Sunteți pe pagina 1din 19

Grădinița cu P.P. nr.

16 Târgoviște

Educatoare: Zabou Ramona

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„Ultimul dinozaur- DINO”


PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TARGOVIȘTE;


DATA: 17.01.2022
EDUCATOARE: prof. Zabou Elena Ramona
NIVEL II (5-6 ani) – grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este/ a fost și va fi aici pe pamânt?”
TEMA PROIECTULUI: „Viețuitoarele au fost și sunt în jurul nostru!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Dinozaurii, o lume dispărută”
TEMA ZILEI: „Ultimul dinozaur-Dino”
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă
MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (ADP, ALA ADE – DLC+DOS)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual , pe grupuri

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


Rutine:
Întâlnirea de dimineață: „Au trăit odată…….”-Salutul, Prezența, Calendarul naturii
Împreună ne jucăm, niciodată nu ne certăm - deprinderi de relaţionare
Tranziţii:
Exerciții de înviorare: „Ghidușii -înviorarea’’
Mers imitativ: „Pe urme de dinozauri”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:

Domeniul Limbă şi comunicare - Educarea limbajului: Povestirea educatoarei –„ Povestea lui Dino” adaptare după Georgeta Toma
Domeniul Om şi Societate - Activitate practică : „Lumea dinozaurilor”-machetă (tăiere, lipire, mototolire)

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(pe centre de interes):


Știință: ”Suntem paleontologi”
Construcții: ”Pădurea preistorică a dinozaurilor”
Joc de rol:„De-a bucătarii”– „Dino -delicios” – prepararea unui dinozaur din fructe

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(de relaxare, recreere și recuperare):


Joc de mișcare: „Dinozaurul și broscuțele”
Joc distractiv: „Pe urmele lui Dino...”

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiară;
 Activare și manifestare a potențialului creativ.
COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);
2.3.Utilizează structuri orale simple;
1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
3.1.Demonstrează creativitate prin activități practice.

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Dezvoltarea capacității de a audia cu atenție o poveste, de a reproduce conținutul povestirii în ordinea cronologică a evenimentelor cu
ajutorul imaginilor; consolidarea deprinderii de a îmbina creator prin tehnici diferite (lipire,tăiere, mototolire) pentru realizarea unei
machete.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE - la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:


O1 - să precizeze titlul și autorul povestirii;
O2 - să reproducă conținutul povestirii cu ajutorul imaginilor;
O3 - Sa decupeze după contur solzii și picioarele dinozaurilor;
O4 - Să lipească elementele componente ale corpului dinozaurilor;
O5 - Să descopere fosile de dinozauri în pământ și să reface scheletul dinozaurilorl;
O6 - Să construiască cu ajutorul cuburilor de lemn prin aliniere, alipire, suprapunere, îmbinare, cuiburi și grote pentru dinozauri;
O7 – Să redea aspecte din viața cotidiană, interpretând rolul de bucătar/bucătăreasă pregătind „dinozauri” din fructe.

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode/procedee/ tehnici: explicaţia, conversaţia, povestirea, exerciţiul, problematizarea, munca independentă.
b) Mijloace de învățământ: Calendarul naturii, imagini din poveste, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, ochi mobili, cuburi de
lemn, scoarță de copac, petale de ferigi, pietricele, siluete de dinozauri, fructe, cuțite din plastic, tocător, farfurii de unică folosință,
șorțulețe de bucătărie, pensule, nisip, schelet de dinosaur(paste de diferite dimensiuni), lopetele.
c) Forme de organizare: frontal/individual

FORME DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului copiilor, analiza produselor activității, aprecieri verbale - globale
și individuale.
Durata: o zi

