Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Obiectul: Geografia României


Clasa: a IV-a
Unitatea de invatare: Apa, clima, vegetatia si animalele salbatice
Subiectul lecţiei: Apele curgatoare si Dunarea
Tipul lecţiei: dobandire de noi cunostinte
Competenţe dobândite:
C.1; C.2; C.3; C.4
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 – să localizeze principalele rauri pe harta fizică a României, cu
ajutorul explicaţiilor primite;
O2 – să enumere cel puţin trei caracteristici ale apelor curgatoare;
O3 – să precizeze cel puţin trei aspecte legate de importanţa
apelor curgatoare, dar si pericolele reprezentate de acestea;
O4 – să constientizeze efectele negative ale poluarii raurilor
O5 - sa foloseasca termeni geografici adecvati

Argumentarea obiectivelor:
A1- O1, O3 - formarea deprinderii de analiză şi interpretare
corectă a hărţii;
A2- O2 - insusirea termenilor utilizati in descrierea diferitelor
elemente geografice;
A3- O4,O5 - perceperea corelaţiilor dintre suportul fizic al
unităţii şi utilizarea sa
sub aspect economic
Sarcini de lucru:
S1/O1: Priviţi harta fizică a României şi lindicati principalele rauri
si traseul strabatut de Dunare pe teritoriul taii noastre;
S2/O2: Priviti macheta. Indicati albia raului, malul stang si
malul drept. Specificati ce sunt afluentii unui rau.
S3/O3: Precizati oral 3 caracteristici ale apelor curgatoare si
rezolvati itemul 1 din fisa de evaluare
S4/O4: Precizati oral care sunt pericolele reprezentate de apele
curgatoare.
S5/O4,O5: Rezolvati itemii 2 si 3 de pe fisa de evaluare.

Strategii didactice:
Metode: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu harta, lucrul cu
manualul,
comparaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea,
observtia
Mijloace de învăţământ: harta fizică a României, macheta [rau,
albie, maluri], imaginic u rauri, plansa didactica [izvor, afluent,
confluenta] ,manuale, fise de evaluare
Material bibliografic:
1. Manual de GEOGRAFIE clasa a IV-a, Editura Aramis
2. Documentele invatatorului, Editura Sigma 2008
DESFAŞURAREA LECŢIEI

Evenime Obiectiv Conţin Nivelul iniţial Sarci Strategii Evaluar


ntele e utul al ni de didactice e
lecţiei inform cunoaşterii învăţ
ativ elevilor are

Moment Pregătirea Se verifică materialul didactic, se notează absenţii 2 min.


organiz elevilor
pentru oră
atoric

In ora anterioara, elevii au fost evaluati in Metode: conversaţia, Oral –


Verificar unitatea de invatare “Relieful Romaniei”. lucrul cu harta prin
ea Se face o verificare sumara a notiunilor Mijloace: harta fizică a întrebări
invatate. României
cunoştin Se adresează întrebări.
ţelor 5 min
anterioa Se solicită lucrul cu harta
re

Captarea *Se prezintă un rebus care se completează Metode: jocul


Pregatir atenţiei împreună cu elevii, pentru descoperirea didactic Prin rebus
ea pentru buna titlului lecţiei – 3 min. Mijloace: rebus,
desfă- Forme de
apercep şurarea a organizare: frontal
lecţiei
tivă

Anunţar
Se anunţă titlul lecţiei, obiectivele urmărite… 30 sec.
ea
temei,
obiectiv
elor

