primare şi gimnaziale la școala generală Bereşti,
cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Apostol
Andrei” din Galaţi şi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul” din cadrul Universităţii din
Bucureşti; hirotonit pe seama Parohiei Bereşti‑târg, Protopopiatul Tg.
Bujor (17 oct. 2005), a slujit și la Parohia Aldeşti, comuna Bereşti‑Meria,
Protopopiatul Tg. Bujor (n. 30 mart. 1980, Târgu Bujor, jud. Galați).

9 noiembrie
A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a
preotului Ion NĂSTASE, absolvent de seminar,
hirotonit în anul 1992, preot paroh la Biserica cu
hramul „Pogorârea Sf. Duh” din Nămoloasa-Sat,
com. Nămoloasa, județul Galați.

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a preotului


Grigore CHIVU, absolvent al Seminarului Central
din Bucureşti și al Școlii Medii de Cântăreţi Bisericeşti
de la Buzău, hirotonit diacon (1973) și preot (1974)
al Parohiei Rachelu, jud. Tulcea, apoi preot în Tecuci,
326
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

la Parohia „Sf. Voievozi Vechi” (1979-1988) și la Parohia „Sf. Nicolae”,


din 1979 până la pensionare, în anul 2009, protopop de Tecuci în
perioada 1979-1988 (n. 8 aug. 1933, com. Fitionești, jud. Vrancea).

10 noiembrie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887,


în Galaţi, a inginerei chimist Elisa LEONIDA
ZAMFIRESCU, care a urmat studiile gimnaziale în
Galaţi şi Academia Regală Tehnică din Berlin, fiind
prima studentă a unei universități politehnice și
prima femeie inginer din Europa; a fost membră a
Asociației Internaționale a Femeilor cu Diplomă Universitară şi prima
femeie membră a Asociației Generale a Inginerilor din România (d.
25 nov. 1973, Bucureşti). [Oameni… (5)]

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1902, în


satul Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi, a medicului
şi profesorului universitar doctor docent Ion IANCU,
care a urmat studiile primare în satul natal și gimnaziul
la Galaţi; chirurg oncolog care a editat o întreagă
gamă de cursuri de anatomie şi caiete practice pentru
studenţii şi medicii la specializare în chirurgie operatorie; în semn de
preţuire Institutul de Anatomie al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iaşi îi poartă numele (d. 17 mai 1992, Iaşi).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în


Galați, a profesoarei universitare Virginia VEJA
LUCATELLI, care a urmat Școala Medie Nr. 3 „Al.I.
Cuza” din Galaţi (1954-1965) și Facultatea de Limbi
Romanice şi Clasice, Secţia franceză-spaniolă din
cadrul Universității București (1965-1970), doctor în
filologie, specializarea Limba franceză, cadru didactic la Catedra de
limbă și literatură franceză a Universității „Dunărea de Jos” din Galați,

327
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

fondator și director al Centrului de Cercetare „Teoria și practica


discursului” (d. 13 ian. 2020).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, a


preotului Gheorghe LECA, licențiat în teologie,
hirotonit în anul 1983, preot în comuna Drăgănești
din județul Galați (1983), apoi preot paroh la Biserica
cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul” din Tecuci.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1972, a


preotului Stelian CHIRVASE, licențiat în teologie,
hirotonit în anul 1995, preot paroh în Parohia
Movilenii de Sus, comuna Movileni, județul Galați,
la Biserica cu hramul „Sf. Voievozi”.

11 noiembrie
C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în Galaţi,
a profesorului şi ziaristului Alexandru NICOLESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați în
anul 1875, cadru didactic şi director al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, primar al oraşului Galaţi în anul
1905 şi între anii 1911 şi 1912, redactor şi director la
ziarele locale Galaţii şi Vocea Galaţilor, membru fondator şi vicepreşedinte
al Societăţii Corpului Didactic din judeţul Covurlui, membru fondator al
Ateneului din Galaţi (n. 22 sept. 1860, com. Pechea, jud. Galaţi).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi,


a profesoarei universitare Adriana OLARU, doctor
în economie, cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administrative din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al Fundaţiei
Internaţionale de Management, al Academiei

328
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Societăţii Internaţionale


de Gestiune Economică din Spania; autoare de lucrări şi studii în
domeniul managementului şi marketingului (n. 16 apr. 1943, Cernăuţi,
Ucraina).

12 noiembrie
A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în
Galaţi, a doctorului în lingvistică August SCRIBAN,
profesor şi director al Gimnaziului din Caracal,
profesor de latină şi drept în Bucureşti, profesor
de latină la Liceul „C. Negruzzi” din Iaşi, autor al
unui nou sistem ortografic fonetic, printre lucrările
publicate numărându-se: „Ortografie românească”, „Gramatica limbii
româneşti”, „Dicţionaru limbii româneşti” (d. 2 aug. 1950, Iaşi).

C 120 de ani de la moartea, în anul 1902, în


Galaţi, a comerciantului Dimitrie FRIGATOR, care
deținea în Galați o instituție bancară şi de comision
de mărfuri, unul dintre cei mai importanţi filantropi
ai oraşului; contribuţia sa financiară a avut un rol
important în funcționarea unor şcoli, cantine şi a
Spitalului „Elisabeta Doamna” din Galaţi; în urma dispoziţiilor sale
testamentare a fost construit, în Galaţi, Azilul de bătrâni căzuţi în
sărăcie (n. 1838, Şcheii Braşovului, jud. Braşov).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în Măcin,


jud. Tulcea, a sopranei Margareta KISS, cu studii liceale
și muzicale la Brăila, care a activat în cadrul ansamblului
coral al Teatrului Muzical din Galați din anul 1956; a
apărut încă de la primele spectacole pe scena gălăţeană,
în spectacole de revistă și în premierele spectacolelor
de operetă montate la Galaţi, interpretând numeroase roluri de operă şi
operetă, din creaţia naţională şi universală, care i-au adus atât admiraţia
publicului, cât şi aprecierea cronicarilor muzicali. [Oameni… (9)]
329
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

C 50 de ani de la moartea, în anul 1972, în


Galați, a preotului Constantin ȚIȚARIU, absolvent
al Seminarului Teologic „Veniamin” din Iași (1912)
și al Facultății de Teologie din București (1916),
subdirector şi profesor de liturgică la Seminarul
„Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, preot în Galaţi la
Catedrala Episcopală (1929-1940) şi la Biserica „Sf. Împăraţi” (n. 4
mai 1890, com. Gloduri, jud. Bacău).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


Paris, Franța, a pilotului Dan Valentin VIZANTY,
absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Aeronautică
de la Cotroceni, comandant al Escadrilei 43
de Vânătoare Galați de la înființarea acesteia,
cu care a participat la campania de la Odessa
(1941-1942), fiind decorat cu Ordinul „Virtutea Aeronautică” de
Război cu spade, clasa Crucea de Aur (11 oct. 1941), Ordinul
„Coroana României”, Medalia de Argint a Parisului; a publicat
articole despre aviatorii români în reviste cu profil aeronautic
(n. 9 febr. 1910, Botoșani).

13 noiembrie
A 145 de ani de la nașterea, în anul 1877, în
Galați, a avocatului Alexandru I. DOICIU, licenţiat
al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1901), membru
al Baroului Covurlui (1901), avocat al Statului din
1905 (d. 15 nov. 1943).

14 noiembrie
C 55 de ani de la moartea, în anul 1967, în Galaţi, a doctorului în
medicină Păunel MIHĂESCU, medic primar şi şef de secţie O.R.L. la
330
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Spitalul din Galaţi, coordonator al asistenţei O.R.L.


din judeţul Galaţi şi din întreg sudul Basarabiei,
Moldovei şi nordului Dobrogei, medic primar la
serviciul O.R.L. al Policlinicii C.F.R., director al
Spitalului Nr. 1 (azi Spitalul Județean „Sf. Apostol
Andrei”) din Galaţi, care a aplicat pentru prima
dată în țara noastră operația lui Sourdille asupra
mastoidei și urechii mijlocii, preşedinte al filialei gălăţene a Uniunii
Societăţilor de Ştiinţe Medicale, Secţia O.R.L. (n. 25 aug. 1900, com.
Tomşani, jud. Vâlcea).

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în


Brăila, a preotului Nelu GHEORGHIȚĂ, absolvent
al Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei” din
Galaţi și al Facultății de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti (1998), diacon la Catedrala Episcopală din
Galaţi (1996-2002), preot la Parohia „Sf. Apostoli
Petru şi Pavel” din Galaţi din 1 aprilie 2002.

15 noiembrie

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a


conferențiarului universitar doctor inginer
Nicolae PANĂ, care a participat la dezvoltarea
învățământului superior de industrie alimentară
din Galați, încă din momentul transferului
Institutului Alimentar București la Institutul
Tehnic din Galați, și care a contribuit la înființarea laboratoarelor
de microbiologie, biochimie, tehnici fermentative, conserve,
tehnologia laptelui din cadrul Facultății de Chimie Alimentară a
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, întemeietorul primei
stații pilot de vin, creatorul vinului de tip Porto denumit Moldavin.

331
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

16 noiembrie
A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în
Galaţi, a medicului Eraclie STERIAN, care a început
studiile liceale în orașul natal, absolvent al Facultăţii
de Medicină din Bucureşti, doctor în medicină,
medic secundar al Eforiei Spitalelor Civile, director
al revistei de popularizare a igienei şi științelor
medicale Medicina populară (d. 1948).