Bibliografie:
-M.E.N-Curriculum pentru educație timpurie, București, 2019
-Suport pentru explicitatea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculumul pentru educaţie timpurie, 2019;
-Georgeta Ruiu, Breben Silvia, Gongea Elena – „Metode interactive de grup – ghid metodic pentru invatamantul prescolar”, Editura Arves,
2007
-Ana Cristina David- ”35 de idei inedited pentru proiecte tematice realizate cu preșcolarii”, Deva, 2019;
- LolicaTătaru, Adina Glavu, Olga Chiș, Vasile Chiș –„ Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Pitești,2014
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă care cuprinde:


Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei. Se reamintește copiilor că este
important să fim politicoși, să ne ascultăm unii pe ceilalți , să ne jucăm împreună și să nu ne certăm.
Prezența: Se va realiza prin identificarea de către un copil a colegilor din clasă.
Calendarul naturii: Copiii sunt invitați să privească pe fereastră și să spună cum este starea vremii, vor preciza anotimpul, luna,
ziua, iar educatoarea va completa calendarul .
Activitatea de grup va reprezenta și reactualizarea cunoștințelor, care se va realiza prin intermediul unui joc „Răspunde repede
și bine…..”. În cadrul acestui joc, copiii vor avea ca sarcină să învârtă o roată din carton pe care sunt așezate mai multe imagini cu
informații despre dinozauri și să spună daca sunt adevărate sau false. Exemplu: „Dinozaurii există in ziua de astăzi!”
Trecerea la următoarea secvență a activității se va realiza cu ajutorul tranziției „Ghidușii- înviorarea”.
Noutatea zilei o va constitui captarea atenției, moment în care copiii vor primi un mesaj de la ultimul dinozaur de pe Pământ, prin
intermediul telefonului doamnei educatoare. Dinozaurul Dino, supărat pentru că minunata lume a dinozaurilor nu mai prezintă un interes
prea mare, și specia lui este supusă uitării de către lumea întreagă, îndrăznește să le ceară ajutorul copiilor. Acesta dorește să afle cât mai
multe lucruri despre strămoșii săi, dar singur nu poate porni la drum, căci este o muncă serioasă și foarte grea. După ce vor cădea de acord
să-l sprijine pe Dino, copiii îi vor asculta, mai întâi de toate, povestea.
Astfel, fiind captată atenția copiilor se va trece la povestea „Povestea lui Dino” adaptare după Georgeta Toma- ADE-DLC- Educarea
Limbajului- povestirea educatoarei.
Educatoare povestește copiilor cu ajutorul imaginilor povestea „Povestea lui Dino”. Conținutul poveștii se va reda cât mai expresiv,
vocea și tonul vor fi potrivite cu importanța faptelor, de asemenea, o mimică și gestică corespunzătoare. Pe parcursul povestirii se vor
explica cuvintele noi (Exemple :”crocobaur”, ”cioplit”, „șlefuit”, „buimac”, „înduioșat”, „minuscule”, „păpușar”,”firmă”, ”decorată”.

etc.)
Ideile principale sunt:
 A fost odată un dinozaur verde cu coada solzoasă și labele uriașe pe nume Dino;
 Dino a ieșit dintr-un ou de crocobaur și era un dinozaur zâmbitor și prietenos;
 Pentru ca se simțea singur și se plictisea , Dino își construiește propria jucărie un puzzle din pietricele cu fluturi și flori;
 Obosit de atâta muncă, Dino se cuibărește la poalele unui copac și ațipește;
 Când s-a lăsat seara toate animalele pădurii au început să apară, primele fiind două bufnițe cărora nu le-a venit să creadă că văd
un dinozaur.
 Auzind zgomot Dino se trezește iar bufnițele se sperie și se ascund printre crengi;
 Dino le roagă pe bufnițe să se împrietenească pentru că el nu are pe nimeni;
 Bufnițele aceptă prietenia lui Dino, iar acesta le arată puzzle-ul construit de el;
 Uimite de ce-a putut Dino să realizeze, acestea îi propun să meargă la un atelier de jucării pentru a le arăta oamenilor puzzle-ul
construit;
 Bufnițele îl prezintă pe Dino unui batrân și îl roagă pe acesta să-l angajeze la atelier pentru că se pricepe foarte bine la creat
jucării;
 Bătrânul îl supune la o probă, iar Dino construiește în câteva minute un castel din piese de lemn;
 Uimit de jucăria creată, bătrânul îi strânge laba lui Dino și îi propune să fie partenerul lui de făcut jucării;
 Dino acceptă și aceștia înființează o nouă fabrică de jucării și anume DINOLAND.