O1. Numim planeta recunosc S1. Metode: explicaţia, Frontală :


noastra “PAMANT” semnele lucrul cu harta, orală
dar in realitate, pe convenţion exerciţiul, conversatia
Terra predomina ale, Mijloace: Harta fizică Prin
apa (70,8%). Dar si localizeaza a României,macheta, exerciţii,
Dirijare suprafetele de cu usurinta manual aprecieri
a uscat sunt elementele Forme de organ.: verbale
predării- O2 strabatute de rauri geografice frontal, individual
si fluvii, acoperite prezentate S2
învăţării de gheturi.
Clasificarea Prin
25 min. apelor : exercitii de
curgatoare ; identificare
statatoare.
Reprezentarea
apelor pe harta
fizica a Romaniei
Se prezinta
notiunile de :
izvor, albia
raului, malul
drept si malul
stang, afluenti,
confluenta,
parau, rau,
fluviu.
Copiii recunosc
elementele pe
macheta.
O3. Cu ajutorul hartii Utilizand S3 Metode: conversaţia, Individuala
fizice se scot in harta fizica lucrul cu harta, scrisa
evidenta trasaturile a Romaniei, Mijloace: Harta fizică
generale ale apelor descopera a României, fisa de
curgatoare din cu usurinta evaluare
Romania (se anumite Forme de organ.:
noteaza pe tabla si caracteristi frontal, individual
in caiete) ci ale
-aproape toate apelor
ivorasc din Muntii curgatoare
Carpati
-aproape toate
strabat cele 3
forme de relief
- apa lor provine
din izvoare, ploi si
topirea zapezii;
- au debite bogate
si permanente
- foarte multe se
revarsa in Dunare
O4 Prin conversatie au deja S4 Metode: conversatia, Aprecieri
dirijata se informaţii problematizarea generale
descopera aspecte despre Mijloace:planse cu
legate de importanţa imagini
importanta apelor apelor Forme de
curgatoare: curgatoare organizare: frontal
Apele curgatoare
reprezinta o
bogatie pentru tara
(este mediul de
viata pentru plante
si animale, irigatii,
transport,
hidrocentrale), dar
O5 ele pot provoca si
mari pagube prin S4
inundatii (debitele Frontala:
apelor cresc foarte Au deja orala
mult in urma ploilor unele Metode: conversatia,
abundente si informatii problematizarea Individuala:
topirea brusca a despre Mijloace:fise de scrisa
zapezii). efectele evaluare
poluarii Forme de
Oamenii considera organizare: frontal
ca apele spala si
purifica totul. Desi
specialistii au atras
atentia, in ultimii
50 de ani in ape s-
au aruncat resturi
menajere, s-au
deversat substante
chimice. Astfel, apa
a devenit nociva
pentru plante,
pesti, dar si pentru
sanatatea omului.
De aceea trebuie
sa luptam
impotriva poluarii
apelor.
Atinger Metode: lucrul cu
Prin întrebări care vizează gândirea 3 min. harta, Orală:
ea problematizarea prin
feed- Mijloace: Harta fizică întrebări
a României,
back- Forme de
ului organizare: frontal
Obţinere
- se distribuie fişele de evaluare; rezolvarea cerinţelor Mijloace: fişa de Scrisă: prin
a 7 min. evaluare fişa de
perform - după completarea lor, se face o verificare, prin sondaj, Forme de evaluare
pentru a se identifica răspunsurile corecte 1 min. organizare:
anţei Se fac aprecieri. individual

Anunţar
ea - învăţarea conţinuturilor lecţiei
temei
pentru
acasă
Aprecier
- se fac observaţii asupra modului în care au răspuns elevii
ea - se notează elevii care au fost foarte activi 2 min.
activităţi
i
Notarea
Şcoala..……………… Nume…………………..
Profesor…………….. Prenume……………....
Clasa ……………….....

FIŞA DE EVALUARE
Clasa a IV-a
Tema: Apele curgatoare si Dunarea

1. Utilizand Harta fizica a Romaniei, identifica un rau care trece chiar


prin localitatea ta.
- coloreaza-l cu albastru pe harta alaturata
- identifica locul de unde izvoraste si marcheaza-i cu un punct colorat
- indica printr-o sageata directia de curgere
- marcheaza printr-un punct colorat locul de varsare.

2. Completeaza :

Apele sunt de 2 feluri: .......................... si .......................................

Apele curgatoare pot provoca mari pagube prin: .........................................


.............................................................................................................................

3. Mentioneaza o actiune care poate preveni poluarea apelor.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Orase si rauri