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Bucureşti, a poetei,


prozatoarei și traducătoarei Teodora POPA MAZILU, care a urmat
Liceul „Iulia Hasdeu” şi Facultatea de Drept din Bucureşti, redactor
la Editura Minerva, Editura „Mihai Eminescu” şi la Editura pentru
Literatură; a compus texte pentru melodii de muzică uşoară,
colaborând printre alţii cu Florin Bogardo, Marius Ţeicu, Marius
Dragomir; autoare a trei volume de poezii şi a unui roman, „Ispita”,
traducătoare din literatura franceză clasică şi contemporană, membră
a Uniunii Scriitorilor din România (n. 11 sept. 1928, Galaţi).

17 noiembrie

C 125 de ani de la moartea, în anul 1897,


în Fălticeni, jud. Suceava, a preotului Veniamin
ARHIPESCU, absolvent al Seminarului „Sf. Andrei”
din Galați, arhimandrit la Mănăstirea Slatina din
județul Suceava, director al Seminarului de la Huşi
de la înființare (1853), care a slujit la Capela Română
din Paris (1860-1862), primul director al Seminarului Eparhial din
Ismail (1864-1868), profesor de religie la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi în perioada 1877-1892, de unde s-a pensionat, stabilindu-
se la Fălticeni (n. 1823, Iași).

332
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, a


preotului Petrică GHEORGHE, licenţiat în teologie,
hirotonit în anul 1961, pe seama Parohiei Movila
Miresii din județul Brăila, apoi, din 1979, preot la
Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din Galați.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, a preotului


Gabriel Ioan PELIN, absolvent al Seminarului
Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galați și licențiat
în teologie, preot paroh la Biserica „Vovidenia” din
Galați, unde desfășoară numeroase activități social-
filantropice și cultural-educative.

18 noiembrie
A 155 de ani de la naşterea, în anul 1867, în satul Prohozeşti, com.
Poduri, jud. Bacău, a arhiereului Platon CIOSU, cu activitate ecleziastică
la Catedrala Episcopală din Curtea de Argeş, protopop al Protopopiatului
Argeş (1903-1908), arhiereu-vicar al Mitropoliei Ungro-Vlahiei din
Bucureşti, locotenent de episcop al Eparhiei „Dunării de Jos”, director
şi profesor de religie la Școala de cântăreți bisericești din Pitești (1905-
1906); a iniţiat şi a condus publicația Păstorul Ortodox, revistă a Societății
clerului argeșean „Frăția”, în care a publicat numeroase articole, dări de
seamă, recenzii (d. 29 nov. 1934, Bucureşti).

19 noiembrie
A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în Brăila,
a scenografului şi pictorului Mircea NICOLAU, care
a creat decoruri şi costume pentru teatrele gălăţene, în
perioada 1964-1986, şi la teatrele din Botoşani, Baia
Mare, Târgu Mureş, Bârlad, Constanţa şi Bucureşti,
autor de ilustraţie de carte, stabilit din 1987 în Germania;
333
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

cu expoziţii personale și participări la expoziții colective în țară și în


străinătate, are lucrări expuse la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de
Artă Constanța şi în colecţii private; membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România şi din Germania, distins cu premii pentru activitatea artistică.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în


Măcin, jud. Tulcea, a doctorului în sociologie şi
publicistului Cătălin-Răzvan DINICĂ, absolvent al
Liceului „Calistrat Hogaş” din Tecuci şi al Facultăţii de
Filosofie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi,
cadru didactic al Universității „Dunărea de Jos” din
Galaţi, colaborator la reviste precum Dominus, Eidos, Analele Universităţii
Dunărea de Jos, membru al Societăţii Naţionale de Sociologie.

20 noiembrie
A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în Roman,
a medicului Alexandru NESTOR-MĂCELLARIU,
absolvent al Facultății de Medicină din București, doctor
în medicină și chirurgie, medic de circumscripție rurală,
medic primar al Spitalului Elisabeta Doamna - Caritatea
Gălăţeană, profesor de igienă în Galați la Școala de Agenți
Sanitari (1913-1918), la Seminarul Teologic (1917) și la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1925-1929), primar al orașului Galați (1933-1934; 1936-1937),
distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (1936), posesor
al unei colecții particulare de arheologie, integrată parțial în patrimoniul
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galați (d. 1954).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, a


preotului şi profesorului universitar doctor Leontin
POPESCU, preot paroh în Brăila, la Biserica „Sf.
Nicolae” şi protopop al Protopopiatului Însurăţei,
cadru didactic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi
Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, autor de lucrări şi studii în domeniu.
334
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977,


a profesorului universitar doctor Alexandru
CĂPĂŢÎNĂ, cadru didactic la Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
conducător de doctorat în domeniul Management,
profesor visiting la Haute École de la  Province de Liège (Belgia,
2013), Universita degli Studi di Milano-Bicocca (2014), Université
Grenoble Alpes (Franța, 2016), Universidad Complutense Madrid
(Spania, 2017), membru al Societății Academice de Management din
România, al Strategic and Competitive Intelligence Professionals și al
International Academy of Business and Economics.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, a


inginerului Traian MÂNDRU, absolvent al
Institutului Politehnic din Iaşi, director tehnic la
Şantierul Naval din Galaţi şi director al Camerei de
Comerţ şi Industrie din Galaţi, primul subprefect al
judeţului Galaţi după anul 1989 și prefect al judeţului
în perioada 2001-2004, senator în Parlamentul României (n. 6 oct.
1939).

21 noiembrie
C 105 ani de la moartea, în anul 1917, a preotului
Vasile ARTIMESCU, profesor la Seminarul Teologic
din Ismail, unde a predat desenul şi caligrafia, apoi
la Galaţi; preot la bisericile gălăţene „Sf. Spiridon”,
„Naşterea Maicii Domnului” şi „Sf. Gheorghe”; după
pensionare a slujit la Biserica „Sf. Gheorghe”, filiala
Bisericii „Precista” şi la Biserica Închisorii din Galaţi (n. 1835, com.
Adâncata, jud. Dorohoi).

335
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

A 65 de ani de la naşterea, anul 1957, în Tecuci,


jud. Galaţi, a medicului Marta AGANENCEI, specialist
în boli interne, cu competenţă în diabet, cu participări
la congrese naţionale de diabet, obezitate, cardiologie,
gastroenterologie, reumatologie, medicină internă şi la
congrese internaţionale de diabet, membră a Societăţii
Române de Diabet, a Federaţiei Române de Diabet şi a Societăţii Române
de Boli Interne.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în Tecuci,


jud. Galaţi, a lui Florin Corneliu BABAN, elev la cursurile
serale ale Liceului de Artă „N. Tonitza” din Bucureşti şi
mecanizator la Combinatul de Cauciuc Jilava, împuşcat
în faţa Sălii Dalles în Revoluţia din decembrie 1989,
declarat erou martir prin Decret nr. 110 din 31 dec. 1991
(d. 21 dec 1989, Bucureşti).

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, a


profesoarei Mihaela MANEA, absolventă a Facultății
de Metalurgie și Știința Materialelor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați (1993),
profesoară de Tehnologia informației și a comunicării
la mai multe școli gimnaziale din Galați, apoi, din
anul 2012, profesoară la Școala Gimnazială Nr. 24 „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavril” și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați,
participantă la programe Erasmus, Junior Achievement, eTwinning.

23 noiembrie
A 110 ani de la naşterea, în anul 1912, în satul
Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a profesorului
Vasile Gh. POPA, absolvent al Seminarului „Sfântul
Andrei” din Galaţi şi al Facultăţii de Teologie din
cadrul Universităţii din Cernăuţi, preot în comuna
336
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Sarasău, jud. Maramureş şi satul Cişmăneşti, jud. Botoşani, profesor


de religie, limba română şi limba latină şi director al Liceului „Nicu
Gane” din Fălticeni, pasionat culegător de folclor, colaborator la
numeroase publicaţii, distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al
municipiului Fălticeni (d. 18 iul. 1976, Bucureşti).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în Tecuci,


jud. Galaţi, a actorului Emil COŞERU, absolvent
al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică
Bucureşti (1969), actor-societar al Teatrului Naţional „V.
Alecsandri” din Iași, care a interpretat numeroase roluri
din dramaturgia românească şi universală, cu roluri în
filme artistice și în piese de teatru TV, colaborator la reviste de specialitate,
profesor universitar doctor asociat la Facultatea de Teatru şi şef al
Departamentului Teatru de la Universitatea de Arte „George Enescu” din
Iași, decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler (2002)
şi distins cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Tecuci (2018).

25 noiembrie
C 95 de ani de la moartea, în anul 1927, în Roma,
Italia, a artistului plastic Antonio ZUMINO, pictor
format la Academia de Arte Frumoase din Veneţia,
care a locuit în România aproape 32 de ani, la Brăila şi
Galaţi unde a fost profesor și de la care au luat lecţii de
desen, culoare şi compoziţie viitoarele pictoriţe Lola
Schmierer-Roth şi Jeanne Coppel; a participat cu acuarele, acvaforte şi
litografii la expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică, în catalog făcându-
se menţiunea „artist activ al Galaţiului” (1914); lucrările de xilogravură,
acvaforte, gravură cu acul, păstrate în colecţia elevei sale, pictoriţa Lola
Schmierer-Roth, au fost donate Muzeului Naţional de Artă al României
din Bucureşti şi Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi (n. 12 mai 1864,
com. Majano, provincia Udine, Italia).