Fixarea poveștii se va realiza cu ajutorul imaginilor și a întrebărilor:


- Cum s-a numit povestea și care este autorul?(„Povestea lui Dino” adaptare după Georgeta Toma)
- Din ce a iesit Dino?(Dino a ieșit dintr-un ou de crocobaur)
- Ce a construit Dino?(Dino a construit un puzzle)
- Cu cine s-a intalnit Dino?( Dino s-a întâlnit cu animalele pădurii și cu bufnițele)
- Ce le roaga Dino pe bufnite?(Dino le-a propus bufnițelor să se joace împreună)
- Ce ii propun bufnitele lui Dino?(Bufnițele îi propun lui Dino să meargă la o fabrică de jucării)
- Ce a facut batranul cand l-a vazut pe Dino?(Inițial s-a speriat, după care l-a lăsat să facă o jucărie)
- Ce s-a intamplat cu Dino?(S-a angajat la fabrica de jucării)
- Ce moment din poveste v-a impresionat cel mai mult?

După ce au aflat cine este Dino, doamna educatoare îi invită pe copii să meargă pe urmele de dinozauri așezate prin clasă pentru a
descoperi materialele din centre necesare desfășurării următoarelor activități prin care îl vor putea ajuta pe Dino.
Odată cu descoperirea acestora, copiii vor intui materialele, le vor denumi precizând utilitatea lor, astfel:
La centrul Arte, copiii vor desfășura activitatea din cadrul Domeniului Om și societate - Activitate practică – machetă „În lumea
dinozaurilor” – decupare, lipire. Pentru a realiza lucrări originale, se va explica modul de lucru (vor decupa pe contur „solzi de dinozauri,
picioare dedinozauri”; vor lipi elemente componente ale dinozaurilor -ochi, solzi, picioare). Deasemenea, se vor aminti criteriile de
evaluare (să utilizeze corect foarfeca și pasta de lipit, să lucreze îngrijit, să finalizeze lucrările, să păstreze curat locul de lucru) și se vor
executa exerciții de încălzire a mușchilor.
La centrul Știință, copiii vor imita munca paleontologilor , vor săpa în nisip cu diferite unelte pentru a găsi fosile de dinozauri și vor
reface scheletul acestora.
La centrul Construcții, copiii vor construi ” Pădurea preistorică a dinozaurilor”. Din cuburi de lemn vor contrui prin
aliniere,suprapunere, îmbinare, grote pentru dinozauri și cuiburi pentru ouă. Vor completa ”Pădurea preistorică” cu pietricele, palmieri,
ferigi, scoarță de copac, siluete de dinozauri, pentru a recrea lumea dinozaurilor.
La centrul Joc de rol, copiii vor interpreta rolul de bucătari, preparând „dinozauri” din fructe, respectând rețeta.. Odată pregătiți, vor fi
așezati pe tava şi dați la frigider. Vor putea fi consumate la finalul activității.Copiii vor primi indicații privind regulile de igienă .
După terminarea lucrului, activitatea este evaluată cu ajutorul metodei R.A.I.. Copiii sunt felicitați pentru modul în care au lucrat și
sunt invitați să se distreze în continuare jucându-se jocul distractiv „ Dinozaurul și broscuțele”. În cadrul acestui joc, se plasează prin sala
de grupă câteva cercuri, care vor reprezenta ”insulele”.Se aleg 1 sau 2 ”dinozauri”. Se anunță copiii că toți sunt niște broscuțe care trăiesc
în apele unui râu plin de dinozauri. Ei pot înota liberi printre ”insule”, atâta timp cât dinozaurii sunt departe. Educatoarea îi va anunța
apropierea pericolului strigând ”Dinozaurul!”.
În acest moment ”Dinozaurii” se vor repezi să prindă pe cineva, de aceea toți trebuie să se urce pe insule, unde sunt în siguranță. Dacă
cineva are un picior sau o parte a corpului afară este prins de dinozaur și este dus la culcușul dinozaurului.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele activității Ob. Conținutul activității Strategii didactice Forme de


