Sunteți pe pagina 1din 2

Jocul didactic folosit in predarea si

invatarea geografiei
Ca metodǎ activǎ de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor, jocurile didactice constituie una
din activitǎţile instructiv – educative în afarǎ de calsǎ şi chiar în timpul predǎrii unor noţiuni
geografice, prin al cǎror conţinut, completeazǎ pregǎtirea elevilor şi le sporesc interesul
pentru geografie, ajutând, totodatǎ, pe învǎţǎtor în cunoaşterea capacitǎţii elevilor. Prin natura
lor instructivǎ, jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventive şi creative, a gândirii şi
imaginaţiei, a interesului pentru lǎrgirea culturii geografice, la cercetare geograficǎ. Jocurile
se pot organiza individual sau pe grupe de elevi, sub formǎ de concurs, însoţit de cadrul festiv
adecvat. Reuşita jocurilor geografice presupune cunoaşterea din timp, de cǎtre elevi, a temei
şi bibliografiei corespunzǎtoare, precum şi a regulamentului jocului. Dintre jocurile ce se pot
organiza cu elevii, menţionez: ” Harta de contur”, “Lanţul geografic”, “Din ce direcţie bate
vântul ?”, “Scrierea denumirilor geografice”, “ Loto geografic”, etc.
Jocul geografic lǎrgeşte orizontul elevilor, dezvoltǎ dragostea lor pentru frumuseţile patriei,
pentru realizǎrile în turism, industrie etc.
Jocul didactic constituie o activitate desfǎşuratǎ dupǎ reguli benevol acceptate care
genereazǎ atractivitate, plǎcere, destindere, satisfǎcând o cerinţǎ, o trebuinţǎ interioarǎ. Prin
joc, elevii devin mai volubili ieşind din tiparele rigide ale unei activitǎţi impuse, sunt active,
devin curajoşi învingând timiditatea şi învaţǎ de plǎcere. Se înlǎturǎ astfel, monotonia,
plictiseala aplicându-se o varietate de forme ale jocului care trezesc interesul copiilor.
Se disting mai multe tipuri de jocuri geografice: de orientare, jocuri applicative, jocuri
demonstrative, jocuri de memorie, jocuri simbolice, jocuri logice, jocuri tip – concurs “Cine ştie
rǎspunde”, jocuri ghicitori, jocuri – rebus.
Dintre toate jocurile, lanţul geographic este cel mai uşor de organizat; se stabileşte tema
împreunǎ cu elevii: munţi, râuri, lacuri, plente, animale, oraşe. Primul elev spune o denumire
conform temei, al doilea trebuie sǎ spunǎ o altǎ denumire care începe cu ultima literǎ a primei
denumiri etc. elevii nu au voie sǎ repete aceeaşi denumire într-un lanţ geografic. Cei care nu
ştiu, vor trece la hartǎ sǎ afle denumirea cerutǎ. Câştigǎ elevul care rǎmâne ultimul în joc.
Exemplele sunt numeroase, prin intermediul lor se poate ajunge la descoperirea unor relaţii
logice consolidând cunoştinţele, dezvoltând pasiunea elevilor de a cunoaşte suplimentar
informaţii geografice.
Propun un fel de FAZAN, dar pe teme geografice.Pentru a nu fi prea greu, folosim ultima
litera a cuvantului precedent, insa, dam explicatia ,semnificatia, locatia sau orice informatie
legata de acela pe care-l scriem ! Folosim orice cuvant geografic:state, munti, ape,
orase....etc!.Prin acest joc, nu vom arata cate stim noi, ci vom invata unii de la altii, lucruri
noi si sper, interesante!
Si mai propun o posibilitate de a desfasura acest joc :ne acordam 1 punct, pt. folosirea
ultimei litere, 2 pt 2 litere, 3,pt trei litere,s.a.m.d. iar contul , si-l va tine fiecare, in mod
corect scriindu-l in paranteza, la sfarsitul textului
postat !

incep cu un exemplu :

Himalaia ( lant muntos in asia, ce cuprinde cele mai inalte varfuri de pe tera )
continuarea, ar putea fi : argentina ( stat in america latina....) [ punctaj--1 (am folosit doar
ultima litera)]

apoi: namibia (stat, africa...) [ punctaj--3(1+ 2 ca am folosit ultimele 2 litere)]

Se poate realiza la tabla.