337
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1942, în


Brăila, a profesoarei Felicia SOLOVIEV, absolventă
a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iaşi, profesoară de limba şi literatura
română la Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi,
om de cultură care a coordonat serate literare şi
artistice, a semnat cronici şi recenzii literare publicate în periodice
gălăţene, a participat şi a susţinut prelegeri, colocvii, simpozioane
şi mese rotunde în cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” şi al
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (d. 21 dec. 2020).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982, în


Galați, a baritonului Florin Dumitru PETRE,
doctor în muzică, cu o carieră artistică şi pedagogică
de excepție, unul dintre cei mai îndrăgiți tineri artiști
de pe scena Teatrului Muzical „Nae Leonard” din
Galați și ai Teatrului Național de Operă şi Balet „Oleg
Danovski” din Constanța, profesor de canto la Colegiul Național de
Muzică „George Enescu” din București, cu spectacole şi concerte în
Japonia, Austria, Elveția, Cehia, Italia (d. 25 iul. 2015, București).

26 noiembrie
A 125 de ani de la nașterea, în anul 1897, în satul Bistricioara,
com. Ceahlău, jud. Neamț, a arhimandritului Laurențiu BUSUIOC
(născut Ioan), care a urmat Seminarul „Sf. Andrei” din Galați, absolvit
în anul 1919 (d. 12 iul. 1962, Craiova, jud. Dolj).

A 115 ani de la naşterea, în anul 1907, în Galaţi, a


inginerului Aurel ROZEI-ROSENBERG, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi; unul dintre
inginerii de seamă care au construit Canalul Dunăre
- Marea Neagră, condamnat la moarte și executat de

338
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

regimul comunist la Poarta Albă; a fost distins, post-mortem, cu titlul


de Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi iar numele său a fost
atribuit unei străzi din municipiul Galaţi (d. 13 oct. 1952, Constanţa).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1947, în


Isaccea, jud. Tulcea, a poetei Georgia TATU, care a
urmat Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” din Galaţi
şi Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, jurist şi lector
universitar în Galaţi, membră a Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” din Galaţi, căreia i-a fost decernat, în anul
2003, Premiul pentru întreaga activitate literară, din partea Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1967, în


Galaţi, a biologului Carmen GACHE, care a urmat
Liceul de Ştiinţe ale Naturii, profil chimie-biologie
din Galaţi şi Facultatea de Biologie din cadrul
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, doctor în biologie,
conferenţiar universitar la Facultatea de Biologie a
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, colaboratoare cu articole științifice
la reviste de specialitate din ţară şi străinătate, membră în societăţi
ştiinţifice de profil precum: Societatea Ornitologică Română,
Asociaţia pentru Ecologie din Iaşi, Uniunea Ornitologilor Europeni,
Asociaţia Balcanică de Mediu.

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, a


inventatorului Mircea ROIBU, autor a 21 brevete de
invenţii şi a peste 400 de inovaţii aplicate în industria
navală şi siderurgică, realizatorul fântânii arteziene
„Păpădia” din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor
din Galaţi şi al Monumentului „Elicea” de pe faleza
Dunării din Galați (n. 26 ian. 1935, com. Teliucu, jud. Hunedoara).

339
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

27 noiembrie

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1847, în Piatra-


Neamţ, jud. Neamț, a avocatului Iacob ALBU, care a
intrat în magistratură în anul 1874, ocupând funcțiile de
judecător, procuror și preşedinte de tribunal la Tecuci,
procuror și prim-procuror de Curte până în 1878,
când a intrat în politică; a fost ales în Biroul Camerei
Deputaţilor prima oară în 1885, reales în 1888, 1895, 1901; distins cu
Ordinul „Coroana României” în grad de Ofiţer în anul 1897. 

28 noiembrie
C 100 de ani de la moartea, în anul 1922, a preotului Anton
VELICHI, care a făcut parte din Eparhia „Dunării de Jos”, preot timp
de 42 de ani la Biserica „Precista” din Galaţi (1878-1920), care a obținut
aprobarea pentru repictarea bisericii în anul 1911 (n. 5 ian. 1844).

29 noiembrie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1897, în


Galaţi, a doctorului în medicină Nicolae VARNALI,
care a activat la Spitalul „Elisabeta Doamna” din Galați,
profesor de igienă la Liceul Comercial şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (d. 10 mart. 1970).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galaţi, a


medicului şi epigramistului Petre CHIVA-COADĂ,
doctor în medicină, care a activat la Policlinica Municipală
și la Maternitatea din Galaţi, medic primar şef secţie între
anii 1951 și 1954; secretar şi vicepreşedinte al Societăţii
de Ştiinţe Medicale - regiunea Galaţi, membru al
Clubului „Păstorel Teodoreanu” şi al Clubului Epigramiştilor din Galaţi, al
Uniunii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, membru al Societăţii
340
Noiembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, autor al peste 100 de volume de


epigrame (n. 13 oct. 1920, sat Petru Rareş, com. Bila-Schitu, jud. Giurgiu).

30 noiembrie
C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în Galaţi,
a profesorului de limba şi literatura română Gheorghe
S. ŞTEFĂNESCU, care a urmat studiile Şcolii Normale
„Costache Negri”, ale Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi şi ale Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi, cadru
didactic în Galaţi în învățământul gimnazial și liceal,
inclusiv la renumitul Liceu „Vasile Alecsandri”, publicist şi istoric literar,
a cărui intensă activitate de cercetare s-a transpus în numeroase studii şi
lucrări dedicate istoriei şi culturii Galaţiului, secretar al Filialei Galaţi a
Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, secretar al Societăţii Culturale
„V.A. Urechia” (n. 27 iun. 1925, Brăila). [Oameni... (3)]

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, a


preotului Alexandru DOROSAN, care a urmat
cursurile Seminarului Teologic din Galați, absolvent
al Facultății de Teologie din Cernăuţi, hirotonisit preot
pe seama Parohiei Nădlac (jud. Arad), preot la Hălângi
(jud. Arad), Ghilăveşti (jud. Bacău) şi la Buceşti (com.
Ivești, jud. Galați) (n. 18 mart. 1917, com. Liești, jud. Galați).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în


Tel Aviv, Israel, a scriitorului Sebastian COSTIN,
bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din
Galaţi, secretar literar la Teatrul de Stat din Galaţi,
redactor la ziarul Scânteia tineretului şi la Secţia de
scenarii a Studioului Cinematografic din Bucureşti,
stabilit din anul 1973 în Israel, vicepreşedinte şi preşedinte al Asociaţiei
Scriitorilor de Limbă Română din Israel; în onoarea sa, Cercul Cultural
din Ierusalim a instituit Premiul „Sebastian Costin”, decernat anual pentru
cele mai bune scrieri de limbă română din Israel (n. 11 sept. 1939, Galaţi).
341
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2022

Citatele lunii noiembrie

Elisa Leonida-Zamfirescu,
inginer chimist

Cu adevărat o viaţă al cărei ţel a fost


ingineria – astfel ar putea fi definită existenţa
primei femei inginer din Europa şi, implicit,
din ţara noastră : Eliza Leonida-Zamfirescu
(1887-1973).
(I. M. Ştefan)

Margareta Kiss, soprană


Joc deci exist, deoarece pentru mine
viaţa se identifică de fapt cu scena, cu
aspiraţiile noastre artistice şi rigorile rampei.
Mă străduiesc prin creaţiile mele să descreţesc
fruntea spectatorilor. Dacă am reuşit să obţin
acest lucru, pot să spun într-adevăr că exist!

Gheorghe S. Ștefănescu,
profesor, publicist
În decursul celor aproape 150 de ani
de existenţă a şcolii gălăţene în limba română,
pentru pregătirea tinerelor generaţii au
muncit cu devotament şi dăruire sute şi sute
de învăţători şi profesori... care şi-au făcut un
ideal din transformarea omului prin cultură şi
ştiinţă.

342
Decembrie

Teatrul este un vis frumos, o magie, o maladie.


O viață de iluzii, creată de un poet și completată de un
regizor, însuflețită de actorii deveniți ZEI o dată cu
aprinderea reflectoarelor.

(Lucian Temelie)
Calendar
gălățean

Aniversări Comemorări
1 decembrie – Ziua Națională a României
18 decembrie – Ziua Minorităţilor Naţionale
din România
21 decembrie - Ziua Memoriei Victimelor
Comunismului în România
22 decembrie – Ziua Libertății României
25-26 decembrie – Nașterea Domnului
28 decembrie - Ziua Internațională a
Cinematografiei
~ Decembrie ~

C 110 ani de la moartea, în anul 1912, a învățătorului Emanoil


MIRONESCU, absolvent al Școlii Normale din București, învățător
(1872-1900) și director al școlii din comuna Oancea; împreună cu alţi
învăţători, a înfiinţat și a condus Banca Populară „Ştefan cel Mare”;
bustul său a fost ridicat în anul 1934 în curtea școlii din comuna
Oancea, județul Galați.

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, a rapsodului


popular Aurel ROȘU, solist și instrumentist al
Orchestrei de muzică uşoară a Şantierului Naval
Galaţi (1955-1989), colaborator al Şcolii de Arte din
Galați, la clasa de saxofon (1974-1986) şi profesor
instructor la clasa de instrumente populare (1993-
1998), membru al Orchestrei Rapsodia Dunării (1990-1999); profesor
la clasele externe ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galați, a
organizat şi condus grupuri de fluieraşi în comunele Braniştea, Piscu,
Berești, Tulucești și alte localități gălățene (n. 8 aug. 1938, sat Ciumulești,
com. Vadu Moldovei, jud. Suceava).