Op. evaluare
Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare

Se va asigura condițiile psihopedagogice


necesare pentru desfășurarea optimă a activității:
1. Moment - aerisirea sălii de grupă, aranjarea mobilierul,
organizatoric pregătirea materialul didactic, organizarea Observarea
colectivului de preșcolari, introducerea copiilor în Conversaţia
sistematica a
sala de grupă pentru participarea la întâlnirea de Calendarul Frontal copiilor
dimineață. naturii
Întâlnire de dimineață debutează cu: Salutul,
Televizor
Prezența, Calendarul naturii, Rugăciunea.
Tranziție: Înviorarea – exerciții de gimnastică

Reactulaizarea cunștințelor se va face prin


jocul ,, Roata întrebărilor’.
2. Reactualizarea Prescolarii vor învârti roata şi vor preciza numele Explicația Frontal Orală prin
cunoștințelor aprecierea
dinozaurului la care s-a oprit săgeata/ când au trăit Conversția răspunsurilor
dinozaurii/ce fel de dinozauri există (carnivori,
erbivori).

3. Captarea atenției Captarea atenției se va realiza prin intermediul Frontal


unui mesaj de la Dinozaurul Dino. Pentru ca tema
saptamânii este ” Dinozaurii – o lume dispărută” , Conversația
iar Dino a ramas ultimul dinozaur, acesta, doreste
sa le împărtășească copiilor povestea lui și le cere
ajutorul pentru a afla cât mai multe informații
despre strămoșii lui.

Se va prezenta copiilor tema zilei „Ultimul

4. Anunțarea temei dinozaur - Dino”.Copiii vor fi anunțați că astăzi


în cadrul activității de Educarea limbajului vor
asculta povestea „Povestea lui Dino” adaptare
după Georgeta Toma, la centrul Arte, vor
desfășura activitatea din cadrul Domeniului om și Explicația Frontal
societate - Activitate practică- ,,Lumea
dinozaurilor(decupare, lipire, mototolire)”, la
Știință – vor fi paleontologi, vor descoperi
„fosile” de dinozauri și for reface scheletul
acestora, la centrul Construcții vor construi
„Pădurea preistorică a dinozaurilor”,iar la
centrul Joc de rol, vor prepara „Dinozauri” din
fructe.
Activitatea din cadrul Domeniului Limbă şi

5. Dirijarea Comunicare – Educarea limbajului: „ Povestea


învățării lui Dino” adaptare după Georgeta Toma-
povetirea educatoarei , se va desfășura frontal.
Introducerea în activitate:
În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii
poveştii, copiii sunt invitați să se facă cât mai
Observarea
comozi pe scăunele. sistematică a
Anunțarea titlului poveștii: Frontal copiilor
Conversația
Copiii vor fi anunțați ca astăzi vor asculta
povestea: „ Povestea lui Dino” adaptare după
Georgeta Toma-

Expunerea poveştii de către educatoare:

Educatoarea va reda cât mai expresiv conţinutul


poveştii. Vocea şi tonul trebuie să fie potrivite cu
importanţa faptelor, de asemenea, o mimică şi
gestică corespunzătoare; se va schimba ritmul
vorbirii în funcţie de momentul poveştii.
Momentele principale ale poveştii sunt: Povestirea