1 decembrie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în Tecuci,


jud. Galaţi, a pictorului şi academicianului Gheorghe
PETRAŞCU, care a urmat la Tecuci Şcoala Primară
(1880-1883) și Gimnaziul Real de Băieţi (1884-1888);
a expus la „Tinerimea artistică”, la Salonul Oficial de
Pictură, la Saloanele Societăţii „Arta” şi în numeroase
expoziţii personale, director al Pinacotecii Statului (1929-1941),
membru fondator al Societăţii „Tinerimea artistică”, primul academician
român dintre artiştii plastici (d. 1 mai 1949, Bucureşti). [Oameni… (2)]
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1972, în Galați,


a conferențiarei universitare Adriana NEOFIT,
absolventă a Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
doctor în educație fizică și sport, antrenoare din anul
1998 și director din anul 2017 al Clubului Sportiv
Școlar din Galați, cadru didactic la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, campioană națională universitară la judo
la Campionatul Naţional Universitar (Sibiu, 2014), membră a Societății
Științei, Excelenței Umane și Sportului Universitar din România și a
Federației Internaționale de Educație Fizică.

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Galaţi,


a actorului Lucian TEMELIE, care a jucat pe scenele
Teatrelor de Stat din Braşov (1951-1953), Petroşani
(1955-1962) şi Brăila (1962-1963), actor şi regizor
la Teatrul Dramatic din Galaţi (1963-1990), cu
numeroase roluri de succes pe scena gălăţeană,
fondator și director, în 1990, al companiei teatrale particulare
Teatrul Trianon, cu care a realizat spectacole de succes, prezentate în
numeroasele turnee prin ţară (n. 28 mai 1933, Brașov). [Oameni… (10)]

2 decembrie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1912, în


com. Chirnogeni, jud. Constanţa, a poetului şi
pictorului Gheorghe CHIVU, care a urmat cursurile
Seminarului Teologic la Constanţa, Dorohoi şi Galaţi
(promoţia 1934) şi a fost elevul pictorului gălăţean
Camil Ressu la Academia de Arte Frumoase din
Bucureşti, profesor de desen în mai multe oraşe din ţară (Medgidia,
Oradea, Şimleul Silvaniei, Sighetu Marmaţiei), membru al Uniunii
Scriitorilor din România (d. 2 oct. 1986, Sighetu Marmaţiei, jud.
Maramureş).

346
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1962, a


preotului Marin MILEA, absolvent al Seminarului
Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău (1985)
și al Institutului Teologic de Grad Universitar
din București (1990), care a fost hirotonit la
parohia Independența, preot la Biserica cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” din comuna Independența, județul
Galaţi (d. 26 sept. 2020).

3 decembrie
A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în com.
Buciumeni, jud. Galaţi, a poetei Natalia NEGRU, care a
fost profesoară de limba franceză la Școala Profesională
de Fete din Tecuci, colaboratoare la numeroase
publicații literare (d. 2 sept. 1962, Tecuci, jud. Galaţi).

C 70 de ani de la moartea, în anul 1952, în


Galați, a profesorului şi publicistului Ioan LICEA,
care timp de 15 ani a fost profesor de limba română
la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi și a desfășurat
o remarcabilă activitate și în cadrul Universităţii
Populare din Galaţi; preocuparea sa pentru poezia
populară s-a manifestat în activitatea publicistică şi editorială; a
fost inclus în „Dicţionarul etnologilor români” (n. 28 mart. 1883,
Magarova, Macedonia). [Oameni... (1)]

4 decembrie
A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în
com. Lieşti, jud. Galaţi, a publicistului Dumitru
Iancu TĂBĂCARU, care a urmat studiile primare
la Liești, învăţător, funcţionar superior în Ministerul
Afacerilor Externe, general de brigadă, autor al
347
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

monografiei comunei Lieşti, apărută în 1996, sub titlul „Nostalgii


răzăşeşti” (d. 18 dec. 2009, Bucureşti).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în


Bucureşti, a actorului şi regizorului Mihai MIHAIL,
care a interpretat peste două sute de roluri pe
scena teatrului gălăţean, pe care a debutat în anul
1963, deţinător a numeroase premii de interpretare
de-a lungul carierei sale artistice, director al
Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi, Cetăţean de Onoare
al municipiului Galaţi, în amintirea căruia a fost instituit, în cadrul
Festivalului Naţional de Comedie din Galaţi, Premiul Special „Mihai
Mihail”, care răsplăteşte performanţa actoricească (d. 1 sept. 2005,
Galaţi). [Oameni... (7)]

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1962, în Tecuci,


jud. Galaţi, a pictorului Constantin TĂNĂSACHE,
absolvent al Academiei de Arte „George Enescu”
din Iași, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, Filiala Bacău, cu expoziţii personale şi
participări la expoziţii colective.

5 decembrie
A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în
Galați, a artistei plastice Liliana TOFAN, absolventă
a Liceului de Muzică și Artă Plastică din Galați, a
Universității Naționale de Arte și a Universității
„Hyperion” București, graficiană și artistă cu
numeroase expoziții personale și participări la
expoziții de grup și tabere de creație, muzeograf la Muzeul de Artă
Vizuală Galați; ca actriță, a colaborat cu Teatrul Național din București
și cu Teatrul „Excelsior” și a jucat și în serialele TV „Narcisa sălbatică”
și „În derivă II”.

348
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

6 decembrie

A 195 de ani de la nașterea, în anul 1827, în


Galați, a maiorului Nicolae IOAN, care a intrat
în armata Moldovei la 25 martie 1850: avansat
sergent în Regimentul 4 Infanterie de Linie
(1851), sublocotenent în Regimentul 5 Infanterie
de Linie (1858), locotenent (1860), căpitan (1863),
maior (1868), numit comandant de batalion la Regimentul 8
Dorobanţi (1868), mutat la Regimentul 15 Dorobanţi, comandant
al Batalionului 2 (din febr. 1877); a participat la atacul pentru
cucerirea redutei „Grivița 2” din 6 septembrie 1877 (d. 6 sept.
1877, Grivița, Bulgaria).

A 195 de ani de la nașterea, în anul 1827, în


Iași, a avocatului Nicolae ROSETTI-BĂLĂNESCU,
absolvent al Facultății de Drept din Paris, judecător
la Suceava, prefect de Covurlui (27 aug. 1858 – 16
mart. 1859), ministru de externe, șeful corpului de
control al guvernului și ministru de finanțe (d. 11
mai 1884, Paris, Franța).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


Bucureşti, a generalului Ion Gh. ISTRATI, profesor
la diferite şcoli de ofiţeri, comandant al marilor
unităţi operative în timpul războiului balcanic din
1913, decorat în Primul Război Mondial cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Mare Ofiţer şi
cu Legiunea de Onoare a Franţei (n. 12 dec. 1860,
Tecuci, jud. Galaţi).

349
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

7 decembrie

C 110 ani de la moartea, în anul 1912, a


preotului Ioan CORCIOVEI, hirotonit preot pe
seama Bisericii „Sf. Voievozi” din Şchiopeni, jud
Fălciu (1865); transferat în com. Crihana, jud. Cahul
şi apoi la Biserica „Sf. Împăraţi” din Galaţi (1869-
1910) de unde a ieşit la pensie în anul 1910 (n. 1840).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în com.


Mărașu, jud. Brăila, a scriitorului şi publicistului Nicolae
Grigore MĂRĂŞANU, cu studii liceale la Galaţi,
redactor-şef adjunct al revistei Flacăra (din 1974) și
al ziarului Viitorul românesc (1991), vicepreşedinte al
Filialei Galaţi-Brăila a Uniunii Scriitorilor din România,
preşedintele Cenaclului literar „Mihail Sebastian” din Brăila, membru
al Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă
din România (1991), deţinător a numeroase premii şi distincţii pentru
activitatea literară.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967,


a conferențiarei universitare doctor Alina
Beatrice RĂILEANU, cu studii universitare și
postuniversitare la Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați, cercetător postdoctoral al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați cu un proiect pe tema
creșterii siguranței operațiunilor portuare în Bazinul Mării Negre
(2019-2020), cadru didactic al Facultății de Științe aplicate din cadrul
Universității „Danubius” din Galați, director al Școlii de Afaceri din
cadrul Universității „Danubius” (2014-2021), prorector pentru Inovare
și Antreprenoriat al Universității „Danubius”, cu lucrări de specialitate
publicate sau prezentate la conferințe naționale și internaționale,
membru al Consiliului de administrație al Universităţii „Danubius”.