 A fost odată un dinozaur verde cu coada


solzoasă și labele uriașe pe nume Dino;
Dino a ieșit dintr-un ou de crocobaur și era
un dinozaur zâmbitor și prietenos;
 Pentru ca se simțea singur și se plictisea , Dino
își construiește propria jucărie un puzzle din Frontal
pietricele cu fluturi și flori;
 Obosit de atâta muncă, Dino se cuibărește la
poalele unui copac și ațipește;
 Când s-a lăsat seara toate animalele pădurii au
început să apară, primele fiind două bufnițe
cărora nu le-a venit să creadă că văd un Povestirea imagini Observarea
dinozaur. sistematică a
 Auzind zgomot Dino se trezește iar bufnițele copiilor
se sperie și se ascund printre crengi;
 Dino le roagă pe bufnițe să se împrietenească
pentru că el nu are pe nimeni;
 Bufnițele aceptă prietenia lui Dino, iar acesta
le arată puzzle-ul construit de el;
 Uimite de ce-a putut Dino să realizeze, acestea
îi propun să meargă la un atelier de jucării
pentru a le arăta oamenilor puzzle-ul construit;
 Bufnițele îl prezintă pe Dino unui batrân și îl
roagă pe acesta să-l angajeze la atelier pentru
că se pricepe foarte bine la creat jucării;
 Bătrânul il supune la o probă, iar Dino
construiește în câteva minute un castel din
piese de lemn; imagini Frontal
 Uimit de jucăria creată, bătrânul îi strânge laba
lui Dino și îi propune să fie partenerul lui de
făcut jucării;
 Dino acceptă și aceștia înființează o nouă
fabrică de jucării și anume DINOLAND.

Explicarea cuvintelor grele se va face pe


parcursul poveştirii. Exemple: :”crocobaur”,
”cioplit”, „șlefuit”, „buimac”, „înduioșat”,
„minuscule”, „păpușar”,”firmă”, ”decorată”.

Fixarea poveştii
Fixarea poveștii se va realiza cu ajutorul
imaginilor și a întrebărilor :
- Cum s-a numit povestea și care este
autorul?(„Povestea lui Dino” adaptare
Conversatia
după Georgeta Toma)
- Din ce a iesit Dino?(Dino a ieșit dintr-un
ou de crocobaur)
- Ce a construit Dino?(Dino a construit un
puzzle) Individual
- Cu cine s-a intalnit Dino?( Dino s-a
întâlnit cu animalele pădurii și cu Orală
bufnițele)
O1 - Ce le roaga Dino pe bufnite?(Dino le-a Aprecierea
propus bufnițelor să se joace împreună) răspunsurilor
- Ce ii propun bufnitele lui Dino?(Bufnițele copiilor
îi propun lui Dino să meargă la o fabrică
de jucării)
- Ce a facut batranul cand l-a vazut pe
Dino?(Inițial s-a speriat, după care l-a lăsat
să facă o jucărie)
- Ce s-a intamplat cu Dino?(S-a angajat la
fabrica de jucării)
O2
- Ce moment din poveste v-a impresionat
cel mai mult?