350
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

8 decembrie

C 80 de ani de la moartea, în anul 1942, în


Galaţi, a avocatului Ghiţă VASILIU, primar al
oraşului Galaţi (1942), distins cu Ordinul „Coroana
României” în grad de Comandor (n. 19 oct. 1892,
Galaţi).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1947, în


com. Liești, jud. Galați, a sportivei Elena CHIRICĂ
(LEFTER), absolventă a Institutului de Cultură Fizică
din București (1969), campioană națională la atletism
în 1967 și 1968, care a reprezentat România în proba de
aruncarea discului la competiții sportive desfăşurate
la Budapesta, Praga, Odesa, Varșovia, profesoară de educație fizică în
Galați, la Școala Sportivă, Liceul Nr. 4, Liceul Teoretic Căi Ferate și la
școlile gimnaziale Nr. 43, Nr. 10 și Nr. 28 (d. ian. 2015).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, în


București, a scriitorului, regizorului, fotografului
și criticului de film Dan STOICA, absolvent al
I.A.T.C. – secția regie de film și televiziune, care a
montat pe scena Teatrului Dramatic „Fani Tardini”
din Galați spectacole precum „Micul infern” (1982),
„Rezervația de pelicani” (1983), „Cel ce e laș în dragoste” (1983),
„Magic afternoon” (2007), „Magnum Mophtologicum” (2007),
„Camerista” (2008), stabilit la Viena în anul 1990.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992, în


Buzău, a preotului şi istoricului Gabriel COCORA,
consilier economic şi vicar administrativ la Episcopia
Buzăului, membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice,

351
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

Societăţii de Ştiinţe Istorice, Societăţii de Bibliofilie, Societăţii


„Prietenii Muzeului Bălcescu de la Bălceşti”, secretar de redacţie la
revista şcolară Stropi de lumină (1935) şi redactor la publicaţia Îngerul
(1947), colaborator la diverse publicaţii din ţară şi din străinătate (n. 1
mart. 1917, com. Gohor, jud. Galaţi).

9 decembrie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


com. Antăş, jud. Cluj, a scriitoarei Maria ITU,
doctor în pedagogie, profesoară de limba română în
învăţământul preuniversitar şi universitar din Galaţi,
mare parte a cărţilor sale fiind dedicate copiilor sau
istoriei culturii şi învăţământului din zona Galaţiului,
colaboratoare la publicații precum Timpul, Românul, Albina, Pagini
dunărene, Viața liberă, Vatra.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1952, în Galaţi,


a medicului Emil POPA, specialist în boli transmisibile
şi epidemiologie, director al Inspecţiei Sanitare de Stat
(1996-2000), inspector şef la Inspectoratul de Sănătate
Publică Galaţi (1997-1999), director adjunct la Direcţia
de Sănătate Publică a judeţului Galaţi (1999-2004),
director general al S.C. Administraţia Pieţelor Agroalimentare Galaţi
(2004-2008), şef compartiment Serviciu de prevenire şi combatere
infecţii nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, distins cu
Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Ofiţer.

10 decembrie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


Mărăşeşti, jud. Vrancea, a scriitorului şi ziaristului
Mircea NOVAC, absolvent al Liceului Teoretic din
Tecuci, cu o intensă activitate publicistică, autor a

352
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

numeroase volume de reportaj literar, mare parte inspirate din viaţa


marinarilor, membru al Uniunii Scriitorilor Români.

12 decembrie

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1902,


în Constanța, a aviatorului Maximilian C.
MANOLESCU, absolvent al Școlii de Pilotaj de la
Tecuci, unde a activat ca instructor de zbor, fiind
avansat sergent, plutonier (1924), plutonier major
(1928) și ofiţer de echipaj clasa a II-a (1933); este
primul pilot român promovat în echipajele companiei „Air France”
pentru curse transcontinentale, fiind brevetat pilot transoceanic; pilot
de încercare la fabrica I.A.R. Braşov, pilot şef al Şcolilor A.R.P.A.,
pilot de linie la LARES (Liniile Aeriene Române Exploatate de Stat) şi
pilot inspector la TARS (Societatea de Transporturi Aeriene Româno-
Sovietice); pilot în companii aeriene franceze, până la pensionare,
în 1964; decorat cu Ordinul „Virtutea Aeronautică” şi „Legiunea de
Onoare” (d. 30 aug. 1985, Paris).

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1927, în com.


Măstăcani, jud. Galați, a juristului Ion M. ANGHEL,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
doctor în ştiinţe, drept civil şi drept internaţional,
cu o intensă activitate în diferite centre universitare
(1950-2011), diplomat în Ministerul Afacerilor
Externe (1959-1996), ambasador al României la Haga şi consul
general în San Marino, membru al Curţii Permanente de Arbitraj de
la Haga, al Comisiei de la Veneţia, al Comisiei Dunării, al Birourilor
Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale de la Geneva
și în diferite organisme ale organizaţiilor internaţionale (O.N.U.,
U.N.E.S.C.O.); decorat cu Ordinul pentru Merit în grad de Cavaler și
cu numeroase alte premii și medalii, membru de onoare al Academiei
Oamenilor de Știință din România.

353
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

C 30 de ani de la moartea, în anul 1992,


în München, Germania, a gazetarului Vasile C.
DUMITRESCU, absolvent al Facultății de Drept din
București, stabilit în Republica Federală Germania,
activist în cadrul Comitetului românilor din zona
americană a Germaniei, redactor la publicaţiile
germane Rezistenţa şi Patria, membru în Comitetul consultativ al
refugiaţilor străini de pe lângă Subsecretariatul de stat pentru refugiaţi
al guvernului bavarez, prim-vicepreşedinte (din 1950) şi preşedinte
(sept. 1951 - nov. 1953) al Asociaţiei Presei Libere a Europei Centrale
şi de Est, Balcanilor şi Ţărilor Baltice în Germania, care a sprijinit
financiar iniţiativa lui Pamfil Şeicaru de a realiza o serie de exil a
ziarului Curentul la München (1978-1992), membru al Asociaţiei
Românilor Liberi din Germania, membru fondator al Mişcării Est-
Europene pentru o Europă Unită (n. 25 dec. 1916, Galaţi).

14 decembrie
A 135 de ani de la naşterea, în anul 1887, în
Galaţi, a economistului Virgil N. MADGEARU,
doctor în ştiinţe economice, deputat şi ministru în mai
multe guverne, întemeietor al Asociaţiei pentru Ştiinţă
şi Reformă Socială (transformat ulterior în Institutul
Social Român), care a contribuit la elaborarea şi
fundamentarea unor teorii şi doctrine economice, autor de iniţiative
legislative în domeniul economic, membru post-mortem al Academiei
Române (d. 27 nov. 1940, Bucureşti). [Oameni… (9)]

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1932, în


Galați, a dramaturgului, prozatorului şi eseistului
Dumitru SOLOMON, redactor la revistele Gazeta
literară (1955-1962) şi Luceafărul (1962-1964),
director artistic la Casele de filme 3 şi 4 ale Studioului

354
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Cinematografic Bucureşti (1964-1972), redactor-şef la revista Teatrul


azi (1990-1998), editor şef al revistei Scena (din 1998), conferenţiar
universitar la Academia Naţională de Teatru şi Film din Bucureşti
(din 1990), membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii
Teatrale din România (UNITER) (d. 10 febr. 2003, București).
[Oameni... (5)]

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937, în com.


Cozmeşti, jud. Vaslui, a scriitorului şi publicistului
Petre MANOLACHE, autor de volume de poezie,
proză, eseuri şi dramaturgie, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, deţinător al Premiului
pentru Dramaturgie al Asociaţiei Scriitorilor din
Bucureşti, al Premiului „I.L. Caragiale” al Academiei Române (1982) şi
al Premiului pentru Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1997, în


Bucureşti, a actorului Eugen POPESCU-COSMIN,
care a activat pe scena Teatrului „Maria Filotti” din
Brăila (1957-1965) și a Teatrului Dramatic „Fani
Tardini” din Galați (1965-1997), profesor la clasele de
actorie și regie ale Școlii de Artă din Galaţi, regizor
artistic şi asistent de regie la Teatrul Dramatic, Casa de Cultură a
Studenţilor şi Şcoala Populară de Artă din Galaţi; a jucat, printre altele,
în filmele: Aurel Vlaicu (1977); Ciocolată cu alune (1978); Cine mă
strigă (1979); Labirintul (1980); Orgolii (1981); Mitică Popescu (1984);
Drumeț în calea lupilor (1988) (n. 26 dec. 1933, Brăila). [Oameni… (5)]

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în


Bucureşti, a sculptorului Grigore PATRICHI
SMULŢI, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România (n. 3 aug. 1937, com. Smulţi, jud. Galaţi).

355
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

15 decembrie

C 75 de ani de la moartea, în anul 1947,


în București, a pictorului Dumitru BRĂESCU,
fratele parașutistei Smaranda Brăescu, cu studii la
Gimnaziul „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci şi la
Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, care a făcut parte
din echipa artiştilor plastici mobilizaţi pe lângă
Marele Cartier General din Iaşi în perioada Primului Război Mondial,
membru fondator al Societăţii „Cenaclul idealist” (1915) și membru
al Societăţii „Tinerimea artistică”, distins cu Medalia „Avântul Ţării”,
specializat în pictura executată în tehnica frescă la Milano, care a
realizat în ţară numeroase lucrări de decoraţiune religioasă, apreciate
de specialişti; în colecţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din
Galaţi se găsesc obiecte personale ale acestuia, alături de cele ale sorei
sale, parașutista Smaranda Brăescu (n. 4 febr. 1886, com. Nicorești,
jud. Galați).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957,


în Galați, a artistei plastice Liliana JORICĂ
NEGOESCU, doctor în arte vizuale, cadru didactic
la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” şi la Facultatea de
Arte din Galaţi, cu numeroase expoziţii personale şi
participări la expoziţii naţionale şi internaţionale, cu
lucrări în colecţiile de artă publice şi particulare, membră a Uniunii
Artiştilor Plastici din România, Secţia Artă decorativă şi membră a
Grupului AXA, distinsă cu Medalia „Meritul Cultural”, clasa a III-a,
Categoria C - „Artele plastice”, deţinătoare a numeroase premii şi
distincţii pentru activitatea artistică, printre care Premiul de Excelenţă
al Patriarhiei Române, Diploma de Excelenţă a Guvernului României
şi Premiul municipiului Galaţi.

356
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

16 decembrie
A 100 de ani de la naşterea, în anul 1922, în Tecuci, jud. Galaţi, a
compozitorului Theodor MITACHE, absolvent al Facultății de Drept
din București (promoția 1947), ilustrator muzical la Oficiul Naţional
al Cinematografiei, Romfilm şi Studioul „Al. Sahia” din Bucureşti, care
a realizat jurnale de actualitate, filme documentare și filme artistice (d.
28 nov. 2004, București).

17 decembrie
A 100 de ani de la nașterea, în anul 1922, în
com. Scurtești, jud. Buzău, a profesoarei universitare
doctor Ecaterina MOISESCU BLIDARU,
prima femeie-profesor inginer din cadrul celei
dintâi Școli Tehnice de Îmbunătățiri Funciare
și Piscicultură din țară, înființată la Nucet, în
județul Dâmbovița (1947-1948), cadru didactic la Facultatea de
Hidroameliorații din Galați (prima instituție de acest gen din țară,
ce a luat naștere în anul 1948), unde a pus pune bazele primului
laborator didactic în domeniul Îmbunătățirilor Funciare și a desfășurat
o activitate pedagogică prodigioasă (d. 29 mai 1993, Dâmbovița).

18 decembrie
A 150 de ani de la naşterea, în anul 1872, în Iaşi,
a căpitanului comandor Constantin MICLESCU,
comandant de vedetă în Divizia de la Dunăre, comandant
secund pe crucişător în Arsenalul Marinei de la Galaţi,
comandant al monitorului „Mihail Kogălniceanu”
în cadrul Escadrei de la Dunăre, Diviziunea a II-a de
monitoare, care a participat la Primul Război Mondial, fiindu-i decernate
decoraţiile „Bărbăţie şi Credinţă de Campanie”, „Avântul Ţării”, „Semnul
Onorific de Aur”, Medalia „Victoria” şi Ordinul „Coroana României” în
grad de Comandor (d. 1942, Galaţi).
357
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în satul


Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi, a conferenţiarului
universitar Ionel T. STAN, doctor în filologie,
absolvent al Liceului „D.A. Sturdza” din Tecuci
și al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universității
din Cluj, cadru didactic la Universitatea din
Timişoara (1963-1993) și la universităţile din Leipzig (Germania) şi
Beijing (China), consilier ştiinţific al Centrului de Geolingvistică
Românească şi Romanică al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara,
membru al colectivului de redacţie al „Dicţionarului de limbă română
contemporană”, membru al unor asociaţii de profil precum Societatea
Română de Ştiinţe Filologice şi Societatea Română de Dialectologie,
deţinător al Premiului Academiei Române „Timotei Cipariu”.

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în Brăila, a profesorului


universitar Nicolae BEJAN, absolvent al Facultăţii de Filologie a
Universităţii din Bucureşti (1956), doctor în filologie, cadru didactic
la Institutul Politehnic din Galaţi (1958-1990) și la Facultatea de
Învăţământ Pedagogic a Universităţii Galaţi, Secţia de limbi moderne
cu specializarea limba engleză (din 1974), profesor asociat, cu
funcţionare alternativă, la Universitatea „Danubius” din Galaţi şi
la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Brăila, precum şi la
Colegiul de Institutori - Limbi străine - Brăila (din 1991), autor al
peste 160 de lucrări ştiinţifice, cursuri, manuale şi dicţionare, membru
al Asociaţiei Biografice Internaţionale din Cambridge.

C 85 de ani de la moartea, în anul 1937, în


Bucureşti, a matematicianului Nicolae G. BOTEA,
specializat în analiză matematică, redactor principal
și fondator al revistei Curierul matematic, autor
de articole de specialitate în reviste românești și
străine, colaborator la Gazeta matematică, la Revista
matematică din Timişoara și la Foaia matematică (n. 14 nov. 1908, Galaţi).

358
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1957, în


Bucureşti, a profesorului universitar doctor inginer
Eugen RUSU, absolvent al Facultății de Nave din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
(1982), profesor universitar al Departamentului
de Mecanică Aplicată al Facultăţii de Mecanică a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, profesor (colaborator)
al Universității din Lisabona, primul român care a lucrat la NATO
(1999-2000), distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității
Maritime din Constanța (2015), membru corespondent al Academiei
Române (2018), autor de lucrări şi studii în domeniul de specialitate.

C 20 de ani de la moartea, în anul 2002, în


Galați, a antrenorului Petre MIHAI, care și-a început
cariera ca boxer la Clubul „Gloria C.F.R.”, apoi ca
antrenor de box, în anul 1939, la același club, antrenor
la secția de box a Asociației Sportive „Constructorul”
I.C.M.S.G., formând generații valoroase de boxeri,
cu care a câștigat numeroase trofee, printre aceștia numărându-se
gălățenii Dumitru Ciobotaru, Ilie Gheorghe, Gheorghe Marinescu, Ion
Peiciu, Alec Năstac, Vasile Lehăduș, Ilie Târâlă, Octavian Amăzăroaie
ș.a.; distins pentru activitatea sa, în anul 1973, cu titlul de „Antrenor
Emerit” (n. 1921, Galați).

19 decembrie
A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în Filești,
jud. Galați, a profesorului Gheorghe GRIGORAȘ,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
și al Facultății de Litere și Filozofie din cadrul
Universității București, profesor de limbă franceză
la Liceul „Spiru Haret” din București, Liceul Militar
din Cernăuți și în Galați, la Liceul „Vasile Alecsandri” (1931-1935) și
la Școala Comercială.

359
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

20 decembrie

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1937,


în Chepeţi-Căpeni, jud. Trei Scaune (astăzi
jud. Covasna), a criticului literar, scriitorului
și profesorului Nicolae Corneliu COLCERIU,
absolvent al Facultății de Litere din Iași, profesor de
limba română în judeţul şi în municipiul Galaţi, activ
în cenacluri literare și colaborator, cu articole de critică literară, la mai
multe publicații locale.

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1967, în Galați,


a artistei plastice Mihaela BRUMAR, absolventă a
Universității de Arte din Bucureşti, Facultatea de
Arte Decorative şi Design, Secţia Arte Textile (2000),
profesoară de Pictură la Palatul Copiilor și Elevilor
din Galați, participantă la expoziţii de grup, tabere şi
simpozioane, prezentări de modă, membră a Grupării „Athanor” din
Galaţi (2009), membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România (2012),
distinsă cu Premiul „Nicolae Spirescu” cu Gruparea Athanor (2013).

C 45 de ani de la moartea, în anul 1977, în Iași, a preotului


Constantin CRONȚ, absolvent al Seminarului „Veniamin Costache”
din Iași, al Facultății de Teologie din București și Cernăuți, preot la
Biserica „Sf. Gheorghe - Monument” (din 1943), protoiereu la Circa
II și la Circa I Covurlui (din 1944); închis în lagărul de la Caracal
(1945); consilier cultural la Episcopia Dunării de Jos și director
cultural al Orfelinatului Eparhial din Galați (până în 1950); profesor
la Școala de Ucenici din Galați; în urma afilierii dintre Parohia „Sf.
Gheorghe – Monument” cu Parohia „Sf. Nicolae”, a devenit preot
slujitor al celei din urmă, până în 1963, când a fost transferat la
Parohia „Vovidenia”; colaborator la publicațiile teologice: Biserica
Ortodoxă Română, Glasul Bisericii, Mitropolia Moldovei și Sucevei,

360
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

Vestitorul, Revista Teologică (n. 10 mart. 1908, com. Hudești, raionul


Dorohoi – azi în jud. Botoșani).

C 20 ani de la moartea, în anul 2002, în Mangalia,


jud. Constanţa, a profesorului și arheologului Valeriu
CHELUŢĂ-GEORGESCU, doctor în istorie veche
şi arheologie, director al Muzeului de Arheologie
„Callatis” din Mangalia, care a participat la efectuarea
săpăturilor de salvare în aria necropolelor tomitane,
contribuind la descoperirea a două bazilici creştine din sec. V-VI, a
organizat împreună cu Institutul Român de Tracologie cel de-al VII-
lea Congres Internaţional de Tracologie (1996), a susţinut conferinţe
la Paris, Sorbona şi Padova, autor a peste 80 de articole de specialitate
publicate în ţară şi în străinătate (n. 3 ian. 1944, Galaţi).

21 decembrie

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1977, în Galaţi, a pictorului


Valentin CRUCIANU, absolvent al Şcolii de Muzică şi Arte Plastice,
licenţiat în economia comerţului, turismului şi serviciilor, participant
la numeroase expoziţii de pictură naivă naţionale şi internaţionale,
la festivaluri de creaţie şi târguri, cu lucrări prezente în muzee şi
colecţii din ţară şi străinătate, la Salonul Mondial de Artă Naivă de
la Verneuil-sur-Avre, Franţa (2010) și la Expoziția Națională de Artă
Naivă „Saloanele Moldovei”, Iași (2021).