Copiii pornesc în descoperirea materialelor


pregătite în centre prin tranziţia: “Pe urme de
6.Obținerea dinozaur”.
După descoperirea acestora, copiii vor intui
performantei materialele, le vor denumi precizând utilitatea lor , Conversația
astfel:
La centrul Artă copiii vor desfăşura Activitatea
practică (DOS): machetă - “În lumea
O3 dinozaurilor” -decupare, lipire, mototolire. Se
vor respecta următoarele etape:
- intuirea materialelor Foarfece,lipi Observarea
ci, ochi sistematică
Copiii vor observa materialele și le vor denumi,
mobili, hârtie
precizând modul de folosire al acestora. colorată, Individual
- explicarea modului de lucru. siluete
Se va explica modul cum vor folosi instrumentele Explicația dinozauri,
machetă
de lucru pentru realizarea unor lucrări originale:
- decupează pe contur „solzii de dinozauri,
picioarele dinozaurilor”;
- lipesc elementele componente (ochi, solzii,
O4
picioarele) pentru realizarea temei propuse;
- mototolesc ouă de dinozauri;
-așază dinozaurul pe machetă.
Pe parcursul activității, copiii trebuie să respecte
Individual
criteriile de evaluare: să utilizeze corect foarfeca ,
și pasta de lipit, să lucreze îngrijit, să finalizeze Conversația Observarea
lucrările, să păstreze curat locul de lucru. sistematică a
Explicația copiilor
Exerciții de încălzire a musculaturii
Copiii vor executa mișcări pentru încălzirea
musculaturii mâinilor, împreună cu educatoarea.
(anexa 2)
Executarea lucrării de către copii
Copiii vor executa lucrările individual. Nisip,
lopețele, oase
O5 La centrul Știință, copiii vor imita munca de Individual
paleontologilor, vor săpa în nisip cu diferite unelte dinozauri(pas
pentru a găsi fosile de dinozauri, după care vor te)
Explicația
reface scheletul acestora. Cuburi din
La centrul Construcții, copiii vor construi lemn,
dinozauri,
” Pădurea preistorică a dinozaurilor”. Din cuburi
palmieri, ouă
O6 de lemn vor contrui prin aliniere,suprapunere, de
îmbinare, grote pentru dinozauri și cuiburi pentru dinozauri,pie
tricele.
ouă. Vor completa ”Pădurea preistorică” cu
pietricele, ferigi, scoarță de copac, siluete de Explicația
dinozauri, pentru a recrea lumea dinozaurilor. Fructe,
La centrul Joc de rol, copiii vor interpreta rolul farfurii de
O7
unică
de bucătari, preparând „dinozauri” din fructe,
folosință,
respectând rețeta. Odată pregătiți, vor fi așezati cuțite de
pe tava şi dați la frigider. Vor putea fi consumate unică
la finalul activității.Copiii vor primi indicații folosință

privind regulile de igienă .


7. Evaluarea După finalizarea sarcinilor, copiii, prin
activității intermediul Metodei R.A.I, aruncă unul la altul o
minge,cel care o aruncă îi adresează o întrebare Metosa Minge Frontal Aprecierea
despre activitatea desfășurată, iar cel care primeşte produselor
R.A.I.
mingea , răspunde și adresează o altă întrebare la activității
rândul său . În cazul în care copilul răspunde
greșit va fi ajutat de alt copil.

8. Asigurare Joc de mișcare:„ Dinozaurul și broscuțele” Explicația Observarea


aretenţieişi a Se plasează prin sala de grupă câteva cercuri, care comportament-
vor reprezenta ”insulele”. Conversația Costum Frontal ului copiilor
transferului dinosaur,
Se aleg 1 sau 2 ”dinozauri”. Se anunță copiii că
toți sunt niște broscuțe care trăiesc în apele unui cercuri
râu plin de dinozauri. Ei pot înota liberi printre
”insule”, atâta timp cât dinozaurii sunt departe.
Educatoarea îi va anunța apropierea pericolului
strigând ”Dinozaurul!”.
În acest moment ”Dinozaurii” se vor repezi să
prindă pe cineva, de aceea toți trebuie să se urce Exercițiul
pe insule, unde sunt în siguranță. Dacă cineva are
un picior sau o parte a corpului afară este prins de
dinozaur și este dus la culcușul dinozaurului.
Urme de
dinozauri
Joc distractiv: Pe urmele lui Dino.
Se plasează prin sala de grupă câteva urme de
dinozauri în diferite poziţii. Copiii trebuie sa să
sară pe urmele dinozaurului pentru a ajunge la
Dino unde acesta il asteapta pentru a bate palma
cu ei.

9. Încheierea În încheierea activității, se fac aprecieri asupra


activității modului de desfășurare al întregii activități. Aplauze Frontal
Conversaţia
Individual

S-ar putea să vă placă și