A 40 de ani de la nașterea, în anul 1982,


în Galați, a artistei plastice Cristina Gabriela
HÎRŢESCU-RAMBA, absolventă a Liceului de
Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați și a Universității
de Arte „George Enescu” din Iaşi, doctor în
arte vizuale, cadru didactic la Universitatea
de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice,
Decorative şi Design, secţia Arte Textile Masterat, specializarea

361
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

Design Vestimentar, cu participări la expoziții de grup, membră


a Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi (2008).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1987, în


Bucureşti, a poetului şi traducătorului Marcel
GAFTON, care a debutat cu versuri în Revista
Fundaţiilor Regale (1945), colaborator al unor
importante publicaţii periodice ale vremii: Fapta,
Luceafărul, Naţiunea, Revista Fundaţiilor Regale,
România literară, traducător din literaturile franceză şi rusă (n. 27 iul.
1925, com. Pechea, jud. Galaţi).

22 decembrie

A 115 ani de la nașterea, în anul 1907, în com.


Săcele, jud. Brașov, a profesorului universitar Nicolae
BEȘCHEA, stabilit în anul 1949 în orașul Galați,
unde a ocupat funcția de inginer şef la Întreprinderea
7 Construcţii din Galaţi, conferenţiar la Institutul
de îmbunătăţiri funciare, cadru didactic la Institutul
Mecano-Naval din Galaţi din 1954, şef al Catedrei de mecanică şi
rezistenţa materialelor (1956-1975), prorector al Institutului Politehnic
din Galaţi (1956-1958); în memoria sa, amfiteatrul D02 al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați îi poartă numele (d. ian. 1987, București).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1952, a


chimistei Viorica MUȘAT, doctor în chimie,
profesor universitar la Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galați, director al Centrului de
Nanostructuri şi Materiale Funcţionale din
cadrul acestei universităţi, membru în Societatea
Română de Chimie, Societatea Internaţională de Sol-Gel, Societatea
Internaţională de Analiză Termică şi Calorimetrie, Societatea
Europeană de Materiale.

362
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

23 decembrie

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în Galați,


a publicistei Alina Daniela IORGA (CRIHANĂ),
absolventă a Liceului „Mihail Kogălniceanu” și a
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, doctor în
filologie, profesor universitar la Facultatea de Litere
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați,
autor și coautor de volume de specialitate, colaborator la publicații
precum Caiete critice, Communication interculturelle et littérature,
Analele Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, Cahiers d’histoire des
littératures romanes, Antares, membru (colaborator) în colectivul de
cercetare al proiectului „Cronologia vieţii literare românești 1948–
1965” al Academiei Române (Institutul de Istorie şi Teorie literară
„George Călinescu”).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Galați, a profesoarei universitare Angela Eliza
MICU, absolventă a Universității „Dunărea de Jos”
din Galați, doctor în științe economice (2007), cadru
didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
și la Universitatea „Ovidius” din Constanța, membră
a Asociației Generale a Economiștilor din România și a Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor din România, autoare și coautoare de lucrări
de specialitate.

C 5 ani de la moartea, în anul 2017, în București,


a pictorului Ştefan SEVASTRE, absolvent al Liceului
Teoretic „D.A. Sturdza” din Tecuci (1937-1949) și al
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti (promoţia 1951), clasa profesorului
Jean Al. Steriadi, profesor la Liceul de Artă „Nicolae
Tonitza” din Bucureşti, care a participat la numeroase

363
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

expoziţii din ţară şi din străinătate, colaborator, cu eseuri şi articole de


critică de artă, la revista Arta, membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România, distins cu Premiul pentru Pictură al Uniunii Artiştilor
Plastici, cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor și
cu titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Tecuci (1996) (n. 2
nov. 1926, sat Ionăşeşti, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).

25 decembrie
A 160 de ani de la nașterea, în anul 1862, în Piatra Neamț,
a magistratului Emanoil MICLESCU, doctor în drept, procuror,
judecător, judecător de instrucție la tribunalele din Botoşani,
Tecuci, Buzău, Putna, Iași, Ilfov, consilier la Curtea de Apel
București, preşedinte al Curţii de Casaţie din Bucureşti, ministru
al Justiţiei (d. 13 dec. 1946).

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1882, în com.


Măstăcani, jud. Galaţi, a medicului Dimitrie LAZĂR,
care a urmat studiile primare în localitatea natală și
studiile secundare la Galați, absolvent al Facultății
de Medicină din București, doctor în medicină şi
chirurgie, chirurg al spitalelor Eforiei din Bucureşti,
director al spitalelor din Lugoj, deputat, primar al municipiului Galaţi
(1934-1936), membru al Asociaţiei Franceze de Chirurgie, preşedinte
al Asociaţiei Medicilor din Covurlui, vicepreşedinte al Asociaţiei
„Crucea Roşie” din Galaţi.

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1927, în


Galaţi, a prozatorului Mihai STOIAN, publicist şi
traducător, redactor al unor reviste literare, autor de
scrieri pentru copii şi tineret, de cărţi de reportaje și
de volume istorice, realizator de scenarii radiofonice
sau pentru filme documentare şi artistice, deţinător

364
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

al premiului pentru reportaj şi publicistică al Uniunii Scriitorilor din


România (d. 13 sept. 2005, Bucureşti).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în


Bucureşti, a istoricului Cristian POPIŞTEANU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, preşedinte fondator al Fundaţiei Culturale
„Magazin Istoric”, membru al Asociaţiei de Istorie
Contemporană Internaţională a Europei şi al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România, căruia i s-a decernat, în anul
1984, Premiul Academiei Române (d. 26 febr. 1999, Bucureşti).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1932, în


satul Jijia, com. Albeşti, jud. Botoşani, a medicului
Leonard D. DOMNIŞORU, absolvent al Facultății
de Medicină Generală din cadrul Universităţii
de Medicină şi Farmacie din Iaşi (1958), doctor
în medicină, şef de secţie medicală la Spitalul
Clinic Judeţean „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, autor de volume de
specialitate şi de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
din ţară şi străinătate, autor de lucrări în domeniul artei, literaturii,
istoriei literare și al istoriei și civilizației, distins cu titlul de Cetăţean
de Onoare al municipiului Galaţi.

C 60 de ani de la moartea, în anul 1962, în


Bucureşti, a preotului Ioan ŢINCOCA, protopop
de Iaşi, profesor de religie în Iaşi, preot în Roman,
Cernavodă şi la Biserica „Talpalari” din Iaşi, autor
de manuale de religie, traducător (n. 17 aug. 1872,
com. Nicoreşti, jud. Galaţi).

365
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1977, în


Bacău, a artistei plastice Irina Ramona MURARIU,
absolventă a Universității de Arte „George Enescu”
din Iași, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și
Design și a Yale University - Arhitectura Romană,
S.U.A. (2020), profesor de educație plastică în
Galați la Liceul Teoretic „Dunărea”, Liceul Sportiv și Liceul de Arte
„Dimitrie Cuclin”; stabilită, din anul 2009, în districtul Muscat,
capitala Sultanatului Oman, unde activează la The International
Scholl of Choueifat și International Scholl of Oman; participă la
expozițiile colective ale Filialei Galați a U.A.P.R. și la Expoziția „Zilele
francofoniei în Oman” (2018, 2019, 2020, 2021), autoare de lucrări de
pictură monumentală în frescă la Royal Hospital Muscat – Diabetes
Centre, pentru execuția acestora primind Premiul pentru Merite
Artistice (2013), cu lucrări în colecții private din România, Oman,
Liban, Anglia, Iordania, Italia.

27 decembrie

C 15 ani de la moartea, în anul 2007, în Bucureşti, a poetului,


publicistului şi editorului Nicolae (Nelu) OANCEA, colaborator
la numeroase publicații literare locale și naționale (n. 1 mart. 1937,
Galaţi).

28 decembrie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1937,


în com. Țifești, jud. Vrancea, a profesorului
universitar doctor Emil ŢÂRU, cadru didactic al
Facultăţii de Mecanică a Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, unul dintre profesorii care au
pus bazele domeniului sculelor aşchietoare în

366
Decembrie 2022 Calendar cultural gălăţean

facultatea gălăţeană, membru fondator al filialei gălăţene a Academiei


Oamenilor de Ştiinţă din România, autor a zeci de lucrări şi studii în
domeniu (d. 22 febr. 2000, Galaţi).

C 10 ani de la moartea, în anul 2012, în Galați,


a profesorului universitar doctor Constantin
MORARU, cadru didactic al Facultăţii de Tehnologia
Produselor Alimentare a Institutului Politehnic
din Galaţi, şef al Catedrei de Morărit-Panificaţie-
Extractive, membru fondator al Asociaţiei
Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România, membru al
Asociaţiei Tehnologilor Morari din S.U.A. şi al Asociaţiei Americane
de Chimie a Cerealelor, autor de monografii şi articole de specialitate
(n. 24 apr. 1933, Ploiești, jud. Prahova). [Oameni... (5)]

31 decembrie

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1882, în Giurgiu, a


profesorului Constantin DAMIANOVICI, cadru didactic în Galați
la Şcoala Normală „C. Negri” şi la Liceul „Vasile Alecsandri” (1909-
1915) și la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti până în 1942, autor
de manuale de limba și literatura română, autor de cărți în domeniul
literaturii și culturii (d. 28 ian. 1942, București).

367
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2022

Citatele lunii decembrie

Gheorghe Petrașcu, pictor

Am văzut multe lucruri frumoase dar


întotdeauna m-am ferit de influențe. Prefer
paharul meu cât de mic, dar să fie al meu.
Acesta a fost principiul față de care am fost
consecvent toată viața…

Mihai Mihail, actor


E o iluzie că poți rămâne altfel în
memoria oamenilor, sunând a gol pe dinăuntru
și strălucind ca tinicheaua pe dinafară. Vine o
vreme când poleiala se scorojește și fața hâdă a
histrionului ți se dezvăluie.

Virgil Madgearu, om politic

Am nutrit continuu convingerea


nestrămutată că practica nu poate duce la
rezultate pozitive dacă nu e întemeiată pe o
cercetare metodică a realității naționale, după
cum știința rămâne sterilă dacă nu confruntă
enunțurile teoretice cu faptele, prin cercetarea
sistematică a realității.

368
Bibliografie selectivă
Albumul Galaţilor. Editat de Teodor Iordache. Galaţi: Tipografia „Bucovina”,
1935-1936.
Anuarul Oficial al armatei române. Bucuresci: Tipografia Statului, 1885.
Anuarul oficial al Ministerului Instrucțiunii și Cultelor. București:
Imprimeria Statului, 1883.
Anuarul ofiţerilor activi ai Armatei Române. Bucureşti: Ministerul
Apărării Naţionale, 1936.
BAȘTIUREA, EUGEN. Facultatea de Educație fizică și sport : Istorie şi
tradiţie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.
Bibliografia istorică a României. Vol. 1-7. Bucureşti: Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1970.
BREZEANU, IOAN. Liceul „Alexandru Ioan Cuza”. București: Național,
1998.
Idem. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi : 50 de ani de tradiţie
universitară : 1948-1998 . Galaţi: Alma, 1998.
Idem. Universitatea din Galați : 1948-1990 : Istorie şi tradiţii universitare.
Galaţi: Porto-Franco, [1992].
BREZEANU, IOAN; ŞTEFĂNESCU, GHEORGHE S. Școala gălățeană :
1765-1948. Galați: Geneze, 1996.
BUCULEI, TOADER. Prezențe brăilene în spiritualitatea românească: Mic
dicţionar enciclopedic. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită. Brăila: Ex Libris, 2004.
CHIRICUŢĂ, GHEORGHE V.; ŞOITU, DUMITRU D.; BOURCEANU,
LAURENŢIU. Monografia Liceului „Vasile Alecsandri” Galaţi : 1867-1967.
Galaţi: Liceul „Vasile Alecsandri” Galaţi, 1967.
CIOROIU, ION. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galaţi : 150 de ani
de existenţă : (1867-2017). Vol. 1. Profesorii. Galați: Partener, 2017.
COLESNIC, IURIE. Basarabia necunoscută : Personalităţi basarabene. Vol.
1, 3, 6, 10. Chişinău: Museum; Universitas, 1993-2005.
CONSTANTINESCU, ANGHEL. Monografia Sfintei Episcopii a „Dunărei
de Jos” alcătuită la împlinirea a 40 de ani de domnie a M. S. Carol I, regele
României. Bucureşti: Atelierele Socec, 1906.
COSMA, VIOREL. Muzicieni din România : Lexicon bio-bibliografic :
[Compozitori, muzicologi, folclorişti, bizantinologi, critici muzicali, profesori,
editori]. Vol. 1-9. Bucureşti: Editura Muzicală, 1989.
DATCU, IORDAN. Dicţionarul etnologilor români. Vol. 1-3. Bucureşti:
Saeculum I.O., 1998-2001.

369
Calendar cultural gălăţean

Dicţionarul general al literaturii române. Vol. 1-7. [Coordonator general:


Eugen Simion]. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004-2009.
Dicţionarul scriitorilor români. Vol. 1-4. Coordonare şi revizie ştiinţifică:
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu. Bucureşti: Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1995-2002.
Dicţionarul specialiştilor : Un „Who’s who” în ştiinţa şi tehnica
românească. Vol. 1. Ed. 1. Bucureşti: Editura Tehnică, 1996-1997.
Enciclopedia istoriografiei românești. București: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978.
Enciclopedia personalităţilor din România. Fondator şi editor Ralph
Hübner. Ed. a 3-a. Zug: Who is Who, 2008.
HERȘCOVICI, LUCIAN-ZEEV; IONESCU, VIOLETA. O istorie a evreilor
din Galați : File de cronică de la începuturi până la marea emigrare. Vol. 1-2.
Bucureşti: Hasefer, 2018.
ILIE, ZANFIR. Dicţionarul scriitorilor gălățeni. Galaţi: Axis Libri, 2016.
IONESCU, ŞERBAN N. Dicționarul panoramic al personalităților din
România : Sec. XX : 5000 de nume. București: Editura Victor Frunză, 2006.
IONIŢOIU, CICERONE. Victimele terorii comuniste : Arestaţi, torturaţi,
întemniţaţi, ucişi : Dicţionar.Vol. 1-11. [Bucureşti]: Maşina de scris, 2000-2010.
MAFTEI, IONEL. Personalităţi ieşene : Omagiu. Vol. 1-12. Iaşi: Comitetul
de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Iaşi, 1972-1997.
MARCU, GEORGE. Personalități feminine contemporane din România :
Dicționar biografic. București: Meronia, 2013.
Monografia oraşului Tecuci. Galaţi: Editura pentru Literatură şi Artă
„Geneze”, 1999.
NECULA, IONEL. Personalități tecucene în Academia Română. București:
Eikon, 2017.
Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2008-2019. Vol. 1-10. Galaţi:
Axis Libri, 2009-2019.
Oameni politici. București: Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1993.
OPREA, NEDELCU; PETRULIAS, IOAN; HÂNCU, GHEORGHE.
Cultura, ştiinţa şi arta în judeţul Galaţi : Dicţionar biobibliografic. Galaţi:
[s.n.], 1973.
OPREA, VICTORIA. Monografia Liceului „Mihail Kogălniceanu” Galați :
1878-1988. Galați: 1999.
Opt decenii de școală superioară de știința alimentelor și tehnică piscicolă
în România. Coordonatori: Prof. dr. ing. G.M. Costin, prof. dr. ing. Corneliu
Popa, prof. dr. ing. Petru Alexe Galaţi : Galati University Press, 2008. 251 p.
PANDEA, ANCA. Nemuritorii : Academicieni români 1995 : [Dicţionar].

370
Calendar cultural gălăţean

Ediţia a 2-a. Bucureşti: Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1995. 446 p.


PĂCURARIU, MIRCEA; PALADE, MIHAELA-GABRIELA; TUDORIE,
IONUŢ-ALEXANDRU. Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti. Bucureşti:
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2010.
768 p. : facs., fotogr., portr.
PĂLTĂNEA, PAUL. Istoria orașului Galați : De la origini până la 1918. Vol.
1-2. Ed. a 2-a. Galați: Partener, 2008.
PEȘTEAN, VIOREL-IULIAN. Oameni de seamă ai științelor agricole
românești. Vol. 1-3. [Ed. revizuită]. Iași: Panfilius, 2006.
PREDESCU, LUCIAN. Enciclopedia României : Cugetarea : Material
românesc; Oameni şi înfăptuiri. Ed. Anastatică. București: Saeculum I.O. ;
Vestala, 1999.
Protagonişti ai vieţii publice : Decembrie 1989 - decembrie 1994 :
[Dicţionar]. Vol. 1-3. Redactor coordonator: Paraschiv Marcu. Bucureşti:
Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1994-1995.
RÎPEANU, BUJOR T. Cinematografiștii : 2345 cineaști, actori, critici
și istorici de film și alte persoane și personalități care au avut de-a face cu
cinematograful din România sau care sunt originare de pe aceste meleaguri.
București: Meronia, 2013 .
RUGINĂ, ŞTEFAN. Monografia Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”
Tecuci. Ed. a 2-a revizuită, completată şi adăugită. Galaţi: Dicatin, 2009.
RUSU, DORINA N. Membrii Academiei Române : 1866-2016 : Dicționar.
Vol.1-2. București: Editura Academiei Române, 2016.
SANDU, MONICA. Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi : 45 de ani : o
poveste a evenimentelor. Galaţi: [Teatrul Dramatic „Fani Tardini”], 2000.
SASU, AUREL. Dicţionarul biografic al literaturii române : DBLR. Vol. 1-2.
Piteşti: Paralela 45, 2006.
SATCO, EMIL; NICULICĂ, ALIS. Enciclopedia Bucovinei : Personalități,
localități, societăți, presă, instituții. 3 vol. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 2018.
STOICA, CORNELIU. Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni. Ed. a 2-a
revăzută şi întregită. Galaţi: Axis Libri, 2013.
STOICESCU, LIVIU DAN. 65 de ani de Învățământ Superior Naval la
Galați. Galați: Pax Aura Mundi, 2016.
ŞOITU, DUMITRU D.; ŞTEFĂNESCU, GHEORGHE S. Jubileu : 125 de
ani de la înfiinţarea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi : 1867-1992. Iaşi:
Graphix, 1992.
Teatrul Dramatic Galaţi : 25 de ani de activitate : 1955-1980 : [Omagiu
la aniversarea teatrului]. Redactori: Aurelia Cazacu, Gheorghe Nadoleanu.
Galaţi: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă, 1980.

371

S-ar putea să vă placă și